Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 210
5. oldal

Varázspálca a Radnóti Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7633 Pécs, Radnóti M. utca 4.
képviselő: kuratórium elnök Lóki Zoltánné sz. Bencze Éva Andrea
nevelési és oktatási tevékenység tárgyi feltételeinek javítása; az óvodások értelmi fejlődésének elősegítése; a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása. ... >>

VASAS ÉS HIRD TANULÓIFJÚSÁGÁÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

Pécs-Vasas, Bencze József utca 13/1.
képviselő: gazdasági vezető Köcs Jánosné, kuratóriumi elnök Zámbó György, kuratóriumi titkár Vassné Szántó Mária
Vasasi Általános Iskola és Hirdi Tagiskolája tanulóifjúságának érdekében, tanulásuk, szellemi fejlődésük, neveltetésük szintjének javítása és elősegítése érdekében támogatja és elősegíti az erre irányuló törekvéseket. ... >>

Vasasi Szent Borbála Egyesület

(intézményi,kulturális)

7691 Pécs-Vasas, Bethlen Gábor utca 21.
képviselő: elnök Ruzsicsics Ferenc
Vasas kulturális életének megőrzése, bővítése; kulturális rendezvények szervezése (költők, írók, művészek, színészek, közéleti szereplők, politikusok); történelmi emlékek és hagyományok ápolása; történelmi emlékművek gondozása, illetve újak felállítása; megemlékezések évfordulókról; filmvetítések. Vasas helytörténeti kutatásának folytatása, valamint az eredmények kiadása, megjelenítése, terjesztése. Egyesületi hírlevél készítése; hagyományőrzés, tojásfestés, adventi koszorú készítő hagyományok bemutatása, megszerettetése. Színház, múzeum, parlament, terrorháza, egyházi emlékhelyek, templomok látogatása. Közéleti aktivitás nevelése, keresztény és polgári értékek támogatása, környezettudatos gondolkodás terjesztése, közösségi kezdeményezések felkarolása. Vasas-Somogy-Hird lakói kapcsolatainak ápolása, szociális konfliktusok megelőzése, mérséklése kezelése. Helyi vállalkozók érdekeinek védelme. ... >>

Vasúti Erősáramú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7623 Pécs, Szabadság u. 39.
képviselő: Palotai János kuratóriumi alelnök, Tanczer György kuratóriumi elnök
A MÁV Rt. erősáramú területén dolgozó munkatársak szakmai továbbképzését előmozdító tevékenységek támogatása,- vasúti erősáramú szakmai, tudományos értekezletek,konferenciák,előadások szervezése,lebonyolítása,- a vasúti erősáramú eszközök,berendezések történetének, tárgyi emlékeinek felkutatása, ápolása, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése,- erősáramú szakmai tudományos munkák, szakirodalmi cikkek gyűjtése, megjelenítése saját honlapon,- vasúti erősáramú témájú pályázatok kiírása, díjazása,- szakirányú végzős egyetemi,főiskolai hallgatók részére az Alapítvány célaival egyező tárgykörben diplomaterv pályázatok kiírása, felkérés esetén azok elbírálásában közreműködés, - a vasúti erősáramú berendezésekkel kapcsolatos tudományos kutatások elősegítése,támogatása. ... >>

Végzett Pécsi Közgazdász Szakkollégisták Egyesülete

(intézményi,oktatási)

7624 Pécs, Buday Dezső utca 26.
képviselő: elnök Weiner János
A Pécsi Tudományegyetemen Közgazdaságtudományi Karának Szakkollégiuma jelenlegi és végzett tagjainak kutató és alkotó munkáját elősegíteni. ... >>

Vidám Napokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, József Attila utca 20.
képviselő: kuratórium elnöke Bata Tiborné
A József Attila úti Óvoda nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészséges testi és személyiség fejlődésének fokozott biztosítása. Az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kulturális, hagyományok és ünnepek, ismeretterjesztő- és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése, támogatása, ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges feltételek eszközállomány vásárlásának támogatása, megkönnyítése. Az intézmény külső- és belső állagának megőrzése érdekében történő fejlesztés és megóvás. Az óvodai környezet tiszta, egészséges, balesetmentes, a természettel harmonizáló kialakítása. A pedagógiai munka hatékonyságát segítő szakmai képzések támogatása. ... >>

Vidorka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Szigeti u. 12.
képviselő: Dr. Pajor Lászlóné
a POTE óvoda támogatása ... >>

Világ Világossága Alapítvány Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

7635 Pécs, Bálicsi út 29.
képviselő: elnök Vénosz József
a Látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium és Látássérült Rehabilitációs Speciális Szakiskolája és Szakiskolában tanuló és lakó látássérült és egyéb fogyatékossággal élők részére biztosítja a rendszeres sportolás lehetőségét, mely a testedzésre-, a tömeg- és versenysportra egyaránt vonatkozik. Versenyeket rendez az intézmény, a kistérség, a megye és a régió fogyatékos tanulóinak, és rész vesz ilyen versenyeken. Az integráció és a normalizáció elveinek megfelelően szorgalmazza az épek és a fogyatékosok együttversenyezését. Bekapcsolódik a látássérült és egyéb fogyatékosok sportját szervező országos sportszövetségek (FONESZ, MPB, MÉS, VDSE.SO. stb.) munkájába és éves terv alapján részt vesz ezek versenyein. Tevékenysége során különös gondot fordít az iskola kollégiumában élők sport és szabadidős tevékenységének alakítására. Kiemelt feladatként kezeli a természet megismertetését, megszerettetését és annak védelmét. Mindent megtesz azért, hogy -nevelési céljainkkal összhangban- ennek lehetőségeit felkutassa és azokat megvalósítsa. ... >>

Vizuális Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos Király út 13.
képviselő: kuratórium elnöke Flamann István
A nevelés és az oktatás területén (főként a középiskolás korosztályban) a vízuális nevelés segítése, támogatása: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység. ... >>

Zipernowsky Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7636 Pécs, Polgárszőlő u. 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Huszárné Prikler Renáta, kuratóriumi titkár Dlusztus Péter
A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola diákjainak, illetve a diákok által, vagy részükre szervezett rendezvények és nevelési feladatok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal