Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sátoraljaújhely oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 44
1. oldal

"A kollégiumért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 31.
képviselő: Csoma Lászlóné, Gál Gabriella, Sánta Erzsébet
Képessé tenni az intézményt a pedagógusok és a tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer kidolgozására. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű, hátrányos helyzetű tanulók hazai és külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez. Elősegíteni a kollégiumi nyelvoktatás feltételeinek megteremtését. Kollégistáink számára fejleszteni a mikrokörnyezetünket, fokozni az "otthonosság" érzetét. ... >>

A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. utca 11
képviselő: Fehér József
A magyar nyelv ápolása, védelme, fenntartása; a magyar nyelvvel kapcsolatos és ahhoz kapcsolódó értékeke feltárása, mentése, gyűjtése és kommunikálás; a magyar nyelvvel kapcsolatos, ahhoz kapcsolódó kutatások támogatása, tudományos tevékenység végzése,; a magyar nyelv múzeum létrehozásának elősegítése, támogatása, fejlesztése; a magyar nyelv múzeum működésének, fenntartásának segítése; a magyar nyelvvel kapcsolatos projektek, programok támogatása és azzal kapcsolatban létrejövő szervezetek, szerveződések segítése; kulturális és hagyományőrző civil szervezetek érdekképviselete; a társadalmi szemlélet formálás, az emberek kultúra iránti érzékenységének elősegítése, az identitás tudat erősítése, a magyar kultúra ápolása, a népi és nemzeti hagyományok gyűjtése, fenntartása, bemutatása, terjesztése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - környezetvédelem, - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek. ... >>

A Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Út 12.
képviselő: elnök Zsitkó Sándor
hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének megteremtése, - az idegen nyelv tanulás magas szintű oktatása, elsajátítása, - a számítástechnikai ismeretek magas szinten való gyakorlati képzése, - az iskolai sportélet fellendítése, versenyek szervezése, - a diákok társadalmi beilleszkedését elősegítő felvilágosító ismeretterjesztés, - az iskola kulturális életének elősegítése, a kulturális hagyományok ápolása, - tehetségápolás ... >>

Alapítvány a Kelet-Magyarországi Ifjúság Életkörülményeinek Javításáért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Krúdy Gy. u. 12.
képviselő: Maczó Balázs
A térség fiataljai számára sportolási lehetőséget biztosít sportrendezvények, edzések szervezésével és lebonyolításával, - Felvilágosító és megelőző munkát végez a térség általános és középiskoláiban a kábítószer fogyasztás visszaszorítása érdekében, - A fiatalok kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében szükséges tájékoztatás, információtovábbítás, megelőzés érdekében együttműködik társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal és felekezetekkel, - Közreműködik a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalomba való beilleszkedésének előmozdításában, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - ismeretterjesztés - gyermek- és ifjúságvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőtlenségének elősegítése, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"Az Esze Tamás úti Óvadásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.
képviselő: Dr. Kőmíves Sándor
Az Esze Tamás úti Óvodában folyó kulturális tevékenység, oktató-nevelő munka, szabadidős és sporttevékenység, egészséges életmódra nevelés, testépítés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok (gyermekek) társadalmi elélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Bodrogköz egészséges, edzett fiataljaiért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth utca 2.
képviselő: Lyócsa Lajos
Általános cél a kulturált sportolás kibontakoztatásának segítése, rendszeres testmozgás, sportolás, igények felkeltése, segítése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportolás értékeinek bemutatása. Népszerűsíteni a testedzést, sportot, szakosztályokat, egészséges életmódra nevelést. Rendszeres sportolási lehetőség biztosítás. Magyarország sporthagyományainak minél szélesebb körű megismerése és megismertetése. Közösség és önképzés a fent említett területeken. A sport és benne az ember védelme a civilizáció káros hatásaival szemben. ... >>

Bokréta Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Árpád utca 10
képviselő: Fehér János
A Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola (székhelye: Sátoraljaújhely, Árpád u. 10. szám) fenntartása, működtetése, (intézményfenntartói alaptevékenység) ezen belül:
- elősegíteni a Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak magas szintű szakmai fejlődését, a tehetséggondozást,
- a táncművészet, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, zeneművészet iránti érdeklődés elmélyítése a tanulókban,
- az elsajátított művészeti kultúra terjesztése, fejlesztése,
- segíteni az oktattásban résztvevő pedagógusok szakmai fejlődését, kutató munkáját,
- fejleszteni az oktatás technikai színvonalát, bővíteni a színpadi műsorokhoz szükséges eszközöket, felszereléseket,
- támogatni, szervezni az iskola különböző cspoportjainak, osztályainak szakmai táborokon, fesztiválokon, bel- és külföldi fellépéseken való részvételét,
- pályázatokon, adományokon, támogatásokon és egyéb bevételeken keresztül lehetővé tenni az iskola eszközeinek, berendezéseinek , épületeinek és környezetének folyamatos korszerűsítését, szépítését,
- művészeti alkotási lehetőségek megteremtése,
- az alkotott művek bemutatása kiállításokon, kapcsolódva országos és nemzetközi fesztiválokhoz,
- magas fokú vizuális tárgy- és környezetkultúra terjesztése, ápolása
- regionális külkapcsolatok építése. A határon túl élő magyar művészek meghívása
- regionális művészeti szimpóziumok kezdeményezése, szervezése,
Iskolák művészeti oktatási tevékenységéhez való kapcsolódás, ifjúsági táborok, művészeti tanfolyamok szervezésével,
- gyűjtemény létrehozása, gondozása
- a felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan művészeti kiadványok megjelentetése ... >>

Csillagjáró Fehér Ráró Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 16.
képviselő: Molnár Levente
-Fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációjának elősegítése (lovasterápia) - ehhez megfelelő eszközök vásárlása, infrastruktúra kialakítása;
- Egészséges és fogyatékkal élő gyermekek táboroztatása - táborhely, szálláshely kialakítása;
- Külföldi gyermekek magyarországi rehabilitációja és táboroztatása;
- Tanfolyamok szervezése - elméleti és gyakorlati képzés szakemberek és leendő szekemberk részére;
- Erdei iskola feltételeinek megteremtése - iskolán kívüli oktatás;
- A hazai lovas kultúra, az íjászat, a lovas íjászat népszerűsítése, lovas és íjász versenyek szervezése,lebonyolítása;
- Hagyományőrző kézműves foglalkozások tartása, néphagyományok megismertetése a gyermekekkel, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése az iskolák és óvodák számára;
-Kísérleti régészeti programok lebonyolítása;
- Természeti és történelmi értékeink megörökítése és archiválása;
- Egyéb kultúrális programok lebonyolítása, szervezése. ... >>

Ébredő Vidék Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Thaly Kálmán utca 10.
képviselő: Szatmári János
A tagság, illetve a működési területen élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. A tagság, illetve a működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal, egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, aktuális programjaink szerint. A működési területen élő családok igény szerinti segítése aktuális programjainkon keresztül, tanácsadásadással, gyűjtés szervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységet végző szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, aktuális programjaink szerint. Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. A magyar kulturális örökség, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint. Természetvédelmi, állatvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembevétele és azok betartása. Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok rendezvények szervezése és lebonyolítása. Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok szervezése és lebonyolítása. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében programok, előadások, tanácsadások, tréningek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés a helyi, illetve a regionális munkaügyi kirendeltségekkel, oktató és képző intézményekkel, foglalkoztatókkal, középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel. Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak érdekeinek feltárása és megjelenítése, esélyegyenlőségük javításának érdekében programok szervezése és lebonyolítása. Vállalkozási tevékenység, gazdálkodási tevékenység beindítása, folytatása. Közösségi terek, szabadidős és egyéb intézmények, helyiségek kialakítása és működtetése, a működési területen élő lakosság szabadidejének eltöltése érdekében. Véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában, amely a tagok ,illetve az egyesület célcsoportjának életkörülményeit befolyásolja. ... >>

"Egészséges óvodásainkért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 10.
képviselő: Balla Erika kur.eln.
Az óvodás gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása, berendezések, berendezési tárgyak, udvari felszerelések, játék, és sportfelszerelések vásárlása. A halmozottan hátrányos, veszélyeztetett cigány gyermekek differenciált fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Elődeink Nyomában Ertékmegőrző Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

3890 Sátoraljaújhely, Munkácsy út 5.
képviselő: Márton Józsefné elnök
Általános cél az emberi, természeti, történelmi és kulturális értékek, hagyományok, népszokások megőrzése, felkutatása és ápolása Zemplén térségben. Elődeink értékeinek megőrzése iránti igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A hagyományápolás értékeinek bemutatása. Népszerűsíteni Zemplén térségének népi, nemzetiségi kultúráját. Kulturális értékek, szokások és hagyományok, mesterségek feltárása, bemutatása. A történelmi táj építészeti emlékeinek bemutatása, helytörténeti kutatás. Életmód és gasztronómia elődeinknél és napjainkban kutatómunka. Információ áramoltatás, közérdekű programok propagálása. Kiadványok és programfüzetek megjelentetése. Zemplén kulturális és természeti kincseinek minél szélesebb körben való megismerése és megismertetése. A Zempléni Tájvédelmi Körzet növény és állatvilágának védelme, megismerése, megismertetése. Helyi tájfajták, régi gyümölcs és szőlő fajták, zöldségfélék, haszonállatok és az azok feldolgozásával kapcsolatos hagyományos technológiák, eszközök és eljárások, népi megfigyelések összegyűjtése, fajtagyűjtemény felállítása. Kapcsolattartás és együttműködés határon túli magyar közösségekkel, hagyományőrző csoportokkal. A természet és benne az ember védelme a civilizáció káros hatásaival szemben. A fent említett témákkal kapcsolatosan szerzett ismereteket, tapasztalatokat, információkat szeretnénk megosztani előadások, kiállítások, tanulmányok, bemutatók, nyári táborok és egyéb rendezvények szervezése kapcsán. Közösségi és önképzés a fent említett területeken. ... >>

"Esze Tamás Iskola Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Esze T. u. 14.
képviselő: Gyarmathy László
A tanulók étkeztetésének megoldása a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Általános Iskola területén. Az oktatás technikai feltételeinek javítása. A nyelvoktatás ösztönzése, felkészítés nyelvvizsgára, hozzájárulás a tanulók nyelvi táborához. A kiemelt tanulmányi programok támogatása. Hozzájárulás a tanulók kirándulásaihoz, könyvtárfejlesztés, a sportolás feltételrendszerének fejlesztése, hozzájárulás sportversenyek, sportprogramok, sportrendezvények költségeihez, rendezvények lebonyolításához, sport infrastruktúra bérlése, az úszás oktatatás megszervezése és támogatása. ... >>

" Fogd a kezem " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Partizán u.2.
képviselő: Szabadka Sándor
Az óvodáskorú gyermekek harmónikus, egészséges fejlődésének biztosítása, a tárgyi feltételek javításával. Az eszközállomány színvonalának emelése,bővítése.Az intézmény külső-belső lakókörnyezetében a tárgyi eszközök pótlása (pl. bútorzat, textília, játékállomány).A szabadidős tevékenységekhez, a családi kapcsolatok bővítéséhez a feltételek megteremtése (pl. játékok, tömegkommunikációs eszközök).Kultúrális tevékenységek biztosítása (pl.szinház-, mozi-, múzeum-, kirándulás-, sport-, és kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvétel). nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység, természetvédelem,állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ... >>

Garaboncás Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Árpád u.10.
képviselő: Ignécziné Bodnár Klára
Az Észak-Magyarországi régióban zajló kulturális élet színvonalának emelése, kulturális értékek átörökítése, bemutatása. A térség közművelődési, népművészeti életébe szorosan bekapcsolódni, azt felpezsdíteni.
Esélyegyenlőséget teremteni a kultúrák közötti különbségek megismertetésével.
A határon átnyúló kulturális együttműködések elősegítése.
Művészeti alkotási lehetőségek megteremtése, művésztelepek, táborok, konferenciák, fesztiválok szervezésével.
A művésztelepeken alkotott művek bemutatása kiállításokon, kapcsolódva regionális fesztiválokhoz, bővíteni a színpadi műsorokhoz szükséges eszközöket, felszereléseket.
Magas fokú vizuális tárgyi és környezetkultúra terjesztése, ápolása.
Regionális külkapcsolatok építése. A határon túl élő magyar művészek meghívása.
Regionális művészeti szimpoziumok kezdeményezése, szervezése.
Gyűjtemény létrehozása, gondozása.
A felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan művészeti kiadványok megjelentetése.
Kapcsolódás a művészetoktatáshoz ifjúsági táborokkal, művészeti tanfolyamokkal, ezek szervezése, rendezése, lebonyolítása.
Elősegíteni a Bokréta Művészeti Iskola tanulóinak magas szintű szakmai fejlődését, a tehetséggondozást, segíteni az oktatásban résztvevő pedagógusok szakmai fejlődését, kutató munkáját, az oktatás technikai színvonalának fejlesztése, a színpadi műsorokhoz szükséges eszközök, felszerelések bővítése.
Támogatni, szervezni a különböző művészeti csoportok, osztályainak szakmai táborokon, fesztiválokon bel- és külföldi fellépéseken való részvételét.
Pályázatokon, adományokon, támogatásokon és egyéb bevételeken keresztül lehetővé tenni az iskola eszközeinek, berendezéseinek, épületeinek és környezetének folyamatos korszerűsítését, szépítését. ... >>

" GÖNCZÖL " Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
képviselő: Marschalkó Beáta
A Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának fenntartásában műlödő magyar tannyelvű általános iskolák taneszköz beszerzése, illetve pótlása. Sátoraljaújhelyen működő középiskolák tanulóinak esetenkénti díjazása abban az esetben, ha az országos versenyen 1-10. hely valamelyikét megszerzik. Ezen eredmény eléréséhez a felkészítésben részt vevő pedagógusok esetenkénti díjazása. ... >>

"Gyermekeinkért Sátoraljaújhely" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5
képviselő: Szamosvölgyi Péter
Sátoraljaújhely városban élő gyermekek oktatásának, nevelésének magasabb színvonalon történő ellátásához szükséges anyagi eszközök biztosítása, képességfejlesztő programok végrehajtásának támogatása, a nevelés, oktatás területén a kutató, kísérletező, fejlesztő munka mecénása, a gyerekek nevelése, oktatás érdekében tett újszerű kezdeményezések, törekvések anyagi támogatása.
- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárás, megismertetése, a helyi művelődési szokások gazdagítása.
- A kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése.
- A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez programok szervezése.
- Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. ... >>

Hegyaljai Néptáncosok Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 63.
képviselő: Fekete Attila elnök
A tagság, illetve a működési területén élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. A tagság, illetve a működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal, egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint. A működési területen élő családok igény szerinti segítése, aktuális programjainkon keresztül tanácsadással, gyűjtésszervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységet végző szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint. Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. Kulturális rendezvények, programok szervezés és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. A magyar kulturális örökség, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint. Természetvédelmi, állatvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembevétele és azok betartása. Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok, szervezése és lebonyolítása. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében programok, előadások, tanácsadások, tréningek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés a helyi, illetve a regionális munkaügyi kirendeltségekkel, oktató és képző intézményekkel, foglalkoztató, középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel. Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak érdekeinek feltárása és megjelenítése, esélyegyenlőségük javításának érdekében programok szervezése és lebonyolítása. Vállalkozási tevékenység, gazdálkodási tevékenység beindítása, folytatása. Közösségi terek, szabadidős és egyéb intézmények, helyiségek kialakítása és működtetése, a működési területen élő lakosság szabadidejének eltöltése érdekében. Véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában, amely a tagok, illetve az egyesület célcsoportjának életkörülményeit befolyásolja. A helyi, térségi, magyar és európai hagyományok őrzése és ápolása, zene, tánc, képzőművesség területén. ... >>

"HERUKON Szociális és Oktatási Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Révész utca 1 II/4
képviselő: Iglai Lajosné
A Szövetkezeti nyugdíjasok anyagi és természetbeni támogatása, életkörülményeinek javítása, a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása, a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatásuk baleset és más nem várt következményeinek csökkentésében, ösztöndíj alapítása a célból, hogy a környzeő országokban élő tehetséges magyar származású fiatalok Sátoraljaújhelyen folytathassák tanulmányaikat, az ifjúság egészséges nevelése érdekében a sportolási lehetőség bővítése Sátoraljaújhelyen, szakmunkásképzés támogatása. ... >>

"Iskolasegítő Kazinczy Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 14.
képviselő: Laczkó Károly a kuratórium elnöke
Elősegíteni az iskola lehetséges tanulóinak fejlődését, önképzőkör létrehozását, nyári táborok szervezését, kiemelkedő eredményeket elért tanulók jutalmazását. Elősegíteni a hátrányos helyzetű lehetséges gyermekek oktatását. Növelni az oktatásban részt vevő pedagógusok érdekeltségét, a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. Fejleszteni az oktatás technikai eszközeinek a színvonalát. ... >>

"JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Deák u.10.
képviselő: Daragó Ferenc
A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola növendékei közül a sport területén tartósan kiváló teljesítményt elért tanulók jutalmazása. Az iskola sporttevékenység tárgyi eszközeinek fejlesztése, pótlása, javítása. Sporttevékenység költségeinek (szállás, utazás, étkezés) finanszírozása. ... >>

"Jogászok a kultúráért Alapítvány "

(oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 7.
képviselő: Dr. Hörcsik Richard
Borsod-Abauj-Zemplén Megye és ezen belül a zempléni térség évszázados kultúrális hagyományainak ápolása,az ebből fakadó feladatok (művészeti események, kiállítások, rendezvények) szervezése, anyagi eszközökkel történő támogatása. Pályakezdő fiatalok,fiatal jogászok továbbképzésének szervezése és anyagi támogatása. Szakmai segítségnyujtás és anyagi támogatás egy korszerű igazságügyi ,informatikai rendszer megszervezéséhez, az ebből eredő szervezési és továbbképzési feltételek megteremtéséhez. Közreműködés e munkanélküli felnöttek képzésében és átképzésében tanfolyamok szervezése és szakmai irányítása utján. ... >>

Jókai Mór Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Jókai u.13-23.
képviselő: Markos Györgyné elnök
a Jókai Mór Általános Iskola tanulóinak sokoldalú segítése, szociális és jóléti célú támogatása. ... >>

Károlyfalva Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3944 Sátoraljaújhely-Károlyfalva, Rákóczi F. út 60.
képviselő: Szebényi Gáborné elnök
Az alapítvány célja:

Az alapítvány a társadalom steineri hármas tagozódásának szellemében ? amely a szellemi élet szabadságát, a gazdasági életben a testvériség megvalósulását, valamint a demokratikus jogállamiságot jelenti ? céljául tűzi ki a szabad szellemi élet megvalósulásának elősegítését. A szellemi élet szabadságának megvalósulása érdekében olyan önálló kezdeményezéseket támogat, amely antropozófiai ismereteken alapulnak. Az alapítvány szükségesnek látja olyan oktatási és nevelési forma bevezetésében és meghonosításában való közreműködését, amelynek nevelési eszménye az emberekkel nem meghatározott tudástartalmakat ? és ezzel ítéleteket ? közöl, hanem a szabad egyéni ítéletalkotás kialakításának lehetőségét helyezi a nevelés középpontjába, valamint szellemtudományi emberismereten alapul. Az alapítvány legfőbb célja ? a fentieknek megfelelően ? a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális örökség megóvása ... >>

KATOLIKUS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, József A.u.1.
képviselő: kuratórium elnöke Gubala Róbert
A keresztény szellemű nevelés magas szinten való megvalósítása a sátoraljaújhelyi Keresztény Általános Iskolában. Támogatást nyujt az iskola alapvető müködéséhez, szemléltető-, számítástechnikai-, kommunikációs- és más elektronikus eszközök és egyéb berendezések,felszerelések beszerzéséhez. Elősegíti iskolai könyvtár létesítését és fenntartását. A tanulmányi versenyen résztvevő tanulók jutalmazása. Hozzájárulás a sport és tanulmányi versenyeken való részvétel költségeihez. Akeresztény szellemű nevelés érdekében kiemelkedő munkát végző pedagógusok, dolgozók jutalmazása. Hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Akeresztény szellemű nevelés érdekében meghívott vendég oktatók és előadók díjazása, költségeik megtérítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:
-Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.
- Kulturális tevékenység; Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.
- Szabadidős és hobbitevékenység; A működési területen élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Bajza út 30.
képviselő: Baloghné Szalkó Krisztina elnök
Sátoraljaújhelyen és Zemplénben a keresztény érékrend megőrzése, továbbadása generációk és különböző társadalmi rétegek között és felé.
Sátoraljaújhelyben és Zemplénben
- Műhelyfoglalkozások tartása képzők részére
- Kézműves fogalalkozások, táborok szervezése, lebonyolítása,
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
- Gyermek- és ifjúségvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- Rehabilitációs foglalkoztatás
- Felsorolt tevékenységeket támogató kiadványok létrehozása, terjesztése
- Fordítói tevékenység (szóbeli, írásbeli)
- Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi renabilitációs tevékenység
- Az ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
- A bűnmegelőzés, áldozatvédelem ... >>

"Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3890 Sátoraljaújhely, Pataki utca 37/A.
képviselő: elnök Kosztyu Viktória, Hardiné Pásztor Marianna, Novákné Magyar Hajnalka
"Zemplén" testi és szellemi fogyatékos gyermekeinek az életbetörténő beilleszkedésének támogatása, így különösen a költségesebb gyógyszerellátás, az intézeti kezelés, a nyári tábotozás, a foglalkoztatása
" A rákban megbetegedett, valamint testi és szellemi fogyatékos gyermekek életbe történő beilleszkedésének segítése, támogatása, így különösen:
- a költségesebb gyógyszerellátás esetén ennek segítése, támogatása:
-az intézeti kezelés esetén ezen gyógyító tevékenységnek a támogatása:
-a nyári táborozás esetén ennek segítése, támogatása:
-a foglalkoztatásba bekapcsolódás - pl. tanfolyamokon való részvétel - támogatása
-a beteg gyermekek indokolt külföldi kezelésének támogatása:
-a beteg gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása."
-oktatásba való bekapcsolódás (pl.tanfolyam támogatása, segítése). ... >>

"Közös felelősséggel a boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy út 24
képviselő: Kohánka István
Esztétikus, ingergazdag, tevékenységközpontú környezben élő boldog és egészséges óvodások felkészítése az iskolai életre, jól szervezett, magas pedagógiai színvonalon teljesíthető, igényes nevelőközösséggel. Az óvoda tárgyi felszereltségének kedvezőbbé tétele, ezáltal a sátoraljaújhelyi 5. sz. óvodába járó valamennyi gyermek óvodai foglalkozatásának segítése, támogatásra, rászorultságra való tekintet nélkül. Kompenzációs programok segítségével a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, speciális fejlesztése. Tehetséggondozás. Az óvoda pedagógusának ösztönzése, konkrét feladat, vagy szolgáltatás külön díjazásával, speciális továbbképzések finanszírozásával. ... >>

LAVOTTA Életműkutató, Hagyományteremtő és Ápoló Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Esze T.u. 12.
képviselő: Dombóvári János eln.
Lavotta János zeneszerző, hegedűvirtuóz, a magyar zenés színjátszás első "zenedirektora" hányatott életének felkutatása, megismertetése. "Lavotta János"-díj létrehozása a történelmi Zemplén- és Abaúj városaiban, falvaiban működő zeneművészek, zeneiskolai tanárok, kórusvezetők, kántorok, e táj zenekultúrájának gyarapításáért fáradozók kitartó, magas színvonalú művészei munkájának-, továbbá Lavotta János életművét kutató, népszerűsítő, hagyományt teremtő és "Lavotta János-díj"-ban részesül a jövőben a Lavotta János zenéjét művelő és előadó diákok is. Célja az alapítványnak továbbá Lavotta János zeneszerzői tevékenységének megismerésének, műveinek előadása, népszerűsítése. A zeneszerző emlékét megörökítő zenei, képzőművészeti, irodalmi alkotások összegyűjtése. Lavotta-emlékszoba kialakítása Tállyán. A zeneszerző nevét megörökítő zenei verseny, fesztivál létrehozása. ... >>

Miklósy István Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 49.
képviselő: Szemán Tamás
A sátoraljaújhelyi egyházközség területén élő görög katolikus hívek hitéletének segítése, - az ifjúság oktatási és nevelési, kulturális tevékenységének szervezése, működtetése, - minden egyéb már meglévő vagy későbbiekben létrejövő ingatlanjaninak karbantartása. ... >>

MÜSZAKI TUUDOMÁNYOKÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Deák u.10.
képviselő: képviselő Reseterics István
A műszaki pályára készülő, a gimnáziumi tanulmányai alatt kiemelkedő teljesítményt elért tanulók jutalmazása. Iskola nyelvoktatás eszközfelvételeinek fejlesztése. - iskolai alapítványként a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola oktatási színvonalának emelése érdekében fejti ki tevékenységét. - a gimnáziumi tanulmányok alatt a reál tantárgyak iránt érdeklődő és műszaki pályára készülő fiatalok támogatása, - a tehetséges de valamilyen ok miatt hátrányos helyzetből induló gyerekek felzárkóztatása, az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, - az oktatási tárgyi, technikai feltételeinek javítása, - at iskolai nyelvoktatás eszközellátottságának, feltételeinek fejlesztése. ... >>

" OREMUS" Közhasznú Alapítvány a középfokú szakképzésért

(intézményi,oktatási)

3981 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos u. 26.
képviselő: Bártfai József
A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium taneszközeinek, gyakorlati felszerelésének és egyéb eszközeinek szintentartása, fejlesztése. A képzés, továbbképzés elősegítése, a kollégiumi nevelés szinvonalának emelése. ... >>

PATRÓNUS Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Pataki u.45.
képviselő: elnök Mihók Mária
A hátrányos helyzetű csoportok szociális felkarolása. Helyi kultúrális, sport, népművészeti, műemlékvédelmi, oktatási és környezetvédelmi feladatok, valamint az állampolgári jogok, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében tevékenykedők támogatása, valamint az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, természetvédelem gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúság érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

PRO ALMA MATRE az oktató-nevelő Munka Segítségéért Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.
képviselő: Gál Sándorné
A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola oktatási színvonalának emelése érdekében, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása,tanulmányi kultúrális, szabadidő és sportrendezvényeinek finanszirozása. Szociálisaqn hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Széphalmi Vidám Manócskák Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3988 Széphalom, Kazinczy út 273.
képviselő: Mazurné Hantos Adrienn elnök
Az óvodás gyermekek harmónikus személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek bővítése, fejlesztése. ... >>

"SZÉPHALOMÉRT" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 268.
képviselő: Monokné Farkas Ibolya
Széphalom kulturális, történelmi örökségeinek megőrzése és újraélesztése, nemzeti hagyományainak ápolása, gazdasági életének és idegenforgalmának fejlesztése, az infrastruktúra javítása, fejlesztése, széphalmi lakosú tehetséges gyermekek tanulmányainak támogatása. Sport tevékenység. ... >>

SZÉPTAN Művészetoktató, Kultúrát Teremtő és Támogató Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 20.
képviselő: Dombóvári János
Alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamon, zene-, tánc-, képző- és iparművészet valamint báb- és színjáték ágon, tehetségkutatás, szakirányú továbbtanulás elősegítése, szakmai versenyek, találkozók szervezése, megrendezése, ösztöndíj lehetőségének biztosítása, hátrányos helyzetű, illetve külföldön tanulmányokat folytató művészeti pályát választó fiataloknak, az amatőr művészeti csoportok: zenekarok, tánccsoportok, együttesek támogatása, hangversenyek, kiállítások, táncbemutatók, pódium- előadások szervezése, rendezése, a térség közművelődésének segítése, gazdagítása. ... >>

Talamusz Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Májuskút utca 35/b.
képviselő: Naár Tamás Pál
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

A működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint.

2. Szociális tevékenység, családsegítés;

A működési területen élő családok igény szerinti segítése aktuális programjainkon keresztül tanácsadással, gyűjtésszervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységét végző szakemberekkel, intézményekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint.

3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. Az élethosszig tartó tanulás megvalósítására minden korosztálynak tanfolyamok szervezése, oktatás lebonyolítás.

4. Kulturális tevékenység;

Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.

5. Kulturális örökség megóvása;

A magyar kulturális örökségek, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint.

6. Környezetvédelem;

Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembe vétele és azok betartása.

7. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet,

Pályaválasztási tanácsadás, felkészítő tanfolyamok szervezése.

8. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítés;

Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

9. Emberi és állampolgári jogok védelme;

Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok, szervezése és lebonyolítása.

10. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása.

11. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások;

Segítségnyújtás átképzéshez, tanfolyamok szervezése a munkaerőpiacra való bejutás elősegítésére. Kompetencia felmérések alapján személyre szabott tanácsadás, életpálya tervezés..

12. Euroatlanti integráció elősegítése;

Konferenciák, előadások szervezése az Európai Uniós tagsághoz kapcsolódóan. Pályázatok figyelése, támogatói programok megismertetése a régió lakosságával. ... >>

Zemplén a Magyarságért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 1 Fsz/2
képviselő: Klubert Gábor
Az anyaországi lakosság kapcsolattartásának elősegítése a határon túli magyarsággal. Kulturális, egyházi, tudományos és sportrendezvények, valamint előadások szervezése és szponzorálása. Diákrendezvények, vetélkedők támogatása, melyek elősegítik egymás jobb megismerését, hozzájárulnak az egészséges nemzettudat kialakításához. Kirándulások szervezése és támogatása a történelmi Magyarország területére. Újságok, emléklapok, emlékérmek kiadása, tanfolyamok szervezése, támogatása. Nehéz anyagi helyzetű, tehetséges, keresztény-keresztény erkölcsű magyar fiatalok továbbtanulásának támogatása (ösztöndíj, stb.). "Zemplénért" díj alapítása. V. István király emlékének ápolása. ... >>

Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány

(oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Pacsirta u.7.
képviselő: Dr. Nagy-Bozsóki József
Állatmenhely létrehozása és üzemeltetése. Gazdátlan állatok felkutatása, befogadása és átmeneti gondozása. Menhelyen, illetve állatmegőrzőben való elhelyezésük. Hirdetés útján ideiglenes,illetve végleges gazda keresése. Ismeretterjesztő ... >>

ZEMPLÉN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. út 11.
képviselő: Sarkadi Antal
Régészeti, helytörténeti, néprajz kutatások támogatása, hagyományok ápolása, kulturális értékek megóvása, hasznosítása, dokumentumok, tárgyak gyűjétse és feldolgozása. A Zempléni-hegység és a Bodrogköz régió természeti értékeinek kuktatása, feltérképezése. Tehetségkutatás, fiatal alkotók menedzselése, bemutatása. Konferenciák, előadások, kiállítások rendezése, támogatása. Kapcsolattartás határon túl élő és dolgozó kulturális szakemberekkel. ... >>

ZEMPLÉNI PIARISTÁK AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Deák u.12.
képviselő: Etele György
Az alapítvány célja a határainkon belül és kívűl élő magyar ifjúság mennél szélesebb körű, korszerűbb és színvonalasabb nevelése és oktatása a piarista rend szabályzatának és a jelen alapítás évében éppen 350 éves magyarországi hagyományainak megfelelően. Az alapítvány támogatja a piarista intézményekben a dolgozó nevelők és a személyzet munkályát, a munkájukhoz szükséges tárgyi feltételek biztosítását és az intézményekben nevelésben részesülő ... >>

"Zempléni Szakmunkástanulókért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14.
képviselő: Nyizsnyovszki Ferencné
az alapítvány vagyonával, társadalmi összefogással hozzájárulni az intézet tárgyi-technikai feltételei fejlesztéséhez, különösen az intézet befogadóképessége növeléséhez /emeletráépítés/ - elősegíteni az oktatási eszközk, segédanyagok technikai színvonalának fejlesztését, új, korszerű oktatási eszközök beszerzését, - támogatni a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok oktatásban való részvételét anyagi támogatással is - diákkörök, szakkörök, tanulmányi utak szervezésével elősegíteni a tehetséges tanulók szakmai, kulturális fejlődését, anyagilag elismerni a kimagasló eredményt elérő tanulók teljesítményét - elősegíteni az iskola pedagógusainak szakmai fejlődését, ehhez hozzájárulni, továbbképzéseken való részvétel, bel- és külföldi tanulmányutak szervezésével, vagy ilyenhez anyagi támogatást nyújtani - sajátos ösztöndíjrendszer kidolgozásával elősegíteni a tanulás, a tudás rangjának, tekintélyének növekedését - a tanulmányi versenyeken (megyei, országos) kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók anyagi erkölcsi elismerése, - elősegíteni bel- és külföldi intézményekkel való rendszeres kapcsolattartást, mely a szakmai és elméleti oktatás színvonalának emelését, új módszerek, eszközök meghonosítását segítik - támogatás minden olyan iskolai vagy iskolán kívüli kezdeményezést, mely a tanulók nevelését, képzését elősegíti, mely hozzájárul az intézet tantestülete szakmai teljesítménye növeléséhez a pedagógiai tevékenység eredményesebbé tételére. ... >>
1. oldal