Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 468
2. oldal

Balatonyi Racing Team

(sport,oktatási)

7627 Pécs, Kun utca 6/ 4.
képviselő: elnök Balatonyi Árpád
a technikai sportok, ezen belül különösen az autósport népszerűsítése, élvonalbeli autóversenyzők támogatása, a versenyzők szakmai fejlődésének elősegítése, versenyzési lehetőségeik, érdekképviseletük megteremtése, versenyzői utánpótlás nevelése, támogatása. Versenyautók műszaki felkészítése, fiatal tehetségek felkutatása és részükre versenyzési lehetőség biztosítása. Versenyek rendezése, lebonyolítása. A versenysportban adódó lehetőségek felhasználásával a hétköznapi közúti közlekedés kultúrájának népszerűsítése, valamint a balesetmentesebb közelekedés elősegítése. ... >>

Bálint Alapítvány az Állami Gondozottakért

(intézményi,oktatási,szociális)

7633 Pécs, Építők u. 9.
képviselő: Maxim Jószefné, Páváné Kurnik Zsuzsanna
az iskola állami gondozott tanulóinak támogatása ... >>

Bányász Torna Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

7691 Pécs, "A" utca 9
képviselő: elnök Loboda Tamás
Tagjai és a Somogy, Vasas, Hird településrészeken élők sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá közös érdekeik védelméről történő gondoskodás. Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidő sportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnöK Talló Zoltán, ügyvivő elnök Molnár Ferenc
Hátrányos helyzetű állampolgárok, hátrányos helyzetű gyermekeik támogatása, alapvetően szociális és kulturális céllal alakul. Segíti az óvodás, iskoláskorú gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezését, oktatási, kulturális programok szervezését. Segítséget nyújt személyiségük nyitottá válásához, közösségi alkotótevékenységhez. A gyermek kreativitási készségének kibontatásával, elősegítésével, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítésével. Rászoruló családok részére tanácsadást nyújt. ... >>

Baranya Belgyógyászati Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7625 Pécs, Surányi M. utca 18.
képviselő: kuratórium elnöke Almamelléki Károly, kuratóriumi titkár Dr. Beró Tamás
A Baranya Megyei Kórház Belgyógyászat-Gasztroenterológiai Osztályán a munkakörülmények javítása, informatikai rendszer kialakítása, a betegellátás tárgyi eszközeinek korszerűsítése, az osztályhoz tartozó járóbeteg szakrendelés szakmai eszközökkel történő ellátása az osztályon dolgozók szakmai továbbképzésének, oktatásának, tanfolyamok szervezésének a biztosítása, kezelt vagy kezelésre szoruló beteg személy vagy azok hozzátartozója számára szakmai segítségnyújtás, szaktanácsadás. ... >>

Baranya Kempo Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Babits M. u. utca 3. I./6
képviselő: elnök Bajaczán Péter
A Kempo sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók rendezése.
Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása.
Fogyatékosok sportolási és verszenyzési lehetőségének biztosítása.
Az arra rászorulóknak ingyenes sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása.
A sportág sportolóinak minősítése (kyu, és dan-rendszer).
Sportversenyek rendezése, szervezése.
Az egyesület tagjai nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása.
Nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon.
Edzőtáborok szervezése.
A sportág elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések szervezése.
Sportklub-hálózat létrehozása és a klubok működésének felügyelete. ... >>

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

(oktatási)

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Katona József
a közoktatással kapcsolatos önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása. ... >>

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fiatalokat Gyógyító Foglalkoztató Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
képviselő: a kuratórium elnöke dr. Szemelyácz János
a szenvedélybeteg fiatalokat ellátó és foglalkoztató intézet működtetése, az itt dolgozó szakemberek továbbképzésének támogatása és szociális támogatás nyújtása. ... >>

Baranya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,érdekképviselet)

Pécs-Pogány, repülőtér
képviselő: elnök Dr. Balassa László, társelnök Dr. Kosztka Ferenc
A légi sportok közül a motoros, vitorlázó, ultrakönnyű és motoros-vitorlázó repülés, valamint az ejtőernyőzés területén a légi sportok megismertetése, népszerűsítése és művelése, kiemelten Pécsett és Baranya megyében. Sporttevékenység folytatása ? az országos rendszer keretei között -, az alapszabályban meghatározott repülő-tevékenységek körében úgy a minőségi, mint a tömegsport szintjén (ún. hobbirepülés). Repülő-előképzésben való részvétel, a hivatásos állományú repülők utánpótlásának biztosítása érdekében. További célja tagsága érdekeit képviselni minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak, valamint a Magyar Repülő Szövetségi tagság fenntartása és kapcsolatok létesítése más bel- és külföldi szervezetekkel. ... >>

Baranya Rákbetegeiért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Siklósi út 2
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Deáky Zsolt, kuratóriumi tag Dr. Kövér Erika, kuratóriumi tag Dr. Varga Zsuzsanna
A rákbetegek gyógyításának korszerűsítése mind a gyógykezelés, az ahhoz szükséges az álló- és fogyó- eszközök, mind a tudományos elvek tekintetében.
- A rákbetegek gyógyítása és kezelési körülményeinek javítása, emberségesebbé tétele.
- A rosszindulatú tumoros betegek életvitelének segítése, oktatóprogramok kidolgozása, családtagok oktatása.
- A Baranya Megyei Kórház Onkológiai Osztály orvosainak, szakdolgozóinak elméleti és gyakorlati továbbképzése, illetve továbbképzésük támogatása.
- A Baranya Megyei Kórház Onkológiai Osztály orvosainak, szakdolgozóinak támogatása a tudományos munkában. ... >>

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7632 Pécs, Siklósi út 22.
képviselő: kuratóriumi elnök Bank László
Baranya megye természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. A biodiverzitás fenntartása és a megye természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megvásárlása és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztult fajok visszatelepítése. Élőhelyvédelmi programok finanszírozása és megvalósítása. Egyéb természetvédelmi programok támogatása és megvalósítása. Az önkormányzatok természetvédelmi törekvéseinek támogatása. A természetvédelmi nevelést elősegítő oktatási programok támogatása és megvalósítása. Természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése. Természetkímélő turizmus támogatása. A természeti értékeket közvetve vagy közvetlenül is védő környezetvédelmi programok, beruházások támogatása. ... >>

Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7627 Pécs, Erdély utca 2.
képviselő: elnök Szegediné Palotai Valéria
kulturális, oktatási, szociális, jogvédő tevékenység, egyéb. A régió területén élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a munkanélküliség megelőzése, a munkanélküliségből származó hátrányok javítása; a fiatalok oktatásának segítése, a romák szociális és kulturális helyzetének javítása; a kisebbségi és emberi jogok védelme és érvényesítésének elősegítése, munkahelyek felkutatása és a foglalkoztatási helyzet javítása. Hagyományok ápolása, (tánc, zene, stb. területeken; Rehabilitációs foglalkoztatás megteremtése, környezetünk védelme, határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, együttműködés, valamint a határon túli magyarok segítése; nemzetközi kapcsolatok ápolása, építése, nemzetközi együttműködések kialakítása, közös projektek lebonyolítása. ... >>

Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7629 Pécs, Bocskai utca 5.
képviselő: elnök Ambrus Lajos
szakmai érdekképviselet, Pécs város és Baranya Megye sakk-kultúrájának népszerűsítése; A minőségi sakkoktatás elősegítése, szakmai segítségnyújtás; A sporttal kapcsolatos mindennemű programok, szimultánok, szakkörök, versenyek, bemutató előadások, szakmai képzések megszervezése és lebonyolítása, különös tekintettel az ifjúsági sakksport fellendítésére; A sportversenyekkel kapcsolatos szolgáltatások végzése (szállás, ellátás közvetítése). Ifjúságnevelés, a versenyzők képzése, a fejlődési lehetőség biztosítása; Hazai és nemzetközi versenyek folyamatos szervezése felnőtteknek és ifjúsági korúaknak egyaránt; Szakmai előadások, tanfolyamok szervezése, abban tevékeny részvétel; a sakkjáték oktatása alap, közép és felsőfokon, mind szakköri, mind iskolai oktatási formában; Kultruális rendezvények, képzőművészeti kiállítások, fotó- és grafikai alkotótáborok, komoly és könnyüzenei koncertek szervezése és azokban tevékeny részvétel; közművelődést szolgáló előadások, programok rendezése; Gyermek és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára non-profit tanácsaadás; diákönkormányzatok segítése; életmód és pályaválasztási tanácsadás, gyermektáborok szervezése; Megyei, regionális jellegű rendezvények szervezése és lebonyolítása; utánpótlás-nevelés, az ifjúsági játékosok rendszeres képzése mint szakköri és klubfoglalkozás szinten; a felnőtt és ifjúsági játékosok versenyzési, előremeneteli lehetőségének biztosítása. ... >>

Baranyai Horvátok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Esze Tamás utca 3.
képviselő: elnök Gugán János
Képviselni és védeni a Magyar Köztársaságban élő horvát nemzetiség jogait, különösen a baranyai horvátok egyéni és kollektív érdekeit. Együttműködni azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, egyénekkel, akik (amelyek) támogatják a magyarországi horvátokat. Őrizni és fejleszteni a horvát lakosság nemzeti tudatát és identitását. Ápolni kulturális, történelmi és más hagyományait. Mozgósítani, ösztönözni a horvátokat nemzetiségi jogaik gyakorlására, anyanyelvük ápolására, kultúrájuk fejlesztésére. Részt venni a horvátok anyanyelvi oktatásának, közművelődésének szervezésében, támogatásában. Elősegíteni a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben a horvát nyelv használatára és egyenjogúságára való törekvést. Segíteni a hazai horvát nemzetiség tájékoztatására szolgáló tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió) tevékenységét, a horvát kiadványok megjelentetését. Együttműködni a célkitűzéseit támogató egyházakkal, felekezetekkel. Kapcsolatot tartani fenn az anyaországgal, annak magyarországi képviseleteivel, a más országokban kisebbségben élő horvátok szervezeteivel. Segíteni a hazai horvát kisebbségek intézményeit, szervezeteit, a horvát közösség tagjait. ... >>

Baranyai Orvosok Szociális Alapítvány

(oktatási)

7621 Pécs, Ferencesek utca 7.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Meskó Sarolta
Rászoruló baranyai orvosok és családtagok továbbá az orvosképzés anyagi támogatása ... >>

Baranyai Vesebeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Nyár utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Szekeresné dr. Bencze Gerda, titkár Szudyné Bauer Terézia
az akut és krónikus vesebeteg gyermekek kezelésének támogatása; a beteg gyeremekek és szüleik szakszerű felvilágosítása; a vesebetegségek kezelésével kapcsolatos oktatás és továbbkélpzés; a beteg gyermekek állapotának megfelelő szabadidős programok szervezése. ... >>

Bártfa Iskolafejlesztési Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

Pécs, Bártfa u. 5.
képviselő: Kelemen Sándorné ... >>

Bázis Szobrász Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Pál Zoltán
az alkotó közösség létrehozása, amely a tagok szakmai fejlődését célozza meg és érdekképviseletet biztosít számukra. A tagok alkotó tevékenységének támogatása érdekében közösség munkafeltételek létrehozása. A tagok munkásságának megismertetése itthon és külföldön. A tagok alkotó tevékenységét segítő szakmai információk összegyűjtése, pályázatokon történő terjesztése. A tagok művészeti tevékenységét biztosító anyagi bázis szélesítése, pályázatokon történő részvétellel. A tagok számára szakmai továbbképzéseken, szimpóziumokon, konferenciákon való részvétel biztosítása, továbbképzések, szakmai szimpóziumok, konferenciák szervezése, kiállítások rendezése, kiadványok szerkesztése. Oktatási tevékenység ellátása. Minden egyéb olyan tevékenység folytatása, amely szolgálja a tagok művészi fejlődését, munkalehetőségeik bővülését, szakmai céljaik megvalósulását. Kőszobrászat kutatása, ápolásainak, hagyományainak fejlesztése. Pécs város köztéri szobrászatának fejlesztése és arculatának gazdagítása. ... >>

Best of Besto Nonprofit Regionális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: Kálmán Lilla titkár, képviselő, Teppert Zsanett kuratórium elnöke, képviselő
Megfelelő információáramoltatás, ennek érdekében többnyelvű információs központok, mobilkönyvtár létrehozása. Információs kiadványok kiadása, terjesztése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kultúrális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Művelődési, közéleti események, művészeti programokszervezése. hagyományőrzés, hagyományőrző csoportok és programok támogatása. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségében vidék - és közösségfejlesztő programok szervezése. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés. nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. felnőttképzést folytató intézmény múködtetése. Kiemelkedő képes-ségek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése.Felnőttképzés. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése. Fogyasztóvédelem - fogyasztói védelem. Emberi és állampolgár jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvás érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segitésére irányuló szociokultúrális tervek/projektek/ szervezése. ... >>

Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

Pécs, Szabadság utca 35.
képviselő: elnök Szabó Lajos Róbert
Az alkoholbetegek intézeti intenzív terápiájának elősegítése. Az intézeti intenzív terápia pénzügyi feltételeinek megteremtése. A kialakított létesítmények folyamatos üzemeltetésének biztosítása és a továbbfejlesztések elősegítése. Az alapítvány dolgozói szakmai felkészítésének, továbbképzésének támogatása, megszervezése. Információk, tájékoztatók adása az alkoholbetegségről, illetve ennek leküzdéséről olyan szervezeteknek, illetőleg magánszemélyeknek, akik eziránt érdeklődnek. Az alkoholbetegek családtagjainak tájékoztatása a segítség módjáról. A prevencióban való aktív részvétel. Önkéntes segítők, gyülekezeti munkások képzése, továbbképzése, tanfolyamok szervezése (ezen tárgykörökben) a prevenciós munkák elvégzése érdekében. ... >>

Bezerédj - kastélyterápia Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

7626 Pécs, Király utca 58. I/9.
képviselő: kuratóriumi elnök Sándor Zoltán
a kábítószer-fogyasztásról való leszoktatás érdekében rehabilitációs, egészségmegőrző és betegségmegelőző tevékenység folytatása, a Bezerédj-Kastély felújítása, állagának megóvása. Otthont nyújtó ellátás biztosítása. ... >>

BIOKOM a Sportért és Tanulásért Alapítvány

(sport,oktatási)

7632 Pécs, Siklósi út 52.
képviselő: kuratóriumi elnök Rácz Henriett Tünde
az alapítónál dolgozók gyermekeinek tanulmányi- és sporttevékenységgel kapcsolatos anyagi támo-gatása. ... >>

BÓBITA Gyermeküdültetési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

7623 Pécs, Mártírok útja 42
képviselő: kuratóriumi elnök Sznyida András
Szociálisan rászorulók bármely okból hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli nevelésének, szabadidős elfoglaltságának, üdültetésének és táborozásának az elősegítése, illetve megszervezése. ... >>

Bogdán János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Gidáné Orsós Erzsébet
A roma alap- és középszintű oktatás hatékonyabbá tétele érdekében olyan kisegítő intézkedések lebonyolítása, amelyek segítik, kiegészítik, könyebbé teszik a Gandi Közalapítványi Gimnázium és Kollégiumban végzendő és végzett oktató, nevelő munkát. ... >>

Cifra Palota Alapítvány az ANK 2. számú Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: Kundár Tiborné, kuratórium elnöke Vrábel Miklósné, Lukács Józsefné
Az ANK. 2. számú óvodában folyó nevelőmunka színvonalának emelése, az óvodában elhelyezett gyermekek nevelésének, foglalkoztatásának támogatása, a gyermekek számára ingergazdag környezet megteremtése révén személyiségfejlődésük helyes irányú befolyásolása.
Ennek érdekében képesség-, mozgásfejlesztés és egyéb célt szolgáló eszközök beszerzése, továbbá olyan nevelési módszerek kidolgozásának és alkalmazásának támogatása, amely biztosítja a gyermekek alkotó és értékes emberré válást. ... >>

Civilcom Egyesület

(oktatási)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 16/1.
képviselő: elnök Marsalkó Richárd, elnökhelyettes Molnár Miklós
Civil társadalom erősítése, fejlesztése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, szakmai munkájuk eszközrendszerének bővítése. ... >>

Civilisztikai alapítvány a Magyar Jog Modernizálásáért és a Jogharmonizációért

(oktatási)

7622 Pécs, 48-as tér 1.
képviselő: kuratórium elnök dr. Berke Gyula, kuratórium helyettes elnöke és kuratórium titkára dr. Maczonkai Mihály
a JPTE Polgári Jogi Tanszékén folyó tudományos kutató- és oktató tevékenység, a továbbképzések és szakmai publikációk támogtása, a tárgyi feltéelek korszerűsítése, konfoerenciák rendezése. ... >>

Control Stúdió Filmegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Perczel M. utca 24. fszt./3.
képviselő: elnök Rumann Gábor
egy olyan filmes műhely megteremtése, amely a pécsi és Pécs környéki fiataloknak lehetőséget nyújt egyrészt film, illetve fotóművészeti alkotásaik elkészítéséhez, másrészt fórumot biztosít ezek bemutatására, megvitatására szakmai találkozók fesztiválok keretében. Fontosnak tartja a helyi televíziókkal, illetve a Pécsett működő Mozgókép Tanulmányi Központtal, városi filmszínházakkal való szoros együttműködést, mert ez jó lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, illetve lehetőséget adhat a bemutatkozásra. A helyben és a környékben működő művelődési házak, iskolák segítésével elérheti azokat a gyerekeket, akik érdeklődnek a filmek, valamint a filmkészítés iránt. Támogatni kívánja a különböző művészeti (irodalmi, zenei, képző-és színházművészeti) területen működő alkotók bemutatkozását. ... >>

Csengő Hang" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Tillai Aurélné Merácz Ágnes
A Testvérvárosok terei Általános Iskola énekkarának támogatása. ... >>

Cseperedő Alapítvány Pécs

(oktatási,szociális)

7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 63.
képviselő: kuratórium elnöke Tőkéné Gungl Anikó Ágnes, kuratóriumi alelnök Auguszt Mátyásné, kuratóriumi titkár Rumszauer Ilona
a pécsi, 13-as számú, Ajtósi Dürer utcai bölcsödébe járó gyermekek személyiségfejlesztése, szocializációjának elősegítése, nevelése, oktatása, képességfejlesztése, azaz a bölcsödei alkotó tevékenységhez anyagi és eszköztámogatás. A hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek és családjuk segítése, a családi szocializáció erősítése érdekében játszóházak, szabadidős tevékenységek mentálhigiénés programok szervezése és lebonyolítása. A hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, komplex programok, fejlesztő tevékenységek szervezése és lebonyolítása. ... >>

Csoda Bölcsőde Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

7632 Pécs, Nagy Imre utca 59.
képviselő: kuratórium elnök Várnagy Szilvia, kuratórium titikár Szakál Tiborné
az Apáczai Nevezési és Általános Művelődési Központ Bölcsődéjében nevelkedő gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését biztosító, személyi és tárgyi feltételrendszer javítása. Az intézmény egység szakszerűbb, hatékonyabb működésének támogatása, a gondozott kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. A Bölcsődébe felvett sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának biztosítása, támogatása, ennek érdekében a személyi és tárgyi környezet kialakítása és működtetése. ?Segíts nekem, hogy magam csinálhassam? nevelési program elindítása, Montessori pedagógia alkalmazásának támogatása a bölcsődében. A szülőkkel való együttműködés formáinak bővítése. A bölcsőde udvarának, játékainak fejlesztése, EU előírásoknak megfelelő megfeleltetése. Hazai vagy EU tagállamain belül rendezett, gondozással- neveléssel, bölcsődei élettel kapcsolatos konferenciákon, szakmai továbbképzéseken, tanulmány utakon való részvétel támogatása. ... >>

Csodák Pécsi Palotája Alapítvány

(oktatási)

7624 Pécs, Jakabhegyi utca 8/D.
képviselő: kuraórium elnök dr. Sánta Imre
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

CSOFÉM Sportegyesület

(sport,oktatási)

7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 45.
képviselő: elnök Pál Ferenc
magyarországon élő tehetséges sportolók, sport szimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, sportbarátság elmélyítése, az egészséges életmód népszerűsítése. Megteremteni és lehetőséget biztosítani a sportolni vágyók számára különböző sportágak művelésére. ... >>

CULT-Fusion Közhasznú Kulturális, Turisztikai és Oktatási Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 140.
képviselő: alelnök Koch Ivett, elnök Édelmann Józsefné, titkár Koncz Balázs
A magyar kulturális értékeink feltárása, művészeti ágak fúziójával növelni a kultúránk megbecsülését, értékét. Kulturális értékhez való általános hozzáférés javítása, hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkóztatása, természeti, épített és kulturális értékes megőrzése. Környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. ... >>

CULTURA OECONOMICA Alapítvány

(oktatási)

képviselő: a kuratórium elnökhelyettese Dr. Dobay Péter
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara kiemelkedő eredményeket elérő oktatói és hallgatói szakmai színvonalának fejlesztése, a gazdálkodó szervezetek számára korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése és továbbképzése. ... >>

Czigler Kosársuli Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7635 Pécs, Fakopácsköz 7.
képviselő: elnök Czigler László
Különböző fiatal korosztályok rendszeres sportolásának, testedzésének, versenyzésének elősegítése, szervezett keretek között történő biztosítása. Az egészséges életmódhoz való szoktatás, a nemesebb sportszellem széleskörű terjesztése, a tagok képzése, nevelése. Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés. A Pécsi és Baranya Megyei kosárlabda sportban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, és részvétel az egyes korosztályok versenyeztetésében. Utánpótlás nevelés elősegítése, a fiatal kosárlabdázni vágyó fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése. Pécs város kosárlabda-kultúrájának fejlesztése, hagyományok ápolása, bővítése, kosárlabdasport népszerűsítése. ... >>

De La Salle Szent János Egyház

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Dianna tér 6.
képviselő: alapító Angyal István, alapító Baranyai Tibor, alapító Dr. Góbiné Jankovics Rozália
Tanítása révén a tudatosság egyre magasabb szintjére való segítés anélkül, hogy a hit megélését kötelezően előírt rítusokkal tenné mechanikussá. Iskola, nevelési-oktatási intézmény létrehozása, amely az egyház szellemi közössége által megfogalmazott elvek szerint működik, és egymás kultúráját szem előtt tartva sokszínű emberi világot elfogad. Tanítványok oktatása, ennek érdekében építi ki szervezetét, alakítja ki intézményrendszerét. ... >>

Deák-Diák Közhasznú Kulturális és Oktatási Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Tompa Mihály utca 53.
képviselő: elnök Jurisics Judit
Környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola megismertetése, tevékenységeinek bemutatása. Tehetséggondozás, versenyeztetés, versenyszervezés; hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése, tanulmányutak pénzügyi támogatása; hasonló profilú intézményekkel kapcsolattartás, módszerek, eljárások, tapasztalatok cseréje. Szabadidősport szakmai és anyagi támogatása; versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása a feltételek megteremtésével; sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése; sportolási lehetőségek biztosítása a tanulók részére. ... >>

Dél-dunántúli rákbetegek gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rét utca 2. (Pécsi Diagnosztikai Központ)
képviselő: kuratórium elnök dr. Mangel László
az onkológiai betegellátást szolgáló technikai, tárgyi feltételek javítása, korszerűsítése. A rákbetegekkel foglalkozó orvosi és nem orvosi végzettségű dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének, tudományos, oktató, gyógyító, gyakorlati és elméleti munkájának támogatása. ... >>

Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Tóth Klára
Dunántúlon, kiemelten Dél-Dunántúlon összefogni, szervezni, segíteni csak a tagszervezetek tekintetében koordinálni a természetbarát szövetségek együttműködését, elősegíteni a természetbarát mozgalom fejlődését; természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése; egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése. A természet és a környezet védő szemlélet kialakítása különös tekintettel Baranya-Somogy-Tolna megye, Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékeire. Országos és Regionális pályázatokon való részvétellel biztosítani a tevékenységi körben megfogalmazottak végrehajtásának segítését, az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. Felkelteni a természetjárás iránti figyelmet, igényt, növelni a természetjárásba bekapcsolódottak számát, ösztönözni a természetjárás rendszeres gyakorlását. Kezdeményezni és szervezni a természetjáró szervezetek létrejöttét, elősegíteni és összehangolni azok tevékenységét. Kialakítani a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezményeinek rendszerét, szorgalmazni a tagszervezetei részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél. Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását egészséges életvitelét, egészségmegőrzését. Szakmailag támogatni, illetve kezdeményezni túrák és táborok szervezését. Szervezni, rendezni a természetjáró programokat. Közreműködni a természetjárás során bajbajutottak mentésében. Ellátni a természetjárók társadalmi érdekképviseletét. Szervezni, biztosítani a természetjárás szakmai fejlesztését. Ellátni a túravezető és természetjáró tájékozódási versenybíró képzést, természetjárás más szakágainak szakképzéseit. Gondozni, fejleszteni a jelzett túristaút- hálózatot, forrásokat, kulcsosházakat, túristapihenőket, kilátóhelyeket, természetjáró létesítményeket. Propagálni, népszerűsíteni a természetjárás céljait, lehetőségeit. Támogatni a természet és környezetvédelem, állatvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, terjeszteni, segíteni az ökológiai gondolkodást. Kapcsolatot kialakítani hazai, külföldi, nemzetközi természetbarát, természetvédelmi szervezetekkel. Közreműködni a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, pályázatokon keresztül és más módon anyagi feltételeket biztosítani. Résztvenni a természetjárással kapcsolatos térképek, kiadványok írásában, szerkesztésében, terjesztésében, ezek értékesítésében, felszerelési tárgyak készítésében, értékesítésében. Elősegíteni a természetjárás regionális fejlesztését. ... >>

Dél-Duntántúli Modell- és Hostess Egyesület

(oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Hargita utca 6.
képviselő: elnök Menyhárt László
Magyarországon "top" modellek, hostessek felkutatása, ezen pálya iránt érdeklődők támogatása. Ennek érdekében rendezvények, képzések, versenyek szervezése. ... >>

DÉLI FÉNY Epilepsziával Élők Dél-dunántúli Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

7629 Pécs, Frankel Leó utca 4.
képviselő: elnök Hrubi Józsefné
A társadalmi szervezet célja: Az epilepsziával mint betegséggel annak gyógyításával kapcsolatos ismeretterjesztés mind az epilepsziások mind az egészséges személyek között. Felvilágosítás, oktatás kapcsolatfelvétel- és tartás oktató- és egészségügyi intézményekkel, mely által egyfelől kiküszöbölhető, csökkenthető lesz az epilepsziásokkal szemben mutatkozó társadalmi előítélet és diszkrimináció, másfelől aktív segítség várható el az egészségesek részéről. Kölcsönös segítségnyújtás egymás segítő támogatása. Tanácsadás, iránymutatás az élet fontos területein, mint pl. munkavállalás, pályaválasztás stb. Távlati célként személyre szóló jogi tanácsadás. Az epilepsziásokat megillető szociális juttatások és érdekérvényesítési lehetőségek körének megismertetése, érdekvédelmi fórumok szervezése, érdekvédelmi újság terjesztése. Az epilepsziások gyógyíttatásának elősegítése támogatások felkutatásával. Közös szabadidős programok, klubösszejövetelek, kirándulások, stb. szervezése és finanszirozása. szülők ill. családtagokból álló támogató hálózat kiépítése. Kapcsolattartás az ország területén hasonló céllal működő egyesületekkel szervezetekkel. Kapcsolattartás egyéb betegek csoportjaival (pl. cukorbetegek egyesületei, stb.) ... >>

DENT-UNIO Alapítvány

(oktatási)

7630 Pécs, Koksz utca 102/1.
képviselő: kurtaóriumi elnök Keszler János
a fogtechnikus tanulók számára előadások, tanfolyamok, képzések szervezése, támogatása a gyakorlati és elméleti oktatás terén. Tanulócsere program szervezése, lebonyolítása, támogatása. Tanulók támogatása a programokban való eredményes részvételért. Más személyekkel együttműködés kialakítása a fogtechnikus tanulók jobb gyakorlati képzéséért. Új gyakorlati képzési technikák kidolgozása, terjesztése, tanulókkal történő megismertetése. Továbbképző, ráképző, tanfolyamok szervezése, támogatása fogtechnikusok számára. A szakoktatók képzésének támogatása. Elméleti és gyakorlati mestervizsgák támogatása. Elméleti és gyakorlati képzések összehangolása és támogatása. ... >>

Derűs Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 3.
képviselő: a kuratórium titkára Bellai Tünde, kuratóriumi elnök Köntös Gyula
A gyermeket váró és a három év alatti, illetve iskolás kor előtti gyermeket nevelő család, és a kisgyermekeket gondozó, nevelő intézmények hatékonyabb működésének támogatása, a kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. ... >>

Diabétesz Baráti Társaság

(egészségügyi,oktatási)

7633 Pécs, Esztergár L. utca 7/ b. V//3.
képviselő: képviselő Benczes Dénesné
A cukorbetegségben szenvedők összefogása, további életvitelük segítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés. ... >>

Diákközéletért Alapítvány

(oktatási)

7630 Pécs, Rezgő utca 13.
képviselő: elnök dr. Jásper András
támogatás nyújtása a diákok közéletben való részvételének elősegítésére. ... >>

Didactica Magna Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7626 Pécs, Váradi Antal utca 4.
képviselő: képviselő Kozmáné Pál Ildikó kurátor
a Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató Központ működési feltételeinek javítása, a nevelést, oktatást segítő eszközök, taneszközök, valamint egyéb oktatásban részvételt segítő, fejlesztő tárgyi eszközök beszerzése, valamint az iskolai könyvtár fejlesztése; magas szintű és eredméyes nyelvi és szakmai képzés elérése; nehéz anyagi helyzetben lévő hátrányos, vagy veszélyeztetett tanulók segítése. A Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató Központ fenntartói szerepének átvétele, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működtetésének biztosítása, az iskola személyi és dologi kiadásainak fedezése. ... >>

Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely (DREAM)

(egészségügyi,oktatási)

7633 Pécs, Endresz Gy. u. 1/B.
képviselő: elnök Dr. Árkovits Amaryl Eszter
Rövid dinamikus pszichoterápiát folytató pszichoterapeuták tömörítése, érdekeik és szakmai igényeik védelme és képviselete. A módszerspecifikus dinamikus rövidterápia professzionális tartalmának, diszciplináris kereteinek, elméleti hátterének, klinikai alkalmazásának és indikációs területének a meghatározása. Szakemberképzés minőségi kritériumainak kidolgozása. Nyilvános képzési rendszer, képzési rend, áttekinthető képzési szintek és a minősítés menetének kialakítása. Szakemberek képzése és továbbképzése. Tudományos rendezvények szervezése, tudományos tevékenység, kutatás. Dinamikus rövidterápia módszertani és technikai fejlődésének elősegítése. A szakterület rangjának képviselete a társszakmák és a szélesebb közvélemény előtt. ... >>

Dinnyeberkiért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Mandula utca 9.
képviselő: elnök Zinhóber András
Dinnyeberki község közterületeinek és faluképének javítása, az infrastruktúra fejlesztése; a település és annak környezetének természet és környezetvédelmi célú folyamatos monitorozása és ehhez kapcsolódó tevékenységek végzése; a település közbiztonságának és közrendjének javítása; a lakosok szociális helyzetének folyamatos figyelése és szükség esetén szociális tevékenység végzése, különös tekintettel a faluban élő magas arányú etnikai kisebbségre; a fiatalkorú lakosság oktatása, kulturális nevelése, pályakezdési esélyeinek növelése; kulturális és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; együttműködés a helyi önkormányzattal, illetve annak segítése, támogatása a falut és lakosságot érintő és az alapítvány céljával összeegyeztethető tevékenységekben; munkalehetőségek teremtése a helyi lakosság számára; ... >>

Dr. Lajos László Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
képviselő: Dr. Drozgyik István
A tudományos és kutató munka valamint a továbbképzések támogatása a betegség megelőző és gyógyító eljárások fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal