Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs sport civil szervezetek


Találatok száma: 363
2. oldal

Contact Sportegyesület

(sport)

7632 Pécs, Aidinger u. 1. III/11.
képviselő: Dudás Víg Péter titkár, Goda László elnökhelyettes, Goda Péter elnök ... >>

Csiga-ház Alapitvány

(sport,egyéb)

7623 Pécs, Mártírok útja 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Hegyiné Tóth Lívia
Az aerobik sport és a hozzá kapcsolódó egész tevékenység támogatása. ... >>

CSOFÉM Sportegyesület

(sport,oktatási)

7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 45.
képviselő: elnök Pál Ferenc
magyarországon élő tehetséges sportolók, sport szimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, sportbarátság elmélyítése, az egészséges életmód népszerűsítése. Megteremteni és lehetőséget biztosítani a sportolni vágyók számára különböző sportágak művelésére. ... >>

Czigler Kosársuli Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7635 Pécs, Fakopácsköz 7.
képviselő: elnök Czigler László
Különböző fiatal korosztályok rendszeres sportolásának, testedzésének, versenyzésének elősegítése, szervezett keretek között történő biztosítása. Az egészséges életmódhoz való szoktatás, a nemesebb sportszellem széleskörű terjesztése, a tagok képzése, nevelése. Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés. A Pécsi és Baranya Megyei kosárlabda sportban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, és részvétel az egyes korosztályok versenyeztetésében. Utánpótlás nevelés elősegítése, a fiatal kosárlabdázni vágyó fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése. Pécs város kosárlabda-kultúrájának fejlesztése, hagyományok ápolása, bővítése, kosárlabdasport népszerűsítése. ... >>

Deák-Diák Közhasznú Kulturális és Oktatási Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Tompa Mihály utca 53.
képviselő: elnök Jurisics Judit
Környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola megismertetése, tevékenységeinek bemutatása. Tehetséggondozás, versenyeztetés, versenyszervezés; hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése, tanulmányutak pénzügyi támogatása; hasonló profilú intézményekkel kapcsolattartás, módszerek, eljárások, tapasztalatok cseréje. Szabadidősport szakmai és anyagi támogatása; versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása a feltételek megteremtésével; sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése; sportolási lehetőségek biztosítása a tanulók részére. ... >>

Dél Vidék Sport Egyesület

(sport)

7621 Pécs, Perczel M. u. utca 2. II/5
képviselő: elnök Királyné Balogh Ildikó ... >>

Dél-dunántúli Lovasturizmus Egyesület

(sport)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 13.
képviselő: elnök Gonda Tibor
A dél-dunántúli lovasturizmus fejlesztése, mely jelentős mértékben hozzájárul a régió turizmusának fellendüléséhez, és ezáltal a régió gazdasági fejlődéséhez, a régió polgárainak jólétéhez. ... >>

Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Tóth Klára
Dunántúlon, kiemelten Dél-Dunántúlon összefogni, szervezni, segíteni csak a tagszervezetek tekintetében koordinálni a természetbarát szövetségek együttműködését, elősegíteni a természetbarát mozgalom fejlődését; természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése; egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése. A természet és a környezet védő szemlélet kialakítása különös tekintettel Baranya-Somogy-Tolna megye, Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékeire. Országos és Regionális pályázatokon való részvétellel biztosítani a tevékenységi körben megfogalmazottak végrehajtásának segítését, az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. Felkelteni a természetjárás iránti figyelmet, igényt, növelni a természetjárásba bekapcsolódottak számát, ösztönözni a természetjárás rendszeres gyakorlását. Kezdeményezni és szervezni a természetjáró szervezetek létrejöttét, elősegíteni és összehangolni azok tevékenységét. Kialakítani a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezményeinek rendszerét, szorgalmazni a tagszervezetei részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél. Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását egészséges életvitelét, egészségmegőrzését. Szakmailag támogatni, illetve kezdeményezni túrák és táborok szervezését. Szervezni, rendezni a természetjáró programokat. Közreműködni a természetjárás során bajbajutottak mentésében. Ellátni a természetjárók társadalmi érdekképviseletét. Szervezni, biztosítani a természetjárás szakmai fejlesztését. Ellátni a túravezető és természetjáró tájékozódási versenybíró képzést, természetjárás más szakágainak szakképzéseit. Gondozni, fejleszteni a jelzett túristaút- hálózatot, forrásokat, kulcsosházakat, túristapihenőket, kilátóhelyeket, természetjáró létesítményeket. Propagálni, népszerűsíteni a természetjárás céljait, lehetőségeit. Támogatni a természet és környezetvédelem, állatvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, terjeszteni, segíteni az ökológiai gondolkodást. Kapcsolatot kialakítani hazai, külföldi, nemzetközi természetbarát, természetvédelmi szervezetekkel. Közreműködni a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, pályázatokon keresztül és más módon anyagi feltételeket biztosítani. Résztvenni a természetjárással kapcsolatos térképek, kiadványok írásában, szerkesztésében, terjesztésében, ezek értékesítésében, felszerelési tárgyak készítésében, értékesítésében. Elősegíteni a természetjárás regionális fejlesztését. ... >>

Dél-Dunántúli Távközlési Sportegyesület Pécs

(sport)

7647 Pécs, Rákóczi utca 19.
képviselő: elnök Kiss Dezső, elnökhelyettes Laky Rudolf Éva
Kiemelten a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, ehhez a pénzeszközök biztosítása és a közösségi élet kibontakoztatása.
Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi sport szervezetekkel a színvonalasabb teljesítmények elérése érdekében.
Erre irányuló cserekapcsolatainak, a felkészülések során edzőtábori részvételeknek a pénzügyi támogatása. ... >>

Dél-Mecsek Vadásztársaság

(sport,kulturális)

7628 Pécs, Dobogó dűlő 11.
képviselő: elnök Nagy László
tagjai részére szervezett módon a magyar vadászati kultúra hagyományainak megtartásával, tartalmas és sokoldalú egyesületi élet keretében sportvadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

Dél-Szarvas Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7623 Pécs, Űrhajós utca 17.
képviselő: elnök Dr. Auth István
A hasznos vadállomány fejlesztése, tervszerű vadgazdálkodás folytatása, figyelemmel a természetvédelemre, mező- és erdőgazdálkodásra, valamint a vadászati tevékenységre vonatkozó előírásokra, jogszabályokra. Tagjait korszerű vadgazdálkodásra, kulturált vadászatra és fegyelmezett magatartásra neveli. ... >>

Dél-Zselic Természetbarát Klub

(sport,természetvédelem)

7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 2/c.
képviselő: képviselő helyettes és titkár Kormány Zsófia, képviselő Strasser Péter ... >>

Déldunántuli Gázszolgáltató Sportegyesület

(sport)

7601 Pécs, Buza tér 8/a.
képviselő: Cserfai Tibor elnök ... >>

DELFIN Szabadidő és Tömegsport Egyesület

(sport)

7631 Pécs, Naposdomb utca 6.
képviselő: elnök Bodor Richárd
vizi sportok iránt érdeklődők szervezetbe tömörítése, tevékenységének szervezése. A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra való nevelése. A vizi sportok megismertetése és megszerettetése. A vizi sportokkal foglalkozók tevékenységének elősegítése. ... >>

Dinnyeberkiért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Mandula utca 9.
képviselő: elnök Zinhóber András
Dinnyeberki község közterületeinek és faluképének javítása, az infrastruktúra fejlesztése; a település és annak környezetének természet és környezetvédelmi célú folyamatos monitorozása és ehhez kapcsolódó tevékenységek végzése; a település közbiztonságának és közrendjének javítása; a lakosok szociális helyzetének folyamatos figyelése és szükség esetén szociális tevékenység végzése, különös tekintettel a faluban élő magas arányú etnikai kisebbségre; a fiatalkorú lakosság oktatása, kulturális nevelése, pályakezdési esélyeinek növelése; kulturális és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; együttműködés a helyi önkormányzattal, illetve annak segítése, támogatása a falut és lakosságot érintő és az alapítvány céljával összeegyeztethető tevékenységekben; munkalehetőségek teremtése a helyi lakosság számára; ... >>

DOZSO Sportegyesület

(sport)

7627 Pécs, Tátra utca 12.
képviselő: elnök heckenberger Iván, ügyvezető Hajnal Zsolt ... >>

Dunántúli Postás Sportegyesület

(sport)

7621 Pécs, Jókai utca 10.
képviselő: elnök Pesti László
rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése, ehhez pénzeszközök biztosítása, társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, erősítése. ... >>

Egy Hajóban Gyermek és Ifjúságvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Tímár Csaba, kuratóriumi tag dr. Krausz Róbert, kuratóriumi tag dr. Tímár András, kuratóriuum tagja dr. Tímárné Rétí Tímea
Az alapítvány a rászoruló gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek számára is célként fogalmazza meg, hogy az abban tevékenykedni szándékozóknak hosszú ideje felhalmozódott tapasztalait és eredményeit a kiemelkedően közhasznú szervezeti jogállásból adódó szélesebb körű törvényes lehetőségek kihasználásával hasznosítsa. Az alapítvány fő céljai közvetett módon, szoros összefüggésben szolgálják az alapvető célok (gyermek,- és ifjúságvédelem) megvalósulását, segítik azok elérését, annak érdekében, hogy a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek esélyegyenlősége, versenyképessége, munkaerő piacon történő elhelyezkedése, jövőbeni társadalmi szerepük javuljon. A gyermek és ifjúságvédelem, valamint e prioritásként kezelt céllal szoros összefüggésben és ahhoz igazodóan, annak segítségével és módszerével kezelten az alapítvány létrehozásának további céljai az alábbiak:
A gyermekek és fiatalok sport általi lekötésén, kimozdításán, foglalkoztatásán keresztül a gyermekek és fiatalok közvetlen, illetve közvetett egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító-, egészségügyi szociális tevékenység nyújtása részükre, szociális érzékenységük növelése, valamint társadalmi inadaptációs zavaraik leküzdése. Rehabilitációs tevékenység folytatásával a szenvedélybeteg fiatalok gyógyulásának elősegítése hagyományos, illetve alternatív módszerek alkalmazásával. A családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében a marginalizálódott fiatalok formális és informális oktatása, a pedagógiai lehetőségek komplex módon való alkalmazásával megvalósítva. Különböző társadalmi csoportokhoz tartozó fiatalok informális nevelése, kulturális örökségük, műemlékeik, történelmi hagyományaik, identitásuk megőrzése. Az alapítvány célja a gyermekek és fiatalok kimozdításának elősegítése, foglalkoztatásuk biztosítása, elszigetelődésük csökkentése a sport általi nevelés, a természetvédelem, az állat- és környezetvédelem alkalmazásával, új módszerek bevezetését és elfogadtatását, alternatívák kidolgozását kívánja elérni az egészséges test, környezet és élet szellemiségében. Az ifjúságvédelem terén az alapítvány célja a fiatalok tolerancia küszöbének emelésével diszkriminációmentes környezetet alakíthasson ki a fiatalok körül. Az alapítvány célja a nemzeti, etnikai, vallási, földrajzi hovatartozásuk miatt hátrányos helyzetben élő fiatalok esélyegyenlőségének előmozdítása. Ezen fiatalok magas fokú képzettségének elősegítése, a munkaerőpiacon való képzésüknek, foglalkoztatásuknak elősegítése. Az alapítvány tevékenységeinek ellátása érdekében céljának tekinti tagjai személyes, segítő és szervezési készségeinek fejlesztését, hazai és külföldi eredmények, módszerek megismerését, oktatását és terjesztését, ezzel kapcsolatban az alapítvány tagjainak folyamatos információ cseréjét, hazai és külföldi továbbképzését és kölcsönös tanulási lehetőségek biztosítását, rendezvények szervezését, együttműködésre és kapcsolatfejlesztésre törekszik az ezen témákkal foglalkozó hazai és k ... >>

Együtt a Gyerekekkel Szabadidő Egyesület

(sport)

7636 Pécs, Kenderföld utca 8.
képviselő: Sey Gábor ... >>

Együtt Baranyáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Nagy Lajos király útja 11.
képviselő: elnök Kiss Jánosné
Társadalmi és érdekképviseleti tevékenység végzése a Baranya megyében élő roma kisebbség felzárkóztatásának, beilleszkedésének elősegítése érdekében. Elősegítse az iskolai oktatást, illetőleg azon való részvételt; a foglalkoztatást, ezáltal a munkanélküliség csökkentését; a kulturális rendezvények szervezését, az azon való részvételt; sportolást, az azon való részvételt; a technikai fejlesztést; együttműködést, kapcsolattartást, illetve közös programok szervezését illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel; a kapcsolatok építését és fenntartását hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Elcoteq Sportkör

(sport)

7632 Pécs, Szilva utca 1-3.
képviselő: elnök Mazil Zsolt
Az egyesület tagjainak az ELCOTEQ Magyarország Elektronikai Kft. dolgozóinak lehetőséget adni szabadidejük kulturált eltöltésére, sportolására, szellemi, fizikai regenerálódásra. ... >>

Életegyensúly Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7635 Pécs, Jakabhegyi út 56/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Gál György, kuratóriumi tag Pöttendi Zsuzsanna
Az emberek egészségi állapotának a javítása, testi, lelki, szellemi fejlődésük, ismereti és önismereti tudásuk növelése, valamint a tudatos életvezetés megismertetése. A természetgyógyászat, illetve az orvostudomány eredményeit felhasználó egészségmegőrző, betegségkezelő eljárások támogatása. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sportolási lehetőségek bebiztosítása az egészségmegőrzés érdekében. Szellemi kikapcsolódást nyújtó kulturális rendezvények támogatása, szervezése. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység folytatása, egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra fejlesztése. Életviteli tanácsadási program kialakítása és konzultáció biztosítása. A programban résztvevők körének folyamatos tájékoztatása, rendszeres hírlevéllel, összejövetelek és tapasztalatcserék szervezése, a szükséges információk közreadása. Szociális tevékenység, nevelés-oktatás, ismeretterjesztés, prevencióval kapcsolatos szolgáltatások támogatása. Egészségmegőrző programok minél szélesebb körben való megismertetése és alkalmazása. A másodlagos prevenció, azaz a betegség újbóli bekövetkezésének minél hatékonyabb megelőzése. A jógaterápia, az ájurvéda megismertetése. Civil szervezetek és természetes személyek támogatása. ... >>

Éltes Mátyás Iskolai Sportegyesület (ISE)

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: elnök Vaskó Péter
Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium (7633 Pécs, Építők útja 9.) arculatához híven a fogyatékkal élő gyermekek egészséges fejlődése érdekében a szabadidősport és a diáksport támogatásával is elő mozdítani a fogyatékkal élők rendszeres testedzését, valamint sportját, támogatva a versenysportot.
Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium fogyatékkal élő diákjai sportban való részvételének biztosítása, az Egyesület tagjainak versenyeztetése, a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása.
Fogyatékkal élők-tömegsport rendezvények szervezése, illetve e célnak a lakosság széles körében történő népszerűsítése. ... >>

Endurance Club Hungary Sport Egyesület

(sport,oktatási)

7626 Pécs, Hold utca 9.
képviselő: elnök Nyitray Béla
A sport minden területén való részvétellel az egyesület tagjainak versenyeztetése. A versenyzés anyagi, és személyi feltételeinek biztosítása. Fiatal tehetségek felkutatása, oktatása, pályájukon való elindulásuk segítése, irányítása. A sport érdekeinek képviselete, együttműködés, kapcsolattartás a többi egyesülettel. Környezetvédő szemlélet- és életmód megismertetése, terjesztése. ... >>

Enduro Club Pécs

(sport)

7624 Pécs, Tiborc u. 38.
képviselő: Gelencsér Géza edző-intéző, Hofecker Csaba technikai vezető, Nádor Lajos ügyvezető elnök ... >>

Eredményesebb Pécsi Atlétikáért, Egészségesebb Fiatalságért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 22.
képviselő: kuratóriumi elnök Jakabos Péter
Az atlétikai sportág és e sportághoz kötődő mozgásos tevékenységek egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, a pécsi atlétikai hagyományok ápolása.
Pécs Városához kötődő eredményes fiatalkorú és felnőtt sportolók felkészülésének, versenyeztetésének fejlődésének támogatása.
Tehetségkutató és tehetséggondozó tevékenységeknek az elősegítése, a pécsi atlétika színvonalának emelése. ... >>

Érezd jól magad Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

Pécs, Bornemissza G. utca 3.
képviselő: Erb Jánosné
A Pécs, Bornemissza Gergely utcai óvóda alapvető költségeinek fedezése, az oktatási-nevelési tevékenység támogatása, az óvódás gyermekek tanulási, művelődési, szabadidős és sportolási lehetőségeinek bővítése, az anyanyelv megismerésének elősegítése, mindezen tevékenységekhez szükséges eszközök előteremtése. ... >>

Esély a művészetre- esély a sportra Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 20/1. II//1.
képviselő: kuratóriumi elnök Petőfi Áron Zsolt, kuratóriumi tag és képviselő Bobály Viktória, kuratóriumi tag és képviselő Huck Róbert, kuratóriumi tag és képviselő Szikszai Zsolt
valamennyi korcsoport számára a művészet és a sport gyakorlásának, a kultúra, a művészet és a sport által közvetített szellemi és fizikális értékek megismerésének, ezen a területeken a tehetséges személyek fejlődésének, a hátrányos helyzetűek, bármilyen szempontból segítségre szorulóknak a kultúra, a művészet és a sport terén végezhető tevékenység kiszélesítésének biztosítása. ... >>

Eurodance Táncszínház, Szabadidő-, Kulturális- és Sportegyesület

(intézményi,sport,kulturális)

7623 Pécs, Szabadság út 13.
képviselő: elnök Rovó Attila
szabadidős és kulturális tevékenység folytatása, modern divattáncos, hip-hop tánckultúra területén az utánpótlás nevelés, tánckultúra széles körben történő megismertetése, megszerettetése. ... >>

Fekete Bárány Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

7633 Pécs, Pollack M. utca 17.
képviselő: elnök Becze László
A természetben való aktív túrázás, a turisztika népszerűsítése, természeti és környezeti értékek megismertetése, védelmük elősegítése. ... >>

Felnőttképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Fülemüle utca 89.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Koltai Dénes, kuratóriumi képviselő és titkár dr. Várnagy Péter
a felnőttképzés intézményrendszerének, munkájának megismertetése, új felnőttképzési módszerek kutatása, kidolgozása, illetve a nemzetközi tapasztalatok szélesebb körben történő közzététele, oktatási anyagok, segédeszközök, tankönyvek, kiadványok elkészítése és terjesztése, a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos tájékoztató, ügyfélszolgálati, szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, valamint igazolási feladatok ellátásának elősegítése. A hallgatók számára a tanulmányi, képzési, kultúrális és sportprogramokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek elérhetővé tétele, a felvételt nyert hallgatók számára esetlegesen kollégiumi elhelyezés biztosítása, ösztöndíjak alapítása, nyújtása. Hallgatói támogatások koordinálása és oktatók támogatása, szakmai díjak alapítása és azok odaítélése, az oktatási intézmények anyagi és szakmai támogatása. Minden olyan tevékenység szervezése, amely a célok megvalósítását szolgálja, ezekhez felhasználható eszközök elosztása, a feladatához és céljához kapcsolódó tudományos kutatási célok kitűzése, azok finanszirozása, valamint a cél megvalósítása érdekében együttműködés a célt támogató állami, önkormányzati, társadalmi, egyházi szervezetekkel, nemzetközi és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, valamint magánszemélyekkel.Kapcsolattartás a társintézményekkel és más felsőoktatási intézményekkel, munkakapcsolat kialakítása, illetve ápolása külföldi oktatási, tudományos és művelődési szervezetekkel, különös tekintettel a regionális ösztöndíj-tanácsokra, illetve a határon túli magyarságot támogató más szervezetekre, személyekre, együttműködés más intézményekkel -részt vállalva az erurópai integrációs folyamat nemzetközi mobilitási programjainak megvalósításában; alapítvány jellegű intézmény, iskola alapítása, fenntartása és támogatása. ... >>

Flamingó Pécsi Szinkronúszó Sportegyesület

(sport,oktatási)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 7.
képviselő: képviselő Balogh Gabriella
Szinkronúszósport Pécsett történő meghonosítása, sportág továbbfejlesztése; települési tömeg és szabadidősport szervezés; versenysport szervezés, utánpótlás nevelés, tehetséggondozás; sporttevékenység feltételeinek biztosítása; szabadtéri sporttolás sportolás, testmozgás feltételeinek biztosítása. ... >>

Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Vida Dezső
a fogyatékos emberek sportjában működő megyei szintű szervezet, mely szervezi, irányítja és ellenőrzi Baranya megye területén a fogyatékos emberek sportjában folyó tevékenységet és képviseli tagjai érdekében. Egyes tagszervezeteinek megfelelő hazai sportszövetségek által megfogalmazott elvárások terjesztése, elősegítve a fogyatékos embereknek az épek társadalmába történő integrációját. ... >>

Fonyódi Kormoránok Vitorlás Egyesület

(sport,oktatási)

7627 Pécs, Zerge utca 39.
képviselő: elnök dr. Bíró Péter Gábor
hazai vitorlázók sporttevékenységének szervezése, a vitorlás versenysport fejlesztése. Vitorlázó sportolók versenyzésének, versenyeztetésének bonyolítása. Vitorlás versenyek szervezése. A sportolás iránti igény felkeltése. Sportolók nevelése, oktatása. Minőségi sporteredmények elérése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és fenntartása. ... >>

Fordan Biliárd Club Egyesület

(sport)

7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 15-16.
képviselő: Földes Vilmos elnök, Kozma Imre elnökhelyettes ... >>

FORMA FITT Sportaerobik Egyesület

(sport)

7627 Pécs, Bittner A. utca 48.
képviselő: elnök Szilvási Angéla, elnökségi tag Csatány Kinga, elnökségi tag Katus Tamás, elnökségi tag Kisdaróczi Ágnes, elnökségi tag Zákányi Péter
Az egyesület meg kívánja teremteni tagjainak összehangolt tevékenysége útján a magyar sportaerobik színvonal és eredményes fejlesztését, a sportág hírnevének a tagok által elérendő eredmények útján történő öregbítését. Ennek érdekében színvonalas felkészítő munkával és széles életkorra épülő bázis alapján meghatározó kíván lenni a magyar sportaerobik szinterén. Az egyesület célja nemcsak a versenysport és a tagoknak a versenyeken való elérendő eredményekhez szükséges felkészítés biztosítása, továbbá a versenyek szervezése és lebonyolítása, hanem a tömegsportban és a mozgáskultúra fejlesztésében, valamint az ifjúság egészséges fejlődésében való részvétel is. ... >>

Forum Sopianae

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, dr. Váradi utca 7/2.
képviselő: elnök Dr. Csefkó Ferenc
A város gazdasági, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, környezetvédelmi, városképi, infrastrukturális, idegenforgalmi fejlődését elősegíteni a célból, hogy az e területen dolgozó meghatározó személyiségek a városfejlesztésbe történő összehangolt bevonásával elősegítsék Pécs város gyarapodását. Oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése. Együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel. Egyéb nemzetközi civil kapcsolatokat szolgáló tevékenység. A társas együttlét lehetőségének biztosítása az egyesület tagjai és a város polgárai részére. Kulturális hagyományok ápolása, megőrzése a jövő számára. ... >>

FRATERNITA Olasz-Magyar Szervező és Infomárciós Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Mária utca 9.
képviselő: elnök Kerényi János
Az összefogás és az együttműködés lehetőségének megteremtése Magyarországon, illetve Olaszországban működő civil szervezetek, intézmények, hatóságok és magánszemélyek között. Az egyesület tevékenységével hozzá kíván járulni az olasz-magyar kapcsolatokat ápoló civil szervezetek társadalmi súlyának növeléséhez, elismertségének erősítéséhez, a közéletben vállalt feladatuk fokozásához.
Az olaszországi és magyarországi polgárok, diákok, nyugdíjasok, vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, állami szervek és szakhatóságok, szakmai szervezetek közötti kapcsolatfejlesztés- és fenntartás, találkozások, fórumok, szakmai és művészeti konferenciák, illetve kiállítások szervezése.
A két ország között idegenforgalom és gyógyturizmus fellendítése, Pécs Megyei Jogú Város idegenforgalmának céltudatos fejlesztése.
Tapasztalat- és információcsere elsősorban a gazdasági, vendéglátó- és szolgáltatószektor, az egészségügy, az oktatás, a kultúra és sport területén, az olaszországi vonatkozó tapasztalatok átvétele és hasznosítása a PÉCS - EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA - 2010 projekt sikeres megvalósítása érdekében ezáltal a város kulturális életének fejlesztése, fellendítése.
Az olasz-magyar, így különösen Pécs Megyei Jogú Város és Terracina, illetve az ott élő polgárok közötti együttműködési lehetőség megteremtése, a kialakult kapcsolattartás erősítése, a városok történelmi értékeinek, hagyományainak felelevenítése, megőrzése, a helyi természetes és épített környezet megismertetése, továbbítása egymás felé. ... >>

Free Mobility Egyesület a Mozgássérültek Szabadabb Mozgásáért

(sport,egészségügyi,szociális)

7621 Pécs, Megye utca 21.
képviselő: elnök Somogyvári Imre
A protézissel és ortézissel élők életminőségének javítása, rehabilitációjuk elősegítése, mozgásfejlesztés, sporttevékenység, táboroztatás, szabadidős tevékenység, a legújabb technikai és orvosi megoldások megismertetése az érintettekkel, a protézisekkel és ortézisekkel kapcsolatos kutatások, innovációk támogatása, a tagok érdekérvényesítésének elősegítése mind Magyarországon, mind az Európai Unióban. ... >>

Fuji Küzdősportok Egyesülete

(sport)

7624 Pécs, Pálos dülő 2.
képviselő: Klencsár Dezső elnök ... >>

GARLEO Sport Club

(sport,természetvédelem)

7634 Pécs, Fülemüle utca 82.
képviselő: elnök Garamvölgyi Ferenc Péter, elnökhelyettes Horváthné Kaszanics Rita, titkár Holti Piroska
a kézilabda, vizisportok, sporthorgászat, természetjárás, vitorlázás sportágak Pécs-baranyai felvirágoztatása. Mind az amatőr, mind pedig a versenyszerű sporttevékenységet folytatók támogatásának és az említett sportágak tárgyi- és személyi működési feltételeinek egyesületi keretekben való biztosításával. Az egészséges életmódra nevelés. Hazai, illetve nemzetközi bajnokságokban és kupákban való indulás. ... >>

Gyermekeink és a Sport Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress E . utca 10.
képviselő: képviselő dr. Cséry Kont
a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Testnevelési Általános és Középiskolája intézményeiben sportolók támogatása, sportolási feltételek biztosítása, sportolói tehetséggondozás feltételeinek biztosítása, kiemelkedő sportteljesítmények elismerése. Sportszerűségre nevelés. Sportolók ösztönzése a kiemelkedő eredményekért. ... >>

Halvilág Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7630 Pécs, Koksz utca 5.
képviselő: elnök Tölgyesi László
Horgászok részére a horgászat feltételeinek biztosítása, sokrétű közösségi, társadalmi, horgászegyesületi szolgáltatásnyújtás, horgászcélú tevékenység szervezése. Ennek keretében a horgászegyesület tagjai horgászérdekeinek képviselete. Kedvező horgászlehetőségek biztosítása, az egyesületi és szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, a horgászat fejlesztése és népszerűsítése, a jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat és a horgászegyesület hagyományinak őrzése és ápolása. ... >>

Harmónia Szabadidő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Csend utca 10.
képviselő: elnök Bársony József, elnökhelyettes Nyilas Mónika
az egészséges, nyugodt, stresszmentes életvitelre való nevelés. A környezettel, a természettel és embertársainkkal harmonizáló aktív életmód. A rendszeres testedzés szükségességének megismertetése, a napi élettevékenységbe illesztése a gyermekkortól kezdődőn. A távol-keleti kultúrák, harcművészetek önvédelmi módszerek megismertetése, gyakorlati oktatása. ... >>

Hátrányos helyzetű gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 8/ B. fdsz./1.
képviselő: kuratórium elnök Dóra Lajos
szociális alapon hátrányos helyzetű és többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek szerteágazó támogatása, kiemelt módon a művészeti, kulturális és sport tevékenységek terén. Az ifjúság nevelése, oktatása, valamint a célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtése érdekében az alapítvány vagyonának növelés. Személyiségközpontú, hatékony, élményszerű és sokoldalú oktatási nevelési lehetőségek kidolgozása, alkalmazása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A művészeti nevelés tanórán kívüli lehetőségeinek fejlesztése és támogatása. ... >>

Hauni Sopiana Sportkör

(sport)

7632 Pécs, Móra Ferenc utca 72.
képviselő: elnök Máy Gergő
Az egyesület pártoló és rendes tagjainak, családtagjainak a HAUNI HUNGÁRIA Kft. dolgozóinak lehetőséget adjon a szabadidejük kultúrált eltöltésére, sportolásra, szellemi és fizikai regenerálódására. ... >>

HELIOPOLIS "Minden Gyermek Érték" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Alkotmány utca 1. I/12.
képviselő: kuratóriumi elnök Kosteleczky Ildikó
Az alapfokú sport, fogathajtó- és lovasiskola létrehozása, kiemelten hangsúlyozva a sérült és egészséges gyermekek együtt sportolását. Segíteni a nagycsaládosok gyermekeinek "lovas" táboroztatását. Erdei iskolák létrehozása tantervhez igazodó oktatás kiegészítése a természetben, növény, állat és madártani ismeretek megszerzése és bővítése útján. Kiemelten hangsúlyozva a haátrányos helyzetű és sérült gyermekeket. "Állattáborok" létrehozása, örömök és teendők megtanítása, a felelősségtudat, a kötődés érzésének fejlesztéséhez. Az állatokkal való foglalkozás, a munka örömének átélését, érdekvilágunkban az önzetlenség okozta örömök megismerését célozva. Pónifarm létrehozása, gyermekfogatokkal a legkisebbeknek. Speciális fogathajtás károsodott, fogyatékos gyermekeknek. Hagyományőrzés, gyermnek és ifi huszárcsapatok alapítása, bemutatkozási lehetőségek, találkozók fellépések szervezése. Gyermek lovasíjászat létrehozása. Díjlovaglás népszerűsítése. "Lóra termett magyar" címmel lótörténelem honfoglaló őseinktől napjainkig. MInden, amit a lóról tudni érdemes. Lovasterápiák: sérült és ép lovasok együttműködése, közös szereplése segítség a tolerancia kialakulásába, a másság elfogadásában. A fogyatékos sérült és "gondozott" gyermekek számára is nyitottá tenni az emberi élet hozzáférhető területeit, hogy aktív részvevői lehessenek a társadalom életének. A hippoterápia (a ló egy élő segédeszköz) főként neurológiai és orthopédiai kórképek esetében gyógytornász szakember segítésével. A gyógypedagógia lovaglás és voltizálás (a ló nem eszköz, hanem aktív cselekvő társ) a pszichés problémákkal, kommunikációs, viselkedésbeli, tanulási zavarokkal küzdő, valamint értelmi fogytékosság, autizmus esetében, továbbá látás-hallássérült, magatartászavaros, hyperaktív és beszédproblémákkal élő gyermekek esetén. Asztmás gyermekek állapotának javításához kapcsolodó ellátás, táboroztatás segítése. Intézmény létrehozása, ahol ellátásuk, oktatásuk, nevelésük és tartózkodásuk hosszabb időn keresztül is megoldható gyógyulásuk elősegítése érdekében. "Sokfélék vagyunk" címmel cseregyerek program indítása hazai és külföldi partnercsaládokkal. Társszervezetek bevonásával segítség a programban résztvevő gyermekek számára életre szóló élmények, barátságok szerzésében, más nemzetek kultúráját, hagyományait megismerve, a magyar nemzeti értékeket, hagyományokat más országokban megmutatni és népszerűsíteni. Megfelelő támogatottság esetén alapfokú művészeti és nyelvi iskola indítása: képzőművészet, zeneművészet, tánc- és mozgásművészet, színház és irodalom, nyelvtanítás, nyelvi nevelés szakokkal. Művészeti ágak kombinációja (például nyelvi nevelés és művészet eszközeivel.) Gyermekszínházak létrehozása, alkotótáborok, alkotókörök, kiállítások és fórumok szervezése. Értelmi, mozgás és lelkileg sérült, valamint lakóotthonban élő gyermekek részbeni rehabilitációját segíteni, a családi háttér hiányának enyhítése, pozítiv benyomások élmények és életérzések kialakítása. Segítség a résztvevők életc ... >>

Hermann Ottó Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: elnök Gelencsér Zoltán
sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogás, a horgász sport népszerűsítése. Kedvező horgászlehetőségek biztosítása tagjai számára. A természet védelmére és szeretetére való nevelés, a szabadidősport feltételeinek biztosítása. Tagjai érdekképviseletének és érdekvédelmének biztosítása. ... >>

Hip-Hop Elements a Mozgás és Táncművészetért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7625 Pécs, Bessenyei utca 6.
képviselő: kuratórium elnök Rieberger Norbert
tehetséggondozás, gyermek és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, adománygyűjtés; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; fogyatékos gyermekek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal