Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 272
4. oldal

Meszesi Környezetvédő és Szépitő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7629 Pécs, Komjáth A. utca 2.
képviselő: Korda Rudolfné elnök
a meszesi városrész szebbé, rendezettebbé tétele, meglevő értékek megóvása, közterületek, parkok, játszóterek tisztántartása, fásítása, virágosítása, védelme. A természeti és épített értékek nyilvántartása, törekvés újak létrehozására. ... >>

Mező Nyugdíjpénztár

(egyéb)

7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
képviselő: igazgatótanács elnöke Farkas István, igazgatótanácsi tag Blandl József, igazgatótanácsi tag Szabóné Paulusz Piroska
Kiegészítő nyugdíjpénztár, amely a kölcsönösség, önkéntesség, függetlenség, szolidaritás elve alapján létrehozott társulás, kiegészítő nyugdíjszolgáltatás nyújtására. ... >>

MINORITY Alapítvány

(egyéb)

7693 Pécs, Harangláb utca 64.
képviselő: kuratóriumi elnök Bálint Botond ... >>

Misina Mentőcsoport Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 14. III./11.
képviselő: elnök Bodor Csaba Ferenc
Célja: hogy speciális felkészültségük, ismereteik felhasználásával olyan tevékenységet folytassanak, amelyek a közösség számára hasznosak, így természeti és ipari katasztrófák felszámolásában való közreműködés és segítségnyújtás; balesetek helyszínén történő segítségnyújtás; embertársak és állatok kimentése speciális helyzetekből; eltűnt személyek felkutatásában való részvétel; katasztrófa készenlét és válaszadás; védő, életmentő módszerekkel stabilizálni a balesetet szenvedett személyek állapotát; vagyoni értékek megóvásában való közreműködés. ... >>

Molekuláris Pathológia Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: képviselő dr. Kálmán Endre, képviselő dr. Tornóczky Tamás, kuratórium elnök dr. Pajor László
a pathológiai kutatások és szakmai továbbképzések támogatása. A POTE Pathológiai Intézetében végzett kutatások hatékony, racionális és gazdaságos folytatásának elősegítése, ehhez szükséges tárgyi feltételek fejlesztése, szakmai színvonal, műszer, eszközellátottság fejlesztése. A patológiai kutatásokban résztvevő kutatók, orvosok, közreműködő középvégzettségű munkatársak szakmai továbbképzésének, tudományos munkájának támogatása. Tudományos, népszerűsítő könyvek, folyóiratok, publikációk kiadásának szervezése, finanszírozása, konferenciák, előadások rendezése. ... >>

Mozgásképtelenekért Segítő Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Nagy Imre utca 63.
képviselő: Ujhegyi Márta ... >>

Munkásszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

7629 Pécs, Korvin Ottó utca 20
képviselő: Hernádi Zoltán, Kovács Mózes, Szőke Károly ... >>

Mustármag" Közösségek az Ifjúság Életéért Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Szent István tér 14.
képviselő: dr. Kovács Tibor ... >>

Művészetért az Iskolában Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

Pécs, Radnics utca 9.
képviselő: Farkas Lászlóné, Fükéné Walter Mária
A Pécsi Művészeti Szakközépiskola támogatása. ... >>

NAPRAKÉSZ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

Pécs, Apáczai Csere J. körtér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Kósáné Joó Éva
Általános iskolás gyermekek kulturális fejlődésének gyarapítása, egészséges életmódra nevelés, oktatási és sportcélú beruházások támogatása, táborozás támogatása. ... >>

NATURA ARTIS MAGISTRA Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Kassák Lajos utca 6.
képviselő: Kovács József ... >>

Nemzeti Demokraták Pécs Egyesület

(egyéb)

7632 Pécs, Németh László utca 40.
képviselő: elnök Soó László
Az általános életfeltételek javítása a jelen és a jövő generációi számára. ... >>

Nemzetközi Kollégium Alapítvány

(intézményi,egyéb)

Pécs, Szántó Kovács János utca 1.
képviselő: Bókay Endre ... >>

Nemzetközi Közoktatásfejlesztési (NKA)

(oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Apáczai körtér 1
képviselő: kuratóriu, elnöke Abington Peter B. Williams, kuratórium igazgatója Mihályi Endre ... >>

Nemzetközi Üvegművész Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7624 Pécs, Székely Bertalan utca 28/a.
képviselő: elnök Jegenyés János, ügyvezető alelnök Andor István
a bárdudvarnoki Nemzetközi Alkotótelep működési feltételeinek megteremtése, általában a magyar üvegművészet minden formában történő támogatása; az alkotótelep működtetése ... >>

Nevelők Háza Kórusalapítvány

(egyéb)

Pécs, Szent István tér 6.
képviselő: Pintér László ... >>

Nyitott Tanulás Pedagógiai Műhely Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: Cserné Hajdú Leila ... >>

Nyolc Boldogság Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Janus Pannónius utca 6.
képviselő: elnök Dr. Nagy Ibolya ... >>

Nyugati Hadifoglyok Országos Bajtársi Szövetsége Pécs-Baranyai Csoport

(érdekképviselet,egyéb)

7623 Pécs, Rákóczi u. 18-20.
képviselő: Csigó Zoltán titkár, Susán Lászlóné elnök ... >>

Nyugdijas Szakszervezeti Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, D. utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Poór Jenő ... >>

OPSZ Közbiztonsági és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pécs

(tűzoltó,egyéb)

7629 Pécs, Komlói utca 65.
képviselő: elnök Lankovics Emil, titkár Gubányi Judit, ügyvezető elnök Molnár László
A bűncselekmények megelőzése, a közbiztonság növelése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) helyi csoportok összefogása, működésük rendszerbe foglalása, tevékenységük szervezeti összehangolása. A közbintonság és a vagyonvédelem javításával, a bűncselekmények megelőzésével a lakosság biztonságérzetének növelése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása.
Szakmai előadások, gyakorlati foglalkozások szervezése és lebonyolítása, kiadványok, segédletek terjesztése. ... >>

OPUS Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Magaslati utca 47/b.
képviselő: elnök Fodor Gabriella, elnökhelyettes Varga Ildikó ... >>

Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, 48-as tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Mohay Ágoston
A Janus Pannonius Tudományegyetemen folyó tudományos kutató- és oktató tevékenység hatékony, racionális és gazdaságos folytatásának elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek fejlesztése és korszerűsítése, a szakmai színvonal, a tankönyv és eszközellátottság fejlesztése. A jogtudományos kutatásokban és egyetemi oktatásban résztvevő oktatók, kutatók és joghallgatók szakmai továbbképzésének, tudományos munkájának támogatása. Tudományos és népszerűsítő könyvek, folyóiratok, kiadványok, publikációk kiadásának szervezése és finanszírozása, konferenciák, előadások megrendezése. Szakmai továbbképzés keretében belföldi és külföldi tanulmányutak finanszírozása, ösztöndíjak juttatása, ilyen célok eseti vagy időszakos pénzügyi támogatása, eseti és rendszeres képzések, tanfolyamok, továbbképzések szervezése, koordinálása. Az alapítvány törekszik arra, hogy mind a saját kezdeményezés, mind a más által indított tudományos, kutatási projekt tudományos szakmai koordinálását az adott projekt részben vagy egészben történő finanszírozásának és gazdasági menedzselésének vállalásával, szervezésével, támogatásával ellássa, illetve támogassa. ... >>

Országos Doktori Tanács

(oktatási,egyéb)

7633 Pécs, Kovács János utca 1. /b.
képviselő: Dr. László János
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel összhangban állásfoglalás a doktori képzéssel, tudományos fokozatadással kapcsolatos kérdésekben. Javaslati, véleményezési, elemzési tevékenység végzése. ... >>

ORTOPHEDIA Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Ifjúság utca 13.
képviselő: Dr. Bellyei Árpád ... >>

Ők is a mi gyermekeink Alapítvány a sérült gyermekekért

(egyéb)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 2.
képviselő: kuratórium elnök dr. Balogh Brigitta, kuratóriumi titkár Salgóné Burkus Emma
sérült gyermekek rehabilitációjának támogatása. ... >>

Önkormányzati Üdülő Alapítvány Pécs

(egyéb)

Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Nász László
Az alapítványba bevitt üdülőket korábban üzemeltető önkormányzati intézmények és közüzemi szervezetek dolgozói, nyugdíjasai és ezek családtagjai egészsége megőrzését segítő pihenésének, üdültetésének biztosítása. ... >>

Őshonos magyar állatfajokért" Alapítvány

(egyéb)

7634 Pécs, Mártírok útja 60.
képviselő: elnök Sárközy Csaba
A Magyarországon őshonos állatfajok génállományának megtartása és megőrzése. ... >>

Palkó Sándor Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7621 Pécs, Teréz utca 11-13.
képviselő: elnök Pál József
A horgászat törvényes feltételeinek biztosítása érdekében tagjait ellátja a horgászathoz szükséges okmányokkal; a természet és vízi környezet védelme, az ifjúság szakmai és erkölcsi nevelése, horgászverseny szervezése; a horgászat tisztaságának megőrzése; halfogási és egyéb statisztikai adatszolgáltatás. ... >>

Pannon Területfejlesztési Egyesület

(oktatási,egyéb)

7621 Pécs, Teréz utca 11-13.
képviselő: elnök Dr. Mikes Éva
Önkormányzati, kistérségi, regionális, országos és határokon átnyúló területfejlesztési célok megvalósításának elősegítése a területfejlesztési információk megszerzésén, az oktatáson, a partnerségi kapcsolatok szervezésén keresztül. ... >>

Patacs-Rácváros Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7634 Pécs, Pellérdi utca 56.
képviselő: elnök Lőrincz Miklós
Települési rész, önkormányzat kialakításában való részvétel, annak segítése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 55. § a) pontja alapján. Részvétel a településfejlesztési tevékenységben. Patacs és Rácváros közigazgatási területén a kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, népművészeti emlékek ápolása, művészeti és kulturális tevékenységek szervezése. Településrészek sporttevékenységének támogatása, szabadidős és hobbitevékenységek szervezése. Természeti és épített környezet védelme. Ismeretterjesztő tevékenység a lakosság részére. ... >>

Pécs Belvárosi Barkóczi László Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7634 Pécs, Cseralja dűlő 11.
képviselő: alelnök Bánáti Dániel, elnök Balogh István
a bűncselekmények megelőzőse, balesetmegelőzés, önkéntes tevékenység kifejtése, a környezetvédelem, a gyermek-és ifjúságvédelem érdekében együttműködve a társszervekkel, más társadalmi szervezetekkel tevékeny közreműködés a bűnalkalmak korlátozásában, segítségnyújtás az ismertté vált bűncselekmények elkövetőinek felderítéséban, a közbiztonság javításában, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítésében. ... >>

Pécs Története Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Újvári Jenő, kuratóriumi titkár dr. Pilkhoffer Mónika
Pécs történetét feldolgozó és bemutató kiadványok (nagymonográfia , kismonográfia, olvasókönyv , fotóalbum, a város általános képét, helyzetét bemutató film) elkészítésének és kiadásának finanszírozása. ... >>

Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület

(egyéb)

7624 Pécs, Esze Tamás utca 5
képviselő: elnök Dr. Aubert Antal
Magán, civil- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló minőségi turizmusfejlesztés Pécs és térségében. ... >>

Pécs Városi Kerékpár Klub

(egyéb)

7628 Pécs, Kolonia utca 5.
képviselő: elnök Maul Péter, elnökhelyettes Kádár Erika ... >>

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

(egyéb)

7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36.
képviselő: képviselő dr. Kéri István
kamarai törvénynek, alapszabálynak megfelelően önkormányzati működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését, önszerveződését teremtse meg, és őrizze az üzleti forgalom tartós biztonságát, a piaci magatartás tisztességét, gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekének érvényesülését. Ellássa a gazdaság működésével összefüggő azon közigazgatási feladatokat, amelyeket a törvény és az alapszabály feladatkörébe utal. A kamarai törvény által meghatározott köztestületi feladatokon túl az érdekharmonizálás eszközével elősegítse és biztosítsa a civil szervezetek, a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolat kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést. ... >>

Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

(oktatási,egyéb)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 10.
képviselő: elnök Dr. Tóth József, igazgató Schmidt Erzsébet ... >>

Pécs-Kertvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

7632 Pécs, Wallenstein utca 8. 5./17.
képviselő: elnök Blaschek Attila
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában. ... >>

Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42.
képviselő: alelnök ifj. Varga József, alelnök Telek Gábor, alelnök Veres János, elnök Hang József, elnökhelyettes Szakáll Ferenc, titkár Horváth Tamás, titkár Kanizsai Jenő ... >>

Pécs-Vasasi Független Cigányok Egyesülete

(egyéb)

Pécs-Vasas, "C" u. 20.
képviselő: Kardos József elnök, Lutiák Gáborné titkár, Orsós István alelnök ... >>

Pécsbányai Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7627 Pécs, Körmöcz utca 10.
képviselő: elnök Pécsi Mónika
kulturális élet fellendítése, lakókörnyezet tisztántartása és megóvása, sportrendezvények szervezése a helyi lakosság részvételével. Közös programok együttes szervezése a lakossággal. ... >>

Pécsbányatelepi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7627 Pécs, Debreczeni M. utca 24.
képviselő: elnök Pintér Mónika
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. ... >>

Pécsi Bányász Horgász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnök Herczeg Tibor
A horgászerkölcs betartása, a horgászat népszerűsítése, környezet és természet védelme. A horgászok részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, ifjúság nevelése. A horgászat és az egyesület hagyományainak őrzése, ápolása, a természet szeretetére, védelmére való nevelés. Horgászcélú tevékenység, rendezvény szervezése. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, érdekvédelem biztosítása. ... >>

Pécsi Bárka Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

7632 Pécs, Viktória utca 5. IV/18.
képviselő: kuratórium elök Pál Attila Géza
olyan emberek megtalálása és közösséggé szervezése, akik boldogságban, szeretetben, lelki egységben akarnak és tudnak élni, függetlenül vallási meggyőződésüktől, fontosnak tartják a természet védelmét, környezet tudatos szemlélet kialakítását, bio- és ökogazdaságok támogatását, valamint tenni is hajlandók ezen célok megvalósításáért. ... >>

Pécsi Bölcsészek Szociális Alapítványa

(egyéb)

Pécs, Ifjúság útja 6.
képviselő: Makay Zoltán, Szegleti Orsolya
A bölcsészhallgatók szociális támogatása, szakmai rendezvények költségeinek viselése. ... >>

Pécsi Cursillo Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Szent István tér 14.
képviselő: Hoffer Zita, Morvay Imre
A cursillo lelkiségi mozgalom kialkulásának és működésének anyagi támogatása. ... >>

Pécsi Dómmúzeum Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Káptalan utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Mayer Mihály, kuratóriumi titkár Gábor Olivér ... >>

Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Honvéd utca 3
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Botz Lajos
Az alapítvány elősegíti a pécsi gyógyszerész egyetemi képzés megvalósítását, az oktatás tárgyi és személyi infrastruktúrájának fejlesztését. Feladatának tekinti a gyakorlat orientált szaktárgyak oktatási környezetének és színvonalának emeléséhez szükséges fejlesztéseket. Támogatja a helyi oktatók számára a tankönyv, jegyzet és egyéb oktatási kiadványok megírását, illetve elkészítését. A kiemelkedő képességű hallgatók tudományos munkájának támogatásához eseti támogatást nyújthat. Támogatja a gyógyszerész oktatók tudományos tevékenységét. Segíti az oktatásban résztvevő gyógyszerészek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakmai fejlődését továbbképzések, posztgraduális képzés, konferenciák szervezése, az azokon történő részvétel előmozdítása révén. Elősegíti a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtését a hallgatók és oktatók számára. Támogatja a színvonalasabb képzés anyagi-, és technikai bázisának megteremtését, továbbá a későbbiekben egy speciális képzési profil kialakítását a pécsi képzés során, az alapítványhoz csatlakozók esetleges igényei szerint. ... >>

Pécsi Életmód Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

7626 Pécs, Felsőbalokány utca 18.
képviselő: elnök Iveszicsné Varga Tünde
Az emberi jogok védelme, nők helyzetének jobbítása, barátság és az összetartozás szellemének ápolása, erkölcsiség, hivatásban és az élet minden területén, a szolgálat eszméjének ébrentartása, az emberek közötti megértés előmozdítása, nemzetközi megértés és barátság ápolása.
Szakembereknek, valamint a várandósok, szülők, gyermekeket nevelők, munkanélküli, hátrányos helyzetű fiatalok fiatalok, szülők, nagyszülők számára programok, képzések, csoportos foglalkozások, konferenciák szervezése, lebonyolítása. Primer, secunder, tercier prevenciós tevékenységek végzése, egészségnevelés, egészségfejlesztés, szemléletformálás, egészségtudatos magatartás kialakításának segítése, támogatása minden korosztályban, valamint az ehhez szükséges segítségnyújtás, támogatás, a hiteles, információk átadása. ... >>

Pécsi GABONA RT. MRP Szervezete

(egyéb)

7621 Pécs, Hunyadi J. utca 3.
képviselő: Jakabné Vincze Ildikó ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal