Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs sport civil szervezetek


Találatok száma: 363
5. oldal

Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
képviselő: elnök Walter József, ügyvezető elnök Vokó János
Cselekvési lehetőséget biztosítani mindazoknak a polgároknak, állami, társadalmi és gazdálkodó szerveknek, akik tenni akarnak a Pécs-Somogyon élők harmonikus, egészséges kulturált életvitelének kialakításáért, fejlesztéséért. Társadalmi keretül szolgál azoknak, akik Pécs-Somogy érdekében dolgoznak, az ott élők művelődésével, képzésével, sportolásával, szabadidő szervezéssel foglalkoznak. Segítséget kíván nyújtani Pécs-Somogy lakosságának a szabadidő kulturált eltöltéséhez, egészséges életmód kialakításához, informáltsági szintnöveléshez, közéleti tevékenység kiteljesítéséhez. Gyermek korosztállyal, ifjúsággal való szoros kapcsolat kialakítása, kiemelkedő tehetségű, hátrányos helyzetű fiatalok segítése. Fiatalok szabadidejének kulturált eltöltéséhez, egészséges életmód kialakítása, sportolási lehetőségek bővítéséhez, közéleti, társadalmi ismeretek megszerzéséhez, képességeik kibontakoztatásához segítségnyújtás. ... >>

Pécs-Tucson Baseball Club

(sport)

Pécs, Mária u.9.
képviselő: Fehér Éva, Károlyi timea, Szokol Bernadett ... >>

Pécsbánya Sportegyesület

(sport)

7621 Pécs, Mária utca 21.
képviselő: elnök Dr. Czéh-Tóth Márk, elnökségi tag Dr. Kuntár Tamás, elnökségi tag Kovács Dániel
Sokrétű, változatos szabadidő-, és sportprogramok szervezésével hozzájárulás a fiatal férfiak egészséges, mozgásdús életmódjához. A rendszeres, jó hangulatú sportolás, kikapcsolódás lehetőségének biztosítása ezzel baráti társaságok egészséges életmódra való törekvésének elősegítése. A rendszeres sportolás, mozgásdús életmód népszerűsítése. A baráti alapon szerveződő lelkes, amatőr futballcsapat megmérettetése a megyei futballbajnokságon, tisztes, sportszerű helytállás, élvezetes, sportszerű játék. ... >>

Pécsbányáért Egyesület

(közbiztonság,sport,oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Gesztenyés utca 17.
képviselő: elnök Vágner Ibolya
Az egyesület cselekvési lehetőséget biztosít azoknak a polgároknak, akik tenni akarnak Pécsbánya kulturális életének fellendítéséért, a kisebbságl identitástudatának, hagyományainak megőrzéséért. A Pécsbányán folytatott bányászat tárgyi emlékeinek megóvása. A külszíni bányászat okozta környezet terhelés csökkenése, aktív közreműködés a rekultivációban, környezetvédelmi területek megóvása, a lakókörnyezet tisztántartása, karbantartása. Felvilágosító munka, gyakorlati oktatás az oktatási intézményekben. Kapcsolattartás a polgárőrséggel, polgárvédelmi csoport kilakítása Pécsbánya közrendjének megóvására. Tömegsport támogatása, felvilágosító munka az egészséges életmód megismertetése. Gyermek- és fiatalkorúak egészséges életmódra nevelése, ismeretterjesztő és egyéb szabadidős programok szervezése, tehetséges fiatalok felkarolása, segítségnyújtás képzésükben, mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése. ... >>

Pécsbányai Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7627 Pécs, Körmöcz utca 10.
képviselő: elnök Pécsi Mónika
kulturális élet fellendítése, lakókörnyezet tisztántartása és megóvása, sportrendezvények szervezése a helyi lakosság részvételével. Közös programok együttes szervezése a lakossággal. ... >>

Pécsen Tanuló Egyetemisták Kosárlabda Sportegyesülete

(sport)

7634 Pécs, Angster utca 35.
képviselő: elnök Mandulás Zoltán
a kosárlabda, mint sport népszerűsítése, sportolási lehetőség nyújtása a tagok részére. A tagok érdekképviselete. A kosárlabdával kapcsolatos szervezés, szponzorok felkutatása, rendezvényszervezés, szaktanácsadók működtetése, tagok versenyeztetésében való közreműködés. ... >>

Pécsi Amatőr Szabadidősport Eegyesület

(sport)

7621 Pécs, Aidinger J. u. 9.
képviselő: elnök Dinya Illés
Az amatőr és szabadidős sportolók számára érdekképviselet biztosítása. Elsősorban a futás, úszás, kerékpározás és a triatlon sportágak népszerűsítése, amatőr sportolói bázisának szélesítése. Az egyesület tagjainak versenyeztetése, a sportnak és az egészséges életmódnak a lakosság széles körében történő népszerűsítése. ... >>

Pécsi Asztalitenisz Egyesület

(sport)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 18.
képviselő: Horváth Lászlóné ... >>

Pécsi Baromfifeldolgozó Sportegyesület

(sport)

Pécs, Edison u.13.
képviselő: Timár sándor ... >>

Pécsi Birkozó Club Sport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7626 Pécs, Felsővámház utca 45
képviselő: elnök Hotter László
Pécs város birkózó hagyományainak megőrzése a magyar birkózó szövetség keretein belül.
Pécs város fiatalságának a kötött és szabadfogású birkózás űzésének lehetővé tétele.
Az egyesületi tagok képviselete és kedvező sportolási lehetőségek biztosítása.
Pécs város tornahagyományainak megőrzése a Magyar Torna Szövetség keretein belül.
Pécs város fiatalságának egészséges életmódra nevelése, számukra a torna sportág üzésének biztosítása.
Tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételek biztosítása.
Sportrendezvények és egyéb rendezvények rendezése a tagok kívánsága szerint. ... >>

Pécsi Chen Stílusú Tai Ji Quan Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 49. fdsz/2.
képviselő: elnök Fekete Zoltán
Elsősorban Chen stílusú Tai Ji Quan, valamint más, tradicionális és modern harci művészetek, mozgásrendszerek, önvédelmi és egészségmegőrző technikák valamint a hozzájuk kapcsolódó filozófia és kultúra oktatása, ápolása. A Tai Ji Quan-nak és Qi Gong-nak a kínai kultúrában, gyógyászatban több száz éves fejlődésén keresztül kialakult - folyamatosan, a test megerősítése nélkül végrehajtható lágy mozdulatainak, ezek elméleti hátterének és filozófiájának oktatásával olyan technikák elsajátításának elősegítése, mellyel a mentális és fizikális egészség megőrizhető, visszanyerhető, javítható. A technikák lehetőséget nyújtanak a mozgáshoz azok számára is, akik valamilyen oknál fogva magas edzettséget igénylő, a hagymányos értelemben vett sporttevékenységet nem folytathatnak. A Tai Ji Quan dinamikusan végrehajtható elemeinek segítségével, valamint más önvédelmi mozgásrendszerek oktatásával az önvédelmi képességek javításának, valamint a koncentrációs képesség elősegítése, a mozgás koordinációja valamint a fizikai állapot fejlesztésének az elősegítése. ... >>

Pécsi Csocsó Sportegyesület

(sport)

7626 Pécs, Zsolnay V. út 15.
képviselő: elnök Komjáti Beáta
A szabadidős és sportolási igények kielégítése érdekében a kialkulófélben lévő sportág feltételének biztosítása, tömeg és versenysporttal szembeni igények biztosítása, helyi és országos versenyek szervezése, rendezése, lebonyolítása. ... >>

Pécsi Darts Club

(sport,érdekképviselet)

7624 Pécs, Móré Fülöp utca 1/a. II/8.
képviselő: elnök Bedő Ferenc Károly
a szabadidő kulturált és színvonalas eltöltése, a darts sport fejlesztése és népszerűsítése. Ennek érdekében az egyesület biztosítja tagjainak az egyesületi élethez szükséges feltételeket, továbbá a Magyar Dart?s Szövetség Versenyszabályzatában foglaltak alapján versenyeket és szabadidős rendezvényeket szervez. ... >>

Pécsi Dinamo Sportegyesület

(sport)

7625 Pécs, Losonc utca 17.
képviselő: elnök Zomi Lóránt
A labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, tömegsport területén versenyzési, tréningezési és egyéb felkészülési lehetőségek biztosítása az egyesület tagjai, továbbá minden sportkedvelő ember (tagok, helyi lakosok és mindenki más) részére, melynek során lehetővé válik szabadidejük szervezett eltöltése. ... >>

Pécsi Egyetemi Atlétikai Club

(intézményi,sport,oktatási)

7622 Pécs, Sport utca 1.
képviselő: ügyvezető elnök dr. Papp Gábor
rendszeres testedzés biztosításával elősegíteni Baranya megye, Pécs város, Pécsi Tudományegyetem verseny- és élsportjának, szabaidősportjának fejlesztését; a társadalmi normáknak megfelelően az egyesület tagjainak nevelése; aerobik, sportágakban hazai, és nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása; egyesület működéséhez kapcsolódóan, elsősorban minőségi versenysportra irányulóan, meghatározott keretek között nemzetközi tevékenység végzése; a bázishoz tartozó dolgozó szabadidősport igényeinek kielégításe; sportclub működési területén levő oktatási intézmények sporttevékenységét, az iskolai testnevelést segítve hozzájárulni a tanulók testi fejlődéséhez. ... >>

Pécsi Egyetemi Tollaslabda Egyesület

(sport)

7631 Pécs, Nagypostavölgy 63.
képviselő: Nagy Norbert elnök
rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakozása, sportszerető közönség szórakoztatása. Minőségi sport és a szabadidősport egyenértékű feladatként, annak igénykeltése, fejlesztése. Sportbaráti együttműködés, utánpótlás nevelés. ... >>

Pécsi Egyetemisták Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Vince utca 76.
képviselő: elnök Pankász Balázs
Az egyetemi-főiskolai képzésben résztvevő pécsi hallgatók segítése, lehetőségeik bővítése. Információs, tanácsadó, munka világába történő belépést segítő, kulturális, szabadidős, sporttevékenységekre, valamint az egyéb, a hallgatók felsőoktatási beilleszkedését, életkörülményeit segítő, komfortérzetüket javító kiegészítő szolgáltatások biztosításának elősegítése, hallgatók esélyegyenlőségének növelése. Elősegíteni a hallgatók tudományos tevékenységét, publikációk megjelenésének ösztönzése, szakmai találkozó szervezése. ... >>

Pécsi Ejtőernyős Klub

(sport)

Pécs, Littke J. u. 3.
képviselő: Nagy József elnök, Selymes László alelnök,gazd.vezető ... >>

Pécsi Elektromos Sportegyesület

(sport)

7622 Pécs, Diófa út 6.
képviselő: elnök Nyers János, ügyvezető elnök Varga János
az egyesület tagjai -akik elsősorban az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. dolgozói és azok hozzátartozói - részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a sportegyesülettel kapcsolatban álló jogi személy - tagok- képviselői részére sportolási lehetőség nyújtása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése. ... >>

Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat Dolgozói Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Tímár u. 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vargha István
Az alapító, az alapító jogutódja dolgozói részére szociális biztonság növelése, sport, tanulmányi ösztöndíj támogatás biztosítása, önsegélyező feladatok ellátása, továbbá arra érdemes magánszemélyek és intézmények részére egészségügyi, sport és kulturális, oktatási, szociális támogatás biztosítása. ... >>

Pécsi Ércbányász Modellező Klub

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 17.
képviselő: alelnök Erdei Norbert, elnök Csóka László
a modellező tevékenység népszerűsítése, elsősorban a fiatalság körében, elősegítve ezzel az iskolai képzés hatékonyságát és a szabadidő hasznos eltöltését. A modellező sporttevékenység lehetőségének biztosítása a különböző szintű versenyek rendezésével és versenyeken való részvétellel. ... >>

Pécsi Extrém Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7629 Pécs, Papkert utca 19.
képviselő: elnök Hirth János
az ifjúság testi, lelki fejlődésének elősegítése, egészségének védelme. Pozitív értékek közvetítése a fiatalság számára, gyermek- és ifjúságvédelem. Tömeg- és versenysportok népszerűsítése. Extrém sportok képviselete, népszerűsítése, sportrendezvények megszervezése, lebonyolítása. Fiatal, tehetséges sportolók támogatása. A természetes és épített környezet védelme, az egészséges életre nevelő programok megvalósítása, a lakosság környezeti tudatosságának a növelése, az életminőség javítása, az egészséges életmód elterjesztése. A civil szervezetek nemzetközi kapcsolatinak erősítése, a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése, az európai integrációval kapcsolatos ismeretek terjesztése, környezetvédelmi oktatás, környezettudatosságra való nevelés. Az állampolgárok környezeti döntésekben való részvételének javaítása, közösségfejlesztés. A hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának erősítése. Hazai és nemzetközi ifjúsági hálózatok építése, fejlesztése. Tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű fiatalok szabadidős sporttevékenységéhez. Ember, környezet és egészség harmóniájának kialakítása, olyan tevékenységek és kezdeményezések támogatása, amelyek megegyezőek az egyesület célkitűzéseivel, vagy hozzájárulnak a célok megvalósításához. ... >>

