Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 468
3. oldal

dr. Majorlaki József Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7625 Pécs, Tettye utca 59.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Hódosi László, kuratóriumi titkár Porció Renáta
A Magyar Katolikus Egyház által fenntartott iskolarendszerben tanulmányaikat folytató kiemelkedően szorgalmas, kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező, a keresztényi erkölcsön alapuló életvitelt folytató tanulók további keresztényerkölcsi normákon alapuló nevelésben, oktatásban, szelemi-testi-erkölcsi fejlődésben, külföldön idegen nyelv elsajátításában, a Magyar Katolikus Egyház által fenntartott oktatási intézményekben működő szaktanfolyamokban további magasfokú képzésükben történő közreműködés vállalás. ... >>

Dr. Török Endre Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
képviselő: Dr. Kerekes László, Dr. Molnár Sándor, Dr. Tekeres Miklós, Dr. Tornai Zoltán, Dr. Vass Tamás
Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyékben a modern aneszteziológiai és intenzív terápiás tevékenység ellátásához szükséges technikai feltételek megteremtése, tudományos és szakmai továbbképzés biztosítása és szervezése, szakkönyvek és szakfolyóiartok beszerzése, oktatási-demonstrációs eszközök beszerzése, belföldi és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek költségeinek fedezése egészségügyi kutatási programok finanszírozása. a fenti üzemeltetés költségeinek illetve a folyamatos működtetés költségeinek biztosítása. ... >>

Dyslexiás Gyermekekért Baranyában Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

7621 Pécs (Civil közösségek Háza), Szent István tér 17.
képviselő: elnök Horgas Tamásné
A dyslexiás, dysgraphiás, dyscalcullás (a továbbiakban dyslexiás) gyermekek érdekeinek védelme és képviselete, a dyslexia tárgykörében végzendő ismeretterjesztő, oktató és felvilágosító tevékenység. A dislexia tárgykörében végzendő felnőttképzés, pedagógusok szakmai továbbképzése. ... >>

Dzsaj Bhím Közösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 21.
képviselő: képviselő Orsós János
Buddhista vallási tevékenység, vallásos cselekmények, szertartások végzése. A közösség hitvallása a Dr. Bábászáhéb Bhím Ráo Rámdzsí Ámbédkar által 1956. októberében alkotott 22 fogadalom (Bávísz Pratidzsnyá) szövegén alapszik. Nevelési, oktatási intézményekben vallásoktatás, a vallásgyakorlás hozzáférhetőbbé tétele szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúsági intézményben gondozottak és büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak számára. Kulturális és nevelés-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézmény-működtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

E Média Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Kovács Tamás
az egyesület tagjainak közreműködésével ötleteiket, gondolataikat felhasználva elsősorban a tagság részére, de a Pécsi Tudományegyetem valamennyi hallgatójához is szólóan internetes rádiós műsorok készítése, ezek interneten keresztül ellenszolgáltatás nélküli hozzáférhetővé tétele, internetes rádió üzemeltetés, ezen keresztül is az egyesületi tagok egyetemi közösségi életének szervezése. Az egyetemi oktatással, rendezvényekkel kapcsolatos olyan információk, ismeretek biztosítása, amelyek lehetővé teszik a tanulással és a későbbi munkahelyi elhelyezkedéssel kapcsolatosan lehetőségeik minél teljesebb kihasználását. Irodalmi estek, író-olvasó találkozók szervezése, rendezése, művészeti, irodalmi és komolyzenei műsorok készítése, kiadványok megjelentetése. ... >>

Ében Fafúvós Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Papnövelde utca 1.
képviselő: elnök May Viktória
lehetőség teremtése a közös zenélésre azoknak az embereknek, akik nem feltétlenül zenei pályán dolgoznak, de szakmai felkészültségük lehetővé teszi az együtt zenélést, a zeneirodalom alkotásaiból minél többnek ismertté és népszerűvé tétele, illetve intézményes keretek teremtése a tehetséggondozáshoz. ... >>

ECONVENTIO Kerekasztal Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Rét u. 49.
képviselő: elnök Sápi Ákos
Tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, képességfejlesztés. Az egyesület a pénzügyi és biztosítási témakörhöz kapcsolódóan, szigorúan közgazdasági alapokon nyugvó új, az eddigieknél hatékonyabb módszerek kimunkálására törekszik a társadalomtudományok területein, ideértve különösen a humán erőforrás gazdálkodás területét. Az oktatás és képességfejlesztés vonatkozásában saját kutatási tapasztalatait, illetve eredményeit felhasználva fejti ki tevékenységét elsősorban az andragógia területén. Folyamatos kapcsolat és együttműködés kialakítására törekszik a hasonló területen működő hazai és nemzetközi tudományos társaságokkal. Az egyesület a saját kutatási eredményeit és tapasztalatait lehetősége szerint mind a hazai, mind a nemzetközi porondon publikálja. Célja a magabiztos, tájékozott és erős pozíciójú fogyasztói réteg kialakulásának elősegítése. Kerekasztal résztvevőit felvértezze azokkal a készségekkel és eszközökkel, amelyekkel be tudják tölteni szerepüket a modern gazdaságban. Célja, hogy a magyar piac ? a Kerekasztal tevékenységének köszönhetően is ? ?pénzügyi és biztosítási szolgáltatók által vezérelt? helyett ?fogyasztók által vezéreltté? váljon. ... >>

Egészségügyi Prevenciós Tudományos Társaság Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7622 Pécs, Móricz Zs. tér 5. IV/6
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Borsiczky Balázs Iván
a) Széleskörű ismeretterjesztéssel tudatosítani, hogy a tartósan fennálló stressz egyik fő forrása a le nem vezetett munkahelyi feszültség.
b) Tudatosítani a munkavállalókban, hogy a tartós stressz betegségeket okoz, a meglévő betegségeket nehezen kezelhetővé teszi, szétzilálja a családokat.
c) Megértetni a munkaadói oldallal, hogy a tartós munkahelyi stressz következménye a produktivitás csökkenése, munkaerő elvándorlás, műhibaperek számának növekedése, munkaeszközök megrongálása lehet, melyek összességükben csökkentik a bevételeket, növelik a költségeket és súlyos erkölcsi értékcsökkenést eredményezhetnek.
d) Felvilágosító munkával tudatosítani, hogy van hatékony megoldás a tartós munkahelyi stressz okozta problémák leküzdésére, mely mind a munkaadó, mind a munkavállaló részéről aktív közreműködést igényel.
e) Munkahelyre specifikus stresszforrások megkeresése, azok tudatosítása a munkaadókban és a munkavállalókban egyaránt.
f) segítség nyújtása önállóan végezhető pszichológiai módszerek elsajátításában.
g) A tartós stressz megelőzésének illetve levezetésének minden elismert formájának támogatása, beleértve a stresszforrások tudatos csökkentését, a magánélet határozott elkülönülését a munkahelyi feladatoktól.
h) Érdekeltté tenni a munkáltatót és a munkavállalót egyaránt abban, hogy a munkahelyi stressz levezetése a munkahelyen, munkaidő keretén belül történhessen. ... >>

Egészségünkért - 2005 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Berek utca 17.
képviselő: elnök Dr. Deák Gábor
Az alapítvány elsődleges célja, hogy elősegítse az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer egy részének biztosításával. Cél a betegségek korai felismerése, megelőzése és az egészség gyors helyreállítása. További cél megteremteni a lakosság esélyegyenlőségét az egészségügyi szolgáltatások hozzáférése során, valamint a szolgáltatások szakmai feltételeinek, színvonalának javítása. Az alapítvány céljai részletesen: - diagnosztikai és therápiás műszerek beszerzése, - egyéb gépek, berendezések, felszerelések, eszközök, műszerek beszerzése, - korszerű orvostechnológia bevezetése, - higiénés rendszer fejlesztése, korszerűsítése, - egészségügyi szakmai képzés és továbbképzés támogatása, megszervezése, - az egészségügyben dolgozók munkafeltételeinek javítása, - alternatív gyógymódok bevezetésének támogatása, - minőség irányítási rendszer bevezetése és működtetése, egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, - hátrányos helyzetű régiók aktív munkakorú lakossága egészségi állapotának javítása, információtechnológia, infrasruktúra fejlesztésével, - a munkaerő versenyképességének javítása az egészségmegőrzés segítségével, - egészségügyi kultúra fejlesztése, - régiós együttműködés kialakítása és fejlesztése, - szélessávú távközlési informatika fejlesztése, - tudományos kutatás támogatása, - akadálymentesítés, rehabilitációs tevékenység, egészségügyi szűrések támogatása, - egészségügyi szakmai mintaközpont létrehozása. ... >>

Egy Füst Alatt Alapítvány

(oktatási)

7623 Pécs, Szendrey J. utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dóczi Eszter
A 12-18 év közötti fiatalok egészségnevelése, az egészséges életmódra nevelés, ennek oktatása, ezen belül a környezetvédelem, valamint a környezetvédelemre való nevelés, oktatás és egészségnevelés mellett. A dohányzás visszaszorítása, e körben 1 millió szál cigarette visszaszerzése a fiataloktól. ... >>

Egy Hajóban Gyermek és Ifjúságvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Tímár Csaba, kuratóriumi tag dr. Krausz Róbert, kuratóriumi tag dr. Tímár András, kuratóriuum tagja dr. Tímárné Rétí Tímea
Az alapítvány a rászoruló gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek számára is célként fogalmazza meg, hogy az abban tevékenykedni szándékozóknak hosszú ideje felhalmozódott tapasztalait és eredményeit a kiemelkedően közhasznú szervezeti jogállásból adódó szélesebb körű törvényes lehetőségek kihasználásával hasznosítsa. Az alapítvány fő céljai közvetett módon, szoros összefüggésben szolgálják az alapvető célok (gyermek,- és ifjúságvédelem) megvalósulását, segítik azok elérését, annak érdekében, hogy a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek esélyegyenlősége, versenyképessége, munkaerő piacon történő elhelyezkedése, jövőbeni társadalmi szerepük javuljon. A gyermek és ifjúságvédelem, valamint e prioritásként kezelt céllal szoros összefüggésben és ahhoz igazodóan, annak segítségével és módszerével kezelten az alapítvány létrehozásának további céljai az alábbiak:
A gyermekek és fiatalok sport általi lekötésén, kimozdításán, foglalkoztatásán keresztül a gyermekek és fiatalok közvetlen, illetve közvetett egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító-, egészségügyi szociális tevékenység nyújtása részükre, szociális érzékenységük növelése, valamint társadalmi inadaptációs zavaraik leküzdése. Rehabilitációs tevékenység folytatásával a szenvedélybeteg fiatalok gyógyulásának elősegítése hagyományos, illetve alternatív módszerek alkalmazásával. A családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében a marginalizálódott fiatalok formális és informális oktatása, a pedagógiai lehetőségek komplex módon való alkalmazásával megvalósítva. Különböző társadalmi csoportokhoz tartozó fiatalok informális nevelése, kulturális örökségük, műemlékeik, történelmi hagyományaik, identitásuk megőrzése. Az alapítvány célja a gyermekek és fiatalok kimozdításának elősegítése, foglalkoztatásuk biztosítása, elszigetelődésük csökkentése a sport általi nevelés, a természetvédelem, az állat- és környezetvédelem alkalmazásával, új módszerek bevezetését és elfogadtatását, alternatívák kidolgozását kívánja elérni az egészséges test, környezet és élet szellemiségében. Az ifjúságvédelem terén az alapítvány célja a fiatalok tolerancia küszöbének emelésével diszkriminációmentes környezetet alakíthasson ki a fiatalok körül. Az alapítvány célja a nemzeti, etnikai, vallási, földrajzi hovatartozásuk miatt hátrányos helyzetben élő fiatalok esélyegyenlőségének előmozdítása. Ezen fiatalok magas fokú képzettségének elősegítése, a munkaerőpiacon való képzésüknek, foglalkoztatásuknak elősegítése. Az alapítvány tevékenységeinek ellátása érdekében céljának tekinti tagjai személyes, segítő és szervezési készségeinek fejlesztését, hazai és külföldi eredmények, módszerek megismerését, oktatását és terjesztését, ezzel kapcsolatban az alapítvány tagjainak folyamatos információ cseréjét, hazai és külföldi továbbképzését és kölcsönös tanulási lehetőségek biztosítását, rendezvények szervezését, együttműködésre és kapcsolatfejlesztésre törekszik az ezen témákkal foglalkozó hazai és k ... >>

Együtt Baranyáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Nagy Lajos király útja 11.
képviselő: elnök Kiss Jánosné
Társadalmi és érdekképviseleti tevékenység végzése a Baranya megyében élő roma kisebbség felzárkóztatásának, beilleszkedésének elősegítése érdekében. Elősegítse az iskolai oktatást, illetőleg azon való részvételt; a foglalkoztatást, ezáltal a munkanélküliség csökkentését; a kulturális rendezvények szervezését, az azon való részvételt; sportolást, az azon való részvételt; a technikai fejlesztést; együttműködést, kapcsolattartást, illetve közös programok szervezését illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel; a kapcsolatok építését és fenntartását hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Élet Beszéde Karizmatikus Keresztény Egyház

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7625 Pécs, Havi-hegyi út 39.
képviselő: egyházfő Király Márk pásztor
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Élet-Varázs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Zrínyi Miklós utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke Andrási Jankó Adrianna
az emberek segítése abban, hogy a nehezen megélt élethelyzetekben a hagyományos megoldásokon túl megismerkedhessenek más lehetőségekkel, amelyek visszaállíthatják életük egyensúlyát, a test-lélek egységét a mindennapokban és a munkájukban. Segíteni a függőségeik felismerésében, elengedésében, megismertetni minden generációval a fenntartható fejlődés jelentőségét. A gyermek és ifjúságvédelem, az emberek közötti esélyegyenlőség megteremtése, az önkifejezés előmozdítása, az egészségügyi problémákkal küzdők-, megváltozott munkaképességűek-, munkanélküliek-, függőségben élők-, társadalmi kirekesztettségben élők önsegítésének előmozdítása, a környezettudatos szemléletformálás, családon belüli konfliktuskezelés, idősek életminőségének javítása, az egészséges táplálkozási ismeretek elsajátítása, határon túli magyarsággal és egyéb külföldi szervezetekkel való közös céloknak megfelelő együttműködés. ... >>

Életegyensúly Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7635 Pécs, Jakabhegyi út 56/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Gál György, kuratóriumi tag Pöttendi Zsuzsanna
Az emberek egészségi állapotának a javítása, testi, lelki, szellemi fejlődésük, ismereti és önismereti tudásuk növelése, valamint a tudatos életvezetés megismertetése. A természetgyógyászat, illetve az orvostudomány eredményeit felhasználó egészségmegőrző, betegségkezelő eljárások támogatása. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sportolási lehetőségek bebiztosítása az egészségmegőrzés érdekében. Szellemi kikapcsolódást nyújtó kulturális rendezvények támogatása, szervezése. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység folytatása, egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra fejlesztése. Életviteli tanácsadási program kialakítása és konzultáció biztosítása. A programban résztvevők körének folyamatos tájékoztatása, rendszeres hírlevéllel, összejövetelek és tapasztalatcserék szervezése, a szükséges információk közreadása. Szociális tevékenység, nevelés-oktatás, ismeretterjesztés, prevencióval kapcsolatos szolgáltatások támogatása. Egészségmegőrző programok minél szélesebb körben való megismertetése és alkalmazása. A másodlagos prevenció, azaz a betegség újbóli bekövetkezésének minél hatékonyabb megelőzése. A jógaterápia, az ájurvéda megismertetése. Civil szervezetek és természetes személyek támogatása. ... >>

Elsa Pécs Egyesület

(oktatási,kulturális)

7622 Pécs, 48-as tér 1.
képviselő: elnök Harmat Gabriella
A joghallgatók szakmai képzésének elősegítése, részükre szakmai és gyakornoki programok szervezése. Az egyesület elősegíti a kari és jogászhagyományok ápolását, közösségi programokat szervez, melybe bevonja az egyéb helyi szervezeteket, valamint a város polgárait, ezáltal fejlesztve a helyi köz- és kulturális életet, hallgatói érdekképviseleti feladaltokat lát el. Magyarország és a Dél-dunántúli régió euro-atlanti integrációs törekvéseit segíti. ... >>

Éltes Mátyás Iskolai Sportegyesület (ISE)

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: elnök Vaskó Péter
Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium (7633 Pécs, Építők útja 9.) arculatához híven a fogyatékkal élő gyermekek egészséges fejlődése érdekében a szabadidősport és a diáksport támogatásával is elő mozdítani a fogyatékkal élők rendszeres testedzését, valamint sportját, támogatva a versenysportot.
Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium fogyatékkal élő diákjai sportban való részvételének biztosítása, az Egyesület tagjainak versenyeztetése, a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása.
Fogyatékkal élők-tömegsport rendezvények szervezése, illetve e célnak a lakosság széles körében történő népszerűsítése. ... >>

Én is ember vagyok, értelmi fogyatékosok alapfoku szakképzéséért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: Bognár Miklós elnök, Erdei Lajosné elnökhely. ... >>

Endokrin és anyagcsere betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7634 Pécs, Keskeny dűlő 7.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Mezősi Emese
az endokrin és anyagcsere betegek ellátási színvonalának emelése, ennek keretében a járó- és fekvőbetegek kezelése, infrastruktuális feltételeinek javítása a következő területeken; számítástechnikai eszközök megújítása; a betegek pontosabb kivizsgálása eszközös feltételeinek bővítése, speciális műszerek beszerzésével; az amortizáció ellensúlyozása; a betegek komfortérzetét javító beszerzések; előadások fogyókúrás és egyéb egészségmegőrző programok szervezése és finanszírozása; felvilágosító és oktató nyomtatványok kiadása, egyéb gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése. Szakirányú továbbképzés segítése, értekezletek, kongresszusok szervezése, illetve azokon történő részvétel támogatása. ... >>

Endurance Club Hungary Sport Egyesület

(sport,oktatási)

7626 Pécs, Hold utca 9.
képviselő: elnök Nyitray Béla
A sport minden területén való részvétellel az egyesület tagjainak versenyeztetése. A versenyzés anyagi, és személyi feltételeinek biztosítása. Fiatal tehetségek felkutatása, oktatása, pályájukon való elindulásuk segítése, irányítása. A sport érdekeinek képviselete, együttműködés, kapcsolattartás a többi egyesülettel. Környezetvédő szemlélet- és életmód megismertetése, terjesztése. ... >>

Erdei Óvoda Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7628 Pécs, Eszperantó utca 8.
képviselő: elnök Fülöpné Helyes Brigitta
Az Eszperantó utcai óvoda támogatása, erdei óvoda létesítése. ... >>

Eredményesebb Pécsi Atlétikáért, Egészségesebb Fiatalságért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 22.
képviselő: kuratóriumi elnök Jakabos Péter
Az atlétikai sportág és e sportághoz kötődő mozgásos tevékenységek egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, a pécsi atlétikai hagyományok ápolása.
Pécs Városához kötődő eredményes fiatalkorú és felnőtt sportolók felkészülésének, versenyeztetésének fejlődésének támogatása.
Tehetségkutató és tehetséggondozó tevékenységeknek az elősegítése, a pécsi atlétika színvonalának emelése. ... >>

Érezd jól magad Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

Pécs, Bornemissza G. utca 3.
képviselő: Erb Jánosné
A Pécs, Bornemissza Gergely utcai óvóda alapvető költségeinek fedezése, az oktatási-nevelési tevékenység támogatása, az óvódás gyermekek tanulási, művelődési, szabadidős és sportolási lehetőségeinek bővítése, az anyanyelv megismerésének elősegítése, mindezen tevékenységekhez szükséges eszközök előteremtése. ... >>

Érted és Veled (Egészségmegőrző, egészségkultúra-fejlesztő, életmód-tanácsadó) Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Kolozsvár utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök prof dr. Szolcsányi János
a lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, fogékonnyá tétele az egészséges életmódra, egészségnevelés, egészségmegőrző, betegségszűrő programok szervezése. Egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás, kutatás támogatása. Rekreáció ? egészséges táplálkozás, mozgás, lelki és testi regenerálódás ? elősegítése. Jogi tájékozottság megszerzésének elősegítése és az ország kulturális és humán emberi értékeinek bemutatása. ... >>

Esély a művészetre- esély a sportra Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 20/1. II//1.
képviselő: kuratóriumi elnök Petőfi Áron Zsolt, kuratóriumi tag és képviselő Bobály Viktória, kuratóriumi tag és képviselő Huck Róbert, kuratóriumi tag és képviselő Szikszai Zsolt
valamennyi korcsoport számára a művészet és a sport gyakorlásának, a kultúra, a művészet és a sport által közvetített szellemi és fizikális értékek megismerésének, ezen a területeken a tehetséges személyek fejlődésének, a hátrányos helyzetűek, bármilyen szempontból segítségre szorulóknak a kultúra, a művészet és a sport terén végezhető tevékenység kiszélesítésének biztosítása. ... >>

Esélyt a tehetségnek Alapítvány

(oktatási,szociális)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 25.
képviselő: kuratóriumi elnök Somogyi Ferencné, kuratóriumi titkár Szálteleki Mihályné
hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek felkarolása, tanulmányaik segítése, tanulmányi előmenetelükhöz szükséges tárgyi eszközök nyújtásával, valamint a közép-, felsőoktatásban való továbbtanulásukhoz szükséges felzárkóztató foglalkoztatások, nyelvtanfolyamok biztosítása egyéni adottságaikra tekintettel. ... >>

Eszter és Péter Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Jókai utca 25.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Szili Katalin
Baleset következtében árván maradt Rozs Eszter és Rozs Péter anyagi támogatása iskoláztatásukkal, neveltetésükkel és gondozásukkal kapcsolatban. ... >>

Etnikai Fórum Pécsi Szervezete

(oktatási,szociális)

7630 Pécs, Csaba utca 11/1.
képviselő: elnök Kovács Róbert
működési területén élő romák munkanélküliségének megelőzése, a munkanélküliségből származó hátrányos helyzet javítása, roma fiatalok felkarolása, oktatása, roma értelmiség kialakulásának elősegítése, környezetvédelem, környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív szemlélet kialakítása, romák szociális helyzetének javítása, működési területén élő romák érdekérvényesítésének elősegítése, foglalkoztatási pozíciójának javítása, emberi jogainak érvényesülése. ... >>

Etnográfusok Pécsi Egyesülete

(oktatási)

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 22.
képviselő: alelnök Kiss Bettina, elnök Pulszter Zsuzsanna, titkár Kuti Klára
a néprajzzal és társtudományaival foglalkozó, illetve azok iránt érdeklődő személyek számára, elsősorban az egyetemi képzés kiegészítése, színesítése, a tárgykörhöz tartozó nyilvános programok szervezése, valamint gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Európai Hallgatók Egyesülete Pécs Association des Etats Generaux des Etudiants de l Europe

(intézményi,oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Rákóczi utca 80.
képviselő: elnök Szakály Tímea Renáta
Európai fiatalok, elsősorban egyetemisták, főiskolások kapcsolatát, együttműködését támogass. Közös európai rendezvényeken keresztül fokozza a magyar hallgatók nemzetközi aktivitását, értve ezalatt a tudományos és kutató tevékenységeket is. Más európai szervezeteknek példát szolgáltasson a kelet-nyugati kapcsolatok ápolása révén. A közvéleményt a ?közös európai ház? gondolatának irányába befolyásolja. Előmozdítsa a magyar hallgatók nemzetközi szintű fellépését a szervezet hivatalos nyelvei használata által. ... >>

Ez gyerekjáték.. Óvodafejlesztési Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7629 Pécs, Teleki Blanka utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Kurják Jánosné
a Pécs, Teleki Blanka utcai óvodában folyó óvodai nevelés, képességfejlesztés, természetvédelem támogatása. ... >>

F.A.M.E. Fiatal Amatőr Metálzenészek Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7630 Pécs, Csaba utca 25.
képviselő: elnök Jenák Mihály
egyetemes kultúra részét képező rock-zenei stílusirányzat megismertetése, népszerűsítése országon belül, és külföldön. Tehetséges helyi zenekarok országos, külföldi elismertségének elősegítése. Rockzenén belül a különböző stílusokat, irányvonalakat képviselő magyar és külföldi amatőr zenészek felkarolása, élőzenei fellépéseinek elősegítése, bemutatkozási lehetőségének megteremtése. Helyi amatőr együttesek próbalehetőségeinek felkutatása, hangszerekkel való ellátásuk megkönnyítése, mely hozzájárul a fiatal tehetségek sikeres fellépéséhez, elősegíti szakmai színvonaluk növelését. Perifériára került fiatalok visszaintegrálása a társadalomba a kortárs művészetek közül a legnagyobb közönségtáborral bíró könnyűzene, mint élőzene segítségével. ... >>

Faág Baráti Kör Egyesület

(oktatási,szociális)

7625 Pécs, Hunyadi út 54.
képviselő: elnök Balog Péter, első titkár Vezdén Katalin, másodtitkár Kereszturi László
Az állami gondozásból kilépő fiatal felnőttek társadalomba való beilleszkedésének, esélyegyenlőségének elősegítése. A nagykorúvá vált fiatal otthonteremtésének az elősegítése, utógondozói ellátás létrehozása, közösségi ház keretein belül. Az idősebbek és a fiatalok egymás segítésének a támogatása az egyesület tagságán belül, az önálló életvezetés előkészítése céljából. Klub működtetése, alkotóműhely létrehozása. Egészséges életmód elősegítése, primer szekunder prevenció az állami gondozásban részesülők számára. Továbbtanulás és munkahelyhez való jutás elősegítése, koordinációs tanácsadó iroda működtetése, felzárkóztatás és a tehetséggondozás témákban programok indítása. E témában képzések, konferenciák, táborok szervezése. Családi háttér nélkül felnövekvő, gyermekvédelmi gondoskodásban élő cigány származásúak számára roma identitást alakító, erősítő programok megvalósítása. Felnőttképzés és továbbképzés szervezése. Egy pedagógia tevékenység, csoportos és egyéni tanulmányi segítségnyújtás tanodai keretek között. Jogvédelem. Kapcsolattartás roma szervezetekkel, intézményekkel, civil kezdeményezésekkel. ÚJ roma civil kezdeményezések segítése, információs és szakmai szolgáltatásokkal.
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban élő roma/cigány és nem roma/cigány fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése. Jogi tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás és foglalkozások. ... >>

Fehér Zaj Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, János u. 11. fszt./15
képviselő: elnök Szita Tamás
Kortárs kulturális művészeti tevékenységek, események szervezése és támogatása, fiatal tehetségek bemutatása és bemutatkozási lehetőségének megteremtése, a kultúra megőrzése és kortárs művészetek bemutatása, kiállítások szervezése. ... >>

Fejér Lipót Alapítvány a Matematika Oktatásáért

(oktatási,egyéb)

7634 Pécs, Ércbányász utca 28 1 2
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Perjésiné Hámori Ildikó, a kuratórium titkára Kárpáti Ferenc, kuratóriumi tag Dr. Klincsik Mihály, kuratóriumi tag Dr. Maróti György, kuratóriumi tag Sárvári Csaba Gellért
-A matematikai szakoktatással és matematikai szakmai képzéssel kapcsolatosan a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése, támogatása;
-a matematikai szaktevékenységekkel és a matematikai szakmai képzéssel kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás folytatása és annak támogatása;
-a magyarországi matematikai szakoktatást és matematikai szakmai képzést elősegítő tevékenységek, valamint az oktatásban és a képzésben részt vevők támogatása;
matematikai szakmai ismeretterjesztő anyagok készítése;
matematikai szakmai ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, konferenciák szervezése, ilyen rendezvények támogatása.
... >>

Felnőttképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Fülemüle utca 89.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Koltai Dénes, kuratóriumi képviselő és titkár dr. Várnagy Péter
a felnőttképzés intézményrendszerének, munkájának megismertetése, új felnőttképzési módszerek kutatása, kidolgozása, illetve a nemzetközi tapasztalatok szélesebb körben történő közzététele, oktatási anyagok, segédeszközök, tankönyvek, kiadványok elkészítése és terjesztése, a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos tájékoztató, ügyfélszolgálati, szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, valamint igazolási feladatok ellátásának elősegítése. A hallgatók számára a tanulmányi, képzési, kultúrális és sportprogramokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek elérhetővé tétele, a felvételt nyert hallgatók számára esetlegesen kollégiumi elhelyezés biztosítása, ösztöndíjak alapítása, nyújtása. Hallgatói támogatások koordinálása és oktatók támogatása, szakmai díjak alapítása és azok odaítélése, az oktatási intézmények anyagi és szakmai támogatása. Minden olyan tevékenység szervezése, amely a célok megvalósítását szolgálja, ezekhez felhasználható eszközök elosztása, a feladatához és céljához kapcsolódó tudományos kutatási célok kitűzése, azok finanszirozása, valamint a cél megvalósítása érdekében együttműködés a célt támogató állami, önkormányzati, társadalmi, egyházi szervezetekkel, nemzetközi és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, valamint magánszemélyekkel.Kapcsolattartás a társintézményekkel és más felsőoktatási intézményekkel, munkakapcsolat kialakítása, illetve ápolása külföldi oktatási, tudományos és művelődési szervezetekkel, különös tekintettel a regionális ösztöndíj-tanácsokra, illetve a határon túli magyarságot támogató más szervezetekre, személyekre, együttműködés más intézményekkel -részt vállalva az erurópai integrációs folyamat nemzetközi mobilitási programjainak megvalósításában; alapítvány jellegű intézmény, iskola alapítása, fenntartása és támogatása. ... >>

Felsőoktatási Újságírók Társasága Pécs

(oktatási,egyéb)

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
képviselő: Derfi Zoltán elnök ... >>

Fény Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Tiborc utca 21.
képviselő: kuratóriumi elnök Harci László, kuratóriumi elnökhelyettes Dr. Tóth Sándor
Munkanélküliek, egészségkárosodottak számára történő munkahelyteremtés, átképzés támogatása és szociális segítségnyújtás. Nők különös tekintettel a pálykezdő munkanélküliek, a GYES-ről és GYED-ről visszatérők, valamint a 40 év felettiek munkába állítása, illetve reintegrálásának elősegítése képzésekkel. ... >>

Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportjáért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratóriumi titkár dr. Czimmer József, kurtórium elnöke dr. Lomb Zoltán
a gasztroenterológia szakterületén tevékenykedő fiatal gasztroenterológusok és gasztroenterológus jelöltek szakmai fejlődésének és az eredményesebb orvosi tevékenységhez szükséges országos szintű szakmai együttműködés kialakitásának elősegítése; a gasztroenterológus jelöltek képzésének és szakvizsgára történő felkészülésének támogatása; a fiatal gasztroenterológusok közötti szakmai kommunikációs fejlesztéshez való hozzájárulás; a fiatal gasztroenterológusok számára fontos pályázati- és egyéb szakmai információk elérhetőségének elősegítése; A Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportja tevékenységének támogatásán keresztül a betegellátás színvonalának emelése, javítása. ... >>

Fiatal Ökológusok Természetvédelmi Egyesülete Young Ecologists Environmental Society

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
képviselő: elnök dr. Horváth Győző, képviselő és pénztáros Sárkány Henrik, titkár Schäffer Dávid
természet-és környezetvédelmi célú kutatások és oktatás támogatása. Az ökológiával és természet-védelemmel foglalkozó diákköri műhelyek szellemi és gyakorlati tevékenységeinek ösztönzése. A bio-diverzitás kutatására és fenntartására kidolgozott programok szervezése és támogatása. A kutató-helyek közötti kommunikáció elősegítése, kapcsolattartás az ökológusok és a környezet-és természetvédők szervezeteivel. A természet- és környezetvédelem eredményeinek népszerűsítése. ... >>

Flamingó Pécsi Szinkronúszó Sportegyesület

(sport,oktatási)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 7.
képviselő: képviselő Balogh Gabriella
Szinkronúszósport Pécsett történő meghonosítása, sportág továbbfejlesztése; települési tömeg és szabadidősport szervezés; versenysport szervezés, utánpótlás nevelés, tehetséggondozás; sporttevékenység feltételeinek biztosítása; szabadtéri sporttolás sportolás, testmozgás feltételeinek biztosítása. ... >>

Fogorvosképzés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7634 Pécs, Varjú dűlő 8.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Szabó Gyula, kuratóriumi tag dr. Tóth Vilmos
a fogorvos graduális és posztgraduális képzéshez szükséges infrastruktúra fejlesztése. A fogászati ellátásra szoruló betegek hatákony gyógykezelésének elősegítése, a betegellátás feltételeinek javítása érdekében, az ehhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, a betegellátás hatásfokának szakmai színvonalának emelése céljából, a műszer és eszközellátottság technikai és mennyiségi fejlesztése a Pécsi Fogászati és Szájsebészeti Klinikán. Az alapítvány célja továbbá a fogászati betegellátásban résztvevő orvosok, nem orvosi képzettségű egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésének, tudományos munkájának támogatása. ... >>

Fondéria Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7626 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 58.
képviselő: elnök Németh Pál
Tagjai szakmai és egyéb érdekeinek képviselete, védelme. A tagok tevékenységének belföldön és külföldön történő ismertetése és népszerűsítése, valamint a tagok érdekében marketing tevékenység kifejtése. Lehetőségei szerint tagjai tevékenységének támogatása. Szakmai információk gyűjtése, kezelése és igény szerint tagjai számára történő továbbítása, képzőművészeti kérdésekben véleményező szerep vállalása. Tájékoztatók, kiállítások, művésztelepek szervezése. A képzőművészet klasszikus technikái hagyományainak őrzése, ápolása és bemutatása turisztikai és oktatási céllal. A képzőművészet klasszikus technikáinak országos és nemzetközi szinten történő megismertetése és oktatása. Kapcsolatkeresés és ápolás a társművészetekkel. ... >>

Fonyódi Kormoránok Vitorlás Egyesület

(sport,oktatási)

7627 Pécs, Zerge utca 39.
képviselő: elnök dr. Bíró Péter Gábor
hazai vitorlázók sporttevékenységének szervezése, a vitorlás versenysport fejlesztése. Vitorlázó sportolók versenyzésének, versenyeztetésének bonyolítása. Vitorlás versenyek szervezése. A sportolás iránti igény felkeltése. Sportolók nevelése, oktatása. Minőségi sporteredmények elérése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és fenntartása. ... >>

Forrás Gyermek-és Ifjúságvédő Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 1. I/10.
képviselő: kuratórium elnök Nagy Tamás
a gyermek- és ifjúságvédelem területén életvédelem, egészségvédelem, oktatás-ismeretterjesztés, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, a fiatalok közösségi életének szervezése és életre való felkészítése, esélyegyenlőség megteremtése, a kirekesztett és hátrányos helyzetű gyerekek segítése ... >>

Forum Sopianae

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, dr. Váradi utca 7/2.
képviselő: elnök Dr. Csefkó Ferenc
A város gazdasági, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, környezetvédelmi, városképi, infrastrukturális, idegenforgalmi fejlődését elősegíteni a célból, hogy az e területen dolgozó meghatározó személyiségek a városfejlesztésbe történő összehangolt bevonásával elősegítsék Pécs város gyarapodását. Oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése. Együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel. Egyéb nemzetközi civil kapcsolatokat szolgáló tevékenység. A társas együttlét lehetőségének biztosítása az egyesület tagjai és a város polgárai részére. Kulturális hagyományok ápolása, megőrzése a jövő számára. ... >>

FRATERNITA Olasz-Magyar Szervező és Infomárciós Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Mária utca 9.
képviselő: elnök Kerényi János
Az összefogás és az együttműködés lehetőségének megteremtése Magyarországon, illetve Olaszországban működő civil szervezetek, intézmények, hatóságok és magánszemélyek között. Az egyesület tevékenységével hozzá kíván járulni az olasz-magyar kapcsolatokat ápoló civil szervezetek társadalmi súlyának növeléséhez, elismertségének erősítéséhez, a közéletben vállalt feladatuk fokozásához.
Az olaszországi és magyarországi polgárok, diákok, nyugdíjasok, vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, állami szervek és szakhatóságok, szakmai szervezetek közötti kapcsolatfejlesztés- és fenntartás, találkozások, fórumok, szakmai és művészeti konferenciák, illetve kiállítások szervezése.
A két ország között idegenforgalom és gyógyturizmus fellendítése, Pécs Megyei Jogú Város idegenforgalmának céltudatos fejlesztése.
Tapasztalat- és információcsere elsősorban a gazdasági, vendéglátó- és szolgáltatószektor, az egészségügy, az oktatás, a kultúra és sport területén, az olaszországi vonatkozó tapasztalatok átvétele és hasznosítása a PÉCS - EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA - 2010 projekt sikeres megvalósítása érdekében ezáltal a város kulturális életének fejlesztése, fellendítése.
Az olasz-magyar, így különösen Pécs Megyei Jogú Város és Terracina, illetve az ott élő polgárok közötti együttműködési lehetőség megteremtése, a kialakult kapcsolattartás erősítése, a városok történelmi értékeinek, hagyományainak felelevenítése, megőrzése, a helyi természetes és épített környezet megismertetése, továbbítása egymás felé. ... >>

Fúvószenekarok Országos Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Koller utca 2.
képviselő: elnök Szabó Ferenc
zenei nevelés Kodály Zoltán szellemisége alapján. A fúvószene társadalmi rangjának emelése. A zenekarok munkája általi ismeretterjesztő és közművelődési tevékenység. A nemzetközi fúvószenei fesztivál hagyományok honosítása, versenyek, találkozók szervezése, támogatása. Az országban regionális központok létrehozása helyi felelősökkel. Országos, regionális fúvószenei táborok szervezése és támogatása. A fúvós karnagyképzés, továbbképzések szervezése, támogatása. Önálló weblap elkészítése és gondozása. A kortárs fúvószene felkarolása, felkérések új művek írására, kotta és hanghordozók kiadása, támogatása. Önálló folyóirat gondozása és rendszeres megjelentetése. A kulturális örökség, a magyar fúvószenei hagyományok országos és helyi értékeinek, valamint a nemzetiségi hagyományok megóvása, ápolása. ... >>

Független Vagyonvédelmi Szakszervezet

(oktatási,érdekképviselet)

7621 Pécs, Rákóczi út 39/ c.
képviselő: elnök Kiss Zoltán
A tagok érdekképviselete a munkáltatóval szemben, a felmerülő peres ügyek intézésének segítése. A munka törvénykönyv betartatása. Továbbtanulási lehetőség és képzés, pihenések és táborozások szervezése ... >>

Gandhi Közalapítvány

(oktatási)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 5.
képviselő: kuratórium elnök Várnai Márton
cigány fiatalok képzését ellátó oktatási intézmények létrehozása,fenntartása, anyagi támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal