Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 468
6. oldal

MATHIAS REX Közhasznú Diákalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Mátyás király utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Vörös-Bene József János
A Mátyás király utcai Általános Iskola ének-zenei oktatás profiljának megerősítése, a hazai és külföldi kóruskapcsolatos mélyítése. A tanulók szabadidős tevékenységének szervezése, anyagi megsegí-tése. A Pécs, Mátyás király utcai Általános Iskolában tanuló bármelyik diák oktatási- nevelési-sporto-lási-szociális és egészségügyi körülményeinek javítása. A tehetséges tanulók munkájának segítése, elismerése. Az iskolai oktatás és nevelés tárgyi feltételeinek javításával, továbbá az iskola épületének javításával. ... >>

Mecseki Lovas Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

7628 Pécs, Szüret utca 54/I.
képviselő: elnök Tóth Hajnalka, gazdasági vezető Gálosi Kornél, titkár Gáspár Veronika
Tagjaival és tevékenysége eredményeként az emberek mind szélesebb körével megismertesse a lovassport, a lovaglás, a lótartás, a lovas kultúra szépségeit és értékeit, és ezzel elősegítse a lovakat szerető, tisztelő, értük felelősséget vállaló szemlélet kialkulását és elterjedését a társadalomban ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok rendezvények, kiállítások, tanulmányi túrák szervezésével és rendezésével, publikációkkal, közvéleményt formáló kommunikációs tevékenységgel. Ezek megvalósítása érdekében Pécsett lovas oktatási központ kialakítása, az érdeklődő felnőttek és gyermekek számára elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása, gyermek lovasjátékok szervezése, "kölyökkarám" létrehozása.
Mozgássérült vagy szellemileg fogyatékos gyermekek állapotának és közérzetének javítása érdekében lovasterápiás, hipoterápiás lovasoktatás végzése, valamint a hipoterápiával foglalkozni kívánó fiatalok felkészítése gyakorlati képzési központ kialakítása. ... >>

Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 63.
képviselő: elnök Czirkos Kelemen
a peremkerületeken élők életlehetőségének jobbítása és azok fejlesztése. A tagság egybefogása a tenni akarás és kölcsönös megértés jegyében, aktív közreműködés azokkal, akik a peremkerületek érdekében tevékenykednek. A lakosság művelődésének, képzésének, sportolásának, szociális ellátottságának, szabadidő-szervezésének és informáltságának kialakításában való részvétel. A kiemelkedő tehetségű és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A környezet természeti értékeinek védelme. ... >>

"MEDIKUS" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Jakabhegyi út 6.
képviselő: elnök Dr. Wittman István
a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kara hallgatóinak értelmiségivé válást segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységek támogatása. Szakmai és kulturális kiadványok , rendezvények finanszírozása , kollégiumi hagyományok teremtése, megőrzése , ápolása.
A támogatások előssorben olyan területeket érintenek, amelyek az oktatási rendben nem , vagy nem kellő intenzitással szerepelnek , de fontosak és jól hasznosítható ismereteket nyújtanak .
Az alapítvány támogatást nyújt a hallgatók nyelvi képzéséhez és a tömegsporthoz.
Az alapítvány célul tűzte ki a PTE ÁOK Jakabhegyi úti kollégiuma tárgyi és személyi feltételeinek javítását.
... >>

Mediterrán Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7632 Pécs, Krisztina tér 7. II/8.
képviselő: kuratórium elnök Schmidt Klaudia, kuratóriumi tag Alvics Richárd
A társadalom homosexuális csoportjai, illetőleg egyéni tagjai számára nyújtandó hatékony érdekvédelem, érdekképviselet, jogvédelem. Magyarországi homosexuális és leszbikus közösség társadalmi megítélésének és elfogadásának pozitív irányba történő jelentős elmozdítása, társadalmi integrációjának elősegítése, esélyegyenlőségük biztosítása. Hátrányos helyzetű meleg, leszbikus kisebbségek életkörülményeinek javítása. Jogaik biztosításához segítségnyújtás. Társadalmi megítélés kedvezőbbé tétele. Más homosexuális kisebbségekkel foglalkozó szervezetek támogatása, nemzetközi fellépés. Negatív szereotípiák lerombolás, pozitív minták közvetítése a társadalom felé. Meleg központ felállítása. Kiállítások, rendezvények szervezése. Meleg művészek támogatása. Oktatás, képzés a hátrányos helyzet leküzdéséhez. Meleg segítővonal felállítása. Önsegítő csoportok működtetése. Áldozattá válás megakadályozása, bűncselekmények számának csökkentése. Szabadidős programok szervezése, fizikai közérzet javítása. Betegségről történő felvilágosító tevékenység. Homosexuálisok foglalkoztatási körülményeinek javítása. ... >>

Megújulás Családterápiai Alapítvány

(oktatási,szociális)

7621 Pécs, Anna utca 20.
képviselő: kuratóriumi elnök Takács Gábor
a válságban lévő családok egyéni pszichológiai eszközökkel való gyógyítása, valamint oktatás, vallásos nevelés és öregek testi-lelki gondozása. ... >>

Meszesért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: kuratórium elnök Szabó Antalné
A valamikori Meszesi Általános Iskolában működő oktatási intézmény támogatása; diákok támogatása; Öreg Diák mozgalom életre hívása. ... >>

Mezőszél utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7623 Pécs, Mezőszél u.2.
képviselő: Dr. Battyáni Istvánné
a névben jelzett óvoda működésének támogatása ... >>

Miasszonyunk Rend "Mindenkinek Használni" Iskola Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Szent István tér 10.
képviselő: kuratórium elnöke Csajághy Györgyné
az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskolába járó tanulók nevelési, oktatási munkájának segitése, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javitása. ... >>

Miasszonyunk Rend "Mindenkinek használni" Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Apáca utca 21.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Sebők Péter
a Miasszonyunk Női Kanonokrend Óvodájába járó gyermekek nevelési, oktatási munkájának segítése, az intézmény eszközállományának bővítése. ... >>

Miénk a TÁSI! Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

7633 Pécs, Radnóti Miklós utca 2.
képviselő: képviselő Szijártó Tibor Lászlóné, kuratórium elnök Lippné Seres Mária, kuratóriumi tag Beckné Bakos Márta
A TÁSI-ban nevelt gyermekek oktatásának szervezése, olyan korszerű és továbbfejleszthető ismeretek közvetítése a diákok felé, amelyek megfelelő alapot biztosítanak a választott életpályára való felkészüléshez. Célja ezen túl, hogy az egyéni tehetség kibontakozására a tanulás és sport révén lehetőséget teremtsen, valamint a mozgás megszerettetésével az egészséges életmódra neveljen. ... >>

Minerva Könyvtár Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Athinay utca 44.
képviselő: elnök Hantos Anna
az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, általános művelődési és információs igények felkeltése, fejlesztése és kielégítése; önművelődési lehetőség, élethosszig tartó tanulás biztosítása; ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása; egyetemes, nemzeti etnikai és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, megértés, befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása, számukra elérhető korszerű, speciális szolgáltatásokkal, kulturális színtér biztosítása; kulturális, művészeti terület megismertetése az abban lévő alkotó, közösségteremtő, szolgáltató és szórakoztató kulturális programokon keresztül. ... >>

MIOK a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7629 Pécs, Frankel Leó utca 33
képviselő: kuratórium elnök Szőke Attiláné
Speciális igényekhez alkalmazkodó szakképzési programok végrehajtása, melynek során a képzésen túl nevelési célokat is megvalósít korszerű tananyagok és pedagógiai módszerek segítségével, változatos formában. Az alapítvány fejlesztésre fogékony programjaival, pályázati, valamint projektfejlesztési tapasztalatával kívánja megvalósítani céljait - a civilszervezetek erősödő szerep- és feladatvállalásával - a speciális igényekkel jellemezhető területeken, pl: hátrányos helyzetkezelés, illetve a munkaerőpiacról kikerülés kezelése. Komplex fejlesztési programok tényleges hasznosulásával az iskolarendszeren kívül biztosíthatóvá kívánja tenni a gazdaság igényeinek érvényre jutását, a képzésben való érdekeltségének érvényesülését, a szaktudás munkaerő piaci értékének növelését; a piacképes tudás biztosítását, az elhelyezkedési esély növelését, az egész életen át tartó tanulás megalapozását és a munkaerőpiac igényeire történő gyors, hatékony reagálást. Olyan szakképzett és alkalmazkodni képes munkaerő képzését tűzi ki céljául, amely megfelel a gazdasági változásokhoz igazodó munkaerőpiac elvárásainak. ... >>

MISINA Kulturális- és Táncegyesület

(oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Ürögi fasor 21.
képviselő: elnök Gálber Attila
a folklór értékeinek megőrzése, oktatása, népszerűsítése, újjáélesztésének elősegítése, folklór szellemi kulturális örökségének adaptálása, kortárs művészeti- és kulturális életbe, illetve az ehhez kapcsolódó amatőr művészeti, közművelődési közösségek, tevékenységek támogatása. ... >>

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7691 Pécs-Somogy, Pajtás utca 17.
képviselő: elnök Farkas Tamás
Állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem az egész élővilág iránti felelősséget érző emberek összefogása, az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük előmozdítása. A régió állattartásából adódó gondok enyhítése, megoldása, gazdátlan és sérült állatok elhelyezése, (pl. kóbor kutyák befogása) kulturált, állatbarát állattartás elterjesztése, ismeretterjesztés, a természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá tétele, korszerű természetvédelmi szemlélet elterjesztése, magyar állatfajták bemutatása, az állatvédelmi törvény betartatása. Lovaglás, lovassport, sport, állatterápia, segítő kutyák kiképzése, valamint a kutya használatra történő felkészítése, kulturális tevékenység. ... >>

Modern Geográfus Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: kuratórium elnök dr. Trócsányi András, kuratóriumi titkár Dr.Jónás-Berki Mónika Gizella
az általános-, közép- és felsőoktatásban a tehetséggondozás elősegítése, a tehetséges fiatalok felkutatása, képzése, folyamatos segítése az egyetemi oktatás során. A geográfus hallgatók és oktatók szakmai tevékenységének támogatása, a földrajzoktatás és kutatás korszerűsítésének segítése. ... >>

Moiré Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Apáca utca 17 fsz./17
képviselő: Kovács Balázs
A kortárs magyar zenei törekvések képviselete, az önszerveződően kezdeményezett, új formákat teremtő művészeti tevékenységek támogatása, technikai ill. tudományos ismeretek oktatása. ... >>

Molekuláris Pathológia Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: képviselő dr. Kálmán Endre, képviselő dr. Tornóczky Tamás, kuratórium elnök dr. Pajor László
a pathológiai kutatások és szakmai továbbképzések támogatása. A POTE Pathológiai Intézetében végzett kutatások hatékony, racionális és gazdaságos folytatásának elősegítése, ehhez szükséges tárgyi feltételek fejlesztése, szakmai színvonal, műszer, eszközellátottság fejlesztése. A patológiai kutatásokban résztvevő kutatók, orvosok, közreműködő középvégzettségű munkatársak szakmai továbbképzésének, tudományos munkájának támogatása. Tudományos, népszerűsítő könyvek, folyóiratok, publikációk kiadásának szervezése, finanszírozása, konferenciák, előadások rendezése. ... >>

Művészetért az Iskolában Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

Pécs, Radnics utca 9.
képviselő: Farkas Lászlóné, Fükéné Walter Mária
A Pécsi Művészeti Szakközépiskola támogatása. ... >>

Művészeti Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Apáczai körtér 1.
képviselő: Baloghné Solymos Adrienne
Az Apáczai Nevelési Központ Művészeti Iskolájában folyó művészeti nevelés anyagi támogatása. ... >>

Művészeti Szabadiskola"Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Cserző köz 2.
képviselő: Dr. Horváth Béla, Szilágyi János ... >>

Nagyok a Kicsikért Dugonics utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Dugonics u.25-27.
képviselő: Adonyiné Kassai Tünde
az óvoda és az óvodai nevelést végzők anyagi támogatása ... >>

NAPRAKÉSZ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

Pécs, Apáczai Csere J. körtér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Kósáné Joó Éva
Általános iskolás gyermekek kulturális fejlődésének gyarapítása, egészséges életmódra nevelés, oktatási és sportcélú beruházások támogatása, táborozás támogatása. ... >>

Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Fekete Tünde
a Német Nemzetiségi Tagozat támogatása, az ott folyó munka színvonalának további emelése. Az anyanyelvi kultúra gondozása, színvonalának emelése, a német nemezetiségi hagyományok őrzése, ápolása. A német nyelv, mint anyanyelv és mint idegen nyelv tanításához, valamint a német nyelven oktatott tantárgyak elsajátításához szükséges alapvető tárgyi feltételek fejlesztése, modernizálása, az iskola nemzetiségi könyvtárának fejlesztése. Az egyedülálló szülővel élő, árva és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az iskola és ahhoz kapcsolódó más oktatási és kulturális, szabadidős programok segítése. A nemzetiségi nyelven tanító tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése, támogatása bel-és külföldön. ... >>

Németh László utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Németh László u. 6/a.
képviselő: Stadingerné Ferk Erzsébet
a névben jelölt óvoda támogtása ... >>

Nemzetközi Közoktatásfejlesztési (NKA)

(oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Apáczai körtér 1
képviselő: kuratóriu, elnöke Abington Peter B. Williams, kuratórium igazgatója Mihályi Endre ... >>

Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváth István
gyermekek részére a népművészet megismertetése, népszerűsítése, tanítása; zene-, tánc-, kézműves tanfolyamok szervezése működtetése; régi kézműves mesterségek kutatása, oktatása, ilyen jellegű szakmai előképzettség megalapozása; általános zenei oktatás, amelyre épülve lehetőség nyílik előadók népi hangszeres és énekzenei képzésére, népzenei együttesek kialakítására. A Pécsi Szivárvány Gyermekházban alakult ifjúsági-, és gyermek néptánc együttes részére tánc oktatása, az együttes működésének támogatása; segítése; a tehetséges néptáncos gyermekek továbbfejlődéséről való gondoskodás. Az alapítvány támogatásával felnevelt gyermektáncosok további néptáncos pályafutásának, valamint az őket később befogadó néptánc együttesek támogatása. A néptáncos hagyományok felkutatásának, új műsorok készítésének, új koreográfiák, új zenei hangszerelések elkészítésének anyagi támogatása. A néptánc együttes fellépési, szereplési költségeinek biztosítása. Külföldi cserekapcsolatok kiépítésének, ápolásának, külföldi vendégszerepléseknek anyagi támogatása. Az állampolgároknak, vállalkozóknak, intézményeknek a gyermek néptánc támogatására való ösztönzése. ... >>

Neveljünk teniszcsillagokat a magyar sportnak Alapítvány

(sport,oktatási)

Pécs, Tildy Z. u. 49. 7636
képviselő: Raus Károly kuratóriumi elnök
Sportoló fiatalok megflelő körölmények között, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakedzők közremüködésével felkészülésükhöz támogatást kapjanak, segitséget kiván nyujtani a megfelelő minőségü sportszerek beszerzéséhez, sportpálya haszunálatának lehetőségét kivánja támogatni, tehetséges fiatalok belföldi és külföldi versenyeztetéséhez lehetőséget kiván nyujtani. ... >>

Nevelők Háza Egyesület

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök dr. Farkas Ferenc, ügyvezető igazgató Vincze Csilla
a pedagógus és egyéb lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása, segítése; az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése, ezen tevékenységek befogadása, alkalmankénti bérleti díj felszámolásával az egyesület céljai megvalósítása érdekében; kulturális és művészeti alkotótevékenység és művészeti műhelyek működtetése; a Pécsi Kamarakórus munkájának támogatása. A Nemzetközi Kamarakórus fesztivál és a Pécsi Gitárnapok Fesztivál szervezése, bonyolítása; tanfolyamok, közérdekű szolgáltatások szervezése és biztosítása; együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel; rekreációs szabadisős szórakoztató programok szervezése; az egyesület tagjai, valamint egyéb külső nonprofit szervezetek részére ingyenes, nonprofit jogi, gazdálkodási és menedzsment tanácsadás biztosítása, a jogszabály által feljogosított szakember útján. ... >>

Noé Bárkája Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: alelnök Dr. Papp Nóra, alelnök Molnárné Lénárd Éva, elnök Bérces Viktória
az ökológiai egyensúly érdekében: a kihalófélben lévő növény és állatfajták védelme, hagyományos mezőgazdasági termelési és termesztési módszerek és kézműves mesterségek felkutatása, újjáélesztése és beillesztése a helyi termelés, feldolgozás, értékesítés, felhasználás folymatába. Fentiekkel együtt az ökológiai és ökonómia egyensúlyát megőrző területfejlesztés lehetőségeinek felkutatása, megvalósítása, mindezek elterjesztése érdekében oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szükség esetén saját kiadványok útján, kapcsoolattartás mindezen célok megvalósítása érdekében nemzetközi és hazai hasonló célú, jogi és természetes személyekkel. ... >>

Nosztalgiavasút 2010 Építészeti Értékek Védelme Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8.
képviselő: kuratórium elnök dr. Medvigy Mihály
Pécs mint Európa Kulturális Fővárosa projekthez fűződően, Pécset és Budapestet összekötő kulturális, építészeti, műemléki értékek védelme, az épületek újrahasznosítási koncepciójának kidolgozása, városrészek újragondolása, fiatal építészek és építészhallgatók továbbképzésének támogatása. ... >>

Nőgyógyászati Daganatos Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Prof. Dr. Gőcze Péter
Daganatos betegek érdekében újonnan alkalmazott kezelési lehetőségek honosítása és a hazai alkalmazások bevezetése. A daganatos fekvőbetegek ellátását biztosító tárgyi feltételek javítása, így különösen a szükséges eszközök és felszerelések megvásárlásának támogatása. Belföldi és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel támogatása. Külföldi és belföldi tanulmányi utak szervezése. Tudományos tevékenység, kutatás; nővérek továbbképzésének elősegítése; könyvek, információs anyagok beszerzése és kiadásának támogatása; OEP által nem támogatott, vagy nem elérhető műszerek beszerzése. ... >>

Nyitottság a Világra Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Tompa M. utca 20.
képviselő: kuratórium elnöke Kiss Edith, kuratóriumi titkár Kékesi Emma
Egész életen át tartó tanulás népszerűsítése, a belföldi és nemzetközi mobilitás népszerűsítése. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, együttműködés, közös projektek megvalósítása, emberi, kulturális értékek, ismeretek továbbítása. E témákban megjelenő pályázati lehetőségek felkutatása, terjesztése, egyének és más szervezetek bevonása, különösen az Európai Uniós tanulási, mobilitási és együttműködési lehetőségek terén. ... >>

OLIVERCRONA Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Rét utca 2.
képviselő: alapítvány képviselő dr. Dóczi Tamás, gazdasági vezető dr Gallyas Ferenc, kuratóriumi titkár dr. Kövér Ferenc
az idegsebészeti ellátásra szoruló betegek és sérültek eredményes és hatékony gyógykezelésének elősegítése, a műtéti és intenzív betegellátás feltételeinek javítása érdekében az ehhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, a betegellátás hatásfokának, szakmai színvonalának emelése céljából a műszer és eszközellátottság technikai és mennyiségi fejlesztése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Idegsebészeti Klinikáján. Az idegsebészeti betegellátásban résztvevő orvosok, nem orvosi képzettségű egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésének, tudományos munkájának támogatása. ... >>

ÓPERENCIA Regionális Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Littke József utca 20.
képviselő: Komjáthy Gabriella
Pécs város kulturális tevékenységét űző polgárainak bemutatkozási lehetőség biztosítása. Képzőművészeti, zene-, táncművészeti, színházművészeti produkciók, aktív műhelymunka megvalósulásához, a város íróinak, költőinek bemutatásához segítségnyújtás. Kapcsolatteremtés hasonló célkitűzéssel alakult társadalmi szervezetekkel, Pécs város érdeklődő, befogadó közönségével. Felnőtt- és egyéb oktatás; vizuális művészeti tevékenység. Előadó művészet. ... >>

Orgonácska Gyermek Képesség-fejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Orgona utca 1.
képviselő: kuratórium elnök Morvay Edina
Családi napközi létrehozása. A családban nevelkedő gyermekek részére nem közoktatási céllal az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást biztosítani. Korai fejlesztés és gondozás, továbbá fejlesztő felkészítés ellátása, szülőknek tanácsadás. A gyermekek felvilágosítása, oktatása, nevelése, képzése, felzárkóztatása, képességfejlesztése, érdekképviselete. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételek fejlesztésének, bővítésének, berendezés korszerűsítésének, beruházások finanszírozásának támogatása. A gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése, hátrányos helyzetük leküzdésének elősegítése. Segítségnyújtás a meglévő képességek felismerésében, célirányos továbbfejlesztésében. Új korszerű pedagógiai programok átvétele, megismertetése és alkalmazása. Segítségnyújtás a gyermek bölcsödébe/óvodába adásával kapcsolatban a megváltozott élethelyzet feldolgozása, az abból adódó problémák megoldása érdekében, tájékoztató kiadványokkal, szakemberek igénybe vételével. ... >>

Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, 48-as tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Mohay Ágoston
A Janus Pannonius Tudományegyetemen folyó tudományos kutató- és oktató tevékenység hatékony, racionális és gazdaságos folytatásának elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek fejlesztése és korszerűsítése, a szakmai színvonal, a tankönyv és eszközellátottság fejlesztése. A jogtudományos kutatásokban és egyetemi oktatásban résztvevő oktatók, kutatók és joghallgatók szakmai továbbképzésének, tudományos munkájának támogatása. Tudományos és népszerűsítő könyvek, folyóiratok, kiadványok, publikációk kiadásának szervezése és finanszírozása, konferenciák, előadások megrendezése. Szakmai továbbképzés keretében belföldi és külföldi tanulmányutak finanszírozása, ösztöndíjak juttatása, ilyen célok eseti vagy időszakos pénzügyi támogatása, eseti és rendszeres képzések, tanfolyamok, továbbképzések szervezése, koordinálása. Az alapítvány törekszik arra, hogy mind a saját kezdeményezés, mind a más által indított tudományos, kutatási projekt tudományos szakmai koordinálását az adott projekt részben vagy egészben történő finanszírozásának és gazdasági menedzselésének vállalásával, szervezésével, támogatásával ellássa, illetve támogassa. ... >>

Óriás Nándor Szakkollégium Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

7622 Pécs, 48-as tér 1
képviselő: elnök Fazekas Kornél Sándor
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói számára olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett szakmai kérdések bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. ... >>

Országos Doktori Tanács

(oktatási,egyéb)

7633 Pécs, Kovács János utca 1. /b.
képviselő: Dr. László János
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel összhangban állásfoglalás a doktori képzéssel, tudományos fokozatadással kapcsolatos kérdésekben. Javaslati, véleményezési, elemzési tevékenység végzése. ... >>

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Aidinger János utca 40. VIII//31.
képviselő: elnök Szabó Béla János
Aktív szerep vállalása a scleroderma betegséggel kapcsolatos egészségügyi ellátási, illetve a betegeket érintő problémák megoldásában. A betegek teljes, érthető és megbízható információhoz jutásának elősegítése minden problémában. Diszkriminációs, ideológiai, vagy más befolyásolás nélküli segítség-nyújtás lehetőségei szerint a betegséggel kapcsolatos problémák kezelésében. A betegek számára megfelelő érdekképviselet biztosítása a szükséges esetekben. A betegek oktatása - szakmai előadások, fórumok, egyéb tájékoztató programok segítségével - hogy minél teljesebb képet kaphassanak a betegségükről. A betegek egyéni, személyes problémáinak, kérdéseinek a megválaszolása érdekében segítségnyújtás a megfelelő szakmai tanácsadók megkeresése és közvetítése révén. A betegekben felmerülő kérdések, bizonytalanságok összegyűjtése és az ezeknek megfelelő, a kérdésekre választ adó tájékoztatás, felvilágosító előadások megszervezése. Hátrányos helyzetű betegek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A betegek aktív részvételének támogatása egészségmegőrző-, gyógyító-, rehabilitációs programokon. Az egészségügyi személyzet kezdeményezéseinek setgítése egy-egy kitűzött cél, vagy tervezett program megvalósítása érdekében. Az egyesület képviselése, bemutatása megfelelő fórumokon, színtereken, a betegség minél szélesebb körű ismertetése érdekében. Hazai és külföldi betegszervezetekkel való kapcsolatteremtés és kapcsolattartás elősegítése, szükség esetén ehhez anyagi támogatás nyújtása. Betegséggel kapcsolatos bármely tudományos kutatás, tanulmány támogatása a rendelkezésre álló minden lehetséges módszerrel. Az egyesület működéséhez szükséges anyagi források, támogatások megszervezése és biztosítása. A betegség következtében kialakuló állapot javítása, szinten tartása végett rehabilitációs foglalkoztatás szervezése, illetve ennek segítése. Közhasznú szervezetek számára - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások biztosítása. ... >>

Otthon az otthonban Egyesület

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: elnök Bäckerné Tassy Ildikó
a kollégium dologi feltételeinek fejlesztése, a tanulók egészséges testi, értelmi és személyiség-fejlődésének elősegítése, a nevelési program megvalósításának támogatása. ... >>

Óvodásgyermekek Személyiségfejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Enyezd utca 3.
képviselő: kuratórium elnöke Laufer Marianna
az óvodai oktatás támogatása, az ehhez szükséges eszközök biztosítása. ... >>

ÖKOVÁROS-ÖKORÉGIÓ Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

7632 Pécs, Siklósi u. 52.
képviselő: kuratóriumi tag Ronczyk Levente
Környezeti és egészségvédelmi nevelés, oktatás, tudatformálás elősegítése Pécsett és a dél-dunántúli régióban (Baranya, Somogy és Tolna megye területén). Az AGENDA 21, az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia akcióprogramjának, az UNESCO a Fenntartható Fejlődésre Nevelés Nemzetközi Évtizede, 2005-2015 alkalmából kiadott és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia részeként megfogalmazott alapelvek szerint. Pécs Város ? és ezzel összefüggésben ? a dél-dunántúli régióban azon kezdeményezések támogatása, amelyek elősegítik a nemzetközi egyezmények betarthatóságát, és amelyek közelebb hozzák egy egészséges, tiszta város, térség megvalósulásának lehetőségét a jelenlegi és majdan az említett területen élő polgárok számára. A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök útján. Pécs Városában és a régióban élő fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén a fenntartható fejlődés rendezőelvei alapján. A kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése. Hatékony kapcsolat és együttműködés kiépítése, érdekegyeztetése ? ?a működő város? koncepciója alapján ? a város önkormányzati, gazdasági és civil szereplőivel. A környezeti tanácsadók, nevelők és egyéb pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése. A civil szféra, az oktatási szektor és a tudományos élet együttműködése eredményeként a fenntarthatóság értékrendjének a legszélesebb körben történő tudatosítása. A fenntartható alternatívák használati módjuk és azok környezeti hatásainak ismertetése. ... >>

ÖKOZÓNA Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7623 Pécs, Rét utca 27.
képviselő: elnök Drescher László, elnökségi tag Dr. Kiss Tibor, elnökségi tag Mindum Károly
Az egyesület tevékenységének központjában a fenntartható fejlődés kérdésköre áll. Kiemelten kezeli a környezetvédelem kérdéskörét, amelyet együtt kezel a szociális, energetikai, természetvédelmi, oktatási, esélyegyenlőségi, turisztikai, egészségvédelmi és agrár kérdéskörökkel. ... >>

Önkéntesek az Önkéntesekért Egyesület

(oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Búza tér 6/b.
képviselő: elnök Dr. Farkas István
Az Európai Önkéntes Szolgálat (az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatóság által finanszírozott program, mely elősegíti a fiatalok inter-kulturális tanulását az által, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatal részt vegyen egy civil szervezet munkájában és a helyi közösség számára hasznos tevékenységet végezzen) népszerűsítése, a program minőségének javítása.
A visszatért ex-EVS önkéntesek civil szférától való eltávolodásának megelőzése, visszailleszkedésük elősegítése, tapasztalataik felhasználása, átadása.
Jelenleg Magyarországon lévő külföldi EVS-önkéntesek segítése, a magyar kultúra magyar fiatalokon keresztül való megismertetése.
Az egyesület szakmai potenciájának növelése.
A fiatalok társadalmi beilleszkedéséhez és közéleti részvételéhez aktív munkájával való hozzájárulás.
... >>

Pallas Athene Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

Pécs, Megye utca 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Cserné Méhn Andrea Erzsébet
a Belvárosi Általános Iskola kiemelkedő eredményeket elérő tanulói, tanárai számára a továbbfejlődés elősegítése. Hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtése a tanulók és pedagógusok számára. Jelenleginél színvonalasabb képzés anyagi technikai bázisának megteremtése. Egy speciális képzési profil kialakítása az alapítványhoz csatlakozók esetleges igényei szerint. Az iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanuló felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Pannon Filharmónikusok Gyermán István Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Kossuth Lajos utca 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Szamosi Szabolcs György
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és annak kihelyezett tagozatain bármely hangszeren tanuló hallgatók körében a szimfonikus zenekari tevékenység szakmai szépségeinek népszerűsítése. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tagozata tanára Gyermán István Lisztdíjas hegedűművész emlékének méltóképp történő megőrzése és ápolása. A zenekari művészek továbbfejlődésének támogatása. ... >>

Pannon Kerékpár Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

7628 Pécs, Komlói út 146.
képviselő: elnök Maul Péter
Helyi kerékpárosok számára érdekképviselet biztosítása. A kerékpársportban való részvétellel az egyesület tagjainak versenyeztetése, a versenyzés anyagi, és személyi feltételeinek biztosítása, fiatal tehetségek felkutatása, oktatása, pályájukon való elindulásuk segítése és irányítása, a sportág érdekeinek képviselete, együttműködés, és kapcsolattartás a többi egyesülettel, sport, és más szervezetekkel. A sportnak, és az egészséges életmódnak a lakosság széles körében történő népszerűsítése. Gondoskodni az eredményes működéshez szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételek biztosításáról, együttműködni más sportegyesületekkel a kölcsönös és közös érdek tiszteletben tartásával. A környezetvédő szemlélet- és életmód megismertetése, terjesztése. ... >>

Pannon Kultúra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Toldi Miklós utca 7.
képviselő: kuratórium elnök Bokor Béla, kuratóriumi tag Apáti László Zoltánné, kuratóriumi titkár Mazzag Éva
a Dél- és Nyugat-Dunántúlon élő emberek művelődésének, tanulási, képességfejlesztési, tudományos, kutatási lehetőségeinek keresése és biztosítása, kulturális élet fellendítése. A régióban élők szociális helyzetének vizsgálata, a lehetőségek kutatása, módszerek kidolgozása, alkalmazása, a lakosság társadalmi esélyegyenlőségének javítása, segítése érdekében a hagyományok, közösségi értékek megőrzésének ápolása, 18 év alatti ? különösen a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint határon túli ? korosztály kulturális, képzési, elhelyezkedési lehetőségeinek kutatása, segítése. A Pannóniában található természeti, szellemi, tárgyi kultúra és örökség megóvása érdekében szükséges teendők hangsúlyozása, kutatása, a felmerülő kérdésekre, problémákra adandó választok, megoldások kidolgozása. Ezekhez a szakterületekhez értő emberek felkérése, megbízása, fórumok, konferenciák szervezése, szakvélemények készítése. Közreműködés a közösségfejlesztésben, közösségi művelődésben, lokális, térségi, regionális, nemzetközi kapcsolati rendszer kialakításában, fejlesztést szolgáló információk megismerésében, továbbításában, közreműködő szervezetek összehangolása, tevékenységük segítése. Alapítvány céljai között megjelölt tevékenységet is folytató szervezetekkel való együttműködés, szolgáltatások, támogatási rendszerek kidolgozása, pályázati lehetőségek közvetítése, kihasználása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal