Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 369
6. oldal

OROSÉRT LOVAS EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Táltos utca 4.
képviselő: Márton Barbara elnök
A lovas sport népszerűsítése, a magyar lovas sport történelmi hagyományainak felelevenítése, lehetőség biztosítása a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Egészséges életmódra nevelés, a természetjárás népszerűsítése, hazánk kulturális és természeti nevezetésségeinek megismertetése. ... >>

Orosi Nyugdíjasok Egyesülete

(kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Deák Ferenc utca 3.
képviselő: Stefán Sándorné
A nyugdíjasok és az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és alkotmányos jogainak érvényre juttatása, érdekeinek képviselete és védelme. Az egyesület figyelmet fordít az idősek társadalmi megbecsülésének elősegítésére, egészségi állapotuk megőrzésére, szociális körülményeik javítására, kulturális és egyéb igényeinek kielégítésére, valamint a rászorulók támogatására. ... >>

"Óvodától iskoláig" Alapítvány az örökösföldi óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14.
képviselő: Girhinyné Sárközi Ágota
óvodás gyerekek testi-, szellemi-, és szociális jólétének támogatása, nevelési-oktatási célkitűzésekhez eszközök bővítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Örökösföld Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.
képviselő: Bagonyi László, Földesiné Pethe Andrea, Péterné Labant Andrea
A Móra Ferenc Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Betegségmegelőzés, szociális tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"ŐSHAZA" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,szociális)

4400 Nyíregyháza, Agyag út 10.
képviselő: Szelik Béla Lászlóné a kuratórium elnöke
gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, szabadidős tevékenység, kulturális tevékenység, nevelés- oktatás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

ŐSZI ALKONY Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Prága utca 7.
képviselő: Liskány Andrásné
A Tagság anyagi- szociális helyzetének figyelemmel kísérése, illetve segítése. A tagság informálása a nyugdíjasokat érintő jogszabályokról, eseményekről. Orvosi, egészségügyi, életmódbeli ismeretek nyújtása szakemberek közreműködésével. Kirándulások, üdültetések szervezése. Hagyományok őrzése, ápolása, a település társadalmi eseményeibe történő bekapcsolódás segítése. Továbbá a 21. sz. módosító végzésben foglaltaknak megfelelően az alapszabály g) és h) pontja kibővöl. ... >>

Ötvös László Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Széchenyi u.29-33.
képviselő: Balázs Lászlóné ... >>

Pál Gyula Kulturális és Művészeti Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Luther út 7.
képviselő: Papp Tíbor
Pál Gyula festőművész művészeti hagyatékának megismertetése, a régió művészeti értékeinek felkutatása, ápolása, pályakezdő művészek támogatása, stb. az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

PALMA Szakszervezeti Bizottság

(kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 137.
képviselő: Körmendiné Szalontai Gizella
Képviselni, védeni és érvényesíteni tagjainak érdekeit a foglalkoztatás biztonsága, a jövedelem teljesítményarányos elosztása, munkakörülmények és szociális ellátás továbbfejlesztése, illetve a kulturális igények kielégítése terén. ... >>

Pedagógus Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 64.
képviselő: Haraszti Béla
Rendszeres testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Sportszolgáltatás, a szabadidő komplex eltöltésének segítése. Kulturális és egyéb közösségi programok szervezése és lebonyolítása. Az egyesület kulcsosházában olcsó szálláshely biztosítása. Sporteszközeinek, -felszereléseinek olcsó térítési díj ellenében történő kölcsönzésével segíti az ilyen eszközökkel nem rendelkezők sportolási lehetőségét. Működési területén segíti a diák-turisztikai tevékenységeket. Oktatás-nevelés. Ismeretterjesztés: előadások, tanfolyamok működtetése, kiadványok készítése. ... >>

"PERIFÉRIÁN" Kulturális és Művelődési Alapítvány

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 21.
képviselő: Dr. Szilassy Géza elnök
A határok közelében, külömböző országokhoz tartozó magyarság periférikus helyzetének elemzése, kutatása, és életformája publicitásának megteremtése. ... >>

Pihenő Liget Falusi Turisztikai és Kulturális Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Deák F. út 92 1/2
képviselő: Petróczki Zsanett
kulturális tevékenység, egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

Platán Életút Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Debreceni utca 107.
képviselő: Szmollárné Faller Ágnes
Észak-Alföldi, az Észak-Magyarországi és a határon túli családok, hátrányos helyzetű fiatalok és idősek segítése, képzése, továbbá az Észak-Magyarországi régiókban a természetes és az épített környezet védelme. A természet és műemlékvédelem támogatása. Az idősek, a szociálisan rászoruló fiatalok, családok támogatása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

PLUSZ EGY LÉPÉS Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 5.
képviselő: Juhász Ferencné
A diákság tanulmányi előmenetelének segítése, tehetséggondozó és felzárkózató tevékenység szervezése, segítése. Részfoglalkoztatás elősegítése. Kulturális szabadidő és sport programok támogatása. Az étkezési szokások megreformálása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egyéb az alapító okirat 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

PRIKSZ JÓZSEF (néhai szakaszvezető) Alapítvány az önkéntes tartalékos katonákért

(egészségügyi,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 20. fsz./4.
képviselő: Ricz László
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, időskorúak gondozása, nevelés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közrend védelme, tűzoltás, mentés katasztrófa elhárítás, ár- és belvíz védelem, egyéb az alapító okirat szerint ... >>

PRO ARCHI Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.
képviselő: Soós Árpád
A vonós hangszerek, a vonóskultúra értékeinek megóvása. A Vikár Sándor Zeneiskola vonós tanszakának eredményesebb működésének segítése. A Piccoli Archi Zenekar művészi fejlődéséhez nélkülözhetetlen anyagi feltételek biztosítása. A kimagasló tehetségek számára szólista feladatok biztosítása. Hangversenyek rendezése. Nevelés-oktatás, kulturális tevékenység. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

"PRO ARCHI" Alapítvány

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kürt út 5-11.
képviselő: Soós Árpád
a vonóskultusz fennmaradásának elősegítése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

PRO LINGUA Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Moszkva utca 7.
képviselő: Hegedűs Katalin
A modern kommunikáció-központú nyelvtanítás módszereinek ápolása, gazdagítása, terjesztése, előbbiek elősegítésére tanárklub működtetése és tanárképzés elősegítése, ezen elveknek megfelelően nyelvvizsgáztatás. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Euroatlanti integráció elősegítése. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

PRO VOCE HUMANA Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Szabó Dénes
A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában folyó ének-zenei oktató-nevelő munka, valamint az iskola kórusainak tevékenységével összefüggő feladatok anyagi támogatása. A tanulók és az énekkarok különböző hazai és külföldi szakmai rendezvényekre történő felkészítésének támogatása. Az énekkarok és munkájukat segítők külső megjelenésével kapcsolatos költségek fedezetének kiegészítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

PSG High School Oktatási, Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Nefelejcs utca 6/b.
képviselő: Varga István
A pályakezdő fiatalok, felnőttek, munkanélküliek, határon túli magyarok elhelyezkedési esélyeinek növelése, segítve őket a társadalomban való érvényesülésben, valamint a megfelelő életvezetés kialakításában. Nevelés, oktatás. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Református Hitünkért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Kemecsei utca 24.
képviselő: Fedor Tiborné
Nyíregyháza- Sóstófürdőn, Nyíregyháza- Sóstóhegyen és a Nyíregyháza- Nyírszőlősön élő reformátusok támogatása, családi, ifjúsági és a társadalom széles rétegeit érintő missziós programok szervezése. A református keresztény értékrend terjesztését szolgáló konferenciák és egyéb más rendezvények támogatása és lebonyolítása. Nyíregyháza- Nyírszőlősön a közösségi (gyülekezeti) ház építésének támogatása. Segítség nyújtás a sóstói Milleniumi Református templom karbantartásához, felújításához. Szociális tevékenység, nevelés és oktatás. Kulturális tevékenység, hátrányos helyzetűek támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Regionális Érdekvédelem Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 10.
képviselő: Cseh Sándor, Ormosi László
A munkanélküliek számára képzési és gondozási feltételek biztosítása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A mo.-i nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem illetve érdekképviselet. Célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Remény egy Jobb Jövőért Országos Karitatív Egyesület

(szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Nád utca 19.
képviselő: Csorba Miklósné Jakocska Teréz
A romák integrációjának elősegítése, hátrányos életvitelük és életkörülményeik javítása. Továbbá az alapszabály 1.5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Roma Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fejedelem utca 31.
képviselő: Szaplonczay Gergely
A cigányság kulturális örökségének , hagyományainak megőrzése, népszokásainak felelvenítése, gyűjtése, közösségi színtereken való bemutatása. A tehetséges fiatalok felkutatása és támogatása. A cigányság kultúrájának és hagyományainak őrzése. ... >>

Roma Nagycsaládosok Regionális Szervezete

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tompa M. utca 16. fszt./1.
képviselő: Teremi Lászlóné
A romák integrációjának elősegítése, a romák hátrányos életvitelét segíteni. Illetve a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítása. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Római Katólikus Nyugdíjas Egyesület- Nyíregyháza

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Pecsenya László
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, oktatás, kulturális, természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Romano Trajo Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hegyi utca 7.
képviselő: Erdei Virág
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a roma integráció kérdéseinek bemutatását kutatását, oktatását és segítséget, támogatást nyújt elsősorban roma szervezet, csoport számára az alábbi területen: kulturális, képzések- továbbképzések, vitafórumok és konferenciák szervezése, a roma kultura hagyományainak feltárása, gyűjtése, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Rozsrét Ifi Szabadidő S.E.

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Rozstelek utca 2.
képviselő: Kvaka Árpád
Rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása. Az igények felkeltése a kultúra iránt. A felkeltett igények kielégítése, az egyesület tagjainak nevelése, képzése, közösségé formálása. Színvonalasan szórakoztassa a település polgárait. A település gyermekeinek, szüleinek lehetőséget biztosítson a szabadidő kultúrált eltöltésére. ... >>

SEGÍTŐ-KÉZ A PÁLMÁSOKÉRT Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 137.
képviselő: Dió László, Szűcs Sándorné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység. Kulturális tevékenység. Környezetvédelem. Sporttevékenység. Nevelés és oktatás. Képességfejlesztés és szociális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Sichuan - Közép-Európai Sinológiai Bázisok Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szent István utca 13.
képviselő: Aranyi Attila kuratórium elnöke
A sinológiai központok kétoldalú befogadásának gazdasági és politikai megerősítése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Tudományos tevékenység, kutatás. Kulturális és művészeti tevékenység. Magyarországon élő kínaiak képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Kínai csoportok társadalmi elfogadottságának elősegítése. Szakmai programok, rendezvények, nemzetközi konferenciák szervezése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Sikeres Nyíregyházáért Egyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Óvoda undefined 4. 2/11
képviselő: Barczi Józsefné alelnök, Darabánt Attila, Eszenyi László, Eszenyi Lászlóné elnök, Jeszenki András, Szloboda Jánosné, Tukacs István
Az egyesület közhasznú tevékenységei: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehablilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, stb. az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

SIMEON és ANNA Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,szociális)

4400 Nyíregyháza, Bercsényi utca 7.
képviselő: Puskásné Majoros Ilona az egyesület elnöke
Az egyesület tagjainak érdekképviselete, szociális, jogi kulturális, lelki kérdések megoldásához megfelelő fórum biztosítása, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

SIPKAY BARNA Baráti Társaság

(kulturális)

képviselő: Telepóczkiné Radnai Aranka ... >>

SOLEXIS NYÍREGYHÁZA ULTI EGYESÜLET

(sport,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Simai utca 9.
képviselő: Ertel István, Farkas László, ifj. Sarnek Béla
A tipikusan magyar kártyajáték, az ulti még nagyobb arányú elterjesztése, illetve annak tömegsporttá alakítása. Kiemelni az ultit a szórakozóhelyek légköréből, és a szellemi sport színvonalára emelni. A hagyományos kártyajáték megismertetése és minél szélesebb körű elterjesztése a különféle korosztályok között. Az ulti magasabb rangra emelése a szellemi sportok között. Az egyesület teret ad minden, az ultit népszerűsítő és elterjesztő kezdeményezésnek. ... >>

Sóstó Jövőjéért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán út 6.
képviselő: Marinka Viktor
Nyíregyháza-Sóstő turizmusa, gyógyturizmusa, infrastruktúrája fenntartható módon, a természeti értékeket és a történelmi-kulturális ösökséget megőrizve felődjön. ... >>

Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

4431 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Arankalász sor 20.
képviselő: Leviczky Mihály az egyesület elnöke
Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy településrész társadalmi- és kuturális életének szervezésében való tevékeny közreműködés, közérdekű célokat szolgáló helyi civil kezdeményezések támogatása, érdekképviselet és érdekvédelem.
Kezdeményez, illetve támogat minden olyan programot vagy cselekedetet, mely az egészséges táplálkozáshoz szükséges jó minőségű zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek propagálását-, fogyasztókhoz való eljuttatását segítik elő a településrészen élők közvetlen környezetében. Kezdeményez, illetve tevékeny segítséget nyújt a helyi- és egyéb hazai termékek piacra jutásának elősegítése érdekében. ... >>

Sóstóért-Sóstóhegyért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Fürdő utca 13.
képviselő: Bicsérdy Rita
Közreműködés a lakókörnyezet értékeinek megőrzésében, gyarapításában. Közösségfejlesztés. Közreműködés a lakosság környezettudatos magatartásának kialakításában. Hátrányos helyzetűek és rászorultak szociális támogatásban való részvétele. Szerepvállalás a térség sport és kulturális életének, valamint szabadidős programok szervezésében. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, környezetvédelem, sporttevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

SPIRIT Harcművészeti Szabadidősport és Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 31-33.
képviselő: Szilágyi István
Egyesületi keretek között sporttevékenységet folytatni kívánó magánszemélyek harcművészetre történő oktatása, nevelése. Kulturális, szabadidős tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályának 4. pontjában foglaltak szerint, és a 2009. október 01.-én módosított alapszabály alapján a Mediball "labdajáték az egészségért" oktatása, nészerűsítése, Yo-Jo-Gaku "az életvezetés tudománya" elméleti és gyakorlati tapasztalatainak terjesztése, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Sportkutatás és Hátrányos Helyzetűek Fejlesztése Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Izabella utca 106/ b.
képviselő: Csikós Gábor
Az ifjúság egészséges életmódra nevelése, mozgáskorlátozottak sportolásának elősegítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás, kultúrális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, hátrányos helyzetűek védelme. ... >>

Student Start Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. út 58-60.
képviselő: Pancsira László
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

STUDIUM NYELVOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Oláh János
A felnőtt és fiatalkorú lakosság idegen nyelvi felkészítésének támogatásával hatékonyan működjön közre a térség társadalmi, gazdasági fejlesztésében.
Az iskolai idegen nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a nyelvi kultúra fejlesztése. Szakmai programok támogatása, szervezése. A nyelvi kultúra megalapozása, szakmai rendezvények, bemutatók szervezése. ... >>

SULIEXPO 2000 Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes út 68
képviselő: Belinszki József
nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, alap- és középfokú nevelési, oktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok pénzügyi támogatása, gyermeknapi fesztivál megrendezése az alapító okirat szerint ... >>

Szabadtűzi Lovagrend Gasztromómiai Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 1.
képviselő: Csetneki László a kuratórium titkára, Dr. Páll István a kuratórium elnöke
kulturális tevékenység, szabadidős és hobbitevékenység, oktatási tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Szabina Szociális és Kulturális Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Csobolyó út 28.
képviselő: Dávidné Molnár Mónika
Kulturális tevékenység és egyéb az alapszabály szerint. rendezvények szervezése, tájékoztató tevékenység, kapcsolattartás, ismeretterjesztés, ... >>

Szabó Lőrinc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice utca 6.
képviselő: Nagy Ferenc
Erkölcsi és anyagi támogatásban kívánja részesíteni: hagyományőrzést, hagyományteremtést, az oktató-, nevelőmunka korszerűsítését; a kiemelkedő nevelői és tanulói tevékenységeket; az iskola és a szülők igényeihez, elvárásaihoz igazodó speciális szakmai tanfolyamokat; az iskolán belüli és az iskolán kívüli érdekvédelmi-közéleti tevékenységet; az anyanyelv ápolását és az iskola idegen nyelvű nemzetközi kapcsolatainak elősegítését; a szabadidő kulturáltabb eltöltését. Továbbá az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs Art Club Egyesület

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 17.I/4. utca 17. I/4.
képviselő: Kukla Krisztián
A hagyományos és az underground művészet közötti szakadékot a kortárs művészeti tendenciákat bemutatva megpróbálja áthidalni. A közönséget és a várost aktív résztvevőnek kívánja tekinteni, a hétköznapi környezet alakításával, a művészet hétköznapi térbe helyezésével több nézőpontból akarja láttatni a városlakók életterét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal