Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Orosháza intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 58
1. oldal

A Működő MEZGÉ-ért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

5900 Orosháza, Kossuth L. tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Emma
Az iskola működésének támogatása, hagyományok ápolása, szakmai kirándulások segítése, szakmai kiállítások rendezése, kulturális, ismeretterjesztő előadások támogatása. ... >>

ADY OVI Alapítvány az Ady utcai óvodásokért

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Ady E. u. 7.
képviselő: Varga Lászlóné elnök ... >>

Alapítvány a Gyorsírásért és a Gépírásért Orosháza

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Székács u. 15.
képviselő: Brachna Judit
A Gépíró és Gyorsíró Szakiskola egy vagy két kiváló tanulójának és egy kiváló pedagógusának vagy egyéb alkalmazottjának jutalmazása évente egyszer aranyékszer formájában a tanévzáró ünnepélyen. ... >>

Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza

(intézményi,sport,oktatási)

5900 Orosháza, Fürdő utca 5.
képviselő: elnök Bánfalviné Feldmann Ágota, elnökhelyettes Dr. Bertók Éva, elnökségi tag Hajdú Ágnes, elnökségi tag Hocz János András, elnökségi tag Séllei Zoltán
Az asztalitenisz sportág népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés, az asztalitenisz iskolai szinten való támogatása, utánpótlás nevelése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. Versenyek szervezése. ... >>

Az iskola tanulóiért Alapítvány /Orosháza/

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Vörösmarthy u. 4.
képviselő: Dancz Gyula
Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok alkalmazásával, képzésének támogatásá- val, külföldi tanulmányutjainak szerve- zésével. Hozzájárulni a kiemelkedő ké- pességű tanulók külföldi tanulmányútja- inak szervezéséhez. Elősegíteni a szá- mítástechnika oktatását. ... >>

Az Orosházi Ifjúsági Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Ifjúság utca 5.
képviselő: Csillagné Bellák Anikó elnök
Játékok, könyvek, egyéb információ hordozók beszerzése. Egészséges életmód, környezetvédelem, hagyományőrző programok támogatása, család- és óvoda kapcsolatának létesítése. ... >>

Bácska Ovi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5903 Orosháza, Bácska utca 29.
képviselő: kuratóriumi elnök Enyedi Józsefné
Az óvodai nevelési munka feltételeinek javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, a gyermekek képességfejlesztéséhez, ismereteinek bővítéséhez szükséges anyagi eszközök beszerzésének segítése, támogatása. ... >>

BAJCSY-OVI Alapítvány a Bajcsy utcai Óvodásokért

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Bajcsy Zs. utca 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Daniné Plenter Márta
Anyagi támogatás nyújtása a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek neveléséhez, gondozásához, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez, anyagi támogatás biztosítása a nevelőmunkát elősegítő szakmai és tárgyi eszközök beszerzéséhez, gyermekek képességeinek fejlesztése az informatika segítségével. ... >>

BENEDICT Szociális Otthonok Támogatásáért Alapítvány /Orosháza/

(intézményi)

5900 Orosháza, Szentesi út 14.
képviselő: Juhász Éva
Szociális otthonok, idősek otthonai és más ilyen jellegű intézetek támogatása, működésük elősegítése Magyarország egész területére kiterjedően. ... >>

Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5900 Orosháza, Ifjúság út 7.
képviselő: elnök Szatmáriné Kajári Gabriella
Az oktatás anyagi és technikai feltételeinek javítása, a számítástechnikai és az iskolai nyelvoktatás segítése, az iskolai szabadidős programok, táborozás, tanulmányi és sportrendezvények támogatása. ... >>

Egészségmegőrzés, rák ellenes küzdelem Orosháza és vonzáskörzetében Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

5900 Orosháza, Könd u 78.
képviselő: Dr. Keresztúry Imre
Onkológiai - belgyógyászati szűrés, gondozás, betegek kórházi ellátása, szociális ellátása. Klinikai onkológiai orvosi kutatások, kongresszusokon való részvétel, eredmények publikálása. ... >>

Eötvös Diák-Pedagógus Sportegyesület Orosháza

(intézményi,sport,oktatási)

5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
képviselő: Fejes Gyula elnök, Zipperer Viktor titkár
Váljék a közéletiség hatékony fórumává, melyben érvényesül a demokratikus tanár-diák vizsony, a korrekt és egymást segítő szülő-iskola kapcsolat. ... >>

Eötvös József Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
képviselő: Makóné Csicsely Anikó
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Elősegíteni az iskolai számítógépes oktatás feltételeinek javítását, a tanárok képzésének támogatása. Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával (pl. jutalom). Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök indítását kezdeményezi és finanszírozza. ... >>

Eötvös József Alapítvány /Orosháza/

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Eötvös J. tér 2.
képviselő: Fésűné Bálint Gizella, Makóné Csicsely Anikó k. elnök, Szűcs Róbert
Elősegíteni az iskolai számítógépes oktatás feltételeinek javítását, a tanárok képzésének támogatása. Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. Tanórán kívüli foglal- kozások, szakkörök indítása és finan- szírozása. ... >>

Eötvös József Diák és Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
képviselő: Kabódi Mihályné kuratórium alelnöke, Vidovenyecz István
A tanulók iskoláztatási költségeinek támogatása, tanulmányi, kulturális programok, rendezvények szervezése és támogatása. A pedagógusok infrastrukturális hátterének, szakmai továbbképzésének, sport és kulturális, nevelési, oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza - Rákóczitelepi Általános Iskola Tanulói Támogatására

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5900 Orosháza, Iskola u. 36.
képviselő: elnök Kissné Tarján Katalin
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztésen belül az oktatás feltételeinek javításával esélyegyenlőséget biztosítani a rákóczitelepi általános iskolásoknak a meglévő hátrányok csökkentésére, megszüntetésére. A jó képességú, de hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozásának elősegítése. Gyengébb tanulmányi eredményt mutatók felzárkóztatásának támogatása. A tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök indításának kezdeményezése és anyagi feltételeinek támogatása. A tanulók kulturális igényeinek fejlesztése és szélesítése. Az iskolai könyvtár minőségi, mennyiségi gyarapítása. Az intézmény infrastrukturális lehetőségeinek és a működés informatikai hátterének bővítése. A tanulók és pedagógusok tanulmányi útjainak és tanulmányi kirándulásainak finanszírozása. ... >>

Evangélikus Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Thék E. u. 2.
képviselő: Aklan Attila, Fürst Enikő, Ribár János elnök
Az 1992-1993 tanévben induló evangélikus gimnázium (tagozat) személyi és tárgyi előkészítésének segítése, a folyamatos munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, karitatis oktatási és kulturális tevékenység szervezése, működtetése, iskolai célok megvalósításához való hozzájárulás, minden egyéb már meglévő vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő iskolai cél megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

5901 Orosháza, Gyopárosi út 1.
képviselő: elnök Hortobágyi Zoltán
Az egyesületi tagok életkörülményeinek, szociális- és egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése, szükség esetén javításának kezdeményezése. Közéleti tevékenységének, egyesületi aktivitásának szervezése és segítése. Érdekképviselet. A tagság közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítése, szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Idős, beteg, egyedülálló, vagy kórházban fekvő tagok látogatása, elhalálozás esetén segítséget nyújt a temetéssel kapcsolatos kegyeleti feladatok ellátásához. Hagyományápolás. ... >>

Hélios Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Martinovics u. 10.
képviselő: Fülöp Béla, Kovács Ferencné
Bitosítja a "Hónap" című független havilap megjelenését, támogatja Orosháza város szellemi és kultúrális örökségének ápolását, az orosházi könyvkiadás fellendülését, az orosházi iskolákban folyó oktatás fellendítését. ... >>

JÁTÉKKOSZORÚ Alapítvány az Óvodásokért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

5900 Orosháza, Móricz Zs. u. 33.
képviselő: elnök Zanóczné Markovics Szilvia
Anyagi támogatás 3-7 éves hátrányos helyzetű gyermekek részére, gyermekek egészségvédelme, testi nevelése, egészséges életmód eszköztárának bővítése, család, óvoda partnerkapcsolatának ápolása, környezet- és természetvédelmi akciók indítása, a gyermekek életminőségének javítása, kapcsolattartás más, hasonló célú helyi és országos alapítványokkal, a városi önkormányzattal, gyermek és ifjúsági intézményekkel. ... >>

Játszóház Alapítvány a Boldog Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Lehel u. 23.
képviselő: Tóth Miklósné elnök
Orosháza Város Önkormányzata 2. számú Napköziotthonos Óvoda egységeibe beírt 3-7 éves korú gyermekek gondozásához, neveléséhez, szabadidő tartalmas eltöltéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek optimális biztosítása az óvodai nevelésen belül, valamint fakultatív keretek között. ... >>

JÁTSZÓHÁZ Alapítvány A Boldog Gyermekekért /Orosháza/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Töhötöm u. 46.
képviselő: Kunos Károlyné Csiszár Emma
Orosháza Város Önkormányzata 2. számú Napköziotthonos Óvoda egységeibe beírt 3-7 éves korú gyermekek gondozásához, neveléséhez, szabadidő tartalmas eltöltéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek optimális biztosítása az óvodai nevelésen belül, valamint fakultatív keretek között. ... >>

KAÁLI Tanulmányi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Táncsics M. utca 2.
képviselő: elnök Blahó János
Az orosházi Táncsics Mihly gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatási és tanulmányi munka színvonalának emelését elősegítse azáltal, hogy a gimnázium tanulói közül a magyar, a biológia és az angol tantárgyban kiemelkedő eredményeket elérő 1-1 diákot az évzáró ünnepségen oklevéllel, emlékplakettel és pénzjutalommal jutalmazza. ... >>

Kiművelt Fiatalokért Alapítvány /Orosháza/

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Rákóczi F. út 4.
képviselő: Kővári Tamás elnök
A továbbtanulni szándékozó középiskolások, egyetemisták és főiskolások anyagi támogatása. ... >>

Kincsünk a Gyermek Alapítvány az Óvodásokért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Könd utca 86.
képviselő: kuratóriumi elnök Mayer Erzsébet
Anyagi támogatást nyújt az orosházi 3-6 éves gyermekek részére különös tekintettel a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek neveléséhez, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtése és bővítése érdekében, a játéktevékenységet gazdagító, a gyermeki tanulási folyamatot elősegítő, a játék és képességfejlesztő eszközök beszerzéséhez, a gyermekek nevelésével foglalkozó ovónők, dajkák szakmai ismereteinek bővítése érdekében, továbbképzésekben való részvételre, számítástechnikai eszközök és programok beszerzéséhez, óvódai nevelés szempontjából hasznosnak minősülő, oktatási és kulturális programokon való részvétel támogatása, kapcsolattartás más, hasonló célú helyi és országos alapítványokkal, a helyi Önkormányzattal, gyermek és ifjúsági intézményekkel. A gyermekek egészségvédelme, testi nevelése, sporttevékenység népszerűsítése, környezet- és természetvédelmi akciók indítása, a gyermekek életminőségének javítása, a működési profilba illeszkedő pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. ... >>

Kollégiumért Alapítvány /Orosháza/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics u. 6.
képviselő: Károlyfalvi Elemérné
A Darvas József Középiskolai Kollégium Orosháza tanulóinak szabadidős és kulturális programjai számára anyagi fedezet biztosítása, tanulási körülmények javítása. ... >>

Kórházi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

5900 Orosháza, Könd u. 59.
képviselő: Dr. Körmendi János elnök
Egészségügyi célú állóeszköz értékű gépek, berendezések, műszerek beszerzése, karbantartása. Egészségügyi tudományos-, szakmai célok megvalósításának támogatása, az alapítvány működési szabályzatának megfelelően. ... >>

Kórházi Alapítvány /Orosháza/

(intézményi,egészségügyi)

5900 Orosháza, Könd u. 59.
képviselő: Dr. Tóth Sándor kuratórium elnöke
Egészségügyi célú gépek, berendezések, műszerek beszerzése, tudományos- szakmai célok megvalósításának ... >>

Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola Öregdiákjainak Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Németh Imre elnök
Az Orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola oktató-nevelő munkájának erkölcsi és anyagi támogatása, haladó hagyományainak ápolása. Az iskola végzett diákjainak baráti közösségként való összefogása, baráti találkozók, továbbképző szakmai előadások és tanulmányutak szervezése. ... >>

Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Vörösmarty u. 1/C.
képviselő: Riczánné Muzsik Ibolya elnök
Az orosházi zeneiskola működésének és művészeti nevelőmunkájának a segítése. Így különösen: Az iskola korszerűsítése, hangszerek vásárlása és karbantartása. Kották vagy egyéb oktatást segítő eszközök vásárlása. Zenei események, versenyek rendezése. Tanulók és tanárok versenyeken, találkozón, vagy egyéb zenei rendezvényeken az iskola képviseletében való részvételének támogatása. Kiemelkedő teljesítményű tanulók támogatása. ... >>

Németh Imre Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5901 Orosháza, Kossuth tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Hegedűsné Farkas Erzsébet
Az alapítvány és dija anyagilag is támogassa a névadó munkásságának szellemében azt a diákot, aki hosszabb időn át a középiskolai tanulmányai alatt kimagasló tudományos jellegű munkát végez. Az oktatási intézmény diák közösségeinek támogatása a környezettudatos neveléssel kapcsolatban, a természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység, valamint az ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési, képességfejlesztési programok támogatása. ... >>

Nyelvében él a nemzet Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Pacsirta u. 1.
képviselő: elnök Dr. Varga Istvánné dr. Csányi Ágnes Márta
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Orosháza vonzási körzetébe tartozó ép értelmű óvodás, és általános iskolás gyermekek beszéd nevelés-oktatásának támogatása a Logopédiai Ambulanciák tevékenységén belül. ... >>

Nyelvében él a nemzet Alapítvány /Orosháza/

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 6.
képviselő: Dr. Székely László elnök
Orosháza és körzetébe tartozó ép értelmű óvodás, általános iskolás gyermekek beszéd nevelés-oktatásának támogatása a Logopédiai Ambulanciák tevékenységén belül: speciális felszerelés, eszközök beszerzése, beszédszervi rendellenességek műtéti beavatkozásának anyagi segítése, logopédus tanárok továbbképzésének segítése, szakanyag beszerzése. ... >>

Orosházi Hármas Iskola 4 H Klub

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5900 Orosháza, Vörösmarty u. 4.
képviselő: Zsigovics Tímea elnök
Önálló gondolkodásra, döntésképességre, rendszerességre, vállalkozókészségre nevelése. ... >>

Orosházi Íjász Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5900 Orosháza, Kelet utca 48.
képviselő: elnök Benkő Mihály, Hodur Albert elnökhelyettes
Az íjászat, mint sportág népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés, az íjászat iskolai szinten való támogatása, utánpótlás nevelése. E cél megvalósítása érdekében felvállalja, hogy lehetőséget teremt minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. Olyan csapat létrehozása és versenyztetése, amely elsősorban gyerekekből áll, és akiknek felszerelést, edzési lehetőséget és színvonalas képzést biztosítva jó eredményekkel szerepeltesse mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken. ... >>

Orosházi Kutyaiskola

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5900 Orosháza, Töhötöm utca 21.
képviselő: Bogdán György, Vojtek Edit elnök
A kutyák tenyésztésének, tartásának korszerű, szakszerű, tudományos alapokon történő elősegítése. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak terjesztése, népszerűsítése. Az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és a természet védelme. ... >>

Orosházi Otthonápolási Szolgálat Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

5900 Orosháza, Könd u. 51. II/
képviselő: Miszlai Sándorné elnök
A kórházi osztályokról kikerült betegek további ápolása otthonukban. ... >>

Pandzsab Roma (Lovari) Nyelviskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5900 Orosháza, Melinda utca 5.
képviselő: elnök Nagy József
A lovari nyelv hagyományainak ápolása, fejlesztése, átadása, a Békés megyében élő hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Pusztaszenttornyai Olvasókör Hagyományőrző Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Felsősós tanya 110.
képviselő: Horváth József
Pusztaszenttornya település határában működött tanyasi iskolák hagyományainak gondozása, helytörténeti kutatások támogatása, a tanyasi turizmus, vendéglátás elősegítése. ... >>

Ravasz Erzsébet Helyesírási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Bajcsy Zs. u. 1.
képviselő: Kovács Árpád elnök
A magyar helyesírás általános iskolai ápolása, fokozott figyelem felkeltés a helyesírás teljeskörű elsajátítására. ... >>

ROTHENBURG Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Bánki-Horváth Sándor elnök
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és a Rothenburgi Recihsstadt-Gymnasium közötti együttműködés, valamint a német nyelv tanításának támogatása, valamint az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola támogatása. ... >>

ROTHENBURG Alapítvány /Orosháza/

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Bánki-Horváth Sándor
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és a Rothenburgi Reichsstadt-Gymnasium közötti együttműködés, valamint a német nyelv tanításának támogatása, az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola támogatása. ... >>

Scola Humanitatis Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Blahó János
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak és tanárainak támogatása. ... >>

Scola Humanitatis Alapítvány /Orosháza/

(intézményi,oktatási)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Blahó János, Fülöp Béla kuratórium elnöke, Kovács Ferencné
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak és tanárainak támogatása. ... >>

Sola Fide Jankó Bálint és Czeglédi-Jankó Géza Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

5900 Orosháza, Thék E. u. 2.
képviselő: Ribár János elnök
Az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló szegénysorsú, jótanuló és tehetséges evangélikus diákok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal