Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pálmonostora érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Pálmonostora Nyugdíjasok Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

6112 Pálmonostora, Táncsics u. 26.
képviselő: Kalmár Nagy László
Az időskorúak, az egyesület tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme. Folyamatosan figyelemmel kísérve a nyugdíjasok életkörülményeinek alakulását ?javaslati jog az időseket érintő bármely kérdésben, s annak garanciája, hogy a javaslatokat megtárgyalják és azokra érdemi választ, adjanak. Biztosítani kell az idős nemzedék tagjai részére az öntevékeny, aktív társadalmi, közéleti tevékenységek lehetőségeit. Olyan lakóhelyi légkört szükséges megteremteni, amelyben a nyugdíjas nem érzi feleslegesnek magát, amelyben nem megy veszendőbe az idősek tudása, élet tapasztalata - amelyben lehetőségük van alkotó tevékenységre. Az idősek hathatós részvételével valósuljon meg a nemzedék egymást becsölő, tisztelő, egymást segítő együttélése. Az önkormányzati testületben, különösen a szociális- és az egészségügyi bizottságban helyet kell adni a nyugdíjasok képviseletében részt vevő időseknek. Szoros kapcsolatot, együttműködést kell folytatnunk a nyugdíjasok érdekképviseleti szervezeteivel. Ugyanakkor az idősek tevőlegesen részt kívánnak venni mindabban, ami a közösséget, a lakóhelyet szolgálja, s tőlük telhetőleg tenni kívánnak a fiatalabb nemzedékért is. Folytatni kívánjuk a környezetünk védelmében, szépítésében végzett munkánkat, abban még több feladatot vállalva. Még sok színübbé, változatosabbá, örömtelibbé kívánjuk tenni egyesület tagságának életét, ajtónk nyitva áll bárki előtt, várjuk a fiatalokat is, látogassanak minél gyakrabban közénk, legyen közös programjaink, több mint eddig. Fokozni kívánjuk kulturális tevékenységeinket, felkutatjuk, védjük, őrizzük a múlt értékeit, néprajzi hagyományainkat, a helytörtének értékeit. Rendezni kívánunk nyugdíjas találkozót, kulturális előadásokat. Tovább szeretnénk növelni az oly kedvelt hazai utazásokat - szorgalmazzuk az illetékeseknél, hogy az utazások közlekedési költségeit mérsékeljék. Szorosabbra kívánjuk fűzni a nyugdíjas klubok közti kapcsolatokat, lehetővé téve igaz emberi barátságok kialakulását, a folyamatos, tartalmas tapasztalatcserét. Célkitűzéseink, faladataink valóra váltásában együttműködésre törekszünk mindazokkal ?állami, önkormányzati, munkahelyi, társadalmi szervezetekkel, valamint idősek, a nyugdíjasok egyesületeivel és más szervezeteivel, szövetségeivel, az egyházakkal - akik már eddig is tettek és a jövőben tenni készek az idősekért. ... >>

Pálmonostori Agrártermelők Uniós Szakmai Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

6112 Pálmonostora, Arany-hegyi dűlő 120-1.
képviselő: Almási Ferenc elnök
Azon szakemberek, szakmai szervezetek és lehetséges pályázók összefogása és tevékenységük szakszerű segítése, akik hosszú távon kívánnak résztvenni a hazánkban napjainkban meghonosodó pályázati kultúra elterjesztésében, a Magyarországon, illetve közvetlenül az Európai Unió által meghirdetett pályázatok, mint felhasználható pénzforrások széleskörű megismertetésében, a megfelelő projektek megtalásában és kidolgozásában, illetve a vissza nem térítendő támogatások elnyeréséhez beadandó pályázatok felelősségteljes összeállításában ? azért, hogy az Európai Unió költségvetéséből Magyarország számára mindenkor rendelkezésre álló támogatási összegek ? országunk fejlődésére ? a lehető legnagyobb mértékben és legszélesebb körben ténylegesen felhasználásra ke-rüljenek., A mezőgazdasági termelők számára elérhető Uniós pályázatokat kutasson fel, illetve pályázatokat készítsen., Céljai elérése érdekében az Egyesület eljár mind-azon kérdésekben, amely az Egyesület és tagjainak érdekével összefüggnek., Kép-viseli tagjait a szükséges szakmai fórumokon., Az Egyesület sokrétű közhasznú te-vékenységei keretében ? az Európai Uniós támogatások minél több szakterületen történő, széleskörű igénybevételét elősegítő gondoskodásmód és felhasználási gya-korlat megvalósulása érdekében ? társadalomelemzési (beleértve a gazdasági, vi-dékfejlesztési, szociális, környezetgazdálkodási, közösségi, esélyegyenlőségi, ki-sebbségi és foglalkoztatási terület) kutatási és fejlesztési, konzultatív tevékenységet folytat, szakmai rendezvényeket, oktatásokat, képzéseket szervez, internetes honla-pot működtet és kiadványokat jelentet meg., Azon pályázók, állami vagy magán for-rásokból származó támogatási lehetőségek felkutatása és hasznosítása, amelyek az Egyesület céljának elérését elősegítik. ... >>
1. oldal