Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 369
3. oldal

Görland ExtrémSport Szabadidő és KulturálisEgyesület

(sport,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Garibaldi út 39.I/4.
képviselő: Horváth Zoltán elnök ... >>

Grund Focisuli Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4405 Nyíregyháza, Kállói utca 104.
képviselő: Csire Sándor alelnök, Nagy Elek alelnök, Nagy Lajos elnök
Sport tevékenység szervezése, oktatása. Szabadidő szervezése és koordinálása. Kulturális tevékenység. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Gyermek-Mosoly Gyermek és Ifjúsági Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 44. fszt./3.
képviselő: Fodor Éva
Gyerekek, fiatalok számára szabdidős, kulturális programok szervezése, valamint ismeretterjesztés és tudatformálás közösségfejlesztő módszerek felhasználásával. A gyerekek, fiatalok szocializációs készségének fejlesztése, kreativitásának kibontakoztatása, valamint az együttmüködésre, szolidáris viselkedésre, csoport és közösség tudat fejlesztésére, felelősségvállalásra nevelés. Programszervezés hátrányos helyzetű gyermekek részére. ... >>

"Gyermekeink Harmónikus fejlődéséért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.
képviselő: Gazdag Gézáné
gondozás, nevelés, nevelési feladataihoz eszközök bővítés, ellátása, feltételeinek javÍtása, óvodai program és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"Gyermekeink zenei neveléséért" KözhasznúAlapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Csillag utca 46/a
képviselő: Jeney Gabriella
A nyíregyházi Muzsika Magánzene iskolában folyó zenei oktató-nevelőmunka, valamint az iskola együtteseinek (énekkar, zenekar, kamarazenekar,) és növendékeinek tevékenységével összefüggő feladatok anyagi támogatása, stb. az alapító okirat szerint ... >>

Gyermekeinkért 16 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4432 Nyírszőlős, Kollégium utca 54.
képviselő: Dr. Prekub János, Verebélyiné Tóth Mariann
Hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi kirándulásának támogatása, tehetséggondozás, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, ismeretterjesztés, családsegítés, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

GYERMEKMOSOLY Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Stadion út 32/a
képviselő: Szikszainé Kiss Edit
A 12.sz. óvoda nevelési és oktatási célkitűzéseihez az eszközök bővítése és egyéb az alapító okirat szerint. kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés stb. ... >>

Gyógyszerészek a Rászorulókért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Jókai tér 2. fszt./3.
képviselő: Oláh Tiborné
Hazai és külföldi adományok gyűjtése és továbbítása az arra rászorulóknak. Adományok gyűjtéséhez szükséges rendszer kiépítése, működtetése. Szociálisan rászorult betegek támogatása, szociális és egészségügyi intézmények támogatása. Fogyatékkal élők támogatása, állami gondozottak támogatása. Gyógyszerészeti tudományos kutatások támogatása. Határon túli magyarok támogatása. Szociálisan rászorult betegek gyógyszertámogatása. Karitatív tevékenység. ... >>

György Kepes Művészeti Alapítvány

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 1.
képviselő: Kaczári István elnök
Kepes György életművének feltárása, bemutatása, gondozása. Hagyatékának ismertetése, kiállítások szervezésével, könyvek kiadásával, az írott és képi sajtó segítségével ... >>

H.O.G. Nyír Chapter Hungary Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vasvári P. utca 36.
képviselő: Gidófalvi Attila
Magyarországon a kevésbé elfogadott motoros kultúra megteremtése, hangsúlyozva a motor-természet-ember harmóniáját, a család-technika-természet összhangjának megteremtése. Továbbá a nemzetközi szervezet által elfogadott célkitűzéseknek megfelelően a Harley-Davidson tulajdonosok baráti körének létrehozása, ápolva azt a legendát, amelyet ez a név az egész világon jelent. ... >>

Hajdúdorogi Egyházmegye

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4401 Nyíregyháza, Bethlen u. 5.
képviselő: Kocsis Fülöp püspök
Hitéleti, oktatási, kulturális, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi és egészségügyi tevékenység. ... >>

Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász Alapítvány

(szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. út 5.
képviselő: Dudás László
szociális, karitativ, lelkipásztori tevékenység fejlesztése, egymásra hangolása, a cél kiegészül: egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Happy Art Alapítvány

(intézményi,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bessenyi tér 13.
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán, Dr. Tasnádi Csaba, Seszták Oszkár, Sőrésné Nemes Ágnes
Hazánk művészeti életének gazdagítása, a színházművészet, a kulturális és művészeti rendezvények támogatása, valamint a magyar és a környező országok művészei és művészeti intézményei közötti kapcsolatteremtés előmozdítása. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Harcművészeti Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
képviselő: Miló András
Sportágának megyei és helyi fejlesztése, a sportág hagyományainak megőrzése, megyei és helyi versenyrendszerének szervezése, a működési területén lévő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, a sportág utánpótlás-nevelésének elősegítése, a tehetséggondozás kiteljesítése, a szabadidősport szervezése. A sportág érdekeinek képviselte. ... >>

Harley Tulajdonosok Klubja - East Hungary Chapter

(természetvédelem,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fürdő út 18/a
képviselő: Dr. Juhász Attila
Magyarországon a hagyományos motoros kultúra fejlesztése, hangsúlyozva a "motor-természet-ember" harmóniáját, a "család-technika-természet" összhangjának megteremtése elsődlegesen, másodlagosan a nemzetközi szervezet által elfogadott célkitűzéseknek megfelelően a Harley-Davidson tulajdonosok baráti körének létrehozása, ápolva azt a legendát, amelyet ez a név az egész világon jelent. ... >>

Harmónia Kamarakórus Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 29. VIII/30.
képviselő: Szanics Rudolf, Takács Tibor
A zenei kultúra széles körű terjesztése; fesztiválokon és rendezvénysorozatokon való részvétel; a kóruséneklés szépségeinek megismertetése a fiatalokkal; azon énekelni tudó és szerető érdeklődők befogadása, akik a város profi kórusában nem kapnak helyet; fiatal tehetségek felkutatása, klasszikus és kortárs zeneszerzők műveinek interpretálása; a város és a megye rendezvényeinek színesítése; a versenyeken elért nívós helyezésekkel Nyíregyháza város hírnevének öregbítése. Továbbá az alapszabáyban foglaltak szerint. ... >>

Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása Alapítvány Nyíregyháza

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fácán utca 26.
képviselő: Vincze András
Szociális tevékenység, családsegítés. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában a 4.1 pontban foglaltak szerint. ... >>

HEGYEN-VÖLGYÖN Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kert köz 3. I/6.
képviselő: Gyüre László
Felkeltse a természetjárás iránti érdeklődést. A természetjárásban részt venni szándékozóknak szervezett keretek között biztosítja a szadadidő hasznos eltöltését. Ösztönözze a természetjárókat arra, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres sportjellegű fizikai terheléssel edzék testüket, és az egészséges életmódot követve éljenek. A fiataloknak a természetjárás által hazánk természeti, történelmi és kulturális hagyományainak megismertetése. ... >>

HELIOS-ART Nyíregyházi Fotóklub Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szántó Kovács János utca 1. I/8.
képviselő: Sikolya Tibor
Tagjainak művészeti, technikai fejlődésének elősegítése. Támogatja a tagság pályázati és kiállítási részvételét, egyéni és kollektív szereplését. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Helmeczi Team Harcművészeti Sport Egyesület

(sport,kulturális)

4481 Nyíregyháza, Gyula út 35.
képviselő: Helmeczi László
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, és egyéb az alapszabályban meghatározott. ... >>

HOLNAPÉRT Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Ív utca 1/a.
képviselő: Dr. Orosz Gyula
Kulturális, környezetmegóvásra irányuló tevékenység támogatása. Továbbá az alapító okirat I/8. pontjában foglaltak szerint. ... >>

HORIZONT Hagyományőrző, Szociális és Humán Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 18-20.
képviselő: Marik Sándorné
Segítségnyújtás az Egyesület tagjainak és mindazoknak, akik -a kultúra, a közművelődés, a természetvédelem, a nemzeti értékek megismerése, az ifjúság- és családsegítés, a szociális ellátás, a munkanélküliek és a munkanélküliség által veszélyeztetettek munkaerőpiaci esélyeinek javítása, az állampolgári jogtudat erősítése, a nemzetközi kapcsolatok építése területén- igénylik azt. Vezetési tanácsadás, a humánerőforrás tudás- és készségfejlesztés, felnőtt oktatás, az egész életen át tartó tanulás és egyéb az alapszabályszerint. ... >>

Idegen Nyelvi Oktatásért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. utca 29.
képviselő: Bodnár Tiborné
Nevelők hazai és külföldi szakmai továbbképzésének támogatása, esetenkénti ösztöndíjak odaítélése. Külföldi vendégtanárok meghívása. Tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyenkénti támogatása. Tehetséggondozás, versenyek szervezése, díjak odaítélése. Tanulók külföldi cserekapcsolatának segítése. Szabadidős- és tömegsport tevékenység támogatása. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapitvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
képviselő: Deme Dóra
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén elő fogyatékos, illetve idős személyek támogatása, önálló életvitelük segítése, életvitelük minőségének javítása, kulturális és sportrendezvényeken való részvételük elősegítése, rendezvények, kirándulások, táborozások támogatása, szervezése. Továbbá szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Ifjú Botanikusok Baráti Köre

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 26.
képviselő: Lukács Attila egyesület elnöke, Szigetvári Csaba egyesület titkára
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

IGRICE Néptánc Együttes Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Törzs utca 78. IV/13.
képviselő: Bistey Attila
A Kárpát- medence élő és néprajzi gyűjtések által rögzített hajdani paraszti kultúrájának ápolása, e magyarság és a szomszédos népek népszokásainak, népdal- és néptánc kincsének feldolgozása, színpadra állítása illetve a városi fiatalság szabadidős tevékenységének gazdagítása táncház, tánctábor, játszóház, népszokások felelevenítése (farsang, betlehemezés) formájában. ... >>

"Íme a gyermek" Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Ungvár stny.12.
képviselő: Komáromi István ... >>

INDEPENDENT Független Művészeti Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 27. IV/24.
képviselő: Incze Ottó
A kortárs művészek támogatása és műveik megjelentetése, a nagyközönség számára is elérhetővé tétele a megfelelő színvonalon. kulturális tevékenység, ismeretterjesztés és egyéb az alapszebály szerint ... >>

Iránytű Humánerőforrás- és Szervezetfejlesztő Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 41.
képviselő: Kovács Éva
kulturális, szociális és oktatási tevékenység ... >>

Jelen a Jövőért Kultúrális Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.
képviselő: Demarcsek György
Az alapító okirat szerint, az alapítvány célja a néptánckutatók, oktatók, koreográfusok munkájának segítése, támogatása, a gyermek és felnőtt táncegyüttesek hagyományőrző, és új értékeket teremtő tevékenység támogatása.
Alapító okirat 2. pontja kiegészül: A Vásárhelyi Tehetségpont tehetségsegítő tevékenységének támogatása-, tehetséges tanulóinak támogatása, a Tehetség Tanács létreházásának segítése. ... >>

Jonathán Gyermek, Ifjúsági és Tánc Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 14.
képviselő: Babka Beáta
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Ifjúsági és kulturális rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport és turisztikai programok szervezése és lebonyolítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Jót,s Jól" Közérdekű Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Árok utca 17.
képviselő: Dr. Jenei Roberta
nevelő-oktató munka támogatása, tehetséggondozás, nyelvtanulás elősegítése ... >>

KALAMÁRIS Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széna tér 2. 8//35.
képviselő: Csatári Emese
A megyében élő alkotók, újságírók, fiatal művészek munkájának segítése, érdekeinek képviselete. Fejlesztő tréningek és tanfolyamok szervezése, rendezvények népszerűsítésében való segédkezés. Kulturális, környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, érdekképviseleti tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, és egyéb az alapszabály III. fejezete szerint ... >>

KAPTÁR Kateketikai és Pedagógiai Társulás

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Síp utca 14.
képviselő: Dr. Obbágy László
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. Továbbá a szervezet alapszabályának III. pontjában foglaltak szerint.
kiegészítve: szociális munka, felnőttképzés, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok segítése, roma származásu gyerekek és fiatalok felzárkóztatása, fiatalok sprttevékenyéségenek segítése ... >>

Kárpát-medencei Magyar Gyermekekért Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Kemecsei utca 21.
képviselő: Varga László
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb, az alapszabály szerint. ... >>

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/b.
képviselő: Dr. Szabó Géza, Orosz Ildikó
A kárpátaljai magyar felsőoktatási intézmény létrejöttének elősegítése, anyagi bázisának megerősítése, a működéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, az intézmény tevékenységének támogatása: a magyar anyanyelvű tanárképzés támogatása, nem állami építő beruházások támogatása, technikai- és taneszközök beszerzése, az intézmény folyamatos működését biztosító egyéb feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fábián Z. utca 35.
képviselő: Dr. Vraukóné Lukács Ilona
A Kárpátalján működő, magyar nyelven, vagy magyar nyelven is oktató elemi és középiskolák könyvtárainak támogatása (pénz, könyv, technikai felszerelés). A fenti kritériumoknak megfelelő iskolákban dolgozó könyvtárosok munkájának elismerése. Az ezen iskolákban dolgozó könyvtárosok tanulmányainak támogatása. Továbbá ezen könyvtárak irodalmi és könyves programjainak anyagi támogatása. ... >>

Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Gazda László, Hajzer Gábor
A Kárpátok Eurórégió területén az interregionális és határmenti együttműködés szélesebb társadalmi alapokra helyezése és tovább fejlesztése, az e területen jelentkező állami és önkormányzati feladatok elősegítése különös tekintettel az euroatlanti integrációra és az Európai Unióhoz történő csatlakozásra a regionális és határmenti együttműködés eszközrendszerének felhasználásával. ... >>

Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 30. I/2.
képviselő: Őry László
A határokon átívelő képzőművészeti együttműködés, kommunikáció, művészeti integrálódás segítése. A civil művészeti érdekképviselet legitim intézményesített formájának előkészítése. A területi egyenlőtlenségek mérséklése. A térségi szinteken jogi személyiség nélküli művészek részvételi lehetőségének segítése, az európai művészeti, civiltársadalmi közéletben. Hatékony érdekérvényesítés, a magyar kultúra és művészet megőrzése, értékeinek minél szélesebb körben történő megismertetése, kulturális örökségvédelem elsősorban a képzőművészet segítségével Magyarországon és Kárpátalján, a helyi és kárpátaljai kortárs képzőművészet segítése, értékeinek a bemutatása, továbbá az alapszabály III. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"KÁRPÁTOK-TISZA" Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Dr.Vincze István ... >>

KATICA ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tőke út 1.
képviselő: Kulcsárné Fejes Anita
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Kék Nefelejcs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bóbita út 43.
képviselő: Nagy Attila a kuratórium elnöke
Beteggondozás, ápolás, fogyatékos állampolgárok életvitelének segítése, házi gondozás, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, szeretetotthon , gondozó szolgálat szervezése, létesítése és fenntartása, anya-, csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás, kisebbségi csoportok oktatása, nevelése, képességfejlesztése, gondozása, ellátása, rehabilitáció ... >>

Kelet Magyarországi Wing Tzun Kung Fu Harcművészeti és Küzdősport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 2. 6/35.
képviselő: Bodó László
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Keleti Szivárvány Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.
képviselő: Csáki Beatrix a kuratórium elnöke
Fiatalok szocializációja, képességfejlesztés, valamint preventív és utólagos támogatása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális kohézió, közösségszervezés és együttműködés elősegítése. Karitatív és szociális tevékenység. ... >>

KELETI TALENTUM Kultúrális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Toldi út 53. 2/1
képviselő: Góczi Károly
nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

KENDERKÓC Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sarkantyú utca 37. I/1.
képviselő: Ágoston Gyuláné kuratórium elnöke
Művészeti tevékenység folytatása a magyar kulturális értékek megőrzésének felhasználásával, az újjáéledő magyar népművészetben, annak szellemi és tárgyi világában egyaránt, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Képmás Kulturális és Művészeti Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 23. IV.//34.
képviselő: Kardos György
kulturális tevékenység ... >>

KERTVÁROSÉRT SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS ÉS IFJÚ-SÁGI EGYESÜLET

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Könyök utca 1/ A.
képviselő: Giba Tamás elnök, Zatureczky Orsolya titkár
A lakókörzetben élő emberek életminőségének javítása, egészségi állapotának és társadalmi státuszának javítása, kulturális életüknek megszervezése illetve a kertvárosi ifjúság egészséges életmódra nevelése és káros szenvedélyek prevenciója. ... >>

Kertvárosi Evangélikus Templom, Szociális és Közösségi Központ Építéséért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Salamon Bokor 36.
képviselő: Szakady Géza
Szociális, kulturális, karitatív és egészségügyi tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 5. pontjában foglaltak szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal