Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 445
3. oldal

Élet-Varázs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Zrínyi Miklós utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke Andrási Jankó Adrianna
az emberek segítése abban, hogy a nehezen megélt élethelyzetekben a hagyományos megoldásokon túl megismerkedhessenek más lehetőségekkel, amelyek visszaállíthatják életük egyensúlyát, a test-lélek egységét a mindennapokban és a munkájukban. Segíteni a függőségeik felismerésében, elengedésében, megismertetni minden generációval a fenntartható fejlődés jelentőségét. A gyermek és ifjúságvédelem, az emberek közötti esélyegyenlőség megteremtése, az önkifejezés előmozdítása, az egészségügyi problémákkal küzdők-, megváltozott munkaképességűek-, munkanélküliek-, függőségben élők-, társadalmi kirekesztettségben élők önsegítésének előmozdítása, a környezettudatos szemléletformálás, családon belüli konfliktuskezelés, idősek életminőségének javítása, az egészséges táplálkozási ismeretek elsajátítása, határon túli magyarsággal és egyéb külföldi szervezetekkel való közös céloknak megfelelő együttműködés. ... >>

Életegyensúly Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7635 Pécs, Jakabhegyi út 56/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Gál György, kuratóriumi tag Pöttendi Zsuzsanna
Az emberek egészségi állapotának a javítása, testi, lelki, szellemi fejlődésük, ismereti és önismereti tudásuk növelése, valamint a tudatos életvezetés megismertetése. A természetgyógyászat, illetve az orvostudomány eredményeit felhasználó egészségmegőrző, betegségkezelő eljárások támogatása. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sportolási lehetőségek bebiztosítása az egészségmegőrzés érdekében. Szellemi kikapcsolódást nyújtó kulturális rendezvények támogatása, szervezése. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység folytatása, egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra fejlesztése. Életviteli tanácsadási program kialakítása és konzultáció biztosítása. A programban résztvevők körének folyamatos tájékoztatása, rendszeres hírlevéllel, összejövetelek és tapasztalatcserék szervezése, a szükséges információk közreadása. Szociális tevékenység, nevelés-oktatás, ismeretterjesztés, prevencióval kapcsolatos szolgáltatások támogatása. Egészségmegőrző programok minél szélesebb körben való megismertetése és alkalmazása. A másodlagos prevenció, azaz a betegség újbóli bekövetkezésének minél hatékonyabb megelőzése. A jógaterápia, az ájurvéda megismertetése. Civil szervezetek és természetes személyek támogatása. ... >>

Elsa Pécs Egyesület

(oktatási,kulturális)

7622 Pécs, 48-as tér 1.
képviselő: elnök Harmat Gabriella
A joghallgatók szakmai képzésének elősegítése, részükre szakmai és gyakornoki programok szervezése. Az egyesület elősegíti a kari és jogászhagyományok ápolását, közösségi programokat szervez, melybe bevonja az egyéb helyi szervezeteket, valamint a város polgárait, ezáltal fejlesztve a helyi köz- és kulturális életet, hallgatói érdekképviseleti feladaltokat lát el. Magyarország és a Dél-dunántúli régió euro-atlanti integrációs törekvéseit segíti. ... >>

Első Telefonkártya-Gyűjtő Egyesület

(kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos Király út 13.
képviselő: Valler Imre ... >>

Én is ember vagyok, értelmi fogyatékosok alapfoku szakképzéséért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: Bognár Miklós elnök, Erdei Lajosné elnökhely. ... >>

Eredményesebb Pécsi Atlétikáért, Egészségesebb Fiatalságért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 22.
képviselő: kuratóriumi elnök Jakabos Péter
Az atlétikai sportág és e sportághoz kötődő mozgásos tevékenységek egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, a pécsi atlétikai hagyományok ápolása.
Pécs Városához kötődő eredményes fiatalkorú és felnőtt sportolók felkészülésének, versenyeztetésének fejlődésének támogatása.
Tehetségkutató és tehetséggondozó tevékenységeknek az elősegítése, a pécsi atlétika színvonalának emelése. ... >>

Érted és Veled (Egészségmegőrző, egészségkultúra-fejlesztő, életmód-tanácsadó) Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Kolozsvár utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök prof dr. Szolcsányi János
a lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, fogékonnyá tétele az egészséges életmódra, egészségnevelés, egészségmegőrző, betegségszűrő programok szervezése. Egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás, kutatás támogatása. Rekreáció ? egészséges táplálkozás, mozgás, lelki és testi regenerálódás ? elősegítése. Jogi tájékozottság megszerzésének elősegítése és az ország kulturális és humán emberi értékeinek bemutatása. ... >>

Esély a művészetre- esély a sportra Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 20/1. II//1.
képviselő: kuratóriumi elnök Petőfi Áron Zsolt, kuratóriumi tag és képviselő Bobály Viktória, kuratóriumi tag és képviselő Huck Róbert, kuratóriumi tag és képviselő Szikszai Zsolt
valamennyi korcsoport számára a művészet és a sport gyakorlásának, a kultúra, a művészet és a sport által közvetített szellemi és fizikális értékek megismerésének, ezen a területeken a tehetséges személyek fejlődésének, a hátrányos helyzetűek, bármilyen szempontból segítségre szorulóknak a kultúra, a művészet és a sport terén végezhető tevékenység kiszélesítésének biztosítása. ... >>

Esztergár Lajos Konzervatív Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

7635 Pécs, Bálics-tető dűlő 23.
képviselő: elnök Staub Ernő, elnökségi tag Bognár László, elnökségi tag dr. Keresztes Péter
dr. Esztergár Lajos polgármester, egyetemi tanár szellemi örökségének ápolása, továbbá az "esztergári életmű" megismertetése, a kivételesen gazdag történelmi múltú, a magyar (és európai) városfejlődés sajátos, ám számos vonatkozásában tipikus útját járó Pécs több mint, kétezer éves történetének megismerése, illetve megismertetése a város polgáraival. (Az erre irányuló törekvések elősegítése, támogatása. A Dunántúl tradicionális szellemi központ poziciójának (kiváltképpen, mint a Világörökség része), az egyetemi város jelleg, valamint a tudomány és művészet rangjának erősítése, artikulálása. A természeti környezet védelme, az egészséges(ebb) élettér jogának és kultúrájának elfogadtatása. ... >>

Eurodance Táncszínház, Szabadidő-, Kulturális- és Sportegyesület

(intézményi,sport,kulturális)

7623 Pécs, Szabadság út 13.
képviselő: elnök Rovó Attila
szabadidős és kulturális tevékenység folytatása, modern divattáncos, hip-hop tánckultúra területén az utánpótlás nevelés, tánckultúra széles körben történő megismertetése, megszerettetése. ... >>

Eurom Egyesület

(kulturális)

7628 Pécs, Fejlődés utca 9.
képviselő: elnök Bogdán Jánosné
az egyesület tagjai kialakítják egyeztetett véleményüket, és közös érdekeiket megfogalmazzák a társadalmi és politikai élet minden szintjén, melyet Pécsett, valamint a Dél-Dunántúli régióban élő cigányság, mint nyilvánosság előtt és a környezetükben működő egyéb szervezetek előtt kifejezésre juttatnak. ... >>

Európa Alapítvány"

(kulturális)

7629 Pécs, Dobó István u. 35-37.
képviselő: Dr. Kovács József ... >>

F-Hang Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Őz utca 1.
képviselő: elnök Dobos László, gazdasági vezető Csapó József, titkár Mits Arnold ... >>

F.A.M.E. Fiatal Amatőr Metálzenészek Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7630 Pécs, Csaba utca 25.
képviselő: elnök Jenák Mihály
egyetemes kultúra részét képező rock-zenei stílusirányzat megismertetése, népszerűsítése országon belül, és külföldön. Tehetséges helyi zenekarok országos, külföldi elismertségének elősegítése. Rockzenén belül a különböző stílusokat, irányvonalakat képviselő magyar és külföldi amatőr zenészek felkarolása, élőzenei fellépéseinek elősegítése, bemutatkozási lehetőségének megteremtése. Helyi amatőr együttesek próbalehetőségeinek felkutatása, hangszerekkel való ellátásuk megkönnyítése, mely hozzájárul a fiatal tehetségek sikeres fellépéséhez, elősegíti szakmai színvonaluk növelését. Perifériára került fiatalok visszaintegrálása a társadalomba a kortárs művészetek közül a legnagyobb közönségtáborral bíró könnyűzene, mint élőzene segítségével. ... >>

Fehér Zaj Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, János u. 11. fszt./15
képviselő: elnök Szita Tamás
Kortárs kulturális művészeti tevékenységek, események szervezése és támogatása, fiatal tehetségek bemutatása és bemutatkozási lehetőségének megteremtése, a kultúra megőrzése és kortárs művészetek bemutatása, kiállítások szervezése. ... >>

Felhőtlen Éveket Nyugdíjasoknak Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Váradi Antal utca 7/2.
képviselő: elnök Burai Tünde
hátrányos helyzetű csoportok, elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű nyugdíjasok, időskorúak egészségvédelme, egészséges életmód, betegségmegelőzés ösztönzése, az életminőség javítása, művelődési, művészeti és közösségi életének, valamint az információs társadalomba való beilleszkedésének segítése, mely által könnyebben tudomást szerezhetnek az állami és önkormányzati segélyprogramokról, juttatásokról. ... >>

Felnőttképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Fülemüle utca 89.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Koltai Dénes, kuratóriumi képviselő és titkár dr. Várnagy Péter
a felnőttképzés intézményrendszerének, munkájának megismertetése, új felnőttképzési módszerek kutatása, kidolgozása, illetve a nemzetközi tapasztalatok szélesebb körben történő közzététele, oktatási anyagok, segédeszközök, tankönyvek, kiadványok elkészítése és terjesztése, a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos tájékoztató, ügyfélszolgálati, szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, valamint igazolási feladatok ellátásának elősegítése. A hallgatók számára a tanulmányi, képzési, kultúrális és sportprogramokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek elérhetővé tétele, a felvételt nyert hallgatók számára esetlegesen kollégiumi elhelyezés biztosítása, ösztöndíjak alapítása, nyújtása. Hallgatói támogatások koordinálása és oktatók támogatása, szakmai díjak alapítása és azok odaítélése, az oktatási intézmények anyagi és szakmai támogatása. Minden olyan tevékenység szervezése, amely a célok megvalósítását szolgálja, ezekhez felhasználható eszközök elosztása, a feladatához és céljához kapcsolódó tudományos kutatási célok kitűzése, azok finanszirozása, valamint a cél megvalósítása érdekében együttműködés a célt támogató állami, önkormányzati, társadalmi, egyházi szervezetekkel, nemzetközi és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, valamint magánszemélyekkel.Kapcsolattartás a társintézményekkel és más felsőoktatási intézményekkel, munkakapcsolat kialakítása, illetve ápolása külföldi oktatási, tudományos és művelődési szervezetekkel, különös tekintettel a regionális ösztöndíj-tanácsokra, illetve a határon túli magyarságot támogató más szervezetekre, személyekre, együttműködés más intézményekkel -részt vállalva az erurópai integrációs folyamat nemzetközi mobilitási programjainak megvalósításában; alapítvány jellegű intézmény, iskola alapítása, fenntartása és támogatása. ... >>

Fiatal Európa - Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress E. utca 15.
képviselő: elnök Fényes Szabina, tiszteletbeli elnök Schmidtné Bálint Mária, titkár Hamburger Anita
a tagság interkultúrális szemléletének fejlesztése, elsősorban európai kultúrák megismerése: Európa más nemzeteiben működő hasonló jellegű szervezetekkel való együttműködés keretein belül nemzetközi találkozók, szemináriumok szervezése. ... >>

Fiatal Művészekért Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális)

7624 Pécs, Hunmgária utca 13.
képviselő: kuratórium elnöke Jávorka Gergely
a hátrányos helyzetű művészetekkel (képzőművészet, zene, irodalom, színház és egyéb művészeti ágak) foglalkozó, vagy foglalkozni kívánó fiatalok támogatása. ... >>

Fiatal Üzletemberek Gazdasági Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.
képviselő: elnök Lakics Péter
Pécs Város illetve Dél-Dunántúli Régió gazdaságában komoly szerepet játszó fiatal vállalkozók, vállalkozások gazdasági vezetői érdek-, információ- és tapasztalatmegosztó közössége kialakítása, mely egymás közötti együttműködést facilitáló, üzletgeneráló erővel is bíró közösségként funkcionál. A hasonló gondolkodású, hasonló kihívásokkal szembesülő fiatalok klubjának felépítse, vitafórum és közös platform biztosítása a gazdasági, kulturális, illetve bármely más, a tagokat érintő kérdésekben. A tagok részére havi rendszerességgel fórum biztosítása, ahol a fenti célok körében megjelölt kérdésekben a tagok vitafórumot tarthatnak, valamint szakemberek meghívásával, bevonásával összejövetelek megtartása, tapasztalatok bővítése, kérdések megválaszolása érdekében. ... >>

Fondéria Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7626 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 58.
képviselő: elnök Németh Pál
Tagjai szakmai és egyéb érdekeinek képviselete, védelme. A tagok tevékenységének belföldön és külföldön történő ismertetése és népszerűsítése, valamint a tagok érdekében marketing tevékenység kifejtése. Lehetőségei szerint tagjai tevékenységének támogatása. Szakmai információk gyűjtése, kezelése és igény szerint tagjai számára történő továbbítása, képzőművészeti kérdésekben véleményező szerep vállalása. Tájékoztatók, kiállítások, művésztelepek szervezése. A képzőművészet klasszikus technikái hagyományainak őrzése, ápolása és bemutatása turisztikai és oktatási céllal. A képzőművészet klasszikus technikáinak országos és nemzetközi szinten történő megismertetése és oktatása. Kapcsolatkeresés és ápolás a társművészetekkel. ... >>

Forrás Gyermek-és Ifjúságvédő Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 1. I/10.
képviselő: kuratórium elnök Nagy Tamás
a gyermek- és ifjúságvédelem területén életvédelem, egészségvédelem, oktatás-ismeretterjesztés, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, a fiatalok közösségi életének szervezése és életre való felkészítése, esélyegyenlőség megteremtése, a kirekesztett és hátrányos helyzetű gyerekek segítése ... >>

Fortissimo Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Megye utca 21.
képviselő: elnök Somogyvári Márta
Kultúra, tudomány klasszikus alkotásainak széles körű népszerűsítése, új művészeti alkotások, irányzatok, mai művészek inspirálása olyan művek alkotására, installációk és előadások szervezésére a tudósok inspirálása olyan népszerűsítő művek, filmek, multimédiák írására, előadások tartására, kísérletek bemutatására, amelyek rádöbbentik az embereket arra, hogy művészet és tudomány nélkül nem érdemes élni. Fiatalok rádöbbentése arra, hogy érdemes a tudományhoz, művészetekhez vezető útra lépni. Meghonosítani nyelvi és kommunikációs stílust, amely egyszerűen, érthetően és tisztán, minden sznobizmus nélkül tárja föl ezt a világot az emberek előtt. ... >>

Forum Sopianae

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, dr. Váradi utca 7/2.
képviselő: elnök Dr. Csefkó Ferenc
A város gazdasági, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, környezetvédelmi, városképi, infrastrukturális, idegenforgalmi fejlődését elősegíteni a célból, hogy az e területen dolgozó meghatározó személyiségek a városfejlesztésbe történő összehangolt bevonásával elősegítsék Pécs város gyarapodását. Oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése. Együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel. Egyéb nemzetközi civil kapcsolatokat szolgáló tevékenység. A társas együttlét lehetőségének biztosítása az egyesület tagjai és a város polgárai részére. Kulturális hagyományok ápolása, megőrzése a jövő számára. ... >>

Főnix Megváltozott Munkaképességű Dolgozók Független Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7630 Pécs, Bajor utca 6.
képviselő: elnök Komárominé Tornai Zita
Biztosítani a tagság ? különösképpen a megváltozott munkaképességű dolgozók ? érdekeinek védelmét, élet- és munkakörülményeinek, életszínvonalának folyamatos javítását. Megteremteni a szakszervezethez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok és munkanélküliek érdekvédelmi egységét. Hozzájárulni a tagok művelődési, kulturális, pihenési és üdülési igényeinek kielégítéséhez ... >>

FRATERNITA Olasz-Magyar Szervező és Infomárciós Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Mária utca 9.
képviselő: elnök Kerényi János
Az összefogás és az együttműködés lehetőségének megteremtése Magyarországon, illetve Olaszországban működő civil szervezetek, intézmények, hatóságok és magánszemélyek között. Az egyesület tevékenységével hozzá kíván járulni az olasz-magyar kapcsolatokat ápoló civil szervezetek társadalmi súlyának növeléséhez, elismertségének erősítéséhez, a közéletben vállalt feladatuk fokozásához.
Az olaszországi és magyarországi polgárok, diákok, nyugdíjasok, vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, állami szervek és szakhatóságok, szakmai szervezetek közötti kapcsolatfejlesztés- és fenntartás, találkozások, fórumok, szakmai és művészeti konferenciák, illetve kiállítások szervezése.
A két ország között idegenforgalom és gyógyturizmus fellendítése, Pécs Megyei Jogú Város idegenforgalmának céltudatos fejlesztése.
Tapasztalat- és információcsere elsősorban a gazdasági, vendéglátó- és szolgáltatószektor, az egészségügy, az oktatás, a kultúra és sport területén, az olaszországi vonatkozó tapasztalatok átvétele és hasznosítása a PÉCS - EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA - 2010 projekt sikeres megvalósítása érdekében ezáltal a város kulturális életének fejlesztése, fellendítése.
Az olasz-magyar, így különösen Pécs Megyei Jogú Város és Terracina, illetve az ott élő polgárok közötti együttműködési lehetőség megteremtése, a kialakult kapcsolattartás erősítése, a városok történelmi értékeinek, hagyományainak felelevenítése, megőrzése, a helyi természetes és épített környezet megismertetése, továbbítása egymás felé. ... >>

Fúvószenekarok Országos Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Koller utca 2.
képviselő: elnök Szabó Ferenc
zenei nevelés Kodály Zoltán szellemisége alapján. A fúvószene társadalmi rangjának emelése. A zenekarok munkája általi ismeretterjesztő és közművelődési tevékenység. A nemzetközi fúvószenei fesztivál hagyományok honosítása, versenyek, találkozók szervezése, támogatása. Az országban regionális központok létrehozása helyi felelősökkel. Országos, regionális fúvószenei táborok szervezése és támogatása. A fúvós karnagyképzés, továbbképzések szervezése, támogatása. Önálló weblap elkészítése és gondozása. A kortárs fúvószene felkarolása, felkérések új művek írására, kotta és hanghordozók kiadása, támogatása. Önálló folyóirat gondozása és rendszeres megjelentetése. A kulturális örökség, a magyar fúvószenei hagyományok országos és helyi értékeinek, valamint a nemzetiségi hagyományok megóvása, ápolása. ... >>

Gastro Artist Férfi Főző Egyesület

(kulturális)

7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.
képviselő: elnök Csanaky András
A szabadidő "kreatív" kihasználása a gasztronómia területén. A magyar gasztronómiai kultúra aktív és kreatív ápolása és művelése. A magyar gasztronómia értékeinek megőrzése és képviselete az Európai Unióban. Az étkezés, mint kulináris élmény, és a hozzá tartozó étkezési szertartás, gaszt-ronómiai egységgé (fogalommá) formálása. A mai és régmúlt időkből vett receptúrák, hazai és külhoni ízek, ízlések felkutatása alapján elkészített ételek megismerése, megalkotása, a produktum közös elemzése és élvezete. ... >>

Gerillart Egyesület

(kulturális)

7632 Pécs, Szabó E. tér 7. V/15
képviselő: elnök Tímár Krisztián, titkár Balázs Zoltán
Támogatás nyújtása azon fiatal művészek és kreatív tevékenységet végző emberek számára, akik nem rendelkeznek megfelelő alkotói térrel, hogy hivatásukat szabadon gyakorolhassák. Amatőr és hivatásos művészek számára segítség, lehetőség nyújtása műveik megalkotásában, valamint azok nagyközönség előtt történő bemutatásában, kiállítások szervezésében. Olyan kreatív közösség létrehozása, ahol az alkotói elme egymást inspirálva, hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, ezáltal termékenyebb művészi folyamatot eredményezve. ... >>

Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Júlia utca 1
képviselő: elnök Tóth László, ügyvezető titkár Onhausz Miklós
Dulánszky Nándor pécsi püspök által létrehozott pécsi fiú énekiskola, illetőleg az átalakított székesegyház énekkar első karnagya Glatt Ignác, és utódai Lajos Gyula, Mayer Ferenc, Dr. Hergenrőder Miklós zenei, pedagógiai munkásságának, mint kulturális örökségnek az ápolása. Támaszt nyújtani mindazoknak, akik a hagyományt továbbélését biztosítani kívánják. ... >>

Gyermekközpont Karitativ Oktatási- Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7628 Pécs, Szabadságharc u. 5.
képviselő: Kövesi Ferenc elnök
Pécsszabolcs, Meszes és Fehérhegy területén lakó iskolások felzárkóztató foglalkoztatásával foglalkozó gyermekközpont működésének támogatása, a tehetséggondozás segítése ... >>

Gyermeklánc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Esztergár Lajos utca 13.
képviselő: Simonné Horváth Gizella
Óvodai nevelő munka támogatása. ... >>

Gyükésiek Öntevékeny Köre

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7627 Pécs, Szent Bertalan utca 1
képviselő: elnök Máté István
Pécs város Gyükés elnevezésű településrészén élő, dolgozó emberek érdekeinek képviselete, a gyükésiek egészsége megőrzésének elősegítése, támogatása. Gyükésiek múltjának tudományos célú felkutatása és dokumentálása; a gyükésiek jobb információs helyzetbe hozása a helyiek képzése és ismeretterjesztése révén. A településrész sajátos arculatának megőrzése, fejlődésének és ismertségének előmozdítása. Gyükés hagyományainak ápolása. Gyükés épített és természeti értékeinek (környezetének) védelme. Gyükés műemlékeinek védelme; a gyükési területen élő munkaerőpiac hátrányos helyzetűnek számító emberek foglalkoztatásának és képzésének elősegítése, társadalmi integrációjuk előmozdítása; a gyükési fiatalok szocializációjának elősegítése, esélyeik növelése. Gyükés területén élő nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozók kultúrája megőrzésének elősegítése. Gyükés közterületeinek - különösen a közutak - fokozott védelme az állag megóvása és javítása. Az euroatlanti integráció elősegítése, a településrész nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, fejlesztése. ... >>

Hagyomány Szociális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Fürdő utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Halas Ilona
a zsidó hagyományok ápolása, hitélet támogatása, segítése, szervezése, az ehhez szükséges technikai és személyi eszközök biztosítása, hitközségi könyvtár bővítése. A hitközség szociális munkájának segítése, ezen belül a szociális munka szervezése társadalmi alapon működő aktivisták segítségével. A hitközség kulturális tevékenységének segítése, szervezése. A zsidó kultúra és hitélet, valamint a hitközség tevékenységének népszerűsítése. Pécsett és Baranya megyében fellelhető zsidó kultúrával kapcsolatos tárgyak gyűjtése, múzeum létrehozása. A zsinagóga és a temető karbantartása, a hozzátartozó nélküli sírok gondozása. Idősek, egyedülállók, betegek, mentálhygiénés és szociális gondozása és segítése, hatékony helyi közösségi szociális és gondozó szervezet létrehozása. Az egészséges életmód népszerűsítése a zsidó étkezési és életmód szabályok figyelembevételével. Magyarország és külföldi hitközségekkel való kapcsolat felvételében való közreműködés és ennek érdekében találkozások szervezése. ... >>

Hagyománytár Alapítvány

(kulturális)

7691 Pécs-Vasas, Kút utca 12.
képviselő: elnökhelyettes Léderer Kinga, kuratórium elnök Mészáros Ádám
a Kárpát medencében élő népcsoportokra vonatkozó néprajzi kutatás, és annak anyaga nyilvántartása, bemutatása illetve e munka támogatása. ... >>

Halvilág Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7630 Pécs, Koksz utca 5.
képviselő: elnök Tölgyesi László
Horgászok részére a horgászat feltételeinek biztosítása, sokrétű közösségi, társadalmi, horgászegyesületi szolgáltatásnyújtás, horgászcélú tevékenység szervezése. Ennek keretében a horgászegyesület tagjai horgászérdekeinek képviselete. Kedvező horgászlehetőségek biztosítása, az egyesületi és szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, a horgászat fejlesztése és népszerűsítése, a jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat és a horgászegyesület hagyományinak őrzése és ápolása. ... >>

Harmónia Szabadidő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Csend utca 10.
képviselő: elnök Bársony József, elnökhelyettes Nyilas Mónika
az egészséges, nyugodt, stresszmentes életvitelre való nevelés. A környezettel, a természettel és embertársainkkal harmonizáló aktív életmód. A rendszeres testedzés szükségességének megismertetése, a napi élettevékenységbe illesztése a gyermekkortól kezdődőn. A távol-keleti kultúrák, harcművészetek önvédelmi módszerek megismertetése, gyakorlati oktatása. ... >>

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, János utca 22
képviselő: kuratórium elnöke dr. Bokor Béla, kuratóriumi titkár Dr. Görcsös Judit
A határon túli magyarsággal való rendszeres kapcsolattartás és együttműködés lehetőségeinek megteremtése. Olyan tevékenységek támogatása és szervezése, amelyek elősegítik a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, a hagyományos és kortárs értékek bemutatását, továbbfejlesztését és megteremti az országhatároktól független kulturális információcserét. A legfontosabb célja olyan alapítvány létrehozása, amely a lehető legjobban szolgálja a határon kívül élő magyar kisebbség közösségi, kulturális felemelkedését. Ez az összefogás nemcsak a közvetlenül szomszédos horvátországi magyarság mindennapi életét tudja segíteni, hanem más országokban élő magyarság kulturális, oktatási-közéleti életét is fejleszti, színesíti. ... >>

Hátrányos helyzetű gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 8/ B. fdsz./1.
képviselő: kuratórium elnök Dóra Lajos
szociális alapon hátrányos helyzetű és többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek szerteágazó támogatása, kiemelt módon a művészeti, kulturális és sport tevékenységek terén. Az ifjúság nevelése, oktatása, valamint a célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtése érdekében az alapítvány vagyonának növelés. Személyiségközpontú, hatékony, élményszerű és sokoldalú oktatási nevelési lehetőségek kidolgozása, alkalmazása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A művészeti nevelés tanórán kívüli lehetőségeinek fejlesztése és támogatása. ... >>

Havi-hegyért Egyesület

(kulturális)

7627 Pécs, Havi-hegyi utca 7.
képviselő: elnök Györki Éva
A Havi-hegy történelmi és település földrajzi értékeinek megóvása, azok összegyűjtése. A Havi-hegyhez köthető kulturális örökség és hagyományok feldolgozása és megőrzése, telpülésfejlesztés. ... >>

HELIOPOLIS "Minden Gyermek Érték" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Alkotmány utca 1. I/12.
képviselő: kuratóriumi elnök Kosteleczky Ildikó
Az alapfokú sport, fogathajtó- és lovasiskola létrehozása, kiemelten hangsúlyozva a sérült és egészséges gyermekek együtt sportolását. Segíteni a nagycsaládosok gyermekeinek "lovas" táboroztatását. Erdei iskolák létrehozása tantervhez igazodó oktatás kiegészítése a természetben, növény, állat és madártani ismeretek megszerzése és bővítése útján. Kiemelten hangsúlyozva a haátrányos helyzetű és sérült gyermekeket. "Állattáborok" létrehozása, örömök és teendők megtanítása, a felelősségtudat, a kötődés érzésének fejlesztéséhez. Az állatokkal való foglalkozás, a munka örömének átélését, érdekvilágunkban az önzetlenség okozta örömök megismerését célozva. Pónifarm létrehozása, gyermekfogatokkal a legkisebbeknek. Speciális fogathajtás károsodott, fogyatékos gyermekeknek. Hagyományőrzés, gyermnek és ifi huszárcsapatok alapítása, bemutatkozási lehetőségek, találkozók fellépések szervezése. Gyermek lovasíjászat létrehozása. Díjlovaglás népszerűsítése. "Lóra termett magyar" címmel lótörténelem honfoglaló őseinktől napjainkig. MInden, amit a lóról tudni érdemes. Lovasterápiák: sérült és ép lovasok együttműködése, közös szereplése segítség a tolerancia kialakulásába, a másság elfogadásában. A fogyatékos sérült és "gondozott" gyermekek számára is nyitottá tenni az emberi élet hozzáférhető területeit, hogy aktív részvevői lehessenek a társadalom életének. A hippoterápia (a ló egy élő segédeszköz) főként neurológiai és orthopédiai kórképek esetében gyógytornász szakember segítésével. A gyógypedagógia lovaglás és voltizálás (a ló nem eszköz, hanem aktív cselekvő társ) a pszichés problémákkal, kommunikációs, viselkedésbeli, tanulási zavarokkal küzdő, valamint értelmi fogytékosság, autizmus esetében, továbbá látás-hallássérült, magatartászavaros, hyperaktív és beszédproblémákkal élő gyermekek esetén. Asztmás gyermekek állapotának javításához kapcsolodó ellátás, táboroztatás segítése. Intézmény létrehozása, ahol ellátásuk, oktatásuk, nevelésük és tartózkodásuk hosszabb időn keresztül is megoldható gyógyulásuk elősegítése érdekében. "Sokfélék vagyunk" címmel cseregyerek program indítása hazai és külföldi partnercsaládokkal. Társszervezetek bevonásával segítség a programban résztvevő gyermekek számára életre szóló élmények, barátságok szerzésében, más nemzetek kultúráját, hagyományait megismerve, a magyar nemzeti értékeket, hagyományokat más országokban megmutatni és népszerűsíteni. Megfelelő támogatottság esetén alapfokú művészeti és nyelvi iskola indítása: képzőművészet, zeneművészet, tánc- és mozgásművészet, színház és irodalom, nyelvtanítás, nyelvi nevelés szakokkal. Művészeti ágak kombinációja (például nyelvi nevelés és művészet eszközeivel.) Gyermekszínházak létrehozása, alkotótáborok, alkotókörök, kiállítások és fórumok szervezése. Értelmi, mozgás és lelkileg sérült, valamint lakóotthonban élő gyermekek részbeni rehabilitációját segíteni, a családi háttér hiányának enyhítése, pozítiv benyomások élmények és életérzések kialakítása. Segítség a résztvevők életc ... >>

Hiány" Alapítvány

(kulturális)

Pécs, Universitas u. 2.
képviselő: Auth Szabolcs ... >>

Híd Európáért Nemzetiségi Civil Egyeztető Fórum, Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 9. I//102.
képviselő: elnök Adamov Dávid
a nemzetiségi civil szervezetek, közösségek és magánszemélyek összefogása, érdekeik képviselete, a HÍD szerep betöltésének elősegítése a nemzetközi kapcsolatok kiépítése során. Az Európai Unióban az uniós intémények általi, míg a hazai állami önkormányzati döntéseknél a nemzetiségi civil (közösségi) érdekek megjelenítése, az ezzel kapcsolatos fórumok munkájának figyelemmel kísérése és véleményezése. A civil társadalmon belül a nemzetiségi értékeivel részvétel a Régiók Európájának kialakításában, megerősítésében. A nemzeti, nemzetiségi és az európai identitás összhangja kialakításának, fejlődésének elősegítése. Hosszú távon életképes, a közösségi érdekekre figyelő újszerű kapcsolatokkal a "Civil Közösségek Európája" megalapozása. ... >>

Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány

(kulturális)

7633 Pécs, Esztergár L. u. 2/2.
képviselő: Rácz Géza
A Hindu kultúra, hagyomány és vallás magyarországi megismertetésének támogatása. ... >>

Hip-Hop Elements a Mozgás és Táncművészetért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7625 Pécs, Bessenyei utca 6.
képviselő: kuratórium elnök Rieberger Norbert
tehetséggondozás, gyermek és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, adománygyűjtés; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; fogyatékos gyermekek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Hirdi Nőegylet

(intézményi,oktatási,kulturális)

7693 Pécs-Hird, Szathmáry Gy. utca 21.
képviselő: elnök Becker Jánosné
A falu társadalmi, gazdasági, kulturális életének fellendítése, összetartó erejének újbóli megteremtése. Ennek érdekében kulturális rendezvények szervezése, megtartása. Lakókörnyezet szebbé tétele. Szabadidőközpont létrehozása. Hiányzó közművek létrehozásának elősegítése. A felnövekvő nemzedék részére helyi új alapfokú iskola létrehozásának szorgalmazása a szükséges kiegészítő létesítményekkel együtt. Hirdről az Önkormányzathoz befolyt összegek hasznosításának, önkormányzati tulajdonok megőrzésének, hasznosításának figyelemmel kísérése a hirdi lakosság igénye szerint. Közösségi rendezvények megtartásához, az egyesület székhelyének ügyviteli tevékenységéhez és összejöveteleihez önkormányzati ingatlan megszerzése. A falu kulturális, gazdasági, vallási múltjának felderítése, dokumentálása, honismereti szakkör létrehozása, megőrzésre érdemes darabok begyűjtése, felújítása és bemutatása. ... >>

Honvéd Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Kisfaludy utca 5.
képviselő: elnök Érsek Sándor, titkár Tihanyi Jenő
Pécs városában élő honvéd nyugdíjasok tömörítése, érdekeik képviselete és védelme. A tagság kulturális, szórakozási igényeinek kielégítése, szociális problémáik megoldásának elősegítése. Az időskorú, magányos beteg tagok egészségügyi gondjainak enyhítése, kegyeleti ügyeik intézésének segítése. A tagokról való gondoskodás klubszerű tevékenységi formákkal történő előmozdítása. ... >>

HORVÁT SZINHÁZÉRT Alapítvány

(intézményi,kulturális)

Pécs, Anna u. 17.
képviselő: Vidákovics Antal ... >>

Hosszúcser Vadászegylet

(sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Kiss József utca 14.
képviselő: elnök dr. Jelenszky Márton
a tagjai részére tagegyenlőség elvén alapuló szervezett módon, a magyar vadászati kultúra hagyományainak és értékeinek szem előtt tartásával, tartalmas és sokoldalú egyesületi élet keretében sportvadászati lehetőség biztosítása. Tagjainak öntudatos fegyelemre, mások iránti felelős magatartásra, a magyar vadászati kultúra hagyományainak ápolására, megőrzésére és továbbvitelére ösztönzése, a vadászat a vadászati ismeretek, a vadászati kultúra elsajátítása, elmélyítése érdekében versenyek, vetélkedők, oktatások, továbbképzések, rendezvények és kulturális programok szervezése. ... >>

Idegennyelv tanulási, tábozási, számítástechnikai Alapítvány"

(kulturális)

7632 Pécs, Apáczai Csere János tér 1.
képviselő: Strasser Péter ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal