Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 196
2. oldal

Dr. Török Endre Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
képviselő: Dr. Kerekes László, Dr. Molnár Sándor, Dr. Tekeres Miklós, Dr. Tornai Zoltán, Dr. Vass Tamás
Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyékben a modern aneszteziológiai és intenzív terápiás tevékenység ellátásához szükséges technikai feltételek megteremtése, tudományos és szakmai továbbképzés biztosítása és szervezése, szakkönyvek és szakfolyóiartok beszerzése, oktatási-demonstrációs eszközök beszerzése, belföldi és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek költségeinek fedezése egészségügyi kutatási programok finanszírozása. a fenti üzemeltetés költségeinek illetve a folyamatos működtetés költségeinek biztosítása. ... >>

Drogprevenciós Munkacsoport

(egészségügyi,szociális)

7623 Pécs, Szendrey J. utca 6.
képviselő: elnök dr. Szemelyácz János, ügyvezető elnök Dr. Kovács Éva ... >>

Dzsaj Bhím Közösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 21.
képviselő: képviselő Orsós János
Buddhista vallási tevékenység, vallásos cselekmények, szertartások végzése. A közösség hitvallása a Dr. Bábászáhéb Bhím Ráo Rámdzsí Ámbédkar által 1956. októberében alkotott 22 fogadalom (Bávísz Pratidzsnyá) szövegén alapszik. Nevelési, oktatási intézményekben vallásoktatás, a vallásgyakorlás hozzáférhetőbbé tétele szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúsági intézményben gondozottak és büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak számára. Kulturális és nevelés-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézmény-működtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Egészséges Nőkért Alapítvány

(egészségügyi)

7633 Pécs, Endresz György utca 7/ a. IV//14.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Banó László
Nőgyógyászati egészségügyi komplexum megszervezése. ... >>

Egészséges Városért Alapítvány

(egészségügyi)

7621 Pécs, Váradi Antal utca 11.
képviselő: kuratóriumi alelnök dr. Páva Zsolt, kuratóriumi elnök dr. Toller László, kuratóriumi titkár De Blasio Antonio
Pécs város lakossága egészségi állapotromlásának megállítása, illetve kedvező irányba történő befolyásolása. ... >>

Egészségesen- Természetesen Életmód Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

7630 Pécs, Buzsáki I. utca 9.
képviselő: elnök Dr. Forrai Márta, titkár Keserű Jánosné, titkár Kiss Tünde ... >>

Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete (EMSZ) Pécs Egyesület

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

7623 Pécs, Rákóczi utca 2.
képviselő: elnök Veitné László Judit
elsősorban a Baranya Megyei Kórház, valamint a csatlakozó Baranya Megyei egészségügyi munkavállalók érdekkifejezésének elősegítése, megvalósítása. ... >>

Egészségügyi Prevenciós Tudományos Társaság Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7622 Pécs, Móricz Zs. tér 5. IV/6
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Borsiczky Balázs Iván
a) Széleskörű ismeretterjesztéssel tudatosítani, hogy a tartósan fennálló stressz egyik fő forrása a le nem vezetett munkahelyi feszültség.
b) Tudatosítani a munkavállalókban, hogy a tartós stressz betegségeket okoz, a meglévő betegségeket nehezen kezelhetővé teszi, szétzilálja a családokat.
c) Megértetni a munkaadói oldallal, hogy a tartós munkahelyi stressz következménye a produktivitás csökkenése, munkaerő elvándorlás, műhibaperek számának növekedése, munkaeszközök megrongálása lehet, melyek összességükben csökkentik a bevételeket, növelik a költségeket és súlyos erkölcsi értékcsökkenést eredményezhetnek.
d) Felvilágosító munkával tudatosítani, hogy van hatékony megoldás a tartós munkahelyi stressz okozta problémák leküzdésére, mely mind a munkaadó, mind a munkavállaló részéről aktív közreműködést igényel.
e) Munkahelyre specifikus stresszforrások megkeresése, azok tudatosítása a munkaadókban és a munkavállalókban egyaránt.
f) segítség nyújtása önállóan végezhető pszichológiai módszerek elsajátításában.
g) A tartós stressz megelőzésének illetve levezetésének minden elismert formájának támogatása, beleértve a stresszforrások tudatos csökkentését, a magánélet határozott elkülönülését a munkahelyi feladatoktól.
h) Érdekeltté tenni a munkáltatót és a munkavállalót egyaránt abban, hogy a munkahelyi stressz levezetése a munkahelyen, munkaidő keretén belül történhessen. ... >>

Egészségünkért - 2005 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Berek utca 17.
képviselő: elnök Dr. Deák Gábor
Az alapítvány elsődleges célja, hogy elősegítse az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer egy részének biztosításával. Cél a betegségek korai felismerése, megelőzése és az egészség gyors helyreállítása. További cél megteremteni a lakosság esélyegyenlőségét az egészségügyi szolgáltatások hozzáférése során, valamint a szolgáltatások szakmai feltételeinek, színvonalának javítása. Az alapítvány céljai részletesen: - diagnosztikai és therápiás műszerek beszerzése, - egyéb gépek, berendezések, felszerelések, eszközök, műszerek beszerzése, - korszerű orvostechnológia bevezetése, - higiénés rendszer fejlesztése, korszerűsítése, - egészségügyi szakmai képzés és továbbképzés támogatása, megszervezése, - az egészségügyben dolgozók munkafeltételeinek javítása, - alternatív gyógymódok bevezetésének támogatása, - minőség irányítási rendszer bevezetése és működtetése, egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, - hátrányos helyzetű régiók aktív munkakorú lakossága egészségi állapotának javítása, információtechnológia, infrasruktúra fejlesztésével, - a munkaerő versenyképességének javítása az egészségmegőrzés segítségével, - egészségügyi kultúra fejlesztése, - régiós együttműködés kialakítása és fejlesztése, - szélessávú távközlési informatika fejlesztése, - tudományos kutatás támogatása, - akadálymentesítés, rehabilitációs tevékenység, egészségügyi szűrések támogatása, - egészségügyi szakmai mintaközpont létrehozása. ... >>

Égett Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: Bérces Viktória, Dezső Anikó, dr. Básthy Magdolna ... >>

Egy Hajóban Gyermek és Ifjúságvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Tímár Csaba, kuratóriumi tag dr. Krausz Róbert, kuratóriumi tag dr. Tímár András, kuratóriuum tagja dr. Tímárné Rétí Tímea
Az alapítvány a rászoruló gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek számára is célként fogalmazza meg, hogy az abban tevékenykedni szándékozóknak hosszú ideje felhalmozódott tapasztalait és eredményeit a kiemelkedően közhasznú szervezeti jogállásból adódó szélesebb körű törvényes lehetőségek kihasználásával hasznosítsa. Az alapítvány fő céljai közvetett módon, szoros összefüggésben szolgálják az alapvető célok (gyermek,- és ifjúságvédelem) megvalósulását, segítik azok elérését, annak érdekében, hogy a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek esélyegyenlősége, versenyképessége, munkaerő piacon történő elhelyezkedése, jövőbeni társadalmi szerepük javuljon. A gyermek és ifjúságvédelem, valamint e prioritásként kezelt céllal szoros összefüggésben és ahhoz igazodóan, annak segítségével és módszerével kezelten az alapítvány létrehozásának további céljai az alábbiak:
A gyermekek és fiatalok sport általi lekötésén, kimozdításán, foglalkoztatásán keresztül a gyermekek és fiatalok közvetlen, illetve közvetett egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító-, egészségügyi szociális tevékenység nyújtása részükre, szociális érzékenységük növelése, valamint társadalmi inadaptációs zavaraik leküzdése. Rehabilitációs tevékenység folytatásával a szenvedélybeteg fiatalok gyógyulásának elősegítése hagyományos, illetve alternatív módszerek alkalmazásával. A családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében a marginalizálódott fiatalok formális és informális oktatása, a pedagógiai lehetőségek komplex módon való alkalmazásával megvalósítva. Különböző társadalmi csoportokhoz tartozó fiatalok informális nevelése, kulturális örökségük, műemlékeik, történelmi hagyományaik, identitásuk megőrzése. Az alapítvány célja a gyermekek és fiatalok kimozdításának elősegítése, foglalkoztatásuk biztosítása, elszigetelődésük csökkentése a sport általi nevelés, a természetvédelem, az állat- és környezetvédelem alkalmazásával, új módszerek bevezetését és elfogadtatását, alternatívák kidolgozását kívánja elérni az egészséges test, környezet és élet szellemiségében. Az ifjúságvédelem terén az alapítvány célja a fiatalok tolerancia küszöbének emelésével diszkriminációmentes környezetet alakíthasson ki a fiatalok körül. Az alapítvány célja a nemzeti, etnikai, vallási, földrajzi hovatartozásuk miatt hátrányos helyzetben élő fiatalok esélyegyenlőségének előmozdítása. Ezen fiatalok magas fokú képzettségének elősegítése, a munkaerőpiacon való képzésüknek, foglalkoztatásuknak elősegítése. Az alapítvány tevékenységeinek ellátása érdekében céljának tekinti tagjai személyes, segítő és szervezési készségeinek fejlesztését, hazai és külföldi eredmények, módszerek megismerését, oktatását és terjesztését, ezzel kapcsolatban az alapítvány tagjainak folyamatos információ cseréjét, hazai és külföldi továbbképzését és kölcsönös tanulási lehetőségek biztosítását, rendezvények szervezését, együttműködésre és kapcsolatfejlesztésre törekszik az ezen témákkal foglalkozó hazai és k ... >>

Egy-MÁSÉRT Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7630 Pécs, Kakukk utca 12/B.
képviselő: kuratórium elnöke Staubach Erzsébet
A mozgáskorlátozottak, szellemi fogyatékosok, árvák, öregek és ápolásra szorulók részére kialakított otthonok, továbbá állatmenhelyek anyagi és erkölcsi segítése. A Magyarországon élő segítségre szorulók életszínvonalának, életkörülményeinek javítása, az Európai Unióban megszokott és elfogadott szintre történő emelése. ... >>

Élet Beszéde Karizmatikus Keresztény Egyház

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7625 Pécs, Havi-hegyi út 39.
képviselő: egyházfő Király Márk pásztor
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Élet-Varázs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Zrínyi Miklós utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke Andrási Jankó Adrianna
az emberek segítése abban, hogy a nehezen megélt élethelyzetekben a hagyományos megoldásokon túl megismerkedhessenek más lehetőségekkel, amelyek visszaállíthatják életük egyensúlyát, a test-lélek egységét a mindennapokban és a munkájukban. Segíteni a függőségeik felismerésében, elengedésében, megismertetni minden generációval a fenntartható fejlődés jelentőségét. A gyermek és ifjúságvédelem, az emberek közötti esélyegyenlőség megteremtése, az önkifejezés előmozdítása, az egészségügyi problémákkal küzdők-, megváltozott munkaképességűek-, munkanélküliek-, függőségben élők-, társadalmi kirekesztettségben élők önsegítésének előmozdítása, a környezettudatos szemléletformálás, családon belüli konfliktuskezelés, idősek életminőségének javítása, az egészséges táplálkozási ismeretek elsajátítása, határon túli magyarsággal és egyéb külföldi szervezetekkel való közös céloknak megfelelő együttműködés. ... >>

Életegyensúly Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7635 Pécs, Jakabhegyi út 56/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Gál György, kuratóriumi tag Pöttendi Zsuzsanna
Az emberek egészségi állapotának a javítása, testi, lelki, szellemi fejlődésük, ismereti és önismereti tudásuk növelése, valamint a tudatos életvezetés megismertetése. A természetgyógyászat, illetve az orvostudomány eredményeit felhasználó egészségmegőrző, betegségkezelő eljárások támogatása. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sportolási lehetőségek bebiztosítása az egészségmegőrzés érdekében. Szellemi kikapcsolódást nyújtó kulturális rendezvények támogatása, szervezése. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység folytatása, egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra fejlesztése. Életviteli tanácsadási program kialakítása és konzultáció biztosítása. A programban résztvevők körének folyamatos tájékoztatása, rendszeres hírlevéllel, összejövetelek és tapasztalatcserék szervezése, a szükséges információk közreadása. Szociális tevékenység, nevelés-oktatás, ismeretterjesztés, prevencióval kapcsolatos szolgáltatások támogatása. Egészségmegőrző programok minél szélesebb körben való megismertetése és alkalmazása. A másodlagos prevenció, azaz a betegség újbóli bekövetkezésének minél hatékonyabb megelőzése. A jógaterápia, az ájurvéda megismertetése. Civil szervezetek és természetes személyek támogatása. ... >>

Életkristály Szociális Egészségfejlesztő és Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi)

7629 Pécs, Papkert utca 7. VII/21.
képviselő: elnök Dr. Vass Mária
A mentálhigiénés kultúra terjesztése a humanisztikus pszichológia módszereire támaszkodva, transzperszonális integrált szemlélettel. Szomatikus és pszichés egészségmegőrzés és fejlesztés holisztikus megközelítéssel. ... >>

Életmentő-Gyermekintenzív Alapítvány

(egészségügyi)

7620 Pécs, József Attila u.7. PTE.Gy.K.
képviselő: Demeterné Medve Éva
egészségügyi ... >>

Élj Tudatosan! Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

7621 Pécs, Nagy Flórián utca 19.
képviselő: elnök Dénes Györgyné
szabadidős programok szervezése a testi-lelki egészség megőrzésére, erősítésére. Az egészség-védelem, egészségmegőrzés és helyreállítása, valamint a betegségmegelőzés tárgyköreiben előadások szervezése, valamint szakemberek bevonásával segítségnyújtás adása. Életmódtáborok, böjttáborok, az egészségvédelem, betegségmegelőzés és személyiségfejlesztés tárgyköreiben tanfolyamok szervezése. Személyiségfejlesztés, életmódbeli, életviteli tanácsadás, mentálhigiénés segítségnyújtás. Környezet- és természetvédelmi akcók és programok szervezése. ... >>

Endokrin és anyagcsere betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7634 Pécs, Keskeny dűlő 7.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Mezősi Emese
az endokrin és anyagcsere betegek ellátási színvonalának emelése, ennek keretében a járó- és fekvőbetegek kezelése, infrastruktuális feltételeinek javítása a következő területeken; számítástechnikai eszközök megújítása; a betegek pontosabb kivizsgálása eszközös feltételeinek bővítése, speciális műszerek beszerzésével; az amortizáció ellensúlyozása; a betegek komfortérzetét javító beszerzések; előadások fogyókúrás és egyéb egészségmegőrző programok szervezése és finanszírozása; felvilágosító és oktató nyomtatványok kiadása, egyéb gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése. Szakirányú továbbképzés segítése, értekezletek, kongresszusok szervezése, illetve azokon történő részvétel támogatása. ... >>

Érted és Veled (Egészségmegőrző, egészségkultúra-fejlesztő, életmód-tanácsadó) Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Kolozsvár utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök prof dr. Szolcsányi János
a lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, fogékonnyá tétele az egészséges életmódra, egészségnevelés, egészségmegőrző, betegségszűrő programok szervezése. Egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás, kutatás támogatása. Rekreáció ? egészséges táplálkozás, mozgás, lelki és testi regenerálódás ? elősegítése. Jogi tájékozottság megszerzésének elősegítése és az ország kulturális és humán emberi értékeinek bemutatása. ... >>

Ezüstpatak" Családsegítő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7632 Pécs, Wallenstein Zoltán u. 7.IX.27.
képviselő: Bajkó Bálint kuratóriumi elnök
Az egészséges életmódot elősegítő programok szervezése a betegségek megelőzése érdekében. A betegségek utáni mielőbbi társadalmi beilleszkedés elősegítése anyagi támogatással. Az időskorú és beteg emberek étkeztetésének,gyógyszer ellátásának, tisztálkodásának,bevásárlásának segítése,továbbá az otthoni környezetben való ellátásának támogatása. A hátrányos helyzetű családok segítése, a család ... >>

Felhőtlen Éveket Nyugdíjasoknak Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Váradi Antal utca 7/2.
képviselő: elnök Burai Tünde
hátrányos helyzetű csoportok, elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű nyugdíjasok, időskorúak egészségvédelme, egészséges életmód, betegségmegelőzés ösztönzése, az életminőség javítása, művelődési, művészeti és közösségi életének, valamint az információs társadalomba való beilleszkedésének segítése, mely által könnyebben tudomást szerezhetnek az állami és önkormányzati segélyprogramokról, juttatásokról. ... >>

Fénysugár Alapítvány

(egészségügyi)

7621 Pécs, Anna utca 13.
képviselő: képviselő Bédy István
egészségügyi intézmények anyagi támogatása. ... >>

Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportjáért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratóriumi titkár dr. Czimmer József, kurtórium elnöke dr. Lomb Zoltán
a gasztroenterológia szakterületén tevékenykedő fiatal gasztroenterológusok és gasztroenterológus jelöltek szakmai fejlődésének és az eredményesebb orvosi tevékenységhez szükséges országos szintű szakmai együttműködés kialakitásának elősegítése; a gasztroenterológus jelöltek képzésének és szakvizsgára történő felkészülésének támogatása; a fiatal gasztroenterológusok közötti szakmai kommunikációs fejlesztéshez való hozzájárulás; a fiatal gasztroenterológusok számára fontos pályázati- és egyéb szakmai információk elérhetőségének elősegítése; A Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportja tevékenységének támogatásán keresztül a betegellátás színvonalának emelése, javítása. ... >>

Fogorvosképzés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7634 Pécs, Varjú dűlő 8.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Szabó Gyula, kuratóriumi tag dr. Tóth Vilmos
a fogorvos graduális és posztgraduális képzéshez szükséges infrastruktúra fejlesztése. A fogászati ellátásra szoruló betegek hatákony gyógykezelésének elősegítése, a betegellátás feltételeinek javítása érdekében, az ehhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, a betegellátás hatásfokának szakmai színvonalának emelése céljából, a műszer és eszközellátottság technikai és mennyiségi fejlesztése a Pécsi Fogászati és Szájsebészeti Klinikán. Az alapítvány célja továbbá a fogászati betegellátásban résztvevő orvosok, nem orvosi képzettségű egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésének, tudományos munkájának támogatása. ... >>

Forum Sopianae

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, dr. Váradi utca 7/2.
képviselő: elnök Dr. Csefkó Ferenc
A város gazdasági, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, környezetvédelmi, városképi, infrastrukturális, idegenforgalmi fejlődését elősegíteni a célból, hogy az e területen dolgozó meghatározó személyiségek a városfejlesztésbe történő összehangolt bevonásával elősegítsék Pécs város gyarapodását. Oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése. Együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel. Egyéb nemzetközi civil kapcsolatokat szolgáló tevékenység. A társas együttlét lehetőségének biztosítása az egyesület tagjai és a város polgárai részére. Kulturális hagyományok ápolása, megőrzése a jövő számára. ... >>

FRATERNITA Olasz-Magyar Szervező és Infomárciós Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Mária utca 9.
képviselő: elnök Kerényi János
Az összefogás és az együttműködés lehetőségének megteremtése Magyarországon, illetve Olaszországban működő civil szervezetek, intézmények, hatóságok és magánszemélyek között. Az egyesület tevékenységével hozzá kíván járulni az olasz-magyar kapcsolatokat ápoló civil szervezetek társadalmi súlyának növeléséhez, elismertségének erősítéséhez, a közéletben vállalt feladatuk fokozásához.
Az olaszországi és magyarországi polgárok, diákok, nyugdíjasok, vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, állami szervek és szakhatóságok, szakmai szervezetek közötti kapcsolatfejlesztés- és fenntartás, találkozások, fórumok, szakmai és művészeti konferenciák, illetve kiállítások szervezése.
A két ország között idegenforgalom és gyógyturizmus fellendítése, Pécs Megyei Jogú Város idegenforgalmának céltudatos fejlesztése.
Tapasztalat- és információcsere elsősorban a gazdasági, vendéglátó- és szolgáltatószektor, az egészségügy, az oktatás, a kultúra és sport területén, az olaszországi vonatkozó tapasztalatok átvétele és hasznosítása a PÉCS - EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA - 2010 projekt sikeres megvalósítása érdekében ezáltal a város kulturális életének fejlesztése, fellendítése.
Az olasz-magyar, így különösen Pécs Megyei Jogú Város és Terracina, illetve az ott élő polgárok közötti együttműködési lehetőség megteremtése, a kialakult kapcsolattartás erősítése, a városok történelmi értékeinek, hagyományainak felelevenítése, megőrzése, a helyi természetes és épített környezet megismertetése, továbbítása egymás felé. ... >>

Free Mobility Egyesület a Mozgássérültek Szabadabb Mozgásáért

(sport,egészségügyi,szociális)

7621 Pécs, Megye utca 21.
képviselő: elnök Somogyvári Imre
A protézissel és ortézissel élők életminőségének javítása, rehabilitációjuk elősegítése, mozgásfejlesztés, sporttevékenység, táboroztatás, szabadidős tevékenység, a legújabb technikai és orvosi megoldások megismertetése az érintettekkel, a protézisekkel és ortézisekkel kapcsolatos kutatások, innovációk támogatása, a tagok érdekérvényesítésének elősegítése mind Magyarországon, mind az Európai Unióban. ... >>

Götz Frigyes Alapítványa a Magyar Urológus Szakorvosképzésért

(egészségügyi,oktatási)

7628 Pécs, Komlói út 74.
képviselő: képviselő dr. Romics Imre, kuratóriumi elnök dr. Farkas László
az urológus szakorvosok továbbképzése, szakvizsgára felkészítése. Széleskörű felvilágosító tevékenység folytatása a különféle betegségek megelőzése érdekében. Egészségesebb életmódra neveléssel a betegségek megelőzése. Az osztály, rendelő, műszer és egyéb technikai jellegű fejlesztése. A betegek jobb minőségű ellátása érdekében a betegek kivizsgálását, kezelését biztosító berendezések beszerzése. A betegellátást biztosító személyzet (orvosok, nővérek) szaki továbbképzésének bel-és külföldi támogatása. Komplex szűrővizsgálatok bevezetése, amelyekkel a betegségek megelőzhetőek, időben felismerhetőek. ... >>

Gyermekklinika Fülészetéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, József Attila utca 7.
képviselő: kuratórium titkár dr. Kopcsányi Gábor, kuratóriumi elnök Krivicz Gyula Ferenc
a POTE Gyermekklinika Fül-Orr-Gége Osztályának támogatása, a rossz állapotban lévő orvosi műszerek felújításának támogatása, új műszerek vásárlása, a színvonalasabb betegellátás érdekében az e tevékenységgel összefüggő oktatás, képzés, tájékoztatás és propaganda támogatása. ... >>

Gyermekradiológia Fejlesztéséért Alapítvány (Für die Entwicklung der Kinderradiologie, For The development of Pediatric Radiology)

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Bajnok utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Adorján László
A gyermekbetegségeket a képalkotó eljárásokkal diagnosztizáló személyzet képzése, továbbképzése.
Olyan korszerű eszközök beszerzése, részben adományok, részben vásárlások révén, amelyek a gyermekbetegek ellátásában a modern irányt szolgálják.
Minden évben legalább egy alkalommal a subdisciplinális ágazatokban a kuratórium által kijelölt személyeken keresztül, s a kuratórium által fontosnak ítélt külföldi vagy belföldi tanulmányutakon, kongresszuson, egyéb rendezvényen való részvétel biztosítása.
Kapocsolatteremtés elsősorban nyugat-európai, modellnek tekinthető, hasonló feladatokat ellátó intézményekkel, szakmai társaságokkal és alapítványok képviselőivel a fő cél megvalósításának érdekében. ... >>

Hagyomány Szociális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Fürdő utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Halas Ilona
a zsidó hagyományok ápolása, hitélet támogatása, segítése, szervezése, az ehhez szükséges technikai és személyi eszközök biztosítása, hitközségi könyvtár bővítése. A hitközség szociális munkájának segítése, ezen belül a szociális munka szervezése társadalmi alapon működő aktivisták segítségével. A hitközség kulturális tevékenységének segítése, szervezése. A zsidó kultúra és hitélet, valamint a hitközség tevékenységének népszerűsítése. Pécsett és Baranya megyében fellelhető zsidó kultúrával kapcsolatos tárgyak gyűjtése, múzeum létrehozása. A zsinagóga és a temető karbantartása, a hozzátartozó nélküli sírok gondozása. Idősek, egyedülállók, betegek, mentálhygiénés és szociális gondozása és segítése, hatékony helyi közösségi szociális és gondozó szervezet létrehozása. Az egészséges életmód népszerűsítése a zsidó étkezési és életmód szabályok figyelembevételével. Magyarország és külföldi hitközségekkel való kapcsolat felvételében való közreműködés és ennek érdekében találkozások szervezése. ... >>

Health Leaders Egyesület-Egészségügyi vezetés és menedzsment fejlesztési Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

7633 Pécs, Építők útja 4/a.
képviselő: elnök Goolesorkhi Kia
Az egészségügyi ipari fejlődésének segítése. A közösségek és az egész társadalom relatív jóléti állapotának javítása az érdekeltek tudatos és folyamatos fejlesztése által. Az egészségügyi ellátás javításához való társadalmi hozzájárulás. Ismeretterjesztés; az egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzése; az egészségügyi ipar területén végzett kutatásokkal az iparág fejlesztése; egészségügyi intézményi infrastruktúra fejlesztésében való közreműködés; migrációs egészségügy fejlesztése; új tudás és iparági ismeretek megszerzése szervezeti vizsgálatokkal; nemzetközi tudásalapú egészségügyi fejlesztőintézet létrehozása; egészségügyi szolgáltatók fejlesztési stratégiájának elősegítése; egészségügyi intézményi humánerőforrás fejlesztésben közreműködés. ... >>

HELP 57 Szociális Segítségnyújtó Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7632 Pécs, Wallenstein Zoltán utca 8. 8/25.
képviselő: Hufnágel Nóra titkár, Pankász Borbála kuratóriumi elnök
A hajléktalanokat, a szenvedélybetegeket és az ellátásra szoruló időskorúakat, a nagycsaládosokat, valamint a gyermeküket egyedül nevelőket széles körben tájékoztassa az általuk igénybe vehető ellátási formákról, szolgáltatásokról, továbbá javítsa ezen kedvezményezetti, támogatotti kör szociális körülményeit, fokozza egzisztenciális biztonságát. Az alapítvány közreműködik továbbá e kedvezményezetti, támogatotti kör szabadidejének hasznos eltöltése, megromlott fizikai, pszichés állapotuk javítása ügyében is. ... >>

HERBULA Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

Pécs, Honvéd utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Nyaka Bernadett
A PTE KK klinikáin fekvő és gyógyszeres kezelésre szoruló betegek hatékony, racionális és gazdaságos gyógyszerelésének elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek és személyi infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése. A gyógyszerellátás hatékonyságának növelése érdekében szakmai színvonal emelése, a műszer és eszköz ellátottságának fejlesztése. ... >>

Hiipertóniás és Vesebetegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7632 Pécs, Kertváros utca 12.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Csiky Botond
a hipertónia és vesebetegségek megelőzése, gyógyításának elősegítése; ezen betegcsoport ellátásában résztvevők szakmai képzésének és továbbképzésének támogatása, kiemelkedő szakmai és tudományos ismeretekkel rendelkező szakemberek meghívásának elősegítése; a hipertóniás és vesebetegek mindennapos ellátását biztosító, kisebb nagyságrendű beszerzések elősegítése, kiegészítő folyóiratok, könyvek oktatási segédanyagok beszerzése. ... >>

Holdsugár Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

Pécs, Kórház tér 1.
képviselő: Horváth Zsuzsanna
a Baranya Megyei Kórház Ápolási Osztályának anyagi támogatása ... >>

Holisztika Egyesület

(sport,egészségügyi)

7630 Pécs, Szöcske utca 8.
képviselő: elnök Ádám László
Mentálhigiénés kultúra terjesztése a humanisztikus pszichológia módszereire támaszkodva, transzperszonális integrált szemlélettel. Szomatikus és pszichés egészségmegőrzés és fejlesztés holisztikus megközelítéssel. Olvasás-kultúra fejlesztése, a funkcionális analfabétizmus, mint hátrányos helyzet feltárása, megoldások keresése. Minden korosztály egészséges életre nevelése, a sport népszerűsítése, az erő és állóképesség növelése, és ezek tárgyi valamint személyi feltételeinek biztosítása. A non-profit szervezetek szolgáltatásokon keresztüli megerősítése és hatékonyságuk növelése annak érdekében, hogy képesek legyenek az állampolgárok aktív részvételével társadalmi szerepüket betölteni. Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel. ... >>

Honvéd Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Kisfaludy utca 5.
képviselő: elnök Érsek Sándor, titkár Tihanyi Jenő
Pécs városában élő honvéd nyugdíjasok tömörítése, érdekeik képviselete és védelme. A tagság kulturális, szórakozási igényeinek kielégítése, szociális problémáik megoldásának elősegítése. Az időskorú, magányos beteg tagok egészségügyi gondjainak enyhítése, kegyeleti ügyeik intézésének segítése. A tagokról való gondoskodás klubszerű tevékenységi formákkal történő előmozdítása. ... >>

Humán-Info Dél-dunántúli Régió Alapitvány

(egészségügyi,szociális)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Szemelyácz János, kuratóriumi tag Sárkány Antal, kuratóriumi tag Urbánné Zákányi Eszter
a széles értelemben vett hátrányos helyzetű, diszkriminációt és exklúziót elszenvedni kényszerülő egyének és csoportok - különösen hátrányos helyzetben lévő fiatalok, aktív koruak és idősek; nők, tartós munkanélküliek, szenvedélybetegek , nemzeti és etnikai kisebbségek; homoszexuálisok; értelmi, mozgásszervi és más organikus fogyatékkal élők; mentális és pszichiátriai betegek - szocioökonómiai státusának komplex, elsősorban alkalmazott társadalomtudományi (pszichológia, szociálpolitika, szociológia, szociális munka, ezek határ- és származtatott területei) alapokon nyugvó javítása. ... >>

Immunológiai Reumatlológiai és Rehabilitációs Egyesület

(egészségügyi)

7632 Pécs, Aidinger J. út 40.
képviselő: elnök Prof. Dr. Czirják László István
A reumatológiai, immunológiai és rehabilitációs szakellátásban részesülő betegek érdekeinek képviselete. A reumatológiai, immunológiai és rehabilitációs szakellátás színvonalának emelése a régióban. A reumatológiával, immunológiával és rehabilitációval kapcsolatos tudományos kutatások, tanulmányok elkészítésének támogatása, a rendelkezésre álló minden lehetséges módszerrel. Reumatológiával, immunológiával és rehabilitációval kapcsolatos pályázatok készítésének személyi és eszköz finanszírozása, valamint a kutatásfejlesztés elősegítése. A reumatológiai ellátásra, immunológiai ellátásra valamint rehabilitációra szoruló betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók munkahelyi körülményeinek javítása. A reumatológiai ellátásra, immunológiai ellátásra valamint rehabilitációra szoruló betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók szakmai tudásának folyamatos emelése, folyamatosan nemzetközi mércével mérve is magas szinten tartása. Az egyesület működését, tevékenységét segítő hazai- és külföldi szervezetekkel való kapcsolatteremtés és kapcsolattartás elősegítése, szükség esetén anyagi támogatás nyújtása. A betegek életminőségét javító segédeszközök kutatásának és a betegek segédeszközökhöz való hozzájutási lehetőségeinek segítése. A mozgásszervi és/vagy immunológiai betegségekben szenvedők egészségügyi felvilágosítása és egészséges életmódra nevelése, hatékonyságának növelése. A mozgásszervi és/vagy immunológiai betegségek kivizsgálásának, kezelésének és kutatási feltételeinek javítása. Reumatológiai betegellátás és egészségnevelés javítása. Reumatológiai ellátás színvonalának emelése. Mozgásszervi betegségekben szenvedők egészségügyi felvilágosítása. Egészséges életmód programok szervezése és népszerűsítése. Az intézetben folyó betegellátási tevékenységek javítása. A reumatológiai tanszék munkájának fő profiljába tartozó reumatoid arthritis kivizsgálásának, kezelésének és kutatási feltételeinek javítása. ... >>

Interaktív Alapítvány

(egészségügyi)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Kónya Tímea
segítségnyújtás az egészség károsodása miatt hátrányos helyzetben lévők életmódjának változtatásához, ezen keresztül életminőségének javításához, nevezetesen: szomatikus hátrányok körében, amelyek nem orvosi ellátást igényelnek, pszichés hátrányok körében, melyek nem orvosi ellátást igényelnek, szociális hátrányok körében. ... >>

Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Megye utca 21.
képviselő: elnök Somogyvári Márta
fosszilis energiaforrások kiváltása, ezáltal a környezetszennyezés mérséklése, egészségmegőrző és betegség-megelőző hatások elérése, megújuló energiafajták hasznosítási lehetőségeinek feltárása, a levegő CO2 tartalmának csökkentése, az üvegházhatás mérséklése, tevékenységek és folyamatok elősegítése. ... >>

Intervencionális Kardiológia Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

7635 Pécs, Csobolyó dűlő 9.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Horváth Iván
A magyar betegek érdekében újonnan alkalmazott kezelési lehetőségek honosítása és hazai alkalmazásának bevezetése. Új módszeres diagnosztika bevezetése. Belföldi és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel támogatása. Külföldi tanulmányi utak szervezése. Pályázatok támogatása. A kutatás technikai feltételeinek támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Kardiológusok részére folyóiratok, szaklapok megrendelése. Könyvek, információs anyagok beszerzése és kiadásának támogatása. Az OEP által nem támogatott, vagy nem elérhető műszerek beszerzése. ... >>

Irgalmasrendi Kórház Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

7621 Pécs, Széchenyi tér 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Várbíró Péter
A kórház beteggyógyitásának és müködésének segitése. ... >>

Iskolai Szociális Munkások Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
képviselő: elnök Gergál Tímea
Magyarországon élő gyerekek, családok, közösségek testi-, lelki-, szociális jóléti helyzetének javítása. Társadalomtudományok körébe tartozó szociális munka, különösen iskolai szociális munka fejlesztése, segítő szakmák módszertanának fejlődését előmozdító tudományos tevékenységek, kutatások szervezése, lebonyolítása, támogatása. Magyarországon élők egészségének megőrzése, egészségfejlesztése, betegségmegelőzése, deviancia prevenciója. ... >>

Jó Barát Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7627 Pécs, Dagály utca 4.
képviselő: kuratórium elnöke Benkovics Gábor
A szenvedélybetegek egészségügyi utógondozásának segítése a rászoruló családok valamint időskorúak gondozása, a Pécsi Baptista Gyülekezet munkatársainak képzése, gyermekek és fiatalok részére táborozások szervezése, a Krisztus hívő gondolkodás és irodalom fejlődését elősegítő kiadványok szerkesztésének támogatása. ... >>

Jó Szó Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Gábor utca 4. II//7.
képviselő: kuratóriumi elnök Édes Tünde, kuratóriumi titkár Fehér Krisztina
a kórházakban az önkéntes beteglátogatókon keresztül lelki segítségnyújtás a beteglátogatók szakmai és mentális támogatása, idősek lelki-mentális támogatása, krízis- és gyászfeldolgozás, önkéntesek és szakdolgozók rekreációs programjainak koordinálása, kapcsolattartás hasonló vagy kapcsolódó célú szervezetekkel, az önkéntes beteglátogatók kulturális programjainak támogatása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások, pályázati források igénybevétele és nyújtása. ... >>

Jobb-Lét Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7626 Pécs, Béla utca 14.
képviselő: elnök Hóka Emese, titkár Jósa Bálint, titkár Németh Zoltán
A hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok, az idősek, a betegek életében lehetőséget biztosítani az emberi kapcsolatok újraértelmezésére; a kirekesztettség érzésének enyhítésére; felhívni a figyelmet az elesettekre és segíteni megoldani gondjaikat, javítani mindennapjaikon. További célja, hogy aktív tevékenységével visszaállítsa az ember és az állatok közötti természetes harmóniát, és kellemesebb környezetet biztosítson minkét félnek. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal