Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 119
3. oldal

Plussz-Kincskeresők Tehetségkutató, Fejlesztő és Gondozó Gyermek-Ifjúsági-Család Érdekvédelmi Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7632 Pécs, Szántó Tibor utca 11. fdsz./1.
képviselő: kuratórium elnök Molnárné Árvai Mónika Katalin, kuratóriumi tag Jenovai Zsolt
hátrányos szociális helyzetű, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése. Kapcsolatfelvétel oktatási, kulturális, sport intézményekkel, kiemelkedően tehetséges gyermekek, fiatalok felkutatása, képzése, hosszú távon gondozása. Kulturális, oktatási program szervezése. Oktatás, képességfejlesztő tanfolyamok szervezése, támogatása. Kulturális érdeklődés fejlesztése. Szociális, kulturális, társadalmi fejlődési problémák kezelése. Család és közösségi hagyományőrzés. Mentálisan, egészségileg sérült gyermekek és azok családjának érdekvédelme, segítségükre természetben, anyagi jellegű segítségnyújtás, ennek megszervezése. Drogprevenciós előadások, rendezvények szervezése. Médiatár felállítása. Szemléletváltozás előmozdítása, személyiség fejlesztés. Diákmunka lehetőség felkutatása, felmérése, közvetítése. Érdekvédelmi feladatok. Ifjúsági jogsegélyszolgálat segítése. Ifjúság egészséges életmódszemlélet kialakításának elősegítése. Kulturális, port táborok szervezése. Intézmények, sport, kulturális, szabadidős tevékenységeinek elősegítése. ... >>

Polgári Fórum Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök dr. Révész Mária
közéleti kulturális fórumok, rendezvények szervezése, emberi, állampolgári jogok védelme, magyarság történelmi, kulturális, természeti, környezeti értékeinek védelme, karitatív tevékenység szervezése és támogatása, kapcsolattartás hasonló célú szervezetekkel, polgári körök munkájának segítése, összefogása, tájékoztatásuk, javaslatok megfogalmazása, véleménynyilvánítás önkormányzati és közéleti kérdésekben. ... >>

Poszeidon Kajak-Kenu Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7627 Pécs, Dózsa Gy. u. utca 69.
képviselő: kuratóriumi elnök Sánta Viktor
Kajak-kenu, úszás, sí, tájékozódási futás sportágakban alapképzés, vízi- és sítúrázás, természetjárás, szabadidő eltöltésének megszervezése, lehetőségek biztosítása. ... >>

Pro Natura Karszt,- és Barlangkutató Egyesület Nemzetközi neve: Pro Natura Speleologist Associantion

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7634 Pécs, Magyarürögi út 8/4.
képviselő: elnök Tegzes Zoltán
A Dél-dunántúl karsztvidékeinek feltáró jellegű és tudományos kutatásához az elért eredmények megfelelően módon történő dokumentálása, bemutatása. A karsztok természetvédelmének elősegítése, együttműködésben a megfelelő hivatal és civil szervezetekkel. Hazánk és a környező országos barlangjainak, karsztvidékeinek megismerése. A barlangkutatás és a barlangjárás népszerűsítése, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése. Együttműködés az MKBT-vel és más barlangkutató csoportokkal, egyesületekkel. ... >>

Rigóder-Domb Érdekvédelmi Fórum Egyesület

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

7627 Pécs, Bittner Alajos utca 80.
képviselő: elnök dr. Gallovich Éva
a pécsi Rigóder-Domb környékén élő emberek érdekeinek képviselete, egészségének védelme, hátrányos helyzetű emberek segítése, a foglalkoztatási helyzetének javítása, kisebbségek esélyeinek növelése, gyermekek és fiatalkorúak támogatása, a településrész sajátos arculatának kialakítása, épített és természeti környezet védelme, megóvása, népszerűsítése, múltjának kutatása, fejlődésének és ismeretségének előmozdítása. ... >>

Somogy, Vasas, Hird Közösségéért Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, "C" utca 4.
képviselő: kuratórium elnök Szalainé Csery Claudia
sport, egészségvédő és szabadidős tevékenységek támogatása Somogy, Vasas, Hird településrészek területén. Ezen településrészeket érintően kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Településfejlesztési és közösségfejlesztési célok megvalósítása a kulturális, sport, rekreációs és szabadidős tevékenységek helyi lehetőségeinek bővítésével. Környezetvédelmi és természetvédelmi programok szervezése, diák- és sportolói csereprogramok lebonyolítása. A hátrányos helyzetűek, a nemzeti-és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, a gyermekek és az idősek szabadidős, sport- és kulturális tevékenységeinek elősegítése. Az épített és természeti környezet védelme, fenntartása, fejlesztése. ... >>

Szalánta Hunyadi Sportegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7626 Pécs, Felsőbalokány utca 18.
képviselő: elnök Iveszics Tamás
A Fair Play szellemi sport népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben minden korosztályban és bajnoki osztályban. Sport színvonalának emelése, népszerűsítése, a résztvevők számának növelése különösen az ifjúság és a fiatalok körében, sportolási lehetőség biztosítása. Együttműködés az országos, megyei területi sportszervekkel, szakszövetségekkel, azok rendezvényein való részvétel. A sportolással összefüggő szakismeretek gyarapítása, sportrendezvények szervezése és megrendezése. A rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételek biztosítása. A jogszabályban meghatározott működési feltételek biztosítása és egyéb feladatok meghatározása. Sporttal kapcsolatos reklám és propaganda tevékenység megszervezése. Fegyelmi jogkör gyakorlása helyi hatáskörbe tartozó ügyekben. Környezet- és természetvédelemre való nevelés. ... >>

Tavasz Horgász Egyesület Pogány

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

Pécs-Reménypuszta, postafiók 37.
képviselő: elnök Kiss Gyula
A tagjai horgász érdekeinek képviselete, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése. A horgász sport fejlesztése, népszerűsítése. A horgász tagoknak a vonatkozó rendeletek és horgász szövetségi szabályok tiszteletben tartására, a társadalmi együttélés normáinak betartására, valamint a természet szeretetére és védelmére való nevelése. A horgászat, illetve a horgász egyesület hagyományainak őrzése és ápolása. Horgász célú hasznosítású víz kezelése és működtetése, halnevezés. ... >>

Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Tiborc utca 28/1.
képviselő: elnök Gyurokné dr. Bódi Csilla
az iskola nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységének támogatása, kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, egészséges életmódra nevelés, az egészséges, a természettel harmonizáló környezet kialakítása, szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tárgyi eszközök beszerzésének támogatása, kulturális, szabadidős programok, versenyek szervezése, díjazása, együttműködés kialakítása hasonló célkitűzési civil szervezetekkel, illetve külföldi partnerkapcsolat kiépítése, támogatása, nemzetiségi hagyományok őrzése, az iskola diákönkormányzat támogatása, cserekapcsolatok ápolása, ennek érdekében kirándulások utazásának megszervezése. ... >>

Tuttu Mikka-Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

7621 Pécs, Megye utca 21.
képviselő: elnök Simon Balázs
egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik pozitív gondolkodásukkal és tetteikkel elősegítik a társadalmi és természeti környezet fejlődését. ... >>

Unió Alapítvány

(sport,természetvédelem,egyéb)

7626 Pécs, Felsővámház utca 73.
képviselő: Háber János
Az ifjúság számára anyagilag elérhető szálláshelyek teremtése, vándortábori hálózat kiépítése, az ifjúság turisztikai tevékenységének támogatása. A szabadidő értelmes és hasznos eltöltésének támogatása a fizikai állóképesség megalapozására alkalmas sportolási, természetjárási környezetvédelmi tevékenység támogatása. Az ifjúság számára hasznos elméleti és gyakorlati tevékenység ösztönzése. ... >>

Üszögért Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7630 Pécs, Kastély utca 17.
képviselő: elnök Biró Gyula, titkár Niernerné Fekete Csilla
Az üszögpusztai lakókörnyezetben élők érdekvédelme és érdekképviselete, természeti, társadalmi környezet megóvása. ... >>

Vadvirág Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza)
képviselő: alelnök Török László, elnök Varga Lászlóné Vass Anikó Terézia
személyes példával, cselekedetekkel dolgozni az egészséges életért, annak lehetőségeiért; az ország, Pécs, Kozármisleny és a Mecsek természetvédelme, meglevő környezeti értékei megőrzése; egészséges élet feltételeinek, az egészséges környezetnek a megteremtése; nevelés és oktatás; a környezetbarát mezőgazdaság és ipar megteremtéséért; az egészséges élet másik feltételének az egészséges társadalomnak a megteremtéséért; a környezetvédelmi oktatás színvonalának megteremtéséért; a megfelelő élet és szociális viszonyok megteremtéséért minden hazánkban élő ember számára; az esélyegyenlőségéért. ... >>

Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet utca 13/1.
képviselő: alelnök Edit Refflinghaus, elnök Fuchs Károly
Vasas természeti, építészeti és történeti értékeinek megőrzése. Az egészségügyi ellátás javításához való társadalmi hozzájárulás. Vasas kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, továbbadása, a közművelődés segítése, színesítése. A községi infrastruktúra fejlesztésében való közreműködés. Vasas lakóinak sport- és kulturális élete valamennyi területének támogatása. Népi, nemzetiségi hagyományok ápolása, kulturális rendezvények támogatása. Partnerszervezetek kulturális intézményeivel, egyesületeivel való kapcsolat építése, segítése. Településfejlesztésben való közreműködés. Bányász hagyományok megőrzése. Alternatív energiaforrások lehetőségeinek feltárásában való közreműködés, társadalmi szerepvállalás előmozdítása. ... >>

Versenyképes Pécsért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 5.
képviselő: kuratórium elöke Nagy Gábor, kuratóriumi tag Duczon Árpád, kuratóriumi tag Schmuck Roland
Pécs város fejlesztése azért, hogy a helyi lakosok egy minél jobb, élhetőbb városban élhessenek. A város és környéke gazdaságának és társadalmának fejlesztése, kultúrájának megőrzése és terjesztése, a helyi épített és természetes környezet védelme. Az itt élő emberek és vállalkozások segítése, a helyi munkanélküliség csökkentése közvetlen és közvetett módon. A város vonzó befektetési lehetőséggé tétele helyi, országos és világszinten egyaránt. ... >>

Vidám Napokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, József Attila utca 20.
képviselő: kuratórium elnöke Bata Tiborné
A József Attila úti Óvoda nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészséges testi és személyiség fejlődésének fokozott biztosítása. Az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kulturális, hagyományok és ünnepek, ismeretterjesztő- és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése, támogatása, ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges feltételek eszközállomány vásárlásának támogatása, megkönnyítése. Az intézmény külső- és belső állagának megőrzése érdekében történő fejlesztés és megóvás. Az óvodai környezet tiszta, egészséges, balesetmentes, a természettel harmonizáló kialakítása. A pedagógiai munka hatékonyságát segítő szakmai képzések támogatása. ... >>

Világ Világossága Alapítvány Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

7635 Pécs, Bálicsi út 29.
képviselő: elnök Vénosz József
a Látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium és Látássérült Rehabilitációs Speciális Szakiskolája és Szakiskolában tanuló és lakó látássérült és egyéb fogyatékossággal élők részére biztosítja a rendszeres sportolás lehetőségét, mely a testedzésre-, a tömeg- és versenysportra egyaránt vonatkozik. Versenyeket rendez az intézmény, a kistérség, a megye és a régió fogyatékos tanulóinak, és rész vesz ilyen versenyeken. Az integráció és a normalizáció elveinek megfelelően szorgalmazza az épek és a fogyatékosok együttversenyezését. Bekapcsolódik a látássérült és egyéb fogyatékosok sportját szervező országos sportszövetségek (FONESZ, MPB, MÉS, VDSE.SO. stb.) munkájába és éves terv alapján részt vesz ezek versenyein. Tevékenysége során különös gondot fordít az iskola kollégiumában élők sport és szabadidős tevékenységének alakítására. Kiemelt feladatként kezeli a természet megismertetését, megszerettetését és annak védelmét. Mindent megtesz azért, hogy -nevelési céljainkkal összhangban- ennek lehetőségeit felkutassa és azokat megvalósítsa. ... >>

Zöld Gondolat Lovagrend Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Mária utca 8.
képviselő: elnök Ferling József, elnökhelyettes Zubán Zoltán, elnökhelyettes-titkár Farkasné Németh Krisztina
személyes példamutatás és jól szervezett regionális kommunikáció révén annak elérése, hogy a lehető legszélesebb körben terjedjen és váljon előbb elfogadottá, majd népszerűvé a környezettudatos gondolkodás, kapjon minél nagyobb nyilvánosságot a környezet-, természet-, egészség-, és állatvédelem, továbbá a célja, hogy az egyesület programjai révén a felnövekvő generáció minél több tagjához jusson el a felelős magatartás pontosságának üzenete. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal