Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs sport civil szervezetek


Találatok száma: 363
3. oldal

Hirdi Sport Egyesület

(sport,egyéb)

Pécs-Hird, Sportpálya 8.
képviselő: elnök Kiss-Marics Tamás ... >>

HÓHATÁR HEGYMÁSZÓ ÉS TÚRA EGYESÜLET

(sport)

7632 Pécs, Maléter Pál utca 94. IV//13.
képviselő: elnök Lénárt Sándor, elnökhelyettes Schaffer Attila, elnökhelyettes Surján László ... >>

Holisztika Egyesület

(sport,egészségügyi)

7630 Pécs, Szöcske utca 8.
képviselő: elnök Ádám László
Mentálhigiénés kultúra terjesztése a humanisztikus pszichológia módszereire támaszkodva, transzperszonális integrált szemlélettel. Szomatikus és pszichés egészségmegőrzés és fejlesztés holisztikus megközelítéssel. Olvasás-kultúra fejlesztése, a funkcionális analfabétizmus, mint hátrányos helyzet feltárása, megoldások keresése. Minden korosztály egészséges életre nevelése, a sport népszerűsítése, az erő és állóképesség növelése, és ezek tárgyi valamint személyi feltételeinek biztosítása. A non-profit szervezetek szolgáltatásokon keresztüli megerősítése és hatékonyságuk növelése annak érdekében, hogy képesek legyenek az állampolgárok aktív részvételével társadalmi szerepüket betölteni. Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel. ... >>

Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7621 Pécs, Teréz utca 11-13.
képviselő: elnök Bokor Károly, ügyvezető elnök Kapitány Zsolt
a megyei horgász egyesületek együttműködéséből származó előnyök kihasználása, a tagok érdekvédelmének segítése, egymás kölcsönös támogatása. Elsődleges célja a horgászat érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

Hosszúcser Vadászegylet

(sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Kiss József utca 14.
képviselő: elnök dr. Jelenszky Márton
a tagjai részére tagegyenlőség elvén alapuló szervezett módon, a magyar vadászati kultúra hagyományainak és értékeinek szem előtt tartásával, tartalmas és sokoldalú egyesületi élet keretében sportvadászati lehetőség biztosítása. Tagjainak öntudatos fegyelemre, mások iránti felelős magatartásra, a magyar vadászati kultúra hagyományainak ápolására, megőrzésére és továbbvitelére ösztönzése, a vadászat a vadászati ismeretek, a vadászati kultúra elsajátítása, elmélyítése érdekében versenyek, vetélkedők, oktatások, továbbképzések, rendezvények és kulturális programok szervezése. ... >>

HUNOR Kesztyügyár Sport Egyesület

(sport)

Pécs, Majorossy u.36.
képviselő: Kincses László ... >>

Ifjúsági Jégkorong Egyesület, Pécs

(sport)

7624 Pécs, Szigeti út 98.
képviselő: elnök Herke Gábor
egészséges és sportot szerető ifjúság nevelése. Sporttanfolyamok szervezése, tanulási képességzavarral küzdő (dyslexiás, dysgráfiás) gyermekek egyensúlyérzékének fejlesztése. Sportversenyek szervezése, rendezése. Nyári táborok szervezése, lebonyolítása. Gyermekeknek szabadidőprogramok biztosítása. A szabadidő tartalmas eltöltéséhez a megfelelő feltételek biztosítása. Szponzorok, támogatók keresése, pályázatokon való részvétel. ... >>

Ifjúsági Unió Pécs

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7627 Pécs, Felsővámház utca 73.
képviselő: alelnök Tóthné Heizler Zsuzsanna, elnök Háber János
a régió társadalmi és kulturális életében történő részvétele az ifjúságot érintő döntésekben a helyi és régiós képviseletekben tagság érdekeinek érvényesítésére törekvés. A fiatalokkal az őket övező kultúra, környezet megismertetése és annak elérése, hogy tegyenek annak megóvása érdekében gyakorlatban tanulják meg, sajátítsák el a helyes életvitelt. Ismeretterjesztő programok, lehetőségekkel az információs társadalom szélesebb, elsősorban a fiatalok körében történő megvalósítása, sport programokkal, korszerű táplálkozási ismeretek átadása egészségünkért, rendezvényeinek, közhasznú szolgáltatásainak nyilvánossá, (tagjain kívüliek számára is hozzáférhetővé) tétele, a természeti és épített környezet érdekeinek megvédése, a fiatalok képzése és munkahelyi elhelyezkedésének megkönnyítése. A gyermek és fiatalkorúak érdekeinek képviselte a civil és hatósági fórumok előtt, mozgássérült fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése és támogatása.
Civil szervezetek kapacitás fejlesztése, humán erőforrásainak erősítése. ... >>

Iparosok Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási)

7632 Pécs, Lahti utca 8.
képviselő: elnök dr. Boronkai Zsolt
a természet és halállomány védelme, a hogrász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése, a sporthorgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerűsítése. ... >>

Istenkúti Közösségért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7634 Pécs, Fábián Béla utca 9.
képviselő: társadalmi elnök Knyihár Éva, ügyvezető elnök Peták Péter
a helyi alapellátások fejlesztése, különös tekintettel a helyi iskola újraindítására, kulturális tevékenység, amely a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányul, a hátrányos helyzetű -elsősorban az istenkúti peremkerületben élő- csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó szociális háló megteremtése, közművelődési, oktatási, sport és szabadidős programok szervezése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, különös tekintettel a 4-18 éves korosztály igényeire és érdeklődésére, képzések szervezése, lebonyolítása, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősé-gének elősegítésére irányuló képzések és a civil szervezetek, illetve a civil társadalom fejlesztésére irányuló képzésekre, természetjárásra és egészséges életmód kialakítására ösztönző programok szervezése, a helyi közösségek foglalkoztatottságának és munkaerő-piai reintegrációjának elősegítése, képzéseken és foglalkoztatási programok indításán keresztül, környezetvédelem környezeti tudatformálás, közösségfejlesztés. ... >>

JUDO-2000 Közhasznú Alapitvány, Pécs

(sport)

7622 Pécs, Siklósi út 8.
képviselő: elnök Szobonyai László
Pécsett a gyermekek, serdülő és ifjúsági és junior judo sport helyzetének, feltételrendszerének javítása. ... >>

Junior Lada Team Hungary Sportegyesület

(sport)

7628 Pécs, Komlói út 62.
képviselő: elnök Veriga Gábor
Autóversenyzés, utánpótlás nevelés, autósport népszerűsítése. ... >>

KALAND-ROVER -Sportegyesület

(sport)

7627 Pécs, Marx u. 76.
képviselő: Dévai Nándor elnök ... >>

Kallódó Gyermekekért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Ifjúság útja 3/b.
képviselő: kuratóriumi elnök Péterfia Zoltán
nehéz helyzetben levő személyek, családok szociális támogatása, valamint jelen alapítvány céljával hasonló célú szervezetek létrehozása, támogatása, tevékenységük bemutatása, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok tanulásának segítése, erkölcsös életszemlélet, egészséges családi és közösségi élet kialakítása. Don Bosco nevelési módszerének széleskörű elterjesztése; kulturális, szabadidős sporttevékenység szervezése; hátrányos helyzetű fiatalok munkába állásának elősegítése. ... >>

Kalti Motorsport Egyesület

(sport)

7622 Pécs, Zsinkó I. u. utca 20.
képviselő: Németh Péter
elsősorban a technikai sportok, azon belül is az autósport, mint szabadidős, illetve versenyszerű sporttevékenység szervezése, valamint az egyesület tagjai részére más, nem az egyesület által szervezett versenyeken való részvétel biztosítása és támogatása, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.A vitorlázás, mint szabadidős, illetve versenyszerű sporttevékenység szervezése, az egyesület tagjainak ilyen versenyeken való részvétel biztosítása és támogatása, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

Káplán Tenisz Park Sport Egyesület

(sport)

7632 Pécs, Eszék utca 2.
képviselő: alelnök Káplán Róbert, elnök Káplán János ... >>

Karmin Sportegyesület

(sport)

7622 Pécs, Nagy Lajos Király utca 10.
képviselő: elnök Kovács Tibor ... >>

Katonabogarak Hegyikerékpáros Egyesület

(sport)

7624 Pécs, Alajos utca 12.
képviselő: elnöke Pántya Gábor
a hegyikerékpár sport népszerűsítése, támogatása, valamint ezen sportot űző tagok érdekeinek képviselete. ... >>

Kerek Világ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7627 Pécs, Gesztenyés utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Páva Zsolt, kuratóriumi titkár Kővári János
Világnézettől, anyagi helyzettől függetlenül minden rászoruló ember gondozása, támogatása, ökumenikus keresztény szellemben. Olyan gondozó-rehabilitációs centrum kialakítása, mely fentiekben meghatározott célok komplex megvalósítását biztosítja: általános iskolai oktatás, szociális szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, szabadidős és sport tevékenységek, szakmai képzés, szakmai továbbképzés, munkahelyteremtés, munkaközvetítés és foglalkoztatás formájában, valamint az állampolgári és emberi jogok védelmét elősegítő szolgáltatásokkal. Felnőttképzés. ... >>

Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Kertész utca 15.
képviselő: elnök Fodor Ibolya
Pécs Kertvárosban élők, dolgozók vagy a városrész lakói érdekében tenni kívánók összefogása. A meglévő közösségek támogatásával, tevékenységük segítésével, új közösségek alakításának serkentésével hozzájárulni kertváros természeti és épített környezeti értékeinek megóvásához és gyarapításához; a kultúra és művelődés iránti igény növeléséhez, kínálatának bővüléséhez, a színvonalas oktatáshoz; a fizikai tevékenységet, aktív testedzést végzők számának gyarapodásához, a kulturált sportolás színtereinek és alkalmainak növekedéséhez; a különböző korosztályok problémáinak és megoldási lehetőségeinek feltárásához, az itt élő gyerekek védelméhez; minden szellemi és anyagi érték gyarapításához. ... >>

Kolibri Szinkronúszó Sportegyesület

(sport)

7622 Pécs, Siklósi út 1. I/10
képviselő: elnök Dr. Orbán László, elnökségi tag Poller Roland, elnökségi tag Pusztai Réka
Dél-dunántúli régióban élők számára ? az egészséges életvitel, életmód részeként ? egész évben rendszeres, folyamatos sportolási, edzési és versenyzési lehetőségek megteremtése, szinkronúszó és a szinkronúszáshoz tartozó egyéb rendezvények szervezése. ... >>

KOMA 1989 Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7628 Pécs, Egyenlőség utca 40.
képviselő: elnök Kovács Mátyás
Bárki számára hozzáférhetően olyan, a szabadidő eltöltésére, illetve a természet- és környezetvédő szemlélet kialakítására alkalmas programok biztosítása, amelyek megteremtik a természet közeli kikapcsolódás lehetőségét, és amelyek elősegítik a természetben gyakorolt sportolást, testedzést és az egészséges életvitel kialakulását. ... >>

KossuthTér2010 Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7621 Pécs, Kossuth tér 5.
képviselő: elnök Lőrinc Antal
A felújított belvárosi tér, a Kossuth tér élő közösségi térré, élettel teli köztérré alakítása. Bemutatkozási lehetőség adása a város legkülönbözőbb civil szervezeteinek, alkotóközösségeinek, művészeinek. Felhívni a figyelmet a környezettudatos életmód fontosságára, a társadalmi különbségek súlyára, a tolerancia jelentőségére, a testmozgás-, a sport-, életünkben betöltött szerepére, a helyi nemzetiségek értékeire, a fogyatékkal élők integrációjára, művészeti tevékenységeire. ... >>

KÖZ-TÉR Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

7621 Pécs, Perczel M. u. 35.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Tamás, kuratóriumi tag Emődy Barnabás, kuratóriumi tag Patak Réka
Kultúraközvetítés, közösségfejlesztés a multikulturalitás jegyében. Országhatárainkon belüli és határainkon átnyúló természeti- és kulturális értékek megismerése, megismertetése, közvetítése, ápolása, megóvása. Kultúrák közötti kapcsolattartás. A közjavat, a közösségfejlesztést szolgáló projektek kezdeményezése, szervezése, támogatása a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szellemében, a művészet, a sport, a turisztika közösségformáló erejével, eszközeivel. ... >>

Közalapítvány az "Újhegyi Városrészért"

(sport,egyéb)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Gyula
A pécs, Pécsújhegy, Üszögi Településrészi Önkormányzat területén közösségi létesítmények ( közösségi ház, szabadidőpark, sport-terület, kegyeleti park) létrehozása és működtetése. ... >>

Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/ b.
képviselő: elnök Izsák Mónika
egy olyan diáktanácsadó központ kialakítása, amely segíti az egyetemi és főiskolai karok diákjait az egyetemhez kötődő kiegészítő tevékenységük gördülékeny folytatásában, illetve hozzájárul szabadidős tevékenységük ésszerű eltöltéséhez. Ennek keretében kulturális programokat szervez (irodalmi estek, vitafórumok szervezése) és sportprogramokat bonyolít le (labdarugó és fallabda bajnokságok stb.). A fiatalok beilleszkedési problémáinak orvoslása, (szakemberek bevonásával) mentálhigiénés tanácsadás, stresszkezelés, drog-, alkohol- és AIDS-prevenciós tanácsadás. Az egyesület célja ifjúsági és diáktanácsadó központ működtetése, a fiatalok személyes és szakmai kompetenciájának fejlesztése érdekében képzések, tréningek, előadások, szemináriumok, valamint szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása. ... >>

KUFI Stúdió Szabadidő és Sport Klub

(sport)

7632 Pécs, Enyezd utca 34.
képviselő: elnök Kaufmann Gábor, titkár Harsányiné Hartai Gertrud ... >>

Lajtai Rally Team Sportegyesület

(sport)

7633 Pécs, Ybl M. u. 7.
képviselő: Lajtai Zsolt ügyvezető ... >>

Lakócsai Dráva Ártér Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

7623 Pécs, Meszes dűlő 9/1.
képviselő: elnök dr. Fenyősi László
A mindenkor hatályos jogi szabályozás keretei között a vadgazdálkodást és a vadászatot, a mező és erdőgazdálkodást, valamint a környezet- és természetvédelem érdekeivel összhangban folytatva biztosítsa tagjai részére a lehető legszélesebb körű sportvadászat lehetőségét, törekszik a természetes környezet, a természetes növénytársulások, általában a táj, a vadon élő állatok élőhelyeinek védelmére, és megőrzésére. Ennek érdekében együttműködik a helyi nemzeti parkkal és a vadászterület önkormányzataival. ... >>

Lashi butyi (jó munka) Roma Közhasznú és Foglalkoztatási Egyeület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 33.
képviselő: elnök Petrovics Natasa
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a romákra, a fiatalokra, a pályakezdőkre, a nőkre és a megváltozott munkaképességű személyekre.
A környezet- és természetvédelem, az egészséges életmód, a sportolás, a kulturális emlékek és hagyományok ápolásának oktatással, ismeretterjesztéssel való elősegítése. ... >>

Lellei Vitorlás Egylet

(sport,oktatási)

7624 Pécs, Hungária utca 47.
képviselő: elnök dr. Bodnár Imre
a hazai vitorlázók sporttevékenységének szervezése, a vitorlás versenysport fejlesztése. Vitorlázó sportolók versenyzésének, versenyeztetésének lebonyolítása. Vitorlás versenyek szervezése. Sportolás iránti igény felkeltése. Sportolók nevelése és oktatása. Minőségi sporteredmények elérése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és fenntartása. ... >>

Leőweyért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök Major Tiborné
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalának emelését, a tanulók és tanárok művelődésének elősegítését célozza, ezen belül különösen az oktatás technikai eszközeinek gyarapítása, a nyelvi és számítástechnikai képzés ösztönzése, a tanárok speciális képzésének támogatása, a tanulók számára tanulmányi versenyek kiírása és díjazása, külföldi tanulmányutak, és egyes személyek vagy osztályközösségek sport, művelődési céljainak anyagi támogatása, kulturális és közösségi programok szervezése. ... >>

LOCOMOTOR Mozgásszervek Egészségéért Alapítvány

(sport,egészségügyi)

7627 Pécs, Rigóderalja utca 29.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Patczai Balázs
A gyermekeket, amatőr és professzionális sportolókat érintő, egészségmegőrző tevékenység, gyógyászati tevékenység, kutatás finanszírozása. Gyermek és ifjúsági sport és szabadidős projektek, rendezvények széleskörű támogatása, egészségügyi felügyelete. Mozgásszervi betegeket érintő egészségügyi rehabilitáció fejlesztése, finanszírozása. Mozgásszervi betegségek prevencióját célzó feladatok támogatása, szervezése, megvalósítása a felnőtt munkavállalók körében. ... >>

Magyar Ebtenyésztők Pécsi Egyesülete

(sport,természetvédelem)

7624 Pécs, Rókusalja u. utca 2. fszt./1.
képviselő: elnök Siklósi Béla
kutyák tenyésztésének, tartásának korszerű, szakszerű és tudományos alapokon való elősegítése, a társadalmi együttélés magatartásnormáinak figyelembevételével kialakított kutyatartás írott, és íratlan szabályainak széles körben való elterjesztése, népszerűsítése, az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése. ... >>

Magyar Fogathajtók Sport Baráti Köre

(sport)

7624 Pécs, Petőfi utca 6.
képviselő: Deme János elnök
a magyar fogathajtó sport világ élvonalában elfoglalt helyének megtartása. A fogathajtó sport népszerűsítése és anyagi alapjának támogatása. ... >>

Magyar Karambol, Snooker és Pocket Biliárd Szövetség

(sport,érdekképviselet)

Pécs, Vak Bottyán u. 34.
képviselő: Forczek László elnök ... >>

Magyar Lajos Úti Ovisokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Magyar Lajos utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnöke Storcz Edit
a Magyar Lajos úti óvoda állagfelújításának megvalósítása, továbbá az óvoda részére kül- és beltéri játékok, tornaszerek, papír-írószer cikkek és könyvek vásárlása, kulturális-, sport- és szabadidő tevékenységek, oktatás finanszírozása. ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Baranya Megyei Szervezete

(sport,érdekképviselet)

Pécs, Szalai András utca 9.
képviselő: elnök Dr. Farkas Zoltán, ügyvezető elnök Bosznay Pál ... >>

Makár Tanya Sportcentrum

(sport)

7635 Pécs, Középmakár dülő 4.
képviselő: Sebestyén Gyula elnök ... >>

Malomvölgyért Környezetvédelmi Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7632 Pécs, Aidinger János utca 9.
képviselő: elnök Dinya Illés
A természeti értékek védelme, környezettudatos közösségfejlesztés megvalósítása; környezeti nevelés, kutatás, tanácsadás folytatása; kapcsolatteremtés hasonló profilú hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel, velük való együttműködés kialakítása; egészséges életmódra, a sport, a mozgás és a természet szeretetére nevelés. Az egyesület elsősorban a Malomvölgyi Parkerdőhöz kötődően kívánja a célját megvalósítani, aktív részvétel a park természeti és épített értékeinek megőrzésében, fejlesztésében. A parkerdő népszerűsítése, értékeinek megőrzése érdekében környezettudatos felvilágosító munka végzése, önkéntes munkák szervezése és vezetése. Szabadidős és sport programok szervezése. Folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzattal és a park kezelőjével, a Pécs Holding Zrt-vel. Közreműködés a park kialakításában, fejlesztésében. Szoros kapcsolat fenntartás a Pécsi és a Kökényi Horgászegyesülettel. Tevékenységével elősegítse, hogy a Malomvölgyi Parkerdő a Kertváros és Pécs lakói számára kedvelt kiránduló, sport és rekreációs terület legyen. ... >>

MATHIAS REX Közhasznú Diákalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Mátyás király utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Vörös-Bene József János
A Mátyás király utcai Általános Iskola ének-zenei oktatás profiljának megerősítése, a hazai és külföldi kóruskapcsolatos mélyítése. A tanulók szabadidős tevékenységének szervezése, anyagi megsegí-tése. A Pécs, Mátyás király utcai Általános Iskolában tanuló bármelyik diák oktatási- nevelési-sporto-lási-szociális és egészségügyi körülményeinek javítása. A tehetséges tanulók munkájának segítése, elismerése. Az iskolai oktatás és nevelés tárgyi feltételeinek javításával, továbbá az iskola épületének javításával. ... >>

Mecsek Fallabda Egyesület

(sport)

7632 Pécs, Lívia utca 3.
képviselő: Miklós Domokos
A tágabb értelembe vett ifjúság mozgás műveltségének és mozgás kultúrájának fejlesztésa, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvőbiztonságuk, tér- és formaérzékük fejlesztése, gazdagítása, az ifjúság egészséges életmódra nevelése, aktív sport szereplés lehetőségének megteremtése, amatőr fallabda versenyek szervezése, lebonyolítása, díjazása, az amerikai típusú fallabda sport népszerűsítése, fallabda sportra fogékony fiatalok képességének fejlesztése. ... >>

Mecsek Lakóterületi Sportegyesület

(sport)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 10.
képviselő: elnök Maretics György
a lakosság részére rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Mecsek Rádió Klub

(sport)

7634 Pécs, Pellérdi út 66.
képviselő: alelnök Németh Sándor, elnök Hegedüs Norb ert
összefogni vonzáskörzetének rádióamatőreit, valamint mindazon személyeket, akik az amatőr rádiózás területén tevékenykednek, érdeklődnek. Elősegíteni szakmai ismereteik bővülését, önművelését. Ösztönözni tagságát az aktív rádióforgalmi és rádióamatőr szakági sporttevékenységben való részvételre. A klub tagjai népszerűsítik, támogatják a magyar rendezésű nemzetközi, magyar nemzeti rádióforgalmi versenyeket. ... >>

Mecsek Sport Egyesület

(sport)

7624 Pécs, Ifjúság útja 5/b.
képviselő: elnök Zalay Buda, elnökhelyettes Szalai Miklós ... >>

Mecsekalja Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7632 Pécs, Móra Ferenc u. 117.
képviselő: elnök Békés Sándor
az egyesületekre, a vadgazdálkodásra, a fegyver-, lőszertartásra, használatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson tagjai számára. ... >>

Mecseki Erdőgazdasági Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

7623 Pécs, Rét utca 8.
képviselő: elnök Molnár Tamás
Korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Mecseki Lovas Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

7628 Pécs, Szüret utca 54/I.
képviselő: elnök Tóth Hajnalka, gazdasági vezető Gálosi Kornél, titkár Gáspár Veronika
Tagjaival és tevékenysége eredményeként az emberek mind szélesebb körével megismertesse a lovassport, a lovaglás, a lótartás, a lovas kultúra szépségeit és értékeit, és ezzel elősegítse a lovakat szerető, tisztelő, értük felelősséget vállaló szemlélet kialkulását és elterjedését a társadalomban ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok rendezvények, kiállítások, tanulmányi túrák szervezésével és rendezésével, publikációkkal, közvéleményt formáló kommunikációs tevékenységgel. Ezek megvalósítása érdekében Pécsett lovas oktatási központ kialakítása, az érdeklődő felnőttek és gyermekek számára elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása, gyermek lovasjátékok szervezése, "kölyökkarám" létrehozása.
Mozgássérült vagy szellemileg fogyatékos gyermekek állapotának és közérzetének javítása érdekében lovasterápiás, hipoterápiás lovasoktatás végzése, valamint a hipoterápiával foglalkozni kívánó fiatalok felkészítése gyakorlati képzési központ kialakítása. ... >>

Mecseki Motorsport Egyesület

(sport)

7634 Pécs, Fő utca 3.
képviselő: Vészi László ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal