Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs sport civil szervezetek


Találatok száma: 363
4. oldal

Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 63.
képviselő: elnök Czirkos Kelemen
a peremkerületeken élők életlehetőségének jobbítása és azok fejlesztése. A tagság egybefogása a tenni akarás és kölcsönös megértés jegyében, aktív közreműködés azokkal, akik a peremkerületek érdekében tevékenykednek. A lakosság művelődésének, képzésének, sportolásának, szociális ellátottságának, szabadidő-szervezésének és informáltságának kialakításában való részvétel. A kiemelkedő tehetségű és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A környezet természeti értékeinek védelme. ... >>

Medikus Sportegyesület

(sport,kulturális)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: társadalmi elnök dr. Thán Péter
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán olyan sporttevékenység folytatása, amely segíti a kart általános kulturális feladatainak megoldásában és a kar hírnevének növeléséhez hozzájárul. ... >>

"MEDIKUS" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Jakabhegyi út 6.
képviselő: elnök Dr. Wittman István
a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kara hallgatóinak értelmiségivé válást segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységek támogatása. Szakmai és kulturális kiadványok , rendezvények finanszírozása , kollégiumi hagyományok teremtése, megőrzése , ápolása.
A támogatások előssorben olyan területeket érintenek, amelyek az oktatási rendben nem , vagy nem kellő intenzitással szerepelnek , de fontosak és jól hasznosítható ismereteket nyújtanak .
Az alapítvány támogatást nyújt a hallgatók nyelvi képzéséhez és a tömegsporthoz.
Az alapítvány célul tűzte ki a PTE ÁOK Jakabhegyi úti kollégiuma tárgyi és személyi feltételeinek javítását.
... >>

Mediterrán Ifjúsági Sport Egyesület

(sport)

7629 Pécs, Bocskai utca 3.
képviselő: elnök Kálovics Ferenc ... >>

Mediterrán Régió Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7691 Pécs, Kuvik köz 9.
képviselő: elnök Vecsernyés Gyula
sport- és szabadidő-eltöltés jellegű, szervezett természetjárás útján elősegítse a testi-lelki egészséges életmód kialakítását és ennek elterjesztését, a természet és a környezet megismerését, szeretetét, védelmét környezettudatos szemléletre neveléssel, valamint közreműködjön az ehhez szükséges feltételek biztosításában, fejlesztésében ? elsősorban Dél-dunántúli régió területén. Ezen kívül segítségnyújtás a gyermekek és ifjúsági nevelésben, érdekeinek képviseletében, tevékenységével elősegítse a hátrányos helyzetből indultak társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását. ... >>

MELITTA Szabadidő Sportegyesület Pécs

(sport)

7632 Pécs, Aidinger J. utca 1 fszt../2
képviselő: elnök Böröcz Tamásné
Pécs város lakossága számára ? az egészséges életvitel, életmód részeként ? egész évben rendszeres, folyamatos sportolási, edzési, versenyzési lehetőségek megteremtése. A sok érdeklődőt vonzó futó, kerékpár, túra és egyéb rendezvények megszervezése, lebonyolítása. A különböző sporteseményeken, sportrendezvényeken való részvétel, a szervezés, technikai feladatok, menedzselés magas színvonalú biztosítása. E cél minél jobb színvonalon való teljesítése, a lakosság minél nagyobb számban történő mozgósítása érdekében rendezvényeit a város napilapjában, a helyi rádióban, televízióban, illetve plakátokon, szórólapokon rendszeresen meghirdetni. A versenyeken elért eredményeket ugyanezen médiák igénybevételével nyilvánosságra hozni. ... >>

Miénk a TÁSI! Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

7633 Pécs, Radnóti Miklós utca 2.
képviselő: képviselő Szijártó Tibor Lászlóné, kuratórium elnök Lippné Seres Mária, kuratóriumi tag Beckné Bakos Márta
A TÁSI-ban nevelt gyermekek oktatásának szervezése, olyan korszerű és továbbfejleszthető ismeretek közvetítése a diákok felé, amelyek megfelelő alapot biztosítanak a választott életpályára való felkészüléshez. Célja ezen túl, hogy az egyéni tehetség kibontakozására a tanulás és sport révén lehetőséget teremtsen, valamint a mozgás megszerettetésével az egészséges életmódra neveljen. ... >>

Minarik Ede Sport Egyesület

(sport)

7626 Pécs, Fischer Béla utca 13.
képviselő: elnök dr. Herke Csongor, elnökhelyettes Melczer Péter, titkár Herke Álmos Botond ... >>

Minerva-Lepke Sportegyesület

(sport)

7621 Pécs, Kossuth u. 35.
képviselő: Aczél Attila elnökhelyettes, Gertig Károly elnök ... >>

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7691 Pécs-Somogy, Pajtás utca 17.
képviselő: elnök Farkas Tamás
Állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem az egész élővilág iránti felelősséget érző emberek összefogása, az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük előmozdítása. A régió állattartásából adódó gondok enyhítése, megoldása, gazdátlan és sérült állatok elhelyezése, (pl. kóbor kutyák befogása) kulturált, állatbarát állattartás elterjesztése, ismeretterjesztés, a természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá tétele, korszerű természetvédelmi szemlélet elterjesztése, magyar állatfajták bemutatása, az állatvédelmi törvény betartatása. Lovaglás, lovassport, sport, állatterápia, segítő kutyák kiképzése, valamint a kutya használatra történő felkészítése, kulturális tevékenység. ... >>

MISINASPORT Egyesület

(sport)

Pécs, Rákóczi u.24.
képviselő: Krumpach Lajos elnök ... >>

Moebius Sci-fi Egyesület

(sport)

Pécs, Apáczai Csere János körtér
képviselő: Süveges József elnök ... >>

Montana Motorsport Egyesület

(sport)

7622 Pécs, Zsinkó István utca 14.
képviselő: elnök Kovács Gábor ... >>

Mozgással az Egészséges életért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7633 Pécs, Építők útja 20/b.
képviselő: elnök Pálfalvi Tünde
az egészséges élet bemutatása, megszerettetése és megélni tanítása. A fiatalok megtanítása arra, hogy a mai egészségtelen életmód mellett hogyan tudják megőrizni egészségüket. A gyorséttermek egészségtelen táplálkozásmódját, az állandó TV-nézést, számítógépezést, a közösségi szellem hiányát, a mai fiatalok agresszióját és viselkedésmódját kívánja az egyesület átértékelni, illetve javítani a prograjaival. A drogot használó fiatalok segítése és nem kiközösítése, felkarolni őket arra, hogy feladatot ad az egyesületi munkában történő részvételre, rávilágítva az egészség védelmére. A vidék és a természet megismertetése, megszerettetése és tiszteletének megtanítása. Bicsérd község népszerűsítése, valamint közösségi életének javítása, összefogása és egységes cél érdekében. Beteg gyerekek, hátrányos helyzetű gyerekek, nagycsaládosok támogatása, segítése az egészeges életmódra. ... >>

Mozgássérültek Lendület Sportegyesület

(sport,szociális)

7625 Pécs, Somfa utca 2.
képviselő: elnökhelyettes Hargitai Tibor ... >>

Mozogj az Egészségedért Sportegyesület

(sport)

7632 Pécs, Maléter P. u. 92. II/7
képviselő: elnök Gáspár Attila
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, támogatás nyújtása kiemelkedő sportbeli teljesítményért, rászorulók sportolási lehetőségeinek támogatása. ... >>

Multi Alarm Sportegyesület

(sport)

7621 Pécs, Perczel utca 15.
képviselő: elnök Zsolt László, elnökhelyettes Zsolt Péter, titkár Csongor Attila
Tollaslabda, autósport, tenisz, labdarúgás sportágak Pécs-baranyai felvirágoztatása olyképp, hogy mind az amatőr-, mind a versenyszerűen sporttevékenységet folytatók támogatását és az említett sportágak tárgyi- személyi működési feltételeit biztosítja az egyesületi keretek között. ... >>

Nagyárpádi Sportkör

(sport,kulturális)

7631 Pécs, Vígadó u. 1.
képviselő: elnök Hoffecker Attila
a rendszeres sportolás elősegítése, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igényes felkeltése, ehhez pénzeszközök részbeni előteremtése, Sportkör működéséhez társadalmi összefogás és a közösségi élet kibontakoztatása.Nagyárpád sportkultúrájának fejlesztése, a hagyományok ápolása, bővitése,a helyi labdarugósport népszerűsítése célokkal. ... >>

Nanzan Harcművészet és Kultúra Sportegyesület

(sport,kulturális)

7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 39. III//12
képviselő: elnök Niklai Norbert
Az aikido és más távol-keleti harcművészet és kultúra megismertetése és terjesztése, a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak a sportszerető életmódra nevelése, valamint a környezettel való harmonikus együttélés elősegítése. ... >>

NAPRAKÉSZ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

Pécs, Apáczai Csere J. körtér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Kósáné Joó Éva
Általános iskolás gyermekek kulturális fejlődésének gyarapítása, egészséges életmódra nevelés, oktatási és sportcélú beruházások támogatása, táborozás támogatása. ... >>

Neveljünk teniszcsillagokat a magyar sportnak Alapítvány

(sport,oktatási)

Pécs, Tildy Z. u. 49. 7636
képviselő: Raus Károly kuratóriumi elnök
Sportoló fiatalok megflelő körölmények között, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakedzők közremüködésével felkészülésükhöz támogatást kapjanak, segitséget kiván nyujtani a megfelelő minőségü sportszerek beszerzéséhez, sportpálya haszunálatának lehetőségét kivánja támogatni, tehetséges fiatalok belföldi és külföldi versenyeztetéséhez lehetőséget kiván nyujtani. ... >>

Olimpici Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Rákóczi út 39/D.
képviselő: kuratórium elnöke Lukáts István, kuratóriumi titkár dr. Kulcsár Krisztián
A sportoló fiatalok támogatása, egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életmód kialakítása, a sporttal a drogmentes ifjúságért mozgalom támogatása, a tisztább környezet megteremtése, közösségi programok szervezésével társadalmi összefogás erősítése, a sport hagyományainak megőrzése, sportrendezvényeken való részvétel szervezése, az amatőr sportolási lehetőségek feltételei biztosításának elősegítése, a szabadidő egészséges, kulturált és aktív eltöltése. ... >>

ORFŰ Sport Egyesület

(sport)

7624 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 14-16
képviselő: Fodor Péter Tamás
A tenisz és láb-tenisz, röplabda, tollaslabda és egyéb sportok népszerűsítése, felkészülési és versenyzési lehetőségek megteremtése. Szabadidős és amatőr sportolási lehetőség biztosítása az egyesületi tagoknak. Az orfűi tenisz, láb-tenisz, röplabda, tollaslabda, vizisport és egyéb sportélet fellendítése. Az egészséges életmód elősegítése és terjesztése. ... >>

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Aidinger János utca 40. VIII//31.
képviselő: elnök Szabó Béla János
Aktív szerep vállalása a scleroderma betegséggel kapcsolatos egészségügyi ellátási, illetve a betegeket érintő problémák megoldásában. A betegek teljes, érthető és megbízható információhoz jutásának elősegítése minden problémában. Diszkriminációs, ideológiai, vagy más befolyásolás nélküli segítség-nyújtás lehetőségei szerint a betegséggel kapcsolatos problémák kezelésében. A betegek számára megfelelő érdekképviselet biztosítása a szükséges esetekben. A betegek oktatása - szakmai előadások, fórumok, egyéb tájékoztató programok segítségével - hogy minél teljesebb képet kaphassanak a betegségükről. A betegek egyéni, személyes problémáinak, kérdéseinek a megválaszolása érdekében segítségnyújtás a megfelelő szakmai tanácsadók megkeresése és közvetítése révén. A betegekben felmerülő kérdések, bizonytalanságok összegyűjtése és az ezeknek megfelelő, a kérdésekre választ adó tájékoztatás, felvilágosító előadások megszervezése. Hátrányos helyzetű betegek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A betegek aktív részvételének támogatása egészségmegőrző-, gyógyító-, rehabilitációs programokon. Az egészségügyi személyzet kezdeményezéseinek setgítése egy-egy kitűzött cél, vagy tervezett program megvalósítása érdekében. Az egyesület képviselése, bemutatása megfelelő fórumokon, színtereken, a betegség minél szélesebb körű ismertetése érdekében. Hazai és külföldi betegszervezetekkel való kapcsolatteremtés és kapcsolattartás elősegítése, szükség esetén ehhez anyagi támogatás nyújtása. Betegséggel kapcsolatos bármely tudományos kutatás, tanulmány támogatása a rendelkezésre álló minden lehetséges módszerrel. Az egyesület működéséhez szükséges anyagi források, támogatások megszervezése és biztosítása. A betegség következtében kialakuló állapot javítása, szinten tartása végett rehabilitációs foglalkoztatás szervezése, illetve ennek segítése. Közhasznú szervezetek számára - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások biztosítása. ... >>

Öreg Ákác Bérkilövő Vadászutársaság

(sport)

7624 Pécs, Bárány u.2.
képviselő: Dr. Tóth Imre elnök ... >>

Pannon Kerékpár Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

7628 Pécs, Komlói út 146.
képviselő: elnök Maul Péter
Helyi kerékpárosok számára érdekképviselet biztosítása. A kerékpársportban való részvétellel az egyesület tagjainak versenyeztetése, a versenyzés anyagi, és személyi feltételeinek biztosítása, fiatal tehetségek felkutatása, oktatása, pályájukon való elindulásuk segítése és irányítása, a sportág érdekeinek képviselete, együttműködés, és kapcsolattartás a többi egyesülettel, sport, és más szervezetekkel. A sportnak, és az egészséges életmódnak a lakosság széles körében történő népszerűsítése. Gondoskodni az eredményes működéshez szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételek biztosításáról, együttműködni más sportegyesületekkel a kölcsönös és közös érdek tiszteletben tartásával. A környezetvédő szemlélet- és életmód megismertetése, terjesztése. ... >>

Pannónia Ifjúsági (Közhasznú) Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7635 Pécs, Csurgó köz 9.
képviselő: elnök Torma Dániel
az ifjúságot érintő információk összegyűjtése, rendszerezése ismertetése; a fiatalok munkaerőpiacon történő könnyebb eligazodásának elősegítése, pályájuk figyelemmel kísérése; Munkaerőpiaci lehetőségek feltárása és a lehetőségekről történő tájékoztatás; fiatalok továbbképzésének elősegítése; szakmai és társasági rendezvények szervezése; A fiatalok Európai Uniós integrációjának elősegítése; A fiatalok részére az Európai Unión belül és kívül kiírt pályázatokon való részvétel segítése, segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez; A különböző korcsoportok és generációk között fennálló ellentétek enyhítése, párbeszéd megteremtése, a kohézió erősítése; Ifjúsági táborok, közösségteremtő programok szervezése; Összmagyarság érdekeit szem előtt tartva, kapcsolatok kiépítése és ápolása külhoni magyar és nem magyar ifjúsági szervezetekkel; A fiatalok szakmai előre menetelét segítő tanulmány és ismeretterjesztő utak szervezése; Gyakornoki programok szervezése fiatalok részére az Európai Unión kívül és belül; Az államszervezet és állampolgárok közti távolság csökkentése, az állam és az Európai Unió működésének megismertetése a társadalommal; A hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek oktatása, nevelése céljából térítésmentes korrepetálás biztosítása; A közösségi élet fellendítése; Szabadidős-programok sporttevékenységek, kézműves programok, kirándulások, alkotómunkák: film, fotó, rajz; Fórumok) megszervezése és lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás; Roma és hátrányos helyzetű gyerekek oktatása, nevelése, a deviáns gyerekek és tinédzserek felkarolása, az óvodások és iskolások támogatása, tanulmányi előre menetelük elősegítése; A fiatalok továbbtanulásában való segítés, pályaválasztási tanácsadás által; Az AIDS, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése, szexuális felvilágosítás, prevenciós tevékenység előadások, és kortárs oktatás segítségével; Hátrányos helyzetű családok feltérképezése és részükre segítségnyújtás. ... >>

PANNONPOWER Sportegyesület röv.: PANNONPOWER SE.

(sport)

7630 Pécs, Edison u. 1.
képviselő: Csuri Tibor elnök, Tarr Béla alelnök ... >>

Passion of Dance ("A tánc szenvedélye") TáncSport Egyesület, Pécs

(sport,kulturális)

7622 Pécs, Légszeszgyár utca 18-20.
képviselő: szakmai vezető, alelnök Feledi Ildikó
Szerepvállalás az országos versenytánc életben és a pécsi tánckultúra ápolásában. ... >>

Patacs-Rácváros Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7634 Pécs, Pellérdi utca 56.
képviselő: elnök Lőrincz Miklós
Települési rész, önkormányzat kialakításában való részvétel, annak segítése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 55. § a) pontja alapján. Részvétel a településfejlesztési tevékenységben. Patacs és Rácváros közigazgatási területén a kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, népművészeti emlékek ápolása, művészeti és kulturális tevékenységek szervezése. Településrészek sporttevékenységének támogatása, szabadidős és hobbitevékenységek szervezése. Természeti és épített környezet védelme. Ismeretterjesztő tevékenység a lakosság részére. ... >>

PEAC Egyetemi Diák Kosálabdázásért Alapítvány

(sport)

7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
képviselő: a kuratórium elnöke Czéh László
Az egyetemi kosárlabdasport fejlesztése. ... >>

Pécs 2000 Tenisz Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7627 Pécs, Bányász utca 2.
képviselő: elnök dr. Sólymos Vilmos
tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás biztosítása, lakosság szabadidő sportjának segítése. Hazai, nemzetközi versenyek rendezése, szövetségek, valamint más sportegyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon részvétel. A sportegyesületben clubban tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű felkészülésének biztosítása. A sportág utánpótlásának nevelése. ... >>

Pécs Gringók Amerikai Futball Sportegyesület

(sport)

7621 Pécs, Munkácsy M. utca 18.
képviselő: elnök Esküdt Zoltán
Az amerikai futball népszerűsítése, sportolási lehetőség nyújtása a tagok részére. ... >>

Pécs MJ. Város Kosárlabda Szövetség

(sport,érdekképviselet)

Pécs, Verseny utca 1.
képviselő: elnök Hegyes Péter
A kosárlabdázás népszerűsítése, rendszerességének növelése a városban. ... >>

Pécs Női Sporttornájáért

(sport)

7630 Pécs, Zsák u. 6.
képviselő: Dörnyeiné Bereznei Éva, Kaufmann Gábor ... >>

Pécs Város Iskolásaiért Közalapitvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: Lekszné Tóth Júlianna kurat.tag
Pécs Város bármely közoktatási intézményével hallgatói jogviszonyban álló gyermekek, illetve az őket nevelő családok iskoláztatással, iskolába járással kapcsolatos terheik csökkentése. Oktatáson kívül az iskolában töltött hasznos és a gyermekek szellemi és testi fejlődését szolgáló támogatás,kulturális rendezvények, sporttevékenség ... >>

Pécs Város Kosárlabda Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

7621 Pécs, Király utca 91.
képviselő: elnök Hegyes Péter
Pécs város lakossága számára -az egészséges életvitel, életmód részeként- egész évben rendszeres, folyamatos sportolási, edzési,versenyzési lehetőségek megteremtése, kosárlabda és kosárlabdához tartozó egyéb rendezvények szervezése. Különböző sporteseményeken, sportrendezvényeken való részvétel, szervezés, technikai feladatok, menedzselés magas színvonalú biztosítása. Működési területén az egyesület figyelmet fordít az oktatási intézmények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységére. ... >>

Pécs Város Vívósportjáért Alapítvány

(sport,kulturális)

7635 Pécs, Kisdeindol út 1/A.
képviselő: kuratórium elnöke Rab Attila
A sportoló fiatalok támogatása, az egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életmód kialakítása, tisztább környezet megteremtése, közösségi programok szervezésével társadalmi összefogás erősítése, a sport hagyományainak megőrzése, sportrendezvényeken való részvétel szervezése, az amatőr sportolási lehetőségek feltételeinek biztosításának elősegítése, a szabadidő egészséges, kulturált és aktív eltöltése.
Pécs város vívószakosztályaiban folyó utánpótlás nevelésének támogatása, a felnőtt és utánpótláskorú vívó, illetve diákok részére rendezendő pécsi tömegsport-jellegű versenyek anyagi támogatása. A sportág gyakorlásához szükséges sport- és egyéb felszerelések megvásárlásának és fegyvermesteri teendőknek a támogatása, valamint a pécsi vívósport területén kifejtett eredményes munka elismerése. ... >>

Pécs Városi (Megyei) Testnevelő Tanárok Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 31.
képviselő: elnök Nagy Gábor
Szervezetbe tömöríteni Baranya megye testnevelő tanárait, illetve mindazokat, akik a testnevelés és sport, vagy azzal összefüggő területen dolgoznak. Ellátni a megye testnevelő tanárainak képviseletét minden fórumon. Segíteni a nevelési-oktatási intézményi testnevelés eredményesebbé tételét, a tudomány eredményeinek megismerését és felhasználását különös tekintettel az iskolai testnevelés és az egészségmegőrzés területére. ... >>

Pécs Városi Lövészklub

(sport)

7631 Pécs, Nyírfa utca 8. Lőtér
képviselő: elnök Maros Tibor, ügyvezető elnök Herbai János ... >>

Pécs Városi Sportiskolai Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 10.
képviselő: elnök Gyöngyösi Zoltán, ügyvezető elnök Danyi Gábor
vezető szerep vállalása a megye és a város minőségi sportja utánpótlásának kialakításában, fejlesztésében. ... >>

Pécs Városi Tenisz Club

(sport,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress E. utca 4.
képviselő: elnök Fábián Balázs
A sportegyesületi klubélet adta lehetőségek kihasználásával, rendszeres sporttevékenység biztosításával Pécs város és Baranya megye teniszsportjának fejlesztésének elősegítése, úgy, minden teniszt szerető sportolónak akár a versenysport, akár a szabadidős sportolásban esélyt biztosítva. Szerepvállalás a város és a megye minőségi tenisz-sportjának fejlesztésében azzal, hogy folyamatosan foglalkozik az utánpótlás képzésével és a sportolók sportszakmai és erkölcsi nevelésével. A clubtagok sportolási és szabadidő eltöltési igénye kielégítésének szervezése és segítése. Sportversenyek, rendezvények, tanfolyamok szervezésével lehetőség nyújtása az egészséges életmód kialakításához, a sportemberhez méltó színvonalas sportvetélkedésre. Céljai eredményesebb megvalósítása érdekében bekapcsolódás nemzetközi sportvetélkedésre és a külföldi kapcsolatok kialakításával tagjainak nemzetközi szereplési lehetőségek biztosítása. ... >>

Pécs-Baranya Rádióamatőr Mozgalmáért Alapítvány

(sport,oktatási)

7623 Pécs, Hőgyes Endre u. 24.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Zellei Zoltán, kuratóriumi tag Donján István, kuratóriumi tag Hegedűs Norbert
Rádióamatőr hálózatok fejlesztésének, fenntartásának támogatása, ismeretterjesztés, uj megoldások népszerűsítésének és szakmai képzésének a támogatása. ... >>

Pécs-Baranyai ORIGÓHÁZ Egyesület

(közbiztonság,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7629 Pécs, Komlói utca 94-98.
képviselő: elnök Kis Varga István
segítséget, eligazodást nyújtani az alapvető hagyományos környezeti-emberi értékek megtartásához, ezen értékek szem előtt tartásával, az új kihívások megvalósításához, a peremterületen Pécs-Keleti városrészében élők minél szélesebb körű bevonásával, biztosítva az esélyegyenlőséget. Környezeti és természeti értékek védelme, sport, egészséges életmódra nevelés, kulturális értékek közvetítése, korosztályos hátrányos helyezet kiegyenlítése, kiállítások, kiadványok bemutatók, szakmai rendezvények, előadások szervezése, pályázatok koordinálása, lakossági tájékoztató iroda, infrastruktúrával rendelkező közösségi szintér fenntartása. Fogyasztóvédelem társadalmasítása ?öntevékenység kiterjesztése során kialakítani az önkéntes alapon működő helyi polgárőrséget. Együttműködni a cél elérése érdekében egyéb civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal és lakossággal. ... >>

Pécs-Baranyai Szenior Úszók és Vizisportolók Klubja Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Szánti Domokosné
a szenior korhatár életévüket betöltött természetes személyeknek lehetőséget adni arra, hogy szervezett keretek között rendszeres sporttevékenységet folytathassanak és versenyezhessenek, mely során egészségüket megóvhassák, valamint szervezetük kondícionális (erő, gyorsaság, állóképesség) és koordínációs (gyorsaság, egyensúlyérzék, mozgásszabályozást, stb.) szintjén magasabb fokra emelhessék, illetve fenntartsák. ... >>

Pécs-Kelet Sportegyesület

(sport)

7624 Pécs, Alkotmány utca 46.
képviselő: elnök Szőke Tamás ... >>

Pécs-Mecsekszabolcsi ORIGÓ-HÁZ Sportegylet

(sport,kulturális)

7629 Pécs, Komlói utca 94-98.
képviselő: elnök Kis Varga István
tagjai érdekében fejti ki tevékenységét elsősorban, hogy az által képviselt sportágakat minél többen megismerjék, szabályait elsajátítsák, versenyezhessenek. Pécs, városában, Baranya megyében, régióban elősegíteni a versenysport, élsport, szabadidősport fejlesztését. Propagálni a szabadidő hasznos eltöltését, szorgalmazza a kulturális és sportkapcsolatokat, megteremteni az együttlét, a mozgás, versenyzés alkalmait, közönségteremtő funkciót tölt be. Sportélet újbóli feltámasztása, sporttevékenység folytatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal