Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siklós intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

A Siklós-gyűdi Idősek Otthona Lakóiért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

7800 Siklós, Járó P.u.42.
képviselő: Kovács Jenő
az otthon gondozottak érdekében történő beszerzések, rendezvények, egészségügyi ellátás és ápolás anyagi támogatása ... >>

A Siklósi Dózsa György Úti Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7800 Siklós, Dózsa György út 33.
képviselő: kuratóriumi elnök Göller Edéné, kuratóriumi titkár Gyenisné Kréth Gabriella
A Siklós, Dózsa György u. 33. szám alatti Óvoda gyermekei harmonikus személyiség fejlődésének elősegítése. ... >>

A Siklósi Köztársaság Téri Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Köztársaság tér 7.
képviselő: Vágvölgyi Istvánné kur. elnök
a siklósi Köztársaság téri Óvoda gyermekeinek harmónikus személyiségfejlődésének támogatása. Egészséges, biztonságos, esztétikus környezet kialakítása, egészségmegőrzés szokásainak megalapozása, a tsti képességek fejlődésének elősegitése, a prevenciós és korrekciós testi nevelés feladatainak ellátása, a tanulás a játékban elv megvalósitásához az eszközkészlet bővitése, a szociális és intelektuállis hátrányopk csökkentése, az esélyegyenlőség javítása érdekében a differenciált község és képességfejlesztést szolgáló eszközök beszerzése, a családokkal való tevékeny együttmüködés, közös rendezvények szervezésee, az ismeretterjesztés fórumainak kiterjesztése, az óvoda hagyományainak ápolása ... >>

Alapfokú Művészetoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Köztársaság tér 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Banáné Gyuró Julianna
Az alapfokú művészeti iskola tanulói testi, szellemi fejlődésének segítése; az oktatáshoz szükséges eszközök vásárlásával az oktatás színvonalának emelése; a tanulmányi munka pénzügyi támogatása; és az alapfokú művészeti iskola rendezvényeinek támogatása. ... >>

Batthány Kázmér Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7800 Siklós, Köztársaság tér 6.
képviselő: Dr.Schmidt Henrikné kuratóriumi elk
Az általános iskola anyagi támogatása. ... >>

Dr. Horváth Béla Környezetvédő és Érdekvédő Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: elnök Becze Gábor
A természetes és épített környezet védelme; a természetes környezet védelmére nevelés; az emberek szemléletének átalakításában részvétel; környezetvédelmi eljárások népszerűsítése; abban való közvetlen részvétel; a környezetvédelem érdekében akciók kezdeményezése és részvétel ilyen akciókban; az állampolgárok ismeretszerzésének, művelődésének elősegítése érdekében Népfőiskola, Teleház létrehozása és működtetése, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; gyermek és ifjúsági állampolgári jogok érvényre juttatása, védelme; Diák Önkormányzat létrehozása Siklóson és térségében; ennek érdekében önálló szekció működtetése, ismeretszerzés és művelődés, drogellenes munka, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; hátrányos helyzetű állampolgárok képzése, továbbképzése, munkahelyhez segítése. Az állatvédelmi törvények betartásának elősegítése, akciók szervezése az állatok életének megmentése. ... >>

Kanizsai Dorottya Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7800 Siklós, Hajdú I. utca 13.
képviselő: elnök Ferencz Jenő
Az iskolai pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport szervezése, Siklós város versenysport utánpótlás nevelésének biztosítása. ... >>

Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület, Siklós

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Iskola utca 25.
képviselő: elnök Juhász Edina, elnökhelyettes Felhoffer Attila, titkár Rónási Kata
a kulturális örökség, a környék fúvószenekari hagyományainak megóvása, ápolása, fúvószenekari koncertek, iskolarendszeren kívüli tanulmányi versenyek, találkozók, egyéb rendezvények, utazások szervezése és lebonyolítása. Siklós Város Ifjúsági koncert-fúvószenekarának eszköz- és működési feltételeinek megteremtése. Zenei nevelés Kodály Zoltán szellemisége alapján. A fúvószene társadalmi rangjának emelése. Kapcsolattartás hazai és külföldi zenekarokkal, verseny- és fesztiválirodákkal és fúvószenei szervezetekkel, hatán túli magyar kulturális szervezetekkel. A kortárs magyar fúvószene felkarolása, felkérések új művek írására, kotta- és hanghordozók kiadása. ... >>

Siklós Kistérségi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: alelnök Horváth József, alelnök Pólya Márton, elnök Hoffmann Kálmán
a kistérség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, esélyegyenlőség megteremtését biztosított civil bázis létrehozásának elősegítése. Működésük szakmai támogatása, koordinálása, érdekeik védelme, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Az állampolgári jogok biztosításának, érdekvédelmének képviselete. Nők, ifjúság körében speciális problémák feltárása, megoldáskeresés. Tenkes Népfőiskola és az Ifjúsági Információs Pont működtetésének támogatása. Természetes környezet megtartása, az épített környezet megőrzése a jövő nemzedék számára. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése. Egészség megőrzése, betegségmegelőzés, egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Siklósi Könyvtárért Közalapitvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7801 Siklós, Kossuth tér 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Vincze Bernadett
A Siklósi Városi Könyvtár Információközvetítő Bázisának gyarapítása, különféle kiadványok megjelentetése, valamint irodalmi rendezvények szervezése, támogatása a dolgozók képzésének, tapasztalatszerzésének támogatása, a technikai háttér megteremtése, közhasznú információs szolgálat kiépítése. ... >>

Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Vajda János tér 8.
képviselő: elnök dr. Simor Ferenc, elnökhelyettes Tóthné Botz Györgyi, titkár Benedekné Kovács Zsuzsanna
Siklóson és vonzáskörzetében a hely-, nép- és honismereti munkában tevékenykedő egyének és közösségek, felnőtt és ifjúsági csoportok, szerveződések, iskolai szakkörök összefogása és szakmai támogatása. A szülőföld, a lakó- és munkahely, szűkebb és tágabb haza történetének, természeti és gazdasági értékeinek, népéletének kulturális hagyományainak megismerése és megismertetése, tiszteletének és gyarapításának szolgálata. ... >>

Siklósi Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Iskola utca 25.
képviselő: kuratórium elnöke Konyhás Sándor, kuratóriumi elnökhelyettes Horváth Lászlóné, kuratóriumi titkár Juhász Tiborné
a zeneiskola tanulóinak és együtteseinek támogatása. ... >>

"SZENT IMRE" Katolikus Iskoláért

(intézményi,oktatási)

7800 Siklós, Kossuth tér 8.
képviselő: Horváth Tamás kuratóriumi elnök, Kormosné Káplár Borbála kuratóriug
Folyamatos társadalmi segítségnyújtás a Siklósi Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban folyó oktatás, hitéleti nevelés minél színvonalasabb megvalósításához; a tanulók fejlődésének felkarolása, figyelemmel kísérése. A diákok szakmai pályára irányítása, továbbá erre, illetőleg a katolikus hitéletre történő ... >>

Sztárai Mihály Siklós Református Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7800 Siklós, Kálvin utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Balázsné Kréth Ibolya ... >>
1. oldal