Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 123
2. oldal

"Jót,s Jól" Közérdekű Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Árok utca 17.
képviselő: Dr. Jenei Roberta
nevelő-oktató munka támogatása, tehetséggondozás, nyelvtanulás elősegítése ... >>

KAKTUSZ-HÁZ Építése Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/b.
képviselő: Dr. Lenti István
Az általános, közép- és a főiskolai oktatás biológia anyagának bemutatása, élő szemléltetés, taníthatóságának korszerű kidolgozása. A különböző iskolatípusokban a biológia és a környezetismeret tantárgyak tanítási folyamataiban a fogalmi jegyek alapozása, az összefüggések feltárása és az alapos szaktudás szerzése a tankönyvek, kísérletek és megfigyelési lehetőségek maximális biztosításával. ... >>

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/b.
képviselő: Dr. Szabó Géza, Orosz Ildikó
A kárpátaljai magyar felsőoktatási intézmény létrejöttének elősegítése, anyagi bázisának megerősítése, a működéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, az intézmény tevékenységének támogatása: a magyar anyanyelvű tanárképzés támogatása, nem állami építő beruházások támogatása, technikai- és taneszközök beszerzése, az intézmény folyamatos működését biztosító egyéb feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fábián Z. utca 35.
képviselő: Dr. Vraukóné Lukács Ilona
A Kárpátalján működő, magyar nyelven, vagy magyar nyelven is oktató elemi és középiskolák könyvtárainak támogatása (pénz, könyv, technikai felszerelés). A fenti kritériumoknak megfelelő iskolákban dolgozó könyvtárosok munkájának elismerése. Az ezen iskolákban dolgozó könyvtárosok tanulmányainak támogatása. Továbbá ezen könyvtárak irodalmi és könyves programjainak anyagi támogatása. ... >>

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.
képviselő: Seszták István
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Hajdú-Bihar megyében működő főiskolai- egyetemi intézmények, kollégiumok létesítése, felújítása, támogatása. A diákok anyagi és szellemi megsegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Kertvárosi Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Könyök utca 1/a.
képviselő: Póka Imre
A kertváros területén az intézményekben tanuló ifjúság széles rétegeinek ösztönzése a rendszeres testedzésre, sportolásra, az egészséges életmód kialakítására. Fejleszti az ehhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. Továbbá az alapszabály 1. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kertvárosi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Könyök út 1/a
képviselő: Dr. Szűcs Andrea
A Kertvárosi Általános Iskola támogatása,hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység, oktatás- nevelés, egészséges életmódra nevelés, kulturális tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Kincskereső Óvodáért Gyermek és IfjúságiKözhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Árpád utca 52-58.
képviselő: Péter Lászlóné
A gyermekek sokoldalú, hamonikus fejlődésének személyiségük kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem, szociális háttér figyelembe vételével. A gyermekek és fiatalok személyiségfejlesztése, erkölcsi, etikai értékek, normák közvetítése, az egységes világkép megalapozása érdekében. ... >>

Kismatematikus Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 7. IV/14.
képviselő: Dr. Kiss Sándor
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alsó- és középfokú iskolai tanulók matematikai tehetséggondozása, a kiemelkedő eredményeket elért gyerekek jutalmazása, továbbtanulásuk segítése. A tehetséges tanulók tanórán kívüli oktatásának, továbbképzésének megszervezése, ezen belül kismatematikus táborok szervezése, részükre különböző szakkiadványok megrendelése, illetve kiadványok készítése. Továbbá az alapítvány 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kodály Zoltán Általános Iskola DSE

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Juharos Gábor
Tagjainak rendszeres helyi és intézmények közötti játék versenyezés és versenylehetőség tervezése, szervezése, turisztikai tevékenység szervezése, sporttanfolyamok működtetése és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Krúdy Gyula utcai Óvoda "APRÓNÉP" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27
képviselő: Csók Csabáné
Játékok, óvodai berendezési tárgyak fejlesztése, oktatás, nevelés, egészségfejlesztés és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Krúdy Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64.
képviselő: Szerényi Róbert
A Krúdy Gyula Gimnázium sportoktatásának és sporttevékenységének segítése, az iskola eddig elért sporteredményeivel szerzett jó hírnevének öregbítése. Az iskola sporttevékenységének támogatása a versenysportban, a sporthoz kacsolódó szabadidős tevékenységekben, kiemelten a kosárlabda sportágban. ... >>

l8.sz.Napköziotthonos Óvoda Gyermekkert Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tőke út 3.
képviselő: Méhészné Ignéczi Etelka
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet, a 18.sz. Óvoda anyagi feltételeinek javítása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

LIGETI ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Liszt F. utca 32-34.
képviselő: Harsányi Pálné
A nyíregyházi Ligeti Óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott feladatok eszközigényeinek segítése, a magas szintű óvodai ellátás feltételeinek javítása, az óvoda felszerelésének, berendezésének javítása, az esztétikus környezet biztosítása, gépek, berendezések bővítése, környezetbarát udvari játékok bővítése, egészségvédő programok szervezése. ... >>

Lukács Ödön Református Egyházépítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
képviselő: Pelyvás Zsolt
Egyházi célt szolgáló törekvések és az egyház szociális működéséhez szükséges feltételek megteremtése. Egyházi iskolák üzemeltetése, paróchia épület, öregek otthona építése, meglévő ingatlanok felújítása és karbantartása. Egyházi, szociális és egészségügyi intézmények működésének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Iskola utca 2.
képviselő: Lelesz Lászlóné
A hátrányos helyzetű tanulók társadalmi esélyegyenlőségének segítése. A tanulók ifjúságvédelmi és ifjúsági érdekképviseleti céljainak támogatása. A határon túli magyarság köréből érkező tanulók kollégiumi elhelyezésének támogatása. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

M.Mazula Német Nyelvoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29.-37.
képviselő: Pintér Miklós
Máriapócs községben tanuló általános iskolai tanulók magas szintű nyelvoktatásban részesítése, és egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város területével bővül a működési kör. ... >>

Mandala Dalszínház Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
képviselő: Dobos László
Kulturális tevékenység, és egyéb az alapszabály szerint. Célja tehetségkutatás, tehetségmenedzselés, közönségigény kielégítése, közízlés formálása ... >>

MÍG MEGNÖVÖK Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 4-6.
képviselő: Vasváry Zoltánné
Kisiskolások képességfejlesztése, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Modern Kereskedelemért Kelet Kapujában Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. utca 32.
képviselő: Kertész Sándorné elnök
A szakmai nyelvtanárok továbbképzése, a tanulók korszerűbb nyelvoktatása. A piacgazdaság követelményeinek megfelelő elméleti-gyakorlati ismereteinek bővítése. A szakmai oktató-nevelői ismeretanyag bővítése. Szociálisan rászoruló tanulók támogatása. Szakkönyvek, folyóiratok, szaklapok állományának bővítése. Főiskolai, egyetemi előkészítők szervezése. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Móra Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8.
képviselő: Kantárné Pál Ágota
Gondoskodik tagjainak rendszeres helyi intézményen belüli, intézmények közötti játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezéséről és szervezéséről. Biztosítja a rendszeres testgyakorlás feltételeit. Állami és társadalmi erőforrásokat szervez. Továbbá az egyesület alapszabályának 5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Móricz Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.
képviselő: Virányi Tamás
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjai számára a sportolás tanórán kívüli feltételeinek biztosítása. A tevékenységhez szükséges sporteszközök, felszerelések, érmek, díjak megvásárlása és a megvalósításban közreműködők tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatása. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

MOST KELL TENNÜNK A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kölcsey út 8.
képviselő: Veres Sándor
A nyíregyházi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény fejlesztési lehetőségeinek javítása, elhelyezésre szolgáló épület és tárgyi eszközök megteremtése, amelyben a Rudolf Steiner-i integrált képzés megvalósulhat. Továbbá olyan programok megvalósításában történő részvétel, amely megteremti az Intézmény organikus, biodinamikus és környezetvédekmi módszerek alkalmazását. ... >>

"Nagyváthy" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor út 4.
képviselő: Héri Gézáné
Az iskola tanulóinak jutalmazása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Nebuló Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.
képviselő: Dr. Fedor Mihályné, Márton Ferenc
Az általános iskolai oktatás során kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeket elért tanulók jutalmazása, a tehetséges tanulók támogatása, a tanulók sportolási tevékenységének segítése és az ehhez szükséges tárgyi feltételek javítása, az általános iskolai idegen nyelv, számítástechnikai oktatás támogatása és a kiemelkedő közösségi munkát végző tanulók és nevelők elismerése, rendezvények- rendezvény sorozatok, kulturális programok és táborok támogatása. Továbbá az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

NEKTÁR Nemzetközi Kapcsolatosok Társasága Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Arany J. utca 7. I/4.
képviselő: Fazekas Zsófia
A Nyíregyházi Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Szakán tanuló hallgatók szakmai és tudományos előmenetelének előmozdítása, nemzetközi kapcsolatépítés, kulturális, művészeti és egyéb közösségi rendezvények szervezése, az aktív pihenést elősegítő programok szervezése,
konferenciák, szakestek szervezés, szakmai kiadványok szerkesztése, csereprogramok szervezése. ... >>

Neurológia Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Dr. Diószeghy Péter
A Nyíregyházi Jósa András Kórház-Rendelőintézet Neurológiai Osztály felszereléseinek modernizálása, kutatások, továbbképzések finanszírozása és egyéb az alapszabályban meghatározottak. ... >>

"NYÍR-DIÁK" Egyesület

(intézményi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. út 15.
képviselő: Dajka Antal egyesület elnöke
A nyíregyházi középiskolák tanórán kívüli nevelésének, művelődésének, a diákok ismeretei bővítésének elősegítése, amit nevelés, oktatás képességfejlestés, ismeretterjesztés tevékenységek végzésével kíván elérni és az alapszabály II. fejezete szerint ... >>

Nyíregyházi Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Soltész János
A Móra Ferenc Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Betegségmegelőzés, szociális tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyházi Főiskola a tanulási kompetenciák, az oktatás és szakképzés fejlesztéséért kiemelkedően közhasznú alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/b.
képviselő: Dr. Jeney István
Oktatás- és képzés fejlesztése, kutatások támogatása, tananyagok, módszertani segédanyagok készíttetése. Kezdő vállalkozók és vállalkozások megalakításának és fejlesztésének segítése. Magyar vállalkozók, menedzserek képzése és továbbképzése. Hitélet és hitoktatás támogatása a kisegyházak támogatásán keresztül. Tudományos tevékenység, kutatás, oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Diákegyesülete

(intézményi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
képviselő: Komáromi István
A felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelése- kapcsolódva az iskolai tanórai testneveléshez. Egész tevékenységrendszerével szolgálja tagjait, egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. ... >>

Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán elnök, Máté János újraválasztott ügyvezető elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

"Nyíregyházi l0-es Óvoda Alapítványa"

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.
képviselő: Kárpátfalvi Gabriella
nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, környezetvédelem és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Nyíregyházi Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Arany J. utca 7. III/311-312.
képviselő: Dr. Gyöngyössy Mátyás, Veisz János elnök
Közhasznú tevékenységet folytat a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén. Tevékenységével támogatja a népfőiskolai kezdeményezéseket, és a már működő népfőiskolákat. Saját eszközeivel hatékonyabbá kívánja tenni a népfőiskolák szakmai, módszertani, tartalmi munkáját. Ápolja a hazai és az európai népfőiskola-történet legjobb hagyományait. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyházi Sakk Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Mák utca 5/ a. I/1.
képviselő: Varga Péter
Különféle szellemi sporttevékenységek szervezése és ezek feltételeinek megteremtése, így különösen a sakk társadalmi szerepének emelése, utánpótlásnevelés, sportrendezvények szervezése, a sakkozás népszerűsítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, a sakk szabadidős tevékenységként való népszerűsítése. Továbbá képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Nyíregyházi Thália Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Gál János
A színházak, művészeti körök szakmai színvonalának emelése. A fiatal színházi tehetségek és a táncművészetek képviselőinek bekapcsolása a színházak és művészeti körök munkájába. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, a Stúdió-, a Krúdy Színpad és más művészeti körök profiljának kialakítása. Továbbá az alapítvány Továbbá az alapítvány III. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Nyírség Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.
képviselő: Betóri Józsefné
Az alapítvány átveszi és működteti a könyvtárat, amely művelődési és bizonyos szakmai igények kielégítésére törekszik, valamint a könyvtári állomány kialakítására, mind a tartalom, mind a kiadványtípusok tekintetében. Továbbá egyéb szabadidős tevékenység, szociális ellátás, számítástechnikai tevékenység, egyéb szoftver-szaktanácsadás, adatfeldolgozás, felnőtt- és egyéb oktatás, egyéb közösségi és társadalmi tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Nyírség Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Csabagyöngye út 72.
képviselő: Csikós Judit
Iskolaalapítás. A megalapított iskola közoktatási feladatokat lásson el és elsődleges célja a szakemberképzés. Az iskola működtetése, fenntartói feladatok ellátása. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka, tárgyi és anyagi feltételeinek folyamatos fejlesztése. Az iskolában kiemelkedő munkát végző pedagógusok és hallgatók támogatása. ... >>

Oros Gyermekeinek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. utca 2.
képviselő: Kun Endréné
A nyíregyházi 25. számú Napközi Otthonos Óvoda oktatási és nevelési célkitűzéseinek - de kiemelten - az intézmény gyermekeinek egészséges életmódra szoktatáshoz a pénzügyi fedezet biztosítása. A környezet védelmének megszerettetése, hogy a gyermekek minél egészségesebb környezetben nőhessenek fel. ... >>

"Óvodától iskoláig" Alapítvány az örökösföldi óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14.
képviselő: Girhinyné Sárközi Ágota
óvodás gyerekek testi-, szellemi-, és szociális jólétének támogatása, nevelési-oktatási célkitűzésekhez eszközök bővítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Örökösföld Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.
képviselő: Bagonyi László, Földesiné Pethe Andrea, Péterné Labant Andrea
A Móra Ferenc Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Betegségmegelőzés, szociális tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Özv. Kövér Endréné Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30.
képviselő: Buda Barna
A kisegítő iskolába és más iskolához kihelyezett kisegítő iskolai osztályokban dolgozó pedagógusok munkájának elismerését segíti elő. A kisegítő iskolába járó diákok támogatása a csatlakozók által befizetett adományokból. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

PRO ARCHI Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.
képviselő: Soós Árpád
A vonós hangszerek, a vonóskultúra értékeinek megóvása. A Vikár Sándor Zeneiskola vonós tanszakának eredményesebb működésének segítése. A Piccoli Archi Zenekar művészi fejlődéséhez nélkülözhetetlen anyagi feltételek biztosítása. A kimagasló tehetségek számára szólista feladatok biztosítása. Hangversenyek rendezése. Nevelés-oktatás, kulturális tevékenység. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

PRO VOCE HUMANA Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Szabó Dénes
A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában folyó ének-zenei oktató-nevelő munka, valamint az iskola kórusainak tevékenységével összefüggő feladatok anyagi támogatása. A tanulók és az énekkarok különböző hazai és külföldi szakmai rendezvényekre történő felkészítésének támogatása. Az énekkarok és munkájukat segítők külső megjelenésével kapcsolatos költségek fedezetének kiegészítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal