Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 445
1. oldal

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Kultúrális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja utca 13.
képviselő: elnök Tari József
A FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKAR működésének segítése. A zeneirodalom alkotásaiból minél többnek ismertté és népszerűvé tétele, illetve intézményes keretek teremtése a tehetséggondozáshoz. A fúvószenekar gyakorlási lehetőségeinek megteremtése. Az utánpótlás nevelésében, oktatásában anyagi támogatással és szereplési lehetőség biztosításával való szerepvállalás. A hasonló egyesületekkel, a Fúvószenekarhoz hasonló zenekarokkal való kapcsolattartás, a bányászünnepek megtartásában, a bányászhagyományok ápolásában való részvétel. A menzetiségi hagyományok megőrzésében és továbbadásában való közreműködés. ... >>

A jövő elnevezésű Alapítvány

(kulturális)

7633 Pécs, Mezőszél u. 1.
képviselő: Cselikné Juhász Ildikó ... >>

A Megyer Törzs Déli Gyepűvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
képviselő: elnök Pámer László
középkori lovas és kézműves hagyományaink felélesztése és ápolása. ... >>

A muzsika hangja a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Rákóczi utca 68.
képviselő: kuratórium elnök Megyimórecz István
a pécsi Városközponti Óvoda, Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Liszt Ferenc Zeneiskolája (Pécs, Rákóczi út. 68.) keretein belül folyó oktató-nevelő munka és művészeti tevékenység támogatása. ... >>

A Művészetért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Kircsi László, titkár Bozóky Anita
a megszűnő állami mecenatúra szerepét pótlandó, a város és a megye művészete szakmai színvonalának megőrzése, a környezet esztétikai arculatának, kultúrájának javítása. ... >>

A Pécsi Polgári Szalon Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Mátyás király utca 5. II//5.
képviselő: elnök dr. Páva Zsolt ... >>

A Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Ércbányász utca 8. I./1.
képviselő: elnök Fedeles Tamás
történettudományokkal foglalkozó központ kialakítása, amely segíti az egyetemi, főiskolai karok diákjait az egyetemhez kötődő tevékenységük folytatásában, illetve hozzájárul a meg nem szerzett tudás elsajátításához. Segítséget nyújtani a magukat tovább képezni akaró diákok és már végzett bölcsészek számára, konferenciákon, rendezvényeken való részvétel útján, kulturális programok szervezése révén. A fiatalok számára könyvek, szakirodalmak, periodikák, újságok terjesztése, amelyek más helyen nem érhetőek el. A történettudomány fiatal kutatóinak segítése. Javítani az egyetemisták, főiskolások tanuláshoz való esélyét, számítógépes adathordozók előállításával, honlap üzemeltetéssel, valamint egyéb eszközök útján. A hallgatók tudományos kutatásban való részvételének elősegítése. Kutatás feltételeinek biztosítása magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyar fiatalok beilleszkedésének előmozdítása az oktatásba, különös tekintettel a felsőoktatásra. ... >>

A Szőnyi Ottó utcai Német Nemzetiségi Óvoda Gyermekeiért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 3.
képviselő: elnök Lampert Gáborné
Az Óvoda gyermekeinek érdekében a technikai, tárgyi eszközök fejlesztése, szakmai (nevelési) programjainak színvonalas megvalósítása érdekében a szülői aktivitás növelése, egészséges környezet biztosítása, a gyermekek egészséges életmódara nevelése. Németnemzetisége kultúra ápolása és a nemzetiségi hagyományok őrzése. ... >>

Agócsy László Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratórium elnök Dobos Lászlóné
Az alapfokú művészetre nevelés, így különösen zene oktatása a nemzeti alaptanterv és a kerettanterv alapján oktatási törvénynek megfelelően, mely megalapozza a művészi kifejező készséget, előkészítő zenetagozatú művészeti szakközépiskola, óvónőképzői, tanítóképzői, főiskolai és egyetemi továbbtanulásra. ... >>

Alajos utcai Közművelődési Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Alajos utca 2/2.
képviselő: kuratórium elnöke Kasza Tibor, kuratóriumi titkár Pagony Zsuzsanna
Baranya megyében elsősorban a kereskedelmi, pénzügyi, vendéglátóipari szakmában dolgozók és magánalkalmazottak, tanulók, nyugdíjasok - valamint hozzátartozóik és egyéb önszerveződők közössége - művelődési, tanulási, át-, vagy továbbképzési, szabadidő, sport és szórakozási lehetőségének segítése, megvalósítása, tevékenységek anyagi támogatása, cél szerinti besorolása, kulturális szabadidős és hobbi tevékenység, egyéb. ... >>

Alapítvány a Nemzetközi Kulturális Együttmüködésért

(kulturális,egyéb)

7633 Pécs, Bánki D. utca 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Wéber Beáta, titkár Nyári Zsófia
kulturális együttműködés elősegítése és támogatása nemzetközi szinten. ... >>

Alapitvány a Pécsi Ércbányász Koncert-fuvószenekarért

(kulturális)

7633 Pécs, Hajnóczy utca 41.
képviselő: kuratóriumi elnök Orcsik Ferenc, titkár Gida Attila
a bányász kulturális hagyományok ápolása, Pécs város fuvószenei hagyományainak ápolása, fejlesztése, hangversenyek rendezése, szólisták meghívása, a zenekar kottatárának fejlesztése, katalógizálása, a zenekar működéséhez a tárgyi feltételek biztosítása, a hangszerállomány és a ruházat gondozása, a zenekar külkapcsoaltainak ápolása, külföldi vendégszereplések és zenekarok fogadásának szervezése, támogatása. ... >>

Alapítvány a Vidék kis- és középvállalkozásainak fejlesztésére

(oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 13.
képviselő: elnök dr. László Gyula, kuratóriumi tag dr. Kovács Katalin, társelnök Huszti Zoltán
Baranya megye gazdasági életének segítése, fejlesztése, a megváltozott gazdasági körülményekhez való alkalmazkodás elősegítése.
A külföldi támogatások fogadókészségének megteremtése.
Nemzetközi kapcsolatok (ideértve a nemzetközi gazdasági együttműködéseket is) előmozdítása, amelyek arra hivatottak, hogy feltárják és összehangolják a pénzügyi, gazdasági, technológiai és kulturális forrásokat.
A vállalkozások gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi feltételeinek kialakítása, és az ehhez szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése.
Vállalkozások részére fejlesztési ajánlatok kidolgozása.
A vállalkozásokat elősegítő oktatási tanácsadási, kutatási tevékenység kezdeményezése, támogatása.
a vállalkozói magatartás és kultúra kialakítása, fejlesztése, kutatási tevékenység kezdeményezése, támogatása.
Minden olyan tevékenység támogatása, amely vállalkozások jobb és hatékonyabb működését segítheti elő, a gazdasági tevékenység minőségi javítását szolgálja, ideértve azon programok támogatását is, amelyek a pályakezdő fiatalok életpálya esélyeit növelik, és vállalkozóvá válásukat segítik. ... >>

Alliance Francaise Pécsi Francia Kulturális Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Jókai M. utca 11.
képviselő: alelnök Dr.Feidt Catherine Marie, elnök Simon Ágnes, jogtanácsos Arany Szabó Zoltán, kincstárnok Hubainé Oláh Ágnes, titkár Giraud Jean-Christophe
a francia nyelv terjesztését kívánja elősegíteni Pécsett és környékén, egyesíteni kívánja mindazokat, akik hozzá akarnak járulni a francia nyelv és francia nyelvű kultúra mélyebb megismeréséhez Magyarországon, s általában a két ország egymásról alkotott képének gazdagításához, elősegítve a nyelvi és kulturális cserét. ... >>

Alternativ Színházi Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/ b.
képviselő: a kuratórium elnöke Mikuli János
Az Alternatív Színházi Műhely Alapítvány komplex színházi események megvalósítását tűzi ki célul, mely magában foglalja az alternatív színházi előadások létrehozását és befogadását, illetve átfogó képzési programokkal a város oktatási intézményei számára kíván olyan kínálatot nyújtani, melyban ez általános iskolásoktól az egyetemistákig kerülhetnek a színház közelébe, a színházzal napi kapcsolatba a nézőink és/vagy színházcsinálóink. ... >>

Ambassador Club Pécs

(kulturális)

Pécs, Rákóczi utca 3.
képviselő: elnök Héder Sándor
A szabadság, humanitás, segítőkészség eszméin alapuló belső életével, aktivitással közelebb hozzon egymáshoz különböző képzettségű, foglalkozású embereket az ország határain belül és túl. Ügyelni az emberi méltóságra, szabadságra, türelmet gyakorolni, bátran képviselni saját véleményüket. Késznek lenni arra, hogy közösségért közös felelősséget vállaljanak. Határokon átnyúló barátságokat ápolnak, egymást kölcsönösen támogatják az élet minden területén. Előítéletektől mentes találkozókon, nyílt beszélgetéseken ismeret, tapasztalatcsere, közös átélés útján segítik elő a megértést, barátságot, helyi nemzeti, nemzetközi szinten. Tevőlegesen, aktívan lépni fel az emberiség békés, baráti együttélése érdekében. ... >>

Angle Kulturális és Oktatási Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7629 Pécs, Fehérhegyi utca 6.
képviselő: elnök Petrovics Mária
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, oktatási, kulturális tevékenységek szervezése révén. Kisebbségi nyelvek, elsősorban a roma nyelv, kultúra ápolása, gondozása, roma kulturális örökség megóvása, hagyományok megőrzése. Nemzetközi, lovári roma nyelv ápolása, oktatása, sztenderizációjához való hozzájárulás, szegregációs oktatásban résztvevő roma gyerekek integrációja a többségi oktatási intézményekben. Hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők, idősek, testi és szellemi fogyatékkal élő csoportok, gyerekek oktatási helyzetének kutatása. Hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Hátrányos helyzetű roma származásúak, főleg nők, idősek testi és szellemi fogyatékkal élők munkaerőpiaci reintegrációja. Kezdő roma civil szervezetek segítése, új autonóm egyesületek létrehozásában való segítségnyújtás. ... >>

Anikó Diákalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Anikó utca 1.
képviselő: képviselő és kuratóriumi tag Kummerné Palágyi Ágnes Judit, képviselő és kuratóriumi tag Ritzné Brúder Anita, kuratórium elnök Vezér Andrásné
az Anikó utcai Általános Iskola keretében működő tagozatok részére a biztos anyagi háttér megteremtése, a kiemelkedően tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése, az egészséges életmódra nevelés előmozdítása, az iskolai diákmozgalmak és rendezvények támogatása, a nyelvoktatás és diáksport tanórán kívüli formáinak, valamint technikai szükségleteinek biztosítása. ... >>

Apáczai Néptáncegyüttes Művészeti Egyesület

(kulturális)

7633 Pécs, Lotz Károly utca 7.
képviselő: elnök Mészáros András
a többnemzetiségű Baranya megye folklórjának ápolása, népszerűsítése, bemutatása különös tekinettel a délszláv nemzetiségekre és a magyar folklórra. A tagok aktív részvétele az Apáczai Néptáncegyüttes művészeti csoportjának munkájában. Szponzorok, támogatók keresése, pályázatokon való részvétel. Minden lehetséges eszközzel biztosítani a néptáncegyüttes működését, továbbélését, fejlődését. Az ANK diákjainak, valamint PécsKertváros ifjúságának bevonása az Egyesület tevékenységébe. Az Egyesület biztosítja, hogy tagjai részt vehessenek a tánccsoport művészeti munkájában, fejleszthessék képességeiket, kiteljesíthessék szakmai tudásukat. ... >>

Apádék Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Apáczai körtér 1.
képviselő: kuratórium elnök Jani Péter
iskolai diák-közélet szerveinek és rendezvényeinek támogatása, tanulók anyagi segítése. ... >>

APODOSZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Petőfi utca 69.
képviselő: kuratóriumi elnök Helyei Kristóf
-Kulturális fesztiválok, koncertek, előadások megrendezésének;
-kortárs művészeti ágak népszerűsítésének;
-a kultúra különböző területein ? irodalom, film, színház, tánc, zene, képzőművészet, iparművészet ? tevékenykedő alkotók találkozásának, kommunikációjának, közös projektek elkészültének;
-filmművészeti alkotások létrejöttének, bemutatásának;
-kulturális témájú, tudományos-ismeretterjesztő televízió, rádióműsor létrejöttének, bemutatásának;
-a hátrányos helyzet problémájával foglalkozó filmművészeti alkotások televízió-, rádióműsorok létrejöttének, bemutatásának;
-a kortárs táncművészetben alkotó koreográfusok, táncművészek, alkotóműhelyek előadásainak létrejöttének;
-színházi területen tevékenykedő alkotók, színművészek, rendezők alkotásainak létrehozásának;
-klasszikus és kortárs zeneszerzők, zenészek megjelentetésének, felléptetésének;
-fiatal művészek magyarországi és külföldi tanulmányainak;
-alkotóművészek magyarországi és külföldi kutatásainak;
-alkotóművészek külföldi vendégszerepléseinek;
-alkotóművészek oktatásának, mesterkurzusok rendezésének;
-kulturális menedzsment magyarországi oktatásának és fejlesztésének;
-alkotóművészi mecenatúra magyarországi kialakításának;
-hátrányos helyzetű művészek alkotásai létrejöttének bemutatása, magyarországi és külföldi tanulmányainak, magyarországi és külföldi kutatásainak, külföldi vendégszerelésének;
- hátrányos helyzetű emberek kulturális integrációját segítő projektek létrejöttének segítése, támogatása. ... >>

Apolló Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 6.
képviselő: Tóth Zoltán elnök
A Pécs alternatív színházi kultúrájának erősítése és támogatása, színházi műhely működtetésével, illetve befogadó hely fenntartásával. Színházművészeti, képzőművészeti, zenei produkciók, rendezvények létrehozása, támogatása. Pécs városágban és Dél-Dunántúli Régióban drámapedagógia és a színházi nevelés módszereinek képviselése, alkalmazása, terjesztése. Szociális és egészségnevelés. Pécs város és régió kulturális tevékenységet folytató diákjainak és társművészetek képviselőinek bemutatkozási lehetőség és színpadtechnikai eszközök biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása. Kapcsolatteremtés hasonló célkitűzéssel alakult társadalmi szervezetekkel és a régió közönségével. ... >>

Arab Kulturális Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17
képviselő: Shadeh Imad ... >>

Aradi Vértanúk Szobrai" Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Teréz u. 1.
képviselő: Molnár G. Judit ... >>

Árnyékszínház Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Hegyalja utca 43.
képviselő: elnök Szilágyi Eszter
színházi előadások létrehozása, elsősorban felnőttek számára. Kapcsolattartás más hasonló színházi formációkkal, egyesületekkel, fesztiválok látogatása, ezeken való részvétel, dokumentáció készítése, találkozók esetleg sorkshop rendezése. Középiskolások színházi képzése. Beavató színházi előadások létrehozása, sorozat. Irodalmi estek létrehozása, versestek, ünnepi összeállítások. Kiállításmegnyitók, performance-ok, videoprojektek létrehozása. Gyakorlati foglalkozások biztosítása a PTE BTK színház-szakos hallgatói részére. Kortárs magyarországi és határon túli drámák felolvasó színházi formában való előadása, illetve feldolgozása előadásra. ... >>

Art-Éra Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

(szociális,kulturális)

7625 Pécs, Kisboldogasszony utca 15.
képviselő: elnök Zentai Tamás
a magyar kultúra és társadalom megismerése és megismertetése, az ezzel kapcsolatos ismeretek feltárása és terjesztése, valamint a kultúra és a társadalom közötti kapcsolat feltérképezése; olyan kulturális és társadalomtudományi műhellyé válás, amelynek keretében a társadalmi és kulturális folyamatok értő és elemző módon kerülnek feltárásra, a határon túli magyarság önazonosságának és kulturális, nyelvi identitása megőrzése, elősegítése az egyetemes magyar kultúra terjesztésének és a magyar-magyar kulturális kapcsolatok fejlesztésének, erősítésének jegyében, valamint a külhoni magyarság szociális körülményeinek javítása; az öntudatában megerősödött, múltjára és kultúrájára büszkén tekintő külhoni magyarság kialakulásának támogatása. A hátrányos helyzetű kistérségek és települések felzárkóztatása a helyi kulturális élet megszervezésének és a turizmus -elsősorban az öko-turizmus- fellendítésének segítségével, közreműködés az ilyen irányú programok szervezésében és lebonyolításában, segítségnyújtás a kistelepülések, kistérségek, régiók számára az Európai Unió regionális felzárkóztatását célzó programjainak hatékonyabb kihasználásában; a környezeti javak megőrzésére való törekvés, a környezeti sokszínűség, biodiverzitás megóvása, az ökológiailag fenntartható fejlődés elvének és gyakorlatának támogatása, illetve az ezekkel összefüggő információk terjesztése a társadalom felé; részvételi demokrácia elősegítése, a társadalmi önszerveződés gyakorlati megvalósítása. ... >>

August ˘Senoa Énekkar és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Esze Tamás utca 3.
képviselő: elnök Bosnyák Márkné szül. Losánia Mária
Magyarországi horvátok képviselete, tradicionális és vallási kultúrájának ápolása, bemutatása, megismertetése, az anyanyelv megőrzése. Fenti célok megvalósítását célzó programokon, rendezvényeken, fesztiválokon való részvétel. Az összegyűjtött hagyományos kultúra és az ahhoz kapcsolódó tárgyak (ének, zene) bemutatása, átörökítése, kiállítások szervezése. Az élő hagyomány ápolásának támogatása. Együttműködés és kapcsolattartás magyarországi horvátok és más külföldi kulturális szervezetekkel és intézményekkel. Részvétel a nemzetiségi eseményeken, rendezvényeken. ... >>

"August Senoa" Horvát Kulturális Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Esze Tamás utca 3.
képviselő: elnök Sárosácz Mihály ... >>

Az Ajtósi Dürer Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Liliom utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke Trebbin Brigitta
az Ajtósi Dürer Úti Óvoda nevelési, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészséges testi és személyiség fejlődésének fokozott biztosítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kulturális; ismeretterjesztő- és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése, támogatása; ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges eszközállomány vásárlásának támogatása, megkönnyítése. ... >>

Az Aradi Vértanúk Úti Ovisokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 14.
képviselő: kuratórium elnöke Juhos Szilvia
Az Aradi Vértanúk Úti Óvoda nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészéges testi és személyiségfejlődésének fokozott biztosítása, az ehhez szükséges személyes tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kultúrális, ismeretterjsztő és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése támogatása; ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges eszközállományok vásárlásának támogatása, megkönnyítése. ... >>

Az Elektronika nagyjai" Alapítvány

(kulturális)

7626 Pécs, Búza tér 8/a.
képviselő: Bobula András
Az alapítvány méltó emléket kíván állítani az elektrotechnika világhírű nagyjainak Pécs városában. Célja, hogy utcák, terek viseljék a tiszteletreméltó, halhatatlan elődök neveit, hogy emléktáblák, térplasztikák hirdessék ezeken a helyeken névadóik emberi, szakmai nagyságát és az utókor megbecsülését. A közös történelmi, szakmai múlt megbecsülésén keresztül elősegíti az elektrotechnikával foglalkozó szakemberek összetartozás-tudatának erősítését. Működésével hozzájárul Pécs város szépítéséhez, egyéni városkép kialakításához. ... >>

Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, József utca 34
képviselő: kuratóriumi elnök Nyirati András
A fiatalok lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével. Az emberi szabadságjogok és az emberi méltóság tudatosítása. A társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek támogatása és a tehetségek kibontakoztatása, ennek érdekében a legmegfelelőbb módszerek tudományos kutatása, kidolgozása. A társadalmi előítéletek felszámolása, a különböző kultúrák megismerésén keresztül. Az individualizmus és a közösségi magatartás harmóniájának megteremtése. Az egészség megőrzésének és visszanyerésének támogatása. A testi szellemi betegségek és káros szokások kialakulásának megelőzése. A bűnmegelőzés és a társadalmi igazságtalanságok, bűncselekmények áldozatainak védelme. A magyar hagyományok ápolása, tovább örökítése. A jó közérzet elérésének elősegítése. ... >>

B.Á.R.T.F.A. Belőlünk, Általunk, Rólunk Tanuló Fiatalok Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Szent Bertalan utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Sarlós Józsefné
A Bártfa Utcai Intézmény Egység oktató, nevelő munkájának támogatása a tanulásban és tanításban. Képességfejlesztésben és tehetséggondozásban; oktatáshoz és szabadidős tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésében. Önképzőkörök, pályázatok létrehozásában, illetve a pályázatokon való részvételben; sporttevékenységben; évközi és nyári táborok, kirándulások, szabadidős programok szervezésében; kulturális nevelésben; ösztöndíjak létesítésében; alapfokú művészeti iskolai tandíjakhoz való hozzájárulásban; tanulmányi utak, kirándulások szervezésében. Tanulmányi versenyekre való felkészülésben és részvételben; felzárkóztató tevékenységben; tanárok továbbképzésében, szakmai programok szervezésében. Egyéni és csoportos pedagógiai munka támogatásában; tanulók jutalmazásában; könyvtár fejlesztésében; testvériskolai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében; nyelvművelésben, idegen nyelvek elsajátításában. Az egészséges életmód megismertetésében; a kultúrált iskolai belső és külső környezet kialakításában, és megóvásában, valamint az ezekhez szükséges anyagi források megteremtésében ... >>

Báb a Míves Egyesület

(kulturális)

Pécs, Donátusi utca 6/5c.
képviselő: elnök Vajda Zsuzsanna, titkár Bartal Kiss Rita ... >>

Babits Gimnázium Magiszter Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Rózsahegyi Ágnes
Oktatási ellátás biztosítása. Segítségnyújtás az iskola dolgozói részére szakkönyvek és módszertani segédanyagok beszerzéséhez. ... >>

Babits-Komarov Baráti Kör

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: alelnök Weinreich László, elnök Lengvárszky Attila
Felkutassa a volt diákokat és e szervezeten keresztül érettségit követően is tartsa velük a kapcsolatot. Életpályájukat a jövendő generáció segítése érdekében figyelemmel kísérje, erősítse az öreg- és jelenlegi diákok Alma Materhez kötődését. Segítse az iskola pedagógiai programjának, nevelési céljainak megvalósítását, ápolja és bővítse hagyományait. Erkölcsi és anyagi támogatást nyújtva segítse az iskola tehetséges, illetve hátrányos helyzetű tanulóit. Adjon tájékoztatót tagjainak az iskola és az egyesület rendezvényeinek helyéről, időpontjáról, jellegéről. ... >>

Bányász Emlékekért Egyesület

(kulturális)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: képviselő Pernecker László
Baranya megyében fellelhető bányász emlékek felkutatása, meglévők megőrzése, gondozása, nyilvántartása, bányász hagyományok ápolása. ... >>

Bányász Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnök Kutas László Krisztán, ügyvezető elnök Szőkéné Kontra Ilona
Azon társadalmi szervezetek, közösségek és egyének tevékenységének összefogása, melyek hozzá kívánnak járulni a bányász kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez és hagyományainak ápolásához. ... >>

Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnöK Talló Zoltán, ügyvivő elnök Molnár Ferenc
Hátrányos helyzetű állampolgárok, hátrányos helyzetű gyermekeik támogatása, alapvetően szociális és kulturális céllal alakul. Segíti az óvodás, iskoláskorú gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezését, oktatási, kulturális programok szervezését. Segítséget nyújt személyiségük nyitottá válásához, közösségi alkotótevékenységhez. A gyermek kreativitási készségének kibontatásával, elősegítésével, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítésével. Rászoruló családok részére tanácsadást nyújt. ... >>

Baranya Barátainak Köre

(kulturális)

7625 Pécs, György utca 6.
képviselő: elnök Dr.Kurucsai Csaba
a Kör tagjainak Baranyához fűződő kapcsolatai megőrzésének segítése, a megyéért tenni kész polgárokkal való kapcsolat ápolása. Baranya gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének előmozdítása. Fórum- és kapcsolatteremtés annak érdekében, hogy Baranya az országos közéletben minél szélesebb körben jelen legyen. ... >>

Baranya Kempo Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Babits M. u. utca 3. I./6
képviselő: elnök Bajaczán Péter
A Kempo sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók rendezése.
Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása.
Fogyatékosok sportolási és verszenyzési lehetőségének biztosítása.
Az arra rászorulóknak ingyenes sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása.
A sportág sportolóinak minősítése (kyu, és dan-rendszer).
Sportversenyek rendezése, szervezése.
Az egyesület tagjai nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása.
Nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon.
Edzőtáborok szervezése.
A sportág elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések szervezése.
Sportklub-hálózat létrehozása és a klubok működésének felügyelete. ... >>

Baranya Kultúrális Egyesület

(kulturális)

7623 Pécs, Ifjúság utca 6.
képviselő: elnök Sárosácz Mihály
Népi nemzetiségi kulturális örökség következő nemzedékekre történő átörökítése különösképpen a Magyarországon élő horvát kisebbség dal-, és táncművészeti hagyományainak ápolását megőrzését és bemutatását megvalósíthassa. Nemzetiségi, magyar kulturális hagyományok, valamint az identitástudat erősítése. Tagjainak, kívülállóknak lehetőséget nyújtson arra, hogy a népi dal-, táncművészet hagyományainak felhasználásával kreatív módon alkotóivá válhassanak e kulturális örökség továbbfejlesztésének, alkotói műhelyt hozzon létre szerzőknek, koreográfusoknak, és e művészeti át valamennyi művelőjének. ... >>

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7621 Pécs, Papnövelde utca 7-11.
képviselő: titkár Sárán Andrea
a tagjai társadalmi, gazdasági szociális és kulturális érdekeinek ? munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése, képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően; más büntetés-végrehajtási szakszervezetekkel való együttműködés. ... >>

Baranya Megyei Etnikai és Roma Szervezet

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7636 Pécs, Illyés Gyula utca 54. fdsz.//2.
képviselő: elnök Veszprémi Imre
a roma kulturális értékek megismertetése, megőrzése; a diszkrimináció csökkentése; a roma kisebbséghez tartozó, hátrányos helyzetű személyek támogatása;családsegítés;szociális, rászorultsági alapon történő étkeztetés, alkohol- és dorgfüggőség ellen küzdő betegek segítése, támogatása;
hajléktalanok támogatása. ... >>

Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, József Attila utca 10.
képviselő: dr. Szabó Géza
A falusi turizmus Dél-dunántúli Régióban történő fellendítésének és fejlődésének elősegítése. Ennek érdekében a régió sajátosságainak régión belüli és kivüli megismertetése. ... >>

Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Käszné Lebő Zsuzsanna
A megyében lévő gyermek- és ifjúsági korosztály szellemi és testi fejlődésének elősegítése, valós érdekeinek védelme: az egyéni és közösség aktivitásuk támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének segítése; a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése, sorsukért felelősséget érző, érdekeik érvényesítéséért önállóan cselekedni képes állampolgárrá válásuk segítése; regionális szerepkör vállalása az ifjúsági szervezetek és más hasonló célú társadalmi szervezetek között; a szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek biztosítása, a meglévő bővítése, a kedvezményes ifjúsági turizmus terjesztése, támogatása; a hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése és támogatása. ... >>

Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7627 Pécs, Erdély utca 2.
képviselő: elnök Szegediné Palotai Valéria
kulturális, oktatási, szociális, jogvédő tevékenység, egyéb. A régió területén élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a munkanélküliség megelőzése, a munkanélküliségből származó hátrányok javítása; a fiatalok oktatásának segítése, a romák szociális és kulturális helyzetének javítása; a kisebbségi és emberi jogok védelme és érvényesítésének elősegítése, munkahelyek felkutatása és a foglalkoztatási helyzet javítása. Hagyományok ápolása, (tánc, zene, stb. területeken; Rehabilitációs foglalkoztatás megteremtése, környezetünk védelme, határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, együttműködés, valamint a határon túli magyarok segítése; nemzetközi kapcsolatok ápolása, építése, nemzetközi együttműködések kialakítása, közös projektek lebonyolítása. ... >>

Baranya Vadászkürt Együttes

(kulturális)

7624 Pécs, Szsigeti út 7. II/9.
képviselő: elnök Agyaki Gábor
a magyar vadászkultúra hagyományainak felkutatása, megőrzése, valamint hogy egységes szakmai, etikai elvek szerinti értékrendet mutasson. Szervezeti információs és érdekképviseleti fórumot biztosítson az egyéni és csoportos kezdeményezéseknek. ... >>

Baranya-Devon Társaság

(kulturális)

7625 Pécs, György utca 6.
képviselő: elnök dr. Kurucsai Csaba
a két megye közötti közvetlen kapcsolat elmélyítése, egymás kultúrájáról és történelméről szerzett ismeretek bővítése, kölcsönösen előnyös gazdasági és üzleti kapcsolatok kialakítása és támogatása, az önkormányzatok együttműködésének szervezése, hasonló célú közösségek közötti kapcsolat megteremtése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal