Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pálmonostora oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

A Jövő Polgáraiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

6112 Pálmonostora, Általános Iskola
képviselő: Lantos Lászlóné kuratóriumi elnök
Demokratikus fórum biztosítása a diákos számára, - Az iskola tanulói részére programok, tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése, - Kultúrásli tevékeynség, szabadidős programok támogatása, - A tehetséges tanulóknak szakkörök szervezése, - A diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése (kirándulás, túra táborok), - Egészségügyi programok bevezetése.Az Alapító Okirat I.pontja szerint. ... >>

Pálmonostora Felnövekvő Nemzedékéért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6112 Pálmonostora, Szabadság utca 6.
képviselő: Czombos Annamária kuratóriumi elnök
Pálmonostora ifjúságának (születéstől ? felsőfokú tanulmányok befejezéséig) szellemi, testi és lelki fejlődésének segítése. (kulturális, művészeti, egészségmegőrző sport, rendezvények, programok, vetélkedők szervezése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés); Nagycsaládosok, rászorultak támogatása; Ünnepi alkalmakra ajándékcsomag készítése, rászorultsági alapon, az ünnepi hangulat meghittségének biztosítása érdekében; Gyermekek részére kirándulások szervezése, kulturális események, sportrendezvények látogatásának biztosítása; Gyermekintézmények, játszóterek fejlesztéséhez tanulmánytervek készítése; Gyermekintézmények, játszóterek fejlesztéséhez közvetlen támogatás, pályázati önerő biztosítása; Eszközbeszerzések, eszközátadások bonyolítása. ... >>

Pálmonostora Lovas Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6112 Pálmonostora, Nagyatádi Szabó István utca 140.
képviselő: Cseszkó László György elnök
Az egyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás, és az utánpótlás- nevelés műhelye. ... >>

Pálmonostori Agrártermelők Uniós Szakmai Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

6112 Pálmonostora, Arany-hegyi dűlő 120-1.
képviselő: Almási Ferenc elnök
Azon szakemberek, szakmai szervezetek és lehetséges pályázók összefogása és tevékenységük szakszerű segítése, akik hosszú távon kívánnak résztvenni a hazánkban napjainkban meghonosodó pályázati kultúra elterjesztésében, a Magyarországon, illetve közvetlenül az Európai Unió által meghirdetett pályázatok, mint felhasználható pénzforrások széleskörű megismertetésében, a megfelelő projektek megtalásában és kidolgozásában, illetve a vissza nem térítendő támogatások elnyeréséhez beadandó pályázatok felelősségteljes összeállításában ? azért, hogy az Európai Unió költségvetéséből Magyarország számára mindenkor rendelkezésre álló támogatási összegek ? országunk fejlődésére ? a lehető legnagyobb mértékben és legszélesebb körben ténylegesen felhasználásra ke-rüljenek., A mezőgazdasági termelők számára elérhető Uniós pályázatokat kutasson fel, illetve pályázatokat készítsen., Céljai elérése érdekében az Egyesület eljár mind-azon kérdésekben, amely az Egyesület és tagjainak érdekével összefüggnek., Kép-viseli tagjait a szükséges szakmai fórumokon., Az Egyesület sokrétű közhasznú te-vékenységei keretében ? az Európai Uniós támogatások minél több szakterületen történő, széleskörű igénybevételét elősegítő gondoskodásmód és felhasználási gya-korlat megvalósulása érdekében ? társadalomelemzési (beleértve a gazdasági, vi-dékfejlesztési, szociális, környezetgazdálkodási, közösségi, esélyegyenlőségi, ki-sebbségi és foglalkoztatási terület) kutatási és fejlesztési, konzultatív tevékenységet folytat, szakmai rendezvényeket, oktatásokat, képzéseket szervez, internetes honla-pot működtet és kiadványokat jelentet meg., Azon pályázók, állami vagy magán for-rásokból származó támogatási lehetőségek felkutatása és hasznosítása, amelyek az Egyesület céljának elérését elősegítik. ... >>

Pálmonostori Gazdakör

(oktatási)

6112 Pálmonostora, Kossuth u. 30.
képviselő: Polgári Imre ... >>
1. oldal