Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 445
8. oldal

Pécsi Turisták Baráti Klubja

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7631 Pécs, Kemény Zs. u. utca 117/b.
képviselő: elnök Kovács Tibor
a szabaidő kulturált eltöltésének jobb lehetősége, az emberi kikapcsolódásnak és a szellemi, fizikai regenerálódásnak a megteremtése, kulturális csereprogram irányításának és támogatásának biztosítása, valamint csoportos természetjárás, kirándulás és természetvédelmi programok szervezése. A Pécsi Barátság Klub folyamatos tevékenységének biztosítása kulturális és oktatási eszközökkel. A klubtagoknak nyújtott információ segítségével a programok ismeretségének növelése, toborzása és az aktív közösség fenntartása, rendszeres találkozók biztosítása. ... >>

Pécsi Tűzoltók Egyesülete

(tűzoltó,sport,kulturális,érdekképviselet)

7627 Pécs, Engel János utca 1.
képviselő: elnök Kordé Norbert
Az egyesületi tagok sport-szabadidő, művelődési, kulturális tárgyú igyéneinek kiszolgálása, szociális helyzetének erősítése, segélyezése;
jogi segítségnyújtás biztosítása. A tagok tanulásának, továbbtanulásának, üdülésének, gyógyüdülésének, rekreációjának, gyógykezelésének és rehabilitációjának támogatása. Családalapítás, -bővítés, anyagi terheinek könnyítése, hozzájárulás az elhunyt tagok méltó eltemettetéséhez, ill. elbúcsúztatásához, emlékük megőrzéséhez.
A tagok munkakörülményeinek javítása, munka- és balesetvédelmének hatékonyabbá tétele. A tűzvédelmi és az eszközök hatékonyabb felhasználására vonatkozó szakismeretének rendszeres bővítése és elmélyítése. Testvérvárosi szakmai kapcsolatok kialakítása és fenntartása; kapcsolatfelvétel és -tartás más országok, megyék hasonló jellegű szervezeteivel, valamint a tapasztalatok hasznosításának elősegítése érdekében a tűzvédelemmel kapcsolatban álló egyéb szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel. Szakmai eredmények közreadása. Tűzoltó hagyományok ápolása. Évente ünnepség keretében történő megemlékezés a tűzoltók védőszentjéről, Szent Flóriánról; tűzvédelmi emlékek, a tűzoltás és a tűzoltóság történetének kutatása, gyűjtése. ... >>

Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Nácsa János
közreműködés Pécs szépítésének és értékeinek védelmében. Ennek érdekében a város polgárainak hazájuk és lakóhelyük iránt érzett szeretetének ápolása, érdeklődésük felkeltése, cselekvésre késztetése, és tevékenységük szervezése; közreműködés Pécs történelmi, építészeti, műemléki, régészeti és természeti érdekeinek felkutatásában, részvétel ezek megőrzésében, gyarapításában és szebbé formálásában. ... >>

Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 42.
képviselő: elnök Dr. Szalai Anikó
Pécsett élő vonósok hangszeres összefogása. Amatőr zenélés népszerűsítése, amatőr zenészek felkarolása középiskolás kortól ennek keretében szoros együttműködés alapfokú művészetoktatási intézményekkel amatőr zenészek megtartása céljából. Hangszerek beszerzése, kölcsönzése amatőr zenészeknek. Komolyzenei koncertek szervezése, lebonyolítása, egyesület tagjai, meghívott művészek részvételével. Zenei készségfejlesztő rendezvények, táborok szervezése, lebonyolítása. Komolyzene propagálása, megismertetése. Oktató célú ismeretterjesztő és különleges hangversenyek gyermekeknek, fiataloknak, időseknek, valamint szellemi és testi fogyatékkal élőknek közintézményekben. Oktató programok, bemutató órák szervezése. Zenei témájú előadássorozatok szervezése vendégelőadók meghívásával, közreműködésével. ... >>

Pécsi Zeneszív Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Hársfa u. 25.
képviselő: elnök Balásy Szabolcs
Zenei tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, közösségi alkalmak megteremtése, tehetséges fiatalok támogatása, egyéni és közös éneklés fejlesztése, hazai és nemzetközi kulturális programokon való részvétel, kapcsolatok építése kultúraközvetítésen keresztül. ... >>

Pécsi Zománcműhely Egyesület

(oktatási,kulturális)

7631 Pécs, Mátyás Flórián tér 1.
képviselő: elnök Szakonyi Zsuzsanna
új zománcművészeti alkotások létrehozása; zománcművészeti alkotások az egyesület tagjain túl mások számára történő széleskörű bemutatása, népszerűsítése; zománcművészet műfaji önállóságának és fejlődésének elősegítése; zománcművészet szakmai érdekképviselete különböző fórumok előtt; zománcművészet oktatásában való részvétel, oktatás elősegítése különböző szinteken. ... >>

Pécsi-Somogyi Reménység Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7691 Pécs-Somogy, Csap utca 33.
képviselő: kuratóriumi elnök Feik Ottó
a Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet működési feltételeinek és keresztyén missziós programjának támogatása. Ezen belül a Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet működésének fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra felújításának és fejlesztésének támogatása. Ezen túl egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, nevelés és oktatási tevékenység, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység és hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének megteremtése, határon túli magyarok kulturális vallási, szociális tevékenységének támogatása. ... >>

Pécsújhegyi Környezet- és Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7630 Pécs, Feketerigó utca 6.
képviselő: elnök Krizsánovics Károly
Pécsújhegy természeti és társadalmi környezetének megóvása, fejlesztése, érdekvédelme, érdekképviselete. Együttműködés más szervezetekkel; nemzetiségek, kultúrák támogatása; fiatalok kulturális, művelődési, oktatási és sportfeltételeinek javítása. Kispályás labdarúgó csapat utazásának, nevezésének támogatása, pálya karbantartása, füvesítése, kialakítása. Támogatók felkutatása; közösségi tevékenység segítése; térségi turizmus segítése; egyházakkal való kapcsolattartás; rendezvényszervezés. ... >>

Pécsújhegyi Polgári Nyugdíjas Klub

(kulturális)

7630 Pécs, Bor utca 2.
képviselő: elnök Gerecht József ... >>

Perspektíva Ötvös- és Összművészeti Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: Béres Tamás Márton elnök ... >>

Peter Rosegger Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Anna utca 39.
képviselő: elnök Dr. Trábert Attila
a magyarországi németség identitásának megőrzése, ennek feltételei megteremtésében való közreműködés. A magyarországi németség történelmi, gazdasági, nyelvi és kulturális közösségének összetartása és fejlesztése. A német és a magyar nép barátságának elmélyítése. A fenti céloknak megfelelően a tagok egyetemi és főiskolai tanulmányainak segítése, diákszállások támogatása, szervezése. Együttműködés hasonló célkitűzésű más nemzetiségű egyesülettel. Véleménynyilvánítás hazai és nemzetközi fórumokon a jogállamiság védelme, a kisebbségi kérdések európai rendezése ügyében. ... >>

Petőfi Sándor Horgász Egyesület Kozármisleny

(sport,természetvédelem,kulturális)

7630 Pécs, Barázda utca 32.
képviselő: elnök Németh István
az együttműködésből származó előnyök kihasználása, egymás kölcsönös támogatása, tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a közgyűlés által elfogadott horgászrend szerint, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, halfogó versenyek rendezése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat tisztaságának megőrzése, az egyesület hagyományainak ápolása, kezelésében lévő vizen horgászcélú halnevelés, kedvezményes halbeszerzés, a horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása. ... >>

PICINY KEZEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Papnövelde u.18-20.
képviselő: Kóta Judit elnök
óvodáskorú, hátrányos helyzetű gyermekek gondozását szolgáló intézmény létesítése, meglévő ilyen intézmény támogatása. ... >>

Pillér Egyesület

(sport,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 9.
képviselő: elnök Erdélyi Imre
részvétel az ifjúsági közéletben, közéleti előadások szervezése. Sportrendezvények lebonyolítása, kulturális rendezvények szervezése. ... >>

PIRUGA Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

7624 Pécs, Szegfű u. 7.
képviselő: Ludányi-Horváth Attila kur. elnök
Rehabilitációs, regenerálódást segítő és lehetőséget biztosító, a kultúra és ökokultúra a természetgyógyászat és egészséges táplálkozás és a természet alkotta lehetőségek kihasználásának biztosítása, a hagyományok tovább ápolása, valamint a természet megismertetése és népszerűsítése a sport és a mozgáskultúra segítségével a mindennapi mozgás szükségességének kihasználásával ... >>

Plussz-Kincskeresők Tehetségkutató, Fejlesztő és Gondozó Gyermek-Ifjúsági-Család Érdekvédelmi Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7632 Pécs, Szántó Tibor utca 11. fdsz./1.
képviselő: kuratórium elnök Molnárné Árvai Mónika Katalin, kuratóriumi tag Jenovai Zsolt
hátrányos szociális helyzetű, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése. Kapcsolatfelvétel oktatási, kulturális, sport intézményekkel, kiemelkedően tehetséges gyermekek, fiatalok felkutatása, képzése, hosszú távon gondozása. Kulturális, oktatási program szervezése. Oktatás, képességfejlesztő tanfolyamok szervezése, támogatása. Kulturális érdeklődés fejlesztése. Szociális, kulturális, társadalmi fejlődési problémák kezelése. Család és közösségi hagyományőrzés. Mentálisan, egészségileg sérült gyermekek és azok családjának érdekvédelme, segítségükre természetben, anyagi jellegű segítségnyújtás, ennek megszervezése. Drogprevenciós előadások, rendezvények szervezése. Médiatár felállítása. Szemléletváltozás előmozdítása, személyiség fejlesztés. Diákmunka lehetőség felkutatása, felmérése, közvetítése. Érdekvédelmi feladatok. Ifjúsági jogsegélyszolgálat segítése. Ifjúság egészséges életmódszemlélet kialakításának elősegítése. Kulturális, port táborok szervezése. Intézmények, sport, kulturális, szabadidős tevékenységeinek elősegítése. ... >>

Polgári Fórum Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök dr. Révész Mária
közéleti kulturális fórumok, rendezvények szervezése, emberi, állampolgári jogok védelme, magyarság történelmi, kulturális, természeti, környezeti értékeinek védelme, karitatív tevékenység szervezése és támogatása, kapcsolattartás hasonló célú szervezetekkel, polgári körök munkájának segítése, összefogása, tájékoztatásuk, javaslatok megfogalmazása, véleménynyilvánítás önkormányzati és közéleti kérdésekben. ... >>

Polgári Kör Baranyáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

7625 Pécs, György utca 6.
képviselő: alelnök Farkas Zoltán, alelnök Püski Mátyás, elnök dr. Kurucsai Csaba, titkár Ács Gyula
A települési és térségi érdekek megjelenítésére kész közösség létrehozása; a magyar vidék és a gazdatársadalom képviselete; a megye gazdasági, kulturális felemelkedését szolgáló szerveződések közötti kapcsolat, együttműködés előmozdítása; a polgárok közéleti aktivitásának növelése, az önkormányzati testületek működésének szakmai segítése. ... >>

Polgári Kör Pécs

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 14-16.
képviselő: Hoffbauer József
Pécs város gazdasági, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, környezetvédelmi, városképi, infrastrukturális, idegenforgalmi fejlődését, az e területen dolgozó meghatározó személyiségek a városfejlesztésbe történő összehangolt bevonásával elősegítse, hozzájárulva Pécs város gyarapodásához. Pécsi Önkormányzat működésének hatékonyabbá tétele. ... >>

Pollack Mihály Műszaki Kar Vegyipari Gépészeti Alapítvány

(kulturális)

Pécs, Boszorkány u. 2.
képviselő: Dr. Orbán Ferenc kuratóriumi elnök ... >>

Pollack Persely Alapítvány

(kulturális)

7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
képviselő: Németh Pál
Szociális támogatás biztosítása, a kari tudományos tevékenység, kulturális programok és a diákiroda működésének támogatása. ... >>

Potenton Alapítvány

(kulturális)

Pécs, Szigeti u. 12. (POTE)
képviselő: Lakner Tamás ... >>

Premium Hungaricum Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

7622 Pécs, Nagy Lajos kir. utca 9.
képviselő: Kádár Imre
Összefogni a Kárpát Medence mindazon kis- és középméretű élelmiszeripari és kapcsolódó vállakozásait, amelyek egyedülálló minőséget állítanak elő, és amelyek fennmaradása pótolhatatlanul hozzájárul az egyetemes emberiség gasztronómiai és kulturális örökségéhez. Kiemelt cél az egészséges életmód támogatása. ... >>

PRO 500-as Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Rét utca 41-43.
képviselő: kuratórium elnöke Papp Károlyné
nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Tanárok és tanulók tanórán kívüli kiemelkedő tevékenységének jutalmazása. Az iskola szociálisan rászoruló tanulóinak támogatása. ... >>

PRO LUDOVICO Alapítvány

(kulturális)

Pécs, Jakabhegyi u. 8/D.
képviselő: Páva Péter ... >>

Pro Musica Leöwey Kórusalapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: Dr. Sárkányné Lengyel Mária
a Pécsi Leöwey Klára Gimnázium kórusainak támogatása ... >>

PROTEX AUTÓSPORT Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7622 Pécs, Zsinkó utca 14.
képviselő: elnök Szaklajda József
a magyar sport hagyományos szervezeti alapegységeként az egyesület tagjai, pártoló tagok részére autósport tevékenység biztosítása, támogatása, versenyszervezés, továbbá közös érdekvédelem. Az egyesületi tagok versenyeztetése, szponzorok szervezése, utánpótlás nevelése. A versenyeztetés céljára gépjármű kölcsönzése, tárolása. Az egyesület működése révén sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése, közösségi élet előmozdítása, sportegyesület hagyományainak ápolása. ... >>

Rákóczi Cserkész Alapítvány, Idegen elnevezés: Rákóczi Boy Scout Foundation

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7630 Pécs, Engel József utca 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Bengernoné Vadkerti Edit
A cserkészet általános céljának megfelelően a gyermeket és fiatalok nevelése és oktatása, a személyiség fejlődésének irányításával jellemes emberré, azaz emberebb emberré, magyarabb magyarrá nevelése a közösségben, valláserkölcsi alapon.
A magyar nemzet kulturális örökségének megóvása, történelmi hagyományainak ápolása, közösségi művelődési szolgáltatás, az iskolarendszeren kívüli oktatás.
A környezet tudatos magatartásra nevelés.
A fiatalok egészséges életre való nevelése, elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása, és az ifjúság mozgáskultúrájának fejlesztése. ... >>

Reflektor Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7626 Pécs, Ferencesek utca 9
képviselő: elnök Zsiga István
Az ifjúság mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sok irányú fejlesztése, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér- és formaérzékük fejlesztése, gazdagítása. ... >>

Retextil Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

7634 Pécs, Nagydeindoli utca 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Sleiner Tamás
A Retextil- humán és ökológiai recycling programot ismertté és elérhetővé tenni az alább meghatározott célcsoportok- illetve ezeknek hazai és nemzetközi szervezetei, intézményei számára. Az anyagi feltételek biztosítása a RETEXTIL módszeren alapuló fejlesztő tevékenységek folytatásához, a módszer oktatásához és a "Szövet-Kezek" nonprofit vállalkozások, közösségi műhelyek beindításához: különös tekintettel a szükséges eszközök és felszerelések megvásárlásának támogatására és a képzések finanszírozására. Pályáztató és adományozó szervezetként az Alapítvány célja a forrásteremtés és a források rendelkezésre bocsátása a célcsoportok, szervezetek számára, Small Grants és alapítványi támogatások formájában. A Retextil know-how-ra irányuló kutatásfejlesztés magas színvonalú megvalósítása és a RETEXTIL program széleskörű társadalmi és szakmai elismertetése. A RETEXTIL termékek és iparművészeti alkotások létrehozása, számukra védett piac és saját értékesítési hálózat kialakítása. ... >>

RÍMEK ÉS RITMUSOK MECSEKALJÁRÓL ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

7632 Pécs, Maléter Pál utca 84.
képviselő: elnök Máté Attila
Az Európai Uniós ismeretek terjesztése, zenei kulturális versenyek szervezése, hangversenyek, koncertek, zenei kulturális rendezvények, fesztiválok szervezése és támogatása, ifjúsági táborok, rendezvények szervezése. ... >>

Roisz Alapítvány

(kulturális)

7635 Pécs, Csortos Gy. utca 16/B.
képviselő: képviselő Nagy Ferencné
fiatal képzőművészek és a soproni Roisz stúdió működésének támogatása. ... >>

ROMA Produkciós Iroda Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke Horváth Éva
A kisebbségi kultúra ápolása, továbbá a Roma Produkciós Iroda Nézői Klub megteremtésével széles körben megismertetni és népszerűsíteni a kisebbségi kultúra hagyományainak ápolását, televiziós műsorok, valamint tehetséges roma emberek támogatása mellett a filmkészítés területén is olyan maradandó eseményt elérni, amely példaként szolgálhat az e területen tevékenykedő szakemberek, szervezetek számára. Oktatási szándékkal oktatási programokat és segédanyagokat létrehozni, hogy javítsa az országban élő kisebbségek esélyegyenlőségét. MIndemellett az önálló nemzetiségi televiziózás alapjainak megteremtése, működtetése, megvalósítása Magyarországon és külföldön egyaránt. ... >>

ROMIPRO (Romák Magyarországi Integrációs Programja) Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, Komlói út 102.
képviselő: elnök János Attila, elnökhelyettes Benkő Béla, elnökhelyettes Sóki Judit Erika
Dél-Dunántúlon élő roma társadalom felmérése, rendszerezése, hátrányos helyzetű családok, roma családok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, lakáshoz juttatása, munkába állásuk, vállalkozóvá válásuk segítése szakmatanítással, oktatással, információs segítő iroda kialakításával. Segítő diszpécser-szolgálat felállítása, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a napi problémák, lakhatási, munkahelyi, oktatási, egészségügyi gondok megoldásában. Egészségügyi prevenció és megelőzés. Lelkigondozás, vallási kultúra megismertetése, bibliai ismeretek oktatása. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítása, iskoláztatásban, oktatásban való segítése. Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok tehetségkutatása, zenei, művészeti nevelésének segítése, oktatása. Szakmával, végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű emberek részére szakmai képzés, oktatás, továbbképzés szervezése. Informatikai, ismeretterjesztő, tájékoztató kiadványos szerkesztése, terjesztése. Szellemi műhely létrehozása, a roma integráció kérdésének bemutatása, kutatása, oktatása, tárgyalása érdekében. Roma kultúra, cigányság, nem cigányság körében történő népszerűsítése. ... >>

"SÁGVÁRI" Egyedülállók Egyesülete Pécs

(kulturális,egyéb)

7633 Pécs, Hajnóczi J. utca 41.
képviselő: vezető Fejes József
kulturális, szociális ... >>

SCHOLA CANTORUM SOPIANENSIS Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Mária utca 21.
képviselő: elnök Gerencsér Miklós, elnökségi tag Fenyvesi Eszter, elnökségi tag Kaszás Beáta, elnökségi tag Kovács Gábor, elnökségi tag Simon Krisztina
Rohamosan kommercializálódó korunkban az igazi értékek felkutatása, felmutatása - legyenek azok régiek vagy újak -, bemutatása és terjesztése hangversenyeken, fesztiválokon, hazai és külföldi versenyeken, hanghordozókon és kiadványokban. Totálisan uniformizálódó világunkban ? melyet ma finomabban globalizációnak neveznek ? az európai zeneművészet ? közelebbről kórusművészet ? olyan kincseinek propagálása, melyeknek sok esetben több évszázados agyonhallgatása a hálátlan utókor lelkén szárad, napjainkban történő negligálása pedig a mai interpretátorok felelőssége. A mai magyar kóruszene ? melynek európai rangja kiemelkedő ? ápolása, hazai és külhoni propagálása. ... >>

Schulzentrum Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

7624 Pécs, Tiborc u. 28/1
képviselő: Bérczy Gabriella alelnök, Szűts Tibor elnök ... >>

Sétatér Alapítvány

(kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 18 fszt/1
képviselő: elnök dr. Vadas Gyula, tag Bédi Gábor
folyóirat kaidásának támogatása, a polgári kultura fejlődésének elősegítése érdekében irodalmi művek megjelentetése, egyéb művek kiállítása, rendezvények szervezése ... >>

Shinbukan Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

7636 Pécs, Málomi út 3.
képviselő: elnök Kutni Balázs
a Goju-ryu karatke és a Jikishin-Kage-Ryu kenjutsu gyakorlása, továbbá a gyakorláshoz szükséges, és az ahhoz kapcsolódó, illetőleg az azokat könnyítő feltételek biztosítása. ... >>

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Perczel M. utca 15
képviselő: kuratóriumi elnök Keresztes László
A Simonyi Károly Szakképzőiskola és Szakiskola kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkát végző dolgozóinak jutalmazása. Kiemelkedő tanulmányi és kulturális tevékenységet folytató tanulók, vagy tanulói csoportok támogatása, jutalmazása. Szakmai, tanulmányi versenyekre rendszeresen felkészítő, a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményeket elérő tanárok munkájánakelismerése. A nyugdíjba vonuló kollégák méltó búcsúztatása emlékplakett és pénzjutalom (ajándék) átadásával. Az oktatásiintézmény kitűzött céljainak megvalósulását elősegítő, támogató szervezetek, vállalkozások vezetőinek - tevékenységükért "Simonyi" emlékérem átadása. A nyelvtanulás, a rendszeres testmozgás, az egészséges életmódra nevelés ösztönzése, támogatása. Az EU-s pályázati lehetőségeket kihasználni akaró és tudó diákok és tanárok támogatása és segítsége. Az iskola imázsának, arculatának a fejlesztési támogatása. ... >>

SOL (Hungary) Alapítvány

(kulturális)

7629 Pécs, Búzavirág u. 2.
képviselő: Deli Katalin ... >>

Somogy, Vasas, Hird Közösségéért Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, "C" utca 4.
képviselő: kuratórium elnök Szalainé Csery Claudia
sport, egészségvédő és szabadidős tevékenységek támogatása Somogy, Vasas, Hird településrészek területén. Ezen településrészeket érintően kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Településfejlesztési és közösségfejlesztési célok megvalósítása a kulturális, sport, rekreációs és szabadidős tevékenységek helyi lehetőségeinek bővítésével. Környezetvédelmi és természetvédelmi programok szervezése, diák- és sportolói csereprogramok lebonyolítása. A hátrányos helyzetűek, a nemzeti-és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, a gyermekek és az idősek szabadidős, sport- és kulturális tevékenységeinek elősegítése. Az épített és természeti környezet védelme, fenntartása, fejlesztése. ... >>

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7691 Pécs-Somogy, Mázsaház utca 2.
képviselő: elnök Kóta László
A magyar őshonos lófajták, a lovas sportok megismerése, megismertetése, lovasversenyeken való részvétel támogatása, lovas hagyományőrzés. A tagok számára lovas sportágak megismerése, gyakorlása, képzés, oktatás lehetőségének biztosítása, lovasverenyek szervezése. Az egyesület sportolói számára lehetővé teszi a hivatalos versenyeken történő részvételt, versenyzést és ennek érdekében a Magyar Lovasszövetség tagja kíván lenni, továbbá az egyesület lovagló utak kialakításával és lovas létesítmények biztosításával a lovasoktatás, versenyzés, lovasterápia és a lovas turizmus minél magasabb szintű megvalósulása. A lovasok, lótartók érdekeinek képviselete, a lótartás -ehhez kapcsolódóan- az állatvédelem, környezetvédelem tekintetében az európai uniós normák, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek betartásának elősegítése, segítségnyújtás a tagjai számára a lótartással, lovak egészségügyi ellátásával kapcsolatban. Hasonló célú egyesületekkel kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, ennek érdekében közös programok szervezése. ... >>

Sopianae Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Alkotmány utca 75. fdsz./7.
képviselő: elnök Schell József
A hagyományőrző játékok népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. Tagjai részére rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása és a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése.
Pécs Megyei Jogú Város (Sopianae) történelmi hagyománainak ápolása és népszerűsítése. A magyarság emberséges hagyományainak, ősi kultúrájának felelevenítése. Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása, a hasonló célok érdekében működő más társadalmi szervezetekkel és egyéb szerveződésekkel. ... >>

Sopianae Leo Club

(kulturális,szociális)

7623 Pécs, Mártírok útja 7.
képviselő: elnök Szaffenauer Judit
a fiatalok számára fórumot biztosít a közösséget érintő kérdések nyílt megvitatására, kikötve ugyanakkor, hogy a klub tagjai nem lehetnek szélsőséges politikai pártok és vallási szekták tagjai. Aktív tevékenységet fejt ki a közösség polgári, kulturális, szociális és morális jólétének előmozdítása érdekében, nemzetközi kapcsolatai révén a fiatalok közötti barátság, megértés előmozdítására törekszik. ... >>

Sosem Art Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Lovas Péter ... >>

Sport és Kultúra Egyesület

(sport,kulturális)

Pécs, Boszorkány u. 2.
képviselő: Lődör Jenő elnök ... >>

Szabad Színházakért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

7632 Pécs, Regina utca 2.
képviselő: képviselő Vincze János
új tartalmi és formai színházművészeti kezdeményezések támogatása. ... >>

Szabadszentkirály Környéki Gazdák Vadásztársasága

(sport,kulturális)

7623 Pécs, Kassa utca 17.
képviselő: elnök id. Kolat Sándor
tagjai részére szervezett módon, a magyar vadászati kultúra hagyományainak és értékeinek szem előtt tartásával, tartalmas és sokoldalú egyesületi élet keretében a legkedvezőbb költségek mellett sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal