Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 323
2. oldal

"Effata" Evangélikus Alapítvány

(egyéb)

Nyírszőlős, Kollégium u.72.
képviselő: Kazár István ... >>

ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4.
képviselő: Dr. Szabó Béláné
Értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme képviselte, egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, szociális tevékenység, valamint a az alapszabály II. fejezete alapján. ... >>

EGÉSZSÉG TERMÉSZETBARÁT SPORTEGYESÜLET

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Fő út 17
képviselő: Asztalos Zoltánné
Az egészséges életmódra nevelés, a természetjárás népszerűsítése, hazánk kulturális és természeti nevezetességeinek megismertetése. Hasonló tevékenységet végző külföldi egyesületekkel, alapítványokkal partnerkapcsolat kiépítése. A határon kívüli kultúra ápolása, nemzetközi tevékenység, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 33
képviselő: Dr. Olajos Judit
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, tanácsadó szolgálat működtetése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása. ... >>

Egyesület az Infartktus Ellen

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 5.
képviselő: Dr. Szilágyi Attila
egészségügyi tevékenység, továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint ... >>

EGYÜTT A DEMOKRÁCIÁÉRT Klub

(egyéb)

Nyíregyháza, Árpád u.35.
képviselő: Tóth Gyula ... >>

Együtt a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.
képviselő: Tölgyesiné Ferenc Gabriella
Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, anyanyelvi nevelés, egészséges életmódra nevelés. Tanuláshoz, mozgásfejlesztéshez eszközök beszerzése, szakkönyv vásárlása, óvodapedagógusok támogatása. Továbbá az alapító okirat 3.1 illetve 3.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Belső körút 31.
képviselő: Stankóczi László
Hátrányos és többszörösen hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete, szociális, egészségügyi és oktatási támogatása, gondozása és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

EKKLESIA GYÜLEKEZET

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Farkas utca 22.
képviselő: Gergely Csilla Melinda
vallási tevékenység ... >>

Életerő Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. utca 27.
képviselő: Szaniszló Mariann képviselő
az egészséges életmód képviselete, érvényesítése és védelme ... >>

ÉLETÚT Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bóbita utca 43.
képviselő: Nagyné Iván Ildikó
Időskorú állampolgárok életvitelének segítése. Családi gondoskodást nélkülöző idős emberek ellátására szolgáló intézmény, szeretetotthon, gondozó szolgálat szervezése, létesítése és fenntartása. Elfekvő jellegű beteggondozás szervezése, létesítése és fenntartása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi tevékenység, rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Elfogadott másság-együtt a fogytékosokért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12.
képviselő: Temesvári Ildikó
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás és egyéb az alapító okirat alapján. ... >>

Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom

(egyéb)

4246 Nyíregyháza, Mester út 7/c.
képviselő: Lengyel Károly
A magyar polgárok és Nyíregyháza helyi érdekeinek védelme és képviselete, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Első Lépés szabadulókat segítő reszocializációs és bűnmegelőzési Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 24. 2/21.
képviselő: Bacsó Béla
A büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak részére könnyíteni a társadalomba való visszailleszkedést.
nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Első Nyíregyházi Lions Club

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csipke út 20. A
képviselő: Dr. Chrabák László
Egészségmegőrzés, gyermek- és ifjúságvédelem és egyéb a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

EMMAUSÉRT Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 160/a.
képviselő: Bozorády Zoltán
Szociális tevékenység, időskorúak gondozása. Időskorúaknak mentálhigiénés segítségnyújtás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az intézményi munkát végzők, közreműködők, illetve azt segítők képzése. Az intézmény fejlesztése. Az épületállomány állag- állapotfenntartásának, megőrzésének elősegítése. ... >>

Építőipari Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 9.
képviselő: Huray Gábor
Iparosok érdekképviselete és érdekvédelme ... >>

Erő-Forrás, Északkelet-magyarországi Foglalkoztatási és Humánerőforrás Fejlesztési Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Váci M. utca 41.
képviselő: Orosi Gábor Bence
Humán erőforrás tudás és készségszintjének fejlesztése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

ÉRT Hátrányos Helyzetű Romákért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tompa M. utca 16. fsz./4.
képviselő: Kőrösi Tímea Erzsébet elnök
Hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok segítése, mind a munkaerőpiacon, mind az élet más területén adódó problémák megoldásánál. Mentorálás, helyzetbehozás, illetve felvilágosító munka keretein belül a roma munkanélküleik beiskolázását, felzárkóztatását, illetve a roma gyerekek és fiatalok integrálódását hivatott segíteni. Ezen célok elérésének érdekében olyan kapcsolatot épít ki, mely a feladatai megvalósításához nagyban hozzájárul. Ezen túl, kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, megvalósítása. ... >>

ESÉLYKAPU a hátrányos helyzetű csoportokért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4-6.
képviselő: Tóth Andrea
Az egyesület alapvető célkitűzése a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci (re)integrációja, életkörülményeik és szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása, valamint a hátrányos helyzetűekkel szemben meglévő diszkrimináció csökkentése, a társadalmi kohézió növelése érdekében. Az egyesület kiemelt védelmet fordít a munkanélküliek problémáinak megoldására, az emberi és állampolgári jogok védelmére, a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem területén is pozitív változásokat kíván elérni. ... >>

ESÉLYT AZ IFJÚSÁGNAK Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Kovács Ferenc a kuratórium elnöke
A megyében élő gyermekek, fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány anyagi támogatással is elősegíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő, illetve létrejövő gyermek- és ifjúsági közösségek működését. Az Alapítvány kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúsági táboroztatás, tehetséggondozás, és a környezet megóvására irányuló közösségi tevékenységek támogatását. Továbbá az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Ésszerű Mezőgazdaságért Egyesület

(szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sulyánbokor 25.
képviselő: Morauszki Mihály András
A mezőgazdasággal foglalkozók- hátrányos helyzetű kistérségben élő és dolgozó, hátrányos helyzetű őstermelők, továbbá a különböző generációkat képviselő mezőgazdasági foglalkoztatók és foglalkoztatottak- emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Észak-Alföld Turizmusáért Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9. I/6.
képviselő: Aranyossy Mihály Tamás
A régió turisztikai, idegenforgalmi, szakmai, gazdasági és társadalmi érdekeinek fejlesztése, civil szervezetek és vállalkozások összefogása a turisztikai-idegenforgalmi ágazat általános felemelkedéséért. ... >>

Észak-Kelet-Magyarországi Cigány Szervezetek és Önkormányzatok Regionális Érdekegyeztető Fóruma

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rezeda utca 89/b.
képviselő: Horváth Tamás
Szociális problémák felkarolása, a cigányságot érintő érdekképviselet, a művészet, a művelődés, az oktatás, a foglalkoztatás segítése, környezetvédelmi tevékenység és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Északi Városrész Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 4.
képviselő: Juhász Sándor
bűnmegelőzés, vagyonvédelem és egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

ESZTERLÁNC Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.
képviselő: Temesfalvi Miklósné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"EuroClip- EuroKapocs" Közalapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5
képviselő: Dr. Hajnal Béla
az euróatlanti ingetráció elősegítése, szakmai,- tudományos tevékenység, oktatás, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

EURÓPA Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 18.-20.
képviselő: Cseh Sándor elnök, Dr. Láczay Magdolna alelnök, Soltészné Pádár Ilona tiszteletbeli elnök
Euróatlanti integráció érdekében érdekképviseletet lát el. Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenyégek. ... >>

Európai és Térségi Együttműködésért Társaság Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. út 73. 1/2
képviselő: Dr. Farkas Csilla Valéria
euroatlanti integráció elősegítése, egyéb, az alapszabályban meghatározottak ... >>

Európai Kommunikációért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Moszkva utca 7.
képviselő: Remenyikné Kovács Róza
Idegen nyelvek és kultúrák magas szinten történő elsajátításának segítése, támogatása. Európai népekkel kulturális, gazdasági kapcsolatteremtés a népek közötti kommunikáció elősegítése érdekében. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

EURORA OKTATÁSI Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7.
képviselő: Tamás Erzsébet Borbála
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Ezer Élmény-Ezer Játék Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Dugonics út 6.
képviselő: Giba Tamás
az óvodai élet minőségének javítása és egyéb az alapító okirat alapján ... >>

Ezredforduló Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Jókai tér 4.
képviselő: Végh Béla
Az országgyűlési és önkormányzati választásokon az MSZP támogatásával induló, kuratórium által kiválasztott személyek anyagi támogatása, kampány és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása, kiadványok, szórólapok, hírlevelek finanszírozása, tehetséges fiatalok képzési támogatása. ... >>

Ezüstcsikó Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rózsa utca 19.
képviselő: Tóth Tibor
Életminőség javításának elősegítése, lovassport, harcművészet és egyéb sporttevékenységek népszerűsítése, falusi és lovasturizmus népszerűsítése, illegális szemétlerakók elleni küzdelem, hagyományőrzés elősegítése, és egyéb, az alapszabály szerint. ... >>

"FAIR-PLAY" Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.
képviselő: Gunyecz István
a gazdasági életben való boldoguláshoz szükséges segítségnyújtás, egyéb az alapszabály szerint ... >>

FANAT-X Táncsport Egyesület

(sport,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Margaréta út 52
képviselő: Marján Klára, Vékony Sándor
sport- és egyéb az alapszabály szerint ... >>

FIATAL NEMZEDÉKEK EGYESÜLET

(sport,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Északi körút 38. 1/5.
képviselő: Beliczáné Veres Erika
Közéleti, szabadidős és sport jellegű ifjúsági rendezvények szerveése, lebonyolítása. Az európai Uniós csatlakozással kapcsolatos információk megismertertése a fiatalokkal. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Fiatal Tehetségekért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Vénusz utca 10.
képviselő: Dr. Szilágyiné Pálkövi Mária
A gyermekek és az ifjúság zenei műveltségének szélesítése, a kiemelkedő tehetségek felkutatása, a zenéhez való kötődésük erősítése és a zenei képzésük támogatása, mindezzel együtt zenei pályára lépésük elősegítése. Tanárok továbbképzése. Emelet a határon túli gyermekek körében is állandó nevelőmunkát kíván folytatni, illetve a magyar nyelvhez és kultúrához való tartós kötődésüket és nemzeti idenditásukat kívánja megőrizni. ... >>

Fiatalok az Esélyegyelőségért és a KultúráltSzórakozásért Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

4246 Császárszállás, Butykai utca 101
képviselő: Banu Anita Hajnalka
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése, jogaik érvényesítésének támogatása, ezen csoportok tájékoztatása pályázatokról, kulturális rendezvényekről, álláslehetőségekről. ... >>

FILADELFIA Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 72.
képviselő: Győrfi Mihály
A Nyírteleki Evangélikus Templom és Gyülekezeti ház építése. Az ifjúság keresztyéni nevelésének segítése, kreativitásuk kibontakoztatása. A hátrányos helyzetben élő családok és egyének rehabilitásának segítése, kuturális rendezvények, oktatási programok, szociális segítés, támogatás formájában. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán mnkaerő közvetítés.
... >>

FILTER PERFORMANCE Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fészek utca 192.
képviselő: Ferencz Krisztina
Kapcsolatfelvétel az EU-ban, és az EU-n kívül működő alkotócsoportokkal, határon túli magyar művészekkel való kapcsolat kiépítése, a határon túli művészekkel való kapcsolat kiépítése, művészeti, felsőoktatási intézményekkel közös együttműködés létrehozása, továbbá kulturális illetve oktatási tevékenység. ... >>

Flexi-Team Aerobik Klub

(sport,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ibolya utca 17/ A
képviselő: Magyar D. Judit
Az aerobik sport hazai és nemzetközi hírnevének elősegítése, a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és elmélyítése, hazai és nemzetközi aerobik versenyek és találkozók fejlesztése, aerobik sport megszerettetése, nevelés, oktatás és képességfejlesztés. ... >>

Fogyatékosok Fóruma

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Holló út 63/b.
képviselő: Csonka Ferenc
A fogyatékosok érdekeinek képviselete, érvényesíti és védi, valamint elősegíti esélyegyenlőségüket, egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésüket. Nemzetközi tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Függetlenül Nyíregyházáért Közéleti Egyesület

(kulturális,egyéb)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Muskotály út 25/b
képviselő: Balogh Béla
az önkormányzati képviselők munkájának segítése, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Gábor Áron Zhutindo drom (Segitő út) Roma Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.
képviselő: Kalderás Ferenc
A cigányság körében a Biblia népszerűsítése, a bibliai értékrendek közvetítése. A cigányság kulturális és nemzeti identitásának megerősítése. A romák érdekképviselete, érdekvédelme. Egészségügyi tevékenység. Képességfejlesztő játékok beszerzése, a cigány tanulóifjúság képzésének támogatása. Sporttevékenység elősegítése, szervezése. Közösségi és művelődési tevékenység segítése, konferenciák szervezése, szellemi alkotások díjazása, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Gézengúz Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.
képviselő: Rutkovszkiné Fedor Ildikó
A Virág utcai óvodába járó gyermekek értelmi, érzelmi és testi fejlődéséhez szükséges eszközök anyagi hátterének biztosítása. A gyermekeknek a természettel való harmonikus kapcsolatának kialakítása érdekében különböző kirándulások, programok szervezése, finanszírozása. Továbbá az alapítvány alapító okirat 4-es pontjában foglaltak szerint. ... >>

Gombi Kosársuli Nyíregyháza Utánpótlás Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 6. X/62.
képviselő: Gombkötő Norbert
Egészségmegőrzés, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi kisebbségekkel, valamint a határontúli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet végzi, elsősorban a sport területén. Továbbá az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. Egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Gordiusz Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csipke köz 4.
képviselő: Lengyelné Pogácsás Mária
non-profit szervezetek koordinálása, érdekvédelme ... >>

Görögtűz Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 23. 3/29.
képviselő: Szabó Tamás a kuratórium elnöke
A nyíregyházi örökösföldi lakótelepen élők életminőségének javatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal