Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 210
2. oldal

De La Salle Szent János Egyház

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Dianna tér 6.
képviselő: alapító Angyal István, alapító Baranyai Tibor, alapító Dr. Góbiné Jankovics Rozália
Tanítása révén a tudatosság egyre magasabb szintjére való segítés anélkül, hogy a hit megélését kötelezően előírt rítusokkal tenné mechanikussá. Iskola, nevelési-oktatási intézmény létrehozása, amely az egyház szellemi közössége által megfogalmazott elvek szerint működik, és egymás kultúráját szem előtt tartva sokszínű emberi világot elfogad. Tanítványok oktatása, ennek érdekében építi ki szervezetét, alakítja ki intézményrendszerét. ... >>

Deák-Diák Közhasznú Kulturális és Oktatási Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Tompa Mihály utca 53.
képviselő: elnök Jurisics Judit
Környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola megismertetése, tevékenységeinek bemutatása. Tehetséggondozás, versenyeztetés, versenyszervezés; hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése, tanulmányutak pénzügyi támogatása; hasonló profilú intézményekkel kapcsolattartás, módszerek, eljárások, tapasztalatok cseréje. Szabadidősport szakmai és anyagi támogatása; versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása a feltételek megteremtésével; sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése; sportolási lehetőségek biztosítása a tanulók részére. ... >>

Derűs Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 3.
képviselő: a kuratórium titkára Bellai Tünde, kuratóriumi elnök Köntös Gyula
A gyermeket váró és a három év alatti, illetve iskolás kor előtti gyermeket nevelő család, és a kisgyermekeket gondozó, nevelő intézmények hatékonyabb működésének támogatása, a kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. ... >>

Didactica Magna Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7626 Pécs, Váradi Antal utca 4.
képviselő: képviselő Kozmáné Pál Ildikó kurátor
a Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató Központ működési feltételeinek javítása, a nevelést, oktatást segítő eszközök, taneszközök, valamint egyéb oktatásban részvételt segítő, fejlesztő tárgyi eszközök beszerzése, valamint az iskolai könyvtár fejlesztése; magas szintű és eredméyes nyelvi és szakmai képzés elérése; nehéz anyagi helyzetben lévő hátrányos, vagy veszélyeztetett tanulók segítése. A Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató Központ fenntartói szerepének átvétele, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működtetésének biztosítása, az iskola személyi és dologi kiadásainak fedezése. ... >>

dr. Majorlaki József Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7625 Pécs, Tettye utca 59.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Hódosi László, kuratóriumi titkár Porció Renáta
A Magyar Katolikus Egyház által fenntartott iskolarendszerben tanulmányaikat folytató kiemelkedően szorgalmas, kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező, a keresztényi erkölcsön alapuló életvitelt folytató tanulók további keresztényerkölcsi normákon alapuló nevelésben, oktatásban, szelemi-testi-erkölcsi fejlődésben, külföldön idegen nyelv elsajátításában, a Magyar Katolikus Egyház által fenntartott oktatási intézményekben működő szaktanfolyamokban további magasfokú képzésükben történő közreműködés vállalás. ... >>

ECHO Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány

(intézményi,kulturális)

7621 Pécs, Király utca 21.
képviselő: Balogh Róbert, Harnóczy Örs, kuratórium elnöke Dr. Aknai Tamás, Zábrádi Mariann
A művelődés és a művészetek értelmező nyilvánosságának megteremtése , az alkotók és a kultúra fogyasztói között a fejlődés motorjaként tételezett dialógus fenntartása. Pécs és dél-dunántuli régió kulturális környezetvédelmének, művelődési életének , építőművészetének és műemlékvédelmének a színház és a zenekultúra bemutatkozásainak , a vizuális művészeti szakterületeknek , a múzeumoknak és a kiállítóhelyeknek a támogatása, fejlesztése, , népszerűsítése és a kultúrális örökség részeként történő megőrzése az utókor számára. Echo könyvek és Echo kritikai szemle önköltségi áron történő kiadása. ... >>

Eck Imre Közalapítvány

(intézményi,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Végvári Zsuzsa
kétévente egy alkotóművész, illetve művészeti csoportosulás művészeti díjjal jutalmazása, művészi szemléletmódjáért és alkotói világlátásért, amely szellemiségében folytatója az Eck Imre által teremtett színház- alkotói kultúrának egyszerre és egy időben képviseli a magyar és az európai értékeket, valamint a művészeti ágak komplexitásában és egymás által erősítve fejezi ki az emberi élet érzelmi- gondolati világát és kapcsolatrendszerét, szolgálja az alkotást és a befogadó árnyalt és élő kapcsolatát. Eck Imre hagyatékának, örökségének gyűjtése, dokumentálása. ... >>

Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete (EMSZ) Pécs Egyesület

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

7623 Pécs, Rákóczi utca 2.
képviselő: elnök Veitné László Judit
elsősorban a Baranya Megyei Kórház, valamint a csatlakozó Baranya Megyei egészségügyi munkavállalók érdekkifejezésének elősegítése, megvalósítása. ... >>

Együtt Baranyáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Nagy Lajos király útja 11.
képviselő: elnök Kiss Jánosné
Társadalmi és érdekképviseleti tevékenység végzése a Baranya megyében élő roma kisebbség felzárkóztatásának, beilleszkedésének elősegítése érdekében. Elősegítse az iskolai oktatást, illetőleg azon való részvételt; a foglalkoztatást, ezáltal a munkanélküliség csökkentését; a kulturális rendezvények szervezését, az azon való részvételt; sportolást, az azon való részvételt; a technikai fejlesztést; együttműködést, kapcsolattartást, illetve közös programok szervezését illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel; a kapcsolatok építését és fenntartását hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Éltes Mátyás Iskolai Sportegyesület (ISE)

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: elnök Vaskó Péter
Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium (7633 Pécs, Építők útja 9.) arculatához híven a fogyatékkal élő gyermekek egészséges fejlődése érdekében a szabadidősport és a diáksport támogatásával is elő mozdítani a fogyatékkal élők rendszeres testedzését, valamint sportját, támogatva a versenysportot.
Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium fogyatékkal élő diákjai sportban való részvételének biztosítása, az Egyesület tagjainak versenyeztetése, a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása.
Fogyatékkal élők-tömegsport rendezvények szervezése, illetve e célnak a lakosság széles körében történő népszerűsítése. ... >>

Erdei Óvoda Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7628 Pécs, Eszperantó utca 8.
képviselő: elnök Fülöpné Helyes Brigitta
Az Eszperantó utcai óvoda támogatása, erdei óvoda létesítése. ... >>

Eszter és Péter Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Jókai utca 25.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Szili Katalin
Baleset következtében árván maradt Rozs Eszter és Rozs Péter anyagi támogatása iskoláztatásukkal, neveltetésükkel és gondozásukkal kapcsolatban. ... >>

Eurodance Táncszínház, Szabadidő-, Kulturális- és Sportegyesület

(intézményi,sport,kulturális)

7623 Pécs, Szabadság út 13.
képviselő: elnök Rovó Attila
szabadidős és kulturális tevékenység folytatása, modern divattáncos, hip-hop tánckultúra területén az utánpótlás nevelés, tánckultúra széles körben történő megismertetése, megszerettetése. ... >>

Európai Hallgatók Egyesülete Pécs Association des Etats Generaux des Etudiants de l Europe

(intézményi,oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Rákóczi utca 80.
képviselő: elnök Szakály Tímea Renáta
Európai fiatalok, elsősorban egyetemisták, főiskolások kapcsolatát, együttműködését támogass. Közös európai rendezvényeken keresztül fokozza a magyar hallgatók nemzetközi aktivitását, értve ezalatt a tudományos és kutató tevékenységeket is. Más európai szervezeteknek példát szolgáltasson a kelet-nyugati kapcsolatok ápolása révén. A közvéleményt a ?közös európai ház? gondolatának irányába befolyásolja. Előmozdítsa a magyar hallgatók nemzetközi szintű fellépését a szervezet hivatalos nyelvei használata által. ... >>

Ez gyerekjáték.. Óvodafejlesztési Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7629 Pécs, Teleki Blanka utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Kurják Jánosné
a Pécs, Teleki Blanka utcai óvodában folyó óvodai nevelés, képességfejlesztés, természetvédelem támogatása. ... >>

Felnőttképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Fülemüle utca 89.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Koltai Dénes, kuratóriumi képviselő és titkár dr. Várnagy Péter
a felnőttképzés intézményrendszerének, munkájának megismertetése, új felnőttképzési módszerek kutatása, kidolgozása, illetve a nemzetközi tapasztalatok szélesebb körben történő közzététele, oktatási anyagok, segédeszközök, tankönyvek, kiadványok elkészítése és terjesztése, a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos tájékoztató, ügyfélszolgálati, szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, valamint igazolási feladatok ellátásának elősegítése. A hallgatók számára a tanulmányi, képzési, kultúrális és sportprogramokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek elérhetővé tétele, a felvételt nyert hallgatók számára esetlegesen kollégiumi elhelyezés biztosítása, ösztöndíjak alapítása, nyújtása. Hallgatói támogatások koordinálása és oktatók támogatása, szakmai díjak alapítása és azok odaítélése, az oktatási intézmények anyagi és szakmai támogatása. Minden olyan tevékenység szervezése, amely a célok megvalósítását szolgálja, ezekhez felhasználható eszközök elosztása, a feladatához és céljához kapcsolódó tudományos kutatási célok kitűzése, azok finanszirozása, valamint a cél megvalósítása érdekében együttműködés a célt támogató állami, önkormányzati, társadalmi, egyházi szervezetekkel, nemzetközi és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, valamint magánszemélyekkel.Kapcsolattartás a társintézményekkel és más felsőoktatási intézményekkel, munkakapcsolat kialakítása, illetve ápolása külföldi oktatási, tudományos és művelődési szervezetekkel, különös tekintettel a regionális ösztöndíj-tanácsokra, illetve a határon túli magyarságot támogató más szervezetekre, személyekre, együttműködés más intézményekkel -részt vállalva az erurópai integrációs folyamat nemzetközi mobilitási programjainak megvalósításában; alapítvány jellegű intézmény, iskola alapítása, fenntartása és támogatása. ... >>

Fiatal Művészekért Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális)

7624 Pécs, Hunmgária utca 13.
képviselő: kuratórium elnöke Jávorka Gergely
a hátrányos helyzetű művészetekkel (képzőművészet, zene, irodalom, színház és egyéb művészeti ágak) foglalkozó, vagy foglalkozni kívánó fiatalok támogatása. ... >>

Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Júlia utca 1
képviselő: elnök Tóth László, ügyvezető titkár Onhausz Miklós
Dulánszky Nándor pécsi püspök által létrehozott pécsi fiú énekiskola, illetőleg az átalakított székesegyház énekkar első karnagya Glatt Ignác, és utódai Lajos Gyula, Mayer Ferenc, Dr. Hergenrőder Miklós zenei, pedagógiai munkásságának, mint kulturális örökségnek az ápolása. Támaszt nyújtani mindazoknak, akik a hagyományt továbbélését biztosítani kívánják. ... >>

Gyalogut Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7635 Pécs, Kisszkókó dülő 17.
képviselő: Jakab Erika
az alapitvány támogat és fórumot biztosit minden olyan gondolatnak, kezdeményezésnek, amelyet a Pécsett és a régióban élő embereknek a környezetbarát és természetes életmód alternativáját kivánja a fogyasztói élet és szemléletmóddal szemben. Őko-informácós központ létrehozása, ehhez kapcsolódó teaház üzemeltetése, a környezetbarát ötletek, technológiák, a helyi kismesterségek, a vegyszermentesen termelt, illetve előállitott élelmiszerek és egyéb környezetbarát termékek, szolgáltatások feltérképzeése, támogatása, népszerüsitése. A térségben müködő alternativ kezdeményezéseknek, szervezeteknek megjelenési, bemutatkozási lehetőség biztositása, információ áramoltatás, forditó és internetes keresőszolgálat. előadások, előadássorozatok, tanfolyamok, táborok szervezése, a természetes életmód filozófiai, spirituális hátterének megismerése és megismertetése. Az alapitvány hosszu távu célja egy alapitványi óvoda, illetve egy ... >>

Gyermek és Környezet Harmónikus Kapcsolata

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7636 Pécs, Zipernovszky Károly utca 4.
képviselő: kuratórium elnöke Horváth Ferencné
Olyan környezeti feltételeket teremteni az óvoda külső környezetében, amely kevesebb korlátot jelent a gyermek szabad, örömteli játékában, mozgásában. A cél elérése érdekében az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani. Az udvar talajának felfrissítése, a füves terület további növelése. Az udvar növényvilágának gyarapítása (cserjék, örökzöldek, fák, élő sövény telepítése). Egy központi nagyobb homokozó telepítése, mesterséges domb létrehozása. Ivó kutak építése. A meglévő balesetveszélyes mászókák lecserélése, természetbarát fajátékokra. A meglévő, kevésbé használt pancsoló medence helyett egy egészségesebb, korszerűbb vizesblokk (tusoló, pancsoló) létrehozása. A meglévő kihasználatlan két helyiség egybenyitásával, tornaszoba kialakítása, berendezése. A működő úszásoktatás és a tervezett korcsolyázás, illetve természetjáró kirándulások anyagi támogatása. ... >>

Gyermekeink és a Sport Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress E . utca 10.
képviselő: képviselő dr. Cséry Kont
a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Testnevelési Általános és Középiskolája intézményeiben sportolók támogatása, sportolási feltételek biztosítása, sportolói tehetséggondozás feltételeinek biztosítása, kiemelkedő sportteljesítmények elismerése. Sportszerűségre nevelés. Sportolók ösztönzése a kiemelkedő eredményekért. ... >>

Gyermekeink Jövőjéért Kollégiumi Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7633 Pécs, Türr I. utca 2.
képviselő: képviselő Papp Jánosné, képviselők Kelemen Sándor, kurtórium elnök Hegedűs Béláné
A pécsi Hajnóczy Kollégium működési feltételeinek, nevelési programjának és tanulóinak anyagi támogatása. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7633 Pécs, Bánki Donát utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke Magariné Tóth Gabriella
a pécsi Bánki Donát úti Áltlános iskola humán erőforrásainak fejlesztése és kiaknázása. ... >>

Gyermekközpont Karitativ Oktatási- Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7628 Pécs, Szabadságharc u. 5.
képviselő: Kövesi Ferenc elnök
Pécsszabolcs, Meszes és Fehérhegy területén lakó iskolások felzárkóztató foglalkoztatásával foglalkozó gyermekközpont működésének támogatása, a tehetséggondozás segítése ... >>

Gyermeklánc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Esztergár Lajos utca 13.
képviselő: Simonné Horváth Gizella
Óvodai nevelő munka támogatása. ... >>

GYERMEKLÁNCFŰ Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7634 Pécs, Rácvárosi út 56.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Józsefné, kuratóriumi titkár Tóth Ferencné
a Rácvárosi Óvoda (7634 Pécs, Rácvárosi u.56.) nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elő- segítése, a gyermekek egészséges testi- és személyiség fejlődésének fokozott biztosítáa. ... >>

Hagyomány Szociális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Fürdő utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Halas Ilona
a zsidó hagyományok ápolása, hitélet támogatása, segítése, szervezése, az ehhez szükséges technikai és személyi eszközök biztosítása, hitközségi könyvtár bővítése. A hitközség szociális munkájának segítése, ezen belül a szociális munka szervezése társadalmi alapon működő aktivisták segítségével. A hitközség kulturális tevékenységének segítése, szervezése. A zsidó kultúra és hitélet, valamint a hitközség tevékenységének népszerűsítése. Pécsett és Baranya megyében fellelhető zsidó kultúrával kapcsolatos tárgyak gyűjtése, múzeum létrehozása. A zsinagóga és a temető karbantartása, a hozzátartozó nélküli sírok gondozása. Idősek, egyedülállók, betegek, mentálhygiénés és szociális gondozása és segítése, hatékony helyi közösségi szociális és gondozó szervezet létrehozása. Az egészséges életmód népszerűsítése a zsidó étkezési és életmód szabályok figyelembevételével. Magyarország és külföldi hitközségekkel való kapcsolat felvételében való közreműködés és ennek érdekében találkozások szervezése. ... >>

Hármas Egység Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7625 Pécs, Komjáth Aladár utca 25/ 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Somorjai Eszter, kuratóriumi elnökhelyettes Vlasics Zoltán, kuratóriumi titkár Frey Hajnalka
A Waldorf Pedagógiai további terjedésének elősegítése Magyarországon, a Waldorf Pedagógia elvén, és módszerein alapuló óvoda, iskola magántanítói szolgálat és családi napközi létrehozása és működtetése, valamint a Waldorf Pedagógiával és Rudolf Steiner tanításaival összefüggő képzések, továbbképzések szervezése. ... >>

HELIOPOLIS "Minden Gyermek Érték" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Alkotmány utca 1. I/12.
képviselő: kuratóriumi elnök Kosteleczky Ildikó
Az alapfokú sport, fogathajtó- és lovasiskola létrehozása, kiemelten hangsúlyozva a sérült és egészséges gyermekek együtt sportolását. Segíteni a nagycsaládosok gyermekeinek "lovas" táboroztatását. Erdei iskolák létrehozása tantervhez igazodó oktatás kiegészítése a természetben, növény, állat és madártani ismeretek megszerzése és bővítése útján. Kiemelten hangsúlyozva a haátrányos helyzetű és sérült gyermekeket. "Állattáborok" létrehozása, örömök és teendők megtanítása, a felelősségtudat, a kötődés érzésének fejlesztéséhez. Az állatokkal való foglalkozás, a munka örömének átélését, érdekvilágunkban az önzetlenség okozta örömök megismerését célozva. Pónifarm létrehozása, gyermekfogatokkal a legkisebbeknek. Speciális fogathajtás károsodott, fogyatékos gyermekeknek. Hagyományőrzés, gyermnek és ifi huszárcsapatok alapítása, bemutatkozási lehetőségek, találkozók fellépések szervezése. Gyermek lovasíjászat létrehozása. Díjlovaglás népszerűsítése. "Lóra termett magyar" címmel lótörténelem honfoglaló őseinktől napjainkig. MInden, amit a lóról tudni érdemes. Lovasterápiák: sérült és ép lovasok együttműködése, közös szereplése segítség a tolerancia kialakulásába, a másság elfogadásában. A fogyatékos sérült és "gondozott" gyermekek számára is nyitottá tenni az emberi élet hozzáférhető területeit, hogy aktív részvevői lehessenek a társadalom életének. A hippoterápia (a ló egy élő segédeszköz) főként neurológiai és orthopédiai kórképek esetében gyógytornász szakember segítésével. A gyógypedagógia lovaglás és voltizálás (a ló nem eszköz, hanem aktív cselekvő társ) a pszichés problémákkal, kommunikációs, viselkedésbeli, tanulási zavarokkal küzdő, valamint értelmi fogytékosság, autizmus esetében, továbbá látás-hallássérült, magatartászavaros, hyperaktív és beszédproblémákkal élő gyermekek esetén. Asztmás gyermekek állapotának javításához kapcsolodó ellátás, táboroztatás segítése. Intézmény létrehozása, ahol ellátásuk, oktatásuk, nevelésük és tartózkodásuk hosszabb időn keresztül is megoldható gyógyulásuk elősegítése érdekében. "Sokfélék vagyunk" címmel cseregyerek program indítása hazai és külföldi partnercsaládokkal. Társszervezetek bevonásával segítség a programban résztvevő gyermekek számára életre szóló élmények, barátságok szerzésében, más nemzetek kultúráját, hagyományait megismerve, a magyar nemzeti értékeket, hagyományokat más országokban megmutatni és népszerűsíteni. Megfelelő támogatottság esetén alapfokú művészeti és nyelvi iskola indítása: képzőművészet, zeneművészet, tánc- és mozgásművészet, színház és irodalom, nyelvtanítás, nyelvi nevelés szakokkal. Művészeti ágak kombinációja (például nyelvi nevelés és művészet eszközeivel.) Gyermekszínházak létrehozása, alkotótáborok, alkotókörök, kiállítások és fórumok szervezése. Értelmi, mozgás és lelkileg sérült, valamint lakóotthonban élő gyermekek részbeni rehabilitációját segíteni, a családi háttér hiányának enyhítése, pozítiv benyomások élmények és életérzések kialakítása. Segítség a résztvevők életc ... >>

Hirdi Nőegylet

(intézményi,oktatási,kulturális)

7693 Pécs-Hird, Szathmáry Gy. utca 21.
képviselő: elnök Becker Jánosné
A falu társadalmi, gazdasági, kulturális életének fellendítése, összetartó erejének újbóli megteremtése. Ennek érdekében kulturális rendezvények szervezése, megtartása. Lakókörnyezet szebbé tétele. Szabadidőközpont létrehozása. Hiányzó közművek létrehozásának elősegítése. A felnövekvő nemzedék részére helyi új alapfokú iskola létrehozásának szorgalmazása a szükséges kiegészítő létesítményekkel együtt. Hirdről az Önkormányzathoz befolyt összegek hasznosításának, önkormányzati tulajdonok megőrzésének, hasznosításának figyelemmel kísérése a hirdi lakosság igénye szerint. Közösségi rendezvények megtartásához, az egyesület székhelyének ügyviteli tevékenységéhez és összejöveteleihez önkormányzati ingatlan megszerzése. A falu kulturális, gazdasági, vallási múltjának felderítése, dokumentálása, honismereti szakkör létrehozása, megőrzésre érdemes darabok begyűjtése, felújítása és bemutatása. ... >>

Holdsugár Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

Pécs, Kórház tér 1.
képviselő: Horváth Zsuzsanna
a Baranya Megyei Kórház Ápolási Osztályának anyagi támogatása ... >>

HORVÁT SZINHÁZÉRT Alapítvány

(intézményi,kulturális)

Pécs, Anna u. 17.
képviselő: Vidákovics Antal ... >>

Idővonat Olvasótábor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Keszüi út 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Laufer Péter
A Baranya megyei un. kulturálisan hátrányos helyzetű tanulók és a határon túli magyar gyermekek nyári táboroztatásának segítése. A tanulók megismertetése a nagy történelmi korszakok összefüggéseivel. Ezzel a gyermekek iskolán kívüli művelődésének, az oktató és nevelőmunka közművelődési tevékenységgel történő kiegészítésének tudatos szervezését vállalják. Az alapítvány programja az olvasásra, a könyv- és könyvtárhasználatra épül, de az alternatív oktatási rendszerek, a film, a színház, a zene és a többi művészeti ág, valamint a tömegtájékoztatási eszközök hatásaival is számol. Az ?Idővonat? fantázianevű olvasótábor fontos állomás a határainkon túli magyar nemzetiségekkel való kapcsolat kiépítésében, magyarságtudatuk, nyelvismeretük fejlesztésében. ... >>

Irgalmasrendi Kórház Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

7621 Pécs, Széchenyi tér 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Várbíró Péter
A kórház beteggyógyitásának és müködésének segitése. ... >>

Iskolai Szociális Munkások Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
képviselő: elnök Gergál Tímea
Magyarországon élő gyerekek, családok, közösségek testi-, lelki-, szociális jóléti helyzetének javítása. Társadalomtudományok körébe tartozó szociális munka, különösen iskolai szociális munka fejlesztése, segítő szakmák módszertanának fejlődését előmozdító tudományos tevékenységek, kutatások szervezése, lebonyolítása, támogatása. Magyarországon élők egészségének megőrzése, egészségfejlesztése, betegségmegelőzése, deviancia prevenciója. ... >>

Iskolánkért - Pro Notre Ecole Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7623 Pécs, Köztársaság tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Rudolf Zsoltné
Az iskolai tárgyi eszközeinek fejlesztése, pótlása, az esztétikus környezet kialakításának segítése. ... >>

Iskolánkért" elnevezésű Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Felsővámház u. 22.
képviselő: Keszthelyiné Albert Éva ... >>

Istenkúti Közösségért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7634 Pécs, Fábián Béla utca 9.
képviselő: társadalmi elnök Knyihár Éva, ügyvezető elnök Peták Péter
a helyi alapellátások fejlesztése, különös tekintettel a helyi iskola újraindítására, kulturális tevékenység, amely a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányul, a hátrányos helyzetű -elsősorban az istenkúti peremkerületben élő- csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó szociális háló megteremtése, közművelődési, oktatási, sport és szabadidős programok szervezése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, különös tekintettel a 4-18 éves korosztály igényeire és érdeklődésére, képzések szervezése, lebonyolítása, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősé-gének elősegítésére irányuló képzések és a civil szervezetek, illetve a civil társadalom fejlesztésére irányuló képzésekre, természetjárásra és egészséges életmód kialakítására ösztönző programok szervezése, a helyi közösségek foglalkoztatottságának és munkaerő-piai reintegrációjának elősegítése, képzéseken és foglalkoztatási programok indításán keresztül, környezetvédelem környezeti tudatformálás, közösségfejlesztés. ... >>

István Aknáért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, István akna 14.
képviselő: elnök Mesztenyei Józsefné
István aknán élők érdekképviselete, társadalmi kirekesztődésének megelőzése;
-a szegregálódott városi területeken élő leginkább veszélyeztetett lakossági csoportok helyzetének javítása, a társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése;
- hátrányos helyzetű lakosság csoportokkal különösen a romákkal szembeni előítéletek csökkentése, az etnikai diszkrimináció és a hátrányos helyzet visszaszorítása;
- az István aknán élő iskolás korú gyerekek tanórán kívüli felzárkóztatásának megszervezés, tanulási hátrányainak csökkentése;
-István akna természeti környezetének rendbetétele érdekében a lakók bevonásával folyamatos akciók szervezése;
-az egyesület segítséget kíván nyújtani az István aknán élő fiatalok szabadidejének eltöltéséhez, közéleti, társadalmi ismereteik megszerzéséhez, érdekeik védelméhez;
-az egyesület célul tűzi ki, hogy István aknán közösségi tér jöjjön létre, a helyi lakosok minél szélesebb körű bevonása érdekében;
-az egyesület segítséget kíván nyújtani a leszakadó városi területen élő, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzési programba való bevonásához és foglalkoztatásához;
- az egyesület hozzá kíván járulni az István aknán élők kisebbségi identitásának megőrzéséhez, nyelvi képzések szervezésével, a cigány hagyományok megőrzésével, ünnepeik megtartásával. ... >>

Janus Pannonius Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Mária utca 2-4.
képviselő: a kuratórium elnöke Ritter Attila
A Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola színvonalasabb oktató-neveő munkájához szükséges személyi-tárgyi feltételek alakítása javítása, megteremtése.
A tanárok külföldi cserekapcsolatának támogatása, tanárok továbbképzése és szakmai fejlesztése, kiemelkedő tanár és diák teljesítmények elismerése és jutalmazása, eszközfejlesztés, higiénés körülmények javítása. ... >>

Janus Pannonius Tudomány Egyetem Müszaki Főiskolai Kar Müszaki Informatikai Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7624 Pécs, Rókus u.2.
képviselő: Dr. Szakonyi Lajos
a névben jelölt intézményen folyó képzés anyagi támogatása ... >>

Jó Szó Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Gábor utca 4. II//7.
képviselő: kuratóriumi elnök Édes Tünde, kuratóriumi titkár Fehér Krisztina
a kórházakban az önkéntes beteglátogatókon keresztül lelki segítségnyújtás a beteglátogatók szakmai és mentális támogatása, idősek lelki-mentális támogatása, krízis- és gyászfeldolgozás, önkéntesek és szakdolgozók rekreációs programjainak koordinálása, kapcsolattartás hasonló vagy kapcsolódó célú szervezetekkel, az önkéntes beteglátogatók kulturális programjainak támogatása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások, pályázati források igénybevétele és nyújtása. ... >>

Jobb Sorsért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Eszék utca 12.
képviselő: elnök dr. Dunai Mária, titkár Vörös Józsefné
A pécsi 508. számu Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola tanulóinak anyagi támogatása. ... >>

JÓCOR Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi)

7623 Pécs, Rákóczi u.2.
képviselő: (Nincs adat)
A Baranya Megyei Kórház Kardiológiai Osztály müködésének segítése, a betegellátás szinvonalának emelése, javítása. ... >>

Jövőért Gyermeknevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Ács Éva
Az Apáczai Csere János Nevelési Központ 1.sz. óvodájának anyagi támogatása. ... >>

Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Jurisics M. u. 17.
képviselő: Oroszné dr. Balogh Mária ... >>

Katedrális Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Batthyány utca 1-3.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváth István
A Pécsi Pollack Mihály Épitőipari Szakközépiskola müködési feltételeinek támogatása. ... >>

KERART Művészeti Kulturális és Turisztikai Egyesület

(intézményi,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 4/A.
képviselő: elnök Hetesiné Dunai Ilona
tagjai számára elérhetőbbé tenni különféle művészeti ágak - így képző- ipar-kerámia-, textil-, grafika-, festészet, valamint a zene-színház-, tánc-, filmművészet-, építészet, népművészet - megismerését, lehetőséget biztosítani ezek tanulmányozására, elsajátítására, gyakorlására. ... >>

Kerek Világ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7627 Pécs, Gesztenyés utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Páva Zsolt, kuratóriumi titkár Kővári János
Világnézettől, anyagi helyzettől függetlenül minden rászoruló ember gondozása, támogatása, ökumenikus keresztény szellemben. Olyan gondozó-rehabilitációs centrum kialakítása, mely fentiekben meghatározott célok komplex megvalósítását biztosítja: általános iskolai oktatás, szociális szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, szabadidős és sport tevékenységek, szakmai képzés, szakmai továbbképzés, munkahelyteremtés, munkaközvetítés és foglalkoztatás formájában, valamint az állampolgári és emberi jogok védelmét elősegítő szolgáltatásokkal. Felnőttképzés. ... >>

Kétnyelvű Oktatásért a Kodály Zoltán Gimnáziumban Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7629 Pécs, Dobó István utca 35-37.
képviselő: kuratóriumi elnök Pelles Tamás
A pécsi Kodály Zoltán Gimnázium két tanítási nyelvű tagozatán a magyar-olasz és a magyar-spanyol tannyelvű képzés támogatása előmozdítva az olasz, illetve a spanyol nyelvnek (továbbiakban célnyelv) és a célnyelvű országok szűkebb és tágabb értelemben vett kultúrájának mélyebb, hatékonyabb megismerését/megismertetését. Ezt elősegítendő az alapítvány különösen a következő tevékenységeket kívánja támogatni és ösztönözni:
a tagozat tanulóinak tanórákon történő és tanórán kívüli célnyelvi és célnyelvű, valamint az ezzel szorosan összefüggő képzését, a célnyelvet, vagy a szaktantárgyát célnyelven tanító tanárok továbbképzését, önképzését;
a célnyelvek és a tantárgyak célnyelven történő oktatásához szükséges didaktikai eszközök (tankönyv, könyv, folyóirat, munkafüzet, hang- és videokazetta, számítógépes program, multimediális segédanyag stb.) beszerzését, elkészítését, valamint az ezek használatához, elkészítéséhez és sokszorosításához szükséges technikai eszközök megvásárlását, üzemeltetését és folyamatos karbantartását;
olyan iskolai és tantermi környezet kialakítását, amely ösztönzőleg hat a tanórán kívüli célnyelvhasználatra és információszerzés és továbbadás, valamint a tanulók egymás közötti, a tanáraikkal folytatott kommunikációja során;
a tanulóknak, tanulócsoportoknak, osztályoknak célnyelvi országokba irányuló, illetve a célnyelv használatát garantáló tanulmányi utakon, diákcseréken való részvételét;
a célnyelvi és a célnyelvű oktatást segítő belföldi és külföldi nyelvi táborok szervezését és az ilyeneken való részvételt;
a kétnyelvű és kétkultúrájú oktatással összefüggő hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást, illetve ilyen irányú saját projektek kidolgozását;
a tagozat tanulóinak és a kétnyelvű oktatásban, illetve az azzal szorosan összefüggő tevékenységekben résztvevő tanároknak ösztöndíjban, jutalomdíjban részesítését;
a célnyelvi és célnyelvű, illetve a kétnyelvű és kétkultúrájú oktatással kapcsolatos rendezvények (tanulmányi verseny, továbbképzés, kulturális fesztivál, konferencia, tréning, munkalátogatás, munkamegbeszélés, tapasztalatcsere stb.) szervezését, az ilyeneken való részvételt és az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetését;
itthoni és külföldi két tanítási nyelvű iskolákkal, egyetemi tanszékekkel és egyéb kulturális és oktatási szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, együttműködést, némelyekkel szoros munkakapcsolat kialakítását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal