Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 272
2. oldal

Dél-Dunántúli Romák Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7630 Pécs, Csaba utca 11/1.
képviselő: elnök Várnai Márton ... >>

Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

7632 Pécs, Siklósi út 97.
képviselő: elnök Puskás Béla
Az egyesület működési területén szervezés, segíti a részben vagy egészben temetkezési szolgáltatással foglalkozó gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek tevékenységét. Folyamatos kapcsolatot biztosít tagjai között, részükre érdekvédelmet biztosít. ... >>

Dél-Duntántúli Modell- és Hostess Egyesület

(oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Hargita utca 6.
képviselő: elnök Menyhárt László
Magyarországon "top" modellek, hostessek felkutatása, ezen pálya iránt érdeklődők támogatása. Ennek érdekében rendezvények, képzések, versenyek szervezése. ... >>

Diáksajtó Alapítvány

(egyéb)

7623 Pécs, Rét utca 4.
képviselő: Egerszegi Andrea ... >>

Donátusi Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

7635 Pécs, Fácán dűlő 16.
képviselő: elnök Berger Rudolf ... >>

Dr. Lajos László Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
képviselő: Dr. Drozgyik István
A tudományos és kutató munka valamint a továbbképzések támogatása a betegség megelőző és gyógyító eljárások fejlesztése. ... >>

Dr. Török Endre Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
képviselő: Dr. Kerekes László, Dr. Molnár Sándor, Dr. Tekeres Miklós, Dr. Tornai Zoltán, Dr. Vass Tamás
Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyékben a modern aneszteziológiai és intenzív terápiás tevékenység ellátásához szükséges technikai feltételek megteremtése, tudományos és szakmai továbbképzés biztosítása és szervezése, szakkönyvek és szakfolyóiartok beszerzése, oktatási-demonstrációs eszközök beszerzése, belföldi és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek költségeinek fedezése egészségügyi kutatási programok finanszírozása. a fenti üzemeltetés költségeinek illetve a folyamatos működtetés költségeinek biztosítása. ... >>

Dráva Papír-és Irodaszerértékesítő Rt. MRP Szervezete

(egyéb)

Pécs, Perczel utca 2.
képviselő: elnök Dr. Molnárné Kareczky Gabriella ... >>

Dzsaj Bhím Közösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 21.
képviselő: képviselő Orsós János
Buddhista vallási tevékenység, vallásos cselekmények, szertartások végzése. A közösség hitvallása a Dr. Bábászáhéb Bhím Ráo Rámdzsí Ámbédkar által 1956. októberében alkotott 22 fogadalom (Bávísz Pratidzsnyá) szövegén alapszik. Nevelési, oktatási intézményekben vallásoktatás, a vallásgyakorlás hozzáférhetőbbé tétele szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúsági intézményben gondozottak és büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak számára. Kulturális és nevelés-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézmény-működtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

ECONVENTIO Kerekasztal Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Rét u. 49.
képviselő: elnök Sápi Ákos
Tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, képességfejlesztés. Az egyesület a pénzügyi és biztosítási témakörhöz kapcsolódóan, szigorúan közgazdasági alapokon nyugvó új, az eddigieknél hatékonyabb módszerek kimunkálására törekszik a társadalomtudományok területein, ideértve különösen a humán erőforrás gazdálkodás területét. Az oktatás és képességfejlesztés vonatkozásában saját kutatási tapasztalatait, illetve eredményeit felhasználva fejti ki tevékenységét elsősorban az andragógia területén. Folyamatos kapcsolat és együttműködés kialakítására törekszik a hasonló területen működő hazai és nemzetközi tudományos társaságokkal. Az egyesület a saját kutatási eredményeit és tapasztalatait lehetősége szerint mind a hazai, mind a nemzetközi porondon publikálja. Célja a magabiztos, tájékozott és erős pozíciójú fogyasztói réteg kialakulásának elősegítése. Kerekasztal résztvevőit felvértezze azokkal a készségekkel és eszközökkel, amelyekkel be tudják tölteni szerepüket a modern gazdaságban. Célja, hogy a magyar piac ? a Kerekasztal tevékenységének köszönhetően is ? ?pénzügyi és biztosítási szolgáltatók által vezérelt? helyett ?fogyasztók által vezéreltté? váljon. ... >>

Egészségesebb gyermekévekért Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Közraktár utca 7.
képviselő: Hoffbauerné Sinkó Csilla ... >>

Egy Hajóban Gyermek és Ifjúságvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Tímár Csaba, kuratóriumi tag dr. Krausz Róbert, kuratóriumi tag dr. Tímár András, kuratóriuum tagja dr. Tímárné Rétí Tímea
Az alapítvány a rászoruló gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek számára is célként fogalmazza meg, hogy az abban tevékenykedni szándékozóknak hosszú ideje felhalmozódott tapasztalait és eredményeit a kiemelkedően közhasznú szervezeti jogállásból adódó szélesebb körű törvényes lehetőségek kihasználásával hasznosítsa. Az alapítvány fő céljai közvetett módon, szoros összefüggésben szolgálják az alapvető célok (gyermek,- és ifjúságvédelem) megvalósulását, segítik azok elérését, annak érdekében, hogy a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek esélyegyenlősége, versenyképessége, munkaerő piacon történő elhelyezkedése, jövőbeni társadalmi szerepük javuljon. A gyermek és ifjúságvédelem, valamint e prioritásként kezelt céllal szoros összefüggésben és ahhoz igazodóan, annak segítségével és módszerével kezelten az alapítvány létrehozásának további céljai az alábbiak:
A gyermekek és fiatalok sport általi lekötésén, kimozdításán, foglalkoztatásán keresztül a gyermekek és fiatalok közvetlen, illetve közvetett egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító-, egészségügyi szociális tevékenység nyújtása részükre, szociális érzékenységük növelése, valamint társadalmi inadaptációs zavaraik leküzdése. Rehabilitációs tevékenység folytatásával a szenvedélybeteg fiatalok gyógyulásának elősegítése hagyományos, illetve alternatív módszerek alkalmazásával. A családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében a marginalizálódott fiatalok formális és informális oktatása, a pedagógiai lehetőségek komplex módon való alkalmazásával megvalósítva. Különböző társadalmi csoportokhoz tartozó fiatalok informális nevelése, kulturális örökségük, műemlékeik, történelmi hagyományaik, identitásuk megőrzése. Az alapítvány célja a gyermekek és fiatalok kimozdításának elősegítése, foglalkoztatásuk biztosítása, elszigetelődésük csökkentése a sport általi nevelés, a természetvédelem, az állat- és környezetvédelem alkalmazásával, új módszerek bevezetését és elfogadtatását, alternatívák kidolgozását kívánja elérni az egészséges test, környezet és élet szellemiségében. Az ifjúságvédelem terén az alapítvány célja a fiatalok tolerancia küszöbének emelésével diszkriminációmentes környezetet alakíthasson ki a fiatalok körül. Az alapítvány célja a nemzeti, etnikai, vallási, földrajzi hovatartozásuk miatt hátrányos helyzetben élő fiatalok esélyegyenlőségének előmozdítása. Ezen fiatalok magas fokú képzettségének elősegítése, a munkaerőpiacon való képzésüknek, foglalkoztatásuknak elősegítése. Az alapítvány tevékenységeinek ellátása érdekében céljának tekinti tagjai személyes, segítő és szervezési készségeinek fejlesztését, hazai és külföldi eredmények, módszerek megismerését, oktatását és terjesztését, ezzel kapcsolatban az alapítvány tagjainak folyamatos információ cseréjét, hazai és külföldi továbbképzését és kölcsönös tanulási lehetőségek biztosítását, rendezvények szervezését, együttműködésre és kapcsolatfejlesztésre törekszik az ezen témákkal foglalkozó hazai és k ... >>

Eklézsia, Pécs Kertvárosi Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány

(egyéb)

7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 12.
képviselő: kuratórium elnöke Tímárné Vágner Ildikó
A református hitéleti célok támogatása, kertvárosi templomépítés, parókia-templom, épületegyüttes és a hitéleti célokat szolgáló egyéb ingatlanok működtetése, fenntartása. ... >>

Élet Beszéde Karizmatikus Keresztény Egyház

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7625 Pécs, Havi-hegyi út 39.
képviselő: egyházfő Király Márk pásztor
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Élő Kövek" Pécsi Bazilika Alapítvány

(egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 14.
képviselő: Horváth Ferenc ... >>

Első Pécsi Vasutas Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7623 Pécs, Mártírok útja 42. 3 I/4
képviselő: elnök Varga János
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelmi és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése.
A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. ... >>

Erdei Óvoda Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7628 Pécs, Eszperantó utca 8.
képviselő: elnök Fülöpné Helyes Brigitta
Az Eszperantó utcai óvoda támogatása, erdei óvoda létesítése. ... >>

Erdélyiek Klubja Pécs Egyesület

(egyéb)

7612 Pécs, Nagy Imre 144.
képviselő: alelnök Tóth László, elnök Bandi András ... >>

Érezd jól magad Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

Pécs, Bornemissza G. utca 3.
képviselő: Erb Jánosné
A Pécs, Bornemissza Gergely utcai óvóda alapvető költségeinek fedezése, az oktatási-nevelési tevékenység támogatása, az óvódás gyermekek tanulási, művelődési, szabadidős és sportolási lehetőségeinek bővítése, az anyanyelv megismerésének elősegítése, mindezen tevékenységekhez szükséges eszközök előteremtése. ... >>

Érted-Veled Baranyában Alapítvány

(szociális,egyéb)

7635 Pécs, Erdész utca 10.
képviselő: Csertán Gézáné, kuratóriumi titkár Czirják Ferenc
Mozgáskorlátozottak segítése. ... >>

ETHOSZ Tudományos Egyesület

(egyéb)

7624 Pécs, Zichy Gyula utca 7.
képviselő: képviselő dr. Barcsi Tamás titkár
általános etikai, szakterületi etikai kérdések kutatása, a hazai és határon túli kutatók kapcsolattartásának elősegítése, kutatási eredmények széles körben történő közzététele. ... >>

Európai Gondolatok Egyesülete

(egyéb)

7621 Pécs, Nagy Flórián utca 7.
képviselő: alelnök Bencze Zsolt, alelnök Lukács István, elnök Gál Zoltánné ... >>

Európai Hallgatók Egyesülete Pécs Association des Etats Generaux des Etudiants de l Europe

(intézményi,oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Rákóczi utca 80.
képviselő: elnök Szakály Tímea Renáta
Európai fiatalok, elsősorban egyetemisták, főiskolások kapcsolatát, együttműködését támogass. Közös európai rendezvényeken keresztül fokozza a magyar hallgatók nemzetközi aktivitását, értve ezalatt a tudományos és kutató tevékenységeket is. Más európai szervezeteknek példát szolgáltasson a kelet-nyugati kapcsolatok ápolása révén. A közvéleményt a ?közös európai ház? gondolatának irányába befolyásolja. Előmozdítsa a magyar hallgatók nemzetközi szintű fellépését a szervezet hivatalos nyelvei használata által. ... >>

FACT Gazdaság- és Társadalomtudományi Alkalmazások" Alapítvány

(egyéb)

7624 Pécs, Barbakán tér 3. I//6.
képviselő: képviselő dr. Füzesi Zsuzsanna
A gazdaság- és társadalomtudományi kutatások elősegítése, eredményeinek népszerűsítése, a társadalmi élet különböző területein való alkalmazásának elősegítése. ... >>

Fehérhegy Alapítvány

(egyéb)

7629 Pécs, Frankel L. utca 33
képviselő: a kuratórium elnöke Makk Attila ... >>

Fejér Lipót Alapítvány a Matematika Oktatásáért

(oktatási,egyéb)

7634 Pécs, Ércbányász utca 28 1 2
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Perjésiné Hámori Ildikó, a kuratórium titkára Kárpáti Ferenc, kuratóriumi tag Dr. Klincsik Mihály, kuratóriumi tag Dr. Maróti György, kuratóriumi tag Sárvári Csaba Gellért
-A matematikai szakoktatással és matematikai szakmai képzéssel kapcsolatosan a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése, támogatása;
-a matematikai szaktevékenységekkel és a matematikai szakmai képzéssel kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás folytatása és annak támogatása;
-a magyarországi matematikai szakoktatást és matematikai szakmai képzést elősegítő tevékenységek, valamint az oktatásban és a képzésben részt vevők támogatása;
matematikai szakmai ismeretterjesztő anyagok készítése;
matematikai szakmai ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, konferenciák szervezése, ilyen rendezvények támogatása.
... >>

Felsőoktatási Újságírók Társasága Pécs

(oktatási,egyéb)

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
képviselő: Derfi Zoltán elnök ... >>

Fény Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Tiborc utca 21.
képviselő: kuratóriumi elnök Harci László, kuratóriumi elnökhelyettes Dr. Tóth Sándor
Munkanélküliek, egészségkárosodottak számára történő munkahelyteremtés, átképzés támogatása és szociális segítségnyújtás. Nők különös tekintettel a pálykezdő munkanélküliek, a GYES-ről és GYED-ről visszatérők, valamint a 40 év felettiek munkába állítása, illetve reintegrálásának elősegítése képzésekkel. ... >>

Forrás Magyar Keresztény MÉDIA" ALapítvány

(egyéb)

7634 Pécs, Vöröskő utca 17.
képviselő: Nagy István ... >>

Francia Nyelvű Diák-színjátszásért Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Szent István tér 10.
képviselő: Kőrösiné Vatai Éva
A pécsi Leöwey Klára Gimnáziumban működő francia nyelvű színjátszó körök támogatása. ... >>

Független Cigány Szövetség Baranya Megyei Tagszervezete Komló

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Apáca u. 15.
képviselő: Sipos István elnök, Szűcs Zoltán titkár ... >>

Független Cigány szövetség Baranya Megyei Tagszervezete Kővágószőlős

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Apáca u. 15.
képviselő: Bogdán Jenő elnök, Óvári Sándor titkár ... >>

Gaudium Nostrum Pécsi Egyházmegyei Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Szent István tér 23.
képviselő: püspök,apostoli kormányzó,kuratóriumi elnök Dr.Veres András
Az egyház küldetésének megfelelő és az egyesek célját meghaladó célra irányuló, a vallásosság, az apostoli tevékenység vagy akár lelki, akár anyagi vonatkozású irgalmas szeretet tetteivel kapcsolatos célok megvalósítása. ... >>

Gyermek és Környezet Harmónikus Kapcsolata

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7636 Pécs, Zipernovszky Károly utca 4.
képviselő: kuratórium elnöke Horváth Ferencné
Olyan környezeti feltételeket teremteni az óvoda külső környezetében, amely kevesebb korlátot jelent a gyermek szabad, örömteli játékában, mozgásában. A cél elérése érdekében az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani. Az udvar talajának felfrissítése, a füves terület további növelése. Az udvar növényvilágának gyarapítása (cserjék, örökzöldek, fák, élő sövény telepítése). Egy központi nagyobb homokozó telepítése, mesterséges domb létrehozása. Ivó kutak építése. A meglévő balesetveszélyes mászókák lecserélése, természetbarát fajátékokra. A meglévő, kevésbé használt pancsoló medence helyett egy egészségesebb, korszerűbb vizesblokk (tusoló, pancsoló) létrehozása. A meglévő kihasználatlan két helyiség egybenyitásával, tornaszoba kialakítása, berendezése. A működő úszásoktatás és a tervezett korcsolyázás, illetve természetjáró kirándulások anyagi támogatása. ... >>

Gyermekeinkben érlelődik a jövő Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Nagy Jenő utca 28.
képviselő: Kázmér Dezsőné ... >>

GYERMEKLÁNCFŰ Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7634 Pécs, Rácvárosi út 56.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Józsefné, kuratóriumi titkár Tóth Ferencné
a Rácvárosi Óvoda (7634 Pécs, Rácvárosi u.56.) nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elő- segítése, a gyermekek egészséges testi- és személyiség fejlődésének fokozott biztosítáa. ... >>

Gyógyvíz az egészségért Alapitvány

(természetvédelem,egyéb)

7627 Pécs, Hétvezér utca 7.
képviselő: Szamosközi Zsolt
Természetes gyógyvizek felhasználását biztosító gyógycentrum kialakításának támogatása. ... >>

Gyükésiek Öntevékeny Köre

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7627 Pécs, Szent Bertalan utca 1
képviselő: elnök Máté István
Pécs város Gyükés elnevezésű településrészén élő, dolgozó emberek érdekeinek képviselete, a gyükésiek egészsége megőrzésének elősegítése, támogatása. Gyükésiek múltjának tudományos célú felkutatása és dokumentálása; a gyükésiek jobb információs helyzetbe hozása a helyiek képzése és ismeretterjesztése révén. A településrész sajátos arculatának megőrzése, fejlődésének és ismertségének előmozdítása. Gyükés hagyományainak ápolása. Gyükés épített és természeti értékeinek (környezetének) védelme. Gyükés műemlékeinek védelme; a gyükési területen élő munkaerőpiac hátrányos helyzetűnek számító emberek foglalkoztatásának és képzésének elősegítése, társadalmi integrációjuk előmozdítása; a gyükési fiatalok szocializációjának elősegítése, esélyeik növelése. Gyükés területén élő nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozók kultúrája megőrzésének elősegítése. Gyükés közterületeinek - különösen a közutak - fokozott védelme az állag megóvása és javítása. Az euroatlanti integráció elősegítése, a településrész nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, fejlesztése. ... >>

HELIX Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7625 Pécs, Gáspár utca 22.
képviselő: kuratórium elnök Kustos Irma
az ember és környezete közötti kapcsolatrendszerrel foglalkozó oktatási programok támogatása. ... >>

HERBULA Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

Pécs, Honvéd utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Nyaka Bernadett
A PTE KK klinikáin fekvő és gyógyszeres kezelésre szoruló betegek hatékony, racionális és gazdaságos gyógyszerelésének elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek és személyi infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése. A gyógyszerellátás hatékonyságának növelése érdekében szakmai színvonal emelése, a műszer és eszköz ellátottságának fejlesztése. ... >>

Hirdi Sport Egyesület

(sport,egyéb)

Pécs-Hird, Sportpálya 8.
képviselő: elnök Kiss-Marics Tamás ... >>

Holdudvar Társaság Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Alkotmány utca 67.
képviselő: alelnök Kocsis Szilárd, elnök Bus Imre Oszkár, titkár Tóth Árpád ... >>

Horthy Miklós Emlékező-Társaság

(egyéb)

Pécs, Szigeti u. 10/B.
képviselő: Süveges Szilárd alapító fővédnök ... >>

Human-Univerz Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Búza tér 4.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Iván Lászlóné ... >>

Idegenvezetők és Országjárás- Vezetők Pécs-Baranyai Közhasznú Egyesülete

(oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Megyeri tér 9.
képviselő: elnök dr. Sárhegyi Erzsébet, titkár Alvári Károly
A Pécsett és Baranya Megyében működő idegenvezetők, országjárás-vezetők összefogása, kapcsolatfelvétele a foglalkoztatás érdekében az idegenforgalmi szakma képviselőivel. utazási irodákkal, utazásszervezőkkel, szállodákkal stb. A tagok érdekképviseletének ellátása, a tagok szakmai továbbképzése. ... >>

Ifjúsági Kommunikációs Központ Egyesület

(egyéb)

7624 Pécs, Hungária utca 28-30.
képviselő: elnök Gombos Krisztián
legitimitást adjon mindazon törekvésnek és együttműködésnek, amely a kollégista diákok életének teljesebbé tételét, tanulmányi munkájuk segítését, mentális egészségük megőrzését, szabadidejük tartalmasabbá tételét szolgálja ... >>

Illyés Gyula Alapítvány

(egyéb)

7636 Pécs, Málomhegyi utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Somfai Róbertné ... >>

Integrál Matematikai Társaság

(egyéb)

Pécs, Rákóczi u. 28.
képviselő: Tóth Andrea elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal