Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 445
6. oldal

Noé Bárkája Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: alelnök Dr. Papp Nóra, alelnök Molnárné Lénárd Éva, elnök Bérces Viktória
az ökológiai egyensúly érdekében: a kihalófélben lévő növény és állatfajták védelme, hagyományos mezőgazdasági termelési és termesztési módszerek és kézműves mesterségek felkutatása, újjáélesztése és beillesztése a helyi termelés, feldolgozás, értékesítés, felhasználás folymatába. Fentiekkel együtt az ökológiai és ökonómia egyensúlyát megőrző területfejlesztés lehetőségeinek felkutatása, megvalósítása, mindezek elterjesztése érdekében oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szükség esetén saját kiadványok útján, kapcsoolattartás mindezen célok megvalósítása érdekében nemzetközi és hazai hasonló célú, jogi és természetes személyekkel. ... >>

Nosztalgiavasút 2010 Építészeti Értékek Védelme Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8.
képviselő: kuratórium elnök dr. Medvigy Mihály
Pécs mint Európa Kulturális Fővárosa projekthez fűződően, Pécset és Budapestet összekötő kulturális, építészeti, műemléki értékek védelme, az épületek újrahasznosítási koncepciójának kidolgozása, városrészek újragondolása, fiatal építészek és építészhallgatók továbbképzésének támogatása. ... >>

Nyitottság a Világra Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Tompa M. utca 20.
képviselő: kuratórium elnöke Kiss Edith, kuratóriumi titkár Kékesi Emma
Egész életen át tartó tanulás népszerűsítése, a belföldi és nemzetközi mobilitás népszerűsítése. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, együttműködés, közös projektek megvalósítása, emberi, kulturális értékek, ismeretek továbbítása. E témákban megjelenő pályázati lehetőségek felkutatása, terjesztése, egyének és más szervezetek bevonása, különösen az Európai Uniós tanulási, mobilitási és együttműködési lehetőségek terén. ... >>

Olimpici Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Rákóczi út 39/D.
képviselő: kuratórium elnöke Lukáts István, kuratóriumi titkár dr. Kulcsár Krisztián
A sportoló fiatalok támogatása, egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életmód kialakítása, a sporttal a drogmentes ifjúságért mozgalom támogatása, a tisztább környezet megteremtése, közösségi programok szervezésével társadalmi összefogás erősítése, a sport hagyományainak megőrzése, sportrendezvényeken való részvétel szervezése, az amatőr sportolási lehetőségek feltételei biztosításának elősegítése, a szabadidő egészséges, kulturált és aktív eltöltése. ... >>

ÓPERENCIA Regionális Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Littke József utca 20.
képviselő: Komjáthy Gabriella
Pécs város kulturális tevékenységét űző polgárainak bemutatkozási lehetőség biztosítása. Képzőművészeti, zene-, táncművészeti, színházművészeti produkciók, aktív műhelymunka megvalósulásához, a város íróinak, költőinek bemutatásához segítségnyújtás. Kapcsolatteremtés hasonló célkitűzéssel alakult társadalmi szervezetekkel, Pécs város érdeklődő, befogadó közönségével. Felnőtt- és egyéb oktatás; vizuális művészeti tevékenység. Előadó művészet. ... >>

Ormánsági Hagyományápoló Társaság

(kulturális)

7623 Pécs, Szabadság utca 35.
képviselő: elnök Dudás Istvánné, elnökhelyettes Erdélyi József, elnökségi tag Bóka András János, elnökségi tag Jelics Gizella, elnökségi tag Németh Tiborné, jegyző Somogyi Józsefné, pénztáros dr. Halász Tiborné, titkár Szakács Jószefné, titkárhelyettes Sándor Gyuláné
Kiss Géza szellemi örökségének feltárása, megőrzése, tudatosítása, és hasznosítása. ... >>

Orpheus Bordalnok Lovagrend

(kulturális)

7621 Pécs, Majorossy utca 4.
képviselő: elnök Kemenes László, titkár Kővári István
a művészi bordal megőrzése, népszerűsítése, ezzel is hozzájárulva a kulturált borfogyasztáshoz, a kulturális értékek fennmaradásához. A zenei kulturális örökség megőrzése. ... >>

Országos Szociális és Kulturális Érdekvédelmi Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

7624 Pécs, Vince utca 14.
képviselő: elnök Orsós Imréné, titkár Orsós Csaba
A nyugdíjasok és a cigányság öntevékenységének kibontakoztatásával a tagok életének kiegyensúlyozottabbá tétele. A nyugdíjas és a cigány kisebbségi réteg teljes körű érdekképviselete, érdekeinek közvetítése állami, önkormányzati és vállalati szektor irányába. ... >>

Önkéntesek az Önkéntesekért Egyesület

(oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Búza tér 6/b.
képviselő: elnök Dr. Farkas István
Az Európai Önkéntes Szolgálat (az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatóság által finanszírozott program, mely elősegíti a fiatalok inter-kulturális tanulását az által, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatal részt vegyen egy civil szervezet munkájában és a helyi közösség számára hasznos tevékenységet végezzen) népszerűsítése, a program minőségének javítása.
A visszatért ex-EVS önkéntesek civil szférától való eltávolodásának megelőzése, visszailleszkedésük elősegítése, tapasztalataik felhasználása, átadása.
Jelenleg Magyarországon lévő külföldi EVS-önkéntesek segítése, a magyar kultúra magyar fiatalokon keresztül való megismertetése.
Az egyesület szakmai potenciájának növelése.
A fiatalok társadalmi beilleszkedéséhez és közéleti részvételéhez aktív munkájával való hozzájárulás.
... >>

Páholy Irodalmi Egyesület

(kulturális)

7625 Pécs, Virág utca 3.
képviselő: elnök Dobosi László
Az irodalom iránti közös szeretet, s az ehhez kapcsolódó közös cselekvési vágy kielégítése, egymás segítése. Az irodalom terjesztése és ennek megfelelő fórum biztosítása. Irodalmi, kulturális folyóirat kiadása, honlap működtetése. Irodalmi felolvasóestek szervezése. Író-olvasó találkozók szervezése. A tagok publikálási lehetőségeinek segítése. A tagok szakmai színvonalának folyamatos növelése érdekében való közreműködés. Irodalmi műhely működtetése, irodalmi pályázatok kiírása. ... >>

PALLMARK Alapítvány

(kulturális)

Pécs, Radnics u. 9.
képviselő: Dr. Csethe Andrásné, Uhrik Dóra ... >>

Pannon Filharmónikusok Gyermán István Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Kossuth Lajos utca 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Szamosi Szabolcs György
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és annak kihelyezett tagozatain bármely hangszeren tanuló hallgatók körében a szimfonikus zenekari tevékenység szakmai szépségeinek népszerűsítése. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tagozata tanára Gyermán István Lisztdíjas hegedűművész emlékének méltóképp történő megőrzése és ápolása. A zenekari művészek továbbfejlődésének támogatása. ... >>

Pannon Kultúra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Toldi Miklós utca 7.
képviselő: kuratórium elnök Bokor Béla, kuratóriumi tag Apáti László Zoltánné, kuratóriumi titkár Mazzag Éva
a Dél- és Nyugat-Dunántúlon élő emberek művelődésének, tanulási, képességfejlesztési, tudományos, kutatási lehetőségeinek keresése és biztosítása, kulturális élet fellendítése. A régióban élők szociális helyzetének vizsgálata, a lehetőségek kutatása, módszerek kidolgozása, alkalmazása, a lakosság társadalmi esélyegyenlőségének javítása, segítése érdekében a hagyományok, közösségi értékek megőrzésének ápolása, 18 év alatti ? különösen a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint határon túli ? korosztály kulturális, képzési, elhelyezkedési lehetőségeinek kutatása, segítése. A Pannóniában található természeti, szellemi, tárgyi kultúra és örökség megóvása érdekében szükséges teendők hangsúlyozása, kutatása, a felmerülő kérdésekre, problémákra adandó választok, megoldások kidolgozása. Ezekhez a szakterületekhez értő emberek felkérése, megbízása, fórumok, konferenciák szervezése, szakvélemények készítése. Közreműködés a közösségfejlesztésben, közösségi művelődésben, lokális, térségi, regionális, nemzetközi kapcsolati rendszer kialakításában, fejlesztést szolgáló információk megismerésében, továbbításában, közreműködő szervezetek összehangolása, tevékenységük segítése. Alapítvány céljai között megjelölt tevékenységet is folytató szervezetekkel való együttműködés, szolgáltatások, támogatási rendszerek kidolgozása, pályázati lehetőségek közvetítése, kihasználása. ... >>

Pannon Zenebaráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Irgalmasok utca 8.
képviselő: elnök Pentz Mónika
A zenét szerető, hallgató, támogató civilek és muzsikusok összefogása annak érdekében, hogy közös rendezvényeken vegyenek részt, közös célokért tevékenykedjenek. A zene bemutatása, közkinccsé tétele, megszerettetése és tanítása. Elősegítése a neves magyar zenészek és zenekarok erkölcsi és anyagi megbecsülésének. Bemutatása annak, hogy a zene gyógyít, nevel, közösséget épít és erősít. ... >>

Pannónia Ifjúsági (Közhasznú) Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7635 Pécs, Csurgó köz 9.
képviselő: elnök Torma Dániel
az ifjúságot érintő információk összegyűjtése, rendszerezése ismertetése; a fiatalok munkaerőpiacon történő könnyebb eligazodásának elősegítése, pályájuk figyelemmel kísérése; Munkaerőpiaci lehetőségek feltárása és a lehetőségekről történő tájékoztatás; fiatalok továbbképzésének elősegítése; szakmai és társasági rendezvények szervezése; A fiatalok Európai Uniós integrációjának elősegítése; A fiatalok részére az Európai Unión belül és kívül kiírt pályázatokon való részvétel segítése, segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez; A különböző korcsoportok és generációk között fennálló ellentétek enyhítése, párbeszéd megteremtése, a kohézió erősítése; Ifjúsági táborok, közösségteremtő programok szervezése; Összmagyarság érdekeit szem előtt tartva, kapcsolatok kiépítése és ápolása külhoni magyar és nem magyar ifjúsági szervezetekkel; A fiatalok szakmai előre menetelét segítő tanulmány és ismeretterjesztő utak szervezése; Gyakornoki programok szervezése fiatalok részére az Európai Unión kívül és belül; Az államszervezet és állampolgárok közti távolság csökkentése, az állam és az Európai Unió működésének megismertetése a társadalommal; A hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek oktatása, nevelése céljából térítésmentes korrepetálás biztosítása; A közösségi élet fellendítése; Szabadidős-programok sporttevékenységek, kézműves programok, kirándulások, alkotómunkák: film, fotó, rajz; Fórumok) megszervezése és lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás; Roma és hátrányos helyzetű gyerekek oktatása, nevelése, a deviáns gyerekek és tinédzserek felkarolása, az óvodások és iskolások támogatása, tanulmányi előre menetelük elősegítése; A fiatalok továbbtanulásában való segítés, pályaválasztási tanácsadás által; Az AIDS, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése, szexuális felvilágosítás, prevenciós tevékenység előadások, és kortárs oktatás segítségével; Hátrányos helyzetű családok feltérképezése és részükre segítségnyújtás. ... >>

Passion of Dance ("A tánc szenvedélye") TáncSport Egyesület, Pécs

(sport,kulturális)

7622 Pécs, Légszeszgyár utca 18-20.
képviselő: szakmai vezető, alelnök Feledi Ildikó
Szerepvállalás az országos versenytánc életben és a pécsi tánckultúra ápolásában. ... >>

Patacs-Rácváros Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7634 Pécs, Pellérdi utca 56.
képviselő: elnök Lőrincz Miklós
Települési rész, önkormányzat kialakításában való részvétel, annak segítése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 55. § a) pontja alapján. Részvétel a településfejlesztési tevékenységben. Patacs és Rácváros közigazgatási területén a kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, népművészeti emlékek ápolása, művészeti és kulturális tevékenységek szervezése. Településrészek sporttevékenységének támogatása, szabadidős és hobbitevékenységek szervezése. Természeti és épített környezet védelme. Ismeretterjesztő tevékenység a lakosság részére. ... >>

Patacsi Művelődési Egyesület

(kulturális)

7634 Pécs-Patacs, Fő utca 20.
képviselő: elnök Kocsis József
a művelődési ház működtetése, fenntartása, lakosság összefogása, érdekképviselete. ... >>

Pavilon Kulturális és Zenész Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 40.
képviselő: alelnök Kerekesné Bogárdi Alíz, Takács Eszter Annamária elnök, titkár Kerekes Kornél ... >>

Pécs Emlékezete Alapítvány

(kulturális)

7625 Pécs, Hunyadi utca 19.
képviselő: elnökhelyettes dr. Stark András, kuratórium elnök Rábóczki Beáta
Azon mulasztás pótlása, hogy a térségből 1944-ben elhurcolt zsidók tragédiáját, emlékét szoborállítással őrizze meg. A kisebbségekkel agresszív intoleranciával fellépő szerveződésekkel szemben megjeleníteni-, és a szoborral nem csak emléket állítani-, és kifejezni, hogy az alapítvány tevők elítélik, és nem azonosulnak ezen szerveződésekkel, és az általuk képviselt eszmékkel. Összefogni mindazokkal a személyekkel, akik elítélik politikai hovatartozásuktól függetlenül a szélsőséges társadalmi jelenségeket. ... >>

Pécs és Térsége Közösségi Közlekedéséért Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Mária utca 6.
képviselő: elnök Gimesi Zoltán
Régiónkban a közösségi közlekedés történelmi emlékeinek megőrzése, felidézése, érdeklődők elé tárása. Régió közösségi közlekedési problémáira civil ötleteken alapuló, de szakmailag helytálló megoldásokat nyújtani. Közösségi közlekedési emlékek felelevenítése, fontosságának kihangsúlyozása, lakosok ösztönzése a közösségi közlekedési rendszer használatára, közlekedéssel kapcsolatos problémákra való megoldáskeresés, megoldások szakmai alapú összeállítása. Közösségi közlekedési rendszer fejlődési lehetőségeinek vizsgálata ... >>

Pécs Kőrösi Csoma Sándor Egyesület

(kulturális)

7623 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 14.
képviselő: alelnök Mész József, képviselő Nagy Zsuzsanna
az Esztergár L., Tür I., Hajnóczy, Ybl Miklós utcák által határolt területrészen élő és dolgozó emberek érdekeinek a képviselete, a településrész sajátos arculatának kialakítása, fejlődésének és ismertségének előmozdítása. ... >>

Pécs Németségéért Alapítvány (Für das Ungarndeutschtum in Fünfkirchen)

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Munkácsy utca 8.
képviselő: képviselő Hábel János
a Pécsett működő német oktatást biztosító intézmények és német nemzetiségi kulturális csoportok támogatása, német nyelvű kiadványok szerkesztése, terjesztése, a német nemzetiségi kultura hagyományápolásának támogatása, Pécs város németségéért kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek jutalmazása, a német nemzetiségért kiváló munkát folytató fiatalok támogatása, ösztöndíjak odaítélése, kapcsolatfelvétel más hazai, ill. külföldi szervezetekkel a kisebbségi feladatok megoldása terén. ... >>

Pécs Szélén Mecsekszabolcsért Egyesület

(kulturális)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 40.
képviselő: elnök Wirth Zoltán ... >>

Pécs Város Iskolásaiért Közalapitvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: Lekszné Tóth Júlianna kurat.tag
Pécs Város bármely közoktatási intézményével hallgatói jogviszonyban álló gyermekek, illetve az őket nevelő családok iskoláztatással, iskolába járással kapcsolatos terheik csökkentése. Oktatáson kívül az iskolában töltött hasznos és a gyermekek szellemi és testi fejlődését szolgáló támogatás,kulturális rendezvények, sporttevékenség ... >>

Pécs Város Vívósportjáért Alapítvány

(sport,kulturális)

7635 Pécs, Kisdeindol út 1/A.
képviselő: kuratórium elnöke Rab Attila
A sportoló fiatalok támogatása, az egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életmód kialakítása, tisztább környezet megteremtése, közösségi programok szervezésével társadalmi összefogás erősítése, a sport hagyományainak megőrzése, sportrendezvényeken való részvétel szervezése, az amatőr sportolási lehetőségek feltételeinek biztosításának elősegítése, a szabadidő egészséges, kulturált és aktív eltöltése.
Pécs város vívószakosztályaiban folyó utánpótlás nevelésének támogatása, a felnőtt és utánpótláskorú vívó, illetve diákok részére rendezendő pécsi tömegsport-jellegű versenyek anyagi támogatása. A sportág gyakorlásához szükséges sport- és egyéb felszerelések megvásárlásának és fegyvermesteri teendőknek a támogatása, valamint a pécsi vívósport területén kifejtett eredményes munka elismerése. ... >>

Pécs-Baranya Művészeinek Társasága

(kulturális,érdekképviselet)

7621 Pécs, Rákóczi út 3-7.
képviselő: elnök Szabó Klarissza Médea
a társaság egy szakmai és érdekvédelmi szervezet, mely ellátja a tagjai szakmai és érdekvédelmi képviseletét, ismerteti és népszerűsíti a tagok tevékenységét itthon és külföldön, valamint a tagok érdekében marketing tevékenységet folytat, lehetőségei szerint támogatja tagjai tevékenységét, Pécs város Baranya megye területén szakmai információkat gyűjt, kezel és igény szerint továbbít a tagok számára, képző- és iparművészeti kérdésekben véleményező tanácsadó szerepet vállal, tájékoztatókat, kiállításokat, művésztelepeket szervez.
Kortárs művészeti galéria üzemeltetése. ... >>

Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, dr. Várady Antal utca 7/2.
képviselő: elnök dr. Horváth Csaba
A művelt polgári társasélet régi formáinak újjáélesztése, a helyi társadalmi nyilvánosság formálása, a demokratikus politikai vitakultúra meghonosítása, a pártpolitikai semleges közéleti fórum létesítése, és ezek által a helyi társadalom kibontakoztatása. ... >>

Pécs-Baranyai Kórus- és Zenekari Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: elnök Tillai Aurél ... >>

Pécs-Baranyai Kultúrális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, József A. utca 10.
képviselő: elnök Dr. Aknai Tamás
A kultúra helyi-területi értékeinek, érdekeinek képviselete, védelme. A szövetség tagjainak érdekképviselete. A tagok érdekeinek egyeztetése, érvényre juttatása, közös álláspontok megfogalmazása, képviselete. Döntés az önkormányzattól átadott és vállalt kulturális kérdésekben. Az önkormányzatok kultúrát érintő döntéseinek véleményezése, a javaslati jog gyakorlása. ... >>

Pécs-Baranyai ORIGÓHÁZ Egyesület

(közbiztonság,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7629 Pécs, Komlói utca 94-98.
képviselő: elnök Kis Varga István
segítséget, eligazodást nyújtani az alapvető hagyományos környezeti-emberi értékek megtartásához, ezen értékek szem előtt tartásával, az új kihívások megvalósításához, a peremterületen Pécs-Keleti városrészében élők minél szélesebb körű bevonásával, biztosítva az esélyegyenlőséget. Környezeti és természeti értékek védelme, sport, egészséges életmódra nevelés, kulturális értékek közvetítése, korosztályos hátrányos helyezet kiegyenlítése, kiállítások, kiadványok bemutatók, szakmai rendezvények, előadások szervezése, pályázatok koordinálása, lakossági tájékoztató iroda, infrastruktúrával rendelkező közösségi szintér fenntartása. Fogyasztóvédelem társadalmasítása ?öntevékenység kiterjesztése során kialakítani az önkéntes alapon működő helyi polgárőrséget. Együttműködni a cél elérése érdekében egyéb civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal és lakossággal. ... >>

Pécs-Baranyai Orvos Club

(kulturális)

7621 Pécs, József utca 19.
képviselő: alelnök Dr. Deák Iván, alelnök Dr. Sohár Endre, elnök Dr. Bányai Elek ... >>

Pécs-Baranyai Szerb Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Zrínyi utca 15.
képviselő: elnök dr. Mándity Predrág, gazdasági vezető Belájszki Náda, titkár Ruzsin Rita Zorica
A szerb kisebbség kulturális hagyományainak megőrzése és ápolása, a Baranyában elő szerb nemzetiség képviselete, a Baranya megyében elszórtan, kis falvakban élő szerbek egyfajta központjának kialakítása, mely nem csupán a képviseletüket, hanem összefogásukat is célul tűzi ki, mely célt, támogatás megadásával, közös rendezvények szervezésével, személyes kapcsolatok kialakításával, meglévő kapcsolatok ápolásával valósítja meg. ... >>

Pécs-decentrum Kulturális Egyesület

(kulturális)

7628 Pécs, Egyenlőség utca 38.
képviselő: elnök Vilmosné Gilbert Edit, elnökhelyettes Gállos Orsolya, elnökhelyettes Hammer Erika
bekapcsolódás Pécs város kulturális életébe, hozzájárulás a programkínálat bővítéséhez, kulturális rendezvények létrejöttének nonprofit segítése, támogatása. Az egyesület országos és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fenntartása, újabb kapcsolatok kiépítése, a különböző országok hasonló szervezetei közötti párbeszéd kialakítása. Különböző kulturális alkalmak, koncertek, irodalmi estek, konferenciák, fórumok nonprofit létrehozása, szervezése. Különböző kulturális alkalmak, melyek az egyesülte céljaival megegyezők, létrehozásának, szervezésének nonprofit segítése, támogatása. Értelmiségi, felnőtt vagy bármely érdeklődő személyek, társadalmi csoportok irodalmi szemléletű megközelítése fórumok, értelmezői közösségek, szakmai kapcsolatok és azok áttételei mentén. Az egyesület Internetes megjelenésének, ingyenes elérhetőségének biztosítása. Szükséges esetekben az egyesület tagjai szakmai reputációjának erősítése, támogatása. Az egyesület alapszabályát elfogadó, szellemiségét magáévá tevő fiatal irodalmárok támogatása. Rendszeres, objektív, a valóságnak megfelelő információk szolgáltatása, illetve olyan nézetek továbbítása, melyek nemcsak az egyesület etikai alapelveinek, hanem a magyarországi és Európai Uniós normáknak, etikai alapelveknek, morális és erkölcsi szabályoknak is megfelelnek. Nyitott és humanista szemlélet, gondolkodás, mely nemcsak a magyar, hanem az európai polgári öntudat kialakulását is elősegíti. Ingyenes, nyitott, az érdeklődők számára elérhető kurzusok, előadások, tanfolyamok meghirdetése. A perifériáról a centrum című kiadvány szerkesztése. ... >>

Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

7625 Pécs, Vince utca 9/2.
képviselő: elnök Gonda Tibor
A térség gazdasági fejlesztése a borturizmus speciális turisztika termékének, a borútnak a kialakításával. A lakosság életminőségének javítása a bormarketing és a turisztikai, valamint egyéb kereskedelmi szolgáltatások értékesítésének elősegítésével. A helyi együttműködés, közösségi tudat és identitástudat erősítése közösségi akciók és rendezvények szervezésével. A környzetvédelem, a természeti, építészeti és kulturális örökségi értékek védelmének elősegítése. A kulturált borfogyasztás, a gasztronómiai értékek népszerűsítése. Az egészséges életmód, az aktív turizmus népszerűsítése. ... >>

Pécs-Mecsekszabolcsi ORIGÓ-HÁZ Sportegylet

(sport,kulturális)

7629 Pécs, Komlói utca 94-98.
képviselő: elnök Kis Varga István
tagjai érdekében fejti ki tevékenységét elsősorban, hogy az által képviselt sportágakat minél többen megismerjék, szabályait elsajátítsák, versenyezhessenek. Pécs, városában, Baranya megyében, régióban elősegíteni a versenysport, élsport, szabadidősport fejlesztését. Propagálni a szabadidő hasznos eltöltését, szorgalmazza a kulturális és sportkapcsolatokat, megteremteni az együttlét, a mozgás, versenyzés alkalmait, közönségteremtő funkciót tölt be. Sportélet újbóli feltámasztása, sporttevékenység folytatása. ... >>

Pécs-Normandia LIONS CLUB

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Mártírok utca 7.
képviselő: alelnök Dr. Szőke Gergely László, ügyvezető elnök Simon Béláné
Betegek gyógykezelésének segítése; szociálisan rászorultak támogatása; hátrányos helyzetű lakosok és tehetséges fiatalok oktatása; kulturális rendezvények szervezése; Pécs jellegzetes környezeté- nek, természeti értékeinek megőrzése; határon túli magyarság támogatása.A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapján családi napközi működtetése; ennek keretében rászoruló gyermekek részére intézményen kívüli napközbeni ellátás biztosítása. Játszóház, nyári programok szervezése. Ifjúsági munka keretében részvétel az Európai Önkéntes Szolgálat tevékenységében; fiatalok küldése, fogadása, koordináló, szervező tevékenység elvégzése. Segítségnyújtás a fiatalok mindennapi életében felmerülő problémák megoldásában, valamint széleskörű tájékoztatás biztosítása a fiatalokat érintő szolgáltatások, lehetőségek vonatkozásában. Programszervezéssel, tanácsadással történő hozzájárulás a belföldi-, külföldi fiatalok szabadideje hasznos eltöltéséhez.
A koraszülöttek édesanyái részére gyermekgondozási tanácsadás megszervezése. Egészségre nevelő, egészségfejlesztő programok és tanácsadás a beteg gyermekek és szüleik részére. ... >>

Pécs-Seattle Egyesület

(kulturális)

Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: Dr. Pupp Lajos titkár, Pál Zoltán elnök ... >>

Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
képviselő: elnök Walter József, ügyvezető elnök Vokó János
Cselekvési lehetőséget biztosítani mindazoknak a polgároknak, állami, társadalmi és gazdálkodó szerveknek, akik tenni akarnak a Pécs-Somogyon élők harmonikus, egészséges kulturált életvitelének kialakításáért, fejlesztéséért. Társadalmi keretül szolgál azoknak, akik Pécs-Somogy érdekében dolgoznak, az ott élők művelődésével, képzésével, sportolásával, szabadidő szervezéssel foglalkoznak. Segítséget kíván nyújtani Pécs-Somogy lakosságának a szabadidő kulturált eltöltéséhez, egészséges életmód kialakításához, informáltsági szintnöveléshez, közéleti tevékenység kiteljesítéséhez. Gyermek korosztállyal, ifjúsággal való szoros kapcsolat kialakítása, kiemelkedő tehetségű, hátrányos helyzetű fiatalok segítése. Fiatalok szabadidejének kulturált eltöltéséhez, egészséges életmód kialakítása, sportolási lehetőségek bővítéséhez, közéleti, társadalmi ismeretek megszerzéséhez, képességeik kibontakoztatásához segítségnyújtás. ... >>

Pécsbányáért Egyesület

(közbiztonság,sport,oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Gesztenyés utca 17.
képviselő: elnök Vágner Ibolya
Az egyesület cselekvési lehetőséget biztosít azoknak a polgároknak, akik tenni akarnak Pécsbánya kulturális életének fellendítéséért, a kisebbságl identitástudatának, hagyományainak megőrzéséért. A Pécsbányán folytatott bányászat tárgyi emlékeinek megóvása. A külszíni bányászat okozta környezet terhelés csökkenése, aktív közreműködés a rekultivációban, környezetvédelmi területek megóvása, a lakókörnyezet tisztántartása, karbantartása. Felvilágosító munka, gyakorlati oktatás az oktatási intézményekben. Kapcsolattartás a polgárőrséggel, polgárvédelmi csoport kilakítása Pécsbánya közrendjének megóvására. Tömegsport támogatása, felvilágosító munka az egészséges életmód megismertetése. Gyermek- és fiatalkorúak egészséges életmódra nevelése, ismeretterjesztő és egyéb szabadidős programok szervezése, tehetséges fiatalok felkarolása, segítségnyújtás képzésükben, mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése. ... >>

Pécsbányai Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7627 Pécs, Körmöcz utca 10.
képviselő: elnök Pécsi Mónika
kulturális élet fellendítése, lakókörnyezet tisztántartása és megóvása, sportrendezvények szervezése a helyi lakosság részvételével. Közös programok együttes szervezése a lakossággal. ... >>

Pécsi AEGEE Diákegyesület Pécs

(kulturális)

Pécs, Rákóczi u. 80.
képviselő: Bán Zsófia elnök, Gaál Emese titkár, Kazinczy Ákos vezetőségi tag, Kovács Balázs vezetőségi tag, Póla Péter vezetőségi tag ... >>

Pécsi Akadémiai Bizottság Tudós Klub

(kulturális)

Pécs, Jurisics utca 44.
képviselő: elnök Dr. Vereczkei Lajos
Tudományos, tudománypolitikai kulturális és társadalmi kérdések kötetlen formában történő megbeszélése. A tagok kulturális és művészeti igényeinek szolgálata. Közvetlen ismeretség kiépítése, elmélyítése a Pécsi Akadémiai Bizottság működési területén (Baranya-Somogy-Tolna-Zala Megye) élő tudományos kutatással foglalkozók és a régióban kiemelkedő társadalmi-közéleti tevékenységet folytató más értelmiségiek között. A Pécsi Akadémiai Bizottság és munkaszervezetei tudományos rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához közvetlen segítségnyújtás. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. ... >>

Pécsi Balett Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Perczel utca 17.
képviselő: kurtóriumi elnök Vincze Balázs
A Pécsi Balett működtetése, tárgyi, személyi feltételeinek fejlesztése. Segítségnyújtás a társulat ismertségének bővítéséhez, továbbá a művészeti színvonal növeléséhez. Célja továbbá a fentiek megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Pécsi Ballon Szabadidő és Kulturális Egyesület

(kulturális)

7625 Pécs, Szőlő u. 4.
képviselő: Pálhegyi Attila elnökhely., Pálhegyi Zoltán elnök ... >>

Pécsi Bányász Horgász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnök Herczeg Tibor
A horgászerkölcs betartása, a horgászat népszerűsítése, környezet és természet védelme. A horgászok részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, ifjúság nevelése. A horgászat és az egyesület hagyományainak őrzése, ápolása, a természet szeretetére, védelmére való nevelés. Horgászcélú tevékenység, rendezvény szervezése. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, érdekvédelem biztosítása. ... >>

Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány

(kulturális)

7623 Pécs, Rét utca 23.
képviselő: kuratórium elnöke Sallay Árpád
A pécsi szén- és uránbányászati emlékek megőrzése, az ennek érdekében szükséges teendők kezdeményezése, összehangolása és a megvalósításának szervezése, az anyagi és civil erőforrások biztosításával. ... >>

Pécsi Birkozó Club Sport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7626 Pécs, Felsővámház utca 45
képviselő: elnök Hotter László
Pécs város birkózó hagyományainak megőrzése a magyar birkózó szövetség keretein belül.
Pécs város fiatalságának a kötött és szabadfogású birkózás űzésének lehetővé tétele.
Az egyesületi tagok képviselete és kedvező sportolási lehetőségek biztosítása.
Pécs város tornahagyományainak megőrzése a Magyar Torna Szövetség keretein belül.
Pécs város fiatalságának egészséges életmódra nevelése, számukra a torna sportág üzésének biztosítása.
Tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételek biztosítása.
Sportrendezvények és egyéb rendezvények rendezése a tagok kívánsága szerint. ... >>

Pécsi Boregylet

(oktatási,kulturális)

7622 Pécs, Universitas utca 2.
képviselő: alelnök Wesz Péter, elnök Saly Imre, gazdasági titkár Kolesár Gergely
annak elérése, hogy tevékenysége során tagjai megismerkedjenek Magyarország és a bortermelésben élenjáró egyéb nemzetek szőlő- és borkultúrájával, az ehhez kapcsolódó nemzeti és nemzetiségi folklórszokásokkal: tehetségük, valamint lehetőségeik szerint támogassák és előmozdítsák a bortermelés és a borfogyasztás honi kultúrájának fejlődését. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal