Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sátoraljaújhely egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Alapítvány a Kelet-Magyarországi Ifjúság Életkörülményeinek Javításáért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Krúdy Gy. u. 12.
képviselő: Maczó Balázs
A térség fiataljai számára sportolási lehetőséget biztosít sportrendezvények, edzések szervezésével és lebonyolításával, - Felvilágosító és megelőző munkát végez a térség általános és középiskoláiban a kábítószer fogyasztás visszaszorítása érdekében, - A fiatalok kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében szükséges tájékoztatás, információtovábbítás, megelőzés érdekében együttműködik társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal és felekezetekkel, - Közreműködik a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalomba való beilleszkedésének előmozdításában, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - ismeretterjesztés - gyermek- és ifjúságvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőtlenségének elősegítése, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Ébredő Vidék Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Thaly Kálmán utca 10.
képviselő: Szatmári János
A tagság, illetve a működési területen élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. A tagság, illetve a működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal, egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, aktuális programjaink szerint. A működési területen élő családok igény szerinti segítése aktuális programjainkon keresztül, tanácsadásadással, gyűjtés szervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységet végző szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, aktuális programjaink szerint. Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. A magyar kulturális örökség, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint. Természetvédelmi, állatvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembevétele és azok betartása. Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok rendezvények szervezése és lebonyolítása. Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok szervezése és lebonyolítása. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében programok, előadások, tanácsadások, tréningek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés a helyi, illetve a regionális munkaügyi kirendeltségekkel, oktató és képző intézményekkel, foglalkoztatókkal, középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel. Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak érdekeinek feltárása és megjelenítése, esélyegyenlőségük javításának érdekében programok szervezése és lebonyolítása. Vállalkozási tevékenység, gazdálkodási tevékenység beindítása, folytatása. Közösségi terek, szabadidős és egyéb intézmények, helyiségek kialakítása és működtetése, a működési területen élő lakosság szabadidejének eltöltése érdekében. Véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában, amely a tagok ,illetve az egyesület célcsoportjának életkörülményeit befolyásolja. ... >>

Hegyaljai Néptáncosok Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 63.
képviselő: Fekete Attila elnök
A tagság, illetve a működési területén élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. A tagság, illetve a működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal, egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint. A működési területen élő családok igény szerinti segítése, aktuális programjainkon keresztül tanácsadással, gyűjtésszervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységet végző szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint. Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. Kulturális rendezvények, programok szervezés és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. A magyar kulturális örökség, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint. Természetvédelmi, állatvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembevétele és azok betartása. Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok, szervezése és lebonyolítása. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében programok, előadások, tanácsadások, tréningek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés a helyi, illetve a regionális munkaügyi kirendeltségekkel, oktató és képző intézményekkel, foglalkoztató, középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel. Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak érdekeinek feltárása és megjelenítése, esélyegyenlőségük javításának érdekében programok szervezése és lebonyolítása. Vállalkozási tevékenység, gazdálkodási tevékenység beindítása, folytatása. Közösségi terek, szabadidős és egyéb intézmények, helyiségek kialakítása és működtetése, a működési területen élő lakosság szabadidejének eltöltése érdekében. Véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában, amely a tagok, illetve az egyesület célcsoportjának életkörülményeit befolyásolja. A helyi, térségi, magyar és európai hagyományok őrzése és ápolása, zene, tánc, képzőművesség területén. ... >>

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Bajza út 30.
képviselő: Baloghné Szalkó Krisztina elnök
Sátoraljaújhelyen és Zemplénben a keresztény érékrend megőrzése, továbbadása generációk és különböző társadalmi rétegek között és felé.
Sátoraljaújhelyben és Zemplénben
- Műhelyfoglalkozások tartása képzők részére
- Kézműves fogalalkozások, táborok szervezése, lebonyolítása,
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
- Gyermek- és ifjúségvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- Rehabilitációs foglalkoztatás
- Felsorolt tevékenységeket támogató kiadványok létrehozása, terjesztése
- Fordítói tevékenység (szóbeli, írásbeli)
- Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi renabilitációs tevékenység
- Az ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
- A bűnmegelőzés, áldozatvédelem ... >>

"Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3890 Sátoraljaújhely, Pataki utca 37/A.
képviselő: elnök Kosztyu Viktória, Hardiné Pásztor Marianna, Novákné Magyar Hajnalka
"Zemplén" testi és szellemi fogyatékos gyermekeinek az életbetörténő beilleszkedésének támogatása, így különösen a költségesebb gyógyszerellátás, az intézeti kezelés, a nyári tábotozás, a foglalkoztatása
" A rákban megbetegedett, valamint testi és szellemi fogyatékos gyermekek életbe történő beilleszkedésének segítése, támogatása, így különösen:
- a költségesebb gyógyszerellátás esetén ennek segítése, támogatása:
-az intézeti kezelés esetén ezen gyógyító tevékenységnek a támogatása:
-a nyári táborozás esetén ennek segítése, támogatása:
-a foglalkoztatásba bekapcsolódás - pl. tanfolyamokon való részvétel - támogatása
-a beteg gyermekek indokolt külföldi kezelésének támogatása:
-a beteg gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása."
-oktatásba való bekapcsolódás (pl.tanfolyam támogatása, segítése). ... >>

PATRÓNUS Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Pataki u.45.
képviselő: elnök Mihók Mária
A hátrányos helyzetű csoportok szociális felkarolása. Helyi kultúrális, sport, népművészeti, műemlékvédelmi, oktatási és környezetvédelmi feladatok, valamint az állampolgári jogok, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében tevékenykedők támogatása, valamint az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, természetvédelem gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúság érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

" Református Jövőért " Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Petőfi S.u.5.
képviselő: Bertók Ernő
Ápolni és megőrizni a jövendő számára azon értékeket, amelyeket a magyar reformátusság és benne a nagy múltú, gazdag hitéleti és kultúrális örökséget hordozó Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség képvisel. Ennek érdekében a maga eszközeivel segíti és támogatja - az egyházközség hitéletét, ezen belül a gyermekek és a fiatalok hitre, jó erkölcsre nevelésének munkáját, - az egyházközség kultúrális tevékenységét, különös tekintettel kiadványok terjesztésére, teológiai, kultúrális és közéleti rendezvények szervezésére, az egyházközség múltjának feltárására, énekkar, olvasókör működtetésére, - a gyülekezeti karitatív szolgálatot, családgondozást, idősek, betegek, hátrányos helyzetűek nyilvántartását és felkarolását anyagi juttatás formályában is, - műemlék jellegű templommal és egyéb egyházi ingatlanokkal és berendezésükkel kapcsolatos építési,javítási, bővítési munkálatokat. - az egyházközség hitéleti, szellemi és tárgyi értékeinek megőrzését és gyarapítását. ... >>

"Sátoraljaújhely időseiért és rászorulóiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Köveshegy út 20.
képviselő: Spinda Csabáné elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás.

Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézményben lakók és az intézmény által támogatott idősek és rászorulók életkörülményeinek javítása, különösen lakókörnyezetük, valamint a rehabilitációt segítő feltételek jobbítása, szellemi és testi fejlődésük segítése, , egészségük gondozása, valamint a szabadidő hasznos eltöltésével segítségnyújtás ahhoz, hogy az Idősek Otthonában lakók humanizált környezetben minél teljesebb gondoskodás mellett éljenek;
a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központjának keretén belül segítségnyújtás biztosítása a szociálisan rászorulók részére, hogy saját otthonukban, lakókörnyezetükben biztosított legyen az önálló életvitelük fenntartása, egészségi és mentális állapotukról, valamint egyéb okból származó problémáik megoldása;
a házi segítségnyújtás keretében segítségnyújtás a biztonságos életvitel feltételeinek fenntartásában, krízishelyzet megelőzésében, elhárításában;
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása;
a támogató szolgáltatás keretében a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük, önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása;
a szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében a személyes gondoskodás körébe tartozó, alapszolgáltatást biztosító közösségi alapú ellátás. A szenvedélybetegek lakókörnyezetükben történő gondozása, gyógyulásuk, rehabilitációjuk elősegítése annak érdekében, hogy integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve integrálódjanak a közösségbe;
a családsegítés keretében olyan személyes szociális szolgáltatás nyújtása (általános és speciális), mely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez;
a Gyermekjóléti Szolgálat keretében hozzájárulás a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez;
A nappali ellátást nyújtó intézmények (idősek klubja, fog ... >>

Talamusz Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Májuskút utca 35/b.
képviselő: Naár Tamás Pál
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

A működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint.

2. Szociális tevékenység, családsegítés;

A működési területen élő családok igény szerinti segítése aktuális programjainkon keresztül tanácsadással, gyűjtésszervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységét végző szakemberekkel, intézményekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint.

3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. Az élethosszig tartó tanulás megvalósítására minden korosztálynak tanfolyamok szervezése, oktatás lebonyolítás.

4. Kulturális tevékenység;

Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.

5. Kulturális örökség megóvása;

A magyar kulturális örökségek, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint.

6. Környezetvédelem;

Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembe vétele és azok betartása.

7. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet,

Pályaválasztási tanácsadás, felkészítő tanfolyamok szervezése.

8. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítés;

Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

9. Emberi és állampolgári jogok védelme;

Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok, szervezése és lebonyolítása.

10. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása.

11. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások;

Segítségnyújtás átképzéshez, tanfolyamok szervezése a munkaerőpiacra való bejutás elősegítésére. Kompetencia felmérések alapján személyre szabott tanácsadás, életpálya tervezés..

12. Euroatlanti integráció elősegítése;

Konferenciák, előadások szervezése az Európai Uniós tagsághoz kapcsolódóan. Pályázatok figyelése, támogatói programok megismertetése a régió lakosságával. ... >>

" Zempléni Betegekért " Alapítvány

(egészségügyi)

3980 Sátoraljaújhely, Mártirok u.9.
képviselő: Dr. Rácz Ernő
A sátoraljaújhelyi korházban folyó gyógyító, ápolási munka szinvonalának javítása, új eljárások és gyógymódok bevezetésének támogatása és ezáltal a zempléni térség rászoruló betegeinek humánusabb, gyorsabb, gazdaságosabb gyógyításának elősegítése. ... >>

Zempléni Diabetes Asztaltársaság

(egészségügyi)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 2
képviselő: Dr. Benke Károly ... >>
1. oldal