Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 445
5. oldal

Ludus Történelmi Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Építők útja 5/B. III./12.
képviselő: elnök Zsoldos Szabolcs
A római kor szellemi és anyagi kultúrájának kutatása, ápolása és bemutatása (kiemelt figyelmet fordítva a kor történelmére, tudomány- és technikatörténetére, művészeteire, mesterségeire, étkezési szokásaira, testkultúrájára és harcászatára). A történelmi múltról (könyvekből, előadásokon, iskolákban) szerzett elméleti ismeretek, élményszerű tapasztalatokkal való összekapcsolása a történelmi életmód rekonstrukcióban rejlő élménypedagógiai módszerek által. A régióban élő gyermekek és fiatalok számára a szabadidő egy hasznos eltöltésének módját biztosítani, személyiség-, ismeret- és készségfejlesztő tevékenységek által. Egy, az egyesület programjain alkalmazott történelem és társadalom centrikus oktatási/nevelési program kidolgozása, mely hozzájárul a résztvevők felelősségérzetének, környezet- és társadalomtudatos gondolkodásának fejlődéséhez. Pécs város történelmi múltjának kutatása, széleskörű bemutatása, és kulturális örökségeinek megóvása. A régió kulturális életének és turizmusának fejlesztése hagyományőrző rendezvények által. Hosszútávon egy kísérleti régészeti telepként is funkcionáló, az ókor életvilágát bemutató élménypark létrehozása. ... >>

Magura Néptáncegyütes

(kulturális)

7624 Pécs, Bálicsi utca 1/ a.
képviselő: elnök Márton Attila ... >>

Magyar Animációs Filmalkotók Egyesülete

(kulturális)

7635 Pécs, Varjú dűlő 15.
képviselő: elnök Németh György
A magyar animációs filmipar és az alkotók védelme. ... >>

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége-, Összefogás a Demokráciáért, Pécs- Baranyai Szervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7633 Pécs, Tüzér utca 3/1.
képviselő: elnök Molnár György
A nemzet, a haza felemelkedésének szolgálata, az emberi és demokratikus szabadságjogok, történelmi értékeinek védelme, nemzeti hagyományaink ápolása. Támogatni és segíteni mindazokat, akik fellépnek a nemzeti kisebbségek felemelkedéséért, kik szembeszállnak az idegen gyűlölettel, minden rasszista, antiszemita, romallenes, terrorista, és diktatórikus megnyilvánulással. Mindazok képviselete és segítése, akik az antifasiszta harc részvevői, a fasizmus üldözöttei voltak, kik harcoltak a független szabad, demokratikus Magyarországért, a II. világháború előtt és alatt, fegyveresen, vagy politikai eszközökkel. ... >>

Magyar Lajos Úti Ovisokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Magyar Lajos utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnöke Storcz Edit
a Magyar Lajos úti óvoda állagfelújításának megvalósítása, továbbá az óvoda részére kül- és beltéri játékok, tornaszerek, papír-írószer cikkek és könyvek vásárlása, kulturális-, sport- és szabadidő tevékenységek, oktatás finanszírozása. ... >>

Magyar Makettezők Országos Egyesülete

(kulturális)

7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 17/c.
képviselő: ügyvezető alelnök Karácsonyi András ... >>

Magyar Művészetterápiás Társaság

(oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Pósa Lajos utca 45
képviselő: elnök Dukits Dalma, társelnök Farkas Diána Ágnes, társelnök Hoppál Dorottya, társelnök Valachiné Geréb Zsuzsanna
A művészetterápia terület és tudományág szélesebb körű elismertetése, színvonalának emelése. A társaság tagjai szakmai, tudományos ismereteinek bővítése, érdekeinek képviselete, védelme. A magyar művészetterápia eredményeinek a nemzetközi szakmai közvéleménnyel való megismertetése. Művészetterapeuta szakképesítés elérése az Országos Képzési Jegyzékben. Szakmai névsor alapján művészetterapeuták megbízáshoz juttatása, közvetítése intézményekbe. Aktívan elősegíteni a művészet-terápia, mint gyógyító, egészségmegőrző, személyiségépítő, társadalmi összefogást és megértést elősegítő eszköz művelését, terjesztését. ... >>

Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete

(kulturális)

7623 Pécs, Váradi Antal utca 7/2.
képviselő: elnök Nagy Sándor
A működési területén a kultúra és művelődés társadalmi megbecsülésének, az érintettek együttműködésének fejlesztése. A kulturális önszerveződés támogatása; a szakmai értékrend fejlesztése; a társaslét, a közösségi kulturális megnyilvánulások és öntevékenység európai normáinak megismertetése, terjesztése. ... >>

Magyar Üvegművészeti Társaság Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Tábor utca 11.
képviselő: Czebe István
Az egyesület célja, hogy a tagjai sorába tartozó művészek számára a szabad alkotói tevékenységet kapcsolatai és lehetőségei révén elősegítse és támogassa, alkotásaikat a hazai és nemzetközi fórumokon a legszélesebb körben elismertesse és dokumentálja, ezáltal a magyar és egyetemes kultúra értékeit gyarapítsa és megóvja. Céljának megvalósulását egyéni és csoportos kiállítások megrendezésével, publikációk megjelentetésével, konferenciák, kurzusok, szimpóziumok megrendezésével, hasonló külföldi fórumokon való részvétellel segíti elő, ahol a legfrissebb művészeti irányzatok és információk szabad áramlása, a közösen kipróbálható technikai újítások az egyén és a szakma egészének fejlődését szolgálják. ... >>

Magyar Vaisnava Hindu Misszió

(kulturális)

7634 Pécs, Ércbányász u.30. I.em 3.
képviselő: Rácz Géza titkár ... >>

Magyarországi Német Fiatalok Közössége

(kulturális)

7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.
képviselő: Koch Emil
A MINK célja a fiatalok aktivizálása, a tevékenység közösségi élet lehetőségének megteremtése; aktív részese lenni a német nyelv megőrzésének; hazánk és értékeinek megismerése, ápolása, különös tekintettel a német nemzetiségi hagyományokra, néprajzra. ... >>

Magyarországi Német Ifjúsági Alapítvány

(kulturális)

Pécs, Munkácsy M. u. 8.
képviselő: Leinpold Péter ... >>

Magyarországi Német Néptánchagyományok Ápolása Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: elnökhelyettes Heil Helmut, kuratórium elnöke Englenderné Hock Ibolya ... >>

Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, Nagy Lajos Király utca 9.
képviselő: elnök Matkovits Kretz Eleonóra
a német nemzetiségek magyarországi oktatási intézményeinek támogatása, érdekvédelme. Támogatók szervezése, védnökök felkérése. A német nemzetiségiek összefogása, az anyanyelvüket nem beszélő nemzetiségiek identitásának erősítése, a nemzetiségi érdekek és a környezet védelme. A nemzetiségi hagyományok, a kultúra ápolása, a német nemzetiség hiteles történetének megismertetése. A kör vállalkozóinak összefogása és a gazdasági ügyek menedzselése. Euroatlanti integráció elősegítése. EU támogatási rendszerek közvetítése. Szociális fejlesztési programokban való részvétel. Oktatás és programszervezés. ... >>

Málomi Szent József Egyházközség Egyesület

(oktatási,kulturális)

7636 Pécs, Málomi Templom 22088 hrsz.
képviselő: elnök dr. Várszegi László
aAlétesítése. Hitoktatás, lelki gyakorlatok szentségimádás szervezése. A templom karbantartásának, felújításának megszervezése. A málomi Pünkösd Ünnep hagyományossá tétele. Hangversenyek, előadások szervezése, rendezése. A Világörökség részét képező templom turisztikai látványosságként való bemutatásának szervezése. A templom mellett levő temetőkert rendbetétele, gondozása. ... >>

Mandula Kulturális Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: Juhász Ottó ... >>

MárkusZínház Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

7627 Pécs, Marx utca 67/2.
képviselő: kuratóriumi elnök Vajda Zsuzsanna
Színházi, bábszínházi előadások megvalósulásának támogatása, színházi produkciókkal kapcsolatos workshop-ok finanszírozása, bábszínház-történeti hagyaték ápolás, MárkusZínház működésének támogatása. ... >>

Martyn Ferenc Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: képviselő Molnár G. Judit, kuratóriumi titkár Pásztor Ágnes
a művészet különböző területeivel összefüggő elméleti és gyakorlati teljesítmények értékelése, valamint ösztönzése és támogatása Pécsett és Baranya megyében. ... >>

Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatási Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Cserző köz 2.
képviselő: képviselő Benedek Dezső
a pécsi Művészeti szabadiskola működésének támogatása. Közreműködés a Művészeti Szabadiskola interdiszciplináris művészetpedagógiai koncepciójának terjesztésében, eredményeinek megismertetésében, úgy bel-, mint külföldön, ezen belül az Európai Unió országaiban. ... >>

MATHIAS REX Közhasznú Diákalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Mátyás király utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Vörös-Bene József János
A Mátyás király utcai Általános Iskola ének-zenei oktatás profiljának megerősítése, a hazai és külföldi kóruskapcsolatos mélyítése. A tanulók szabadidős tevékenységének szervezése, anyagi megsegí-tése. A Pécs, Mátyás király utcai Általános Iskolában tanuló bármelyik diák oktatási- nevelési-sporto-lási-szociális és egészségügyi körülményeinek javítása. A tehetséges tanulók munkájának segítése, elismerése. Az iskolai oktatás és nevelés tárgyi feltételeinek javításával, továbbá az iskola épületének javításával. ... >>

MATICA HRVATSKA" EGYESÜLET PÉCS MATICA HRVATSKA PECUH

(kulturális)

7624 Pécs, Esze Tamás utca 3.
képviselő: elnök Blazsetin István
Horvát anyanyelv, kultúra, hagyományok ápolása, az identitástudat erősítése. ... >>

Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület

(kulturális)

7623 Pécs, Nagy Lajos Királly utca 9.
képviselő: elnök Wiegend László
a nyugdíjasok és családjaik érdekeinek képviselete. A közéletben a társadalmi igazságosság, a jog, az egymás iránti szolidaritás és humánum érvényesülésének elősegítése. A polgári értékek megőrzése, képviselete, meggyökereztetése és védelme a nyugdíjas társadalomban. A polgári értékek mentén különböző programok szervezése tagia részére és az aktív időskori közösségi élethez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Mecsek Táncegyüttes Egyesület

(kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 6.
képviselő: elnök Gál Lajos, társelnök Molnár János
a magyar néptánc kultúra, népdal, népzene megismerése, megismertetése, a néptánc színpadi feldolgozása, bemutatása, továbbá alkotó közösségek megteremtése és működtetése, néptánccal történő közösségi nevelés kiszélesítése. ... >>

Medikus Sportegyesület

(sport,kulturális)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: társadalmi elnök dr. Thán Péter
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán olyan sporttevékenység folytatása, amely segíti a kart általános kulturális feladatainak megoldásában és a kar hírnevének növeléséhez hozzájárul. ... >>

"MEDIKUS" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Jakabhegyi út 6.
képviselő: elnök Dr. Wittman István
a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kara hallgatóinak értelmiségivé válást segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységek támogatása. Szakmai és kulturális kiadványok , rendezvények finanszírozása , kollégiumi hagyományok teremtése, megőrzése , ápolása.
A támogatások előssorben olyan területeket érintenek, amelyek az oktatási rendben nem , vagy nem kellő intenzitással szerepelnek , de fontosak és jól hasznosítható ismereteket nyújtanak .
Az alapítvány támogatást nyújt a hallgatók nyelvi képzéséhez és a tömegsporthoz.
Az alapítvány célul tűzte ki a PTE ÁOK Jakabhegyi úti kollégiuma tárgyi és személyi feltételeinek javítását.
... >>

Mediterrán Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7632 Pécs, Krisztina tér 7. II/8.
képviselő: kuratórium elnök Schmidt Klaudia, kuratóriumi tag Alvics Richárd
A társadalom homosexuális csoportjai, illetőleg egyéni tagjai számára nyújtandó hatékony érdekvédelem, érdekképviselet, jogvédelem. Magyarországi homosexuális és leszbikus közösség társadalmi megítélésének és elfogadásának pozitív irányba történő jelentős elmozdítása, társadalmi integrációjának elősegítése, esélyegyenlőségük biztosítása. Hátrányos helyzetű meleg, leszbikus kisebbségek életkörülményeinek javítása. Jogaik biztosításához segítségnyújtás. Társadalmi megítélés kedvezőbbé tétele. Más homosexuális kisebbségekkel foglalkozó szervezetek támogatása, nemzetközi fellépés. Negatív szereotípiák lerombolás, pozitív minták közvetítése a társadalom felé. Meleg központ felállítása. Kiállítások, rendezvények szervezése. Meleg művészek támogatása. Oktatás, képzés a hátrányos helyzet leküzdéséhez. Meleg segítővonal felállítása. Önsegítő csoportok működtetése. Áldozattá válás megakadályozása, bűncselekmények számának csökkentése. Szabadidős programok szervezése, fizikai közérzet javítása. Betegségről történő felvilágosító tevékenység. Homosexuálisok foglalkoztatási körülményeinek javítása. ... >>

MegArt Kultúrális Egyesület

(kulturális)

7631 Pécs, Csikor Kálmán út 23. fsz. 2.
képviselő: Beck László, Beck Zoltán ... >>

Minerva Könyvtár Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Athinay utca 44.
képviselő: elnök Hantos Anna
az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, általános művelődési és információs igények felkeltése, fejlesztése és kielégítése; önművelődési lehetőség, élethosszig tartó tanulás biztosítása; ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása; egyetemes, nemzeti etnikai és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, megértés, befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása, számukra elérhető korszerű, speciális szolgáltatásokkal, kulturális színtér biztosítása; kulturális, művészeti terület megismertetése az abban lévő alkotó, közösségteremtő, szolgáltató és szórakoztató kulturális programokon keresztül. ... >>

MISINA Kulturális- és Táncegyesület

(oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Ürögi fasor 21.
képviselő: elnök Gálber Attila
a folklór értékeinek megőrzése, oktatása, népszerűsítése, újjáélesztésének elősegítése, folklór szellemi kulturális örökségének adaptálása, kortárs művészeti- és kulturális életbe, illetve az ehhez kapcsolódó amatőr művészeti, közművelődési közösségek, tevékenységek támogatása. ... >>

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7691 Pécs-Somogy, Pajtás utca 17.
képviselő: elnök Farkas Tamás
Állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem az egész élővilág iránti felelősséget érző emberek összefogása, az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük előmozdítása. A régió állattartásából adódó gondok enyhítése, megoldása, gazdátlan és sérült állatok elhelyezése, (pl. kóbor kutyák befogása) kulturált, állatbarát állattartás elterjesztése, ismeretterjesztés, a természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá tétele, korszerű természetvédelmi szemlélet elterjesztése, magyar állatfajták bemutatása, az állatvédelmi törvény betartatása. Lovaglás, lovassport, sport, állatterápia, segítő kutyák kiképzése, valamint a kutya használatra történő felkészítése, kulturális tevékenység. ... >>

Modern Geográfus Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: kuratórium elnök dr. Trócsányi András, kuratóriumi titkár Dr.Jónás-Berki Mónika Gizella
az általános-, közép- és felsőoktatásban a tehetséggondozás elősegítése, a tehetséges fiatalok felkutatása, képzése, folyamatos segítése az egyetemi oktatás során. A geográfus hallgatók és oktatók szakmai tevékenységének támogatása, a földrajzoktatás és kutatás korszerűsítésének segítése. ... >>

Moiré Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Apáca utca 17 fsz./17
képviselő: Kovács Balázs
A kortárs magyar zenei törekvések képviselete, az önszerveződően kezdeményezett, új formákat teremtő művészeti tevékenységek támogatása, technikai ill. tudományos ismeretek oktatása. ... >>

Mosolymanó Egyesület

(kulturális,szociális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 29. VIII./30.
képviselő: elnök Vörösné Deák Andrea
Gyermekek környezettudatos nevelése, kreatív gondolkodásra való késztetése, zenei nevelése, népművészetekkel való megismertetése, kulturális nyitottságuk és hagyománytiszteletük kiépítése. Csecsemő-, és kisgyermekkorú gyermekek, szoptatós anyukák jogainak képviselete. Gyermekes családok közötti kapcsolatok kiépítése. ... >>

MOZAIQ 2010 Egyesület

(kulturális)

7623 Pécs, Hal József utca 2. fsz./2.
képviselő: elnök Marosfalvi Péter
Közösség építés népszerűsítése; szabadidő kulturált elfoglaltság biztosítása; kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel; a település önszerveződő közösségeinek segítése, a kulturális kezdeményezések támogatása; nyilvánosság, illetve a szakmai nyilvánosság előtti közös érdekek képviselete; hagyományápolás; fórum biztosítása a szakmai problémák megvitatásához. ... >>

Mozart Alapítvány

(kulturális)

7624 Pécs, Rodostó utca 9/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szamosi Szabolcs György
a közösségben való éneklés, azaz kórusmuzsika, a zenekarral való együttműködés szakmai szépségeinek népszerűsítése. Pécsi származású és kötődésű zeneszerzők műveinek megismertetése, nyilvánosságra hozatala. A kórustagok és zenekari művészek szakmai fejlődésének támogatása. Színvonalas kórus- és zenekari muzsika terjesztése hazánkban és külföldön egyaránt. ... >>

Munkaadók és Gyáriparosok Dél-dunántúli Regionális Szövetsége

(egészségügyi,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7625 Pécs, Hunyadi utca 19.
képviselő: elnök dr. Varga Jenő
A gazdaság és társadalom fejlődését elősegítő olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységet végezzen, amely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását, Baranya, Somogy, Tolna megyében működő tőke képviseletét megteremti. A hazai makrogazdaság folyamataihoz való csatlakozás elősegítését, a régió gazdasági szempontból előnyösebb helyzetbe juttatását, a regionális kapcsolatok fejlesztését, valamint nemzetközi gazdasági kapcsolatokban való részvételt feladatának tekinti. Befolyásolni kívánja a jogszabályalkotást, végrehajtó hatalmat, együttműködik munkavállalói érdekképviseletekkel, illetékes önkormányzati szervekkel partnereivel. Célja a régió kulturális életének élénkítése is, továbbá a régióban folyó karitatív, szociális és egészségügyi tevékenység támogatása. ... >>

Művészetért az Iskolában Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

Pécs, Radnics utca 9.
képviselő: Farkas Lászlóné, Fükéné Walter Mária
A Pécsi Művészeti Szakközépiskola támogatása. ... >>

Művészeti Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Apáczai körtér 1.
képviselő: Baloghné Solymos Adrienne
Az Apáczai Nevelési Központ Művészeti Iskolájában folyó művészeti nevelés anyagi támogatása. ... >>

Művészeti Szabadiskola"Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Cserző köz 2.
képviselő: Dr. Horváth Béla, Szilágyi János ... >>

Nagyárpádi Sportkör

(sport,kulturális)

7631 Pécs, Vígadó u. 1.
képviselő: elnök Hoffecker Attila
a rendszeres sportolás elősegítése, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igényes felkeltése, ehhez pénzeszközök részbeni előteremtése, Sportkör működéséhez társadalmi összefogás és a közösségi élet kibontakoztatása.Nagyárpád sportkultúrájának fejlesztése, a hagyományok ápolása, bővitése,a helyi labdarugósport népszerűsítése célokkal. ... >>

Nagyok a Kicsikért Dugonics utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Dugonics u.25-27.
képviselő: Adonyiné Kassai Tünde
az óvoda és az óvodai nevelést végzők anyagi támogatása ... >>

Nanzan Harcművészet és Kultúra Sportegyesület

(sport,kulturális)

7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 39. III//12
képviselő: elnök Niklai Norbert
Az aikido és más távol-keleti harcművészet és kultúra megismertetése és terjesztése, a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak a sportszerető életmódra nevelése, valamint a környezettel való harmonikus együttélés elősegítése. ... >>

NAPRAKÉSZ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

Pécs, Apáczai Csere J. körtér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Kósáné Joó Éva
Általános iskolás gyermekek kulturális fejlődésének gyarapítása, egészséges életmódra nevelés, oktatási és sportcélú beruházások támogatása, táborozás támogatása. ... >>

Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Fekete Tünde
a Német Nemzetiségi Tagozat támogatása, az ott folyó munka színvonalának további emelése. Az anyanyelvi kultúra gondozása, színvonalának emelése, a német nemezetiségi hagyományok őrzése, ápolása. A német nyelv, mint anyanyelv és mint idegen nyelv tanításához, valamint a német nyelven oktatott tantárgyak elsajátításához szükséges alapvető tárgyi feltételek fejlesztése, modernizálása, az iskola nemzetiségi könyvtárának fejlesztése. Az egyedülálló szülővel élő, árva és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az iskola és ahhoz kapcsolódó más oktatási és kulturális, szabadidős programok segítése. A nemzetiségi nyelven tanító tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése, támogatása bel-és külföldön. ... >>

Németh László utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Németh László u. 6/a.
képviselő: Stadingerné Ferk Erzsébet
a névben jelölt óvoda támogtása ... >>

Nemzetközi Üvegművész Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7624 Pécs, Székely Bertalan utca 28/a.
képviselő: elnök Jegenyés János, ügyvezető alelnök Andor István
a bárdudvarnoki Nemzetközi Alkotótelep működési feltételeinek megteremtése, általában a magyar üvegművészet minden formában történő támogatása; az alkotótelep működtetése ... >>

Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváth István
gyermekek részére a népművészet megismertetése, népszerűsítése, tanítása; zene-, tánc-, kézműves tanfolyamok szervezése működtetése; régi kézműves mesterségek kutatása, oktatása, ilyen jellegű szakmai előképzettség megalapozása; általános zenei oktatás, amelyre épülve lehetőség nyílik előadók népi hangszeres és énekzenei képzésére, népzenei együttesek kialakítására. A Pécsi Szivárvány Gyermekházban alakult ifjúsági-, és gyermek néptánc együttes részére tánc oktatása, az együttes működésének támogatása; segítése; a tehetséges néptáncos gyermekek továbbfejlődéséről való gondoskodás. Az alapítvány támogatásával felnevelt gyermektáncosok további néptáncos pályafutásának, valamint az őket később befogadó néptánc együttesek támogatása. A néptáncos hagyományok felkutatásának, új műsorok készítésének, új koreográfiák, új zenei hangszerelések elkészítésének anyagi támogatása. A néptánc együttes fellépési, szereplési költségeinek biztosítása. Külföldi cserekapcsolatok kiépítésének, ápolásának, külföldi vendégszerepléseknek anyagi támogatása. Az állampolgároknak, vállalkozóknak, intézményeknek a gyermek néptánc támogatására való ösztönzése. ... >>

Nevelők Háza Egyesület

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök dr. Farkas Ferenc, ügyvezető igazgató Vincze Csilla
a pedagógus és egyéb lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása, segítése; az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése, ezen tevékenységek befogadása, alkalmankénti bérleti díj felszámolásával az egyesület céljai megvalósítása érdekében; kulturális és művészeti alkotótevékenység és művészeti műhelyek működtetése; a Pécsi Kamarakórus munkájának támogatása. A Nemzetközi Kamarakórus fesztivál és a Pécsi Gitárnapok Fesztivál szervezése, bonyolítása; tanfolyamok, közérdekű szolgáltatások szervezése és biztosítása; együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel; rekreációs szabadisős szórakoztató programok szervezése; az egyesület tagjai, valamint egyéb külső nonprofit szervezetek részére ingyenes, nonprofit jogi, gazdálkodási és menedzsment tanácsadás biztosítása, a jogszabály által feljogosított szakember útján. ... >>

Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 8.
képviselő: elnök Kerner Lőrinc
Az egyesület segíti a magyarországi német lakosság anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak megőrzésében, ápolásában, fellendítésében azonosságtudatának helyreállításában és elmélyítésében
nemezetiségi jogainak eredményes kibontakozásában.
A Lenau Ház a magyarországi németek szellemi-kulturális központja, hazai és külföldi németek és magyarok találkozási helye. Szervezi a magyarországi németek kulturális életét, gondoskodik Németország kulturális értékeinek és hazai német és magyar anyanyelvű lakosság körében történő bemutatásáról, terjesztéséről, segíti a felzárkózást ezekhez az értékekhez.
Az egyesület ösztönzi helyi német kultúrcsoportok (kórusok, zenekarok, tánccsoportok, klubok stb.) és más közösségek megalakítását, támogatja és koordinálja azok tevékenységét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal