Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 196
4. oldal

Pécsi Bőrgyógyászat Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 20.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Szepes Éva
bőrgyógyászok szakmai képzésének és kutatómunkájának, orvosi rendezvények szervezésének, valamint orvosi publikációk támogatása. ... >>

Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Honvéd utca 3
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Botz Lajos
Az alapítvány elősegíti a pécsi gyógyszerész egyetemi képzés megvalósítását, az oktatás tárgyi és személyi infrastruktúrájának fejlesztését. Feladatának tekinti a gyakorlat orientált szaktárgyak oktatási környezetének és színvonalának emeléséhez szükséges fejlesztéseket. Támogatja a helyi oktatók számára a tankönyv, jegyzet és egyéb oktatási kiadványok megírását, illetve elkészítését. A kiemelkedő képességű hallgatók tudományos munkájának támogatásához eseti támogatást nyújthat. Támogatja a gyógyszerész oktatók tudományos tevékenységét. Segíti az oktatásban résztvevő gyógyszerészek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakmai fejlődését továbbképzések, posztgraduális képzés, konferenciák szervezése, az azokon történő részvétel előmozdítása révén. Elősegíti a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtését a hallgatók és oktatók számára. Támogatja a színvonalasabb képzés anyagi-, és technikai bázisának megteremtését, továbbá a későbbiekben egy speciális képzési profil kialakítását a pécsi képzés során, az alapítványhoz csatlakozók esetleges igényei szerint. ... >>

Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat Dolgozói Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Tímár u. 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vargha István
Az alapító, az alapító jogutódja dolgozói részére szociális biztonság növelése, sport, tanulmányi ösztöndíj támogatás biztosítása, önsegélyező feladatok ellátása, továbbá arra érdemes magánszemélyek és intézmények részére egészségügyi, sport és kulturális, oktatási, szociális támogatás biztosítása. ... >>

Pécsi ILCO Egyesület

(egészségügyi)

7633 Pécs, Hajnóczy utca 21/ c.
képviselő: elnök Farkas Nándor, gazdasági vezető Régi Sándorné
a stomaviselő sorstársak társadalmi rehabilitációja, személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, fejlett rehabilitációs módszerek elterjesztése, a tagok szociális helyzetének felmérése, lehetőség szerinti megsegítése, a betegek meglátogatása, a betegség megelőzési és korai felismerési lehetőségének népszerűsítése. ... >>

Pécsi Kardiológusok Egyesülete székhelye: POTE I. Belklinika Kardiológiai Osztály

(egészségügyi)

7623 Pécs, Ifjúság u. 13.
képviselő: Dr. Mezey Béla elnök, Dr. Tóth Kálmánné titkár ... >>

Pécsi Kórháziskola Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Ferencesek utcája 13.
képviselő: kuratórium elnök Kocsis Krisztina, kuratóriumi tag Russayné Szabolcsik Ildikó
a kórházban ápolt gyerekek számára az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz való jog biztosítása; gyermektáboroztatások, megszervezése, támogatása. ... >>

Pécsi Környey Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Rét utca 2.
képviselő: elnök dr. Kopa János
egészségügyi cél, amely valamely betegésg megelőzésére, gyógytására rehabilitációjára , valamint az idegtudományok kutatására és oktatására irányul. A Pécsi Környei Alapítvány illetve annak Kuratóriuma Környei-hagyományt a tanítványok és követőik céljait szolgálja, azokat rendezvényei révén összefogja. Az alapítvány célja az egészségmegőrzés ,betegségmegőrzés, gyógyító tevékenység: a tudományos tevékenység és kutatás: az oktatás és ismeretterjesztés. Az idegtudományokban jelentős kutatást végző fiatal kutató szakemberek támogatása, ösztöndíjak, pályadíjak kítűzésével , kongresszusi részvételi költségek támogatásával , pályázat kíirásával valamely kutatás elősegítése.
Idegtudományi tárgyú konferenciák szervezése, mely speciális kérdések kerekasztalszerű, kötelen részletekben menő tárgyalását tesz lehetővé.
Az idegtudományok oktatásának elősegítése a Pécsi Klinika régiójában demonstrációs anyagok, videoprogramok biztosítása, illetve készítése , képzés, továbbképzés. A neurodiagnosztikában és az oktatásban is jelentős eszközök , berendezeések biztosítása illetve a vásárlások támogatása.
Az alapítványi célok megvalósításában kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő hallgatók eseti illetve tartós támogatása. ... >>

Pécsi MINARET Egészségügyi és Kulturális Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

7632 Pécs, Kodolányi János u. 9. I/6.
képviselő: Dr. Novák Zoltánné kur. elnök
a Pécsett működő gyermek-egészségügyi intézmények - elsősorban a Gyermekklinika - tevékenységének segitése révén a gyemrekek egészségmegőrzését, ill. a beteg gyermekek gyógyítását támogatás ... >>

Pécsi Minaret Jótékonysági Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

7635 Pécs, Nagyszkókói út 72.
képviselő: elnök dr. Cséry Kont
nemzeti kulturális értékeink megőrzése és továbbvitele. Elsősorban szűkebben vett közösségünk helyi értékeit kívánjuk védelmi valamennyi művészeti, népművészeti és egyéb területen. Gyermekeink egészségmegőrzés, illetve beteg gyermekek gyógyításának támogatása. Pécsett működő gyermek-egészségügyi intézmények, -elsősorban a Pécsi Gyermekklinika- alapítványainak és más gyermekin-tézményeknek a támogatása. ... >>

PÉCSI ORTOPÉDIÁÉRT Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Ifjúság utca 13.
képviselő: kuratórium elnök dr. Illés Sándor Tamás, kuratórium titkár dr. Thán Péter
az orthopédiai betegellátásban résztvevő orvosok, nem orvosi végzettségű egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésének, tudományos munkájának támogatása. A betegellátás szakmai színvonalának növelése és ennek megvalósítására műszer, eszközellátottság növelése, technika és infrastruktúra fejlesztése. ... >>

Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport Kör

(sport,egészségügyi)

7633 Pécs, Építők útja 14/A.
képviselő: Dr. Angyal Tibor, Dr. Tihanyi László ... >>

Pécsi PEDIATER Érdekvédelmi Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

7630 Pécs, Bor utca 42.
képviselő: elnök dr. Pátri László
a házi gyermekorvosok és iskolaorvosok speciális szakmai, gazdasági és jogi érdekeinek képviselete és érvényesítése. Biztosítja az együttműködést az érdekelt helyi állami és közigazgatási szervezetekkel, így különösen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Területi Szervezetével, Országos Egészségbiztosítási Pénztár helyi szervezetével, a Magyar és a Pécsi Orvosi Kamarával, a szakmai kollégiumokkal, a Magyar Védőnők Egyesületével, valamint egyéb társadalmi és szakmai szervezetekkel. Keresi a jogalkotási folyamatban a helyi önkormányzati döntésekben való részvétel lehetőségét, biztosítja a tagok számára, hogy közösen egyeztetett álláspontjuk eljusson a jogalkotó és az önkormányzat felé mindazokban a kérdésekben, amelyek a gyermekorvoslást érintik. Részt vesz a szakemberek továbbképzés elveinek a kialakításában, a szakmai újdonságok széleskörű ismeretében. ... >>

Pécsi Playback Színház Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szinház tér 3.
képviselő: elnök dr. Jakab Júlianna
a morenoi pszichodráma alapjaira épülő és Jonathan Fox nevéhez fűződő playback színház technikai elemeit alkalmazó, segítő, személyiség- és szervezetfejlesztő, illetve szórakoztató színpadi előadások bemutatása. Rendezvényeken, kongresszusokon, iskolákban, kórházakban, büntetésvégrehajtó intézetben, illetve korlátozás nélkül, ahol igény van rá, színpadi előadások tartása. A playback módszer iránt érdeklődő egyének vagy csoportok képzése, oktatása és fejlesztése. Külön kiemelt cél a gyermek és ifjsági korosztály kiemelt segítése a képzés és fejlesztés területén. A magyar playback színjátszás nemzetközi képviselete. Külön kiemelt cél a környező országok magyarlakta településeinek felkeresése az 1. helyen megjelölt céllal. Külföldi playback szakemberek meghívása az egyesület tagjainak továbbképzése céljából. ... >>

Pécsi Református Szeretetszolgálat Alapítvány

(egészségügyi)

7623 Pécs, Szabadság utca 35.
képviselő: helyettes és kuratóriumi tag Diós Lajos, helyettes Győrfi Csabáné, kuratórium elnök dr. Hubay Gábor
házi szociális gondozószolgálat működtetése, idős, beteg, rászorulók ellátására otthonház létesítése. ... >>

Pécsi Sürgősségi Betegellátás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7635 Pécs, Magyarürögi út 183.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Sárosi István
A sürgősségi betegellátó tevékenység ellátásához szükséges technikai feltételek megteremtése. A betegek minél magasabb szintű ellátása, maradandó károsodások megelőzése, a sürgősségi betegellátás műszerezettségének fejlesztése. Tudományos és szakmai továbbképzés biztosítása és szervezése. Szakkönyvek és szakfolyóiratok beszerzése. Oktatási-demonstrációs eszközök beszerzése. Belföldi és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek költségeinek fedezése. Egészségügyi kutatási programok finanszírozása. A betegellátással foglalkozó egészségügyi dolgozók szakmai fejlődésének elősegítése. A céloknak megfelelő eszközök és berendezések üzemeltetési költségeinek, illetve a folyamatos működtetés költségeinek biztosítása. ... >>

Pécsi Temetkezési Vállalat Támasz Alapítvány

(egészségügyi)

7632 Pécs, Siklósi út 97.
képviselő: kuratóriumi elnök Brányi Endre
Pécs város településfejlesztésének és működésének elősegítése és támogatása, különös tekintettel
a temetkezési szolgáltatások továbbfejlesztésére,
műemlék jellegű síremlékek védelmére,
temetkezési kultúra továbbfejlesztésére,
kultúrált temető kialakítására,
településen folyó egészségügyi tevékenység továbbfejlesztésére. ... >>

Pécsi-Somogyi Reménység Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7691 Pécs-Somogy, Csap utca 33.
képviselő: kuratóriumi elnök Feik Ottó
a Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet működési feltételeinek és keresztyén missziós programjának támogatása. Ezen belül a Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet működésének fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra felújításának és fejlesztésének támogatása. Ezen túl egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, nevelés és oktatási tevékenység, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység és hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének megteremtése, határon túli magyarok kulturális vallási, szociális tevékenységének támogatása. ... >>

Polgári Kör Pécs

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 14-16.
képviselő: Hoffbauer József
Pécs város gazdasági, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, környezetvédelmi, városképi, infrastrukturális, idegenforgalmi fejlődését, az e területen dolgozó meghatározó személyiségek a városfejlesztésbe történő összehangolt bevonásával elősegítse, hozzájárulva Pécs város gyarapodásához. Pécsi Önkormányzat működésének hatékonyabbá tétele. ... >>

Porkoláb Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7625 Pécs, Papnövelde utca 7-11.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Bencze Béla, kuratóriumi titkár Bencze Gabriella
a büntetés-végrehajtási intézetben dolgozók munkába maradásának segítése, oktatása, képzése, szupervíziója. Munkakörülmények és feltételek javítása. Alkohol és kábítószer függőség kialakulásának megelőzése. Rehabilitációs, illetve rekrációs lehetőségek kialakítása a dolgozók egészségügyi, pszichikai és fizikai állapotának fenntartása és javítása érdekében. Az intézetben dolgozók egymás közötti kapcsolatának elmélyítése. ... >>

Pro Bono Plasztikai Sebészek a Betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7635 Pécs, Csoronika dűlő 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Rezek Ödön
a szociálisan rászoruló betegek számára ? egyéb finanszírozási lehetőség hiányában ? esztétikai és helyreállító műtétek biztosítása, támogatása, karitatív alapon. ... >>

Pro Psziché Lelki Egészségvédelmi Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Szilágyi D. u. 25. I./4.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Koltai Mária, kuratóriumi titkár Sigora Irma
az alapitvány által létrehozandó lelki Egészségvédelmi Központ családra kiterjesztett mentálhigiénés szolgáltatásásnak támogatása, a központ által a célzott megelőzés érdekében végzett pszichológiai felmérések támogatása, a központ által végzendő a lelki egészségvédelem szolgálatában felhasználható pszichológiai törvényszerüségeket vizsgáló kutatások kezdeményezése, támogtása, a központban folytandó a családokkal foglalkozó szakemberek számára szervezett mentálhigiénés képzések támogatása, a központban a ssegitő szakmában dolgozók részére szervezett szakmai konzultációs lehetőség biztositáűsa, a nyilvánvaló zavarok esetére központban biztositott vizsgálati kezelési lehetőség technikai feltételeinek megteremtése, anyagi támogtása, mentálhigiénés tevékenységgel kapcsolatos szakmai anyagok szerkesztésének forditásának és kiadásának anyagi támogtása ... >>

Regionális Szociális Felemelkedésért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Ferencesek utca 42.
képviselő: kuratórium elnöke Szkladán Gábor Tamás, kuratóriumi titkár Varga-Gasparits Evelin
Magyarország dél-dunántúli régiójának szociális felzárkoztatása. Ennek keretében szociális otthonok, idősek napközi otthona, egészségügyi intézmények, gyermekotthonok és drogambulanciák létre-hozása, működtetése, illetve a már meglévő -az alapítványi célok megvalósításán munkálkodó- intézmények és szervezetek támogatása. A régióban élő hátrányos helyzetű személyek -ide értve a kissebbségben élőket- részére az esélyegyenlőség biztosítása az oktatás, a képességeik fejlesz-tése, valamint a foglalkoztatás területén. Az emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Remény Onkohematológiai Betegek Gyógyítását Támogató Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Kamilla utca 7.
képviselő: kuratórium elnök dr. Losonczy Hajna
Az alapítvány létrehozója, Gábor fia emlékére Kis Nagy Gábor külföldi gyógykezelésre emberbaráti okból gyűjtött pénzből megmaradt összeget, a Ptk.67/A. §-a alapján az onkohematológiai betegek gyógyitására ajánlja fel. Cél még az onkohematológiai betegeknek állampolgárságra tekintet nélkül elsősorban, de nem kizárólagosan hazai, koszerű kezelése és ezzel összefüggő anyagi eszközök biztosítása a szükséges gyógyszerek és gyógyitó eszközök, berendezések, a gyógyitást biztosító vizsgálati anyagok, a kórfelismerés elősegítése, az ezeknek, valamint a betegeknek a vizsgálati illetve a gyógyellátási célállomásokra jutását biztosító szállítási és egyéb költségek támogatása, biztosítása illetve ezekhez anyagi alapok nyújtása. Az onkohematológiai betegeket kezelő orvosok szakmai továbbképzése a betegek korszerűbb és jobb ellátása érdekében. ... >>

Reménysugár Egyesület

(egészségügyi)

7624 Pécs, Alajos utca 2/2.
képviselő: elnök Gyenis Antalné ... >>

ROMIPRO (Romák Magyarországi Integrációs Programja) Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, Komlói út 102.
képviselő: elnök János Attila, elnökhelyettes Benkő Béla, elnökhelyettes Sóki Judit Erika
Dél-Dunántúlon élő roma társadalom felmérése, rendszerezése, hátrányos helyzetű családok, roma családok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, lakáshoz juttatása, munkába állásuk, vállalkozóvá válásuk segítése szakmatanítással, oktatással, információs segítő iroda kialakításával. Segítő diszpécser-szolgálat felállítása, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a napi problémák, lakhatási, munkahelyi, oktatási, egészségügyi gondok megoldásában. Egészségügyi prevenció és megelőzés. Lelkigondozás, vallási kultúra megismertetése, bibliai ismeretek oktatása. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítása, iskoláztatásban, oktatásban való segítése. Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok tehetségkutatása, zenei, művészeti nevelésének segítése, oktatása. Szakmával, végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű emberek részére szakmai képzés, oktatás, továbbképzés szervezése. Informatikai, ismeretterjesztő, tájékoztató kiadványos szerkesztése, terjesztése. Szellemi műhely létrehozása, a roma integráció kérdésének bemutatása, kutatása, oktatása, tárgyalása érdekében. Roma kultúra, cigányság, nem cigányság körében történő népszerűsítése. ... >>

S.O.S. Öngyilkosság Megelőzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7624 Pécs, Nyár utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Ostváth Péter, kuratóriumi titkár Jobbágy Józsefné
A pécsi S.O.S. Élet Telefonszolgálat és a Baranya Megyei Kórház Krízisambulanciájának támogatása. ... >>

SEGÍTŐKÉZ Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

Pécs, Mária u. 5-7.
képviselő: Dr. Mikli Éva ... >>

SLE-s Betegek Egyesülete -Egy Egészségesebb Jövőért Közhasznú Egyesület-

(egészségügyi)

7634 Pécs, Galagonya dűlő 53.
képviselő: rlnök Leitol Tímea
aktív szerep vállalása az SLE betegséggel kapcsolatos egészségügyi ellátás, illetve a betegeket érintő problémák megoldásában. A betegek teljes, érthető és megbízható információhoz jutásának elősegítése minden problémában, úgy orvosilag, mint jogilag. A betegek számára megfelelő érdekképviselet biztosítása, szükség esetén teljes körű segítségnyújtás. ... >>

Smith-Lemli-Opitz Szindrómás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7636 Pécs, Kerülő út 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Tímár György
A magyar SLO szindrómában érintett betegek és családjaik megkapják mindazon ismereteket és gyógykezeléseket, ami a legjobban segíti őket abban, hogy életminőségüket javítsák. ... >>

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7691 Pécs-Somogy, Mázsaház utca 2.
képviselő: elnök Kóta László
A magyar őshonos lófajták, a lovas sportok megismerése, megismertetése, lovasversenyeken való részvétel támogatása, lovas hagyományőrzés. A tagok számára lovas sportágak megismerése, gyakorlása, képzés, oktatás lehetőségének biztosítása, lovasverenyek szervezése. Az egyesület sportolói számára lehetővé teszi a hivatalos versenyeken történő részvételt, versenyzést és ennek érdekében a Magyar Lovasszövetség tagja kíván lenni, továbbá az egyesület lovagló utak kialakításával és lovas létesítmények biztosításával a lovasoktatás, versenyzés, lovasterápia és a lovas turizmus minél magasabb szintű megvalósulása. A lovasok, lótartók érdekeinek képviselete, a lótartás -ehhez kapcsolódóan- az állatvédelem, környezetvédelem tekintetében az európai uniós normák, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek betartásának elősegítése, segítségnyújtás a tagjai számára a lótartással, lovak egészségügyi ellátásával kapcsolatban. Hasonló célú egyesületekkel kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, ennek érdekében közös programok szervezése. ... >>

Sporttal a Drogmentes Baranyai Ifjúságért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Péchy Blanka tér 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Diófási Tamás
A baranyai gyermekek és fiatalkorúak egészségének megőrzése, védelme, közérzetének javítása az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokon keresztül. Ennek érdekében az alapitvány szabadidős tevékenységeket, összejöveteleket, sportrendezvényeket, sporttáborokat szervez. Az egészség megőrzésével, védelmével, különösképpen a drogmegelőzéssel, egészséges életmóddal, táplálkozással és a jobb fizikai közérzet kialakításával kapcsolatos előadások, ismeretterjesztőket tart, közreműködés ilyen tartalmú kiadványok szerkesztésében, s a címzettekhez való eljuttatásában. ... >>

Szemem Fénye - A Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7634 Pécs, Gém utca 7.
képviselő: elnök Gyura Barbara, kuratóriumi titkár Czukor Zsolt
a rosszul felszerelt betegellátó intézmények, kórházak, klinikák gyermekosztályainak támogatása, orvosi műszerek felújításához, újak vásárlásához támogatás nyújtása, a berendezés korszerűsítése, a hosszabb ideig ágyhoz kötött beteg gyermekek komfortérzetének emelése. A meg nem gyógyított gyer-mekek emlékének méltó ápolása, családjuk megsegítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Beteg gyermekek szállítása, mentése. ... >>

Szent - Iványi Tamás Állategészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

Pécs, Megyeri utca 24.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Éva Gábor ... >>

Szigetvár Térsége Vesebetegeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7634 Pécs, Magyarürögi utca 89/b.
képviselő: kuratórium elnök dr. Pappné dr. Molnár Márta
a vesebetegek korszerű ellátását biztosító műszerek beszerzése a jelenlegi műszerpark technikai színvonalának emelése, a vesebetegek ellátásában, gondozásában közreműködő szakszemélyzet továbbképzésének elősegítése, a vesebetegek életminőségének javítása. ... >>

Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

7623 Pécs, Bajnok utca 1.
képviselő: elnök dr. Masszi György
Pécs városában a gyermekkardiológiai ellátás támogatása, fejlesztése, szakmai és tárgyi feltételek javítása, különös figyelemmel a koraszülőttek és újszülőttek ellátására és a Gyermekklinika perinatális intenzív centrumába történő orvosi szállításra. ... >>

Szociális Szolgáltatásokért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Ferencesek utca 42.
képviselő: elnök Ambrus László, elnökhelyettes Gyurok Ernőné dr.
a magyarországi szociális infrastruktúra kiépítéséhez és az általános szociális segítő és gondozói feladatok elvégzéséhez való segítségnyújtás, a tanácsért és segítségért hozzáfordulók, szükséget szenvedők és mások, elsősorban fiatalok, idősek, betegek és fogyatékosok segítése.
A kultúra és képzés területén olyan szakmai programok ösztönzése, előmozdítása és megvalósítása, amelyek Németországban vagy Magyarországon élő, bármilyen etnikai vagy vallási hovatartozású emberek közös tevékenységének eredményeként, egymás megértésének nemzetközi szándékát fejezi ki és célkitűzésüket tekintve Európa humanitárius, demokratikus és föderális fejlődését szolgálják.
Az egyesülő Európa keretében a német-magyar partnerségi kapcsolatok tudományos, politikai és humanitárius síkon való elmélyítése. ... >>

Támasz Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7626 Pécs, Sándor utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Fonai László
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának kialakítása, üzemeltetése és a szállás lakóinak gondozása. A hajléktalanok más átmeneti: albérlet, szükséglakás, stb., vagy végleges lakásmegoldásának elősegítése, az ehhez szükséges foglalkoztattás és egyéb egészségügyi, szociális, kulturális, stb. szolgáltatások szervezése. A fenti cél megvalósulása érdekében a hajléktalan emberek ellátása alapellátás szintjén: népkonyha, nappali melegedő, utcai szociális munka szolgáltatások nyújtásával, átmeneti gondozás keretében: női és férfi hajléktalanok átmeneti szállója, női és férfi éjjeli menedékhelyek, tartós bentlakásos ellátás szintjén: hajléktalanok ápoló otthona működtetésével, egészségügyi szolgáltatások biztosításával. Módszertani tevékenység keretében a regionális módszertani központokra vonatkozó jogszabályban megnevezett feladatok ellátása. Innovatív programok és szolgáltatások biztosítása a célcsoportnak. ... >>

Tölösi Péter" Alapítvány a Leukémiás- és tumoros megbetegedésű gyermekek gyógyításáért

(egészségügyi)

7623 Pécs, József Attila utca 7.
képviselő: Réder István
A POTE Gyermekklinika onkológiai centruma által kezelt és gondozott gyermekek ellátásának javítása, (műszerezettség, gyógyszer, egyéb tárgyi és technikai feltételek biztosítása) valamint a kezelés illetve gondozás alatt a gyermek-szülő közvetlen kapcsolattartás lehetőségének biztosítása. ... >>

Tudásunkkal a Gyermek-Betegellátásért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, József Attila u.7.
képviselő: Györkő Béláné Jakab Margit
a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekklinikájának nem orvos munkatársai szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, konferenciákon való részvételük támogatása, helyi továbbképzések szervezése, idegennyelvü tanfolyamokon való részvétel támogatása, számítógépes tanfolyamokon való részvétel biztosítása, tanulmányutqkon való részvétel támogatása, szakkönyvek, folyóiroatok biztosítása, szakkönyvtár létesítése, müvészeti rendezvényeken való ... >>

Utazás-egészségügyi Orvostani Társaság

(egészségügyi)

7623 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: elnök dr. Ternák Gábor
a magyar utazás-egészségügy fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése és orvosetikai nevelése. A tudományág szemléletének és módszertanának terjesztése, a tudományág hazai és külföldi eredményeinek ismertetése, a tudomány eredményei gyakorlati felhasználásának elősegítése. Az utazással kapcsolatos betegségek kialakulásának megelőzése és kezelése. ... >>

Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

7623 Pécs, Móricz Zsigmond utca 8.
képviselő: elnök Dr. Tóka László
Tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmének ellátása, tagjainak érdekei kifejezésére, azok érvényesítésére lehetőség teremtése.
Elsősorban Baranya megye területén élő vak, alig látó vagy gyengén látó személyek érdekvédelme és képviselete, nehézségeikkel és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézése.
... >>

Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet utca 13/1.
képviselő: alelnök Edit Refflinghaus, elnök Fuchs Károly
Vasas természeti, építészeti és történeti értékeinek megőrzése. Az egészségügyi ellátás javításához való társadalmi hozzájárulás. Vasas kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, továbbadása, a közművelődés segítése, színesítése. A községi infrastruktúra fejlesztésében való közreműködés. Vasas lakóinak sport- és kulturális élete valamennyi területének támogatása. Népi, nemzetiségi hagyományok ápolása, kulturális rendezvények támogatása. Partnerszervezetek kulturális intézményeivel, egyesületeivel való kapcsolat építése, segítése. Településfejlesztésben való közreműködés. Bányász hagyományok megőrzése. Alternatív energiaforrások lehetőségeinek feltárásában való közreműködés, társadalmi szerepvállalás előmozdítása. ... >>

Vesebetegek Baranya Megyei Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

Pécs, Pacsirta utca 1.
képviselő: elnök Dr. Varjú Katalin, titkár Lajkó Erzsébet ... >>

Visszatérés Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

Pécs, József Attila utca 7.
képviselő: kuratórium elnök dr. Pintér András
az alapítvány célja továbbá, hogy gondoskodjon ezen hátrányos helyzetű személyek részére egészségügyi és szociális ellátásról, egyebek mellett oly módon, hogy a súlyos állapotú, vagy a kiskorú beteg szülője, törvényes képviselője részére biztosítja, hogy a megjelölt személy mellett tartózkodjon az intézményben való tartózkodás alatt. Alapítványi célként jelölik meg az alapítók, hogy a fenti megjelölt betegcsoport az orvosi rehabilitáción belül gyógykezelést, gyógyászati eljárást és foglalkoztatás terápiát vehessen igénybe. Alapítványi cél végül az is, hogy a megjelölt betegcsoportnak a beavatkozást követő rekunstrukciója, továbbá funkciószavart okozó vele született vagy szerzett rendellenességek korrekciója is biztosított legyen. ... >>

Zichy Gyula Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 9. I/103.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Beöthe Tamás Zsolt
Magyarországon működő, illetve létesítendő katolikus oktatási, nevelési, művelődési intézmények támogatása, különös tekintettel a magyarországi egyházi intézményekben folyó ifjúságnevelés támogatására. Ifjúsági, szociális tevékenység, ezen belül a cserkész és egyéb hasonló jellegű ifjúsági mozgalom segítése. Családok segítése. Kulturális tevékenység, kulturális rendezvények, kezdeményezések szervezése és ösztönzése a szolidaritás, a társadalmi igazságosság, a béke, a nemzetközi együttműködés és a rossz szociális helyzetben élők, illetve a fejlődő országok megsegítése témáiban;
sporttevékenység. A Jezsuita Intézmények Diákjai Egyesületének (rövidített neve: JIDE) erkölcsi és anyagi támogatása; a rászorulók, betegek, mozgássérültek és szellemi fogyatékosok megsegítését szolgáló tevékenység előmozdítása, és tagjai útján közvetlen végzése;
a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók emberi fölemelkedését és társadalmi beilleszkedését szolgáló kezdeményezések megfogalmazása, és fölkarolása. A nemzedékek közötti párbeszéd és jobb együttélés ösztönzése, építve a különösen becses értékekre, amelyet az idős emberek jelenléte jelent a társadalomban és azokra az energiákra, amelyek az ő életükben rejlenek. A nemzetközi szolidaritás előmozdítása a fejlődés, a népek közötti béke és együttműködés érdekében; az ökumenikus törekvések és a különböző vallások közötti párbeszéd ösztönzése, meghívásra felajánlott előadó szereplésének az elfogadása. ... >>

ZSIRART Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7630 Pécs, Fátyol utca 22.
képviselő: kuratórium elnöke Strumpf Árpádné sz.: Voronyák Mária Zsuzsa, kuratóriumi titkár Srp Gyuláné sz.: Keil Rita
az OEP által nem támogatott azon eszközök, technikai berendezések beszerzési költségeihez, programok és kiállítások megszervezéséhez szükséges költségek előteremtése, amelyek mindegyike segítséget nyújt és biztosítja, hogy a marfan syndroma betegségben szenvedő, a szívműtétje utáni késői élesztés miatt motoros aphazia állapotában levő Stumpf Árpád József életminőségét javítsa a memóriájából betegsége miatt törlődött 29 év ismeretanyagának folyamatos visszaszerzése érdekében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal