Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 172
1. oldal

101.Tüzérezred és Dandár Baráti Köre

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Kisfaludy utca 5.
képviselő: elnök Juhász Zoltán
A megszűnt 101. Tüzérezred és dandár, valamint az alakulat halottai emlékének megőrzése. Közös programok, rendezvények szervezésével lehetőséget adni azoknak a személyeknek, akik az ezrednél és dandárnál együtt dolgoztak, a közös munka során kialakult baráti kapcsolatok ápolására, elmélyítésére. a MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság pécsi Toborzó és Érdekvédelmi Irodájával együttműködve, részt venni az ezred és dandár elhalálozott tagjaival kapcsolatos kegyeleti tevékenységben. ... >>

A Szakszervezeti Szociális Munka Támogatásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

7623 Pécs, Szigeti u.12.
képviselő: Borsányi Lászlóné Fritz Zsuzsanna, Dr. Kajtárné dr. Nagy Juli titkár
az egészségügy és a felsőoktatás területén működő szakszervezetek szociális munkájának támogatása, segítése ... >>

Bányász Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnök Kutas László Krisztán, ügyvezető elnök Szőkéné Kontra Ilona
Azon társadalmi szervezetek, közösségek és egyének tevékenységének összefogása, melyek hozzá kívánnak járulni a bányász kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez és hagyományainak ápolásához. ... >>

Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnöK Talló Zoltán, ügyvivő elnök Molnár Ferenc
Hátrányos helyzetű állampolgárok, hátrányos helyzetű gyermekeik támogatása, alapvetően szociális és kulturális céllal alakul. Segíti az óvodás, iskoláskorú gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezését, oktatási, kulturális programok szervezését. Segítséget nyújt személyiségük nyitottá válásához, közösségi alkotótevékenységhez. A gyermek kreativitási készségének kibontatásával, elősegítésével, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítésével. Rászoruló családok részére tanácsadást nyújt. ... >>

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7621 Pécs, Papnövelde utca 7-11.
képviselő: titkár Sárán Andrea
a tagjai társadalmi, gazdasági szociális és kulturális érdekeinek ? munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése, képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően; más büntetés-végrehajtási szakszervezetekkel való együttműködés. ... >>

Baranya Megyei Darts Szövetség

(érdekképviselet)

7630 Pécs, Présház u. 1/3.
képviselő: Márkus Iván elnök ... >>

Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, József Attila utca 10.
képviselő: dr. Szabó Géza
A falusi turizmus Dél-dunántúli Régióban történő fellendítésének és fejlődésének elősegítése. Ennek érdekében a régió sajátosságainak régión belüli és kivüli megismertetése. ... >>

Baranya Megyei Gazdakörök Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

Pécs, Apácza utca 16
képviselő: elnök Székely Gábor ... >>

Baranya Megyei Gyógypedagógiai Szakmai Érdekvédelmi Társaság

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: elnök Fekete Mária, vezetőségi tag Csala Nándor, vezetőségi tag Fazekasné Visnyei Irma, vezetőségi tag Görög Gabriella, vezetőségi tag Stautz Jánosné ... >>

Baranya Megyei Ifjusági szövetség

(érdekképviselet)

7633 Pécs, Tüzér u.3/1
képviselő: Szőke József ... >>

Baranya Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet)

7621 Pécs, Megye u. 20.
képviselő: elnök Aparácz Dénes
Tagjai vállalkozási tevékenységét szolgálva érdekeit képviselje, egyeztesse és közvetítse. ... >>

Baranya Megyei Ipartestületek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7623 Pécs, Rákóczi utca 24-26.
képviselő: alelnök May András, alelnök Szenner Mátyás, elnök Telegdi Attila, ügyvezető Söbér Miklósné ... >>

Baranya Megyei Kereskedők Egyesülete

(érdekképviselet)

7623 Pécs, Rákóczi út 24-26.
képviselő: elnök Koltavári Katalin
A Baranya Megye területén működő magánkereskedők, kereskedelmi - vendéglátó tevékenységet folytató, vagy kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet is folytató egyéni és társas vállalkozó, gazdasági és szakmai érdekeinek védelme, feladatainak megvalósításával ellátása. ... >>

Baranya Megyei Kézműves Kamara

(érdekképviselet)

Pécs, Rákóczi u. 24-26.
képviselő: Birinyi Zoltán elnök ... >>

Baranya Megyei Mérnöki Kamara

(érdekképviselet)

7621 Pécs, Boszorkány utca 2.
képviselő: elnök dr. Kukai Tibor
A kamara összefogja és nyilvántartja a megye területén bejegyzett tervező mérnököket, műszaki szakértői tevékenységet végző mérnököket, biztosítja a munkák magasszintű végzését és ellátja egyrészt tagjainak érdekvédelmét, másrészt eljár a megrendelők érdekében is. ... >>

Baranya Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége Pécs

(érdekképviselet)

7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
képviselő: elnök Németh Zoltán, titkár Farkas István
a tagjai gazdasági és munkaadói érdekképviselete. ... >>

Baranya Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7627 Pécs, Engel János utca 1.
képviselő: elnök Pandur Tamás
polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés. Közreműködés Baranya megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi, humanitárius védelmi felkészítésében, védelmük szervezésében, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, fegyveres konfliktusok esetén. ... >>

Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

7622 Pécs, Vargha D. utca 1.
képviselő: elnök Tóth Tibor, ügyvezető elnök Zámbó Péter
A közrend és közbiztonság erősítése, a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az államhatár őrizete, a gyermek és ifjúságvédelem, a katasztrófa elhárításában, valamint a környezet- védelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, polgárőr egyesületek rendszeres és hatékony működésének támogatása, munkájuk összehangolása, szakmai ismereteik fejlesztése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Baranya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,érdekképviselet)

Pécs-Pogány, repülőtér
képviselő: elnök Dr. Balassa László, társelnök Dr. Kosztka Ferenc
A légi sportok közül a motoros, vitorlázó, ultrakönnyű és motoros-vitorlázó repülés, valamint az ejtőernyőzés területén a légi sportok megismertetése, népszerűsítése és művelése, kiemelten Pécsett és Baranya megyében. Sporttevékenység folytatása ? az országos rendszer keretei között -, az alapszabályban meghatározott repülő-tevékenységek körében úgy a minőségi, mint a tömegsport szintjén (ún. hobbirepülés). Repülő-előképzésben való részvétel, a hivatásos állományú repülők utánpótlásának biztosítása érdekében. További célja tagsága érdekeit képviselni minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak, valamint a Magyar Repülő Szövetségi tagság fenntartása és kapcsolatok létesítése más bel- és külföldi szervezetekkel. ... >>

Baranya Megyei Romák Demokratikus Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7630 Pécs, Táltos utca 32.
képviselő: elnök Lakatos János
elsősorban Baranya megye területén a politikai életben való részvétel, elsősorban a romák érdekeinek a képviselete. ... >>

Baranya megyei Sportszövetségek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Dr. Rákóczy István, elnökhelyettes Várhalmi Zsolt
Tagszervezetei számára érdekvédelmet biztosítani, összehangolni a tagszervezetek tevékenységét, tömegsport versenyek, sportnapok, emlékversenyek szervezése, ifjúsági és felnőtt korosztályban, megyei sportági szakszövetségek szakmai közreműködésével, sportági szakszövetségek részére sportoktatói- és edzőképző tanfolyamok, versenybírói tanfolyamok szervezése, tagjai sporttevékenységének támogatása, tanácsadói tevékenység végzése sporttevékenységgel, sportszervezetek működésével kapcsolatban. ... >>

Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Papp Csaba
a szabadidősportban érintettek képviselete, érdekvédelme, a tagok megyei szintű képviselete, együttműködés az állami és társadalmi szervezetekkel, sportszervekkel és az önkormányzatokkal, megyei tömeg- és szabadidősport rendezevényeinek szervezése, lebonyolítása, szolgáltatások nyújtása a tagoknak, és a szövetség céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. ... >>

Baranya Megyei Szarvasmarhatenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
képviselő: elnök Nyilas Mihály, irodavezető Szauer Antal
A Baranya megyei szarvasmarha tenyésztők érdekképviselete, a szarvasmarha állomány genetikai fejlesztése, a tenyésztés szervezése, valamint a szakmai ismeretek bővítése. ... >>

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Tóth Klára
természetjárás szervezés, népszerűsítés, érdekérvényesítés, egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése, természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása. ... >>

Baranya Megyei Tűzoltó és Katasztrófaelhárító Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet)

7627 Pécs, Engel János utca 1.
képviselő: elnök Balázs László ... >>

Baranya Megyei Vadásztársaságok Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7623 Pécs, Petőfi S. u. utca 45.
képviselő: elnök dr. Bodnár József
A tag ? vadásztársaságok érdekeik védelme, ennek érdekében összefogása, ezen belül a vadgazdálkodásnak a természetvédelemmel (környezetvédelemmel) a mező- és erdőgazdálkodással való eredménye összehangolásának elősegítése, a vadászsport lehetőségének a biztosítása és fejlesztése, részvétel Baranya megye (ezen keresztül az ország) vadgazdálkodási és vadászati feladataiban, a vadászat lehetséges biztosítása, a vadászati kultúra, etika szakismeret fejlesztése, ápolása és terjesztése. ... >>

Baranyáért Egyesület

(érdekképviselet)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: társelnök Mátis István, társelnök Nóránthné dr. Hajós Klára, titkár Tasnádi Péter ... >>

Baranyai Emberekért Szövetség

(érdekképviselet)

7621 Pécs, János utca 22.
képviselő: elnök dr. Bokor Béla
A szövetség tagjainak érdekképviselete, védelme. A tagok közös érdekeinek egyeztetése, a közös érdekek érvényre juttatása, a lokális közösségi, művelődési és települési, valamint területfejlesztési célokat szolgáló tevékenységek összefogása, koordinálása, menedzselése. A célok megvalósítása érdekében együttműködik az állami, önkormányzati, civil tagokkal, szervezetekkel, nemzetközi tevékenységet folytató intézményekkel és különböző vállalkozásokkal. A szövetség elsősorban a vele szövetségben együttműködő önkéntes közösségek partnerség elvén működő civil szervezete. ... >>

Baranyai Kéményseprők Ipartestülete

(érdekképviselet)

7632 Pécs, Siklósi út 58.
képviselő: alelnök Seregi Sándor, elnök Leikauf Tibor, titkár Blesz Tibor ... >>

Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 8.
képviselő: elnök Szugfil József
kiépíteni, fejleszteni a Baranya megyei németség fennmaradásának feltételeit, ápolni és erősíteni nemzeti sajátosságait. A szervezeti, személyi és intézményi feltételrendszer megteremtésével olyan helyzetbe hozni a német nemzetiséget, hogy mind nagyobb saját részt vállalva, de közösen partnerként a magyar állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel és szervezetekkel, az anyaországok támogatására is építve képes legyen egy hatékony nemzetiségi politikát kidolgozni, és azt rendszerűen, a nemzetiségi jelleget meghatározó széles sprektrumot megvalósítani. ... >>

Baranyai Személyszállítók Érdekvédelmi Szervezete

(érdekképviselet)

Pécs, Hajdu Gy. u. 37.
képviselő: H. Szabó Kálmán elnök ... >>

Bon-Sec Vagyonvédelmi Szakszervezet

(érdekképviselet)

7622 Pécs, Siklósi utca 3.
képviselő: elnök Nagy Szilvia
Munkahelyi szintű érdekvédelem. Tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekek feltárása, képviselete, védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. ... >>

DDGÁZ Munkavállalók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7626 Pécs, Búza tér 8/ A.
képviselő: titkár Szegedi Andrásné
A tagok érdekeinek képviselete, védelme, érvényesítése, a munkavállalók élet-, és munkakörülményeit befolyásoló tényezőkre megkülönböztetett figyelemfordítás (foglalkoztatás, jövedelem, munkakörülmények, szociális és kulturális juttatások). ... >>

Dél-dunántúli Építész Kamara

(érdekképviselet)

7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36.
képviselő: elnök Horváth András
Illetékességi területe: Baranya és Tolna megyék közigazgatási területe.
Működési körének jellege: A szakmagyakorlást elősegítő, felügyelő és érdekképviseleti önkormányzat megalakítása. ... >>

Dél-dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége

(érdekképviselet)

7625 Pécs, Majorossy utca 36.
képviselő: elnök Dr. Fischer Sándor
A szövetség tagjai közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek regionális szinten, a Dél-dunántúli régió területén az érdekazonosság alapján elősegítik, és folyamatosan biztosítják az ebben a régióban működő kereskedelmi és iparkamarák közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést. ... >>

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
képviselő: titkár Balázs József
A szakszervezetet alkotó tagság, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek érvényesítése, átfogó képviselete és védelme, illetve az összefogásból származó előnyök biztosítása. Az általa képviselt tagság élet- és munkakörülményeinek rendszeres vizsgálata és javítása. Az érdekek érvényesítésére szükség szerint önálló programok kidolgzása és érdekérvényesítése. ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Iparszövetség

(érdekképviselet)

7621 Pécs, Megye utca 20.
képviselő: elnök Sáfrány Lajos
a szövetség tagjai által létrehozott szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenységet végző, önálló és független társadalmi szervezetek szövetsége, melyben a tagszövetségek ? önállóságukat megtartva ? együttműködésre törekszenek.Céljának tekinti a regionális összefogást, a közös hatékony régiós munkáltatói érdekképviseletet és érdekérvényesítést, valamint a régióban működő, az alapítókhoz és a csatlakozókhoz tartozó vállalkozások, kis- és középvállalkozások fejlődésének elősegítését. ... >>

Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Tóth Klára
Dunántúlon, kiemelten Dél-Dunántúlon összefogni, szervezni, segíteni csak a tagszervezetek tekintetében koordinálni a természetbarát szövetségek együttműködését, elősegíteni a természetbarát mozgalom fejlődését; természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése; egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése. A természet és a környezet védő szemlélet kialakítása különös tekintettel Baranya-Somogy-Tolna megye, Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékeire. Országos és Regionális pályázatokon való részvétellel biztosítani a tevékenységi körben megfogalmazottak végrehajtásának segítését, az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. Felkelteni a természetjárás iránti figyelmet, igényt, növelni a természetjárásba bekapcsolódottak számát, ösztönözni a természetjárás rendszeres gyakorlását. Kezdeményezni és szervezni a természetjáró szervezetek létrejöttét, elősegíteni és összehangolni azok tevékenységét. Kialakítani a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezményeinek rendszerét, szorgalmazni a tagszervezetei részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél. Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását egészséges életvitelét, egészségmegőrzését. Szakmailag támogatni, illetve kezdeményezni túrák és táborok szervezését. Szervezni, rendezni a természetjáró programokat. Közreműködni a természetjárás során bajbajutottak mentésében. Ellátni a természetjárók társadalmi érdekképviseletét. Szervezni, biztosítani a természetjárás szakmai fejlesztését. Ellátni a túravezető és természetjáró tájékozódási versenybíró képzést, természetjárás más szakágainak szakképzéseit. Gondozni, fejleszteni a jelzett túristaút- hálózatot, forrásokat, kulcsosházakat, túristapihenőket, kilátóhelyeket, természetjáró létesítményeket. Propagálni, népszerűsíteni a természetjárás céljait, lehetőségeit. Támogatni a természet és környezetvédelem, állatvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, terjeszteni, segíteni az ökológiai gondolkodást. Kapcsolatot kialakítani hazai, külföldi, nemzetközi természetbarát, természetvédelmi szervezetekkel. Közreműködni a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, pályázatokon keresztül és más módon anyagi feltételeket biztosítani. Résztvenni a természetjárással kapcsolatos térképek, kiadványok írásában, szerkesztésében, terjesztésében, ezek értékesítésében, felszerelési tárgyak készítésében, értékesítésében. Elősegíteni a természetjárás regionális fejlesztését. ... >>

Dél-Dunántúli Romák Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7630 Pécs, Csaba utca 11/1.
képviselő: elnök Várnai Márton ... >>

Dél-dunántúli Takarékszövetkezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.
képviselő: elnök Bátor Lászlóné, titkár dr. Kiss György
a tagszövetkezeti érdekek védelme, belső és külső érdekképviselete, valamint az érdekegyeztetés. ... >>

Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

7632 Pécs, Siklósi út 97.
képviselő: elnök Puskás Béla
Az egyesület működési területén szervezés, segíti a részben vagy egészben temetkezési szolgáltatással foglalkozó gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek tevékenységét. Folyamatos kapcsolatot biztosít tagjai között, részükre érdekvédelmet biztosít. ... >>

Déldunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet,szociális)

7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.
képviselő: elnök Nyers János
A munkavállalói érdekek képviselete, érvényesítése, védelme és a szolidaritás elvének érvényesítése. A szociálisan nehéz, súlyos helyzetbe kerülő tagok lehetőség szerinti támogatása, segélyezése. ... >>

DÉLI FÉNY Epilepsziával Élők Dél-dunántúli Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

7629 Pécs, Frankel Leó utca 4.
képviselő: elnök Hrubi Józsefné
A társadalmi szervezet célja: Az epilepsziával mint betegséggel annak gyógyításával kapcsolatos ismeretterjesztés mind az epilepsziások mind az egészséges személyek között. Felvilágosítás, oktatás kapcsolatfelvétel- és tartás oktató- és egészségügyi intézményekkel, mely által egyfelől kiküszöbölhető, csökkenthető lesz az epilepsziásokkal szemben mutatkozó társadalmi előítélet és diszkrimináció, másfelől aktív segítség várható el az egészségesek részéről. Kölcsönös segítségnyújtás egymás segítő támogatása. Tanácsadás, iránymutatás az élet fontos területein, mint pl. munkavállalás, pályaválasztás stb. Távlati célként személyre szóló jogi tanácsadás. Az epilepsziásokat megillető szociális juttatások és érdekérvényesítési lehetőségek körének megismertetése, érdekvédelmi fórumok szervezése, érdekvédelmi újság terjesztése. Az epilepsziások gyógyíttatásának elősegítése támogatások felkutatásával. Közös szabadidős programok, klubösszejövetelek, kirándulások, stb. szervezése és finanszirozása. szülők ill. családtagokból álló támogató hálózat kiépítése. Kapcsolattartás az ország területén hasonló céllal működő egyesületekkel szervezetekkel. Kapcsolattartás egyéb betegek csoportjaival (pl. cukorbetegek egyesületei, stb.) ... >>

Déli Kapu Folklórszövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, József Attila utca 10.
képviselő: elnök Gálber Attila
segítse a néphagyomány, különösen a néptánc, népzenei értékek és népi tárgyalkotó művészet felkutatását, ápolását, megőrzését, beillesztését a kulturális életbe. ... >>

Dunántúl Környezetvédő Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Szigeti út 124.
képviselő: elnök Zentai Gábor ... >>

Dyslexiás Gyermekekért Baranyában Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

7621 Pécs (Civil közösségek Háza), Szent István tér 17.
képviselő: elnök Horgas Tamásné
A dyslexiás, dysgraphiás, dyscalcullás (a továbbiakban dyslexiás) gyermekek érdekeinek védelme és képviselete, a dyslexia tárgykörében végzendő ismeretterjesztő, oktató és felvilágosító tevékenység. A dislexia tárgykörében végzendő felnőttképzés, pedagógusok szakmai továbbképzése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal