Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 272
5. oldal

Pécsi Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület

(egyéb)

7625 Pécs, Gáspár utca 14.
képviselő: elnök Ambrus Zoltán
Galambok és kisállatok tenyésztésének népszerűsítése. ... >>

Pécsi Gastro Club Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

7635 Pécs, Hattyú utca 7.
képviselő: elnök Koller Zsolt
Hazai, nemzetközi konyhaművészet megismertetése a dél-dunántúli régió mikroközösségeivel, illetőleg a magyar gasztronómia évszázadokkal ezelőtti fényének visszaállítása. Egészségre nevelő, szemléletformáló programok megszervezése. Egészséges, környezettudatos életmódhoz szükséges tudáskészségek átadása a társadalom minél szélesebb körének elfogadtatásával. Aktív részvétel, lehetőség biztosítása a társadalom rászoruló, hátrányos helyzetű csoportjainak számára. ... >>

Pécsi Gyermekotthon Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Megye utca 24.
képviselő: Varjas László ... >>

Pécsi Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Rákóczi út 24-26.
képviselő: elnök Telegdi Attila, ügyvezető igazgató Sőbér Miklósné
a kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelme, koordinálása, valamint egyeztetés. ... >>

Pécsi Keresztény Kör

(egyéb)

Pécs, Polgárszőlő utca 10.
képviselő: elnök Várbíró Péter ... >>

Pécsi Környey Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Rét utca 2.
képviselő: elnök dr. Kopa János
egészségügyi cél, amely valamely betegésg megelőzésére, gyógytására rehabilitációjára , valamint az idegtudományok kutatására és oktatására irányul. A Pécsi Környei Alapítvány illetve annak Kuratóriuma Környei-hagyományt a tanítványok és követőik céljait szolgálja, azokat rendezvényei révén összefogja. Az alapítvány célja az egészségmegőrzés ,betegségmegőrzés, gyógyító tevékenység: a tudományos tevékenység és kutatás: az oktatás és ismeretterjesztés. Az idegtudományokban jelentős kutatást végző fiatal kutató szakemberek támogatása, ösztöndíjak, pályadíjak kítűzésével , kongresszusi részvételi költségek támogatásával , pályázat kíirásával valamely kutatás elősegítése.
Idegtudományi tárgyú konferenciák szervezése, mely speciális kérdések kerekasztalszerű, kötelen részletekben menő tárgyalását tesz lehetővé.
Az idegtudományok oktatásának elősegítése a Pécsi Klinika régiójában demonstrációs anyagok, videoprogramok biztosítása, illetve készítése , képzés, továbbképzés. A neurodiagnosztikában és az oktatásban is jelentős eszközök , berendezeések biztosítása illetve a vásárlások támogatása.
Az alapítványi célok megvalósításában kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő hallgatók eseti illetve tartós támogatása. ... >>

Pécsi Közgazdász Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7622 Pécs, Rákóczi út 80.
képviselő: elnök Turbéki Judit Etelka
a közgazdaságtudományok eredményeinek hatékony felhasználása, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés folytatására és a dél-dunántúli régió mikroközösségei tevékenységének és együttműködésének elősegítésére, a társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak segítésére. Az egyesület célja továbbá a dél-dunántúli régió vállalati és civil szférája, az önkormányzatai és a felsőoktatási intézményei közötti együttműködés elősegítése, valamint ezen cél megvalósítása érdekében regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Az egyesület törekszik a hozzá hasonló célokkal rendelkező közhasznú szervezetekkel való együttműködésre. Az egyesület célja, hogy a hallgatók közreműködésük közben szakmai, gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, kapcsolatokat építsenek ki a vállalati, civil és önkormányzati szféra képviselőivel, nem csak regionális, hanem országos és nemzetközi szinten is, elősegítve ezzel a felsőoktatásból való kilépés utáni elhelyezkedésüket, boldogulásukat. ... >>

Pécsi Mecsek Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

7632 Pécs, Maléter Pál utca 86.
képviselő: elnök Szőke László ... >>

Pécsi Mecsek Futball Club Labdarugó Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

(egyéb)

7633 Pécs, Stadion utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Herke Imre ... >>

Pécsi Napközi Otthon

(egyéb)

Pécs, Endresz György utca 21.
képviselő: kuratórium elnöke Nyögéri Lajos, kuratóriumi titkár Imhofné Varga Judit ... >>

Pécsi Német Oktatási Centrumért"Alapítvány (idegen neve:Für das Fünfkirchner Deutsche Bildungsentrum

(oktatási,egyéb)

7636 Pécs, Gadó utca 18.
képviselő: a kuratórium elnöke Hüfner Kornélné, kuratóriumi tag elnökhelyettes Darányiné Knipl Mária ... >>

Pécsi Nephrológiai Centrumért Alapítvány

(egyéb)

7624 Pécs, Pacsirta utca 1.
képviselő: dr. Nagy Judit, dr. Wittmann István
A pécsi Nephrológiai Centrumért Alapítvány. ... >>

Pécsi Speciális Mentőcsoport Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

7627 Pécs, Nyíl utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Károly
természeti és ipari katasztrófák felszámolásában való közreműködés, segítségnyújtás, balesetek helyszínén történő segítségnyújtás, embertársak kimentése speciális helyzetekből, eltűnt személyek felkutatásában való részvétel, katasztrófa készenlét, és katasztrófa válaszadás, védő és életmentő módszerekkel stabilizálni a balesetet szenvedett személyek állapotát a szakképzett segítség megérkezéséig, vagyoni értékek megóvásában, megvédésében való közreműködés. ... >>

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

(érdekképviselet,egyéb)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 9.
képviselő: elnök Sámson László
Keresztény értékek felmutatása mellett a pécsi és Pécs környéki nagycsaládosok képviselete, érdekvédelme, segítése. ... >>

Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány

(sport,egyéb)

7626 Pécs, Búza tér 8.
képviselő: kuratórium elnök dr. Romváry Ferenc, kuratóriumi titkár Gyánti István
Várostörténeti kutatások serkentése és ösztönzése Pécsett, az eredmények közérthető formában történő publikálása, új kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala érdekében rendezvények és konferenciák szervezése, az 1998-ban alapított Pécsi Szemle című várostörténeti folyóirat gondozása, Pécs sportéleténel fellendítése. ... >>

Pécsi Szent Flórián Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza)
képviselő: elnök Bencze Róbert
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos tevékenységű szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában. A bűnelkövetéseket elősegítő körülményekről tájékoztatja az intézkedésekre jogosult szerveket. Rendkívüli helyzetekben együttműködés a katasztrófavédelem és a tűzvédelem illetékes szerveivel, közreműködés a károk helyreállításában, a rend fenntartásában, az őrzés-védelem területén és a forgalomszabályozásban. ... >>

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társasága

(egyéb)

7622 Pécs, 48-as tér 1.
képviselő: elnök Dr. Makai Lajos
Az egyetem dolgozóinak és végzett hallgatóinak kapcslattartása. ... >>

Pécsi Turisták Baráti Klubja

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7631 Pécs, Kemény Zs. u. utca 117/b.
képviselő: elnök Kovács Tibor
a szabaidő kulturált eltöltésének jobb lehetősége, az emberi kikapcsolódásnak és a szellemi, fizikai regenerálódásnak a megteremtése, kulturális csereprogram irányításának és támogatásának biztosítása, valamint csoportos természetjárás, kirándulás és természetvédelmi programok szervezése. A Pécsi Barátság Klub folyamatos tevékenységének biztosítása kulturális és oktatási eszközökkel. A klubtagoknak nyújtott információ segítségével a programok ismeretségének növelése, toborzása és az aktív közösség fenntartása, rendszeres találkozók biztosítása. ... >>

Pécsi Vasas Ipari Szövetkezet Munkástanácsa

(egyéb)

7628 Pécs, György-akna
képviselő: elnök Balogh Géza, elnökhelyettes Szabó Mihály ... >>

Pécsújhegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7630 Pécs, Feketerigó utca 16.
képviselő: elnök Deli Gábor
A bűncselekmények megelőzése, baleset-megelőzés, a közrend és közbiztonság védelme, gyermek- és ifjúságvédelem, környezet- és természetvédelem érdekében végzett önkéntes tevékenység, együttműködve az önkormányzattal, a rendőrséggel és más társadalmi szervezetekkel. A bűnalkalmak korlátozása, a felderítetlen bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság és a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Pedagógiai Szolgáltatók Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: elnök Herpai Imre, gazdasági felelős Engert Ferenc, titkár Sápi Beáta, vezetőségi tag Bajszné Kiss Magdolna ... >>

PEDÁL Mecseki Sport Club

(sport,egyéb)

7325 Pécs, Alsómalom utca 1-3.
képviselő: elnök Hirth János, ügyvezető elnök Dravecz Gábor ... >>

Polgári Kör Baranyáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

7625 Pécs, György utca 6.
képviselő: alelnök Farkas Zoltán, alelnök Püski Mátyás, elnök dr. Kurucsai Csaba, titkár Ács Gyula
A települési és térségi érdekek megjelenítésére kész közösség létrehozása; a magyar vidék és a gazdatársadalom képviselete; a megye gazdasági, kulturális felemelkedését szolgáló szerveződések közötti kapcsolat, együttműködés előmozdítása; a polgárok közéleti aktivitásának növelése, az önkormányzati testületek működésének szakmai segítése. ... >>

Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7624 Pécs, Alkotmány utca 20.
képviselő: elnök Venczel Tibor ... >>

Pollack Épületgépészeti Alapitvány

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Boszorkány út 2.
képviselő: kuratórium elnök dr. Magyar Zoitán
Az épületgépészettel kapcsolatosan a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése, támogatása, ezzel kapcsoaltos tudományos tevékenység kutatás folytatása a magyarországi épületgépész, üzemmérnök képzést elősegítő tevékenységek támogatása, épületgépészeti szakmai ismeretterjesztő anyagok készítése, ... >>

Pollack Mihály Műszaki Felsőoktatás-fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
képviselő: elnök Dr. Szvitacs István, titkár Dr. Kovács Árpád
Műszaki szakoktatással és műszaki szakmai képzéssel kapcsolatosan a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése és támogatása, a műszaki tevékenységgel és a műszaki szakmai képzéssel kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás folytatása és annak támogatása, a magyarországi műszaki szakoktatást és műszaki szakmai képzést elősegítő tevékenységek, valamint az oktatásban és a képzésben részt vevők támogatása, műszaki szakmai ismeretterjesztő anyagok készítése, műszaki ismeretterjesztő előadások, konferenciák szervezése, ilyen rendezvények támogatása. ... >>

Pollack Mihály Műszaki Kar Villamos Alapítvány

(egyéb)

7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
képviselő: Kvasznicza Zoltán ... >>

Poszeidon Kajak-Kenu Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7627 Pécs, Dózsa Gy. u. utca 69.
képviselő: kuratóriumi elnök Sánta Viktor
Kajak-kenu, úszás, sí, tájékozódási futás sportágakban alapképzés, vízi- és sítúrázás, természetjárás, szabadidő eltöltésének megszervezése, lehetőségek biztosítása. ... >>

Pro Hungaris Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Széchenyi tér 11.
képviselő: Dr. Elter Józsefné ... >>

Pro oeconomis iuvenibus - "Ifjú Közgazdászokért" Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Rákóczi utca 80
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. László Gyula ... >>

PVSK Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

(sport,egyéb)

7632 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: kuratórium elnöke Egyed Mihály, szakmai titkár Varga Ferenc
A kosárlabda sportban utánpótlás nevelés anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Retextil Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

7634 Pécs, Nagydeindoli utca 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Sleiner Tamás
A Retextil- humán és ökológiai recycling programot ismertté és elérhetővé tenni az alább meghatározott célcsoportok- illetve ezeknek hazai és nemzetközi szervezetei, intézményei számára. Az anyagi feltételek biztosítása a RETEXTIL módszeren alapuló fejlesztő tevékenységek folytatásához, a módszer oktatásához és a "Szövet-Kezek" nonprofit vállalkozások, közösségi műhelyek beindításához: különös tekintettel a szükséges eszközök és felszerelések megvásárlásának támogatására és a képzések finanszírozására. Pályáztató és adományozó szervezetként az Alapítvány célja a forrásteremtés és a források rendelkezésre bocsátása a célcsoportok, szervezetek számára, Small Grants és alapítványi támogatások formájában. A Retextil know-how-ra irányuló kutatásfejlesztés magas színvonalú megvalósítása és a RETEXTIL program széleskörű társadalmi és szakmai elismertetése. A RETEXTIL termékek és iparművészeti alkotások létrehozása, számukra védett piac és saját értékesítési hálózat kialakítása. ... >>

Romhányi György Alapítvány a Magyar Membrán Transzport Konferenciák Támogatására

(egyéb)

7643 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: elnök Dr. Berki Tímea
A Magyar membrán-Transzport Konferenciák szervezésének, lebonyolításának támogatása mellett a sümegi membrántranszport konferenciák szervezésével kapcsolatos költségek fedezése. ... >>

Rotary Club Pécs

(egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 22.
képviselő: elnök Schmidt Imre, elnökhelyettes Dr. Hubay Gábor, kincstárnok Eördögh Zsolt, titkár Gonda Ágnes
A szolgálatkézség bátorítása és előmozdítása. ... >>

"SÁGVÁRI" Egyedülállók Egyesülete Pécs

(kulturális,egyéb)

7633 Pécs, Hajnóczi J. utca 41.
képviselő: vezető Fejes József
kulturális, szociális ... >>

Séta van Alapítvány

(egyéb)

7625 Pécs, Hegyalja utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Sinkovics Ádám
A mentális és fizikális egészség megőrzése gyaloglással, sétálással. A gyaloglás, sétálás népszerűsítésével hozzájárulás a hazai mozgás- és egészségkultúra kibontakoztatásához. A mindennapos sétálás és gyaloglás ajánlása, elmagyarázva a magyar társadalomnak annak fontosságát. További célja, hogy minél többen csatlakozzanak a mozgalomhoz, amelynek keretében egyénileg és közösen, szó szerint lépésről-lépésre alakítjuk ki életünk minden vonatkozásában az egészségesebb és élvezetesebb mindennapokat. ... >>

SETTLEMENTÉRT Meszesi Szociális Alapítvány

(egyéb)

7629 Pécs, Komlói út 65.
képviselő: elnök Dr. Balipap Ferenc, titkár Kálmándy-Pap Ágnes ... >>

SIEN - Nemzetközi Diákcseréért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7633 Pécs, Esztergár utca 8/2.
képviselő: kuratórium elnöke Tarrósy István
Felsőoktatási intézmények hallgatóinak és hallgatói szervezeteinek támogatása a nemzetközi diákkapcsolatok, diákcserék fellendítése érdekében. Ifjúsági projektek generálása, szervezése, kitüntetetten a Pécsi Nemzetközi Kultúrhét évenkénti megszervezését, lebonyolítását. ... >>

Somogy, Vasas, Hird Közösségéért Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, "C" utca 4.
képviselő: kuratórium elnök Szalainé Csery Claudia
sport, egészségvédő és szabadidős tevékenységek támogatása Somogy, Vasas, Hird településrészek területén. Ezen településrészeket érintően kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Településfejlesztési és közösségfejlesztési célok megvalósítása a kulturális, sport, rekreációs és szabadidős tevékenységek helyi lehetőségeinek bővítésével. Környezetvédelmi és természetvédelmi programok szervezése, diák- és sportolói csereprogramok lebonyolítása. A hátrányos helyzetűek, a nemzeti-és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, a gyermekek és az idősek szabadidős, sport- és kulturális tevékenységeinek elősegítése. Az épített és természeti környezet védelme, fenntartása, fejlesztése. ... >>

Sopianae Ifjúsági Egyesület

(oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Maléter Pál út 8.
képviselő: elnök Haffner Tamás, elnökhelyettes Rajczi Rudolf Gábor
Az ifjúságot érintő információk összegyűjtése, rendszerezése, ismertetése; életükben a könnyebb eligazodás elősegítése; ismeretanyagok bővítésének elősegítése, ifjúsági rendezvények szervezése; Európai Uniós integrációjuk elősegítése; különböző korcsoportok generációk közötti ellentétek enyhítése, párbeszéd megteremtése, kohézió erősítése; ifjúsági táborok, közösségteremtő programok szervezése; kapcsolatok kiépítése és ápolása külhoni magyar és nem magyar ifjúsági szervezetekkel; fiatalok szakmai előmenetelét segítő tanulmány és ismeretterjesztő utak szervezése; államszervezet és állampolgárok közötti távolság csökkentése, állami és az Európai Unió működésének megismertetése a társadalommal; közösségi élet fellendítése; szabadidős-programok szervezése és lebonyolítása. Felhívni a figyelmet a környezet megóvásának fontosságára, támogatni a környezeti nevelés szélesebb körű alkalmazását; környezet megóvásához kapcsolódó kutatások, szervezése, végzése, támogatása. ... >>

Start Rallye Team

(egyéb)

Pécs, Rigó utca 15.
képviselő: Máté Gyula ... >>

Sütőipari Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Teréz utca 11-13.
képviselő: Patacsi Józsefné ... >>

Szent - Iványi Tamás Állategészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

Pécs, Megyeri utca 24.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Éva Gábor ... >>

Szent Bertalan Harangjai Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Hunyadi utca 4.
képviselő: helyettes dr. Kukai Tibor, kuratórium elnök Mészáros János
Pécsi Belvárosi Templom műemléki helyreállítása és bővítése,harangállvány építése és bővítése,harangok elhelyezése.A Plébániaépület, mint műemléki környezetben lévő építmény és hitéleti központ dologi kiadásaihoz, azok fenntartása, működtetése céljából nyújtandó támogatás. ... >>

Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület

(egyéb)

7634 Pécs, Mária dűlő 63/ A.
képviselő: elnök Veres Zoltán ... >>

Szent Flórián Közalapitvány

(tűzoltó,egyéb)

7630 Pécs, Engel János utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Magay Miklós
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása. ... >>

Szent László Alapitvány a Határőrökért

(sport,egyéb)

7633 Pécs, Athinay Simon utca 7-9.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Ekkert József
a Pécsi Határőr Igazgatóság állománya részére a munkahelyen kívüli sport, művelődési, szabadidős, kulturáliis rendezvények anyagi támogatás. ... >>

Szent Mór Cserkész Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Szent István tér 14. (Székesegyház Plébánia)
képviselő: kuratórium elnök Farkas Csanád, kuratóriumi elnökhelyettes Mészáros Donát, kuratóriumi titkár Kosári Kata
a pécsi 604. számú Szent Mór Cserkészcsapat működésének támogatás. ... >>

Szerva Egyesület

(egyéb)

7624 Pécs, Alkotmány utca 44.
képviselő: elnök Goldmann Tamás ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal