Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Orosháza természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Barracuda Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

5900 Orosháza, Iglói utca 59.
képviselő: Furák János
Halfogó sport fejlesztése, a halak természeti környezetének védelme. ... >>

Békés Megye Fenntartható Környezetéért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5900 Orosháza, Szabadság tér 3. I./8.
képviselő: alelnök Héjja Ernőné, elnök Szin Jánosné, elnökhelyettes Némethné Benczúr Márta
Békés megye vidékfejlesztési tervezésében való aktív részvétel, kiemelt hangsúlyt fektetve a vidék belső energiájának kibontakoztatására, az elmaradottság felszámolására, valamint az életkörülmények javításával a vidéki népesség helyben tartására. További célja a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosítása, és az önszerveződő helyi közösségek létrejöttének generálása. Közre kíván működni Békés megye környezetének megóvásában, természeti és kulturális értékeinek ápolásában és megőrzésében. ... >>

Gyopárosfürdőért Alapítvány /Orosháza/

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

5900 Orosháza, Gyopár u. 5.
képviselő: Dr. Abonyi Lajos
A gyopárosi tórendszer és a kapcsolódó természetes gyógyhatású és gyógyvizek és környezetük védelme, hasznosítása gyógycélokra és szabadidősportra. ... >>

HOROSTÓ Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

5900 Orosháza, Kórház utca 8. I./3.
képviselő: elnök J. Kiss József
A szabadidő jó kihasználása érdekében a természet szeretetére nevelés, horgászati lehetőségek biztosítása, feltételek megteremtése. ... >>

JÁTÉKKOSZORÚ Alapítvány az Óvodásokért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

5900 Orosháza, Móricz Zs. u. 33.
képviselő: elnök Zanóczné Markovics Szilvia
Anyagi támogatás 3-7 éves hátrányos helyzetű gyermekek részére, gyermekek egészségvédelme, testi nevelése, egészséges életmód eszköztárának bővítése, család, óvoda partnerkapcsolatának ápolása, környezet- és természetvédelmi akciók indítása, a gyermekek életminőségének javítása, kapcsolattartás más, hasonló célú helyi és országos alapítványokkal, a városi önkormányzattal, gyermek és ifjúsági intézményekkel. ... >>

Kincsünk a Gyermek Alapítvány az Óvodásokért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Könd utca 86.
képviselő: kuratóriumi elnök Mayer Erzsébet
Anyagi támogatást nyújt az orosházi 3-6 éves gyermekek részére különös tekintettel a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek neveléséhez, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtése és bővítése érdekében, a játéktevékenységet gazdagító, a gyermeki tanulási folyamatot elősegítő, a játék és képességfejlesztő eszközök beszerzéséhez, a gyermekek nevelésével foglalkozó ovónők, dajkák szakmai ismereteinek bővítése érdekében, továbbképzésekben való részvételre, számítástechnikai eszközök és programok beszerzéséhez, óvódai nevelés szempontjából hasznosnak minősülő, oktatási és kulturális programokon való részvétel támogatása, kapcsolattartás más, hasonló célú helyi és országos alapítványokkal, a helyi Önkormányzattal, gyermek és ifjúsági intézményekkel. A gyermekek egészségvédelme, testi nevelése, sporttevékenység népszerűsítése, környezet- és természetvédelmi akciók indítása, a gyermekek életminőségének javítása, a működési profilba illeszkedő pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. ... >>

Kulturális Kapcsolatok Egyesülete Orosháza

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Kossuth L. u. 14-16. I/4.
képviselő: Gonda Géza elnök
A kultúra és a gazdaság szintjén - közösségek és egyének, valamint természetes és jogi személy között - hazai és külföldi kapcsolatok létrehozása. Lehetőséget biztosítani arra, hogy az emberek megismerjék más népek kulturáját és gazdaságát. Fórum és nyilvánosság biztosítása az európai szellemiséghez, a magyarság és az emberiség kulturális értékeihez, a gondolatok tiszteletben tartásához, az esélyegyenlőséghez. A tehetséges és az arra rászoruló fiatalok támogatása, ... >>

Maros - Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Kismarton u. 22.
képviselő: Bordásné Nyíregyházki Mária elnök
A kistérség társult alap- és középfokú tanintézményeinek hatékonyabb nevelési-oktatási feladatellátása, pedagógus továbbképzés, tehetséggondozás, szakképzés, eszközfejlesztés, kulturális tevékenység, szociális, tudományos tevékenység, természet-, állat- és környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem és érdekképviselet. Euróatlanti integráció elősegítése. ... >>

Németh Imre Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5901 Orosháza, Kossuth tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Hegedűsné Farkas Erzsébet
Az alapítvány és dija anyagilag is támogassa a névadó munkásságának szellemében azt a diákot, aki hosszabb időn át a középiskolai tanulmányai alatt kimagasló tudományos jellegű munkát végez. Az oktatási intézmény diák közösségeinek támogatása a környezettudatos neveléssel kapcsolatban, a természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység, valamint az ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési, képességfejlesztési programok támogatása. ... >>

Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5900 Orosháza, Balassa Pál utca 34.
képviselő: elnök Nagy Éva
Természetvédelem és állatvédelem, környezetvédelem. Kutyamenhely létesítése. ... >>

Orosházi Kutyaiskola

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5900 Orosháza, Töhötöm utca 21.
képviselő: Bogdán György, Vojtek Edit elnök
A kutyák tenyésztésének, tartásának korszerű, szakszerű, tudományos alapokon történő elősegítése. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak terjesztése, népszerűsítése. Az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és a természet védelme. ... >>

Orosházi Sportbarátok és Természetjárók Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

5900 Orosháza, Jászai-Horváth u. 23.
képviselő: Kiss Gergely elnök
Helyi hagyományokra építve a sporthagyományok ápolása, népszerűsítése, tömegsport mozgalom fejlesztése. Természetvédelem, állat- és környezetvédelem, természetjárás. ... >>

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

5900 Orosháza, Maros utca 6.
képviselő: Hajkó Tibor
A gyomaendrődi - papzugi holtág az üdülés, pihenés és a vízhez kapcsolódó sportolási lehetőségek minden funkciójának maradéktalanul eleget tudjon tenni. A holtág természetes környezetének védelme, ápolása, a vízterület megóvása. A holtág mentén kialakított zártkertek tulajdonosainak képviselete. A holtágon a szakszerű hal és vízgazdálkodási feladatok ellátásában való részvétel. ... >>

Phrahla-testvérek Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

5900 Orosháza, Dózsa Gy. utca 49.
képviselő: elnök Rajkiné Hichsi Mária
Szociális tevékenység, betegségmegelőzés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, természet-környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, nemzeti és etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, stb. ... >>

Természet Búvárai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5900 Orosháza, Eötövös J. tér 2.
képviselő: elnök Varga Lászlóné
Az Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium 1-12. évfolyamon tanuló diákjainak támogatása, a természettudomány tantárgyakat tanító pedagógusok munkájának segítése, rendezvények szervezése, a természettudományban sikeres tanulók jutalmazása. ... >>

Város- és Környezetvédő Közhasznú Egyesület Orosháza

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5900 Orosháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Soós Béla elnök
Környezet- és természetvédelem, településfejlesztés ... >>
1. oldal