Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 210
4. oldal

Pécsi Derűs Diákegyesület

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Mária utca 2-4.
képviselő: elnök Szalainé Wéber Mária, titkár Kovács Attiláné
A pécsi Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola diákjai életének segítése, körülményeik javítása, lehetőségeik bővítése. A szabadidő hasznos, kulturált eltöltésének megszervezése. ... >>

Pécsi Egyetemi Atlétikai Club

(intézményi,sport,oktatási)

7622 Pécs, Sport utca 1.
képviselő: ügyvezető elnök dr. Papp Gábor
rendszeres testedzés biztosításával elősegíteni Baranya megye, Pécs város, Pécsi Tudományegyetem verseny- és élsportjának, szabaidősportjának fejlesztését; a társadalmi normáknak megfelelően az egyesület tagjainak nevelése; aerobik, sportágakban hazai, és nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása; egyesület működéséhez kapcsolódóan, elsősorban minőségi versenysportra irányulóan, meghatározott keretek között nemzetközi tevékenység végzése; a bázishoz tartozó dolgozó szabadidősport igényeinek kielégításe; sportclub működési területén levő oktatási intézmények sporttevékenységét, az iskolai testnevelést segítve hozzájárulni a tanulók testi fejlődéséhez. ... >>

Pécsi Egyetemisták Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Vince utca 76.
képviselő: elnök Pankász Balázs
Az egyetemi-főiskolai képzésben résztvevő pécsi hallgatók segítése, lehetőségeik bővítése. Információs, tanácsadó, munka világába történő belépést segítő, kulturális, szabadidős, sporttevékenységekre, valamint az egyéb, a hallgatók felsőoktatási beilleszkedését, életkörülményeit segítő, komfortérzetüket javító kiegészítő szolgáltatások biztosításának elősegítése, hallgatók esélyegyenlőségének növelése. Elősegíteni a hallgatók tudományos tevékenységét, publikációk megjelenésének ösztönzése, szakmai találkozó szervezése. ... >>

Pécsi Ércbányász Modellező Klub

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 17.
képviselő: alelnök Erdei Norbert, elnök Csóka László
a modellező tevékenység népszerűsítése, elsősorban a fiatalság körében, elősegítve ezzel az iskolai képzés hatékonyságát és a szabadidő hasznos eltöltését. A modellező sporttevékenység lehetőségének biztosítása a különböző szintű versenyek rendezésével és versenyeken való részvétellel. ... >>

Pécsi Futballakadémia Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, Stadion utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Soós Tamás
Segítse a pécsi, ezen belül a PMFC labdarúgó utánpótlás neveléséhez szükséges feltételek megteremtését azzal, hogy a labdarúgás sportágban tehetséges fiatalok fejlődését önálló középiskolai tanulmányi keretek között biztosítsa, ezzel járuljon hozzá Pécs városában és Baranya megyében a labdarúgás sportág népszerűsítéséhez és minőségi fejlődéséhez, a fiatalság egészséges életmódra neveléséhez. Kiemelt szerepet kapnak a nevelés, személyiségfejlesztés területei, különös tekintettel a versenyszerűen sportoló tanulók speciális helyzetére. ... >>

Pécsi Iskolaszövetség, Pécs

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

7622 Pécs, Jókai utca 49.
képviselő: elnök Priskin Pál, elnökhelyettes Keszthelyi Gyula, titkár Náfrádiné Szakács Katalin, vezetőségi tag Dallos Marianna, vezetőségi tag Juhászné Devecseri Valéria
a szövetséghez tartozó iskolák, neveléssel, oktatással foglalkozó intézmények, vezetők szakmai, jogi, etikai, pénzügyi-gazdasági érdekképviselete, a felsoroltakról javaslat, vélemény, állásfoglalás kialakítása, ezek eljuttatása a helyi önkormányzathoz, szükség esetén az illetékes minisztériumhoz. ... >>

Pécsi Jótékony Nőegylet

(intézményi,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Barancvirág utca 51.
képviselő: elnök Kittkáné Bódi Katalin
A szegénységben élő általános iskolás gyermekek térítésmentes iskolai étkeztetésének biztosítása; a kiemelkedő képességű, szociális támogatásra szoruló középiskolások támogatása; válsághelyzetbe jutott anyák, gyermekeiket egyedül nevelők támogatása; a helyi kulturális élet támogatása és a hagyományok ápolása. ... >>

Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Damjanich u. 30.
képviselő: kuratórium elnöke Hegyi Csaba
A Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola és utódja a Pécsi Tudományegyetem Képzőművészeti Doktori Iskola egykori és jelenlegi hallgatói és oktatói számára a közös szakmai együttműködés feltételeinek biztosítása és más művészeti alapítványokkal, egyéb művészeti és tudományos intézményhálózatokkal törtnő együttműködés kiépítése, fönntartása. Az alapítók közös művészi és mesteriskolai oktatói örökségének folytatása, illetve ennek elősegítése. ... >>

Pécsi Kórháziskola Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Ferencesek utcája 13.
képviselő: kuratórium elnök Kocsis Krisztina, kuratóriumi tag Russayné Szabolcsik Ildikó
a kórházban ápolt gyerekek számára az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz való jog biztosítása; gyermektáboroztatások, megszervezése, támogatása. ... >>

Pécsi Nemzetközi Báb- és Utcaszínházi Fesztivál

(intézményi,kulturális)

7621 Pécs, Mária utca 18.
képviselő: elnök Sramó Gábor
a több évtizedes múltra visszatekintő Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál hagyományainak imegőrzése, folytatása, a fesztiválok megszervezése, illetve lebonyolítása (beleértve az ehhez szükséges anyagi eszközök előteremtését is), ezáltal Pécs város kulturális életének színesítése, nemzetközi hírnevének öregbítése. A régió bábművészeinek fejlesztése, a nemzetközi bábművészetbe való integrálása. ... >>

Pécsi Oktatási Központ-Bildungszentrum Fünfkirchen Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7624 Pécs, Tiborc utca 28/1.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Frei János, kuratóriumi elnökhelyettes Tóthné Lafferton Anna
A Pécs, Tiborc utca 28/1. szám alatt működő, a lakosság minden rétege számára nyitott oktatási intézményben folyó 12 osztályos német és magyar tannyelvű iskolai és szakmai képzés támogatása. ... >>

Pécsi PEDIATER Érdekvédelmi Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

7630 Pécs, Bor utca 42.
képviselő: elnök dr. Pátri László
a házi gyermekorvosok és iskolaorvosok speciális szakmai, gazdasági és jogi érdekeinek képviselete és érvényesítése. Biztosítja az együttműködést az érdekelt helyi állami és közigazgatási szervezetekkel, így különösen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Területi Szervezetével, Országos Egészségbiztosítási Pénztár helyi szervezetével, a Magyar és a Pécsi Orvosi Kamarával, a szakmai kollégiumokkal, a Magyar Védőnők Egyesületével, valamint egyéb társadalmi és szakmai szervezetekkel. Keresi a jogalkotási folyamatban a helyi önkormányzati döntésekben való részvétel lehetőségét, biztosítja a tagok számára, hogy közösen egyeztetett álláspontjuk eljusson a jogalkotó és az önkormányzat felé mindazokban a kérdésekben, amelyek a gyermekorvoslást érintik. Részt vesz a szakemberek továbbképzés elveinek a kialakításában, a szakmai újdonságok széleskörű ismeretében. ... >>

Pécsi Playback Színház Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szinház tér 3.
képviselő: elnök dr. Jakab Júlianna
a morenoi pszichodráma alapjaira épülő és Jonathan Fox nevéhez fűződő playback színház technikai elemeit alkalmazó, segítő, személyiség- és szervezetfejlesztő, illetve szórakoztató színpadi előadások bemutatása. Rendezvényeken, kongresszusokon, iskolákban, kórházakban, büntetésvégrehajtó intézetben, illetve korlátozás nélkül, ahol igény van rá, színpadi előadások tartása. A playback módszer iránt érdeklődő egyének vagy csoportok képzése, oktatása és fejlesztése. Külön kiemelt cél a gyermek és ifjsági korosztály kiemelt segítése a képzés és fejlesztés területén. A magyar playback színjátszás nemzetközi képviselete. Külön kiemelt cél a környező országok magyarlakta településeinek felkeresése az 1. helyen megjelölt céllal. Külföldi playback szakemberek meghívása az egyesület tagjainak továbbképzése céljából. ... >>

PÉCSI PÜSPÖKI ÉNEKISKOLA Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Pécs, Hunyadi J. utca 72.
képviselő: Garadnay Balázs ... >>

Pécsi Súlyemelő Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7631 Pécs, Radnóti Miklós utca 2.
képviselő: elnök Vörös Zsolt
vezető szerepet vállal Pécs város súlyemelő sportjának fejlesztésében, országos szakszövetség célkitűzéseinek megvalósításában. Elősegíti a súlyemelő sport utánpótlásának nevelését a sportegyesületen belül. Az utánpótlás biztosítása érdekében együttműködik a város, a megye és a régió oktatási intézményeivel. Szerepet vállal az iskolán kívüli testnevelés súlyzós erőfejlesztő programjainak kiszolgálásában, valamint szak- és rokonsportági kondicionálás megvalósításában, továbbá az egyetemi-, főiskolai sportszakági igények kiszolgálásában. Gondoskodik a működéshez, fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról patronáló gazdasági szervezetek segítségével. Együttműködik a helyi sportszervezetekkel. ... >>

Pécsi Tanoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7625 Pécs, Ilona utca 17.
képviselő: képviselő dr. Pais Ella Regina
A JPTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai karán működő pedagógiai tanszék működésének támogatása. ... >>

Pécsi Vasutas Sportkör

(intézményi,sport,oktatási)

7622 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: elnök Czerpán István
rendszeres testedzés biztosításával elősegíteni Baranya megye és Pécs város verseny- és élsportjának, valamint szabadidő sportjának fejlesztését. Társadalmi normáknak megfelelően a Sportkör tagjainak nevelése. Atlétika, bridzs, judo, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, öttusa, rock and roll, sí, tájékozódási futás és vizilabda sportágakban hazai és nemzetközi versenyzési lehetőségek biztosítása. Sportkör működéséhez kapcsolódóan nemzetközi tevékenység végzése. A bázishoz tartozó dolgozók szabadidősport igényeinek kielégítése. A Sportkör működési területén lévő oktatási intézmények sporttevékenységét, az iskolai testnevelést segítve hozzájárulni a tanulók testi fejlődéséhez. ... >>

Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 42.
képviselő: elnök Dr. Szalai Anikó
Pécsett élő vonósok hangszeres összefogása. Amatőr zenélés népszerűsítése, amatőr zenészek felkarolása középiskolás kortól ennek keretében szoros együttműködés alapfokú művészetoktatási intézményekkel amatőr zenészek megtartása céljából. Hangszerek beszerzése, kölcsönzése amatőr zenészeknek. Komolyzenei koncertek szervezése, lebonyolítása, egyesület tagjai, meghívott művészek részvételével. Zenei készségfejlesztő rendezvények, táborok szervezése, lebonyolítása. Komolyzene propagálása, megismertetése. Oktató célú ismeretterjesztő és különleges hangversenyek gyermekeknek, fiataloknak, időseknek, valamint szellemi és testi fogyatékkal élőknek közintézményekben. Oktató programok, bemutató órák szervezése. Zenei témájú előadássorozatok szervezése vendégelőadók meghívásával, közreműködésével. ... >>

Peter Rosegger Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Anna utca 39.
képviselő: elnök Dr. Trábert Attila
a magyarországi németség identitásának megőrzése, ennek feltételei megteremtésében való közreműködés. A magyarországi németség történelmi, gazdasági, nyelvi és kulturális közösségének összetartása és fejlesztése. A német és a magyar nép barátságának elmélyítése. A fenti céloknak megfelelően a tagok egyetemi és főiskolai tanulmányainak segítése, diákszállások támogatása, szervezése. Együttműködés hasonló célkitűzésű más nemzetiségű egyesülettel. Véleménynyilvánítás hazai és nemzetközi fórumokon a jogállamiság védelme, a kisebbségi kérdések európai rendezése ügyében. ... >>

PICINY KEZEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Papnövelde u.18-20.
képviselő: Kóta Judit elnök
óvodáskorú, hátrányos helyzetű gyermekek gondozását szolgáló intézmény létesítése, meglévő ilyen intézmény támogatása. ... >>

Piruett Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7621 Pécs, Zrínyi M. u. 9.
képviselő: elnök Hesz Zoltán
A ritmikus gimnasztika sportág népszerűsítése, társadalmi elismerésének növelése óvodás kortól minél szélesebb rétegek bevonásával; a rendszeres sportolás elősegítése, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése; a fiatalok megismertetése az egészséges életmóddal, a sportolás, a versenyzés örömével, annak hasznos voltával. ... >>

PRO 500-as Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Rét utca 41-43.
képviselő: kuratórium elnöke Papp Károlyné
nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Tanárok és tanulók tanórán kívüli kiemelkedő tevékenységének jutalmazása. Az iskola szociálisan rászoruló tanulóinak támogatása. ... >>

Pro Iuvenis Alapítvány

(intézményi)

7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 20/a.
képviselő: kuratórium elnök Kovács Mihályné, kuratóriumi tag Papp Anita, kurtóriumi tag dr. Lakner Ágnes
kollégiumi diákok tanulmányainak támogatása. ... >>

Rácváros Diákalapítvány

(intézményi,oktatási)

7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.
képviselő: kuratórium elnök Glück Emilné
a Rácvárosi Általános Iskolában a technika tantárgy feltételeinek kialakítása, az angol és a német nyelvoktatás korszerű tanítási formáinak fejlesztése a kiemelkedően tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése, az egészséges életmódra nevelés előremozdítása, valamint a diákmozgalmak, rendezvények támogatása, a felsoroltakhoz biztos anyagi háttér megteremtése. ... >>

Radnótistákért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7633 Pécs, Esztergár Lajos u.6.
képviselő: Fuchs Éva, Ripszámné Litz Ágnes, Szittár Lászlóné
a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola müködésének,fejlesztésének anyagi támogatása,külföldi cserekapcsolatok elősegitése,kitüntetettek jutalmazása ... >>

Rákóczi Cserkész Alapítvány, Idegen elnevezés: Rákóczi Boy Scout Foundation

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7630 Pécs, Engel József utca 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Bengernoné Vadkerti Edit
A cserkészet általános céljának megfelelően a gyermeket és fiatalok nevelése és oktatása, a személyiség fejlődésének irányításával jellemes emberré, azaz emberebb emberré, magyarabb magyarrá nevelése a közösségben, valláserkölcsi alapon.
A magyar nemzet kulturális örökségének megóvása, történelmi hagyományainak ápolása, közösségi művelődési szolgáltatás, az iskolarendszeren kívüli oktatás.
A környezet tudatos magatartásra nevelés.
A fiatalok egészséges életre való nevelése, elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása, és az ifjúság mozgáskultúrájának fejlesztése. ... >>

ROMIPRO (Romák Magyarországi Integrációs Programja) Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, Komlói út 102.
képviselő: elnök János Attila, elnökhelyettes Benkő Béla, elnökhelyettes Sóki Judit Erika
Dél-Dunántúlon élő roma társadalom felmérése, rendszerezése, hátrányos helyzetű családok, roma családok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, lakáshoz juttatása, munkába állásuk, vállalkozóvá válásuk segítése szakmatanítással, oktatással, információs segítő iroda kialakításával. Segítő diszpécser-szolgálat felállítása, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a napi problémák, lakhatási, munkahelyi, oktatási, egészségügyi gondok megoldásában. Egészségügyi prevenció és megelőzés. Lelkigondozás, vallási kultúra megismertetése, bibliai ismeretek oktatása. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítása, iskoláztatásban, oktatásban való segítése. Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok tehetségkutatása, zenei, művészeti nevelésének segítése, oktatása. Szakmával, végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű emberek részére szakmai képzés, oktatás, továbbképzés szervezése. Informatikai, ismeretterjesztő, tájékoztató kiadványos szerkesztése, terjesztése. Szellemi műhely létrehozása, a roma integráció kérdésének bemutatása, kutatása, oktatása, tárgyalása érdekében. Roma kultúra, cigányság, nem cigányság körében történő népszerűsítése. ... >>

S.O.S. Öngyilkosság Megelőzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7624 Pécs, Nyár utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Ostváth Péter, kuratóriumi titkár Jobbágy Józsefné
A pécsi S.O.S. Élet Telefonszolgálat és a Baranya Megyei Kórház Krízisambulanciájának támogatása. ... >>

Seraphicum az Egyetemistákért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7621 Pécs, Ferencesek u. 35.
képviselő: Dr. Gundrum Károly kuratóriumi tag, Dr. Sík Mária kuratóriumi elnök, Vass Péter kuratóriumi tag
a Collégium Seraphicumban lakó diákok közösségbe történő zökkenőmentes beilleszkedése és tanulmányi előmenetelük érdekében a kollégiumi és közösségi kultúra ápolása, sportesemények, kirándulások, ismeretterjesztő előadások szervezése, az informatikai-, könyvtár- és demonstráló eszközök fejlesztése, berendezési tárgyak és felszerelések beszerzése és javítása, sajtótemékek beszerzése, saját kiadványok előállítása, valamint hitéleti tevékenység előmozdítása,a határon túli magyar származású egyetemi hallgatók támogtása, a Hallgatói Önkormányzat működésének segítése, valamint a tanárok, nevelők továbbképzése, szakmai ismereteik bővítése ... >>

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Perczel M. utca 15
képviselő: kuratóriumi elnök Keresztes László
A Simonyi Károly Szakképzőiskola és Szakiskola kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkát végző dolgozóinak jutalmazása. Kiemelkedő tanulmányi és kulturális tevékenységet folytató tanulók, vagy tanulói csoportok támogatása, jutalmazása. Szakmai, tanulmányi versenyekre rendszeresen felkészítő, a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményeket elérő tanárok munkájánakelismerése. A nyugdíjba vonuló kollégák méltó búcsúztatása emlékplakett és pénzjutalom (ajándék) átadásával. Az oktatásiintézmény kitűzött céljainak megvalósulását elősegítő, támogató szervezetek, vállalkozások vezetőinek - tevékenységükért "Simonyi" emlékérem átadása. A nyelvtanulás, a rendszeres testmozgás, az egészséges életmódra nevelés ösztönzése, támogatása. Az EU-s pályázati lehetőségeket kihasználni akaró és tudó diákok és tanárok támogatása és segítsége. Az iskola imázsának, arculatának a fejlesztési támogatása. ... >>

Szabad Színházakért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

7632 Pécs, Regina utca 2.
képviselő: képviselő Vincze János
új tartalmi és formai színházművészeti kezdeményezések támogatása. ... >>

Széchenyi Diákságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Király utca 44.
képviselő: kuratórium elnöke Kőváriné Kovács Andrea
A hatékonyabb tanulmányi munkát elősegítő eszközök, berendezési tárgyak beszerzése. Az intézmény által szervezett ifjúságvédelmi, drogmegelőzési, gyermekbántalmazással, gyermeki jogokkal és kötelességekkel, családon belüli erőszakkal kapcsolatos előadások tartása, kiadványok megjelentetése. Szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. A tehetséges diákok számára pályázatok kiírása. Támogatás a hátrányos helyzetben lévő jó tanulóknak. Az iskolán belüli házi versenyek, vetélkedők helyezettjeinek jutalmazása. Az iskolák közötti versenyeken való részvétel, valamint a szakmai intézmények rendezvényeinek, látogatásainak a támogatása. Kulturális, szakmai és közösségi munka, valamint a sport terén elért jó eredmények jutalmazása. A szűkebb és tágabb környezet műszaki, gazdasági életének, technikai vívmányainak megismertetése. A környezetvédelem megismertetése és gyakorlati alkalmazása. Iskolai, kulturális, sport szakmai rendezvények támogatása. Az iskola évkönyv elkészítése. Bel- és külföldi tanulmányi kirándulások támogatása, történelmi, népi és művészeti emlékek széles körben való megismertetése. ... >>

Szemem Fénye - A Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7634 Pécs, Gém utca 7.
képviselő: elnök Gyura Barbara, kuratóriumi titkár Czukor Zsolt
a rosszul felszerelt betegellátó intézmények, kórházak, klinikák gyermekosztályainak támogatása, orvosi műszerek felújításához, újak vásárlásához támogatás nyújtása, a berendezés korszerűsítése, a hosszabb ideig ágyhoz kötött beteg gyermekek komfortérzetének emelése. A meg nem gyógyított gyer-mekek emlékének méltó ápolása, családjuk megsegítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Beteg gyermekek szállítása, mentése. ... >>

Sziebert Róbert iskola-fejlesztési Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7629 Pécs, Pécs, Zsolnay V. u. 90.
képviselő: Borgárdi-Mészöly Kálmánné ... >>

Színvonal Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Rét utca 10.
képviselő: kuratórium elnök Sarkadiné Schmidt Alexandra
az iskolai tanulmányi színvonal emelése, az iskola szakmai és nyelvi képzési lehetőségeinek magasabb szintű megvalósítása, a gyakorlati oktatás korszerűsítése, az intézmény diákságának szakmai és nyelvi képzéssel, továbbképzésével kapcsolatos tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése, anyagi támogatása, gyakorlati oktatást elősegítő eszközök beszerzése, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok felkészülésének támogatása, diákság ösztönzése a kiváló szakmai tudás elérésére. ... >>

Szülőkkel a Jövő Emberéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7622 Pécs, Siklósi u. 18.
képviselő: Mihálylovicsné Orzsi Enikő, Végső Pálné
Óvodai nevelést végző intézmények támogatása. ... >>

T and KG Kft. "Tettye"

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Majorossy u. 36.
képviselő: Dr.Tóth Péter elnök
A Testvérvárosok terei Általános Iskola énekkarának támogatása. ... >>

Tanitóbarát Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7622 Pécs, Jókai u.49.
képviselő: Dr. Rendeki Ágnes
a pécsi Jókai utcai Áltqalános Iskola pedagógusainak szociális és továbbképzéssel kapcsolatos támogatása ... >>

Tegyünk az idősekért Alapítvány

(intézményi,szociális)

7621 Pécs, Tímár u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Kitti
A Tímár utcai idősek Otthonának anyagi támogatása. ... >>

Tegyünk Egymásért Egyesület

(intézményi,kulturális)

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.
képviselő: elnök Kocsisné Nagy Margit
A település kulturális és művelődési életének fellendítése, közös színház látogatások, előadások, műsorok megszervezése, múzeum látogatások megszervezése, a település hagyományainak felelevenítése, a nemzeti ünnepek közös ünneplése, kapcsolattartás a többi civil szervezettel, a település arculatának kialakítása, a szűkebb környezet rendben tartásával, a roma kultúra megismerése a magyar lakosággal és fordítva, az egészsegs életmód igényének kialakítása. ... >>

Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Tiborc utca 28/1.
képviselő: elnök Gyurokné dr. Bódi Csilla
az iskola nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységének támogatása, kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, egészséges életmódra nevelés, az egészséges, a természettel harmonizáló környezet kialakítása, szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tárgyi eszközök beszerzésének támogatása, kulturális, szabadidős programok, versenyek szervezése, díjazása, együttműködés kialakítása hasonló célkitűzési civil szervezetekkel, illetve külföldi partnerkapcsolat kiépítése, támogatása, nemzetiségi hagyományok őrzése, az iskola diákönkormányzat támogatása, cserekapcsolatok ápolása, ennek érdekében kirándulások utazásának megszervezése. ... >>

Timóteus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Engel János utca 15.
képviselő: kuratórium elnök Bartisné Gagyi Ágnes
A Baranya megyei református oktatás, gimnáziumi tagozat, általános iskola, illetve iskola vagy iskolarész oktató, nevelő munkájának támogatása. A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája tagintézményeinek oktató, nevelő munkájának támogatása. ... >>

Tudásalapú Társadalomért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Fülep Lajos utca 20.
képviselő: kuratórium elnök Duczon Árpád
az információs társadalom gyarapodásához való hozzájárulás. Elősegíteni az Internet legújabb informatikai módszerek, technológiák elterjedését, innovatív szolgáltatások létrejöttét, növelni a tudás diffúzióját az Interneten elérhető tudásmennyiség növelésével, közérdekű internetes portálok, adatbázisok létrehozásával, üzemeltetésével. Tudásnövelés, iskolarendszeren kívüli tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása. ... >>

Tudásháza Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7627 Pécs, Vadász u. 60.
képviselő: kuratóriumi elnök Balogh Krisztina
A magyar oktatás és nevelésügy fejlesztéséhez való közvetlen hozzájárulás. Helyi kezdeményezés alapján felépítendő személyközpontú óvoda és iskola létrehozása. Az óvoda- és iskolarendszer kialakítása, működtetésének támogatása. Tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő foglalkozások támogatása. Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztató fejlesztésének támogatása. Integrációs felkészítés támogatása. Sajátos nevelési igényű gyerekek részére pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások támogatása. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztésének támogatása. ... >>

Tudásunkkal a Gyermek-Betegellátásért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, József Attila u.7.
képviselő: Györkő Béláné Jakab Margit
a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekklinikájának nem orvos munkatársai szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, konferenciákon való részvételük támogatása, helyi továbbképzések szervezése, idegennyelvü tanfolyamokon való részvétel támogatása, számítógépes tanfolyamokon való részvétel biztosítása, tanulmányutqkon való részvétel támogatása, szakkönyvek, folyóiroatok biztosítása, szakkönyvtár létesítése, müvészeti rendezvényeken való ... >>

Üres Tér Színházi Egyesület

(intézményi,kulturális)

7633 Pécs, Gosztonyi utca 4/ C.
képviselő: elnök Kőrösi Márk
színtársulat működtetése. Színházi előadások létrehozása. Kapcsolattartás más hasonló színházi formációkkal, egyesületekkel, fesztiválok látogatása, ezeken való részvétel, dokumentációk készítése; találkozók esetleg workshop rendezése. ... >>

Varázsláda a Testvérvárosok terei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1/3.
képviselő: kuratórium elnök Konkolyné Köves Krisztina
a névben jelzett óvoda működésnek támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal