Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 210
3. oldal

Kéz a Kézben a Jövőért, Roma Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7693 Pécs-Hird, Kosztolányi Dezső utca 1.
képviselő: elnök Baranyai Adrienn
a Pécsett élő roma lakosság, a hátrányos helyzetű népesség felzárókoztatásának, beilleszkedésének elősegítése. Az iskolai oktatás, illetőleg az azon való részvétel támogatása. A fogllakoztatás elősegítése, ezáltal a munkanélküliség csökkentése. Kulturális rendezvények szervezése és az azokon való részvétel biztosítása. A környezet megóvása, az azzal összhangban történő élés elősegítése. Együttműködés, kapcsolattartás, illetve közös programok szervezése illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezeteikkel, a kapcsolatok építése és fenntartása hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Kincsesvár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7635 Pécs, Holló dűlő 11.
képviselő: Varga Katalin
Az óvodáskorúak nevelése, képességfejlesztése, ismeretszerzésük, differenciált foglalkoztatásuk, a kulturált beszéd és magatartás kialakítása, a magyar kultúra átadásának, az identitás-tudat kialakításának elősegítése. Idegen nyelvvel játékos formában való megismertetés, a Kincses-kert alapítványi Óvoda működtetése, saját konyha, biokert, tornaszoba, orvosi szoba kialakítása. A Kincseskert Alapítványi Óvoda mellett Családi Napközi működtetése. ... >>

Kolinda Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Kóczián Sándor utca 17.
képviselő: elnök Benács Viktória Zsaklin
A Kolinda Alapfokú Művészeti Iskola, az iskola oktatói és tanulói tevékenységének támogatása. A Kolinda Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti fenntartói feladatok ellátása. ... >>

Kórház Kultúra 2000 Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Munkácsy M. u.2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Gerlinger Imre
Betegségmegelőző tevékenység, tudományos kutatói munka a továbbképzés és oktatás támogatása, betegellátás körülményeinek javítása ... >>

Kórházpedagógusok Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7628 Pécs, Komlói út 217.
képviselő: elnök Helyesné Privarics Katalin
A kórház-pedagógia szükségességének elfogadtatása az egészségügyi és oktatási intézményekkel. A kórházpedagógusok szakmai követelményeinek meghatározása és kiszélesítése. A kórházpedagógusok érdekeinek megjelenítése és közvetítése. A kórházban ápolt gyermekek számára az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz való jog biztosítása. A tartós beteg: a daganatos és leukémiás betegségben szenvedő gyermekek folyamatos oktatásának, foglalkoztatásának otthon tanításának biztosítása, megszervezése. A kórházban dolgozó más szakemberekkel (orvos, nővér stb...) való együttműködés ösztönzése. Képzések szervezés. Információk terjesztése, publikációk által a döntéshozók figyelmének felhívása a kórház-pedagógia szükségességére. Találkozók, szakmai napok szervezés. Külföldi partnerkapcsolatok kiépítése. A kórház pedagógia és kórházpedagógusok tevékenységének bemutatása, a társadalom minél szélesebb körének figyelemfelkeltése az adományozás, és az egyesület erőforrásainak kibővítése céljából. ... >>

Kortársoktatók Pécsi Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

7634 Pécs, Hóvirág utca 12/1.
képviselő: elnök Oppé László
10-18 éves fiatalok egészséges életmódra nevelése általános iskola felső tagozatán, középiskolák-ban, valamint egyéb rendezvényeken AIDS drog, alkohol, stressz, dohányzás megelőzés és családi életre nevelés témákban felvilágosítás nyújtása, oktatás biztosítása. ... >>

KOVÁCS MARGIT MATEMATIKAI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

7624 Pécs, Alkotmány utca 38.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovács Istvánné
A Pécsi Tudományegyetem 1.Sz. Gyakorló Általános Iskolába járó, a matematikát szerető, abban tehetséges tanulók elismerése, tudásuk fejlesztése, egy évente megrendezésre kerülő matematikai verseny keretében. ... >>

Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Irgalmasok útja 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Lászlóné Bauer Nóra
a német nemzetiségi kultúra értékeinek és hagyományainak megőrzése és továbbadása; a nemzetiségi identitás kialakítása, erősítése; a hazánkban élő németség irodalmának, művészeti alkotásainak, valamint a klasszikus és kortárs német ifjúsági irodalomnak a megismertetése könyv-és könyvtárhasználatra építve; az anyaországgal és a környező országokban élő németséggel kialakított cserekapcsolatok révén nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása anyanyelvi környezetben, illetve homogén anyanyelvi közeg kialakítása a programokon, rendezvényeken; a hazánkban élő németség kulturális-közművelődési érdekeinek szolgálata; a magyarországi németség, esetenként más nemzeti és etnikai kisebbségek közötti kulturális értékközvetítés; együttműködés az alapítvány céljaival azonos tevékenységet folytató más civil szervezetekkel. ... >>

Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/ b.
képviselő: elnök Izsák Mónika
egy olyan diáktanácsadó központ kialakítása, amely segíti az egyetemi és főiskolai karok diákjait az egyetemhez kötődő kiegészítő tevékenységük gördülékeny folytatásában, illetve hozzájárul szabadidős tevékenységük ésszerű eltöltéséhez. Ennek keretében kulturális programokat szervez (irodalmi estek, vitafórumok szervezése) és sportprogramokat bonyolít le (labdarugó és fallabda bajnokságok stb.). A fiatalok beilleszkedési problémáinak orvoslása, (szakemberek bevonásával) mentálhigiénés tanácsadás, stresszkezelés, drog-, alkohol- és AIDS-prevenciós tanácsadás. Az egyesület célja ifjúsági és diáktanácsadó központ működtetése, a fiatalok személyes és szakmai kompetenciájának fejlesztése érdekében képzések, tréningek, előadások, szemináriumok, valamint szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása. ... >>

Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Gradvolt Szilveszter, kuratóriumi titkár Márkovics Pál
Az óvodás és iskolás korú gyermekek - pedagógiai programokba is beilleszthető- felkészítése a korszerű, biztonságos és kulturált közlekedésre, -preventív szempontok figyelembe vételével - hogy egész életük során másoknak is példát mutatva megóvhassák életüket és testi épségüket a közlekedési balesetektől. Ennek érdekében elmélet és gyakorlati foglalkozások, versenyek, közlekedési szakkörök, kerékpáros, gyalogos és kismotoros közlekedési gyakorlatok szervezése a KRESZ Parkban, munka- és balesetvédelmi kisfilmek vetítésének szervezése, pályázatok kiírása a kulturált közlekedés szabályainak elsajátítására. Célja továbbá a KRESZ Park műtárgyainak védelme. ... >>

Lakótelepi Népfőiskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Apáczai körtér 1.
képviselő: Wesztl László ... >>

Ledinai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Vadász utca 8/1.
képviselő: kuratórium elnök Fledrich Béláné sz. Kőzsegi Éva, kuratóriumi titkár Földing Andrienn sz.: Takács Adrienn
az óvoda nevelési munkájának támogatása, a működési feltételek biztosítása. ... >>

Ludus Történelmi Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Építők útja 5/B. III./12.
képviselő: elnök Zsoldos Szabolcs
A római kor szellemi és anyagi kultúrájának kutatása, ápolása és bemutatása (kiemelt figyelmet fordítva a kor történelmére, tudomány- és technikatörténetére, művészeteire, mesterségeire, étkezési szokásaira, testkultúrájára és harcászatára). A történelmi múltról (könyvekből, előadásokon, iskolákban) szerzett elméleti ismeretek, élményszerű tapasztalatokkal való összekapcsolása a történelmi életmód rekonstrukcióban rejlő élménypedagógiai módszerek által. A régióban élő gyermekek és fiatalok számára a szabadidő egy hasznos eltöltésének módját biztosítani, személyiség-, ismeret- és készségfejlesztő tevékenységek által. Egy, az egyesület programjain alkalmazott történelem és társadalom centrikus oktatási/nevelési program kidolgozása, mely hozzájárul a résztvevők felelősségérzetének, környezet- és társadalomtudatos gondolkodásának fejlődéséhez. Pécs város történelmi múltjának kutatása, széleskörű bemutatása, és kulturális örökségeinek megóvása. A régió kulturális életének és turizmusának fejlesztése hagyományőrző rendezvények által. Hosszútávon egy kísérleti régészeti telepként is funkcionáló, az ókor életvilágát bemutató élménypark létrehozása. ... >>

Magyar Lajos Úti Ovisokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Magyar Lajos utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnöke Storcz Edit
a Magyar Lajos úti óvoda állagfelújításának megvalósítása, továbbá az óvoda részére kül- és beltéri játékok, tornaszerek, papír-írószer cikkek és könyvek vásárlása, kulturális-, sport- és szabadidő tevékenységek, oktatás finanszírozása. ... >>

Magyar-Német Együttmüködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Munkács M. utca 27. fsz./1.
képviselő: kuratóriumi tag Dr. Ágoston István, kuratóriumi tag Dr. Oláh András Imre
A Pécsi Tudmányegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán a paramedicinális-és szociális foglalkozások elsajátításában résztvevő ápoló szakos tanulók/hallgatók és e szakon/karon végzett szakemberek, valamint a német tanulók/diákok képzésének, szakirányú elhelyezkedésének elősegítése, az EU integráció támogatása a magyar-német ápoló szakos tanulók/hallgatók csereképzésben történő részvételével, egymás országában való részkiképzése megvalósításával, gyakorlati tapasztalatok megszerzésének biztosításával.
Az egészségügyi-, gyógyászati- és rokon foglalkozások elsejátításában részt vevő tanulók képzési szinvonalának emelése, felkészítése az Európai Unió igényeinek megfelelő szinvonalú oktató képzés, ennek keretében a két ország pedagógusainak és szakembereinek lehetőségt biztosítani egymás tapasztalatai és módszerei megismerésére, csereprogram keretein belül. ... >>

Mandulafa Egyesület

(intézményi,oktatási)

7625 Pécs, Losonc utca 12/1.
képviselő: elnök Somorjai Eszter Mária
Támogatni a Waldorf-pedagógia terjedését Magyarországon, elősegíteni a Waldorf-pedagógia elvein és módszerein alapuló oktatási intézmények ? többek között óvoda, alapfokú iskola és középfokú iskola ? létrejöttét és működését. ... >>

MárkusZínház Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

7627 Pécs, Marx utca 67/2.
képviselő: kuratóriumi elnök Vajda Zsuzsanna
Színházi, bábszínházi előadások megvalósulásának támogatása, színházi produkciókkal kapcsolatos workshop-ok finanszírozása, bábszínház-történeti hagyaték ápolás, MárkusZínház működésének támogatása. ... >>

Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatási Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Cserző köz 2.
képviselő: képviselő Benedek Dezső
a pécsi Művészeti szabadiskola működésének támogatása. Közreműködés a Művészeti Szabadiskola interdiszciplináris művészetpedagógiai koncepciójának terjesztésében, eredményeinek megismertetésében, úgy bel-, mint külföldön, ezen belül az Európai Unió országaiban. ... >>

MATEGO Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7635 Pécs, Hattyú utca 4.
képviselő: kuratórium elnök dr. Szabó Sándor
a matematikában tehetséges gyermekek felkutatása és tehetségük gondozása. A matematikai és más természettudományi tárgyak népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetébe eső általános és középiskolákban. Általános és középiskolás diákok megyei, régiós és országos matematikai versenyekre felkészítése, az országos döntőkbe bejutó baranyai diákok eredményesebb szereplésére felkészítés. A Dél-Dunántúli Régióba, illetve a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetébe tartozó általános és középiskolai matematika tanárok szakmai kapcsolattartásának megszervezése. ... >>

Matematikában Tehetséges Középiskolásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7626 Pécs, Vadász u. 13..
képviselő: Bereczkiné Székely Erzsébet, Róna Géza
Matemetikai tehetségfejleszt programok támogatása. ... >>

MATHIAS REX Közhasznú Diákalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Mátyás király utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Vörös-Bene József János
A Mátyás király utcai Általános Iskola ének-zenei oktatás profiljának megerősítése, a hazai és külföldi kóruskapcsolatos mélyítése. A tanulók szabadidős tevékenységének szervezése, anyagi megsegí-tése. A Pécs, Mátyás király utcai Általános Iskolában tanuló bármelyik diák oktatási- nevelési-sporto-lási-szociális és egészségügyi körülményeinek javítása. A tehetséges tanulók munkájának segítése, elismerése. Az iskolai oktatás és nevelés tárgyi feltételeinek javításával, továbbá az iskola épületének javításával. ... >>

"MEDIKUS" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Jakabhegyi út 6.
képviselő: elnök Dr. Wittman István
a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kara hallgatóinak értelmiségivé válást segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységek támogatása. Szakmai és kulturális kiadványok , rendezvények finanszírozása , kollégiumi hagyományok teremtése, megőrzése , ápolása.
A támogatások előssorben olyan területeket érintenek, amelyek az oktatási rendben nem , vagy nem kellő intenzitással szerepelnek , de fontosak és jól hasznosítható ismereteket nyújtanak .
Az alapítvány támogatást nyújt a hallgatók nyelvi képzéséhez és a tömegsporthoz.
Az alapítvány célul tűzte ki a PTE ÁOK Jakabhegyi úti kollégiuma tárgyi és személyi feltételeinek javítását.
... >>

Meszesért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: kuratórium elnök Szabó Antalné
A valamikori Meszesi Általános Iskolában működő oktatási intézmény támogatása; diákok támogatása; Öreg Diák mozgalom életre hívása. ... >>

Mezőszél utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7623 Pécs, Mezőszél u.2.
képviselő: Dr. Battyáni Istvánné
a névben jelzett óvoda működésének támogatása ... >>

Miasszonyunk Rend "Mindenkinek Használni" Iskola Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Szent István tér 10.
képviselő: kuratórium elnöke Csajághy Györgyné
az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskolába járó tanulók nevelési, oktatási munkájának segitése, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javitása. ... >>

Miasszonyunk Rend "Mindenkinek használni" Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Apáca utca 21.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Sebők Péter
a Miasszonyunk Női Kanonokrend Óvodájába járó gyermekek nevelési, oktatási munkájának segítése, az intézmény eszközállományának bővítése. ... >>

Minerva Könyvtár Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Athinay utca 44.
képviselő: elnök Hantos Anna
az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, általános művelődési és információs igények felkeltése, fejlesztése és kielégítése; önművelődési lehetőség, élethosszig tartó tanulás biztosítása; ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása; egyetemes, nemzeti etnikai és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, megértés, befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása, számukra elérhető korszerű, speciális szolgáltatásokkal, kulturális színtér biztosítása; kulturális, művészeti terület megismertetése az abban lévő alkotó, közösségteremtő, szolgáltató és szórakoztató kulturális programokon keresztül. ... >>

MIOK a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7629 Pécs, Frankel Leó utca 33
képviselő: kuratórium elnök Szőke Attiláné
Speciális igényekhez alkalmazkodó szakképzési programok végrehajtása, melynek során a képzésen túl nevelési célokat is megvalósít korszerű tananyagok és pedagógiai módszerek segítségével, változatos formában. Az alapítvány fejlesztésre fogékony programjaival, pályázati, valamint projektfejlesztési tapasztalatával kívánja megvalósítani céljait - a civilszervezetek erősödő szerep- és feladatvállalásával - a speciális igényekkel jellemezhető területeken, pl: hátrányos helyzetkezelés, illetve a munkaerőpiacról kikerülés kezelése. Komplex fejlesztési programok tényleges hasznosulásával az iskolarendszeren kívül biztosíthatóvá kívánja tenni a gazdaság igényeinek érvényre jutását, a képzésben való érdekeltségének érvényesülését, a szaktudás munkaerő piaci értékének növelését; a piacképes tudás biztosítását, az elhelyezkedési esély növelését, az egész életen át tartó tanulás megalapozását és a munkaerőpiac igényeire történő gyors, hatékony reagálást. Olyan szakképzett és alkalmazkodni képes munkaerő képzését tűzi ki céljául, amely megfelel a gazdasági változásokhoz igazodó munkaerőpiac elvárásainak. ... >>

Művészetért az Iskolában Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

Pécs, Radnics utca 9.
képviselő: Farkas Lászlóné, Fükéné Walter Mária
A Pécsi Művészeti Szakközépiskola támogatása. ... >>

Művészeti Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Apáczai körtér 1.
képviselő: Baloghné Solymos Adrienne
Az Apáczai Nevelési Központ Művészeti Iskolájában folyó művészeti nevelés anyagi támogatása. ... >>

Művészeti Szabadiskola"Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Cserző köz 2.
képviselő: Dr. Horváth Béla, Szilágyi János ... >>

Nagyok a Kicsikért Dugonics utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Dugonics u.25-27.
képviselő: Adonyiné Kassai Tünde
az óvoda és az óvodai nevelést végzők anyagi támogatása ... >>

NAPRAKÉSZ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

Pécs, Apáczai Csere J. körtér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Kósáné Joó Éva
Általános iskolás gyermekek kulturális fejlődésének gyarapítása, egészséges életmódra nevelés, oktatási és sportcélú beruházások támogatása, táborozás támogatása. ... >>

Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Fekete Tünde
a Német Nemzetiségi Tagozat támogatása, az ott folyó munka színvonalának további emelése. Az anyanyelvi kultúra gondozása, színvonalának emelése, a német nemezetiségi hagyományok őrzése, ápolása. A német nyelv, mint anyanyelv és mint idegen nyelv tanításához, valamint a német nyelven oktatott tantárgyak elsajátításához szükséges alapvető tárgyi feltételek fejlesztése, modernizálása, az iskola nemzetiségi könyvtárának fejlesztése. Az egyedülálló szülővel élő, árva és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az iskola és ahhoz kapcsolódó más oktatási és kulturális, szabadidős programok segítése. A nemzetiségi nyelven tanító tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése, támogatása bel-és külföldön. ... >>

Németh László utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Németh László u. 6/a.
képviselő: Stadingerné Ferk Erzsébet
a névben jelölt óvoda támogtása ... >>

Nemzetközi Kollégium Alapítvány

(intézményi,egyéb)

Pécs, Szántó Kovács János utca 1.
képviselő: Bókay Endre ... >>

ÓPERENCIA Regionális Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Littke József utca 20.
képviselő: Komjáthy Gabriella
Pécs város kulturális tevékenységét űző polgárainak bemutatkozási lehetőség biztosítása. Képzőművészeti, zene-, táncművészeti, színházművészeti produkciók, aktív műhelymunka megvalósulásához, a város íróinak, költőinek bemutatásához segítségnyújtás. Kapcsolatteremtés hasonló célkitűzéssel alakult társadalmi szervezetekkel, Pécs város érdeklődő, befogadó közönségével. Felnőtt- és egyéb oktatás; vizuális művészeti tevékenység. Előadó művészet. ... >>

Orgonácska Gyermek Képesség-fejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Orgona utca 1.
képviselő: kuratórium elnök Morvay Edina
Családi napközi létrehozása. A családban nevelkedő gyermekek részére nem közoktatási céllal az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást biztosítani. Korai fejlesztés és gondozás, továbbá fejlesztő felkészítés ellátása, szülőknek tanácsadás. A gyermekek felvilágosítása, oktatása, nevelése, képzése, felzárkóztatása, képességfejlesztése, érdekképviselete. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételek fejlesztésének, bővítésének, berendezés korszerűsítésének, beruházások finanszírozásának támogatása. A gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése, hátrányos helyzetük leküzdésének elősegítése. Segítségnyújtás a meglévő képességek felismerésében, célirányos továbbfejlesztésében. Új korszerű pedagógiai programok átvétele, megismertetése és alkalmazása. Segítségnyújtás a gyermek bölcsödébe/óvodába adásával kapcsolatban a megváltozott élethelyzet feldolgozása, az abból adódó problémák megoldása érdekében, tájékoztató kiadványokkal, szakemberek igénybe vételével. ... >>

Óriás Nándor Szakkollégium Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

7622 Pécs, 48-as tér 1
képviselő: elnök Fazekas Kornél Sándor
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói számára olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett szakmai kérdések bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. ... >>

Otthon az otthonban Egyesület

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: elnök Bäckerné Tassy Ildikó
a kollégium dologi feltételeinek fejlesztése, a tanulók egészséges testi, értelmi és személyiség-fejlődésének elősegítése, a nevelési program megvalósításának támogatása. ... >>

Óvodásgyermekek Személyiségfejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Enyezd utca 3.
képviselő: kuratórium elnöke Laufer Marianna
az óvodai oktatás támogatása, az ehhez szükséges eszközök biztosítása. ... >>

Pallas Athene Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

Pécs, Megye utca 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Cserné Méhn Andrea Erzsébet
a Belvárosi Általános Iskola kiemelkedő eredményeket elérő tanulói, tanárai számára a továbbfejlődés elősegítése. Hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtése a tanulók és pedagógusok számára. Jelenleginél színvonalasabb képzés anyagi technikai bázisának megteremtése. Egy speciális képzési profil kialakítása az alapítványhoz csatlakozók esetleges igényei szerint. Az iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanuló felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Pannon Filharmónikusok Gyermán István Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Kossuth Lajos utca 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Szamosi Szabolcs György
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és annak kihelyezett tagozatain bármely hangszeren tanuló hallgatók körében a szimfonikus zenekari tevékenység szakmai szépségeinek népszerűsítése. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tagozata tanára Gyermán István Lisztdíjas hegedűművész emlékének méltóképp történő megőrzése és ápolása. A zenekari művészek továbbfejlődésének támogatása. ... >>

Pannónia Ifjúsági (Közhasznú) Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7635 Pécs, Csurgó köz 9.
képviselő: elnök Torma Dániel
az ifjúságot érintő információk összegyűjtése, rendszerezése ismertetése; a fiatalok munkaerőpiacon történő könnyebb eligazodásának elősegítése, pályájuk figyelemmel kísérése; Munkaerőpiaci lehetőségek feltárása és a lehetőségekről történő tájékoztatás; fiatalok továbbképzésének elősegítése; szakmai és társasági rendezvények szervezése; A fiatalok Európai Uniós integrációjának elősegítése; A fiatalok részére az Európai Unión belül és kívül kiírt pályázatokon való részvétel segítése, segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez; A különböző korcsoportok és generációk között fennálló ellentétek enyhítése, párbeszéd megteremtése, a kohézió erősítése; Ifjúsági táborok, közösségteremtő programok szervezése; Összmagyarság érdekeit szem előtt tartva, kapcsolatok kiépítése és ápolása külhoni magyar és nem magyar ifjúsági szervezetekkel; A fiatalok szakmai előre menetelét segítő tanulmány és ismeretterjesztő utak szervezése; Gyakornoki programok szervezése fiatalok részére az Európai Unión kívül és belül; Az államszervezet és állampolgárok közti távolság csökkentése, az állam és az Európai Unió működésének megismertetése a társadalommal; A hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek oktatása, nevelése céljából térítésmentes korrepetálás biztosítása; A közösségi élet fellendítése; Szabadidős-programok sporttevékenységek, kézműves programok, kirándulások, alkotómunkák: film, fotó, rajz; Fórumok) megszervezése és lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás; Roma és hátrányos helyzetű gyerekek oktatása, nevelése, a deviáns gyerekek és tinédzserek felkarolása, az óvodások és iskolások támogatása, tanulmányi előre menetelük elősegítése; A fiatalok továbbtanulásában való segítés, pályaválasztási tanácsadás által; Az AIDS, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése, szexuális felvilágosítás, prevenciós tevékenység előadások, és kortárs oktatás segítségével; Hátrányos helyzetű családok feltérképezése és részükre segítségnyújtás. ... >>

Pécs Város Iskolásaiért Közalapitvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: Lekszné Tóth Júlianna kurat.tag
Pécs Város bármely közoktatási intézményével hallgatói jogviszonyban álló gyermekek, illetve az őket nevelő családok iskoláztatással, iskolába járással kapcsolatos terheik csökkentése. Oktatáson kívül az iskolában töltött hasznos és a gyermekek szellemi és testi fejlődését szolgáló támogatás,kulturális rendezvények, sporttevékenség ... >>

Pécs Városi (Megyei) Testnevelő Tanárok Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 31.
képviselő: elnök Nagy Gábor
Szervezetbe tömöríteni Baranya megye testnevelő tanárait, illetve mindazokat, akik a testnevelés és sport, vagy azzal összefüggő területen dolgoznak. Ellátni a megye testnevelő tanárainak képviseletét minden fórumon. Segíteni a nevelési-oktatási intézményi testnevelés eredményesebbé tételét, a tudomány eredményeinek megismerését és felhasználását különös tekintettel az iskolai testnevelés és az egészségmegőrzés területére. ... >>

Pécs Városi Sportiskolai Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 10.
képviselő: elnök Gyöngyösi Zoltán, ügyvezető elnök Danyi Gábor
vezető szerep vállalása a megye és a város minőségi sportja utánpótlásának kialakításában, fejlesztésében. ... >>

Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7632 Pécs, Akác utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Bíró Ferenc, kuratóriumi titkár Várbíróné dr. Csikós Ágnes
az alapítvány elsődleges célja a haldokló beteg gondozása, ezen belül kiemelten: a végső stádiumba került beteg testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek -értve ezalatt a szomatikus, pszichés, szociális és spirítuális fájdalmat i - enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése annak érdekében, hogy életük záró szakaszát lehetőleg fájdalommentesen, szellemi és lelki erejük birtokában megfelelő környezetben élhessék. A haldokló beteg hozzátartozóinak segítése a beteg ápolásában, továbbá lelki gondozása a betegség fennállása alatt és a gyász időszakában. A hospice ellátás biztosítása mind egészségügyi intézményben, mind a beteg otthonában, családja körében. Segítségnyújtás és tanácsadás a családtagokon kivüli, állami-egyházi-, egészségügyi-, és szociális szolgáltatóknak a haldokló testi-lelki ellátásához. Célja továbbá az alapítványnak a nemzetközi Hospice-standard Hospice-közösségek, Hospice-otthonok (nappali szanatórium, ambuláns gondozás, kórházi konzultativ csoport, stb.) létrehozása Magyarországon, valamint a Hospice-mozgalom terjesztése és a megfelelő képzés (értve ez alatt a gyakorlati képzést is) és szakemberállomány biztosítása, külföldi ismeretek és tapasztalatok megszerzése és hasznosítása, hospice tevékenységgel összefüggő tudományos kutatás(tanatológia) támogatása, ösztöndíj nyújtása. ... >>

Pécs-Baranyai Középiskolai Igazgatók Kollégiuma Szakmai és Érdekvédelmi Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

7636 Pécs, Malomvölgyi út 1/ B.
képviselő: elnök Déri Tibor
kollektív, egyéni és intézményi érdekfeltáró, érdekegyeztető, érdekvédelmi és képviseleti feladatok ellátása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal