Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siklós érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Dr. Horváth Béla Környezetvédő és Érdekvédő Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: elnök Becze Gábor
A természetes és épített környezet védelme; a természetes környezet védelmére nevelés; az emberek szemléletének átalakításában részvétel; környezetvédelmi eljárások népszerűsítése; abban való közvetlen részvétel; a környezetvédelem érdekében akciók kezdeményezése és részvétel ilyen akciókban; az állampolgárok ismeretszerzésének, művelődésének elősegítése érdekében Népfőiskola, Teleház létrehozása és működtetése, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; gyermek és ifjúsági állampolgári jogok érvényre juttatása, védelme; Diák Önkormányzat létrehozása Siklóson és térségében; ennek érdekében önálló szekció működtetése, ismeretszerzés és művelődés, drogellenes munka, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; hátrányos helyzetű állampolgárok képzése, továbbképzése, munkahelyhez segítése. Az állatvédelmi törvények betartásának elősegítése, akciók szervezése az állatok életének megmentése. ... >>

Siklós és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet)

7800 Siklós, Táncsics utca 20.
képviselő: alelnök Spiegel Árpád, elnök Sipos László
kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejtése, továbbá ezek érdekvédelme. ... >>

Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet

(érdekképviselet)

7800 Siklós, Felszabadulás utca 57.
képviselő: képviselő-ügyvezető elnök Gyurgyovics Ibolya
a.) A Szervezet céljait Baranya megyében kívánja megvalósítani.
b.) A Szervezet elsősorban érdekvédelmi tevékenységet lát el.
c.) A Szervezet vállalja a hatékonyabb érdekképviseletét a tagok, illetve a tagságon kívüli szervek közötti konfliktus feloldó tevékenységet, érdekegyeztetést.
d.) A Szervezet jogi tanácsadást nyújt tagjai részére.
f.) Az információ folyamatossága érdekében a szervezet információs és tanácsadó szolgálatot épít ki.
g.) A Szervezet a cigányságot érintő döntések alaposabb előkészítéséért helyzetfelméréseket vállal és végez.
h.) A Szervezet koordinálja tagságát és együttműködik más szervekkel is, céljai megvalósításáért.
i.) A Szervezet eredményesebb munkája érdekében nemzetközi kapcsolatokat épít ki és tart fenn. ... >>

Siklós Kistérségi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: alelnök Horváth József, alelnök Pólya Márton, elnök Hoffmann Kálmán
a kistérség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, esélyegyenlőség megteremtését biztosított civil bázis létrehozásának elősegítése. Működésük szakmai támogatása, koordinálása, érdekeik védelme, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Az állampolgári jogok biztosításának, érdekvédelmének képviselete. Nők, ifjúság körében speciális problémák feltárása, megoldáskeresés. Tenkes Népfőiskola és az Ifjúsági Információs Pont működtetésének támogatása. Természetes környezet megtartása, az épített környezet megőrzése a jövő nemzedék számára. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése. Egészség megőrzése, betegségmegelőzés, egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Siklós Város-Városkörnyék Egészségügyi Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

képviselő: Schneider Ervinné elnök, Zongorné Dr. Mátyás Gyöngyi ... >>

Siklós, Dél-Baranyai Orvos Club

(érdekképviselet)

7800 Siklós, Kossuth u. 7.
képviselő: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Nagy Zoltán elnök, Dr. Simon Ildikó ... >>

Siklósi Romák Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

7800 Siklós, József A. utca 8.
képviselő: elnök Jovánovics Milán
A szegénység sújtotta, hátrányos helyzetű csoportok, különös figyelemmel a roma polgárok problémáival foglalkozó személyek ? szociális munkások, orvosok, pedagógusok, lelkipásztorok, önkéntesek ? érdekvédelme, érdekképviselete, tevékenységük feltételeinek biztosítása, előteremtése, mely cél megvalósulása eredményeképpen hatékonyabban tudják ellátni szociális tevékenységüket, a családsegítést, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését az emberi és állampolgári jogok védelmét. ... >>

Tenkes Szak-Lo Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7800 Siklós, Széchenyi utca 70.
képviselő: elnök Riczu Sándor, titkár Riczu Julietta
A gasztronómiai hagyományok megőrzése, ismertetése, ápolása; a lovassport széles körben történő népszerűsítése; gasztronómiai és lovassport kapcsolatok létrehozása, ápolása, fejlesztése; a lovak védelme, a lovakkal kapcsolatban az ifjúság szakmai és erkölcsi nevelése. ... >>

Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa

(érdekképviselet)

7800 Siklós, Táncsics M. utca 20.
képviselő: alelnök Vajkai Andrásné, elnök Bock József, titkár Nagy Gergely
a Villányi borvidék területén működő hegyközségi szervezetek munkájának elősegítése, a szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességének javítása, valamint a korszerű származás, eredet- és minőségvédelem megvalósítása. ... >>
1. oldal