Pécsi Férfi Kézilabda Sportegyesület

(sport)

7633 Pécs, Stadion u. 2.
képviselő: Ágoston György elnök ... >>

Pécsi Fordan Rock n Roll Sportegyesület

(sport)

7634 Pécs, Pellérdi utca 49.
képviselő: elnök Papp Viktor ... >>

Pécsi Futballakadémia Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, Stadion utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Soós Tamás
Segítse a pécsi, ezen belül a PMFC labdarúgó utánpótlás neveléséhez szükséges feltételek megteremtését azzal, hogy a labdarúgás sportágban tehetséges fiatalok fejlődését önálló középiskolai tanulmányi keretek között biztosítsa, ezzel járuljon hozzá Pécs városában és Baranya megyében a labdarúgás sportág népszerűsítéséhez és minőségi fejlődéséhez, a fiatalság egészséges életmódra neveléséhez. Kiemelt szerepet kapnak a nevelés, személyiségfejlesztés területei, különös tekintettel a versenyszerűen sportoló tanulók speciális helyzetére. ... >>

Pécsi Futó KLub

(sport)

7622 Pécs, Verseny utca 1.
képviselő: társadalmi elnök Konkoly Gyula, ügyvezető elnök Fogarasi Sándor
Pécs városa és Baranya megye azon gazdasági és társadalmi erőinek összefogása és megszervezése, akik az atlétikai sportág magasszintű versenyezési tevékenységét kívánják elősegíteni, s emellett figyelmet kívánnak fordítani a társadalom egészségfejlesztő és egészségmegőrző program javára. ... >>

Pécsi Fúzió

(sport)

7621 Pécs, Király u. 36.
képviselő: Bérczi Gyula elnök ... >>

Pécsi Georallye Közhasznú Autósport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Németh László utca 38.
képviselő: elnök Sebestyén György
Az amatőr és szabadidős autósport" elsősorban a "Georallye" néven ismertté vált tájékozódási és ügyességi autóverseny" szervezése, versenyrendezés, a vezetési tudás és a terepi tájékozódási készség fejlesztése, képzése. Pécs városának, környezetének minél részletesebb megismerése, a határon túli magyarságot képviselő, illetve a "Visegrádi Négyek" országainak hasonló szervezeteivel való szoros sport-, és kulturális, idegenforgalmi együttműködés. ... >>

Pécsi Hallássérültek Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport)

7632 Pécs, Nagy Imre u. 116.
képviselő: Harsányi Csaba alelnök, Koltai György elnök, Szilli A. Csaba titkár
Siket és nagyot halló személyek testi-fizikai nevelése, fejlesztése és ennek irányítása. Siket sportolók közötti kapcsolatok elősegítése, kezdeményezések elősegítése a sportágakhoz. ... >>

Pécsi Honvéd Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7621 Pécs, Király utca 13.
képviselő: elnök Pintér Tibor, elnökhelyettes Décsei Attila
A Magyar Honvédség, a Belügy Minisztérium, hivatásos, szerződéses és közalkalmazott állománya fizikai felkészültségének emelése, az egészséges stressz-mentes életvitelre való nevelése. A környezettel, a természettel és embertársainkkal harmonizáló életmód kialakítása. A rendszeres testedzés szükségességének megismertetése, a napi élettevékenységbe illesztése. ... >>

Pécsi Huszár Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
képviselő: elnök Páva Péter
A huszár lovas hagyományok felélesztése és ápolása Pécsett és környékén. Kapcsolatteremtés lótartók, tenyésztők, lovasok és lókedvelők között, valamint ezek érdekeinek képviselete. Hagyományőrző huszácsapat felállítása hiteles felszereléssel és egyenruhában. Lovas rendezvények szervezése, részvétel nemzeti és történelmi ünnepségeken. Egészséges életmód, egészség-megőrzés, amely a lovas sport űzésével gyakorlatilag kortól függetlenül űzhető. Tuodmányos tevékenység, kutatás kifejezetten a magyar huszárság története, a magyar történelemben betöltött helye és szerepe. A fiatalság és az érdeklődő felnőtt korosztály nevelése, a huszár hagyományok bemutatásával. Kulturális tevékenység, történelmi hagyományok megelevenítése, helyi regionális szinten a huszárság szerepének bemutatásával. Kulturális örökségünk megóvása. Környezet- és természet-védelem. A határon túli magyarsággal kapcsolatos huszárhagyományokon alapuló kapcsolatfelvétel közös kulturális tevékenység bemutatása, hagyományápolás. Sportrendezvények szervezése, amely a lovas hagyományokhoz kapcsolódó valamennyi sportág területén megnyilvánul. ... >>

Pécsi Iaido és Kendo Klub

(sport,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Dóra utca 5. III//10.
képviselő: elnök Nagy Péter, titkár Regele Tímea
a rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése az iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) és kendo (tradícionális japán kardvívás) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. Tagjainak -különös tekintettel az ifjúságra- testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegíteni és fejleszteni. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelni, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá az egyesület célja a magyar japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Pécsi Indiánok Sport Klub

(sport)

7623 Pécs, Móricz Zsigmond tér 15.
képviselő: elnök Závoczky Szabolcs ... >>

Pécsi Junior Kerékpár Egyesület

(sport,kulturális)

7630 Pécs, Panoráma utca 26.
képviselő: elnök Hirth István, elnökségi tag Bíró Csaba, elnökségi tag Nagy Bálint
a kerékpársport népszerűsítése, a pécsi kerékpársport régi, szép hagyományainak felélesztése. A sportág fejlődéséhez szükséges utánpótlás nevelése a különböző szakágakban, az egészséges életmódra és sportszerű viselkedésre való nevelés, rendszeres edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, sportversenyek megrendezése, edzőtáborok szervezése. ... >>

Pécsi Kajak-Kenu Club

(sport)

7636 Pécs, Kenderföld utca 9. fszt./1.
képviselő: elnök Csaba András ... >>

Pécsi Kamikaze Judo Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Sarolta utca 11.
képviselő: elnök Butty Gábor
Tagjai, valamint más személyek részére megteremtse a rendszeres és igényes találkozást és a judo sport gyakorlásának kereteit: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sporttevékenység; a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. PKJ SE. Tagjai számára versenyzési lehetőség biztosítása, illetve judo sporttevékenység végzése. Megteremteni mindazokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az élsportot abbahagyók, illetve a judot nem élsport-szerűen űzők sportolását. A hagyományok ápolása; a judo ?minősítésekre? való felkészítés. Az egészség megőrzése, egészséges életmódra nevelés, rekreáció; szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. A fiatalok megismertetése a sportolás, versenyzés örömével, annak hasznos voltával. A működési területen lévő oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységének elősegítése. ... >>

Pécsi Kézilabda Utánpótlás Alapítvány

(sport)

7627 Pécs, Kanyar utca 17.
képviselő: elnök Nagy Antal
Elsősorban a pécsi kézilabda utánpótlás, másodsorban a felnőtt kézilabda sport fejlesztése. ... >>

Pécsi Kishuszár Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Majorossy I. utca 4.
képviselő: a kuratórium elnöke Kemenes Péter
A gyermekek megismertetése a lovaglással és a lovagláshoz kapcsolódó szabadidős sportokkal.
A gyermekek és ifjúsági közösségek összefogása.
A szabadidő eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése.
Az egészséges és fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációja.
Az egészséges és fogyatékkal élő gyermekek táboroztatása - táborhely, szálláshely kialakítása.
A hazai lovas kultúra népszerűsítése, lovassport hagyományainak megőrzése, gyermek lovas versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Pécsi Korcsolyázó Sport Egyesület

(sport)

7622 Pécs, Légszeszgyár utca 19/2.
képviselő: elnök Telegdi Attila ... >>

Pécsi Landroland Motorsport Egyesület

(sport)

7693 Pécs-Hird, Szathmáry György utca 16.
képviselő: elnök Merkl Roland
A magyar és a nemzetközi motorsport életben való eredményes részvétel. ... >>

Pécsi Magyar-Finn Társaság

(sport,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Anja Haaparanta
az 1974-ben alapított kör eredeti célkitűzéseinek megfelelően a magyar-finn baráti kapcsolatok ápolása, fejlesztése. A két nép nyelvi rokonságára és az évszázados hagyományokra alapozottan, a Lahtiban működő testvérszervezet segítségével kulturális, sport valamint gazdasági kapcsolatok kiépítése, gondozása, fejlesztése, elsősorban az állampolgárok és családok közötti közvetlen baráti kapcsolatok útján A finn nyelv és kultúra megismertetése, terjesztése, nyelvtanfolyamok, levelezési kapcsolatok, cserelátogatások szervezésével. ... >>

Pécsi Magyar-Orosz Társaság

(sport,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: alelnök dr. Hős Tamásné, alelnök Horváthné Szemerédi Mária, elnök Jaksov Borisz, gazdasági vezető Koósz Margit, titkár Pál Irina
a magyar és orosz nyelvterületen élő népek kapcsolatainak ápolása, erősítése és fejlesztése. A két nép közötti kulturális, sport, valamint gazdasági kapcsolatok kiépítése, gondozása, fejlesztése az állampolgárok és családok közötti közvetlen baráti kapcsolatok útján. Az orosz kultúra és nyelv megismertetése, az orosz hagyományok ápolása, a rendezvények, megemlékezések és cserelátogatások szervezésével. Az orosz nyelv népszerűsítése és alkalmak teremtése a nyelvgyakorlásra. ... >>

Pécsi Mecsek Futball Club

(sport)

7633 Pécs, Stadion utca 2.
képviselő: alelnök Benkő Dezső, alelnök Gonda Tibor, alelnök Rohonczi Miklós, elnök Matyi Dezső
Szakosztályaiban vezető szerepvállalás a Baranya Megye és Pécs város sportjának életében és fejlesztésében. ... >>

Pécsi Motoros Sportegyesület

(sport)

7630 Pécs, Karancs utca 7/3.
képviselő: elnök Nagy Attila
Magyar és nemzetközi motorsport életében, a környezet ápolásában, védelmében minél eredményesebb részvétel, versenyzők, közreműködők sportszerű magatartásra nevelése. Versenyek szervezése, lebonyolítása, hazai, külföldi kapcsolatok ápolása, egyesület tagjainak a lehető legeredményesebb szereplése elősegítése, ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Pécsi Női Futballért Alapítvány

(sport)

7633 Pécs, Stadion utca 2.
képviselő: kuratórium elnök Godvár István
Hogy segítse a PMFC Női Labdarúgó Szakosztály működéséhez, utánpótlás neveléséhez szükséges feltételek megteremtését. Járuljon hozzá Pécs városában és Baranya megyében a női labdarúgás sportág népszerűsítéséhez, tömegesítéséhez, biztosítson lehetőséget a gyerekek játék és sportolási igényének kialakításához, kielégítéséhez, ezáltal a fiatalság egészséges életmódra neveléséhez. ... >>

Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport Kör

(sport,egészségügyi)

7633 Pécs, Építők útja 14/A.
képviselő: Dr. Angyal Tibor, Dr. Tihanyi László ... >>

Pécsi Öttusáért Alapítvány

(sport,oktatási)

7621 Pécs, Móricz Zsigmond tér 9.
képviselő: kuratórium elnök dr. Jillek Szabolcs
az öttusa versenyszámok felkészülési költségeihez való hozzájárulás; hozzájárulás az öttusa edzőtáborok költségeihez; az öttusa versenyszámok népszerűsítése (például: tehetségkutató és bemutató versenyek szervezése); versenyekre utazás és részvétel költségeinek biztosítása; versenyszervezés; az öttusa versenyszámok edzéskörülményeinek fejlesztése, létesítményháttér javítása. ... >>

Pécsi Rallye Team

(sport)

7625 Pécs, Tettye u. 13.
képviselő: Suvák György elnök ... >>

Pécsi Repülő Alap

(sport)

7633 Pécs, Páfrány utca 37/ A.
képviselő: képviselő Elek Tivadar
a pécsi és Baranya megyei kisgépes, elsősorban vitorlázó- és motoros sportrepülő és ejtőernyős tevékenység támogatása, mind fejlett technikai eszközök beszerzése, mind a- repülő és ejtőernyős technika és tevékenység üzemeltetése, ill. fenntartása, mind a sportrepülő és ejtőernyős versenyzők versenyeken történő indítása, menedzselése területén. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal