Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 445
2. oldal

Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7629 Pécs, Bocskai utca 5.
képviselő: elnök Ambrus Lajos
szakmai érdekképviselet, Pécs város és Baranya Megye sakk-kultúrájának népszerűsítése; A minőségi sakkoktatás elősegítése, szakmai segítségnyújtás; A sporttal kapcsolatos mindennemű programok, szimultánok, szakkörök, versenyek, bemutató előadások, szakmai képzések megszervezése és lebonyolítása, különös tekintettel az ifjúsági sakksport fellendítésére; A sportversenyekkel kapcsolatos szolgáltatások végzése (szállás, ellátás közvetítése). Ifjúságnevelés, a versenyzők képzése, a fejlődési lehetőség biztosítása; Hazai és nemzetközi versenyek folyamatos szervezése felnőtteknek és ifjúsági korúaknak egyaránt; Szakmai előadások, tanfolyamok szervezése, abban tevékeny részvétel; a sakkjáték oktatása alap, közép és felsőfokon, mind szakköri, mind iskolai oktatási formában; Kultruális rendezvények, képzőművészeti kiállítások, fotó- és grafikai alkotótáborok, komoly és könnyüzenei koncertek szervezése és azokban tevékeny részvétel; közművelődést szolgáló előadások, programok rendezése; Gyermek és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára non-profit tanácsaadás; diákönkormányzatok segítése; életmód és pályaválasztási tanácsadás, gyermektáborok szervezése; Megyei, regionális jellegű rendezvények szervezése és lebonyolítása; utánpótlás-nevelés, az ifjúsági játékosok rendszeres képzése mint szakköri és klubfoglalkozás szinten; a felnőtt és ifjúsági játékosok versenyzési, előremeneteli lehetőségének biztosítása. ... >>

Baranyai Camping Club

(sport,kulturális)

7626 Pécs, Búza tér 8.
képviselő: elnök Kovács Gábor
szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, kempingezésen keresztül európai tájak, hazai tájegységek megismerése. Programok szervezésével elősegíteni az emberi, baráti kapcsolatok kialakulását, ápolását, a kulturális művelődést, a szabadidős sporttevékenységek fellendítését. Rendezvények alkalmával a tagság, a rendezvény résztvevői számára kedvezményeket biztosítani. Kapcsolat kiépítése, ápolása az országon belül, kívül működő campingekkel, hasonló profilú egyesületekkel, klubokkal. Információk gyűjtése, belföldi, külföldi üdülési, campingezési lehetőségekről, programokról. ... >>

Baranyai Horváth Önkormányzatok Szervezete

(kulturális)

7624 Pécs, Esze Tamás utca 3.
képviselő: Sárosácz Mihály ... >>

Baranyai Horvátok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Esze Tamás utca 3.
képviselő: elnök Gugán János
Képviselni és védeni a Magyar Köztársaságban élő horvát nemzetiség jogait, különösen a baranyai horvátok egyéni és kollektív érdekeit. Együttműködni azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, egyénekkel, akik (amelyek) támogatják a magyarországi horvátokat. Őrizni és fejleszteni a horvát lakosság nemzeti tudatát és identitását. Ápolni kulturális, történelmi és más hagyományait. Mozgósítani, ösztönözni a horvátokat nemzetiségi jogaik gyakorlására, anyanyelvük ápolására, kultúrájuk fejlesztésére. Részt venni a horvátok anyanyelvi oktatásának, közművelődésének szervezésében, támogatásában. Elősegíteni a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben a horvát nyelv használatára és egyenjogúságára való törekvést. Segíteni a hazai horvát nemzetiség tájékoztatására szolgáló tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió) tevékenységét, a horvát kiadványok megjelentetését. Együttműködni a célkitűzéseit támogató egyházakkal, felekezetekkel. Kapcsolatot tartani fenn az anyaországgal, annak magyarországi képviseleteivel, a más országokban kisebbségben élő horvátok szervezeteivel. Segíteni a hazai horvát kisebbségek intézményeit, szervezeteit, a horvát közösség tagjait. ... >>

Baranyai Igazságszolgáltatásért" Alapítvány

(sport,kulturális)

7621 Pécs, Rákóczi út 34.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Antal Gábor
A Baranya Megyei Bíróság és az illetékességi területén müködő helyi bíróságok bíráinak, igazságügyi alkalmazottainak szakmai, kulturális és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Baranyai Német Nemzetiségi Szervezetek Közössége

(kulturális)

Pécs, Munkácsy utca 8.
képviselő: elnök Báling József ... >>

Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 8.
képviselő: elnök Szugfil József
kiépíteni, fejleszteni a Baranya megyei németség fennmaradásának feltételeit, ápolni és erősíteni nemzeti sajátosságait. A szervezeti, személyi és intézményi feltételrendszer megteremtésével olyan helyzetbe hozni a német nemzetiséget, hogy mind nagyobb saját részt vállalva, de közösen partnerként a magyar állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel és szervezetekkel, az anyaországok támogatására is építve képes legyen egy hatékony nemzetiségi politikát kidolgozni, és azt rendszerűen, a nemzetiségi jelleget meghatározó széles sprektrumot megvalósítani. ... >>

Baranyai Német Táncegyesület

(kulturális)

Pécs, Munkácsy M. utca 8.
képviselő: Heil Helmut ... >>

Barátság Jótékonysági Egyesület

(kulturális)

7623 Pécs, Szabó József utca 9.
képviselő: elnök Pocskainé Dr. Wágner Mária
az emberi és eszmei értékek elsőbbségének biztosítása az anyagi értékekkel szemben. Az alapszabályban képviselt célok érvényesítésének elősegítése az emberi kapcsolatban. A magasabb rendű értékek érvényesítésének elősegítése, a szociális, üzleti és szakmai életben. Segítségnyújtás jó példával, tanáccsal, aktívabb segítőkészebb polgárok formálása. Az egyesületeken keresztül tartós barátságok szerzése, nem az egyéni haszonszerzésre törekedve, tartósabb, jobb közösségek alkotása. ... >>

Barkaág Egyesület

(kulturális)

7627 Pécs, Piroska utca 19.
képviselő: alelnök dr. Halmosi Róbert, elnök dr. Beöthe Tamás Zsolt ... >>

Bastei Baranya Steiermark Baráti Egyesület (Freundschaftsverein)

(kulturális,egyéb)

7625 Pécs, Vilmos utca 25.
képviselő: gazdasági felelős alelnök Márton Lászlóné, kulturális alelnök Dr. Tóth Gellért, programfelelős alelnök Buzádi György, ügyvezető elnök dr. Schmidt László
Steiermark és Baranya térségek kulturális, tudományos, gazdasági kapcsolatainak kiépítése, erősítése, baráti kapcsolatok kialakításának elősegítése e két európai táj lakói között. ... >>

Bázis Szobrász Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Pál Zoltán
az alkotó közösség létrehozása, amely a tagok szakmai fejlődését célozza meg és érdekképviseletet biztosít számukra. A tagok alkotó tevékenységének támogatása érdekében közösség munkafeltételek létrehozása. A tagok munkásságának megismertetése itthon és külföldön. A tagok alkotó tevékenységét segítő szakmai információk összegyűjtése, pályázatokon történő terjesztése. A tagok művészeti tevékenységét biztosító anyagi bázis szélesítése, pályázatokon történő részvétellel. A tagok számára szakmai továbbképzéseken, szimpóziumokon, konferenciákon való részvétel biztosítása, továbbképzések, szakmai szimpóziumok, konferenciák szervezése, kiállítások rendezése, kiadványok szerkesztése. Oktatási tevékenység ellátása. Minden egyéb olyan tevékenység folytatása, amely szolgálja a tagok művészi fejlődését, munkalehetőségeik bővülését, szakmai céljaik megvalósulását. Kőszobrászat kutatása, ápolásainak, hagyományainak fejlesztése. Pécs város köztéri szobrászatának fejlesztése és arculatának gazdagítása. ... >>

Belügyi Szervek Baranya Megyei Nyugdíjas Klubja

(kulturális,szociális)

7622 Pécs, Vargha Damján utca 1.
képviselő: elnök Tóth Béla
A belügyi nyugdíjasok és hozzátartozóik összefogása, mozgósítása különböző rendezvényekre, eseményekre. Érdekeinek képviselete, jogainak védelme. Ezen belül különös gondot fordít megbecsülések erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítése. ... >>

Best of Besto Nonprofit Regionális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: Kálmán Lilla titkár, képviselő, Teppert Zsanett kuratórium elnöke, képviselő
Megfelelő információáramoltatás, ennek érdekében többnyelvű információs központok, mobilkönyvtár létrehozása. Információs kiadványok kiadása, terjesztése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kultúrális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Művelődési, közéleti események, művészeti programokszervezése. hagyományőrzés, hagyományőrző csoportok és programok támogatása. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségében vidék - és közösségfejlesztő programok szervezése. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés. nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. felnőttképzést folytató intézmény múködtetése. Kiemelkedő képes-ségek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése.Felnőttképzés. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése. Fogyasztóvédelem - fogyasztói védelem. Emberi és állampolgár jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvás érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segitésére irányuló szociokultúrális tervek/projektek/ szervezése. ... >>

Beszélő Könyvek Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Jókai utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Márton András
Irodalmi művek hangfelvétel formájában a szerzői jogi jogszabályok betartása mellett történő rögzítése és ezen felvételeknek eljuttatása a rászoruló társadalmi rétegekhez.
További célja eljuttatni a magyar és világirodalom remekeit azokhoz is, akik bármilyen okból akadályoztatva vannak a művek hagyományos befogadásában. ... >>

Borostyán Egyesület

(kulturális)

7627 Pécs, Szeder utca 30/3.
képviselő: elnök Kovács István, elnökségi tag Meszéna Tamás, elnökségi tag Porvay Péter ... >>

CHÁCHE-Róm Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

7630 Pécs, Koksz utca 39.
képviselő: elnök Kanizsai Zoltán
A cigány nemzetiség kulturális hagyományainak felelevenítése és a sport nevelő hatása révén a cigány fiatalok körében a deviánsmagatartás formák terjedésének megállítása. Ezzel a cigány fiatalok életesélyeinek növelése, az identitástudatuk megőrzése mellett a társadalomba történő integrálódásuk segítése. ... >>

Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület

(kulturális,szociális)

7621 Pécs, József utca 4.
képviselő: elnök dr. Kosztics István
A Baranya megyében élő cigány lakosság, későbbiekben pedig Dél-Dunántúli Régió cigányságának kulturális, közművelődési, szociális, foglalkoztatási, jogi és környezetvédelmi érdekképviselete. ... >>

Control Stúdió Filmegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Perczel M. utca 24. fszt./3.
képviselő: elnök Rumann Gábor
egy olyan filmes műhely megteremtése, amely a pécsi és Pécs környéki fiataloknak lehetőséget nyújt egyrészt film, illetve fotóművészeti alkotásaik elkészítéséhez, másrészt fórumot biztosít ezek bemutatására, megvitatására szakmai találkozók fesztiválok keretében. Fontosnak tartja a helyi televíziókkal, illetve a Pécsett működő Mozgókép Tanulmányi Központtal, városi filmszínházakkal való szoros együttműködést, mert ez jó lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, illetve lehetőséget adhat a bemutatkozásra. A helyben és a környékben működő művelődési házak, iskolák segítésével elérheti azokat a gyerekeket, akik érdeklődnek a filmek, valamint a filmkészítés iránt. Támogatni kívánja a különböző művészeti (irodalmi, zenei, képző-és színházművészeti) területen működő alkotók bemutatkozását. ... >>

Csengő Hang" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Tillai Aurélné Merácz Ágnes
A Testvérvárosok terei Általános Iskola énekkarának támogatása. ... >>

Csonka Károly Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

7635 Pécs, Fenyves sor 20
képviselő: kuratórium elnök Csonka Donát, kuratóriumi tag C sonka Ágnes, kuratóriumi tag dr. Tímár András, kuratóriumi tag Leidecker Helga
elsődleges célja a pécsi születési Csonka Károly fotóművész emlékének fenntartása, munkásságának népszerűsítése, archívumának kezelése. Ezen kívül Magyarország, főleg Baranya és Pécs turisztikai vonzerejének fejlesztése. Pécsi és nemzetközi Rotary Clubokkal való együttműködés, segítségnyújtás a ?Pécs és Testvérvárosai? című nyomdakész könyv megjelentetéséhez, eljuttatása a célközönséghez. Pécs Város Önkormányzatával szoros együttműködés a hagyatékban levő fotók minél szélesebb körű felhasználása végett. Pécs és testvérvárosai közötti kulturális kapocs elmélyítése. Csonka Károly fotóiból kiállítások szervezése, utcai fotókiállítások rendezése, kulturális értékeket hordozó felületek kialakítása, emberek figyelmének megragadása. Pécsi lokálpatriotizmus, identitástudat felélesztése, fejlesztése. Kulturális ismeretek bővítése a művész munkáin keresztül. Európai Kulturális Főváros 2010 programjain való megjelenés Csonka Károly munkáival. Pécsről népszerűsítő kiadványok készítése. Kulturális kezdeményezések támogatása, fotóművészek támogatása. Csonka Károly emlékdíj átadás. ... >>

Csontváry Képzőművészeti Studió

(kulturális)

7621 Pécs, Magyar Lajos Gyermekotthon, Megye utca 22-24.
képviselő: elnök Merckle Lászlóné, művészeti vezető Platthy István, titkár Lónay Eszter ... >>

CULT-Fusion Közhasznú Kulturális, Turisztikai és Oktatási Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 140.
képviselő: alelnök Koch Ivett, elnök Édelmann Józsefné, titkár Koncz Balázs
A magyar kulturális értékeink feltárása, művészeti ágak fúziójával növelni a kultúránk megbecsülését, értékét. Kulturális értékhez való általános hozzáférés javítása, hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkóztatása, természeti, épített és kulturális értékes megőrzése. Környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. ... >>

Czigler Kosársuli Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7635 Pécs, Fakopácsköz 7.
képviselő: elnök Czigler László
Különböző fiatal korosztályok rendszeres sportolásának, testedzésének, versenyzésének elősegítése, szervezett keretek között történő biztosítása. Az egészséges életmódhoz való szoktatás, a nemesebb sportszellem széleskörű terjesztése, a tagok képzése, nevelése. Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés. A Pécsi és Baranya Megyei kosárlabda sportban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, és részvétel az egyes korosztályok versenyeztetésében. Utánpótlás nevelés elősegítése, a fiatal kosárlabdázni vágyó fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése. Pécs város kosárlabda-kultúrájának fejlesztése, hagyományok ápolása, bővítése, kosárlabdasport népszerűsítése. ... >>

DDGÁZ Munkavállalók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7626 Pécs, Búza tér 8/ A.
képviselő: titkár Szegedi Andrásné
A tagok érdekeinek képviselete, védelme, érvényesítése, a munkavállalók élet-, és munkakörülményeit befolyásoló tényezőkre megkülönböztetett figyelemfordítás (foglalkoztatás, jövedelem, munkakörülmények, szociális és kulturális juttatások). ... >>

Deák-Diák Közhasznú Kulturális és Oktatási Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Tompa Mihály utca 53.
képviselő: elnök Jurisics Judit
Környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola megismertetése, tevékenységeinek bemutatása. Tehetséggondozás, versenyeztetés, versenyszervezés; hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése, tanulmányutak pénzügyi támogatása; hasonló profilú intézményekkel kapcsolattartás, módszerek, eljárások, tapasztalatok cseréje. Szabadidősport szakmai és anyagi támogatása; versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása a feltételek megteremtésével; sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése; sportolási lehetőségek biztosítása a tanulók részére. ... >>

DeFORMA Képző-és Iparművészeti Alapítvány

(kulturális)

7634 Pécs, Bajmi dűlő 40.
képviselő: kuratóriumi elnök Sárkány József
a környezetkultúra szintjének fejlesztése, képző- és iparművészet támogatása, képző- és iparművészeti alkotások megismertetése a felhasználókkal, közönséggel, magyar képző- és iparművészet hazai és nemzetközi elismertségének előmozdítása. ... >>

Dékány Miklós Alapítvány

(kulturális,szociális)

7624 Pécs, Attila utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Németh Péter, kuratórium társelnöke Dr. Perjési Pál
A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Gyógyszerész Szakának hallgatója, a tragikus körülmények között elhunyt Dékány Miklós emlékének ápolása. Az egyetemi civil közösség kulturális, ifjúsági, szabadidős tevékenységének ösztönzése. Az egyetemi élet során végzett közösségi munka (kultúra, társadalmi élet, közösségi kapcsolatok) elősegítése, támogatása. Közösségi téren végzett munka elismerése. ... >>

Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete

(kulturális)

7625 Pécs, Vince utca 9/2.
képviselő: elnök Iharosi István
A Dél-dunántúl, mint fürdők régiója imázs kialakítása, a dél-dunántúli gyógy-és termálturizmus fejlesztése. ... >>

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
képviselő: titkár Balázs József
A szakszervezetet alkotó tagság, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek érvényesítése, átfogó képviselete és védelme, illetve az összefogásból származó előnyök biztosítása. Az általa képviselt tagság élet- és munkakörülményeinek rendszeres vizsgálata és javítása. Az érdekek érvényesítésére szükség szerint önálló programok kidolgzása és érdekérvényesítése. ... >>

Dél-Dunántúli Külügyi Társaság

(kulturális)

7621 Pécs, Mária utca 9
képviselő: elnök Dr. Dobay Péter, titkár Tarrósy István ... >>

Dél-Mecsek Vadásztársaság

(sport,kulturális)

7628 Pécs, Dobogó dűlő 11.
képviselő: elnök Nagy László
tagjai részére szervezett módon a magyar vadászati kultúra hagyományainak megtartásával, tartalmas és sokoldalú egyesületi élet keretében sportvadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Káptalan utca 5.
képviselő: elnök dr. Újvári Jenő
emlékezni a 100 éve megnyílt első pécsi és egyben baranyai állandó múzeumi kiállításra, amely a pécsi, baranyai, nemzetiségi, kisebbségi kulturális örökség múzeumi keretek között történő gyűjtése, megóvása, megmentése, valamint ezek korszerű technikai eszközök és módszerek felhasználásával történő közkinccsé tétele céljából jött létre. Az egyesület által működtetett közösségi színtér új lehetőséget teremt olyan közművelődési feladatok ellátására, amelyben történettudományi-, művészeti-, humán interdiszcipniális kutatások folytatásával, a befogadó közeg nevelésével, képesség fejlesztésével, ismeretterjesztéssel virtuális-interaktív kapcsolat teremthető a múzeumi keretek között bemutatható tárgyiasult történelem és a kulturális érdeklődési közönség között. A rendelkezésre álló eszközeivel elősegíti a már működő gyűjtemények, múzeumi látogatottságának emelését az ehhez szükséges színvonal és egyéb feltételek javítását. ... >>

Déli Felhő Kulturális Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Szigeti u. 2/a
képviselő: Havasréti József, Leiszter Attila, Törkenczy Tibor ... >>

Déli Kapu Folklórszövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, József Attila utca 10.
képviselő: elnök Gálber Attila
segítse a néphagyomány, különösen a néptánc, népzenei értékek és népi tárgyalkotó művészet felkutatását, ápolását, megőrzését, beillesztését a kulturális életbe. ... >>

"Délkelet-Ázsiai Hagyományörző" Egyesület

(kulturális)

7632 Pécs, Mécsvirág utca 19.
képviselő: elnök Világi Gergely ... >>

Devi Art Alapítvány

(szociális,kulturális)

7633 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: kuratórium elnöke Fodor Ildikó
hátrányos helyzetű értelmi fogyatékos fiatalok képzőművészeti nevelésének anyagi támogatása.
... >>

Dinnyeberkiért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Mandula utca 9.
képviselő: elnök Zinhóber András
Dinnyeberki község közterületeinek és faluképének javítása, az infrastruktúra fejlesztése; a település és annak környezetének természet és környezetvédelmi célú folyamatos monitorozása és ehhez kapcsolódó tevékenységek végzése; a település közbiztonságának és közrendjének javítása; a lakosok szociális helyzetének folyamatos figyelése és szükség esetén szociális tevékenység végzése, különös tekintettel a faluban élő magas arányú etnikai kisebbségre; a fiatalkorú lakosság oktatása, kulturális nevelése, pályakezdési esélyeinek növelése; kulturális és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; együttműködés a helyi önkormányzattal, illetve annak segítése, támogatása a falut és lakosságot érintő és az alapítvány céljával összeegyeztethető tevékenységekben; munkalehetőségek teremtése a helyi lakosság számára; ... >>

Disputa Kör Egyesület

(kulturális)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: dr. Muity Klára, Jancsula Dezső ... >>

Dom Perignon Követői Gasztronómiai Pezsgőrend Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Hunyadi János utca 2.
képviselő: elnök Ujvári József, helyettes Rippl Béla ... >>

Dzsaj Bhím Közösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 21.
képviselő: képviselő Orsós János
Buddhista vallási tevékenység, vallásos cselekmények, szertartások végzése. A közösség hitvallása a Dr. Bábászáhéb Bhím Ráo Rámdzsí Ámbédkar által 1956. októberében alkotott 22 fogadalom (Bávísz Pratidzsnyá) szövegén alapszik. Nevelési, oktatási intézményekben vallásoktatás, a vallásgyakorlás hozzáférhetőbbé tétele szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúsági intézményben gondozottak és büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak számára. Kulturális és nevelés-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézmény-működtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

E Média Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Kovács Tamás
az egyesület tagjainak közreműködésével ötleteiket, gondolataikat felhasználva elsősorban a tagság részére, de a Pécsi Tudományegyetem valamennyi hallgatójához is szólóan internetes rádiós műsorok készítése, ezek interneten keresztül ellenszolgáltatás nélküli hozzáférhetővé tétele, internetes rádió üzemeltetés, ezen keresztül is az egyesületi tagok egyetemi közösségi életének szervezése. Az egyetemi oktatással, rendezvényekkel kapcsolatos olyan információk, ismeretek biztosítása, amelyek lehetővé teszik a tanulással és a későbbi munkahelyi elhelyezkedéssel kapcsolatosan lehetőségeik minél teljesebb kihasználását. Irodalmi estek, író-olvasó találkozók szervezése, rendezése, művészeti, irodalmi és komolyzenei műsorok készítése, kiadványok megjelentetése. ... >>

Ében Fafúvós Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Papnövelde utca 1.
képviselő: elnök May Viktória
lehetőség teremtése a közös zenélésre azoknak az embereknek, akik nem feltétlenül zenei pályán dolgoznak, de szakmai felkészültségük lehetővé teszi az együtt zenélést, a zeneirodalom alkotásaiból minél többnek ismertté és népszerűvé tétele, illetve intézményes keretek teremtése a tehetséggondozáshoz. ... >>

ECHO Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány

(intézményi,kulturális)

7621 Pécs, Király utca 21.
képviselő: Balogh Róbert, Harnóczy Örs, kuratórium elnöke Dr. Aknai Tamás, Zábrádi Mariann
A művelődés és a művészetek értelmező nyilvánosságának megteremtése , az alkotók és a kultúra fogyasztói között a fejlődés motorjaként tételezett dialógus fenntartása. Pécs és dél-dunántuli régió kulturális környezetvédelmének, művelődési életének , építőművészetének és műemlékvédelmének a színház és a zenekultúra bemutatkozásainak , a vizuális művészeti szakterületeknek , a múzeumoknak és a kiállítóhelyeknek a támogatása, fejlesztése, , népszerűsítése és a kultúrális örökség részeként történő megőrzése az utókor számára. Echo könyvek és Echo kritikai szemle önköltségi áron történő kiadása. ... >>

Eck Imre Közalapítvány

(intézményi,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Végvári Zsuzsa
kétévente egy alkotóművész, illetve művészeti csoportosulás művészeti díjjal jutalmazása, művészi szemléletmódjáért és alkotói világlátásért, amely szellemiségében folytatója az Eck Imre által teremtett színház- alkotói kultúrának egyszerre és egy időben képviseli a magyar és az európai értékeket, valamint a művészeti ágak komplexitásában és egymás által erősítve fejezi ki az emberi élet érzelmi- gondolati világát és kapcsolatrendszerét, szolgálja az alkotást és a befogadó árnyalt és élő kapcsolatát. Eck Imre hagyatékának, örökségének gyűjtése, dokumentálása. ... >>

Egészség és Műveltség Alapítvány

(kulturális)

7693 Pécs-Hird, Köveshegy utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Pataki Ferenc, kuratóriumi titkár Vörös Attila ... >>

Egy Hajóban Gyermek és Ifjúságvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Tímár Csaba, kuratóriumi tag dr. Krausz Róbert, kuratóriumi tag dr. Tímár András, kuratóriuum tagja dr. Tímárné Rétí Tímea
Az alapítvány a rászoruló gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek számára is célként fogalmazza meg, hogy az abban tevékenykedni szándékozóknak hosszú ideje felhalmozódott tapasztalait és eredményeit a kiemelkedően közhasznú szervezeti jogállásból adódó szélesebb körű törvényes lehetőségek kihasználásával hasznosítsa. Az alapítvány fő céljai közvetett módon, szoros összefüggésben szolgálják az alapvető célok (gyermek,- és ifjúságvédelem) megvalósulását, segítik azok elérését, annak érdekében, hogy a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek esélyegyenlősége, versenyképessége, munkaerő piacon történő elhelyezkedése, jövőbeni társadalmi szerepük javuljon. A gyermek és ifjúságvédelem, valamint e prioritásként kezelt céllal szoros összefüggésben és ahhoz igazodóan, annak segítségével és módszerével kezelten az alapítvány létrehozásának további céljai az alábbiak:
A gyermekek és fiatalok sport általi lekötésén, kimozdításán, foglalkoztatásán keresztül a gyermekek és fiatalok közvetlen, illetve közvetett egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító-, egészségügyi szociális tevékenység nyújtása részükre, szociális érzékenységük növelése, valamint társadalmi inadaptációs zavaraik leküzdése. Rehabilitációs tevékenység folytatásával a szenvedélybeteg fiatalok gyógyulásának elősegítése hagyományos, illetve alternatív módszerek alkalmazásával. A családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében a marginalizálódott fiatalok formális és informális oktatása, a pedagógiai lehetőségek komplex módon való alkalmazásával megvalósítva. Különböző társadalmi csoportokhoz tartozó fiatalok informális nevelése, kulturális örökségük, műemlékeik, történelmi hagyományaik, identitásuk megőrzése. Az alapítvány célja a gyermekek és fiatalok kimozdításának elősegítése, foglalkoztatásuk biztosítása, elszigetelődésük csökkentése a sport általi nevelés, a természetvédelem, az állat- és környezetvédelem alkalmazásával, új módszerek bevezetését és elfogadtatását, alternatívák kidolgozását kívánja elérni az egészséges test, környezet és élet szellemiségében. Az ifjúságvédelem terén az alapítvány célja a fiatalok tolerancia küszöbének emelésével diszkriminációmentes környezetet alakíthasson ki a fiatalok körül. Az alapítvány célja a nemzeti, etnikai, vallási, földrajzi hovatartozásuk miatt hátrányos helyzetben élő fiatalok esélyegyenlőségének előmozdítása. Ezen fiatalok magas fokú képzettségének elősegítése, a munkaerőpiacon való képzésüknek, foglalkoztatásuknak elősegítése. Az alapítvány tevékenységeinek ellátása érdekében céljának tekinti tagjai személyes, segítő és szervezési készségeinek fejlesztését, hazai és külföldi eredmények, módszerek megismerését, oktatását és terjesztését, ezzel kapcsolatban az alapítvány tagjainak folyamatos információ cseréjét, hazai és külföldi továbbképzését és kölcsönös tanulási lehetőségek biztosítását, rendezvények szervezését, együttműködésre és kapcsolatfejlesztésre törekszik az ezen témákkal foglalkozó hazai és k ... >>

Együtt Baranyáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Nagy Lajos király útja 11.
képviselő: elnök Kiss Jánosné
Társadalmi és érdekképviseleti tevékenység végzése a Baranya megyében élő roma kisebbség felzárkóztatásának, beilleszkedésének elősegítése érdekében. Elősegítse az iskolai oktatást, illetőleg azon való részvételt; a foglalkoztatást, ezáltal a munkanélküliség csökkentését; a kulturális rendezvények szervezését, az azon való részvételt; sportolást, az azon való részvételt; a technikai fejlesztést; együttműködést, kapcsolattartást, illetve közös programok szervezését illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel; a kapcsolatok építését és fenntartását hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Élet Beszéde Karizmatikus Keresztény Egyház

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7625 Pécs, Havi-hegyi út 39.
képviselő: egyházfő Király Márk pásztor
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal