Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 369
1. oldal

2 Step Tánc-Sport Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 2. 6./38.
képviselő: Asztalos Gyula
A hip-hop táncstílus népszerűsítése, oktatása, közvetítése. A táncok segítése, felkészítése. Fellépések szervezése. Rendezvényeken való részvétel biztosítása. ... >>

4 FOR DANCE Tánc, Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Jó út 11/a.
képviselő: Gál Sándor
kulturális tevékenység, egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

9.sz. MICIMACKÓ BÖLCSŐDE MICIMACKÓ Alapítványa

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a.
képviselő: Koszta Györgyné
A bölcsőde gondozási, nevelési és oktatási célkitűzéseihez szükséges eszközök bővítése. Játékok, bölcsődei berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Audiovizuális eszközök beszerzése, bővítése, fejlesztése. A bölcsődei programokhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. A bölcsőde vagy szülők, patronálók által szervezett bölcsődei programok anyagi támogatása. Gondozás, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

A BALETT KULTURÁÉRT Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4405 Nyíregyháza, Tímár utca 37.
képviselő: Feketéné Kun Ildikó a kuratórium elnöke
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Tehetséges gyermekek kiválasztása, a balett együttesbe való bekerülésüknek elősegítése, az együttes tevékenységének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Földhivatali Szakszervezeti Tagokért és Földhivatali Dolgozókért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Báthori utca 13
képviselő: Falcsikné Lipták Szilvia
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye körzet dolgozói számára kíván segítséget nyújtani: a nehéz egészségügyi-, szociális helyzetbekben, a dolgozók kiemelkedő képességű gyermekeinek továbbtanulásában, a földhiavatali dolgozók kulturális-, művelődési-, és sporttevékenységében illetve a földhivatali alkalmazottak üdülési igényeinek kielégítésében. ... >>

"A jövő tanácmüvészeiért" Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szabolcs út 8.
képviselő: Szilágyi Zsolt intézőbizottság elnöke
táncművészet, más népek tánchagyományainak megismerése (alapszabály II.rész) ... >>

A Keresztény Ifjúságért a Jövőért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Felföldi László
Segíteni az ifjúságot keresztényi nevelésében, krisztusi életének fejlődésében. Segíteni hittancsoportok létrejöttét, támogatni azok munkáját. Hittan- táborok szervezése. Bátorítani a fiatalokat a helyi keresztény közösség életébe való bekapcsolódásban. Támogatni minden olyan programot, rendezvényt, ahol a keresztény közösség érdekei ezt megkívánják. Olyan ifjúság kinevelése, amely alapját képezi egy keresztény szellemű Magyar Társadalom létrejöttének. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak védelme. ... >>

A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Nádor utca 54/ C I/10
képviselő: Baranyai Zoltánné, Demarcsek Györgyné alelnök ... >>

A népi hagyományok ápolásáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
képviselő: Bistey Attila
Az Igrice Néptáncegyüttes munkájának segítése, koreográfiák vásárlásával, szakmai táborok szervezésével. Ruhatárának folyamatos felújítása, külföldi utazásuk támogatása. ... >>

A Néptánc Kultúra Ápolásáért Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
képviselő: Roma Lászlóné ... >>

A Nyíregyházi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"A tehetségért-a Zrínyiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-33.
képviselő: Pintér Miklós
Lehetővé teszi a tehetséges tanulók képességeinek további kibontakoztatását, gondolkodásmódjának, szemléletének a hazai és nemzetközi ismeretszerzésen nyugvó kiteljesítését. Elősegíti az iskola kulturális életének (ünnepségek, újság, diáknap, stb.) fellendítését. ... >>

A Vidék Szépségéért Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 9-10. fszt./1.
képviselő: Oláh Lívia Ágnes
Falusi környezetet szerető és igénylő családok, fiatalok egyéni és csoportos turisztikai, kulturális, zenei, egészségmegőrző, képességfejlesztő, szabadidős programjának szervezése. Falusi turisztikai szolgáltatások, szabadidős programok biztosítása. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Ablak a 3.évezredre" Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Epreskert u.10.
képviselő: Deme Katalin ... >>

AGRÁRIFJÚSÁGÉRT Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
képviselő: Majorné Bíró Éva a kuratórium elnöke
Az oktatás feltételeinek javítása, nyelvtanulás, kulturális, szabadidős porgramok anyagi támogatása, esélyegyenlőség javítása. ... >>

Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Attila út 59.
képviselő: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin
Érdekképviselet, szakmai együttműködés az alapszabályban megfogalmazottak szerint. ... >>

ALBATROSZ Vitorlázórepülő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Repülőtér utca 1.
képviselő: Lápossi Attila
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza sport és kulturális életének részeként kiállítások, repülőbemutatók kapcsán a repülés népszerűsítése, a hazai vitorlázórepülés néposzerűsítése és egyéb az alapszabály szerint.(alapszabály II.) ... >>

ALFA Szabadidő Egyesület

(kulturális)

Nyíregyháza, Epreskert u.62.4/19.
képviselő: Urgyán Antal ... >>

Apáczai Alapítvány a Korszerű Pedagógiai Munkáért

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
képviselő: Török Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi képviselet. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

ARANY JÁNOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
képviselő: Nácán Gitta
A nyíregyházi Arany János Gimnázium közösségi életének szervezése, kulturális rendezvényeinek támogatása. A diákok tudományos látókörének bővítése. Közreműködés az ifjúság nevelésében és oktatásában. Szociális tevékenység. A diákok jogainak védelme. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

"Arany" Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Ungvár stny.22.
képviselő: Szondy György ... >>

Aranykapu Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Zrínyi utca 8-10.
képviselő: Dr. Puskás Nándorné
Népművészeti hagyományok ápolása, oktatás és nevelés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"ARANYKÖRTE" Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Körte u.41.
képviselő: Siska Brigitta ... >>

ARANYMETSZÉS Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Herman Ottó utca 5.
képviselő: Olajos Gábor
Kulturális tevékenységet folytató közösségek, együttesek támogatásának megszervezése. Színpadi és zenei művek írása, bemutatása. Az egyesületi tagok zenei érdeklődésének, zenélésének megfelelő feltételek biztosítása. Nyíregyháza zenei életének bővítése. Zenei és művészeti oktatás, nevelés. Kapcsolattartás a médiával. Pályázatok készítése. Az egyesület által Tiszanagyfalu Község Széchenyi Ferenc út 21. szám (0142/15 hrsz.) alatt működtetett ifjúsági tábor fenntartása, közcélú működtetése, illetve a működtetéshez kapcsolódó programok szervezése és lebonyolítása, továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"Aranyszív" a gyermekekért közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 99. IV/22.
képviselő: Csépke Viktor
Egészséges felvilágosult, művelt gyermek és ifjúsági életmódjának és művészeti tevékenységének biztosítása, fejlesztésében való részvétel és annak segítése. A beteg gyermekek gyógyításának támogatása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása, alapfokú művészetoktatás és támogatása, művészeti tevékenység és támogatása, drogellenes programok, AIDS felvilágosító programok. ... >>

ART MISSZIÓ Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 6. I/1.
képviselő: Dr. Kaszineczné Vass Zsuzsanna
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek segítése, euroatlanti integráció elősegítése, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

"ART-CAFE" Kulturális Tanár-Diák Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-37.
képviselő: Martinovszkyné Kondrák Margit
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem. stb. alapszabály szerint ... >>

ÁTUTAZÓK MŰVÉSZETI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tavasz utca 6/b. II/4.
képviselő: Mihálka György
A művészetkedvelők összehozása, egymás munkájának megismerése, segítése. Elősegíti a megyében élő és működő alkotókat. Rendezvények és programok szervezése. Művészeti tevékenység, kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Az Angol-Magyar Baráti Társaság Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. I/43.
képviselő: Vásárhelyi Andrásné
Népszerűsítse az angol nyelv gyakorlását, szolgálja széleskörű elterjesztését. Találkozási lehetőséget teremtsen a város angolul beszélő értelmiségi és egyéb rétegei számára, szolgálja a szabadidő hasznos eltöltését. Segítse elő az angol kultúra megismerését, megismertetését. ... >>

Az orosi iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Fő utca 60.
képviselő: Borbély Györgyné
Minden tanévben valamilyen területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazása. Minden tanévben kimagasló jó oktató-nevelő munkát végző pedagógus elismerése. Sport és táborozás költségeinek támogatása. Az iskola tárgyi eszközeinek felújítása, pótlása, gyarapítása. A tanulmányi versenyek benevezési díjainak támogatása. A tanulók tárgyi jutalmazása. Az országos versenyek költségeikhez való hozzájárulás. Kulturális- és közéleti előadók és műsorok támogatása. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Bánkis Diákokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 15.
képviselő: Bakó András
A Bánki Donát Műszaki Középiskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel: az iskolai, kollégiumi oktatás és nevelés tárgyi, technikai feltételeinek javítása, szakkörök, előkészítők, felkészítő foglalkoztatások működtetése, a korszerű szakképzés tárgyi feltételeinek megteremtése, az idegen nyelv tanulásának elősegítése, szabadidős programok támogatása, sport- és kulturális versenyek támogatása, diákok segítése, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem. ... >>

Baráti Kör a Gyermekképzőművészetért Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Városmajor út 5.
képviselő: Gere János
Művészeti és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Bárka Kulturális és Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Darvas József utca 3.
képviselő: Tölgyesi Eszter
Kulturális, művészeti, oktatási, ismeretterjesztési tevékenység. Továbbá az alapító okirat 4.1 illetve 4.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

BEL CANTO Alapítvány

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kiss E út 8
képviselő: Mikó Gyöngyi
a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium ének-zenei nevelésének támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Bencs László Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Bólyai tér 1.
képviselő: Ludmányi Sándorné ... >>

Beregszászért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4481 Nyíregyháza, Gyula utca 33.
képviselő: Dalmay Árpád
A beregszászi és környékbeli magyar anyanyelvű lakosok kulturális, oktatási, szociális és közérdekű vállalkozási szerveződésének támogatása. ... >>

Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7
képviselő: Papp János
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Biblia Barátok Köre

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
képviselő: Kardos Sándor
A Biblia mondanivalójának részletesebb megismerése, tanulmányozása, elmélyülése. A lelki hatások kifejtése egyénenként és közösen. Evangéliumi szellemű közösség építése, szellemi és gyakorlati ismeretek szerzése útján. Hídépítés az egyházaktól eltávolodott, agy azokhoz egyáltalán nem tartozók felé. Az ökumenizmus további fejlesztése, bővítése. ... >>

BÓBITA Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3.
képviselő: Kissné Toldi Csilla
A népművészeti hagyományok ápolása, oktatás, nevelés, kulturális tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Bokortanyák Lakosságáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fenyő utca 1.
képviselő: Gyebrószki János
A térség gazdasági, társadalmi infrastrukturális helyzetének feltárása alapján térségfejlesztési program elkészítése. Valamint tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, euro-atlanti integráció elősegítése. ... >>

Borbányai Családokért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Pásztor utca 1/ a.
képviselő: Valasinyóczki Andrásné
Családsegítés, szociális tevékenység, időskorúak gondozása, egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Bors Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Lefler S. utca 45.
képviselő: Cselószki Tamás
A társadalmi problémák megoldására irányuló, valamint a fenntartható fejlődés megvalósítását előmozdító tudatformálás. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Butykatelepi Kulturális és Szociális Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza-Butykatelep, Benkő I. utca 1.
képviselő: Bereczki Lászlóné
A lakókörzetben élő emberek életminőségének javítására szolgáló differenciált módszerek, tevékenységi formák kidolgozása és közzététele, megvalósítása. Az emberek egészségi állapotának és társadalmi státusának javítása, az itt élők kulturális életének, rekreációs tevékenységének megszervezése, lehetőség biztosítása a szabadidő aktív és hasznos eltöltésére. ... >>

CANTEMUS Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Lászlóné Hollik Ágnes
Az iskolában saját hagyományokon alapuló ének-zenei oktató-nevelő munka. Kórusművészeti tevékenység. Ezek megvalósulásához szükséges feladatok támogatása. Erkölcsi és anyagi elismerés lehetőségének megteremtése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>

CARMO Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Történelmi- és Emlékhelyeiért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Orosi utca 29/ A.
képviselő: Kiss Ferenc
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fellelhető történelmi - és turisztikai szempontból kiemelkedő egyéb jelentőségű emlékhelyek karbantartása, gondozása, azok turisztikailag vonzóvá tétele, és ezáltal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye ismertségének, turistaforgalmának fellendítése. ... >>

CIVIL EURÓPA Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Etel köz 5.
képviselő: Dr. Szathmáryné Sipos Ildikó
A helyi szociális és kulturális tevékenység kiszélesítése, a köz szakszerű önzetlen kiszolgálása, egészsémegőrző tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal