Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs sport civil szervezetek


Találatok száma: 363
6. oldal

Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület

(sport,oktatási)

7621 Pécs, Zrínyi M. u. 9.
képviselő: elnök Hesz Zoltán
Elsősorban a ritmikus gimnasztika sportág népszerűsítése, oktatása és fejlesztése, másodsorban kiegészítő rokonmozgások, pl. aerobik, torna, tánc, fitnesz, balett, valamint szabadidősportok, egészségmegőrző, kondicionáló, rekreációs testgyakorlatok oktatása, népszerűsítése.
A Versenysport területén fejlett testkultúrával rendelkező, magas edzettségi szintű versenyzők nevelése, ritmikus gimnasztika sportág segítségével, utánpótlás nevelés, versenyeztetés. ... >>

Pécsi Romák Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Rákóczi út 14.
képviselő: elnök Lakatos János
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a romákra, a fiatalokra, a pályakezdőkre, a nőkre és a megváltozott munkaképességű személyekre. További célkitűzése, hogy oktatással, ismeretterjesztéssel elősegítse a környezet és természetvédelmet, az egészséges életmódot, a sportolást, a kulturális emlékek és hagyományok ápolását. ... >>

Pécsi Sárkányhajózási, Úszó és Paraúszó Sportegyesület

(sport,oktatási)

7632 Pécs, Nagy Imre utca 35. IX//25.
képviselő: elnök Szigethy Béla
a sárkányhajó, mint sporteszköz, a sárkányhajózás mint sport népszerűsítése, szabadidősportként történő széles körben való elterjesztése, az egészséges életmód kialakításának elősegítése, ilyen igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Fiatalok köréből utánpótlás nevelése, felnőttek, fogyatékos emberek, sportolók különböző szintű képzése, oktatása, fejlesztése.
Amatőr, hivatásos és vegyes versenyrendszerekben való részvétel. Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése, fenntartása, rendezvények, táborok szervezése. ... >>

Pécsi Sárkányrepülő Klub

(sport)

7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
képviselő: titkár Buzády György ... >>

Pécsi Sárkányvitorlázó Sportegyesület

(sport)

7625 Pécs, Kálvária u. 32.
képviselő: Dán Barna, Gyurcsek Ibolya, Pelle Pál elnök ... >>

Pécsi Shen-nung Tao Sportklub Egyesület

(sport)

7625 Pécs, Vince u. 74.
képviselő: Kisturi József elnök ... >>

Pécsi Spartacus Judo Egyesület

(sport)

7633 Pécs, Bánki Donát utca 21/a.
képviselő: elnök Berki József ... >>

Pécsi Sport Club

(sport)

Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: Kovács László ... >>

Pécsi Sportegyesületek Városi Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7622 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: elnök dr. Papp Gábor
Pécs városában működő sportegyesületek helyi önkormányzatok, illetve országos szervek előtti érdekképviselete, a város sportéletének színvonalasabbá tétele. ... >>

Pécsi "Sportfolio" Hallgatói Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7622 Pécs, Rákóczi út 80.
képviselő: elnök Vasvári Tamás
az egyesületekre, a sportra, a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásával, különösen a pécsi amatőr, és verseny-diáksport és természetjárás érdekeivel összhangban, az alapítók, a később csatlakozók, a sportot, természetet szerető hallgatók számára sportolási lehetőségek, versenyek, szabadidős rendezvények, túrák szervezésével támogassa a diáksportot, közelebb hozza a hallgatókat a természethez, s ezen tevékenységek összhangban aktív természetvédelmi tevékenységet is végezzen. A pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók -kiemelten a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar hallgatói - számára közös sportolási lehetőségeket biztosítson. ... >>

Pécsi Súlyemelő Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7631 Pécs, Radnóti Miklós utca 2.
képviselő: elnök Vörös Zsolt
vezető szerepet vállal Pécs város súlyemelő sportjának fejlesztésében, országos szakszövetség célkitűzéseinek megvalósításában. Elősegíti a súlyemelő sport utánpótlásának nevelését a sportegyesületen belül. Az utánpótlás biztosítása érdekében együttműködik a város, a megye és a régió oktatási intézményeivel. Szerepet vállal az iskolán kívüli testnevelés súlyzós erőfejlesztő programjainak kiszolgálásában, valamint szak- és rokonsportági kondicionálás megvalósításában, továbbá az egyetemi-, főiskolai sportszakági igények kiszolgálásában. Gondoskodik a működéshez, fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról patronáló gazdasági szervezetek segítségével. Együttműködik a helyi sportszervezetekkel. ... >>

Pécsi Szabadidősport Klub Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

7634 Pécs, Platán utca 15.
képviselő: elnök Burkusné Szenász Ildikó
megadni a lehetőséget az embereknek a sportolásra, a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésére. Az egészséges életet bemutatni megszerettetni, megélni, tanítani. A sportban a tehetségek felkutatása, versenyekben való részvételre a lehetőség megadása. ... >>

Pécsi Szalonkosárlabda Sportegyesület

(sport)

7624 Pécs, Nagy Lajos király u. 8/B.
képviselő: Bernáth Miklós elnök ... >>

Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány

(sport,egyéb)

7626 Pécs, Búza tér 8.
képviselő: kuratórium elnök dr. Romváry Ferenc, kuratóriumi titkár Gyánti István
Várostörténeti kutatások serkentése és ösztönzése Pécsett, az eredmények közérthető formában történő publikálása, új kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala érdekében rendezvények és konferenciák szervezése, az 1998-ban alapított Pécsi Szemle című várostörténeti folyóirat gondozása, Pécs sportéleténel fellendítése. ... >>

Pécsi Takuma Aikido Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7636 Pécs, Fáy A. utca 36.
képviselő: elnök Balogh Gábor, titkár Sipos Norbert
Az aikido nevű japán harci művészet magyarországi (Baranya Megyei) oktatásának fejlesztése, tagjai számára ezen harci művészet magas szintű gyakorlásához való segítségnyújtás. ... >>

Pécsi Társastánc Sportegyesület

(sport)

7630 Pécs, Rezgő utca 19.
képviselő: elnök Somogyi Zsuzsanna ... >>

Pécsi Teniszért Közhasznú Alapítvány

(sport)

7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 7.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Sárdy György
a tenisz élet fellendítése Pécsett és ehhez kapcsolódóan a régióban is, a sportág minél szélesebb körben való megismertetése, népszerűsítése, ideértve az utánpótlás nevelést, az amatőr hobbijátékot, mindezek szervezett formában történő támogatását, versenyek rendezését (korosztályos és amatőr szinten is). E cél érdekében az alapítvány együttműködni kíván a régióban ilyen célokra alakult más szervezetekkel, intézményekkel, klubokkal, részükre szakmai segítséget nyújt, valamint anyagi lehetőségeihez mérten tevékenységükben támogatja azokat. ... >>

PÉCSI TESTKULTÚRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Esztergályos János utca 10. fsz./3.
képviselő: elnök Lipcsik Zoltán
Élhető, kulturált környezetben a szabadidősport, a tömegsport népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása, az egészséges életmód, a természet- és környezetvédelem szükségességének propagálása, a hátrányos helyzetűek támogatása, integrált sportnapokon, speciális sportversenyeken való részvétellel, az átlagtól eltérő értelmi képességű gyermekek fejlesztése és e célok megvalósítása érdekében tagjainak nevelése, oktatása, képességfejlesztése, ismeretterjesztés, társas életük kibontakoztatása. ... >>

Pécsi Torna Egyesület

(sport)

7634 Pécs, Fülemüle utca 30.
képviselő: elnök Erdeiné Békés Valéria ... >>

Pécsi Triatlon Klub

(sport)

7624 Pécs, Nagy Jenő utca 12.
képviselő: elnök Tóth Szilárd, elnökségi tag Molnár Csaba, elnökségi tag Nemes Csaba
Pécs város triatlon és duatlon sportjának fellendítése, felkarolása, a triatlon népszerűsítése, a versenysport kereteinek biztosítása, a fiatalok egészséges, sportszerű életmódra nevelése, rendszeres testedzés biztosítása, tanfolyamok, versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Pécsi Trophy Team Egyesület

(sport)

7621 Pécs, Munkácsy M. u. 39.
képviselő: Rádóczy László ... >>

Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Egyesület

(sport,természetvédelem)

7624 Pécs, Ferencesek utca 20.
képviselő: elnök Dr. Novotny Iván
Összefogja azokat a kerékpárosokat, akik szeretik a természetet és környezetünk védelmében, valamint közlekedési szokásaink ésszerű megváltoztatása érdekében tevékenykedni akarnak. ... >>

PÉCSI TÜKE Sport Egyesület

(sport)

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 22.
képviselő: Cserfai Tibor elnök, Csizmadia Imre első alelnök, Koronics Károly második alelnök ... >>

Pécsi Tűzoltók Egyesülete

(tűzoltó,sport,kulturális,érdekképviselet)

7627 Pécs, Engel János utca 1.
képviselő: elnök Kordé Norbert
Az egyesületi tagok sport-szabadidő, művelődési, kulturális tárgyú igyéneinek kiszolgálása, szociális helyzetének erősítése, segélyezése;
jogi segítségnyújtás biztosítása. A tagok tanulásának, továbbtanulásának, üdülésének, gyógyüdülésének, rekreációjának, gyógykezelésének és rehabilitációjának támogatása. Családalapítás, -bővítés, anyagi terheinek könnyítése, hozzájárulás az elhunyt tagok méltó eltemettetéséhez, ill. elbúcsúztatásához, emlékük megőrzéséhez.
A tagok munkakörülményeinek javítása, munka- és balesetvédelmének hatékonyabbá tétele. A tűzvédelmi és az eszközök hatékonyabb felhasználására vonatkozó szakismeretének rendszeres bővítése és elmélyítése. Testvérvárosi szakmai kapcsolatok kialakítása és fenntartása; kapcsolatfelvétel és -tartás más országok, megyék hasonló jellegű szervezeteivel, valamint a tapasztalatok hasznosításának elősegítése érdekében a tűzvédelemmel kapcsolatban álló egyéb szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel. Szakmai eredmények közreadása. Tűzoltó hagyományok ápolása. Évente ünnepség keretében történő megemlékezés a tűzoltók védőszentjéről, Szent Flóriánról; tűzvédelmi emlékek, a tűzoltás és a tűzoltóság történetének kutatása, gyűjtése. ... >>

Pécsi Úszó Sport Egyesület

(sport)

7633 Pécs, Esztergár L. út 15/c.
képviselő: elnök Tóvári Ferenc, elnökhelyettes Till Bálint ... >>

Pécsi Úszó- és Vízilabdasportért Egyesület

(sport,oktatási)

7636 Pécs, Laufer dűlő 25.
képviselő: elnök Lukács Gergely
az úszás és vízilabda oktatás, edzések tartása, valamint ezen sportágak utánpótlásának nevelése. ... >>

Pécsi Utánpótlás Kézilabda Klub Egyesület

(sport)

7633 Pécs, Stadion utca 2.
képviselő: elnök dr. Gábor József, elnökhelyettes Moór Eszter, titkár Kálóczy Lajos ... >>

Pécsi Városi Sportszövetségek

(sport,érdekképviselet)

7632 Pécs, Tildy Z. utca 53.
képviselő: ügyvezető helyettes Dudák Ilona, ügyvezető helyettes Ferenczi József, ügyvezető Németh Karola ... >>

Pécsi Vasutas Sportkör

(intézményi,sport,oktatási)

7622 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: elnök Czerpán István
rendszeres testedzés biztosításával elősegíteni Baranya megye és Pécs város verseny- és élsportjának, valamint szabadidő sportjának fejlesztését. Társadalmi normáknak megfelelően a Sportkör tagjainak nevelése. Atlétika, bridzs, judo, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, öttusa, rock and roll, sí, tájékozódási futás és vizilabda sportágakban hazai és nemzetközi versenyzési lehetőségek biztosítása. Sportkör működéséhez kapcsolódóan nemzetközi tevékenység végzése. A bázishoz tartozó dolgozók szabadidősport igényeinek kielégítése. A Sportkör működési területén lévő oktatási intézmények sporttevékenységét, az iskolai testnevelést segítve hozzájárulni a tanulók testi fejlődéséhez. ... >>

Pécsi Vizikosárlabda Klub

(sport)

7632 Pécs, Lahti utca 2. fdsz./2.
képviselő: elnök Juhász József ... >>

Pécsi Vízilabdáért Szülői Támogató Sportegyesület

(sport)

7635 Pécs, Görbe dűlő 2/A.
képviselő: elnök Somogyiné Nagy Erika
segítse a dél-dunántúli régióban élő gyerekek és fiatalok egészséges életmódra nevelését, a vízilabda sport népszerűsítését, az abban részt vevők érdekeinek képviseletét és védelmét. Segítse a sport közösségteremtő hatására létrejövő közösségek kialakulását, autonómiájuk kiteljesedését. ... >>

Pécsi Vörös Meteor Sportkör

(sport)

Pécs, Alajos utca 2/2.
képviselő: elnök dr. Kiss Endre
a tagjai számára rendszeres sportolás, az azzal járó versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Pécsújhegyi Környezet- és Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7630 Pécs, Feketerigó utca 6.
képviselő: elnök Krizsánovics Károly
Pécsújhegy természeti és társadalmi környezetének megóvása, fejlesztése, érdekvédelme, érdekképviselete. Együttműködés más szervezetekkel; nemzetiségek, kultúrák támogatása; fiatalok kulturális, művelődési, oktatási és sportfeltételeinek javítása. Kispályás labdarúgó csapat utazásának, nevezésének támogatása, pálya karbantartása, füvesítése, kialakítása. Támogatók felkutatása; közösségi tevékenység segítése; térségi turizmus segítése; egyházakkal való kapcsolattartás; rendezvényszervezés. ... >>

PEDÁL Mecseki Sport Club

(sport,egyéb)

7325 Pécs, Alsómalom utca 1-3.
képviselő: elnök Hirth János, ügyvezető elnök Dravecz Gábor ... >>

Petőfi és Fia Sportegyesület

(sport)

7632 Pécs, Nagy Imre u. 20/1.
képviselő: elnök Petőfi Áron Zsolt
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, ilyen igények felkeltése. ... >>

Petőfi Sándor Horgász Egyesület Kozármisleny

(sport,természetvédelem,kulturális)

7630 Pécs, Barázda utca 32.
képviselő: elnök Németh István
az együttműködésből származó előnyök kihasználása, egymás kölcsönös támogatása, tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a közgyűlés által elfogadott horgászrend szerint, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, halfogó versenyek rendezése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat tisztaságának megőrzése, az egyesület hagyományainak ápolása, kezelésében lévő vizen horgászcélú halnevelés, kedvezményes halbeszerzés, a horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása. ... >>

Pillér Egyesület

(sport,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 9.
képviselő: elnök Erdélyi Imre
részvétel az ifjúsági közéletben, közéleti előadások szervezése. Sportrendezvények lebonyolítása, kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Piranha Vízihoki Sportegyesület

(sport)

7631 Pécs, Nagypostavölgy 135.
képviselő: elnök Steiner Miklós
rendszeres sportolás lehetőségeinek megteremtése, biztosítása a tagjai részére, a szabadidő hasznos eltöltésének és az egészséges életmód kialakításának elősegítése, a társadalmi öntevékenység kibontakozása. ... >>

Piruett Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7621 Pécs, Zrínyi M. u. 9.
képviselő: elnök Hesz Zoltán
A ritmikus gimnasztika sportág népszerűsítése, társadalmi elismerésének növelése óvodás kortól minél szélesebb rétegek bevonásával; a rendszeres sportolás elősegítése, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése; a fiatalok megismertetése az egészséges életmóddal, a sportolás, a versenyzés örömével, annak hasznos voltával. ... >>

PIRUGA Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

7624 Pécs, Szegfű u. 7.
képviselő: Ludányi-Horváth Attila kur. elnök
Rehabilitációs, regenerálódást segítő és lehetőséget biztosító, a kultúra és ökokultúra a természetgyógyászat és egészséges táplálkozás és a természet alkotta lehetőségek kihasználásának biztosítása, a hagyományok tovább ápolása, valamint a természet megismertetése és népszerűsítése a sport és a mozgáskultúra segítségével a mindennapi mozgás szükségességének kihasználásával ... >>

Plussz-Kincskeresők Tehetségkutató, Fejlesztő és Gondozó Gyermek-Ifjúsági-Család Érdekvédelmi Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7632 Pécs, Szántó Tibor utca 11. fdsz./1.
képviselő: kuratórium elnök Molnárné Árvai Mónika Katalin, kuratóriumi tag Jenovai Zsolt
hátrányos szociális helyzetű, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése. Kapcsolatfelvétel oktatási, kulturális, sport intézményekkel, kiemelkedően tehetséges gyermekek, fiatalok felkutatása, képzése, hosszú távon gondozása. Kulturális, oktatási program szervezése. Oktatás, képességfejlesztő tanfolyamok szervezése, támogatása. Kulturális érdeklődés fejlesztése. Szociális, kulturális, társadalmi fejlődési problémák kezelése. Család és közösségi hagyományőrzés. Mentálisan, egészségileg sérült gyermekek és azok családjának érdekvédelme, segítségükre természetben, anyagi jellegű segítségnyújtás, ennek megszervezése. Drogprevenciós előadások, rendezvények szervezése. Médiatár felállítása. Szemléletváltozás előmozdítása, személyiség fejlesztés. Diákmunka lehetőség felkutatása, felmérése, közvetítése. Érdekvédelmi feladatok. Ifjúsági jogsegélyszolgálat segítése. Ifjúság egészséges életmódszemlélet kialakításának elősegítése. Kulturális, port táborok szervezése. Intézmények, sport, kulturális, szabadidős tevékenységeinek elősegítése. ... >>

Polgári Kör Pécs

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 14-16.
képviselő: Hoffbauer József
Pécs város gazdasági, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, környezetvédelmi, városképi, infrastrukturális, idegenforgalmi fejlődését, az e területen dolgozó meghatározó személyiségek a városfejlesztésbe történő összehangolt bevonásával elősegítse, hozzájárulva Pécs város gyarapodásához. Pécsi Önkormányzat működésének hatékonyabbá tétele. ... >>

Poszeidon Kajak-Kenu Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7627 Pécs, Dózsa Gy. u. utca 69.
képviselő: kuratóriumi elnök Sánta Viktor
Kajak-kenu, úszás, sí, tájékozódási futás sportágakban alapképzés, vízi- és sítúrázás, természetjárás, szabadidő eltöltésének megszervezése, lehetőségek biztosítása. ... >>

Profiflex Rallye Team

(sport)

7625 Pécs, Tettye u. 13.
képviselő: Suvák György elnök, Suvákné Szincsák Aranka elnökhelyes ... >>

PROTEX AUTÓSPORT Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7622 Pécs, Zsinkó utca 14.
képviselő: elnök Szaklajda József
a magyar sport hagyományos szervezeti alapegységeként az egyesület tagjai, pártoló tagok részére autósport tevékenység biztosítása, támogatása, versenyszervezés, továbbá közös érdekvédelem. Az egyesületi tagok versenyeztetése, szponzorok szervezése, utánpótlás nevelése. A versenyeztetés céljára gépjármű kölcsönzése, tárolása. Az egyesület működése révén sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése, közösségi élet előmozdítása, sportegyesület hagyományainak ápolása. ... >>

PVSK Labdarugó Utánpótlásért Alapítvány

(sport)

7632 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Szilovics Csaba
A labdarugó szakosztály utánpótlás neveléssel kapcsolatos tevékenységének anyagi támogatása. ... >>

PVSK Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

(sport,egyéb)

7632 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: kuratórium elnöke Egyed Mihály, szakmai titkár Varga Ferenc
A kosárlabda sportban utánpótlás nevelés anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Racing Autó Motor Gokart Sportegyesület

(sport,oktatási)

7627 Pécs, Körmöcz utca 11.
képviselő: Dévai András elnök
az autó sportban való részvétellel az egyesület tagjainak versenyeztetése, a versenyzés anyagi, személyi feltételeinek biztosítása, fiatal tehetségek felkutatása, oktatás, pályájukon való elindításuk segítése, irányítása, a sportág érdekeinek képviselete, együttműködés, kapcsolattartás a többi egyesülettel, sport és más szervezetekkel. Tömegsport rendezvények szervezése. Sportnak, egészséges életmódnak a lakosság széles sörében történő népszerűsítése. ... >>

Rácvárosi Horgász Egyesület

(sport)

7634 Pécs, Rácvárosi út 10.
képviselő: elnök Péter Krisztián, titkár Barátiné Bach Nikoletta
A horgászat, mint szabadidős és hobbitevékenység népszerűsítése; a horgászsport népszerűsítése; az ifjúság szakmai és erkölcsi nevelése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal