Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa sport civil szervezetek


Találatok száma: 126
2. oldal

Kanizsa Vízilabda Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Békástó út 3.
képviselő: Balázs László, Krihó Zsuzsanna, Rábavölgyi Attila
A Nagykanizsán működő vízilabda sportág működésének támogatása, a vízilabda sportágban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, a sportág népszerűsítlése, a közönség kiszolgálása, az ifjúság sporttevékenységének elősegítése és egészséges életmódra nevelése, az utánpótlás-nevelése, az utánpótlás-nevelés fejlesztése érdekében fejti ki tevékenységét. ... >>

Kanizsa Vízilabda Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 25.
képviselő: Bendek Miklós, Szőlősi Csaba
A nagykanizsai vízilabda-sport támogatása, edzési és versenyzési feltételek megteremtése, felnőtt, ifi, junior korosztályú csapatok felkészítése, utánpótlás nevelése, a magas szintű edzésmunka érdekében az edzők továbbképzésének elősegítése, a kiemekedő sportolók jutalmazása. A nagykanizsai vízilabda-sport népszerűsítése, sportrendezvények szervezésének elősegítése. ... >>

Kanizsai Bírkózó Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Fő út 18 I/6
képviselő: Dr. Kalmár István
A bírkózó sportág, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, művelése, hagyományainak megőrzépse, oktatása, a sportágon keresztül az egészségmegőrzés elősegítése. Működési területén a sortegyesülettel kapcsolatban levő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak (hallgatóinak) részére sportolási, testedzési lehetőségeket biztosít, elősegíti a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, a rekreációs tevékenységet a bírkózó sportágban. Biztosítja a bírkózás elsajátítását a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részére ingyenes sportolási lehetőség megadásával. Tanfolyamokat, előadásokat, szakmai összejöveteleket, bírkózó-versenyeket szervez. Együttműködik területének állami, társadalmi és gazdasági szerveivel. Bírkózó szakosztályt hoz létre és működtet. ... >>

Kanizsai Futó és Szabadidő Sport Klub

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Sznopek József
Sportcélokat szolgáló közérdekű kötelezettségvállalással társadalmi szervezetként létrehozott sportegyesület. Tagjai számára a szabadidő kulturált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése, a lakosság részére színvonalas szabadidő-eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. A sportegyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig. Sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére, futás, kocogás, versenyek szervezése. ... >>

Kanizsai Gördeszka és Görkorcsolya Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Bartók B. út 10/C VI/3
képviselő: Kercsmár Gyula
A gördeszka és a görkorcsolya ?actionsport? népszerűsítése, illetve aktív gyakorlása, az ifjúság számára e sport gyakorlásának kulturált körülmények közötti gyakorlásának biztosítása, az extrém sport oktatása, tehetséggondozás. Bemutatók, versenyek megszervezése és rendezése, az azokon való részvétel, kapcsolattartás az országban működő gördeszka és görkorcsolya klubokkal, nemzetközi kapcsolattartás külföldi klubokkal. ... >>

Kanizsai Outdoor és Extrém Közhasznú Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 18/B.
képviselő: Silló Mátyás
A nem profi sportolók mozgásigényének felkeltése és mozgásban gazdag életmód kialakítása, a civilizációs betegségek ilyen formán megőrzése, különböző szabadidős sport tevékenységek -, sportversenyek-, sporttáborok-, közös rendezvények-, extrém sportrendezvénye- szervezése. A szervezet segít összefogni a szabadidősportokat és a sportolni vágyó embereket minden korosztályból, ezáltal azoknak az embereknek is lehetőségük nyílik arra, hogy sportoljanak, akiknek vagy idejük vagy információjuk nincs arra, hogy utána nézzenek hol és mikor lehetne mozgásigényüket kielégíteni. Így az egyesület abban segít, hogy a mozgásszegény életmódjukból ki tudjuk mozdítani az embereket és az életmódjukban és az egészségi állapotukban minőségi pozitív irányú változást tudjanak elérni. ... >>

Kanizsai Vadmacskák Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 12.
képviselő: Gábor Erzsébet, Szentes László
Az NB-I/A-s kosárlabda csapat sporttevékenységének szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportolók edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges játékosok nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Nagykanizsa városa és az ország számára kosárlabdázó játékosok nevelése. Általában a nagykanizsai sportélet ezen belül a kosárlabdázás helyzetének javítása. ... >>

Kiskanizsa Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 67.
képviselő: Hackler Jánosné, Tulman Gézáné
Az Általános Iskola Kiskanizsa tanulói és szülői társadalma részére a rendszeres testedzés, a szabadidő kultúrált eltöltésének biztosítása, az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének lehetővé tétele, a tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük elősegítése, különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése, utánpótlás nevelése, sportkapcsolatok létesítése, sporthagyományok ápolása. ... >>

Kiskanizsai Polgári Olvasókör

(sport,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 1.
képviselő: Lukács Ibolya, Salamon Sándor Imréné
A kiskanizsai polgárok részvétele a városrész gazdasági, társadalmi, kulturális és sport életben. A városrész hagyományainak ápolása, fejlesztése, az itt lakók érdekeinek képviselete. ... >>

Kiskanizsai "Sáskák"

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 1.
képviselő: Kápolnás Zoltán
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének, állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

Kőolajipari Dolgozók Sporthorgász Egyesülete

(sport)

8801 Nagykanizsa, Felsőerdő út 62.
képviselő: Petovári József
A tagok részére horgászati lehetőség biztosítása. A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése, a tagok horgászérdekeinek védelme, képviselete.
Az egyesület politikai pártoktól független és számukra támogatást nem nyújt. ... >>

MAPEI Kanizsa Kerékpáros Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kodály Z. út 6/ D.
képviselő: Gayer Tamás
A kerékpársport népszerűsítése, az ifjúság egészséges életmódra nevelése, hazánk tájainak, műemlékeinek megismerése a túrázás által, rendezvények, versenyek rendezése és azokon való részvétel, a minőségi versenysport terjesztése, egyéb sportkörökkel való kapcsolattartás. ... >>

Maximus Kanizsa Sportegyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Varasdi út 73
képviselő: ifj Szekszárdi József
A szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód elősegítését célzó erőemelő sporttevékenység lehetőségének biztosítása.
Erőemelő sportrendezvények, versenyek, bemutatók szervezése.
Erőemelő edzőterem létrehozása és üzemeltetése.
Aktív erőemelő versenyzők beléptetése az egyesületbe, utánpótlás nevelés, belépés a MERSZ (Magyar Erőemelő Szövetség) tagjai közé és részvétel a szövetség versenyein, kapcsolattartás a többi tagegyesülettel.
Pályázás erőemelő versenyrendezésre a MERSZ éves versenynaptárában szereplő versenyek közül, kapcsolatfelvétel rendezvényszervezőkkel és más sportegyesületekkel sportági bemutató céljából. ... >>

Memphis Lions Tánc és Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 1 b. IV//1.
képviselő: Kummer József
A gyermekek és az ifjúság, a fiatal tehetségek és minden nemű művészeti tevékenység ápolása, gondozása, pártolása. Alkotóközösségek létrehozása és fejlesztése, a bemutatkozási lehetőségek megteremtése. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A környezet védelme, a kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. Egészséges, sportszerű életre való nevelés, azifjúság hasznos szabadidő eltöltésének elősegítése, gyakorláshoz szervezett keretek biztosítása, tehetséggondozás. A tanítványok versenyeken való indítása, bemutatókon való részvétel, hazai és nemzetközi versenyek szervezése amatőr és professzionális táncok és egyéb művészek részére, valamint edzőtáborok, szakmai továbbképzések szervezése. A fent említett sport- és művészeti tevékenységek és az egyesület népszerűsítése, marketing és reklámtevékenység, olyan rendezvények és megmozdulások támogatása, ahol a táncmozgalmat és a művészeteket népszerűsítik, segítik. Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi szakmai szervezetekkel, klubokkal, egyesületekkel. ... >>

Miklósfai Uj Ut Horgászegyesület Miklósfa-Nagykanizsa

(sport)

8800 Nagykanizsa-Miklósfa, Miklósfa út 70
képviselő: Csillag István
A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése.
Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése. ... >>

Mórichelyi Lovasklub Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, 02144 hrsz.
képviselő: Dr. Nagy Kálmán
Tagjai részére a rendszeres lovassport, szabadidős és hobbitevékenység lehetőségeinek biztosítása. Tagjai, valamint az egyesülettel kapcsolatba lépő személyek, szervezetek lovaglásának biztosítása, versenyek, oktatások, táborok, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Az egyesülettel kapcsolatban lévő magánszemélyek, intézmények, oktatási, nevelés intézmények tanulói részére a lovassport lehetőségeinek megteremtése, szabadidősportjának segítése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Nagykanizsa Férfi Kézilabda Sportjáért Alapítvány

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 97.
képviselő: Kálóczy László
A nagykanizsai férfi kézilabda sport személyi és tárgyi feltételeinek magas színvonalon tartása és a megfelelő tudásszintű utánpótlás biztosítása. ... >>

Nagykanizsa Gyermek és Ifjúsági Labdarúgásáért Közhasznú Alapítvány

(sport)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 25/a.
képviselő: Kovács Tamás Gyula
Nagykanizsa Megyei Jogú Város és vonzáskörzete gyermek és ifjúsági (utánpótlás) labdarúgása feltételrendszerének javítása és ezáltal a gyermekek minél szélesebb köre szervezett körülmények közötti rendszeres sportolásának elősegítése. ... >>

Nagykanizsa Város Kajak-Kenu Sportjáért Alapítvány"

(sport)

8800 Nagykanizsa, Szemere u. 4.
képviselő: Hederics Antal
A Kanizsa Bútorgyár SE keretében működő kajak-kenu szakosztály anyagi és erkölcsi támogatása, a sportélet előmozdítása, a kiemelkedő sportteljesítmény ösztönzése. ... >>

Nagykanizsa Városi Football Szervezet

(sport)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Kápolnás Zoltán
Sportcélokat szolgáló, közérdekű kötelezettségvállalással társadalmi szervezetként működik. Tagjai számára szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kultúr és sportolási igények kielégítése. A lakosság részére színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. Sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére. ... >>

Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 38
képviselő: Horváth Gyula
Az arra érdemes és szociális helyzetüknél fogva rászorult tanulók eseti ösztöndíjjal történő anyagi támogatása, tehetségük kibontakoztatása érdekében. Az iskola számítógép parkja bővítésének és javításának eseti finanszírozása annak érdekében, hogy a tanórán túli tehetséggondozás ezen a téren is megvalósuljon. A tanulók tanórán túli bel- és külföldön megvalósuló idegennyelv gyakorlásának költségeihez (külföldről nyelvgyakorlás céljából ideérkező külföldi tanulók szállás, étkezés, ellátás és utazási költségeihez, valamint a külföldre nyelvgyakorlás céljából kiutazó magyar tanulók utazási, étkezési és ellátási költségeihez) eseti hozzájárulás biztosítása a meglévő külföldi kapcsolatok továbbépítésével. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységének támogatása, a bel- és külföldön megvalósuló diáksport rendezvények költségeihez (a versenyző tanulók utazási, élelmezési és ellátási, továbbá a versenydíjak beszerzési költségeihez) való esetenkénti hozzájárulás. Az iskola azon pedagógusainak eseti ösztöndíjjal és költségtérítéssel történő támogatása, akik munkaköri kötelezettségüket meghaladóan a tanulók érdekében önképzésben vesznek részt. A tantestület javaslata alapján a tanórán kívüli átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók eseti öszöndíjban való részesítése. Az iskola pedagógusközössége javára adományozott Balatonfenyves, Kölcsey u. 11. (balatonfenyvesi 3719 hrsz.) szám alatti üdülőingatlan fenntartása, karbantartása, időnkénti felújítása, valamint az itt történő pedagógus és gyermeküdültetés, valamint az itt szervezett nyelvi- és más tanulmányi táborok költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Nagykanizsa-Bagola Városrészi Sportegyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, 022/6. hrsz.
képviselő: Marton László
A városrész lakossága és tagjai részére a szabadidő kulturált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kultúrális és sportolási igények kielégítése. ... >>

Nagykanizsa-Miklósfa Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Miklósfa út 54.
képviselő: Lakatos István
Tagjai részére rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Nagykanizsai Aikido Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 21/a.
képviselő: Józsa Tamás
Az Aikido népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji, nemi, nemzeti, etnikai és politikai megkülönböztetés nélkül minden, korosztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. Kiegyensúlyozott és egészséges ifjúság nevelése, melyet a szellemi és fizikai felkészítés biztosít. Az Aikido oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. Az Aikido színvonalának emelése, népszerűsítése és fejlesztése, a résztvevők számának növelése. Együttműködés a Magyar Aikido Szövetséggel, országos, megyei szövetségekkel, és a többi szövetséggel, a megyében működő körzeti szövetségekkel, egyesületekkel, szakosztályokkal, sajtó- és tömegtájékoztató szervekkel. Kapcsolat teremtése és együttműködés a külföldi Aikido szövetségekkel és egyesületekkel. ... >>

Nagykanizsai Amerikai Football Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Felsőerdő út 99.
képviselő: Deák Tamás
Az amerikai futball sportág népszerűsítése. Az amerikai futball, mint sporttevékenység szervezése, illetőleg mindazon feltételek megteremtése, amely az amerikai futball sport szabadidős és eredményes versenyszerű folytatásához szükséges. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése, és fejlesztése. Sportbázis létrehozása, amely a legszélesebb körben lehetővé teszi az egészséges életmód szerves részét képező verseny és szabadidősport rendszeres és eredményes folytatását. Tehetséggondozás és utánpótlás-nevelés elősegítése az amerikai futball sportágban. ... >>

Nagykanizsai Atlétika Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Zárda utca 16.
képviselő: Balassa Bernadett, Bernáthné K. Judit, Dr. Trencséniné Mátéka Anna, Parti Tibor, Simon József
Elsősorban Nagykanizsán és a város vonzáskörzetében élő, tanuló vagy dolgozó fiataoknak az atlétika sportág iránti érdeklődésének felkeltése, a sportág iránt érdeklődést mutatók számára tárgyi és sportszakmai feltételek biztosítása. ... >>

Nagykanizsai Baráti Labdarúgó Egyesület

(sport,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Corvin út 4/ B.
képviselő: Béres Attila
A szabadidős sporttevékenység - különös figyelemmel a kispályás labdarúgás támogatására. Gyakorlási lehetőségek és testedzés labdarúgás szakköreinek szakmai támogatása. Diáksport, tömegsport szervezése, szakmai támogatása. Sportversenyek szervezése és lebonyolítása. ... >>

Nagykanizsai Bridzs Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Király út 31/A.
képviselő: Fenyves Jenő
Helyiség és lehetőség biztosítása a bridzs művelésre a tagság részére. Rendezvények, versenyek rendezése és azokon való részvétel. Egyéb társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás. ... >>

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Budavölgyi Kálmán, Lengyák István, Lengyel Ervin
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, - ismeretterjesztés, - fenntartható életmódra való nevelés, - kulturális tevékenység, - közművelődési tevékenység, - természet és állatvédelem - környezetvédelem, - gyermek és ifjúsági tevékenység, - egészségmegőrzés, szociális tevékenység, drogprovenció, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítée, idősügyi tevékenység, - emberi és állampolgári jogok védelme, - fogyasztóvédelem, - sporttevékenység, - közrend és közlekedésbiztonság védelme. ... >>

Nagykanizsai Ifjúság Sakkoktatásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady út 43/ A.
képviselő: Szőlősi Ibolya
Az iskolai sakkoktatás támogatása, a tehetséges fiatalok edzésének és versenyeztetésének feltételeiről való gondoskodás. ... >>

Nagykanizsai Izzó Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Zárda út 16.
képviselő: Musits Ferenc ... >>

Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközségért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Deák tér 4.
képviselő: Dr. Etler Ottó
A Nagykanizsa Jézus Szíve Egyházközség vonzáskörzetében élő, arra rászoruló személyek, családok, időskorúak segítése, szociális támogatása. Az egyházközség tevékenységéhez is kapcsolódó nevelés, oktatás, ismeretterjesztő tevékenység, valamint sportolási lehetőségek elősegítése, feltételeinek biztosítása. A hitélettel is összefüggő kulturális tevékenység elősegítése, támogatása, az egyházközség lehetőségei szerint, a kezelésében lévő, illetve tevékenységi körzetébe tartozó kulturális örökség ápolása, műemlékeinek, műemlék jellegű építményeinek, értékeinek védelme, fenntartásának, működésének biztosítása. Különös figyelmet szentel, forrásait használva támogatja a vonzáskörzetében élő gyermekek, ifjúsági közösségek védelmét, szükség szerinti érdekképviseletét, valamint a területén található hátrányos helyzetű személyek szociális, társadalmi helyzetének javítását. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, illetve a határon túli magyarság közösségeivel való kapcsolatok kiépítésének támogatása, a kapcsolatok ápolásához szükséges feltételek előteremtése. ... >>

Nagykanizsai Kyokushin Karate Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. út 59.
képviselő: Gaál Imre
A Kyokushin karate szellemében az egyesület tagjai részére testedzés, övvizsgára, versenyre való felkészülés, valamint versenylehetőség biztosítása. ... >>

Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger Sportegyesület

(sport,szociális)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 5/A
képviselő: Balogh Imre
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, mozgássérült emberek, fiatalok részére testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a mozgássérült fiatalok megkeresésével bevonni őket az egyesület munkájába, a sporton keresztül rehabilitálni őket. ... >>

Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
képviselő: Vereb Zsolt
Közhasznú tevékenysége során támogatást nyújt a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon oktató-nevelő munkájának, az oktatási intézményben tanuló, arra rászoruló személyek, tanulók, hozzátartozóik szociális támogatása. Az iskola tevékenységéhez is kapcsolódó nevelés, oktatás, ismeretterjesztő tevékenység, valamint sportolási lehetőségek elősegítése, feltételinek biztosítása. A hitélettel is összefüggő kulturális tevékenység elősegítése, támogatása. ... >>

Nagykanizsai Rádióamatőr Sport Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Petőfi út 5.
képviselő: Keller László
Nagykanizsa város területén a rádiózás iránt érdeklődő fiatalok és felnőttek számára rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenység folytatása. A klub tervszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a törvényes keretek között. ... >>

"Nagykanizsai Síbarátok" Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 9/ A.
képviselő: Horváth Szilárd, ifj. Szányi Gábor, Szányi Gyula
A sporttág megismertetése, gyakorlati-elméleti oktatás, fizikai és szellemi felkészítés, hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel a kapcsolatok felvétele és ápolása. ... >>

Nagykanizsai Sportrepülő Alapítvány

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2. I. em. 14.
képviselő: Sebestyén Attila
A nagykanizsai vitorlázó repülés fejlesztése, sportrepülők és oktatók képzése, repülőeszközök és életmentő eszközök beszerzése, a sportrepülő kapcsolatok bővítése. ... >>

Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady út 1
képviselő: Cserti Tibor, VArga László
A sportrepülés folytatása és annak népszerűsítése. Az egészséges, szellemi és műszaki-technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett, hazáját szerető, és annak építésére mindig kész nemzedékek nevelése és oktatása. ... >>

Nagykanizsai Szúnyog Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Téglagyári út 9
képviselő: Meződi János, Szalai Román
A tagok horgászérdekeinek képviselete; a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése; a horgászok nevelése a jogszabályok, társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére; horgászversenyek rendezése; a gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjával. ... >>

Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt.

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 78.
képviselő: Máthé István
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése. ... >>

Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 25/A.
képviselő: Józsi György
Sporttevékenység, az utánpótlás korú gyermekek rendszeres sportolásának megszervezése, versenyeztetése, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az egészséges életmódra való orientálás. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Nagykanizsai Vasutas Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Bolgár Hadsereg u. 9.
képviselő: Németh László, Zalavári László
A tagok horgászérdekeinek képviselete, törvények, szabályok betartása. A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése. A horgászok nevelése a jogszabályok, társadalmi együttélés és horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére, horgászversenyek rendezése. A gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival, sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogás, a kifogott halakkal való kíméletes bánásmód. ... >>

NK TEKE SE

(sport)

8800 Nagykanizsa, Zárda út 16.
képviselő: Pázsitné Lukács Kató, Tuboly Jenőné
Sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles körben, a tagjai számára a kultúrált eltöltésének elősegítése, biztosítása. ... >>

Nyugati Végek Fürkészei Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 22.
képviselő: Domaföldi Péter, Lisztes Attila
A kulturális örökség megóvása és kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység végzése, különös tekintettel a hagyományőrzés, versenyek rendezése, turisztikai kínálat színesítése, bővítése, programokon való részvétel. Ennek keretében a tradicionális íjászatnak és lovas íjászatnak mint sporttevékenységnek szervezett kereteken belül történő gyakorlása, népszerűsítése. Az egyesület az íjászat és a lovasíjászat iránti érdeklődő minden korosztály számára elősegíti, támogatja, oktatja a tevékenység gyakorlását. A természettel való kapcsolattartás, a természetes életmód lehetőségeinek kutatása, tanulmányozása, népszerűsítése, illetőleg tapasztalatok szerzése ezzel kapcsolatban. Életmód tanácsadás, kulturális hagyományőrzés (különös tekintettel a katonai kultúrára és hagyományokra). Értékközvetítés. A lovaglásnak és az íjászatnak a mentális és technikai civilizáció okozta zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok problémáinak kezelésére történő alkalmazása. Hátrányos helyzetű fiatalok kulturális életének változatosabbá tétele. Nyugat-Magyarország történelmi múltjának kutatása és népszerűsítése, közösségfejlesztés. A magyar hagyományőrző szervezetek összetartásának létrehozása. Az egyéni, elszigetelt hagyományőrzők bemutatása, valamint nagyobb közösségek felé terelése, az egységes hatékony hagyományőrzés érdekében. ... >>

Olajipari Természetbarát Egyesület Nagykanizsa

(sport,természetvédelem,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady Endre. utca 14 C fsz/2
képviselő: Szücs Rozália
Olajipari dolgozók és nyugdíjasok, valamint az érdeklődő kívülállók természetjáró tevékenységének biztosítása, szabadidő hasznos eltöltése. A természetjárás, a természeti és ezzel együtt a kulturális értékek iránti érdeklődés felkeltése. ... >>

Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Corvin út 10/A. 2/6
képviselő: Kiss Ágnes
A nevelőszülők speciális szakmai és jogi érdekeinek képviselete, védelme, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. A nevelőcsaládban élő gyermekek érdekeinek képviselete, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. A hátrányos helyzetű nevelt gyermekek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket sújtó előítéletek megszüntetése érdekében a társadalom szemléletváltozásának előmozdítása. A nevelőszülők munkájának széles körben való megismertetése, elismertetése, az előítéletek megszüntetése. A nevelőcsaládokban nevelkedő gyermekek tanítása, fejlesztése, tehetséggondozás. A nevelőszülők és a nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek testi és lelki egészségének megszerzése, megőrzése, megelőzés. A nevelőszülők számára pihenést, feltöltődést, kikapcsolódást szolgáló programok, klubfoglalkozások szervezése. A nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek számára ismeretterjesztő táborok, kirándulások, sport és kulturális programok szervezése. A nevelőszülők számára képzés, továbbképzés szervezése. A jogszabályi változások figyelemmel kísérése és megismertetése az érdekeltekkel. Együttműködés más társadalmi szervezetekkel, a gyermekvédelmi rendszer intézményeivel, nemzetközi kapcsolatok építése. ... >>

Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 81
képviselő: Kuti László
A Palini általános iskolában folytatott tanulmányaik során a tanulmányokban, a közösségi munka vagy sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek, továbbá a hátrányos helyzetük miatt anyagi segítségre szoruló gyermekek jutalmazása, támogatása, valamint az iskola pénzeszközeinek kiegészítése. Amennyiben az alapítvány eszközei lehetővé teszik és az alapítvány alapvető céljait nem veszélyezteti az intézményben dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzésének a támogatása (tandíj, tankönyv, utazási költségek). ... >>

Palini Futball Klub Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 69/ A.
képviselő: Kuti László
A nagykanizsai és Nagykanizsa város környékén élő emberek részére amatőr és tömegsport lehetőségének biztosítása, elsősorban a futball népszerűsítése, és természetesen ehhez a sporthoz kapcsolódó atlétikai sportok szervezése, támogatása. Ezen túlmenően az egyesület célja, más labda-sportok megismertetése, azok gyakorlására lehetőség biztosítása. Kapcsolattartás az országban működő más sport egyesületekkel, klubokkal, érdekképviseletekkel. Az egyesület működése kiterjed az ország területére. ... >>

Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Attila út 2.
képviselő: Smolcz Frigyes
Általános iskola diákjainak nevelése, képzése, tantervi oktatás a kultúra, sport és egyéb verseenyeken való résztvevők képzése, az iskolai legalább két nyelv, az angol és a német oktatás színvonalának emelése, a számítástechnikai oktatás feltételeinek biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal