Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sátoraljaújhely természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

"Az Esze Tamás úti Óvadásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.
képviselő: Dr. Kőmíves Sándor
Az Esze Tamás úti Óvodában folyó kulturális tevékenység, oktató-nevelő munka, szabadidős és sporttevékenység, egészséges életmódra nevelés, testépítés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok (gyermekek) társadalmi elélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Csillagjáró Fehér Ráró Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 16.
képviselő: Molnár Levente
-Fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációjának elősegítése (lovasterápia) - ehhez megfelelő eszközök vásárlása, infrastruktúra kialakítása;
- Egészséges és fogyatékkal élő gyermekek táboroztatása - táborhely, szálláshely kialakítása;
- Külföldi gyermekek magyarországi rehabilitációja és táboroztatása;
- Tanfolyamok szervezése - elméleti és gyakorlati képzés szakemberek és leendő szekemberk részére;
- Erdei iskola feltételeinek megteremtése - iskolán kívüli oktatás;
- A hazai lovas kultúra, az íjászat, a lovas íjászat népszerűsítése, lovas és íjász versenyek szervezése,lebonyolítása;
- Hagyományőrző kézműves foglalkozások tartása, néphagyományok megismertetése a gyermekekkel, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése az iskolák és óvodák számára;
-Kísérleti régészeti programok lebonyolítása;
- Természeti és történelmi értékeink megörökítése és archiválása;
- Egyéb kultúrális programok lebonyolítása, szervezése. ... >>

Ébredő Vidék Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Thaly Kálmán utca 10.
képviselő: Szatmári János
A tagság, illetve a működési területen élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. A tagság, illetve a működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal, egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, aktuális programjaink szerint. A működési területen élő családok igény szerinti segítése aktuális programjainkon keresztül, tanácsadásadással, gyűjtés szervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységet végző szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, aktuális programjaink szerint. Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. A magyar kulturális örökség, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint. Természetvédelmi, állatvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembevétele és azok betartása. Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok rendezvények szervezése és lebonyolítása. Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok szervezése és lebonyolítása. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében programok, előadások, tanácsadások, tréningek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés a helyi, illetve a regionális munkaügyi kirendeltségekkel, oktató és képző intézményekkel, foglalkoztatókkal, középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel. Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak érdekeinek feltárása és megjelenítése, esélyegyenlőségük javításának érdekében programok szervezése és lebonyolítása. Vállalkozási tevékenység, gazdálkodási tevékenység beindítása, folytatása. Közösségi terek, szabadidős és egyéb intézmények, helyiségek kialakítása és működtetése, a működési területen élő lakosság szabadidejének eltöltése érdekében. Véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában, amely a tagok ,illetve az egyesület célcsoportjának életkörülményeit befolyásolja. ... >>

Elődeink Nyomában Ertékmegőrző Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

3890 Sátoraljaújhely, Munkácsy út 5.
képviselő: Márton Józsefné elnök
Általános cél az emberi, természeti, történelmi és kulturális értékek, hagyományok, népszokások megőrzése, felkutatása és ápolása Zemplén térségben. Elődeink értékeinek megőrzése iránti igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A hagyományápolás értékeinek bemutatása. Népszerűsíteni Zemplén térségének népi, nemzetiségi kultúráját. Kulturális értékek, szokások és hagyományok, mesterségek feltárása, bemutatása. A történelmi táj építészeti emlékeinek bemutatása, helytörténeti kutatás. Életmód és gasztronómia elődeinknél és napjainkban kutatómunka. Információ áramoltatás, közérdekű programok propagálása. Kiadványok és programfüzetek megjelentetése. Zemplén kulturális és természeti kincseinek minél szélesebb körben való megismerése és megismertetése. A Zempléni Tájvédelmi Körzet növény és állatvilágának védelme, megismerése, megismertetése. Helyi tájfajták, régi gyümölcs és szőlő fajták, zöldségfélék, haszonállatok és az azok feldolgozásával kapcsolatos hagyományos technológiák, eszközök és eljárások, népi megfigyelések összegyűjtése, fajtagyűjtemény felállítása. Kapcsolattartás és együttműködés határon túli magyar közösségekkel, hagyományőrző csoportokkal. A természet és benne az ember védelme a civilizáció káros hatásaival szemben. A fent említett témákkal kapcsolatosan szerzett ismereteket, tapasztalatokat, információkat szeretnénk megosztani előadások, kiállítások, tanulmányok, bemutatók, nyári táborok és egyéb rendezvények szervezése kapcsán. Közösségi és önképzés a fent említett területeken. ... >>

" Fogd a kezem " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Partizán u.2.
képviselő: Szabadka Sándor
Az óvodáskorú gyermekek harmónikus, egészséges fejlődésének biztosítása, a tárgyi feltételek javításával. Az eszközállomány színvonalának emelése,bővítése.Az intézmény külső-belső lakókörnyezetében a tárgyi eszközök pótlása (pl. bútorzat, textília, játékállomány).A szabadidős tevékenységekhez, a családi kapcsolatok bővítéséhez a feltételek megteremtése (pl. játékok, tömegkommunikációs eszközök).Kultúrális tevékenységek biztosítása (pl.szinház-, mozi-, múzeum-, kirándulás-, sport-, és kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvétel). nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység, természetvédelem,állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ... >>

Hegyaljai Néptáncosok Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 63.
képviselő: Fekete Attila elnök
A tagság, illetve a működési területén élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. A tagság, illetve a működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal, egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint. A működési területen élő családok igény szerinti segítése, aktuális programjainkon keresztül tanácsadással, gyűjtésszervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységet végző szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint. Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. Kulturális rendezvények, programok szervezés és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. A magyar kulturális örökség, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint. Természetvédelmi, állatvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembevétele és azok betartása. Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok, szervezése és lebonyolítása. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében programok, előadások, tanácsadások, tréningek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés a helyi, illetve a regionális munkaügyi kirendeltségekkel, oktató és képző intézményekkel, foglalkoztató, középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel. Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak érdekeinek feltárása és megjelenítése, esélyegyenlőségük javításának érdekében programok szervezése és lebonyolítása. Vállalkozási tevékenység, gazdálkodási tevékenység beindítása, folytatása. Közösségi terek, szabadidős és egyéb intézmények, helyiségek kialakítása és működtetése, a működési területen élő lakosság szabadidejének eltöltése érdekében. Véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában, amely a tagok, illetve az egyesület célcsoportjának életkörülményeit befolyásolja. A helyi, térségi, magyar és európai hagyományok őrzése és ápolása, zene, tánc, képzőművesség területén. ... >>

"HERUKON Szociális és Oktatási Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Révész utca 1 II/4
képviselő: Iglai Lajosné
A Szövetkezeti nyugdíjasok anyagi és természetbeni támogatása, életkörülményeinek javítása, a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása, a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatásuk baleset és más nem várt következményeinek csökkentésében, ösztöndíj alapítása a célból, hogy a környzeő országokban élő tehetséges magyar származású fiatalok Sátoraljaújhelyen folytathassák tanulmányaikat, az ifjúság egészséges nevelése érdekében a sportolási lehetőség bővítése Sátoraljaújhelyen, szakmunkásképzés támogatása. ... >>

MILIC Természetjáró Egyesület

(természetvédelem)

3980 Sátoraljaújhely, Thököly.u.19.
képviselő: Szabó János elnök ... >>

PATRÓNUS Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Pataki u.45.
képviselő: elnök Mihók Mária
A hátrányos helyzetű csoportok szociális felkarolása. Helyi kultúrális, sport, népművészeti, műemlékvédelmi, oktatási és környezetvédelmi feladatok, valamint az állampolgári jogok, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében tevékenykedők támogatása, valamint az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, természetvédelem gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúság érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

SzeptEmber Társulat Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Tűzoltó tér 4.
képviselő: Horváthné Varga Viola elnök
Széphalom településrész kulturális rendezvényeinek szervezése, rendezése, lebonyolítása. A széphalmi SzeptEmber Társulat amatőr színjátszó kör működésének segítése, támogatása. Vendégművészek fellépésének szervezése. A széphalmi képzőművészeti, irodalmi, előadó-művészeti tevékenységek támogatása. Kulturális örökség megóvása, nemzeti hagyományok ápolása. Széphalmi hagyományok felkutatása, ápolása, hagyományőrzés. A széphalmi településrész kulturális ? és sport életének fellendítése, sportrendezvények szervezése és rendezése. Széphalom településrész természeti környezetének megóvása, szépítése, fejlesztése. A széphalmi fiatalok kulturális- és sportéletre nevelése. A fenti célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása céljából. ... >>

ZEMPLÉN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. út 11.
képviselő: Sarkadi Antal
Régészeti, helytörténeti, néprajz kutatások támogatása, hagyományok ápolása, kulturális értékek megóvása, hasznosítása, dokumentumok, tárgyak gyűjétse és feldolgozása. A Zempléni-hegység és a Bodrogköz régió természeti értékeinek kuktatása, feltérképezése. Tehetségkutatás, fiatal alkotók menedzselése, bemutatása. Konferenciák, előadások, kiállítások rendezése, támogatása. Kapcsolattartás határon túl élő és dolgozó kulturális szakemberekkel. ... >>

Zöld Zemplénért Szövetség Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3980 Sátoraljaújhely, Jókai út 14.
képviselő: Barátossy Gábor elnök
A Zempléni, illetve az ahhoz kapcsolódó területek természeti, természetvédelmi érdekeinek megőrzése, megóvása. Az itt élő emberek életkörülményeinek megőrzése, javítása, a természettel való kapcsolatuk szorosabbá tétele. Az ezen területen élő emberek érdekeinek képviselete, és érvényesítése, a terület, és a tájat érintő változások, döntések meghozatalában mind az előkészítés során, mind a döntési folyamatokban. ... >>
1. oldal