Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 323
6. oldal

Romano Trajo Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hegyi utca 7.
képviselő: Erdei Virág
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a roma integráció kérdéseinek bemutatását kutatását, oktatását és segítséget, támogatást nyújt elsősorban roma szervezet, csoport számára az alábbi területen: kulturális, képzések- továbbképzések, vitafórumok és konferenciák szervezése, a roma kultura hagyományainak feltárása, gyűjtése, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Rotaract Club Nyíregyháza Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/a.
képviselő: Orosi Gábor Bence
A humán erőforrás fejlődését segítő közösségfejlesztő tevékenység végzése Nyíregyháza és térségében. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. A szociális helyzet javulásának elősegítése. Alternatív lehetőségek biztosítása az ifjúság számára a művelődés, szabadidős tevékenységek és szórakozás terén, melyek hozzájárulnak a személyiség megfelelő irányba való fejlődéséhez. A környezeti és életminőség javulás elősegítése. E tevékenységekhez az egyesület a szakmai és működési hátteret biztosítja. Továbbá az alapszabály 1. pontjában foglaltak szerint. ... >>

ROTARY CLUB NYÍREGYHÁZA Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41.
képviselő: Kovács Gábor
Az egyesület célja, hogy elősegítse és ápolja az érdemleges kezdeményezéseken nyugvó szolgálat eszméjét, mindenek előtt előmozdítsa és támogassa azt. Az emberek közötti kapcsolatok fejlesztése, ami esélyt ad szolgálni másokat. Magas etikai elvek alkalmazása az üzleti életben és hivatásban, valamint a nemzetek közötti megértés, jóakarat, és béke elősegítése. ... >>

Rozsréti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fenyő utca 1.
képviselő: Nagy István
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

SEGÍTŐ KÉZ 2003 Szociális Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tűzoltó utca 4.
képviselő: Glückman Pál
szociálisan rászorultak, illetve időskorúak szociális ellátásának körébe tartozó alap- és szakellátások igény szerinti kielégítése, szervezése, emberi, állampolgári és anyagi jogainak érvényre juttatása, és alapszabály 2. pontja szerint ... >>

Segítő Segítése Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 50. IV/4.
képviselő: Dorszki Tibor
Közfeladat végzése. Felhívni a figyelmet a segítség szabályaira, törvényszerűségeire. A segítők számára olyan mentális és fizikális lehetőségeket teremtsen, amely az adni tudást megsokszorozza a betegek felé, mert a segítőknek ez a tevékenység a legfontosabb munkaeszköze. Ezért szükséges számára a biztonság, mely énje kiterjesztéséhez vezet. ... >>

SEGÍTŐ-KÉZ A PÁLMÁSOKÉRT Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 137.
képviselő: Dió László, Szűcs Sándorné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység. Kulturális tevékenység. Környezetvédelem. Sporttevékenység. Nevelés és oktatás. Képességfejlesztés és szociális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

SOLEXIS NYÍREGYHÁZA ULTI EGYESÜLET

(sport,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Simai utca 9.
képviselő: Ertel István, Farkas László, ifj. Sarnek Béla
A tipikusan magyar kártyajáték, az ulti még nagyobb arányú elterjesztése, illetve annak tömegsporttá alakítása. Kiemelni az ultit a szórakozóhelyek légköréből, és a szellemi sport színvonalára emelni. A hagyományos kártyajáték megismertetése és minél szélesebb körű elterjesztése a különféle korosztályok között. Az ulti magasabb rangra emelése a szellemi sportok között. Az egyesület teret ad minden, az ultit népszerűsítő és elterjesztő kezdeményezésnek. ... >>

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF NYÍREGYHÁZA - Nyíregyházi SOROPTIMIST Klub

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 15/a.
képviselő: Dr. Éva Erzsébet
Magas etikai szint elérése a hivatásokban és minden életmegnyilvánulásban. Kiállni az emberi jogokért, különösképpen a nők helyzetének javításáért. Nevelés és kultúra területén aktív tevékenység. Környezet- és egészségvédelem. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Továbbá az egyesület alapszabályának III. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Sóstó Jövőjéért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán út 6.
képviselő: Marinka Viktor
Nyíregyháza-Sóstő turizmusa, gyógyturizmusa, infrastruktúrája fenntartható módon, a természeti értékeket és a történelmi-kulturális ösökséget megőrizve felődjön. ... >>

Sóstói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4481 Nyíregyháza- Sóstóhegy, Fácán utca 2/ A.
képviselő: Kósa Sándor
Működési területén tevékenységével segítse elő a közrend és közlekedésbiztonság védelmét. ... >>

Sporthorgász Egyesület Nyíregyháza

(sport,természetvédelem,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Árpád út 59.
képviselő: Petrikovics Ferenc
a természet szeretetére és védelmére való nevelés, a horgászerkölcs tiszteletben tartása és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Szab.-Szat.-Bereg Megyei Közoktatási Közala-pítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán
Az 1993. évi LXXIX. törvény 119. §- ában foglaltakkal összhangban az alap- és középfokú nevelési és oktatási intézményekkel kapcsolatos körzeti, térségi és országos feladatok pénzügyi támogatása, ösztönzése, tehetséggondozás és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Szab.-Szat.-Bereg Megyei Munkástanács Szövet-ség

(egyéb)

Nyíregyháza, Szántó Kovács J.u.30.2/8.
képviselő: Csépke István ... >>

Szabolcs Art Club Egyesület

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 17.I/4. utca 17. I/4.
képviselő: Kukla Krisztián
A hagyományos és az underground művészet közötti szakadékot a kortárs művészeti tendenciákat bemutatva megpróbálja áthidalni. A közönséget és a várost aktív résztvevőnek kívánja tekinteni, a hétköznapi környezet alakításával, a művészet hétköznapi térbe helyezésével több nézőpontból akarja láttatni a városlakók életterét. ... >>

Szabolcs Megyei Bérkilövő Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Mezősi Pál elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Szabolcs Megyei Labdarugó Játékvezetőkért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Egyház út 13. fsz./25.
képviselő: Hajdó Attila
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei labdarugó játékvezetők szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
képviselő: Tompa Andor
Sporttevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Turizmusáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Cservenák László elnök, Dr. Ulrich Attila titkár, Gajdos László titkár
Az Egyesület célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusa fenntartható módon, a természeti értékeket és a történelmi -kulturális örökséget, a vallási-történelmi hagyományokat megőrizve fejlődjön, az ide látogató vendégek részére magas minőségi színvonalú egyedi programlehetőségeket biztosítson, a helyi lakosság számára pedig elsődleges és másodlagos bevételeik növelésével a helyben maradást biztosítsa, továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gazdakörök Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kótaji út 31.
képviselő: Jakab Ferenc
érdekképviselet, egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekszervezetek Társulása

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25.
képviselő: Kovács Csaba
Segíteni a gyermekek számára értékes, vonzó tevékenységek szervezését, romantikus tevékenységek szervezését, közösségi segítőkészség kialakítása, érdekképviselet, stb. az alapszabály szerint ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Holdfény Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Agura Péterné
A nyugdíjasok, illetve időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeiknek védelme, képviselete. Továbbá az alapszabály II/1. illetve II/2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Síp utca 12.
képviselő: Szabó József elnök
Érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenység. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2
képviselő: Pekó László
A kamara célja a kamarai törvény szerinti köztestületi célokon túl tagjai között olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az éredekazonosság alapján elősegítik, és folyamatosan biztosítják a gazdálkodó szervezetek közötti közvetlen gazdasági kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.
Új cél: üzleti élet szabályozása, hatékonyágának ösztönzése. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara

(egyéb)

4405 Nyíregyháza, Kálvin tér 14. 1/10
képviselő: Bezzeg János
a mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében közfeladatokat lát el ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 4-6.
képviselő: Olman Lászlóné
Az élet minden területén a nők gazdasági, kulturális, erkölcsi felemelésének elősegítése, továbbá az ifjúsági életre való felkészítése a keresztény erkölcsi normák alapján. A nők esélyegyenlőségének megteremtése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, valamint belső képzések. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 4-6.
képviselő: Szabó Pál
Az egészség megőrzése, gyógyító, egészségügyi tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális- hagyományőrző tevékenység, természet és környezetvédelem, máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5
képviselő: Istenes Sándor elnök
Közreműködik a megye állampolgáriainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítésében, védelmük szevezésében, azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmagukat, életüket, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.
képviselő: Somogyi János
A bűn- és baleset megelőzés, a közbiztonság és közrendvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek működésének támogatása. E szervezetek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozásának, alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sclerosis Multiplex Betegek Egyesülete

(sport,egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kerékgyártó utca 21.
képviselő: Kék Ignácné
Tagjai teljes értékű polgárként élhessék életüket, betegségüket vállalva, egymás iránt felelősséggel, közösségben tegyenek azért, hogy a testi nehézségek mellett lelki fájdalmaik ne legyenek. Egymásra figyelés és barátságos légkör, érdekképviselet az életük minden területén. Az SM, gerinc és mozgásszervi betegségben szenvedő betegek esetmenedzselése, az egészségügy és a szociális ellátó rendszer megyei koordinációja. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Galó Miklós
Tudományos munka támogatása, a kutatási eredmények sikeres adaptációjának segítése, a publikációs tevékenység ösztönzése. Az alkotó értelmiség körében a folyamatosan kiemelkedő szinten dolgozók, a tudományos minősítésre készülők, az ígéretes teljesítményt nyújtók erkölcsi és anyagi támogatása. A tudományos munkához szükséges ismeretek és információk megszerzésében, hasznosításában részvevők támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcsi Esőemberekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30.
képviselő: Suszter Csabáné elnök
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környékén lakó autista gyermekek korai fejlesztése, óvodai, iskolai ellátás a fiatalok részére, a szellemi és testi fejlődést szolgáló feltételek javítása, védett munkahely biztosítása, otthonházak létrehozása, autista óvoda és iskola épületének megvalósítása, helyi és regionális pedagógiai képzés, továbbképzés szervezése és támogatása, rehabilitációs foglalkoztatás és egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

SZABOLCSI HONVÉD MŰSZAKI HAGYOMÁNYŐRZŐ BAJTÁRSI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Színház utca 2.
képviselő: Kovács József az egyesület elnöke
Katonai műszaki örökség és hagyományok megóvása. Tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés, oktatás-nevelés, kulturális tevékenység. Katasztrófa elhárítás, ár- és belvízvédelem. Műszaki tevékenységek segítése. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

SZÉCHENYI 75 Alapítvány Nyíregyháza

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
képviselő: Héri Gézáné
Közgazdasági szakemberképzés új lehetőségeinek ösztönzése, iskolai nyelvtanulás, szabadidős és kulturális tevékenység támogatása és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Szegfű-Szeg Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 8.
képviselő: Szabados József
A szociáldemokrácia mint eszme és gondolatkör hazai megismertetése és terjesztése a népszerűsítés folyamatában tevékeny közreműködés a tárgyalási és viselkedési kultúra terjesztésének előmozdítása. A nemzetközi kapcsolatok építése során az ehhez szükséges utazásszervezés lebonyolítása a külföldön elsajátítható szakismeretek támogatása. ... >>

SZENT ANNA Karitász Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, László utca 51. I//1.
képviselő: Sándor Józsefné
Hátrányos szociális helyzetű egyedül élő nők és közösségeik életesélyeinek és életminőségének a javítása. Krízishelyzetben lévőknek segítségnyújtás, családgondozás, a testi-lelki szükséget szenvedők, időskorúak, munkanélküliek segítése, támogatása. Üdültetés a rászorulók számára. Felebaráti szeretet megvalósítása. ... >>

"SZENT GELLÉRT HÍVEI" Egyházi Közösség

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Virág út 37. 1/4.
képviselő: Komjáti Anita elnök ... >>

SZENT IMRE Katolikus Szülők Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.
képviselő: Kuktáné Kovács Márta
Egyetemes keresztény értékrend, keresztény hagyományok ápolása, nevelés-oktatás, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Szent József Kolping Család

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
képviselő: Pente András
Kolping Adolf szellemének átadása az Egyesület tagjainak. Az Egyesület tagjainak megadni a szükséges támogatást, hogy ezáltal is helyt tudjanak állni keresztényként az életben, a munkában, a hivatásban, a házasságban és családban, az egyházban illetve a világban. Az Egyesület katolikus társadalmi tanítás szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom megújulásában közreműködni. ... >>

Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kállói utca 58.
képviselő: Braun Soeli Teresinha
Betegek és rászorulók testi, lelki szolgálata. ... >>

Szent Korona Lovagrend

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szent István út 69.
képviselő: Gyöngyösi László György
az ősi nemesi hagyományok felélesztése, ápolása, megőrzése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Szent Miklós Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bercsényi utca 13.
képviselő: Orosz Árpád
Szociális tevékenység, idős és fiatalkorúak, rászorulók gondozása, támogatása, idős és fiatalkorúak mentálhigiénés segítségnyújtása, nevelés és oktatás, illetve a katolikus egyház és intézményeinek fejlesztése, a katolikus egyház programjainak támogatása és az ehhez szükséges informatikai rendszerek, műszerek, kellékek megteremtése. ... >>

Szent Tamás Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bercsényi utca 7.
képviselő: Miló Miklós
A Nyíregyháza- Belvárosi Görög Katolikus Egyházközösség támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

SZERETET KAPCSOLAT EGYHÁZA

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Körte út 34.
képviselő: Szabó Dániel
Hitéleti tevékenység, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

T-18. Postagalamb Sportegyesület Nyíregyháza Kertváros

(sport,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor 1.
képviselő: Ast János
A tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása: a tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése, a hagyományok ápolása és fejlesztése, a versenykerületi, területi, országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása. ... >>

Tabulapláza Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kéz utca 25.
képviselő: Priksz Gábor
Az alapítvány célja a társadalmi problémák megoldására irányuló szemléletformálás és tájékoztatás. Lehetőség biztosítása a kisközösségek, társadalmi csoportok, civil szervezetek önkifejezésére, nevelés-oktatás, egészségmegőrzés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

TÁNC ÉS GONDOLAT EGYHÁZA

(egyéb)

4432 Nyíregyháza, Kincs köz 12.
képviselő: Bertli József
hitéleti tevékenység és egyéb az alapszabályban meghatározottak ... >>

TANÍTANI a Rutinsoft KFT Alapítványa a magasszíntű oktatásért

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 25/a.
képviselő: Dankó Gábor
Nevelés és oktatás, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltató tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztő tevékenységet végez, elsősorban Kelet-Magyarországon. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal