Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 468
4. oldal

Generáció Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális)

7630 Pécs, Mohácsi út 53.
képviselő: elnök Kalányos Ildikó
A Baranya megyei hátrányos helyzetű egyének és társadalmi csoportok - kor, nem, és hovatartozás feltétele nélkül - részére családsegítő koncepció kidolgozása és megvalósítása, szociális és egyéb oktatási, közművelődési, természet és környezetvédelmi feladatok megoldása. ... >>

Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Júlia utca 1
képviselő: elnök Tóth László, ügyvezető titkár Onhausz Miklós
Dulánszky Nándor pécsi püspök által létrehozott pécsi fiú énekiskola, illetőleg az átalakított székesegyház énekkar első karnagya Glatt Ignác, és utódai Lajos Gyula, Mayer Ferenc, Dr. Hergenrőder Miklós zenei, pedagógiai munkásságának, mint kulturális örökségnek az ápolása. Támaszt nyújtani mindazoknak, akik a hagyományt továbbélését biztosítani kívánják. ... >>

Götz Frigyes Alapítványa a Magyar Urológus Szakorvosképzésért

(egészségügyi,oktatási)

7628 Pécs, Komlói út 74.
képviselő: képviselő dr. Romics Imre, kuratóriumi elnök dr. Farkas László
az urológus szakorvosok továbbképzése, szakvizsgára felkészítése. Széleskörű felvilágosító tevékenység folytatása a különféle betegségek megelőzése érdekében. Egészségesebb életmódra neveléssel a betegségek megelőzése. Az osztály, rendelő, műszer és egyéb technikai jellegű fejlesztése. A betegek jobb minőségű ellátása érdekében a betegek kivizsgálását, kezelését biztosító berendezések beszerzése. A betegellátást biztosító személyzet (orvosok, nővérek) szaki továbbképzésének bel-és külföldi támogatása. Komplex szűrővizsgálatok bevezetése, amelyekkel a betegségek megelőzhetőek, időben felismerhetőek. ... >>

Gyalogut Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7635 Pécs, Kisszkókó dülő 17.
képviselő: Jakab Erika
az alapitvány támogat és fórumot biztosit minden olyan gondolatnak, kezdeményezésnek, amelyet a Pécsett és a régióban élő embereknek a környezetbarát és természetes életmód alternativáját kivánja a fogyasztói élet és szemléletmóddal szemben. Őko-informácós központ létrehozása, ehhez kapcsolódó teaház üzemeltetése, a környezetbarát ötletek, technológiák, a helyi kismesterségek, a vegyszermentesen termelt, illetve előállitott élelmiszerek és egyéb környezetbarát termékek, szolgáltatások feltérképzeése, támogatása, népszerüsitése. A térségben müködő alternativ kezdeményezéseknek, szervezeteknek megjelenési, bemutatkozási lehetőség biztositása, információ áramoltatás, forditó és internetes keresőszolgálat. előadások, előadássorozatok, tanfolyamok, táborok szervezése, a természetes életmód filozófiai, spirituális hátterének megismerése és megismertetése. Az alapitvány hosszu távu célja egy alapitványi óvoda, illetve egy ... >>

Gyermek és Környezet Harmónikus Kapcsolata

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7636 Pécs, Zipernovszky Károly utca 4.
képviselő: kuratórium elnöke Horváth Ferencné
Olyan környezeti feltételeket teremteni az óvoda külső környezetében, amely kevesebb korlátot jelent a gyermek szabad, örömteli játékában, mozgásában. A cél elérése érdekében az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani. Az udvar talajának felfrissítése, a füves terület további növelése. Az udvar növényvilágának gyarapítása (cserjék, örökzöldek, fák, élő sövény telepítése). Egy központi nagyobb homokozó telepítése, mesterséges domb létrehozása. Ivó kutak építése. A meglévő balesetveszélyes mászókák lecserélése, természetbarát fajátékokra. A meglévő, kevésbé használt pancsoló medence helyett egy egészségesebb, korszerűbb vizesblokk (tusoló, pancsoló) létrehozása. A meglévő kihasználatlan két helyiség egybenyitásával, tornaszoba kialakítása, berendezése. A működő úszásoktatás és a tervezett korcsolyázás, illetve természetjáró kirándulások anyagi támogatása. ... >>

Gyermekeink és a Sport Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress E . utca 10.
képviselő: képviselő dr. Cséry Kont
a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Testnevelési Általános és Középiskolája intézményeiben sportolók támogatása, sportolási feltételek biztosítása, sportolói tehetséggondozás feltételeinek biztosítása, kiemelkedő sportteljesítmények elismerése. Sportszerűségre nevelés. Sportolók ösztönzése a kiemelkedő eredményekért. ... >>

Gyermekeink Jövőjéért Kollégiumi Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7633 Pécs, Türr I. utca 2.
képviselő: képviselő Papp Jánosné, képviselők Kelemen Sándor, kurtórium elnök Hegedűs Béláné
A pécsi Hajnóczy Kollégium működési feltételeinek, nevelési programjának és tanulóinak anyagi támogatása. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7633 Pécs, Bánki Donát utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke Magariné Tóth Gabriella
a pécsi Bánki Donát úti Áltlános iskola humán erőforrásainak fejlesztése és kiaknázása. ... >>

Gyermekklinika Fülészetéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, József Attila utca 7.
képviselő: kuratórium titkár dr. Kopcsányi Gábor, kuratóriumi elnök Krivicz Gyula Ferenc
a POTE Gyermekklinika Fül-Orr-Gége Osztályának támogatása, a rossz állapotban lévő orvosi műszerek felújításának támogatása, új műszerek vásárlása, a színvonalasabb betegellátás érdekében az e tevékenységgel összefüggő oktatás, képzés, tájékoztatás és propaganda támogatása. ... >>

Gyermekközpont Karitativ Oktatási- Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7628 Pécs, Szabadságharc u. 5.
képviselő: Kövesi Ferenc elnök
Pécsszabolcs, Meszes és Fehérhegy területén lakó iskolások felzárkóztató foglalkoztatásával foglalkozó gyermekközpont működésének támogatása, a tehetséggondozás segítése ... >>

Gyermeklánc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Esztergár Lajos utca 13.
képviselő: Simonné Horváth Gizella
Óvodai nevelő munka támogatása. ... >>

GYERMEKLÁNCFŰ Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7634 Pécs, Rácvárosi út 56.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Józsefné, kuratóriumi titkár Tóth Ferencné
a Rácvárosi Óvoda (7634 Pécs, Rácvárosi u.56.) nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elő- segítése, a gyermekek egészséges testi- és személyiség fejlődésének fokozott biztosítáa. ... >>

Gyermekradiológia Fejlesztéséért Alapítvány (Für die Entwicklung der Kinderradiologie, For The development of Pediatric Radiology)

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Bajnok utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Adorján László
A gyermekbetegségeket a képalkotó eljárásokkal diagnosztizáló személyzet képzése, továbbképzése.
Olyan korszerű eszközök beszerzése, részben adományok, részben vásárlások révén, amelyek a gyermekbetegek ellátásában a modern irányt szolgálják.
Minden évben legalább egy alkalommal a subdisciplinális ágazatokban a kuratórium által kijelölt személyeken keresztül, s a kuratórium által fontosnak ítélt külföldi vagy belföldi tanulmányutakon, kongresszuson, egyéb rendezvényen való részvétel biztosítása.
Kapocsolatteremtés elsősorban nyugat-európai, modellnek tekinthető, hasonló feladatokat ellátó intézményekkel, szakmai társaságokkal és alapítványok képviselőivel a fő cél megvalósításának érdekében. ... >>

Gyükésiek Öntevékeny Köre

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7627 Pécs, Szent Bertalan utca 1
képviselő: elnök Máté István
Pécs város Gyükés elnevezésű településrészén élő, dolgozó emberek érdekeinek képviselete, a gyükésiek egészsége megőrzésének elősegítése, támogatása. Gyükésiek múltjának tudományos célú felkutatása és dokumentálása; a gyükésiek jobb információs helyzetbe hozása a helyiek képzése és ismeretterjesztése révén. A településrész sajátos arculatának megőrzése, fejlődésének és ismertségének előmozdítása. Gyükés hagyományainak ápolása. Gyükés épített és természeti értékeinek (környezetének) védelme. Gyükés műemlékeinek védelme; a gyükési területen élő munkaerőpiac hátrányos helyzetűnek számító emberek foglalkoztatásának és képzésének elősegítése, társadalmi integrációjuk előmozdítása; a gyükési fiatalok szocializációjának elősegítése, esélyeik növelése. Gyükés területén élő nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozók kultúrája megőrzésének elősegítése. Gyükés közterületeinek - különösen a közutak - fokozott védelme az állag megóvása és javítása. Az euroatlanti integráció elősegítése, a településrész nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, fejlesztése. ... >>

Hagyomány Szociális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Fürdő utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Halas Ilona
a zsidó hagyományok ápolása, hitélet támogatása, segítése, szervezése, az ehhez szükséges technikai és személyi eszközök biztosítása, hitközségi könyvtár bővítése. A hitközség szociális munkájának segítése, ezen belül a szociális munka szervezése társadalmi alapon működő aktivisták segítségével. A hitközség kulturális tevékenységének segítése, szervezése. A zsidó kultúra és hitélet, valamint a hitközség tevékenységének népszerűsítése. Pécsett és Baranya megyében fellelhető zsidó kultúrával kapcsolatos tárgyak gyűjtése, múzeum létrehozása. A zsinagóga és a temető karbantartása, a hozzátartozó nélküli sírok gondozása. Idősek, egyedülállók, betegek, mentálhygiénés és szociális gondozása és segítése, hatékony helyi közösségi szociális és gondozó szervezet létrehozása. Az egészséges életmód népszerűsítése a zsidó étkezési és életmód szabályok figyelembevételével. Magyarország és külföldi hitközségekkel való kapcsolat felvételében való közreműködés és ennek érdekében találkozások szervezése. ... >>

Hármas Egység Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7625 Pécs, Komjáth Aladár utca 25/ 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Somorjai Eszter, kuratóriumi elnökhelyettes Vlasics Zoltán, kuratóriumi titkár Frey Hajnalka
A Waldorf Pedagógiai további terjedésének elősegítése Magyarországon, a Waldorf Pedagógia elvén, és módszerein alapuló óvoda, iskola magántanítói szolgálat és családi napközi létrehozása és működtetése, valamint a Waldorf Pedagógiával és Rudolf Steiner tanításaival összefüggő képzések, továbbképzések szervezése. ... >>

Harmónia Szabadidő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Csend utca 10.
képviselő: elnök Bársony József, elnökhelyettes Nyilas Mónika
az egészséges, nyugodt, stresszmentes életvitelre való nevelés. A környezettel, a természettel és embertársainkkal harmonizáló aktív életmód. A rendszeres testedzés szükségességének megismertetése, a napi élettevékenységbe illesztése a gyermekkortól kezdődőn. A távol-keleti kultúrák, harcművészetek önvédelmi módszerek megismertetése, gyakorlati oktatása. ... >>

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, János utca 22
képviselő: kuratórium elnöke dr. Bokor Béla, kuratóriumi titkár Dr. Görcsös Judit
A határon túli magyarsággal való rendszeres kapcsolattartás és együttműködés lehetőségeinek megteremtése. Olyan tevékenységek támogatása és szervezése, amelyek elősegítik a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, a hagyományos és kortárs értékek bemutatását, továbbfejlesztését és megteremti az országhatároktól független kulturális információcserét. A legfontosabb célja olyan alapítvány létrehozása, amely a lehető legjobban szolgálja a határon kívül élő magyar kisebbség közösségi, kulturális felemelkedését. Ez az összefogás nemcsak a közvetlenül szomszédos horvátországi magyarság mindennapi életét tudja segíteni, hanem más országokban élő magyarság kulturális, oktatási-közéleti életét is fejleszti, színesíti. ... >>

Hátrányos helyzetű gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 8/ B. fdsz./1.
képviselő: kuratórium elnök Dóra Lajos
szociális alapon hátrányos helyzetű és többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek szerteágazó támogatása, kiemelt módon a művészeti, kulturális és sport tevékenységek terén. Az ifjúság nevelése, oktatása, valamint a célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtése érdekében az alapítvány vagyonának növelés. Személyiségközpontú, hatékony, élményszerű és sokoldalú oktatási nevelési lehetőségek kidolgozása, alkalmazása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A művészeti nevelés tanórán kívüli lehetőségeinek fejlesztése és támogatása. ... >>

Health Leaders Egyesület-Egészségügyi vezetés és menedzsment fejlesztési Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

7633 Pécs, Építők útja 4/a.
képviselő: elnök Goolesorkhi Kia
Az egészségügyi ipari fejlődésének segítése. A közösségek és az egész társadalom relatív jóléti állapotának javítása az érdekeltek tudatos és folyamatos fejlesztése által. Az egészségügyi ellátás javításához való társadalmi hozzájárulás. Ismeretterjesztés; az egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzése; az egészségügyi ipar területén végzett kutatásokkal az iparág fejlesztése; egészségügyi intézményi infrastruktúra fejlesztésében való közreműködés; migrációs egészségügy fejlesztése; új tudás és iparági ismeretek megszerzése szervezeti vizsgálatokkal; nemzetközi tudásalapú egészségügyi fejlesztőintézet létrehozása; egészségügyi szolgáltatók fejlesztési stratégiájának elősegítése; egészségügyi intézményi humánerőforrás fejlesztésben közreműködés. ... >>

HELIOPOLIS "Minden Gyermek Érték" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Alkotmány utca 1. I/12.
képviselő: kuratóriumi elnök Kosteleczky Ildikó
Az alapfokú sport, fogathajtó- és lovasiskola létrehozása, kiemelten hangsúlyozva a sérült és egészséges gyermekek együtt sportolását. Segíteni a nagycsaládosok gyermekeinek "lovas" táboroztatását. Erdei iskolák létrehozása tantervhez igazodó oktatás kiegészítése a természetben, növény, állat és madártani ismeretek megszerzése és bővítése útján. Kiemelten hangsúlyozva a haátrányos helyzetű és sérült gyermekeket. "Állattáborok" létrehozása, örömök és teendők megtanítása, a felelősségtudat, a kötődés érzésének fejlesztéséhez. Az állatokkal való foglalkozás, a munka örömének átélését, érdekvilágunkban az önzetlenség okozta örömök megismerését célozva. Pónifarm létrehozása, gyermekfogatokkal a legkisebbeknek. Speciális fogathajtás károsodott, fogyatékos gyermekeknek. Hagyományőrzés, gyermnek és ifi huszárcsapatok alapítása, bemutatkozási lehetőségek, találkozók fellépések szervezése. Gyermek lovasíjászat létrehozása. Díjlovaglás népszerűsítése. "Lóra termett magyar" címmel lótörténelem honfoglaló őseinktől napjainkig. MInden, amit a lóról tudni érdemes. Lovasterápiák: sérült és ép lovasok együttműködése, közös szereplése segítség a tolerancia kialakulásába, a másság elfogadásában. A fogyatékos sérült és "gondozott" gyermekek számára is nyitottá tenni az emberi élet hozzáférhető területeit, hogy aktív részvevői lehessenek a társadalom életének. A hippoterápia (a ló egy élő segédeszköz) főként neurológiai és orthopédiai kórképek esetében gyógytornász szakember segítésével. A gyógypedagógia lovaglás és voltizálás (a ló nem eszköz, hanem aktív cselekvő társ) a pszichés problémákkal, kommunikációs, viselkedésbeli, tanulási zavarokkal küzdő, valamint értelmi fogytékosság, autizmus esetében, továbbá látás-hallássérült, magatartászavaros, hyperaktív és beszédproblémákkal élő gyermekek esetén. Asztmás gyermekek állapotának javításához kapcsolodó ellátás, táboroztatás segítése. Intézmény létrehozása, ahol ellátásuk, oktatásuk, nevelésük és tartózkodásuk hosszabb időn keresztül is megoldható gyógyulásuk elősegítése érdekében. "Sokfélék vagyunk" címmel cseregyerek program indítása hazai és külföldi partnercsaládokkal. Társszervezetek bevonásával segítség a programban résztvevő gyermekek számára életre szóló élmények, barátságok szerzésében, más nemzetek kultúráját, hagyományait megismerve, a magyar nemzeti értékeket, hagyományokat más országokban megmutatni és népszerűsíteni. Megfelelő támogatottság esetén alapfokú művészeti és nyelvi iskola indítása: képzőművészet, zeneművészet, tánc- és mozgásművészet, színház és irodalom, nyelvtanítás, nyelvi nevelés szakokkal. Művészeti ágak kombinációja (például nyelvi nevelés és művészet eszközeivel.) Gyermekszínházak létrehozása, alkotótáborok, alkotókörök, kiállítások és fórumok szervezése. Értelmi, mozgás és lelkileg sérült, valamint lakóotthonban élő gyermekek részbeni rehabilitációját segíteni, a családi háttér hiányának enyhítése, pozítiv benyomások élmények és életérzések kialakítása. Segítség a résztvevők életc ... >>

HELIX Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7625 Pécs, Gáspár utca 22.
képviselő: kuratórium elnök Kustos Irma
az ember és környezete közötti kapcsolatrendszerrel foglalkozó oktatási programok támogatása. ... >>

Hiipertóniás és Vesebetegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7632 Pécs, Kertváros utca 12.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Csiky Botond
a hipertónia és vesebetegségek megelőzése, gyógyításának elősegítése; ezen betegcsoport ellátásában résztvevők szakmai képzésének és továbbképzésének támogatása, kiemelkedő szakmai és tudományos ismeretekkel rendelkező szakemberek meghívásának elősegítése; a hipertóniás és vesebetegek mindennapos ellátását biztosító, kisebb nagyságrendű beszerzések elősegítése, kiegészítő folyóiratok, könyvek oktatási segédanyagok beszerzése. ... >>

Hip-Hop Elements a Mozgás és Táncművészetért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7625 Pécs, Bessenyei utca 6.
képviselő: kuratórium elnök Rieberger Norbert
tehetséggondozás, gyermek és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, adománygyűjtés; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; fogyatékos gyermekek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Hirdi Nőegylet

(intézményi,oktatási,kulturális)

7693 Pécs-Hird, Szathmáry Gy. utca 21.
képviselő: elnök Becker Jánosné
A falu társadalmi, gazdasági, kulturális életének fellendítése, összetartó erejének újbóli megteremtése. Ennek érdekében kulturális rendezvények szervezése, megtartása. Lakókörnyezet szebbé tétele. Szabadidőközpont létrehozása. Hiányzó közművek létrehozásának elősegítése. A felnövekvő nemzedék részére helyi új alapfokú iskola létrehozásának szorgalmazása a szükséges kiegészítő létesítményekkel együtt. Hirdről az Önkormányzathoz befolyt összegek hasznosításának, önkormányzati tulajdonok megőrzésének, hasznosításának figyelemmel kísérése a hirdi lakosság igénye szerint. Közösségi rendezvények megtartásához, az egyesület székhelyének ügyviteli tevékenységéhez és összejöveteleihez önkormányzati ingatlan megszerzése. A falu kulturális, gazdasági, vallási múltjának felderítése, dokumentálása, honismereti szakkör létrehozása, megőrzésre érdemes darabok begyűjtése, felújítása és bemutatása. ... >>

Hosszúcser Vadászegylet

(sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Kiss József utca 14.
képviselő: elnök dr. Jelenszky Márton
a tagjai részére tagegyenlőség elvén alapuló szervezett módon, a magyar vadászati kultúra hagyományainak és értékeinek szem előtt tartásával, tartalmas és sokoldalú egyesületi élet keretében sportvadászati lehetőség biztosítása. Tagjainak öntudatos fegyelemre, mások iránti felelős magatartásra, a magyar vadászati kultúra hagyományainak ápolására, megőrzésére és továbbvitelére ösztönzése, a vadászat a vadászati ismeretek, a vadászati kultúra elsajátítása, elmélyítése érdekében versenyek, vetélkedők, oktatások, továbbképzések, rendezvények és kulturális programok szervezése. ... >>

Idegenvezetők és Országjárás- Vezetők Pécs-Baranyai Közhasznú Egyesülete

(oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Megyeri tér 9.
képviselő: elnök dr. Sárhegyi Erzsébet, titkár Alvári Károly
A Pécsett és Baranya Megyében működő idegenvezetők, országjárás-vezetők összefogása, kapcsolatfelvétele a foglalkoztatás érdekében az idegenforgalmi szakma képviselőivel. utazási irodákkal, utazásszervezőkkel, szállodákkal stb. A tagok érdekképviseletének ellátása, a tagok szakmai továbbképzése. ... >>

Idővonat Olvasótábor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Keszüi út 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Laufer Péter
A Baranya megyei un. kulturálisan hátrányos helyzetű tanulók és a határon túli magyar gyermekek nyári táboroztatásának segítése. A tanulók megismertetése a nagy történelmi korszakok összefüggéseivel. Ezzel a gyermekek iskolán kívüli művelődésének, az oktató és nevelőmunka közművelődési tevékenységgel történő kiegészítésének tudatos szervezését vállalják. Az alapítvány programja az olvasásra, a könyv- és könyvtárhasználatra épül, de az alternatív oktatási rendszerek, a film, a színház, a zene és a többi művészeti ág, valamint a tömegtájékoztatási eszközök hatásaival is számol. Az ?Idővonat? fantázianevű olvasótábor fontos állomás a határainkon túli magyar nemzetiségekkel való kapcsolat kiépítésében, magyarságtudatuk, nyelvismeretük fejlesztésében. ... >>

Ifjúsági Unió Pécs

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7627 Pécs, Felsővámház utca 73.
képviselő: alelnök Tóthné Heizler Zsuzsanna, elnök Háber János
a régió társadalmi és kulturális életében történő részvétele az ifjúságot érintő döntésekben a helyi és régiós képviseletekben tagság érdekeinek érvényesítésére törekvés. A fiatalokkal az őket övező kultúra, környezet megismertetése és annak elérése, hogy tegyenek annak megóvása érdekében gyakorlatban tanulják meg, sajátítsák el a helyes életvitelt. Ismeretterjesztő programok, lehetőségekkel az információs társadalom szélesebb, elsősorban a fiatalok körében történő megvalósítása, sport programokkal, korszerű táplálkozási ismeretek átadása egészségünkért, rendezvényeinek, közhasznú szolgáltatásainak nyilvánossá, (tagjain kívüliek számára is hozzáférhetővé) tétele, a természeti és épített környezet érdekeinek megvédése, a fiatalok képzése és munkahelyi elhelyezkedésének megkönnyítése. A gyermek és fiatalkorúak érdekeinek képviselte a civil és hatósági fórumok előtt, mozgássérült fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése és támogatása.
Civil szervezetek kapacitás fejlesztése, humán erőforrásainak erősítése. ... >>

Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület

(oktatási)

7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.
képviselő: elnök Ficsor József
Elsősorban a dél-dunántúli térség meghatározó gazdálkodó szervezeteinek, közigazgatási szervezeinek, közintézményeinek informatikai regionális felsővezetői, a jővő információs társadalmának kialakításában, célok megfogalmazásában, a fejlődés és fejlesztés elősegítésében való együttműködés. Az információs technológia (IT), információs tudás (IM) szempontjából közös álláspontok kialakítása, hosszútávon, a régió érdekeit szem előtt tartva a köz részére előremutató javaslatok megtétele. Infokommunikációs technológia (ICT), információs tudás (IM) terjedésének előmozdítása, támogatása. ... >>

Innovatív Technológia Fejlesztésekért Kutatás-fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7626 Pécs, Major utca 17. fdsz./2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Németh András, kuratórium tag Biró Tibor
az innovatív, tudásalapú gazdaság létrejöttéhez való hozzájárulás. Az alapítvány célként tűzi ki, hogy minél magasabb legyen a magyar részvételi arány az innovációs, illetve kutatás-fejlesztési EU programban és más nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekben, támogatja és ösztönzi a vállalkozásokat annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint a külföldön létrejött tudást és technológiát. Ösztönzi és támogatja a regionális, illetve hátáron átnyúló kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs együttműködéseket. Segíteni kívánja a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak szakmai, illetve vállalkozási felkészültségének javítását. Egészségmegőrzés és ezzel összefüggésben gyógyító és rehabilitációs tevékenység nyújtása, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzájárulás megkönnyítése. A kulturális tőke fejlesztése révén a tudásalapú gazdaság egyik alappillérének a képzés eredményességének és hatékonyságának növeléséhez történő hozzájárulás. Hátrányos helyzetű álláskeresők, csökkent munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásának, képzésének elősegítése. A földrajzi, nemzeti, etnikai, vallási és egyéb tulajdonsága miatt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja, esélyegyenlőségük kivívásában való közreműködés, illetőleg az életkörülmények, a foglalkoztathatóság, a gazdasági fejlesztések szintjén a felzárkóztatás, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás megkönnyítése, ezáltal pedig az elszigetelődés fokozatos leküzdése. A fenntartható környezeti fejlődés előtérbe kerülésének következményeként az alapítvány kiemelt figyelmet fordít mint a hazai, mind a külföldi környezeti, táji és kulturális örökség megóvására, hozzájárul a megújuló energiaforrások eddiginél nagyobb mértékű hasznosításának népszerűsítéséhez, támogatja komplex hulladékkezelési rendszerek kialakítását, a szelektív hulladékkezelés elterjesztését, modern hulladékgyűjtő és- feldolgozó üzemek létesítését. A közlekedés fejlesztésének támogatása, az akadálymentesítés szorgalmazása, hogy a mozgáskorlátozottak diszkriminációja csökkenjen. ... >>

Iparosok Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási)

7632 Pécs, Lahti utca 8.
képviselő: elnök dr. Boronkai Zsolt
a természet és halállomány védelme, a hogrász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése, a sporthorgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerűsítése. ... >>

Iskolai Szociális Munkások Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
képviselő: elnök Gergál Tímea
Magyarországon élő gyerekek, családok, közösségek testi-, lelki-, szociális jóléti helyzetének javítása. Társadalomtudományok körébe tartozó szociális munka, különösen iskolai szociális munka fejlesztése, segítő szakmák módszertanának fejlődését előmozdító tudományos tevékenységek, kutatások szervezése, lebonyolítása, támogatása. Magyarországon élők egészségének megőrzése, egészségfejlesztése, betegségmegelőzése, deviancia prevenciója. ... >>

Iskolánkért - Pro Notre Ecole Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7623 Pécs, Köztársaság tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Rudolf Zsoltné
Az iskolai tárgyi eszközeinek fejlesztése, pótlása, az esztétikus környezet kialakításának segítése. ... >>

Iskolánkért" elnevezésű Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Felsővámház u. 22.
képviselő: Keszthelyiné Albert Éva ... >>

Istenkúti Közösségért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7634 Pécs, Fábián Béla utca 9.
képviselő: társadalmi elnök Knyihár Éva, ügyvezető elnök Peták Péter
a helyi alapellátások fejlesztése, különös tekintettel a helyi iskola újraindítására, kulturális tevékenység, amely a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányul, a hátrányos helyzetű -elsősorban az istenkúti peremkerületben élő- csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó szociális háló megteremtése, közművelődési, oktatási, sport és szabadidős programok szervezése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, különös tekintettel a 4-18 éves korosztály igényeire és érdeklődésére, képzések szervezése, lebonyolítása, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősé-gének elősegítésére irányuló képzések és a civil szervezetek, illetve a civil társadalom fejlesztésére irányuló képzésekre, természetjárásra és egészséges életmód kialakítására ösztönző programok szervezése, a helyi közösségek foglalkoztatottságának és munkaerő-piai reintegrációjának elősegítése, képzéseken és foglalkoztatási programok indításán keresztül, környezetvédelem környezeti tudatformálás, közösségfejlesztés. ... >>

István Aknáért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, István akna 14.
képviselő: elnök Mesztenyei Józsefné
István aknán élők érdekképviselete, társadalmi kirekesztődésének megelőzése;
-a szegregálódott városi területeken élő leginkább veszélyeztetett lakossági csoportok helyzetének javítása, a társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése;
- hátrányos helyzetű lakosság csoportokkal különösen a romákkal szembeni előítéletek csökkentése, az etnikai diszkrimináció és a hátrányos helyzet visszaszorítása;
- az István aknán élő iskolás korú gyerekek tanórán kívüli felzárkóztatásának megszervezés, tanulási hátrányainak csökkentése;
-István akna természeti környezetének rendbetétele érdekében a lakók bevonásával folyamatos akciók szervezése;
-az egyesület segítséget kíván nyújtani az István aknán élő fiatalok szabadidejének eltöltéséhez, közéleti, társadalmi ismereteik megszerzéséhez, érdekeik védelméhez;
-az egyesület célul tűzi ki, hogy István aknán közösségi tér jöjjön létre, a helyi lakosok minél szélesebb körű bevonása érdekében;
-az egyesület segítséget kíván nyújtani a leszakadó városi területen élő, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzési programba való bevonásához és foglalkoztatásához;
- az egyesület hozzá kíván járulni az István aknán élők kisebbségi identitásának megőrzéséhez, nyelvi képzések szervezésével, a cigány hagyományok megőrzésével, ünnepeik megtartásával. ... >>

Janus Pannonius Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Mária utca 2-4.
képviselő: a kuratórium elnöke Ritter Attila
A Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola színvonalasabb oktató-neveő munkájához szükséges személyi-tárgyi feltételek alakítása javítása, megteremtése.
A tanárok külföldi cserekapcsolatának támogatása, tanárok továbbképzése és szakmai fejlesztése, kiemelkedő tanár és diák teljesítmények elismerése és jutalmazása, eszközfejlesztés, higiénés körülmények javítása. ... >>

Janus Pannonius Tudomány Egyetem Müszaki Főiskolai Kar Müszaki Informatikai Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7624 Pécs, Rókus u.2.
képviselő: Dr. Szakonyi Lajos
a névben jelölt intézményen folyó képzés anyagi támogatása ... >>

Janus Pannonius Tudományegyetem Barlangkutató Egyesület

(oktatási)

Pécs, Ifjúság utca 6.
képviselő: Dezső József, dr. Fodor István ... >>

Jó Barát Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7627 Pécs, Dagály utca 4.
képviselő: kuratórium elnöke Benkovics Gábor
A szenvedélybetegek egészségügyi utógondozásának segítése a rászoruló családok valamint időskorúak gondozása, a Pécsi Baptista Gyülekezet munkatársainak képzése, gyermekek és fiatalok részére táborozások szervezése, a Krisztus hívő gondolkodás és irodalom fejlődését elősegítő kiadványok szerkesztésének támogatása. ... >>

Jobb Sorsért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Eszék utca 12.
képviselő: elnök dr. Dunai Mária, titkár Vörös Józsefné
A pécsi 508. számu Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola tanulóinak anyagi támogatása. ... >>

Jogi Asszisztensek Magyarországi Egyesülete

(oktatási)

7627 Pécs, Havi-hegyi utca 23.
képviselő: elnök dr. Lajosy Ildikó
a) A jogi asszisztenseket érintő szakmai információk összegyűjtése, rendszerezése, és ismertetése.
b) A jogi asszisztensek munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének elősegítése, pályájuk figyelemmel kísérése.
c) A munkaerőpiaci lehetőségek feltárása és a lehetőségekről történő tájékoztatás.
d) A jogi asszisztensképzést és a jogi asszisztensek munkavégzését érintő szakmai vélemények kialakítása és ismertetése, szakmai érdekképviselet biztosítása.
e) A jogi asszisztensek továbbképzésének az elősegítése.
f) A jogi asszisztensek részére az Európai Unión belül és kívül kiírt pályázatokon való részvétel, segítségnyújtás a tagok pályázatainak elkészítéséhez.
g) Szakmai és társasági rendezvények szervezése. ... >>

Jövő közigazgatásáért alapítvány

(oktatási)

7625 Pécs, Szőlő utca 50.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Csefkó Ferenc, kuratóriumi titkár dr. Fábián Adrián
Egyetemi oktatómunka színvonalának, feltételeinek javítása a közjog területén, az egyetemi alapképzés, mind pedig a gyakorlati szakemberképzés, továbbképzés terén. ... >>

Jövőért Gyermeknevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Ács Éva
Az Apáczai Csere János Nevelési Központ 1.sz. óvodájának anyagi támogatása. ... >>

Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Jurisics M. u. 17.
képviselő: Oroszné dr. Balogh Mária ... >>

Katedrális Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Batthyány utca 1-3.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváth István
A Pécsi Pollack Mihály Épitőipari Szakközépiskola müködési feltételeinek támogatása. ... >>

Katics Agrárértelmiségi Fiatalok Továbbtanulásáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
képviselő: elnök Dr. Katics Dezsőné
a fitalat mezőgazdaság iránt érdeklődők nyelvtanulásának és szakmai képzésének támogatása, tanfolyamok, továbblápzéseken való részvételük költségeihez való hozzájárulás, szakmai tanulámyutak finanszírozása, felmerülő költségek támogatása. ... >>

Katolikus Németek Egyházmegyei "Göller" Alapitvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

7621 Pécs, Káptalan utca 8.
képviselő: Guld József
A magyarországi német kultúrális élet fejlesztése, a római katolikus vallási kultúrának megfelelő életvitel ápolása, a nyelvi és kultúrális hagyományőrzők oktatási intézmények és tanulók támogatása. ... >>

Kerek Világ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7627 Pécs, Gesztenyés utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Páva Zsolt, kuratóriumi titkár Kővári János
Világnézettől, anyagi helyzettől függetlenül minden rászoruló ember gondozása, támogatása, ökumenikus keresztény szellemben. Olyan gondozó-rehabilitációs centrum kialakítása, mely fentiekben meghatározott célok komplex megvalósítását biztosítja: általános iskolai oktatás, szociális szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, szabadidős és sport tevékenységek, szakmai képzés, szakmai továbbképzés, munkahelyteremtés, munkaközvetítés és foglalkoztatás formájában, valamint az állampolgári és emberi jogok védelmét elősegítő szolgáltatásokkal. Felnőttképzés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal