Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza sport civil szervezetek


Találatok száma: 267
2. oldal

Ferencz Rally Team Sportegyesület

(sport,oktatási)

4405 Nyíregyháza, Kilátó zug 13.
képviselő: Ferencz Mihály
Sporttevékenység szervezése. A motorsportok népszerűsítése, az egyesület tagjai és más személyek sportban történő részvételének biztosítása, a versenyzők oktatása, vizsgáztatása. Hazai versenyek szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Feri Attila" Sport Egyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2.I/10.
képviselő: Feri Attila ... >>

FETIVIZ Vizügyi Sakkegylet

(sport)

Nyíregyháza, Simai u.9.
képviselő: Kerti Andor ... >>

FIATAL NEMZEDÉKEK EGYESÜLET

(sport,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Északi körút 38. 1/5.
képviselő: Beliczáné Veres Erika
Közéleti, szabadidős és sport jellegű ifjúsági rendezvények szerveése, lebonyolítása. Az európai Uniós csatlakozással kapcsolatos információk megismertertése a fiatalokkal. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

FIGHT-TEAM Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vörösmaty tér 3/a
képviselő: Bencze Antal
A megye területén biztosítani a sportolók sportolásának feltételeit, tehetséggondozás és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Flexi-Team Aerobik Klub

(sport,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ibolya utca 17/ A
képviselő: Magyar D. Judit
Az aerobik sport hazai és nemzetközi hírnevének elősegítése, a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és elmélyítése, hazai és nemzetközi aerobik versenyek és találkozók fejlesztése, aerobik sport megszerettetése, nevelés, oktatás és képességfejlesztés. ... >>

Flextronics Nyíregyháza Horgász Egyesület

(sport)

Nyíregyháza, Debreceni u. 342.
képviselő: Bencze István ... >>

FRIMEX FUTBALL CLUB

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Ér utca 19.
képviselő: Grajczárik Gyula
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A Sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

FUDOKAN SESSIN Sportegyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Rezeda út 56/a.
képviselő: Csernus Zoltán elnök
szervezi az ifjúsági, gyermek- és szabadidősportot (alapszabály III. fejezet) ... >>

"FULL-CONTACT" Küzdősport Sportegyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Pacsirta út 30.
képviselő: Tiszai Mihály
Sport- és szabadidős tevékenység ... >>

Gábor Áron Zhutindo drom (Segitő út) Roma Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.
képviselő: Kalderás Ferenc
A cigányság körében a Biblia népszerűsítése, a bibliai értékrendek közvetítése. A cigányság kulturális és nemzeti identitásának megerősítése. A romák érdekképviselete, érdekvédelme. Egészségügyi tevékenység. Képességfejlesztő játékok beszerzése, a cigány tanulóifjúság képzésének támogatása. Sporttevékenység elősegítése, szervezése. Közösségi és művelődési tevékenység segítése, konferenciák szervezése, szellemi alkotások díjazása, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Gombi Kosársuli Nyíregyháza Utánpótlás Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 6. X/62.
képviselő: Gombkötő Norbert
Egészségmegőrzés, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi kisebbségekkel, valamint a határontúli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet végzi, elsősorban a sport területén. Továbbá az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. Egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Görland ExtrémSport Szabadidő és KulturálisEgyesület

(sport,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Garibaldi út 39.I/4.
képviselő: Horváth Zoltán elnök ... >>

Grund Focisuli Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4405 Nyíregyháza, Kállói utca 104.
képviselő: Csire Sándor alelnök, Nagy Elek alelnök, Nagy Lajos elnök
Sport tevékenység szervezése, oktatása. Szabadidő szervezése és koordinálása. Kulturális tevékenység. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Harcművészeti Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
képviselő: Miló András
Sportágának megyei és helyi fejlesztése, a sportág hagyományainak megőrzése, megyei és helyi versenyrendszerének szervezése, a működési területén lévő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, a sportág utánpótlás-nevelésének elősegítése, a tehetséggondozás kiteljesítése, a szabadidősport szervezése. A sportág érdekeinek képviselte. ... >>

HARMATCSEPP Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

4246 Nyíregyháza, Oláhréti út 18.
képviselő: Jakab Dóra elnök
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, sporttáborok szervezése, sportversenyek szervezése, szemétgyűjtési programok szervezése, kirándulások szervezése, e tevékenységekkel kapcsolatban kiadványok készítése, az Oláhréti víztározón a kajak-kenu sportélet és a horgász sportélet újjáélesztése, az ezzel kapcsolatos sportéleti tevékenység szervezési. Alkalmi jelleggel erdei és természetjáró turizmushoz, falusi turizmushoz és horgászturizmushoz kapcsolódó tevékenységek szervezése. Az illegális szemétlerakók felszámolásában való közreműködés. ... >>

HEGYEN-VÖLGYÖN Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kert köz 3. I/6.
képviselő: Gyüre László
Felkeltse a természetjárás iránti érdeklődést. A természetjárásban részt venni szándékozóknak szervezett keretek között biztosítja a szadadidő hasznos eltöltését. Ösztönözze a természetjárókat arra, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres sportjellegű fizikai terheléssel edzék testüket, és az egészséges életmódot követve éljenek. A fiataloknak a természetjárás által hazánk természeti, történelmi és kulturális hagyományainak megismertetése. ... >>

Helios Futball Club

(sport)

4400 Nyíregyháza, Újház sor 30
képviselő: Dr. Sánta János
A Klubtagok részére biztosítja a városkörzeti, vagy magasabb szintű labdarúgó bajnokságokon való részvétel feltételeit. Szervezi az öntevékeny közösségi életet, a tagság közös tevékenységét az országos és megyei szintű bajnokságban való helytállás érdekében, sportszerű életmódra és magatartásra neveli az egyesület tagjait, együttműködik a városban lévő más öntevékeny, önszerveződő mozgalmakkal, együttműködik a helyi közigazgatással és agzdasági egységekkel. ... >>

Helmeczi Team Harcművészeti Sport Egyesület

(sport,kulturális)

4481 Nyíregyháza, Gyula út 35.
képviselő: Helmeczi László
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, és egyéb az alapszabályban meghatározott. ... >>

Hernádszurdoki Nimród Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Újház sor 26.
képviselő: Gulyás Róbert
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Honvéd Bottyán János Sportegyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Szántó K. J. út 18 II/9
képviselő: Dr.Egri Kiss Tibor
sporttevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Idegen Nyelvi Oktatásért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. utca 29.
képviselő: Bodnár Tiborné
Nevelők hazai és külföldi szakmai továbbképzésének támogatása, esetenkénti ösztöndíjak odaítélése. Külföldi vendégtanárok meghívása. Tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyenkénti támogatása. Tehetséggondozás, versenyek szervezése, díjak odaítélése. Tanulók külföldi cserekapcsolatának segítése. Szabadidős- és tömegsport tevékenység támogatása. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapitvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
képviselő: Deme Dóra
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén elő fogyatékos, illetve idős személyek támogatása, önálló életvitelük segítése, életvitelük minőségének javítása, kulturális és sportrendezvényeken való részvételük elősegítése, rendezvények, kirándulások, táborozások támogatása, szervezése. Továbbá szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

II.Rákóczi Ferenc Honvédkollégium Lövész-ésTömegsportklub

(intézményi,sport)

Nyíregyháza, Tiszavasvári u.Pf.127.
képviselő: Huszti József, Tóth István ... >>

Jókai Mór Református Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Színház utca 3.
képviselő: Olasz Bertalan
Nevelés, okatatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális tevékenység, az iskola kapcsolatápolásának támogatása, a kiemelkedő munkát folytató pedagógusok és kiváló tanulók és sportolók évenkénti díjazása emlékplakettel és pénzjutalommal. ... >>

"JONATÁN" Sportegyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Homok sor 9. 3./11.
képviselő: Paluska Ferenc Csaba
sporttevékenység ... >>

Jonathán Gyermek, Ifjúsági és Tánc Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 14.
képviselő: Babka Beáta
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Ifjúsági és kulturális rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport és turisztikai programok szervezése és lebonyolítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

JOSHINMON SHORINRYU KARATE-DOKeleti Küzdősport Egyesület

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Nádor utca 69.
képviselő: dr. Malhazjan Armen
Egészségfejlesztés, a diákok és felnőttek egészséges életmódra nevelése, a sport fontosságának tudatosítása. A szabadidő hasznos eltöltése által a diákok és egyéb természetes személyek közösségi életre való nevelése, annak formálása. Már az alsó tagozatos gyerekek körében a karate és egyéb sportok népszerűsítése. A mozgás iránti vágy, a mozgás örömének tudatosítása a lakosság mind szélesebb körében. ... >>

Kazinczy Ferenc Diáksport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Árok út 17.
képviselő: Bodnár Attiláné, Borbély Ilona, Pókáné Lizák Éva
Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Célja a rendszeres sportolási, gyakorlási, mozgási és versenyzési lehetőség biztosítása és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Kelet Magyarországi Wing Tzun Kung Fu Harcművészeti és Küzdősport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 2. 6/35.
képviselő: Bodó László
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Kelet-Magyarországi Távközlési Dolgozók Sportegyesülete

(sport)

4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 5.
képviselő: elnök Baracsy Zsolt, elnökhelyettes Moravcsik János
rendszeres sportolás, testedzés, közösségi élet kibontakoztatása ... >>

Keleti Sportegyesület

(sport)

Nyíregyháza, Fazekas J.tér 17.8/70.
képviselő: Kalló Géza ... >>

KENGURU Aerobic és Fitness Sport Egyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Ady Endre utca 9. II/10.
képviselő: Lugosi Mónika Lívia
Az egészséges életmódra nevelés. Ennek keretében az aerobic és fitness mozgáskultúra tanainak terjesztése, tanítása, oktató-nevelő munka keretében. Az aerobic és fitness mozgáskultúra értékeinek megismertetése, ápolása, fejlesztése és bővítése az egyesület tagjai, közösségei, családjai között. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kertváros Szabadidő SE

(sport)

4400 Nyíregyháza, Prága út 7.
képviselő: Harmati Gábor
rendszeres és időszakos sportolás és versenyzés, testedzés, sportszolgáltatása, sportprogramok szervezése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Kertvárosi Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Könyök utca 1/a.
képviselő: Póka Imre
A kertváros területén az intézményekben tanuló ifjúság széles rétegeinek ösztönzése a rendszeres testedzésre, sportolásra, az egészséges életmód kialakítására. Fejleszti az ehhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. Továbbá az alapszabály 1. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kisin Aikido Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 24. V/44.
képviselő: Halász Tibor
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sporttevékenység. Tagjai részére megfelelő sporttevékenység biztosítása, szervezeti keretek kialakítása. Továbbá az egyesület 1.§ illetve 3. § pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kodály Zoltán Általános Iskola DSE

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Juharos Gábor
Tagjainak rendszeres helyi és intézmények közötti játék versenyezés és versenylehetőség tervezése, szervezése, turisztikai tevékenység szervezése, sporttanfolyamok működtetése és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Kölcsey Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6.
képviselő: Hadobás István
Az egészséges életmód és rendszeres testedzés népszerűsítése. A diáksport szervezeti kereteinek létrehozás, továbbfejlesztése. A városi, megyei és országos diáksport szervezetekkel való együttműködés megvalósítása. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. Kapcsolattartás társadalmi szervekkel, sajtóval. ... >>

KÖLYÖK SPORTCLUB NYÍREGYHÁZA-OROS

(sport)

4400 Nyíregyháza, Dohány út 1 4/13
képviselő: Nagy László
sporttevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerlint ... >>

Krúdy Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64.
képviselő: Szerényi Róbert
A Krúdy Gyula Gimnázium sportoktatásának és sporttevékenységének segítése, az iskola eddig elért sporteredményeivel szerzett jó hírnevének öregbítése. Az iskola sporttevékenységének támogatása a versenysportban, a sporthoz kacsolódó szabadidős tevékenységekben, kiemelten a kosárlabda sportágban. ... >>

Lakótelepi Szabadidős Sportegyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 15. 7/25.
képviselő: Balogh Imre
sport, turusztika és egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

M.Sportegyesület M.SE

(sport)

Nyíregyháza, Tűzoltó u.8.
képviselő: Tapolcai Zoltán ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szab.-Szat.-Ber.Megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Arany J. út 7.
képviselő: Tóth Sándor
sportszövetség érdekvédelme. sportversenyek szervezése, rendezése, sporteszközök központi beszerzése, elosztása és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Magyar-Ukrán Vízitúrázók és Természetjárók Baráti Klubja

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Arany J. út 6
képviselő: Veres István
A magyarországi és ukrajnai vízitúrázók és természetjárók rendezvényeinek az elősegítése, népszerűsítése. A környezetvédő- és életmód programok szervezési feladatainak koordinálása. Információs hálózat kiépítése, működtetése, közös táborok, túrák és rendezvények szervezése, egyéb az alapszabály szerint. ... >>

MÁV Vontatás Lövészklub

(sport)

Nyíregyháza, Erkel u.10.
képviselő: Pocsai Péter ... >>

MEDALION Művészeti Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Törzs utca 56/a.
képviselő: Talárovich Tibor
A szervezet tagjai számára sport- és versenylehetőségek, tánc, és ének-zene oktatás biztosítása, szervezése. Lehetőség biztosítása mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékkal élők számára a sport, a tánc- és zenekultúra megismerésére. Kulturális és sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

METEOR Természetvédő, Turisztikai és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bujtos út 83. fsz/3
képviselő: Galambosi Ferenc
Az egészséges életmódra nevelés, rendszeres testedzés, sportrendezvények szervezése, természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem és egyéb az alapszabályban foglalatak szerint ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal