Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Poroszló kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

A Poroszlói Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3388 Poroszló, Alkotmány út 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Szűcs Richárdné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás támogatása, tanulnmányi és egyéb versenyek támogatása, nyertesek, versenyzők díjazása, iskolai és egyéb kulturális, szabadidős programok támogatása, hagyományok ápolása. ... >>

Fel a Fejjel a Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3388 Poroszló, Széchenyi út 25.
képviselő: elnök Németné Pócsi Mária, elnökhelyettes Fábián Zsuzsanna, elnökhelyettes Szabóné Polgár Mónika
A lakosság szociális s mentál higiéniás állapotának, helyzetének javítása, természetbeni és anyagi javak közvetítése, segélyezése, a lakosság helyzetét javító programok szervezése, hagyományőrzése, sportrendezvények- versenyek szervezése és azokon való részvétel, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, segédeszközök adományozása, egyéb pénzbeli vagy természetbeni támogatás nyújtása a működési területén élő, szociálisan rászorulók számára. ... >>

Magyarországi Cigányok Településfejlesztést Segítő Hagyományőrző, Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

3388 Poroszló, Mikszáth K. utca 6.
képviselő: elnök Fávor József, elnökhelyettes Dr. Kecskeméti Sándor
A helyi önkormányzatok felé javaslatok kidolgozása a településfejlesztést érintő aktuális témakörökben, különös tekintettel a foglalkoztatás, a szociális és lakáshelyzet, oktatás és kultúra, hagyományőrzés, a cigány lakosság életfeltételeinek javítása érdekében.
- Szervezi, ápolja a hagyományos cigány kulturális tradíciókat, a zene, tánc és kézművesség területein.
Rendezvényeket, kiállításokat szervez, segíti az e területeken működő alkotókat képességeik fejlesztésében, országos és helyi szinteken együttműködik hasonló témakörökben tevékenykedőkkel.
- A fenti célok, javaslatainak megalapozása érdekében előzetesen felméri a helyi körülményeket, együttműködik és koordinál az egyesület különböző magyarországi helységeiben működő tagjai között, továbbá együttműködik hasonló területeken és témákban érdekelt szervezetekkel. ... >>

Magyarországi Romák Demokratikus Egyesülete

(kulturális)

3388 Poroszló, Mikszáth K. u. 6.
képviselő: Fávor József (elnök)
Szervezi, ápolja a hagyományos cigány kulturális tradíciókat, a zene, tánc és kézművesség területein. - Rendezvényeket, kiállításokat szervez, segíti az e területeken működő alkotókat képességeik fejlesztésében, országos és helyi szinteken együttműködik hasonló témakörökben tevékenykedőkkel. ... >>

Poroszló Turizmusáért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

3388 Poroszló, Fő út 5.
képviselő: elnök Széles Ágnes, elnökségi tag Nagy Györgyné, elnökségi tag Sándorné Zsoldos Ágnes, elnökségi tag Tajcs Ferenc, titkár Bánréviné Vágó Eleonóra
Az idegenforgalom növelése Poroszlón és környékén.
- A sport-, kulturális és üdülési célú idegenforgalom megteremtése és fejlesztése.
- Felhívni a község lakóinak figyelmét a természetes és az épített környezet értékeire, azok megóvására.
- A meglévő idegenforgalmi adottságok hasznosításának növelése.
- Együttműködés a községi önkormányzattal, a környező települések önkormányzataival, a Tisza-tavi és egyéb regionális idegenforgalmi szervezetekkel, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, valamint más gazdasági-, társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel. ... >>

Poroszlói Honismereti Baráti Kör

(kulturális)

3388 Poroszló, Fő u. 3.
képviselő: elnök Gaál Antalné
A település múltjának feltárása, megismertetése a lakossággal, a Poroszlói Újság kiadása. ... >>
1. oldal