Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa sport civil szervezetek


Találatok száma: 126
3. oldal

Polgári Sportlövész Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 70/B.
képviselő: Kovács Tibor ... >>

Postás Sportegyesület Nagykanizsa

(sport)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 14/C. I/6.
képviselő: Tomasics János
A rendszeres sportolás testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Retro-Dance Fitt-Tánc Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 124.
képviselő: Gáspár-Csere Erzsébet
A Magyarországon kiemelkedően népszerű tömeg- és versenysport, az aerobik, a tánc, mint sport népszerűsítése, a gyermekeknek már óvodás, kisiskolás korban megismerjék a sport különböző területeit, mozgáskultúra kialakítása, az egészséges szokások, mozgásformák gyermekkorban való megismertetése, tagjai sporttevékenységének a biztosítása, közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése. ... >>

Roma Nők Országos Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 14.
képviselő: Váradi Istvánné Orsós Katalin
Elősegíti a roma nők oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, az egészségügyi, a kulturális és sport szolgáltatásainak bővítését.
Ellátja a hozzá csatlakozó cigány szervezetek vezetőinek felkészítését, érdekvédelmét, részükre szakmai tanácsadást szervez. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű társadalmi összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat, valamint ezen szervekkel való kapcsolattartást, óvja és ápolja a kisebbség kultúráját. ... >>

Röpte Tenisz Klub Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 10.
képviselő: Gyenes László
A fiatalság számára lehetőséget biztosítani a tenisz sportág megismerésére, a sportágban érdekelt egyesületek, szervezetek, vállalkozások és sportbarátok összefogása, vinzó klubélet kialakítása, színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítása, utánpótlás kinevelésének támogatása. ... >>

"Sárkányjárat" Kanizsai Sárkányhajó Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Péterfai út 21/2.
képviselő: Mátyás Zoltán
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. a keleti kultúrának, sportnak ezen belül is a sárkányhajózásnak a társadalom széles rétegei számára történő bemutatása, ezzel összefüggésben rendezvények szervezése, az ehhez szükséges sporteszközök szükség esetén rendelkezésre bocsátása térítés ellenében. Az egyesület tagjainak részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A versenyek, tanfolyamok szervezése, az egyesület tagjai részére rendszeres testedzés biztosítása, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 96.
képviselő: Sáfár László
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a nemesebb sportszellem elterjesztése, utánpótlás nevelés a Magyar Köztársaság adta sportlehetőségek helyi hasznosítása. A shotokan karate és az azt művelők érdekeinek képviselete. ... >>

Szan-Dia Fitness Sport Club

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 21.
képviselő: Vágó Lászlóné
Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

Technokrata Ifjúság Baráti Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. út 36.
képviselő: Lakatos András
a zala megyében élő fiatalok érdekképviseleti fóruma. a térségben élú fialaok kultúrált szórakozásának, sportolásának, képzésének hatékony elősegítése. Hatékony együttműködés más ifjúsági szervezetekkel. A fiatalok számára a rendszeres, igényes találkozás kereteinek megteremtése a társasági élet, a kulturális szórakozás, az általános emberi, európai értékek ápolása és terjesztése érdekében. Kiállás az egyetemes emberi jogok, különösen a tanuló ifjúság jogai mellett. ... >>

Térségi Romák Egyesülete a Fiatalokért

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 20/ C. 2.em./4.
képviselő: Bogdán Tibor, Mihálylovics Natalja Adrejevna, Perényi Ildikó
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcslatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel: erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a cigány civil szervezeteket és mozgalmakat, óvja és ápolja a kisebbségi kultúrát (a cigányság jelképeit), elősegíti az oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport szolgáltatások bővítését. Hozzájárul a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében. ... >>

Thúry Diáksport Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 2.
képviselő: Göncz Ferenc István
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a minőségi sportegerdmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése ... >>

Thury György Horgászegyesület Nagykanizsa

(sport,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út
képviselő: Simon József, Vincze Gyula
A horgász sport fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

TOLEDO Lovas Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Lovarda út 1.
képviselő: Dániel László
Lovasversenyek szervezése, bonyolítása, a lovas-sport népszerűsítése, lehetséges anyagi támogatások felkutatása, versenyzéssel, lótenyésztéssel - tartással kapcsolatos szakmai fórumok szervezése. Lovasoktatás, lovastáborok szervezése. ... >>

Vesebetegek és Szervátültetettek Nagykanizsai Érdekvédelmi, Kulturális és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 17.
képviselő: Major Csaba
A vesebetegek és a szervátültetett emberek sajátos érdekeinek képviselete. A vesebetegek és szervátültetettek egymást ismerő, segítő közösségekké szervezése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása és a megvalósításukról való gondoskodás. ... >>

Veszprémi Egyetem Nagykanizsa Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 33.
képviselő: Torma Roland
A Veszprémi Egyetem nagykanizsa oktatói és alkalmazottai részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. A tömegsport és versenysportok folyamatos fejlesztése. ... >>

Viky Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Fő út 10-12. II//9.
képviselő: Gábor Attila
Népszerűsítése a magyarországi WRC rallie sportnak, és a terep rallie-autó és motor sportnak. Az utánpótlás biztosítása, a versenyekre felkészülés, versenyen részvétel, versenyeztetés, edzés biztosítása, a társadalmi tevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Rallie pilóták által a járművezetők részére vészhelyzetben, illetve szélsőséges időjárási körülmények között való vezetési rutin átadása, az ilyen helyzetben a versenyzők által már ismert rutinműveletek átadása, oktatása. A közlekedésbiztonságra való széleskörű nevelés. A versenyzés pártolása, pártoló tagok toborzása.
A versenyzés pártolása, pártoló tagok toborzása, melynek keretében a pártoló természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet támogatja az egyesület sporttevékenységét, az egyesület pedig lehetővé teszi, hogy sporttevékenységét a pártoló szervezet marketingtevékenysége során felhasználja. ... >>

"VIVERE" Alapítvány

(sport)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 9.
képviselő: Cserti Tibor
6-18 éves fiatalok vívásra nevelése, sportoltatása, az edzések feltételeinek megteremtése, a fiatal vívók versenyeztetése, az aktív vívósport támogatása. ... >>

Yankos Bike Team Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 1.
képviselő: Radics Bálint
Az amatőr kerékpárosok sportolási, versenyzési lehetőségének megteremtése, segítése. Ennek érdekében kirándulásokat, túrákat, versenyeket szervez, népszerűsíti az egészséges életmódot, és népszerűsíti a testmozgást. Az egyesület az érintett önkormányzatokkal, gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel és más társadalmi szervekkel együttműködik. ... >>

Zala Megyei Horvát Nők Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Vargovics Józsefné
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű társadalmi összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat, valamint ezen szervekkel való kapcsolattartást, óvja és ápolja a horvát kisebbségi kultúrát, az alapszabályban rögzített célja a horvát nemzeti kisebbség érdekeinek képviselete. Részt vesz a horvát nők anyanyelvi oktatásában és minden más horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében, kapcsolatot tart fenn Horvátországgal és más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. Elősegíti a horvát nők oktatási, foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, kulturális és sport szolgáltatásinak bővítését. ... >>

Zalaerdő Hevesi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2.
képviselő: Farkasné Bolin Ildikó
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli - területi intézmények közötti, országos játék, nemzetközi EB, VB, verseny, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése és részvétel a különböző szintű versenyeken. Az iskola tanulóinak rendszeres testgyakorlás feltételeinek bővítése, biztosítása. A mindennapos testedzés megvalósítása, a sporban tehetséges fiatalok versenyszerű foglalkoztatása. ... >>

"ZALAERDÖ" Sportegyesület Nagykanizsa

(sport)

8800 Nagykanizsa, Sneff tér 6.
képviselő: Dr. Nádor László
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Zalai Sportmúzeumért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Liszt F. út 6/d. 4/2.
képviselő: Kis János
Támogatni és segíteni Zala megye testkulturális hagyatékának összegyűjtését, rendszerezését és megőrzését, állandó kiállítás formájában. Működtetni a majd létrejövő Zalai Sportmúzeumot. Egyéb kulturális célok - könyvkiadás, sportrendezvények - támogatása. ... >>

Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület (60070)

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 3/ B. II.em./6.
képviselő: Budavölgyi Kálmán, Horváth Józsefné, Huszár Emil
Gyermek és ifjúsági feladatok, sport, és sportmenedzsment tevékenység végzése. Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása, közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód feltételeinek elősegítése. Gyermek és ifjúsági táborok, fesztiválok, rendezvények szervezése. A szakosztályaihoz tartozó sportágak népszerűsítése, utánpótlás nevelése. Tagjainak diák, verseny, és szabadidősport versenyeken való indítása. A sportversenyek, sportfesztiválok, bemutatók szervezése, a diáksport mozgalom terjesztése. Szervezetirányítási, igazgatási, képzési üzemeltetési, intézményi feladatok végzése. Környzetvédelmi tevékenység végzése, a környezet védelme, környezettudatos gondolkodásra, fenntartható életmódra való nevelés, ösztönzés. ... >>

Zrínyi Miklós Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 38.
képviselő: Marczinka Csaba
A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése, utánpótlás nevelése. ... >>

Zsigmondy Tornaterem Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Steindl József
Az iskolai testnevelés és tömegsport feltételeinek megteremtése, szociális létesítményekkel együtt. Új tornaterem létrehozása. ... >>

Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Laukó Emőke
A Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal