Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 272
6. oldal

Szolgálat az életért Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Tüzér utca 11.
képviselő: dr. Buda Péter ... >>

Szövetség Pécs Városáért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

7633 Pécs, Péchy B. tér 1. VIII/25
képviselő: elnök Kátai Istvánné
A városlakók és Pécs városa érdekeinek képviselete, érvényesítésének elősegítése. Tevékenységével hozzájárulni a civil szerveződések, állampolgári közösségek, lakossági csoportok társadalmi súlyának növekedéséhez, azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez. Helyi közéletben való szerepvállalás, e célból a közéleti tevékenységben való aktív részvétel. A város fejlődésének segítése, lehetőség teremtése a lakosság törekvéseinek, igényeinek megfogalmazására, azok megvalósításában való részvételre. Részvétel a vállalkozásokat, civil szervezeteket érintő döntések előkészítésében, meghozatalában. Helyi vállalkozói, civil közélet fellendítése, kapcsolatok fejlesztése. Egyesület tevékenyégének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Segíteni azokat a kezdeményezéseket, amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. A város polgárainak, közösségeinek érdekképviselete, igény esetén önálló képviselet létrehozásával. Valamennyi Pécs városáért tenni kívánó polgár egyesületbe tömörítése, tevékenységük összefogása, koordinálása. Közreműködés a város lakosságának széleskörű és naprakész tájékoztatásban, informálásban, helyi közélettel való aktív kapcsolatteremtésben. ... >>

Társaság a Közérdekű Adatokért

(egyéb)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 18.
képviselő: elnök dr. Komlódi András
tevékenységével elősegíteni, hogy a lakosság a személyes adatok védelméről, közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint közérdekű adatnak minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő információkat, illetve ismereteket megismerje. ... >>

Társasházkezelők Baranya Megyei Egyesülete

(egyéb)

7621 Pécs, Rákóczi utca 72.
képviselő: elnök Romvári István Györgyné
a társasházkezelői tevékenység minőségét, színvonalát emelve, értéket adjon ennek a társasházkezelő munkának, javítva a kezelt ingatlanok tulajdonosainak kialakult véleményét. A taglétszám folyamatos növelésével egyre nagyobb tekintélyt szerezni az egyesületnek, amit az érdekképviselteknél lehet kamatoztatni. A főcél elérése érdekében alapvégzettség megszerzése után folyamatos szakmai háttér biztosítása a tagoknak, melynek eredményeként az ismeretek naprakészen állnak az egyesületben tevékenykedők részére. A havi rendszerességgel megrendezésre kerülő fórumok keretében felszínre hozni, és megtalálni a lehető legjobb megoldást, a napi tevékenység során felmerült problémákra. Elfogadtatni az egyesületet a társasházakat érintő szakmai fórumokon, javaslattevő véleményező szervezetként, együttműködve a társszervezetekkel. A tagok munkájának segítése érdekében szakmai- jogi háttér kialakítása. Tájékoztatni a lakástulajdonosokat az egyesület meglétéről, és segítséget nyújtani a lakóközösségek részére társasházkezelők kválasztásában. ... >>

Területfejlesztők a Vidékért Egyesület

(egyéb)

7626 Pécs, Búza tér 6/ B.
képviselő: elnök dr. Tóth Sándor
hogy lehetőséget biztosítson a terület-, vidék-, és településfejlesztéssel, és az EU integrációs folyamat helyi és regionális vonatkozásaival kapcsolatos információáramlásnak és tapasztalatcserének a tudomány, a civil szféra, a műszaki- és gazdasági élet szereplői és a helyi önkormányzatok, illetve azok polgármesterei között. ... >>

Textil- és bőrruházati Kereskedelmi Dolgozók Egyesülete

(egyéb)

Pécs, Kossuth L. utca 3.
képviselő: elnök Selmeci Rajmundné, titkár Fogt János ... >>

TRITEX Kereskedelmi Rt. MRP Szervezete

(egyéb)

7630 Pécs, Közraktár utca 1.
képviselő: Líber László ... >>

Tüke Alapítvány

(egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: Kerényi János ... >>

Unió Alapítvány

(sport,természetvédelem,egyéb)

7626 Pécs, Felsővámház utca 73.
képviselő: Háber János
Az ifjúság számára anyagilag elérhető szálláshelyek teremtése, vándortábori hálózat kiépítése, az ifjúság turisztikai tevékenységének támogatása. A szabadidő értelmes és hasznos eltöltésének támogatása a fizikai állóképesség megalapozására alkalmas sportolási, természetjárási környezetvédelmi tevékenység támogatása. Az ifjúság számára hasznos elméleti és gyakorlati tevékenység ösztönzése. ... >>

Uránvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7633 Pécs, Gólya dűlő 56. C.
képviselő: elnök Iliev László
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolat erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Üszögért Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7630 Pécs, Kastély utca 17.
képviselő: elnök Biró Gyula, titkár Niernerné Fekete Csilla
Az üszögpusztai lakókörnyezetben élők érdekvédelme és érdekképviselete, természeti, társadalmi környezet megóvása. ... >>

Vállakozási Központ Alapítvány

(egyéb)

7632 Pécs, Sarohin tábornok u. 46.
képviselő: Tóth Szilvia ... >>

Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet utca 13/1.
képviselő: alelnök Edit Refflinghaus, elnök Fuchs Károly
Vasas természeti, építészeti és történeti értékeinek megőrzése. Az egészségügyi ellátás javításához való társadalmi hozzájárulás. Vasas kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, továbbadása, a közművelődés segítése, színesítése. A községi infrastruktúra fejlesztésében való közreműködés. Vasas lakóinak sport- és kulturális élete valamennyi területének támogatása. Népi, nemzetiségi hagyományok ápolása, kulturális rendezvények támogatása. Partnerszervezetek kulturális intézményeivel, egyesületeivel való kapcsolat építése, segítése. Településfejlesztésben való közreműködés. Bányász hagyományok megőrzése. Alternatív energiaforrások lehetőségeinek feltárásában való közreműködés, társadalmi szerepvállalás előmozdítása. ... >>

Vasasi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, Bethlen G. utca 37.
képviselő: elnök Kiss István, elnökhelyettes Kátai László, elnökhelyettes Véha Imre ... >>

Vesebetegek Baranya Megyei Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

Pécs, Pacsirta utca 1.
képviselő: elnök Dr. Varjú Katalin, titkár Lajkó Erzsébet ... >>

Veterán Jármű Egyesület Pécs

(sport,egyéb)

7632 Pécs, Eszék utca 2.
képviselő: elnök Káplán János
a veteránautózás és motorozás iránti érdeklődés felkeltése, valamint azok számának növelése, akik ezt szervezett körülmények között kívánják végezni. Az egyesület elsősorban Pécs város és környéke veterán jármű tulajdonosait szeretné összefogni, azonban tagja lehet a jelen alapszabályt elfogadó, az egyesület céljai érdekében tevékenyen résztvevő más személy is. Az egyesület célja, hogy segítse a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését, sportra, barátkozásra, szakmai tapasztalacserére és művelődésre egyaránt adó sport versenyeken való részvételt elősegítse és anyagilag támogassa. Múzeális járművek és alkatrészek felkutatása, gyűjtése, restaurálása, megóvása és bemutatása. Szponzorok, támogatók felkutatása. ... >>

Veterán Zsiguli Egyesület

(egyéb)

7627 Pécs, Hétvezér u. 13/A.
képviselő: szakmai elnök Rónai Márton, ügyvezető elnök Vukmann Attila
A Zsiguli/Lada autótípus újra népszerűsítése és értékeinek bemutatása. A Zsiguli/Lada autótípuson keresztül olyan visszatekintést nyújtson a közelmúlt történelmébe, amely során feleleveníthető azon korosztály emlékei, akik nap mint nap használták, a fiatalabb korosztály számára pedig egy kis élményképet vetítsen azon időszakról, amikor ez az autótípus volt az egyik meghatározó közlekedési eszköz. Baráti kapcsolatok kialakításának elősegítése a Zsiguli/Lada kedvelők között. ... >>

Vezetői tanácsadó képzésért alapitvány

(oktatási,egyéb)

7622 Pécs, Rákóczi u.80.
képviselő: Dr. Farkas Ferenc kuratóriumi eln.
a vezetői,tanácsadói képzésben résztvevő pécsi egyetemi hallgatók támogatása, ilyen képzésre tanfolyam és konferencia szervezése, a kutatás ... >>

Világ Világossága Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Nyár utca 8.
képviselő: képviselő dr. Sebestyén Ibolya ... >>

Világkiállítás 96 Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Rákóczi u. 34.
képviselő: Dr. Novák Zoltán ... >>

VOSZ BARANYA-ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

Pécs, Bem utca 5.
képviselő: Hős Tamás ... >>

Zsolnay Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: Lovas László ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal