Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Orosháza kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 73
1. oldal

A Hatékony Angol Nyelvoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Dr. Ráczné Kristóf Ildikó
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

A Kútmúzeum Fennmaradásáért Alapítvány

(kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 32.
képviselő: Röllig Pál elnök
Magyarország egyetlen kútmúzeumának kezelése, fenntartása, gazdálkodásának megszervezése, hírnevének öregbítése. ... >>

A Működő MEZGÉ-ért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

5900 Orosháza, Kossuth L. tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Emma
Az iskola működésének támogatása, hagyományok ápolása, szakmai kirándulások segítése, szakmai kiállítások rendezése, kulturális, ismeretterjesztő előadások támogatása. ... >>

Az Orosházi Ifjúsági Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Ifjúság utca 5.
képviselő: Csillagné Bellák Anikó elnök
Játékok, könyvek, egyéb információ hordozók beszerzése. Egészséges életmód, környezetvédelem, hagyományőrző programok támogatása, család- és óvoda kapcsolatának létesítése. ... >>

Bácska Ovi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5903 Orosháza, Bácska utca 29.
képviselő: kuratóriumi elnök Enyedi Józsefné
Az óvodai nevelési munka feltételeinek javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, a gyermekek képességfejlesztéséhez, ismereteinek bővítéséhez szükséges anyagi eszközök beszerzésének segítése, támogatása. ... >>

BÁRKA Együtt a Jövőért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5900 Orosháza, Szent István út 61.
képviselő: elnök Varga Artúr
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehebilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem és érdekképviselet, rehabilitációs foglalkoztatás. Az alapítvány célja továbbá a működési körzetében a zsidó-keresztény hagyományokon és erkölcsön alapuló, korszerű és igényes pedagógiai munkát folytató oktatás és ismeretterjesztés támogatása, érdekképviselete, érdekei érvényesítése, illetve körülményei javítását szolgáló valamennyi tevékenység és program támogatása, elősegítése. Kiemelt célja továbbá a fenti elvek megvalósítása érdekében a Hit Gyülekezete erkölcsi, szellemi és anyagi támogatását élvező oktatási intézmény- és az abban tanuló tehetséges- és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, segítése, valamint az eszközállományának fejlesztése és korszerűsítése. Valamint a Hit Gyülekezete törvényesen bejegyzett egyház- és a Hit Gyülekezetében megvalósuló és a társadalom és a nemzet számára hasznos, erkölcsöt javító szolgálatok anyagi és erkölcsi támogatása, oktatási tevékenység támogatása. ... >>

Békés Megye Fenntartható Környezetéért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5900 Orosháza, Szabadság tér 3. I./8.
képviselő: alelnök Héjja Ernőné, elnök Szin Jánosné, elnökhelyettes Némethné Benczúr Márta
Békés megye vidékfejlesztési tervezésében való aktív részvétel, kiemelt hangsúlyt fektetve a vidék belső energiájának kibontakoztatására, az elmaradottság felszámolására, valamint az életkörülmények javításával a vidéki népesség helyben tartására. További célja a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosítása, és az önszerveződő helyi közösségek létrejöttének generálása. Közre kíván működni Békés megye környezetének megóvásában, természeti és kulturális értékeinek ápolásában és megőrzésében. ... >>

Békés Megyei Esélyegyenlőségi Egyesület

(kulturális)

5900 Orosháza, Szent István út 38.
képviselő: Gáspár Mihály
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés. ... >>

Bel Canto Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Damjanich utca 7.
képviselő: elnök Pörneki Anikó
Énekkultúra fejlesztése. Fiatal tehetségek szakmai fejlődésének segítése, zenei irányzatok megismertetése. ... >>

Cinkusiak Baráti Köre Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5900 Orosháza, Tatársánc út 38.
képviselő: Deák György elnök
Helytörténeti kutatás, hagyományápolás, ismeretterjesztés. ... >>

CONTACT Kick-box és Thai-box Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

5900 Orosháza, Rákóczi út 2. I/5.
képviselő: Puravecz Péter
Kick-box és Thay-box sportágak népszerűsítése. ... >>

Darvas József Társaság Orosháza

(kulturális)

5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.
képviselő: Rózsa Zoltán elnök
A Darvas életmű ápolása, a haladó irodalmi hagyományaink őrzése, a jelen irodalmi értékeinek bemutatása. Felkarolja a tájegység szociográfiai irodalmát és ösztönzi annak kutatását. Támogatja a tudomány, a kultúrpolitikai törekvések megismertetését. ... >>

Egészségsziget Egyesület

(kulturális)

5900 Orosháza, Koós Károly utca 27/4.
képviselő: elnök Dr. Csányi Ágnes
Az egészséges életmód kialakítása és támogatása kismamáknál és kisbabáknál. ... >>

Eötvös József Diák és Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
képviselő: Kabódi Mihályné kuratórium alelnöke, Vidovenyecz István
A tanulók iskoláztatási költségeinek támogatása, tanulmányi, kulturális programok, rendezvények szervezése és támogatása. A pedagógusok infrastrukturális hátterének, szakmai továbbképzésének, sport és kulturális, nevelési, oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza - Rákóczitelepi Általános Iskola Tanulói Támogatására

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5900 Orosháza, Iskola u. 36.
képviselő: elnök Kissné Tarján Katalin
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztésen belül az oktatás feltételeinek javításával esélyegyenlőséget biztosítani a rákóczitelepi általános iskolásoknak a meglévő hátrányok csökkentésére, megszüntetésére. A jó képességú, de hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozásának elősegítése. Gyengébb tanulmányi eredményt mutatók felzárkóztatásának támogatása. A tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök indításának kezdeményezése és anyagi feltételeinek támogatása. A tanulók kulturális igényeinek fejlesztése és szélesítése. Az iskolai könyvtár minőségi, mennyiségi gyarapítása. Az intézmény infrastrukturális lehetőségeinek és a működés informatikai hátterének bővítése. A tanulók és pedagógusok tanulmányi útjainak és tanulmányi kirándulásainak finanszírozása. ... >>

Evangélikus Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Thék E. u. 2.
képviselő: Aklan Attila, Fürst Enikő, Ribár János elnök
Az 1992-1993 tanévben induló evangélikus gimnázium (tagozat) személyi és tárgyi előkészítésének segítése, a folyamatos munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, karitatis oktatási és kulturális tevékenység szervezése, működtetése, iskolai célok megvalósításához való hozzájárulás, minden egyéb már meglévő vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő iskolai cél megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Feldmann Tibor Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Rákóczi utca 30/D. I./4.
képviselő: elnök Dégi Éva
A képzőművészet, kiemelten a festészet területén fiatal tehetségek felfedezése, támogatása. ... >>

Folkográfia Hagyományőrző Zenei Egyesület

(kulturális)

5900 Orosháza, Móra F. utca 23.
képviselő: elnök Csizmadia Sándor
Zenei hagyományőrzés. ... >>

FŐNIX-KIUTAT Egyesület

(kulturális)

5900 Orosháza, Tass utca 14. A. IV./13.
képviselő: főtitkár Bojtiné Váli Ágota, ügyvezető Bojti György Pál
Ősi gyökereink, a bennünk lévő képességek, az egészséges életmód, a munka értékének és a szeretettel és egészséggel való szoros kapcsolatának megismerése, megismertetése, valamint az akadálymentes, biztonságos környezet kialakítása és védelme. ... >>

Gyermekmosoly Orosháza Bölcsödéiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Zöldfa u. 8-10. 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök Gógné Baukó Nóra
Orosháza bölcsödéi működésének, speciális céljának megvalósulásának támogatása, különösen készségfejlesztő játékok beszerzése, oktatási programok beindítása, egészségügyi feltételek javítása, egészségügyi nevelés támogatása, bölcsődei felújítások, beruházások anyagi alapjainak megteremtéséhez hozzájárulás, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok finanszírozása. A lakosság és kiemelten az ifjúság körében végzett mentálhigiénés tevékenység támogatása. A pedagógusok és segítő foglalkozásúak mentálhigiénés képzése és továbbképzésének támogatása. ... >>

Győry Vilmos Evangélikus Szeretetszolgálat Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5900 Orosháza, Thék E. utca 2.
képviselő: Lócziné Krajczár Emese
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Határőr Hagyományőrzők Orosházi Egyesülete

(kulturális)

5900 Orosháza, Gyopárosi utca 1.
képviselő: Nagy Lajos
Hagyományőrzés és érdekképviseleten keresztül fenntartani a határrendész hivatást teljesítő állomány összetartozását, a létrehozott értékek közös vállalását, célja továbbá a bajtársi kapcsolatok fenntartása, közös emlékek felelevenítése, gyarapítása. Az aktív dolgozók és a nyugállományúak érdekképviselete, közművelődési, szórakozási igények kielégítése, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

5901 Orosháza, Gyopárosi út 1.
képviselő: elnök Hortobágyi Zoltán
Az egyesületi tagok életkörülményeinek, szociális- és egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése, szükség esetén javításának kezdeményezése. Közéleti tevékenységének, egyesületi aktivitásának szervezése és segítése. Érdekképviselet. A tagság közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítése, szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Idős, beteg, egyedülálló, vagy kórházban fekvő tagok látogatása, elhalálozás esetén segítséget nyújt a temetéssel kapcsolatos kegyeleti feladatok ellátásához. Hagyományápolás. ... >>

Héjjas Julianna - Literatura et História Tehetségtámogató Díj Alapítvány /Orosháza/

(oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Fülöp Béla igazgató
Évente 2 tanuló jutalmazása akik a történelem vagy magyar nyelv és iroda- lom tantárgyban kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el. ... >>

Hélios Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Martinovics u. 10.
képviselő: Fülöp Béla, Kovács Ferencné
Bitosítja a "Hónap" című független havilap megjelenését, támogatja Orosháza város szellemi és kultúrális örökségének ápolását, az orosházi könyvkiadás fellendülését, az orosházi iskolákban folyó oktatás fellendítését. ... >>

In favorem urbis nostrae Orosháza Egyesület

(oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Árpád u. 5/2.
képviselő: Ollár Tamás elnök
Magyarországi ifjúsági oktatás segítése, szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. ... >>

JÁTSZÓHÁZ Alapítvány A Boldog Gyermekekért /Orosháza/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Töhötöm u. 46.
képviselő: Kunos Károlyné Csiszár Emma
Orosháza Város Önkormányzata 2. számú Napköziotthonos Óvoda egységeibe beírt 3-7 éves korú gyermekek gondozásához, neveléséhez, szabadidő tartalmas eltöltéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek optimális biztosítása az óvodai nevelésen belül, valamint fakultatív keretek között. ... >>

Jóakarat Alapítvány /Orosháza/

(sport,kulturális,szociális)

5900 Orosháza, Táncsics M. utca 34.
képviselő: kuratóriumi elnök Sárközi Józsefné
A UNIOR ISZ nyugdíjasai, pályakezdői, dolgozói szociális segélyezése, tanulmányi, kulturális, sport- és üdülési igényeinek támogatása. ... >>

"Kállay László" Hagyományőrző Családi Egyesület

(kulturális)

5900 Orosháza, Bokréta utca 3.
képviselő: Dancsó László
Hagyományápolás, családfakutatás. ... >>

Kincsünk a Gyermek Alapítvány az Óvodásokért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Könd utca 86.
képviselő: kuratóriumi elnök Mayer Erzsébet
Anyagi támogatást nyújt az orosházi 3-6 éves gyermekek részére különös tekintettel a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek neveléséhez, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtése és bővítése érdekében, a játéktevékenységet gazdagító, a gyermeki tanulási folyamatot elősegítő, a játék és képességfejlesztő eszközök beszerzéséhez, a gyermekek nevelésével foglalkozó ovónők, dajkák szakmai ismereteinek bővítése érdekében, továbbképzésekben való részvételre, számítástechnikai eszközök és programok beszerzéséhez, óvódai nevelés szempontjából hasznosnak minősülő, oktatási és kulturális programokon való részvétel támogatása, kapcsolattartás más, hasonló célú helyi és országos alapítványokkal, a helyi Önkormányzattal, gyermek és ifjúsági intézményekkel. A gyermekek egészségvédelme, testi nevelése, sporttevékenység népszerűsítése, környezet- és természetvédelmi akciók indítása, a gyermekek életminőségének javítása, a működési profilba illeszkedő pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. ... >>

Kollégiumért Alapítvány /Orosháza/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics u. 6.
képviselő: Károlyfalvi Elemérné
A Darvas József Középiskolai Kollégium Orosháza tanulóinak szabadidős és kulturális programjai számára anyagi fedezet biztosítása, tanulási körülmények javítása. ... >>

Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola Öregdiákjainak Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Németh Imre elnök
Az Orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola oktató-nevelő munkájának erkölcsi és anyagi támogatása, haladó hagyományainak ápolása. Az iskola végzett diákjainak baráti közösségként való összefogása, baráti találkozók, továbbképző szakmai előadások és tanulmányutak szervezése. ... >>

Kulturális Kapcsolatok Egyesülete Orosháza

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Kossuth L. u. 14-16. I/4.
képviselő: Gonda Géza elnök
A kultúra és a gazdaság szintjén - közösségek és egyének, valamint természetes és jogi személy között - hazai és külföldi kapcsolatok létrehozása. Lehetőséget biztosítani arra, hogy az emberek megismerjék más népek kulturáját és gazdaságát. Fórum és nyilvánosság biztosítása az európai szellemiséghez, a magyarság és az emberiség kulturális értékeihez, a gondolatok tiszteletben tartásához, az esélyegyenlőséghez. A tehetséges és az arra rászoruló fiatalok támogatása, ... >>

Leonardo Közhasznú Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Hajnal u. 14.
képviselő: elnök Lukács Róbert
Művészettel, kultúrával összefüggő hagyományőrzés, nevelés, oktatás. Zenei területen tevékenykedő csoportok támogatása, a fúvószene, népzene, néptánc megőrzése, gyűjtése, ezen a területen működő csoportok felkutatása, támogatása. ... >>

Magunkért Egymásért Civil Egyesület

(kulturális)

5900 Orosháza, Tass utca 10. II./7.
képviselő: elnök Kruzslicz Ferenc
A szentetornyai lakóközösség egymás mellett élésének javítása, egymással a párbeszéd folytatása. Közös gondolkodás, a generációs együttélés gyakorlása, közös ünnepek megtartása, élethelyünk és környezetünk javítása. ... >>

Magyar Nemzetőrség Békés Megyei Szervezet

(kulturális)

5900 Orosháza, Virág utca 4.
képviselő: elnök Hegyesi Tibor
A hazafias honvédelmi nevelésben való részvétel, a Magyar nemzetőrség történelmi hagyományainak ápolása, kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel való kapcsolattartás, közrend, közbiztonság erősítésében való részvétel, polgári védelmi tevékenység, katasztrófaelhárítás. ... >>

Magyar Turul Mozgalom Orosháza

(kulturális)

5900 Orosháza, Kossuth L. u. 36.
képviselő: Földesi János elnök ... >>

Maros - Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Kismarton u. 22.
képviselő: Bordásné Nyíregyházki Mária elnök
A kistérség társult alap- és középfokú tanintézményeinek hatékonyabb nevelési-oktatási feladatellátása, pedagógus továbbképzés, tehetséggondozás, szakképzés, eszközfejlesztés, kulturális tevékenység, szociális, tudományos tevékenység, természet-, állat- és környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem és érdekképviselet. Euróatlanti integráció elősegítése. ... >>

Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Vörösmarty u. 1/C.
képviselő: Riczánné Muzsik Ibolya elnök
Az orosházi zeneiskola működésének és művészeti nevelőmunkájának a segítése. Így különösen: Az iskola korszerűsítése, hangszerek vásárlása és karbantartása. Kották vagy egyéb oktatást segítő eszközök vásárlása. Zenei események, versenyek rendezése. Tanulók és tanárok versenyeken, találkozón, vagy egyéb zenei rendezvényeken az iskola képviseletében való részvételének támogatása. Kiemelkedő teljesítményű tanulók támogatása. ... >>

Münster Alapítvány /Orosháza/

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Dr. Abonyi Lajos elnök
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Münsteri Evangélikus Ifjúsági Egylet közötti együttműködés támogatása, a német nyelv oktatásának támogatása a gimnáziumban, az Orosháza és Vidéke Ipartestület tagjainak német nyelvterületen történő továbbképzésének támogatása. ... >>

Művészbarát Közművelődési Egyesület Orosháza

(kulturális)

5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Sándor Antal
A kultúra iránt érdeklődők megismertetése egymással, számukra rendszeres alkalom biztosítása, hogy véleményeiket egymás között alkotó módon ki tudják cserélni. A kör tagjai önművelődésének elősegítése. Alkotásaikra építve a város szellemi életének kibontakoztatása. ... >>

NAPFÉNY Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 26.
képviselő: elnök Kalmár József
Orosháza és vonzáskörzete munkaerőképes lakosságának szabadidős tevékenység biztosítása, rendszeres testmozgás, megfelelő szórakozási igény kielégítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete

(oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Bikádi utca 7.
képviselő: elnök Szilasi-Horváth Tibor
Orosházán a közoktatásban, vagy annak irányításában egykor dolgozó pedagógusok összefogása, szakmai tapasztalatok hasznosítása és továbbadása, a városi oktatáspolitikát érintő döntés-előkészítésnél - felkérés esetén - szakmai véleményformálás, hagyományápolás, a pedagógus pálya szakmai tekintélyének erősítése, vonzóvá téve ezen hivatást. ... >>

Oros-haza Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

5900 Orosháza, Deák Ferenc utca 4. III/10.
képviselő: Kálmán László Sándor
Orosháza és kistérsége kulturális életének színesítése, közösségépítő programok, szabadidős és kulturális programok, jótékonysági akciók szervezése, kiadói tevékenység. ... >>

Orosházi Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

5900 Orosháza, Sámsoni utca 2.
képviselő: elnök Dr. Muntyán János
Az egyesület tagjai azokat a kultúra pártolókat egyesíti, akik városunk érdekében ötleteiket, véleményüket alkotó módon képesek a zene, kultúra különböző területein és formáiban megvalósítani. Az egyesület fő feladatának tekinti az Orosházi Városi Fúvószenekar hagyományainak ápolását és továbbvitelét. ... >>
1. oldal 2. oldal