Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pápa oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 55
1. oldal

A Dunántúl Református Teológusaiért Dezse Gábor Ösztöndíj Alapítvány közhasznú szervezet

(oktatási)

8500 Pápa, Március 15.tér 13-14.
képviselő: Dr.Vladár Gábor
Pápai Református Teológiai Akadémián tanuló két,legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató ösztöndíjjal történő támogatása. Az alapitvány a közhasznú szervezetekrőlszóló 1997.évi CLVI.tv.26 $ c./pont 2.és4.alpontja alapján a következő közhasznútevékenységet végzi céljai megvalósitásaérdekében: 2. Szociális tevékenység 4. Nevelés és oktatás. ... >>

A Kertvárosi Gyermekekért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Aradi u. 10-12. undefined
képviselő: Egyházy Viktorné, Koncz Sándor
Az iskola oktatási színvonalának emelése a tanulók és szülök érdekében. Az alapítványi célok megvalósításához anyagi feltételek biztosítása. ... >>

A Magyar Egész-ségőr Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8500 Pápa, Anna tér 8.
képviselő: Oroszi Mihály Ferenc képviselő
A társadalom testi-lelki egészségének megóvása, - a népegészség területén az alternatív gyógyászati, testi és mentális egészség megőrzési, betegség megelőzési ismeretek mind szélesebb körben történő terjesztése elsősorban megelőző /preventív/, majd kiegészítő /komplementer/ célzattal, - ősi gyógymódok kutatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kutatások, előadások, tanfolyamok támogatása, - rendezvények szervezése, - kiadványok, tudományos-ismeretterjesztő művek fordítása, kiadása, támogatása, terjesztése. ... >>

A Pápai Szakképzés Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Erkel F. u. 39.
képviselő: Györke - Horváth Tünde elnök, képviselő
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javitása, műszaki technikai berendezések beszerzése. Nyelvvizsga, nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépitésének segitése. Tehetséggondozás, tanulmányi szakmai és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás,nyertesek dijazása. Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása. Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. ... >>

A XXI.század Gyermekeiért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8500 Pápa, Teleki u. 2. undefined
képviselő: Horváthné Árvai Mária képviselő
A Pápai Kilián György Általános Iskola Diákkezdeményezéseinek támogatása. ... >>

AIM Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8500 Pápa, Világos u. 14.
képviselő: Dr.Bálint György képviselő
A Pápai Gróf esterházy Kórház Központi IntenzívOsztály, Anaesthesiológia és Központi Műtő Szolgálat Szervzetén belül
-a gyógyításhoz használt műszerek vásárlása és egyéb technikai jellegű fejlesztése a betegek gyógyítása érdekében (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység) - az osztályok dolgozóinak (orvosok, szakasszisztensek és nővérek, műtősegédek) szakmai előmenetelében segítség, tanfolyamokon, posztgraduális képzésen, kongresszuson részvétel, önerő kiegészítés vagy e kölségek átvállalása, tankönyvek, szakkönyvek beszerzése (tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) ... >>

Alapitvány a Pápai Zalka Máté Általános Iskola Támogatásáért közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8500 Pápa, Jókai u 16-18.
képviselő: Cser László elnök, képviselő, Dudás Szabolcs elnök, képviselő
A Pápai Zalka Máté Általános Iskola támogatása. ... >>

Alapitvány az Erkel Ferenc Általános Iskola Tanulóiért közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási)

8500 Pápa, Korona út 29.
képviselő: Schmidt Dezsőné képviselő
A város életében meghatározó szerepet játszó kórusok, tánccsoportok, zenei együttesek sportkörök tevékenységének segitése. Az iskola számitástechnikai és audiovizuális eszközeinek fejlesztése. Az iskola tehetséges tanu- lóinak támogatása. Az iskola hirnevét öregbitő tanulók évközi és évvégi jutalmazása. Az iskola külkapcsolatainakápolása. ... >>

Balatoni Mandula Alapitvány közhasznú szevezet

(intézményi,sport,oktatási)

8500 Pápa, Március 15. tér 9.
képviselő: Kovács Dániel kuratórium elnöke, Varga-Umbrich Károly képviselő
A Balatonszepezdi ingatlanon a gimnazium tanitványainak táboroztása télen, nyáron rendszeres sport, nyelvi, tanulmányi turisztikai táborok szervezése. A táborhely megosztása kül- és belföldi középiskolai partnerekkel, nemzetközi kapcsolatok erösitése, táborozási komfort megteremtése. ... >>

Biga Csiga Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8500 Pápa, Huszár ltp.
képviselő: Vaspöri Ferencné képviselő ... >>

Bóbita Bölcsődéért Alapítvány

(oktatási)

8500 Pápa, Tókert út 11.
képviselő: Szabó Istvánné
A Pápa városban működő Bóbita Bölcsödé- be járó gyermekek ellátáshoz, gondozá- sához, fejlődésükhöz szükséges feltéte- lek minél magasabb szinvonalon való biztositása, különösen a mozgáskultúrá- jukat elősegitő eszközök beszerzéséhez forrásbiztositás. Az alapitvány ezen kivül szociális tevékenységet végez, ezen belül családsegitéshez és időskorú személyek gondozásához nyújt támogatást és ezen tevékenység megvalósitási fel- tételeit biztositja. ... >>

Bódis István és felesége Kipfer Ruth Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Március 15. tér 9.
képviselő: Kovács Dániel kuratórium elnök, képviselő, Lehőcz Irén képviselő
A Pápai Református Kollégium, Gimnazium azon végzős diákjainak a megjutalmazása, akiket az utolsó 4.00/jó/ átlagot elért diákok választanakmeg maguk közül, titkos szavazással, tanulmányieredményük,magatartásuk társaik segitése alapján.Azokat, akike szerintük lelkületükkel, emberi magatartásukkal, teljesítményükkel leginkább megfelelnek az iskola célkitűzéseienk. A célok megvalósitás érdekében a nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés terén tevékenykedés az 1997.évi CLVI.tv.V.fejezetének 26.§.ban annak c./ bekezdésének megfelelően tudományos tevékenység, kutatás,kultúrális tevékenység-kultúrális örökség megőrzése, ismeretter-
jesztés elősegitése érdekében. ... >>

Borsos István Alapítvány

(oktatási)

8500 Pápa, Március 15. tér 9.
képviselő: Kovács Dániel elnök, képviselő, Lehőcz Irén képviselő
kifejezni a bizalmat az újrainduló Pápai Református Gimnazium szervezői számára áldozatos munkájához. ... >>

Centenáriumi Alapitvány a gyakorlati oktatásért / Centenáriumi Alapitvány/ Pápa

(oktatási)

8500 Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.
képviselő: Pornói Sándorné titkár, Rácz Zoltán elnök ... >>

Cirénei Simon Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8500 Pápa, Árok u . 12.
képviselő: Nagy Ibolya titkár, Szűcs Gábor képviselő
A Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola működésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése: a tudományos diákköri munkát folytató diákok tevékenységének támogatása, a tanulók hitre nevelésének támogatása. ... >>

Civilszerviz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete

(oktatási,szociális,egyéb)

8500 Pápa, Erzsébet liget 1.
képviselő: Dr.Baloghné Uracs Marianna elnök
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek. ... >>

Dr. Harsányi László Alapitvány Pápa

(intézményi,oktatási,kulturális)

8501 Pápa, Fő u. 10.
képviselő: Gruber Marianna
A Pápai Türr István Gimnazium és Óvonői Szakközépiskola azon diákjainak, akik középiskolai tanulmányaik során vala- mely idegen nyelvből legalább közép- fokú állami nyelvvizsgát tesznek. ... >>

Dr. Szabadi Béla Emlék Alap Alapítvány

(oktatási)

8500 Pápa, Március 15. tér 9.
képviselő: Kovács Dániel elnök, képviselő, Lehőcz Irén képviselő
A magyar nyelv, irodalom és költészet iránti érdeklődés életbentartása és a hazafias irodalom további fejlesztése és így a jövő nemzedék tehetséges íróinak, költőinek előkészitése és támogatása. ... >>

Fogjunk Össze Értük - Szülők a Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8511 Pápa-Borsosgyőr, Dákai u.38.
képviselő: Lukács Katalin
Az iskoláskorú gyermekek közösségépítésének fejlesztése (táborok, rendezvények, természet- környezetvédelem). ... >>

Forrás Kultúrális Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Kishantai u. 3.
képviselő: Pataki András kuratórium elnöke
Értékápoló és értékteremtő kultúrális tevékenység kezdeményezése és támogatás érdekében alternatív színházi produkciók létrehozása és működtetése. Az iskolai neveléshez szorosan kapcsolodó művészeti, oktatási, nevelési feladatok 6rendhagyó irodalmi órák, gyermek és ifjúsági szinház drámapedagógiai foglalkozások TIE színház a nevelésben, szakkörök / támogatása. Az előző pontokhoz kapcsolodó szakmai találkozók tanfolyamok, képzések szervezése és támogatása. ... >>

Galántai Márta Edit Alapitvány Pápa

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Várkert
képviselő: Varga Géza
A Pápai Petőfi Sándor Gimnazium és Egészségügyi Szakközépiskolában tanuló diákok munkamoráljának, tanulmányi elő- menetelének intezivebb ösztönzése. A biológia és földrajz tantárgyakból kimagasló eredményt elérő tanulók anya- gi jutalmazása. Az emlitett iskolában a biológia és földrajz tantárgy oktatási feltételei- nek /felszerelések, szemléltető eszközök stb./ további fokozása. ... >>

Gyermekjóléti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8500 Pápa, Széchenyi út 5.
képviselő: ifj.Rátz Ottó
Segítse elő eszközeivel a gyermekek életkörülményeinek javulását,támogassa azon szerveket, intézményeket, amelyek a gyermekkorosztályért tesz és kötelezze el magát. Fordítson hangsúlyt a rendelkezésre álló eszközeivel a gyermekek, az ifjúság nevelésére. Segítse az oktatást, a kultúrát, a nevelést, a közművelődést. Járuljon hozzá a /lelkiekben, testiekben beteg/ gyermekek és felnőttek gyógyításához. Kiemelten kezelje a szociális kérdéseket, segítse a nagycsaládosokat, a csonka családokat, a rehabilitációra szoruló gyermekeket és felnőtteket. Ennek érdekében tegyen meg mindent, hogy minél jobb gépeket, eszközöket tudjanak beszerezni a kórházak, és egyéb szociális -karitatív intézmények. Segítse az oktatási és közűvelődési intézményeket, járuljon hozzá azok céljainak megvalósításához /nyomtatványok, könyvek, újságok kiadásával, gépek, oktatási és technikai eszközök beszerzésével is/. Fordítson hangsúlyt a karitatív célok megvalósítására, istápolja a betegeket, a rászorulókat, az elesetteket, a társadalom perifériájára sodrodott embereket.Segítse a roma gyermekek beilleszkedését, életkörülményeik javulását.Járuljon hozzá a település /illetve /és régió/ szociális céljainak megvalósításához. Támogassa a tehetséges kretív gyermekek tanulmányi munkáját, e célból ösztöndíjat alapíthat. Támogassa a kimagasló tehetségeket az élrt minden területén. Ehhez teremtsen fórumot, segítse a fiatalok életkezdési és elhelyekedési esélyeit. Támogassa az egyházak, a keresztény szervezetek működését. Segítse - egyedi döntés alapján - a szociálisan rászoruló gyermekek beiskoláztatását, tanulmányi munkáját. ... >>

Ifju Közgazdász Alapitvány

(oktatási)

8500 Pápa, Veszprémi u. 45.
képviselő: Rozsnyai László kuratórium elnöke
A rászoruló tehetséges fiatal közgazdász jelöltek tanulásának segítése, az oktatási feltételek javítása, a diákköri tevékenység támogatása, valamint a nyelvképzés és nyelvvizsga letételének elősegítése. ... >>

KÁNAÁN-HÁZ Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

8500 Pápa, Csatorna u. 8.
képviselő: Boncz Zoltán
Szociálistevékenység,családsegités, ne- velés,oktatás,képességfejlesztés,ismeretterjesztés. ... >>

Kapcsándi Ernő Emlékére a Munkácsys Diákokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8500 Pápa, Aradi u. 10-12.
képviselő: Megyeriné Borsó Éva, Tóth József
A Munkácsy Mihály Általános Iskola diák jai közül-elsősorban a természettudo- mányi tárgyakból - kiemelkedő telje- sitményt nyújtó tanulók támogatása, illetve jutalmazása, a diákköri tevé- kenység támogatása, a tehetséges diákok tanulásának segitése, az iskola oktatá si feltételeinek javitása. ... >>

Kapcsándi Ernő Emlékére a Türrös Diákokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8500 Pápa, Fő út 10.
képviselő: Eppel Ferenc, Harangozó Zsigmond
A Türr István Gimnazium és Pedagógiai Szakközépiskola deiákjai közül a sport terén - különösen a tornasportban - kiemelkedő eredményt elérő tanulók támogatása, illetve jutalmazása, a sportköri és egyéb diákköri tevékenység támogatása, a tehetséges diákok tanulásának segitése, az iskola oktatási feltételeinek javitása. ... >>

Lubienski János Magyar-Lengyel Kultúrális és Történelmi Társaság Egyesület

(oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Eötvös J. út 2.
képviselő: Magyar Jenő elnök
Nevelés, oktatás, kultúrális tevékenység, euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8500 Pápa, Március 15.tér 9.
képviselő: Kövy Zsolt
Fele részben a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos gyűjteménye- inek a fenntartását szolgálja, fele részben pedig a Dunántúli Református Egyházkerület területén élő fiatalok közép és felsőfokú taniulmányait segitse. ... >>

Markó-Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Veszprémi út 45.
képviselő: Békefi Imréné elnök
A hazai kulturális örökség megóvása, különösen Pápa város és környéke kulturális, ipari és mezőgazdasági értékeinek és hagyományainak ápolása és terjesztése, valamint ezek elősegítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. Markó József-Díj támogatása. Kiadványok, könyvek, nyomtatványok, hang-és képhordozók megjelentetése, illetve támogatása. Rendezvények szervezése és /vagy támogatása, illetve ezekben való közreműködés. ... >>

Miami Magyarok Dr. Szilassy Sándor és Felesége Alapitvány Pápa

(oktatási)

8500 Pápa, Március 15. tér 9.
képviselő: Kovács Dániel kuratórium elnöke, Lehőcz Irén képviselő
Az összeg kamataiból minden két esztendön át a gimnazium diákjaiból egy tehetséges fiú, vagy leány kapjon tanulmányi támogatást, akinek erős odala a történelem a magyar nyelv és irodalom. Minden harmadik évben egy teológus hallgató tanulmányainak támogatása, aki igéretes egyénisége, szónoki képességei alapján vezetői képességekkel is rendelkezik. Mindkét esetben az angol nyelv tudása pluszként jőjjön számításba az irásbeli kifejezőkézséggel együtt. Úgy a kollégista diák mint a teológus hallgató kiválasztása a Tanári Kar véleménye szerint. ... >>

NAGY LAJOS Alapítvány

(oktatási)

8500 Pápa, Március 15.tér 9.
képviselő: Dr.Vladár Gábor
A dunántúli református lelkészképzés támogatása, a Pápai Református Kollégi um Teológiai Akadémiájának kiemelkedő munkát végző teológiai hallgatóiank támogatása. ... >>

Nátuskerti Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8500 Pápa, Radnóti M. u. 12.
képviselő: Dr.Halom Regina Mária képviselő
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Óvodás Gyermekeinkért közhasznú szervezet Pápa

(intézményi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Szövetkezet u. 36/A.
képviselő: Szabó Balázsné
színvonalas pedagógiai munka és a gyermekekkészség, képességfejlesztése ... >>

Összefogás Pápa Városáért

(sport,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Kossuth L. u. 21.
képviselő: Dr. Surányi Zsolt, Rozsnyai Lászlóné
munkanélküliség megoldásának segitése, kultúra, oktatás, sport támogatása. ... >>

Özséb Alapitvány Pápa

(intézményi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Fő u. 10.
képviselő: Gruber Marianna
A Pápai Türr István Gimnazium és Óvonői Szakközépiskola oktatási és nevelési céljai megvalósitásának előegitése, oktatási szinvonala emelésének anyagi- akkal történő támogatása. ... >>

Pápai Bartók Béla Zeneiskoláért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8500 Pápa, Korona u.27.
képviselő: Némethné Farkas Nóra elnök
A zenei pályára készülők segítése, a zeneiskola tanárainak és diákjainak támogatása, rendezvényeken való részvétel. ... >>

Pápai Koko Gym Küzdősport sportegyesület

(sport,oktatási)

8500 Pápa, Balla Róbert tér 5.
képviselő: Korpics Gábor elnök
A thai boksz és egyéb küzdősportok népszerűsítése, a tehetséges fiatalok versenyeztetése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportkepcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Pápai Kosár Suli Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

8500 Pápa, Vajda P. lakótelep 26. I/5.
képviselő: Cserneczky Béla képviselő
A kosárlabda sport kis gyermek kortól való megkedveltetése az ifjúsággal. A kosárlabda sport iránti igény felkeltése és ébren tartása a polgárokban. A kosárlabda, mint tömegsport felkarolása, támogatása. A kosárlabda, mint versenysport támogatása. A kosárlabda sport iránt érdeklődést mutató, hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok felkarolása, támogatása. A szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló, az egészséges életmódra ösztönzés, egészségmegőrzés. ... >>

Pápai Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Fő út 2.
képviselő: Schmidt Dezsőné képviselő
Az alapítvány Pápa város pedagógusainak és polgárainak kultúrális igénye kielégítésére, művészeti együttesek, tartós közösségek támogatására, oktatás elősegítésére, klubfoglalkozások biztosítására és a Művelődési Ház működtetésére jött létre. ... >>

Pápai Szivárvány Óvodáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Képző u. 3.
képviselő: Tunnerné Búzás Éva képviselő
Az óvoda eszközállományának javitás a gyermekek hatékonyabb kézség,- képesség fejlesztéséhez, egészséges életmódra nevelés, betegség megelőzés, környzetvédelemre nevelés elősegitése. Az óvoda kultúrális és kiegészitő programjainak támogatása, szociálisan rászorult gyermekek támogatása, az óvoda rendezvényeinek színesitése. Az óvodás nyelvoktatás elősegitése szakemberek bevonásával. Nyári tábor szervezése, pedagógusok tiszteletdijának finanszírozása. ... >>

Pápai Türr Alma Mater Alapitvány

(oktatási)

8500 Pápa, Fö u. 10.
képviselő: Éhárt László képviselö
A Pápai Türr István Gimnazium oktatási munkájának tárgyi feltételeinek biztositása. ... >>

Pápai Úszó Sportegyesület

(sport,oktatási)

8500 Pápa, Várkert út. 5.
képviselő: Tóth Ferenc elnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sporttevékenység feltételeinek megteremtése.: sportolók számára a sporttevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása, úszásoktatás és versenyeztetés biztosítása. ... >>

Pedagógusok Művelődéséért Alapitvány Pápa

(oktatási,kulturális,egyéb)

8500 Pápa, Fö u. 2.
képviselő: Schmidt Dezsöné Lőwy Erzsébet
A Pedagógus Művelödési Ház feladatával és tevékenységi körével összefüggö szakmai, kultúrális továbbképzés szervezése és elösegitése, oktatás, oktatásszervezés. ... >>

Petőfi Sándor Gimnazium és Szakközépiskola Pápa Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8500 Pápa, Várkert út 6.
képviselő: Huszár Endre
Az intézmányben tanuló diákok jobb ösztönzési rendszerének kialakítása és támogatása, az intézmény működésének, új elhelyezésének támogatása.
Az egyes tantárgyakban és országos sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. ... >>

Pro Pulmo Alapitvány Pápa

(egészségügyi,oktatási)

8500 Pápa, Kisliget 3.
képviselő: Borbás Istvánné
Pápa város és vonzáskörzetébe tartozó asthmás, allergiás és légzőszervi be- tegek segitése. Az allergiás és asthmás légzöszervi betegek életminöségének ja- vitása céljából megelözö tevékenység anyagi fedezetének biztositása. Az asthmás klub müködési fedezetének meg- teremtése. a területen dolgozó orvosok, egészségügyi szakdolgozók képzése. Az asthmásokért kiemelkedő teljesitményt nyujtó egyének részére emléklap adományozása. Hazai és külföl- di asthmás egyesületekkel és szervezetekkel caló kapcsolat kialakitása és ezek fenntartásánek támogatása. ... >>

Rab István Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8500 Pápa, Március 15. tér 9.
képviselő: Kovács Dániel kuratórium elnök, Kovács Péter Ferenc képviselő, Lehőcz Irén képviselő
A Pápai Református Gimnazium három-három legjobb latin és magyar nyelvet tanuló diákjainak jutalmazása valamint a Gimnaziumban végzett, a felsőoktatásban jó ereményeket felmutató, teheséges, rászoruló, egyetemi, főiskolai hallgatók támogatása, pályakezdésük segitése. Az alapitvány célja a továbbiakban tehetségkutatás, tanulmányi versenyek és annak résztvevöi támogatása, s azon nevelök támogatása, akik ezen munkában tevékenyen részt vesznek. ... >>

Református Nemzedék Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(oktatási)

8500 Pápa, Március 15. tér 9.
képviselő: Kovács Dániel kuratórium elnök, Lehőcz Irén képviselő
a Pápai Református Gimnazium tehetséges tanulói fejlődésének elősegítése, pályakezdések támogatása, tehetségkutatás, tanulmányi versenyek és annak résztvevői támogatása, s azon nevelők támogatása, akik ezen munkában tevékenyen részt vesznek. ... >>

Reménységeink Alapitvány Pápa-Tapolcafő

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8500 Pápa-Tapolcafő, Simaház u. 23.
képviselő: Vilmanné Ikervári Lilla
Támogatást nyújtson a tehetséges, kreativ gyermekek tanulmányi munkájához, kultúrális és szabadidős tevékenységéhez külföldi kapcsolatteremtéséhez. A rendelkezésre álló eszközökkel segitse a község kultúrális és sportprogramját melyben általános iskolás, vagy annál kisebb korcsoportú gyermekek vesznek részt. ... >>
1. oldal 2. oldal