Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siklós oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

A Siklósi Dózsa György Úti Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7800 Siklós, Dózsa György út 33.
képviselő: kuratóriumi elnök Göller Edéné, kuratóriumi titkár Gyenisné Kréth Gabriella
A Siklós, Dózsa György u. 33. szám alatti Óvoda gyermekei harmonikus személyiség fejlődésének elősegítése. ... >>

A Siklósi Köztársaság Téri Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Köztársaság tér 7.
képviselő: Vágvölgyi Istvánné kur. elnök
a siklósi Köztársaság téri Óvoda gyermekeinek harmónikus személyiségfejlődésének támogatása. Egészséges, biztonságos, esztétikus környezet kialakítása, egészségmegőrzés szokásainak megalapozása, a tsti képességek fejlődésének elősegitése, a prevenciós és korrekciós testi nevelés feladatainak ellátása, a tanulás a játékban elv megvalósitásához az eszközkészlet bővitése, a szociális és intelektuállis hátrányopk csökkentése, az esélyegyenlőség javítása érdekében a differenciált község és képességfejlesztést szolgáló eszközök beszerzése, a családokkal való tevékeny együttmüködés, közös rendezvények szervezésee, az ismeretterjesztés fórumainak kiterjesztése, az óvoda hagyományainak ápolása ... >>

Alapfokú Művészetoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Köztársaság tér 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Banáné Gyuró Julianna
Az alapfokú művészeti iskola tanulói testi, szellemi fejlődésének segítése; az oktatáshoz szükséges eszközök vásárlásával az oktatás színvonalának emelése; a tanulmányi munka pénzügyi támogatása; és az alapfokú művészeti iskola rendezvényeinek támogatása. ... >>

Apró Paták Lovas Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós-, Postaszállás 11.
képviselő: elnök Bohár László
a lovassport népszerűsítése az ifjúság körében, lovasoktatás, versenyek, rendezvények szervezése, utánpótlás-nevelés, hagyományápolás; sérült és fogyatékkal élő emberek számára lovaglási lehetőségek, gyógylovaglás (hippoterápia) megszervezése és biztosítása. ... >>

Batthány Kázmér Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7800 Siklós, Köztársaság tér 6.
képviselő: Dr.Schmidt Henrikné kuratóriumi elk
Az általános iskola anyagi támogatása. ... >>

Dr. Horváth Béla Környezetvédő és Érdekvédő Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: elnök Becze Gábor
A természetes és épített környezet védelme; a természetes környezet védelmére nevelés; az emberek szemléletének átalakításában részvétel; környezetvédelmi eljárások népszerűsítése; abban való közvetlen részvétel; a környezetvédelem érdekében akciók kezdeményezése és részvétel ilyen akciókban; az állampolgárok ismeretszerzésének, művelődésének elősegítése érdekében Népfőiskola, Teleház létrehozása és működtetése, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; gyermek és ifjúsági állampolgári jogok érvényre juttatása, védelme; Diák Önkormányzat létrehozása Siklóson és térségében; ennek érdekében önálló szekció működtetése, ismeretszerzés és művelődés, drogellenes munka, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; hátrányos helyzetű állampolgárok képzése, továbbképzése, munkahelyhez segítése. Az állatvédelmi törvények betartásának elősegítése, akciók szervezése az állatok életének megmentése. ... >>

Fogjunk össze! Gyermekekkel a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Hajdu Imre u. 13.
képviselő: kuratóriumi elnök Heidfogelné Seregélyes Edit
Oktatási, kulturális tanulók támogatása. ... >>

Kanizsai Dorottya Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7800 Siklós, Hajdú I. utca 13.
képviselő: elnök Ferencz Jenő
Az iskolai pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport szervezése, Siklós város versenysport utánpótlás nevelésének biztosítása. ... >>

Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület, Siklós

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Iskola utca 25.
képviselő: elnök Juhász Edina, elnökhelyettes Felhoffer Attila, titkár Rónási Kata
a kulturális örökség, a környék fúvószenekari hagyományainak megóvása, ápolása, fúvószenekari koncertek, iskolarendszeren kívüli tanulmányi versenyek, találkozók, egyéb rendezvények, utazások szervezése és lebonyolítása. Siklós Város Ifjúsági koncert-fúvószenekarának eszköz- és működési feltételeinek megteremtése. Zenei nevelés Kodály Zoltán szellemisége alapján. A fúvószene társadalmi rangjának emelése. Kapcsolattartás hazai és külföldi zenekarokkal, verseny- és fesztiválirodákkal és fúvószenei szervezetekkel, hatán túli magyar kulturális szervezetekkel. A kortárs magyar fúvószene felkarolása, felkérések új művek írására, kotta- és hanghordozók kiadása. ... >>

Siklós Kistérségi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: alelnök Horváth József, alelnök Pólya Márton, elnök Hoffmann Kálmán
a kistérség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, esélyegyenlőség megteremtését biztosított civil bázis létrehozásának elősegítése. Működésük szakmai támogatása, koordinálása, érdekeik védelme, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Az állampolgári jogok biztosításának, érdekvédelmének képviselete. Nők, ifjúság körében speciális problémák feltárása, megoldáskeresés. Tenkes Népfőiskola és az Ifjúsági Információs Pont működtetésének támogatása. Természetes környezet megtartása, az épített környezet megőrzése a jövő nemzedék számára. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése. Egészség megőrzése, betegségmegelőzés, egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Siklósi Könyvtárért Közalapitvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7801 Siklós, Kossuth tér 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Vincze Bernadett
A Siklósi Városi Könyvtár Információközvetítő Bázisának gyarapítása, különféle kiadványok megjelentetése, valamint irodalmi rendezvények szervezése, támogatása a dolgozók képzésének, tapasztalatszerzésének támogatása, a technikai háttér megteremtése, közhasznú információs szolgálat kiépítése. ... >>

Siklósi Lóbarátkör Sportegyesület

(sport,oktatási)

7800 Siklós, Járó P. utca 1.
képviselő: elnök Klement Gyula
a rendszeres verseny- és élsporttal, továbbá szabadidősporttal a tagok fizikai és lelki egészségének elősegítése, illetve biztosítása, intézményes keretek teremtése a tehetséggondozáshoz, a tagok akaraterejének és küzdő szellemének fejlesztése, a közösségi élet normáinak, a sportszerű magatartásnak az elsajátításához való hozzájárulás. ... >>

Siklósi Sakk Kör

(sport,oktatási)

7800 Siklós, Felszabadulás u. 3.
képviselő: elnök Kubatov Zoltán
A sakk sportág népszerűsítése, a sakk iránt érdeklődő fiatalok tanítása, nevelése, a sakkozók szervezett keretek közötti oktatása, képzése, versenyek szervezése. ... >>

Siklósi Szalon Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Vajda János tér 4.
képviselő: kuratóriumi tag Angyal Mária, kuratóriumi tag Császár Ferenc, kuratóriumi titkár Kovács Ferenc, kurtóriumi elnök Molnár Antal
A Siklósi Szalon vezető magyar művészek alkalmi, baráti együttműködése során kialakult, rendszeresen megrendezésre kerülő olyan "pódium" bemutatók együttesének elnevezése, amely évek óta művészeti stílusoktól függetlenül szolgálja a különböző művészeti ágak népszerűsítését, a művészek, műveik megismertetését a közönséggel. Ezen Szalon biztosítása érdekében az alapítvány célja:
- Támogatóival, szerződött partnereivel kötött megállapodásokban foglaltak teljesítése.
- A Siklósi Szalon kiállításának nyári megrendezése Siklóson, katalógus kibocsátása és a Szalon kiállítási anyagának országos vándoroltatása, kétévenként külföldi bemutató megszervezése.
- A Szalon résztvevőinek anyagából olyan műgyűjtemény létrehozása, amely a kereskedelmi forgalomba kerülve az alapítvány vagyonának folyamatos gyarapítását teszi lehetővé. A gyűjtemény törzsanyaga egy állandó kortárs magyar kiállítás vázát jelenti.
- Évente egy alkalommal a siklósi várban a Szalon résztvevői által felajánlott művek árverése, amely árverésből befolyt összeg a tehetséggondozásra és az alapítvány vagyonának gyarapítására fordítódna.
- Az alapítvány szervezi a Siklósról elszármazó művészek, előadók (képző-, ipar-, zene) patronálását, kiállítását, bemutatóját.
- Művész- közönség- találkozók szervezésével segítséget nyújt a Szalon tagjainak közvetlen kapcsolatba kerüléséhez a környezettel.
- A társművészekkel történő szoros együttműködésre törekszik, rendezvényeit a komplexitás szellemében szervezi.
- Szabadétir szoborpark létesítése. ... >>

Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Vajda János tér 8.
képviselő: elnök dr. Simor Ferenc, elnökhelyettes Tóthné Botz Györgyi, titkár Benedekné Kovács Zsuzsanna
Siklóson és vonzáskörzetében a hely-, nép- és honismereti munkában tevékenykedő egyének és közösségek, felnőtt és ifjúsági csoportok, szerveződések, iskolai szakkörök összefogása és szakmai támogatása. A szülőföld, a lakó- és munkahely, szűkebb és tágabb haza történetének, természeti és gazdasági értékeinek, népéletének kulturális hagyományainak megismerése és megismertetése, tiszteletének és gyarapításának szolgálata. ... >>

Siklósi Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Iskola utca 25.
képviselő: kuratórium elnöke Konyhás Sándor, kuratóriumi elnökhelyettes Horváth Lászlóné, kuratóriumi titkár Juhász Tiborné
a zeneiskola tanulóinak és együtteseinek támogatása. ... >>

"SZENT IMRE" Katolikus Iskoláért

(intézményi,oktatási)

7800 Siklós, Kossuth tér 8.
képviselő: Horváth Tamás kuratóriumi elnök, Kormosné Káplár Borbála kuratóriug
Folyamatos társadalmi segítségnyújtás a Siklósi Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban folyó oktatás, hitéleti nevelés minél színvonalasabb megvalósításához; a tanulók fejlődésének felkarolása, figyelemmel kísérése. A diákok szakmai pályára irányítása, továbbá erre, illetőleg a katolikus hitéletre történő ... >>

Sztárai Mihály Siklós Református Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7800 Siklós, Kálvin utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Balázsné Kréth Ibolya ... >>
1. oldal