Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sellye sport civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Aranyősz Nyugdíjas Klub

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7960 Sellye, Batthyány utca 14.
képviselő: elnök Csutorás Jánosné, elnökhelyettes Nemeskéri Lászlóné
a város kulturális és közéletének alakításában, a településeken élő generációk összefogásában való közreműködés. Az Ormánság népművészeti hagyományainak ápolása, kulturális örökségének megóvása, népdalkör működésének biztosítása, ismeretterjesztés, sport-és kulturális rendezvények támogatása, az épített és természeti környezet védelme, a határokon túli kapcsolatok kiépítése, hasonló céllal működő társadalmi szervezetekkel, időskorúak érdekvédelme. ... >>

Gróf Draskovich Iván Vadásztársaság Sellye

(sport,természetvédelem)

7960 Sellye, Dráva utca 3.
képviselő: elnök Förster Gyula Béla
a vad védelméről és a vadgazdálkodásról szóló jogszabályok keretei között, a demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítani tagjai számára a sportvadászati lehetőséget, valamint a vonatkozó jogszabályok megtartásával, a tervszerű vadgazdálkodással összhangban álló, a környezet- és a természetvédelmi előírások maradéktalan betartásával, a kulturált és sportszerű vadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

Passion of Dance (tánc szenvedélye) Táncsport Egyesület Sellye

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7960 Sellye, Batthyány utca 14.
képviselő: elnök Pölczné Metz Katalin
az egyesület versenyző tagjainak versenyeztetése, utaztatása. A egyesület táncosainak táboroztatása, tánccipő- és ruha vásárlás támogatása. Országos pontszerző versenyek rendezése. A tánccsoport utánpótlás biztosítása. Fellépő ruhák elkészíttetésének megszervezése. Magyar Táncsport Szövetség tagjaként, annak munkájában történő közreműködés. ... >>

Sastya Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,oktatási)

7960 Sellye, Ifjúság utca 1/A.
képviselő: elnök Bodor László
a földtulajdonosok tulajdonában lévő erdőkben, földeken a vadászat és a vadgazdálkodási jog működtetése, kiemelkedő adottságú vadállomány védelme, élőhelyének hosszú távú biztosítása, a szakszerű vadgazdálkodás megszervezése, a helyi és térségi, valamint a földtulajdonosi érdekek hosszú távú érvényesítésének szorgalmazása. Az egyesület tagjai részére vadászati lehetőség biztosítása és az ehhez kapcsolódó anyagi és tárgyi feltételek megteremtése. Az egyesület keretei között a természet közeli sportmozgalmak népszerűsítése. Az egészséges életmód, a kulturált szabadidő eltöltésének megszervezése. A tagok vadász, lövész -sporttal kapcsolatos- szabadidő programjainak szervezése. A vadász, lövész -sportok- népszerűsítése, fiatal tehetségek felkarolása. A működési területén tevékenységének propagálása, sportvetélkedők, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Együttműködés a területét érintő gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel, a vadász és sporttevékenységekkel kapcsolatban. ... >>

Sellyei Shotokan Karate Sportegyesület

(sport)

7960 Sellye, Dombalja utca 1.
képviselő: elnök Deák János
az egészséges életmód, a rendszeres sportolás, a szabadidő sportolás népszerűsítése, segítése, a karate sport múltjával, jelenével kapcsolatban ismertterjesztés, a karate sport rendezvényein való részvétel elősegítése, sportesemények szervezése, lebonyolítása, karate tábor, edzőtábor, versenyek szervezése, megvalósításában való részvétel, valamint a sportolók eredményes részvétele. ... >>

Sellyei Sportért" Alapítvány

(sport)

7960 Sellye, Bodonyi u. 1.
képviselő: Beregszászi Tiborné kurat.elnök
Sellye város lakói egészségének megőrzéséhez, a közösségi magatartás kialakításához, a helyi sportélet fejlesztéséhez vasó segítség nyújtása. ... >>

Szilas Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7960 Sellye, Karolina tér 11.
képviselő: elnök Gönczi István
A vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény és a végrehajtására kiadott FM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a sportvadászati lehetőséget, valamint biztosítsa a vonatkozó jogszabályok megtartásával, a tervszerű vadgazdálkodással összhangban álló, a környezet- és a természetvédelmi előírások maradéktalan betartásával, a kultúrált és sportszerű vadászat lehetőségét. ... >>

Városi Sportkör Sellye

(sport)

7960 Sellye, Sporttelep
képviselő: elnök Pandur Krisztián
A helyi sportélet feltételeinek megteremtése, működésének folyamatos biztosítása, szabadidősport szervezése. Városi sportéletben érintettek összefogása, képviselete, lakosság testkultúrájának fejlesztése. ... >>
1. oldal